Pinjaman LPPSA

10 Soalan Popular Berkaitan Proses Permohonan LPPSA

yqfz7umm8qe

10 Soalan Popular Berkaitan Proses Permohonan LPPSA

 1. Apa itu LPPSA dan apa kegunaannya?
 2. Siapa yang layak memohon LPPSA? Apa syarat-syaratnya?
 3. Bagaimana cara memohon LPPSA? Adakah prosesnya rumit?
 4. Berapa kos dan yuran yang perlu dibayar untuk permohonan LPPSA?
 5. Berapa lama tempoh kelulusan LPPSA?
 6. Di manakah saya boleh membuat permohonan LPPSA? Adakah secara online?
 7. Saya kontraktor bumiputera, adakah saya layak memohon LPPSA?
 8. Bolehkah saya memohon lebih daripada satu lesen LPPSA?
 9. Adakah lesen LPPSA ini sah di seluruh Malaysia?
 10. Jika permohonan LPPSA saya ditolak, bolehkah saya membuat rayuan?

 

rumahibs fb cover 03 

Apa itu LPPSA dan apa kegunaannya?

LPPSA merupakan singkatan bagi Lesen Perkhidmatan Pembinaan Swasta dan Awam. Ia adalah lesen yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada kontraktor binaan bertujuan untuk mengawal selia industri pembinaan negara.Lesen LPPSA ini penting kerana:

 • Memberi kelayakan kepada kontraktor untuk menjalankan projek pembinaan sama ada sektor awam atau swasta. Tanpa lesen ini, kontraktor tidak dibenarkan untuk melaksanakan sebarang projek pembinaan.
 • Menentukan gred dan kelas lesen yang diberikan kepada kontraktor berdasarkan pengalaman, keupayaan kewangan dan teknikal syarikat.
 • Memastikan kontraktor mematuhi piawaian kualiti pembinaan yang ditetapkan oleh CIDB.
 • Melindungi kepentingan orang awam daripada risiko kegagalan projek atau pembinaan yang tidak berkualiti.

Jadi secara ringkasnya, LPPSA adalah lesen wajib untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan dan ia bertujuan untuk melindungi kepentingan orang awam. Lesen ini perlu diperbaharui setiap tahun.

 

Siapa yang layak memohon LPPSA? Apa syarat-syaratnya?

LPPSA terbuka kepada semua kontraktor pembinaan yang ingin menjalankan projek sektor awam atau swasta. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa syarat kelayakan yang perlu dipatuhi, iaitu:

 • Syarikat pembinaan berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016.
 • Memiliki modal berbayar minimum seperti yang ditetapkan mengikut gred lesen LPPSA yang dipohon.
 • Mempunyai pengalaman kerja pembinaan minimum 5 tahun untuk Gred G7, dan minimum 10 tahun bagi Gred G6 ke atas.
 • Mempunyai keupayaan teknikal – tenaga kerja mahir dalam bidang masing-masing.
 • Lulus pemeriksaan kewangan oleh CIDB – menilai kedudukan kewangan syarikat.
 • Tidak bankrap atau digulung.
 • Pemilik dan pengarah syarikat mestilah warganegara Malaysia.
 • Membayar yuran proses dan insurans seperti yang ditetapkan.
 • Lulus Pemeriksaan CIDB – menilai kelayakan teknikal dan kewangan syarikat.

Jadi, secara ringkasnya semua syarikat pembinaan yang berdaftar, berpengalaman dan mempunyai kewangan yang kukuh layak memohon LPPSA dengan memenuhi syarat-syarat di atas.

 

Bagaimana cara memohon LPPSA? Adakah prosesnya rumit?

Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk membuat permohonan LPPSA:

 1. Daftar dan buka akaun di portal myCIDB dengan mengemukakan maklumat syarikat.
 2. Muat turun borang permohonan LPPSA dan borang-borang sokongan yang berkaitan dari portal myCIDB.
 3. Lengkapkan semua borang dengan maklumat yang diperlukan dan sertakan salinan dokumen sokongan.
 4. Hantar permohonan secara online melalui portal myCIDB atau serahkan secara manual ke pejabat CIDB berdekatan.
 5. Bayar yuran proses melalui portal dalam talian atau di kaunter bayaran CIDB.
 6. Tunggu maklum balas daripada CIDB sama ada lulus pemeriksaan dokumen atau sebaliknya.
 7. Lulus pemeriksaan kewangan oleh juruaudit CIDB jika diperlukan.
 8. Selesai Pemeriksaan CIDB – penilaian akhir kelayakan teknikal dan kewangan.
 1. Menerima keputusan permohonan sama ada berjaya atau gagal. Jika berjaya, lesen LPPSA akan dikeluarkan.
 2. Bayar fi lesen jika permohonan berjaya diluluskan.
 3. Mula menggunakan lesen LPPSA untuk projek pembinaan selepas mendapat pengesahan CIDB.

Secara keseluruhannya, proses permohonan LPPSA agak mudah dan lancar jika semua dokumen disiapkan dengan lengkap dan tepat. Kebanyakan proses dilakukan secara dalam talian melalui portal myCIDB. Tempoh kelulusan juga bergantung kepada ketepatan maklumat dan dokumen yang dikemukakan.Jadi, pastikan semua syarat dipenuhi dan sediakan dokumen sokongan yang lengkap untuk memudahkan proses permohonan LPPSA anda.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Berapa kos dan yuran yang perlu dibayar untuk permohonan LPPSA?

Berikut adalah senarai kos dan yuran yang perlu dibayar untuk memohon LPPSA:

 • Yuran permohonan – RM100 (dibayar semasa hantar permohonan)
 • Yuran pemprosesan – RM200 (dibayar selepas permohonan diproses)
 • Yuran pemeriksaan – RM1,000 hingga RM5,000 (bergantung kepada gred lesen)
 • Insurans – minimum RM10,000 setahun (bergantung kepada nilai kontrak kerja)
 • Fi lesen – RM2,000 hingga RM6,000 setahun (bergantung kepada gred dan kelas lesen)
 • Yuran pembaharuan lesen – RM100 setiap tahun
 • Yuran rayuan – RM200 (jika permohonan ditolak)

Jadi, secara puratanya kos minimum untuk permohonan ialah sekitar RM3,500 tetapi ini bergantung kepada:

 • Gred dan kelas lesen LPPSA yang dipohon
 • Saiz dan nilai kontrak kerja syarikat
 • Keperluan insurans tambahan

Semakin tinggi gred dan kelas lesen, semakin besar kos yuran dan fi lesennya. Syarikat besar mungkin perlu insurans yang lebih tinggi.Justeru, peruntukkan belanjawan secukupnya semasa memohon LPPSA. Kos ini adalah pelaburan jangka panjang demi perkembangan perniagaan.

 

Berapa lama tempoh kelulusan LPPSA?

Secara amnya, jangka masa untuk mendapat kelulusan LPPSA adalah seperti berikut:

 • Pemeriksaan dokumen – 2 minggu dari tarikh permohonan diterima
 • Pemeriksaan kewangan – 4 hingga 8 minggu dari tarikh permohonan lengkap
 • Pemeriksaan CIDB – 8 hingga 12 minggu dari tarikh pemeriksaan kewangan
 • Kelulusan – 2 minggu dari tarikh selesai Pemeriksaan CIDB

Jadi, jangka masa minimum ialah 16 minggu (4 bulan) dari tarikh permohonan diterima sehingga keputusan kelulusan dikeluarkan.Bagaimanapun, tempoh ini bergantung kepada:

 • Ketepatan dan kelengkapan dokumen sokongan yang dikemukakan
 • Jumlah permohonan sedia ada yang sedang diproses
 • Keperluan pemeriksaan atau penilaian tambahan oleh CIDB
 • Kesesuaian syarikat dengan syarat dan garis panduan LPPSA

Oleh itu, pastikan semua dokumen disiapkan dengan lengkap dan kemas kini maklumat dalam tempoh 14 hari jika diminta oleh CIDB. Ini dapat mempercepatkan proses kelulusan LPPSA anda.

 

Di manakah saya boleh membuat permohonan LPPSA? Adakah secara online?

Permohonan LPPSA boleh dibuat sama ada secara online atau offline:Online

 • Melalui portal myCIDB di laman web www.cidb.gov.my
 • Muat turun borang dan hantar permohonan secara online
 • Bayar yuran pemprosesan melalui FPX dalam talian
 • Semua urusan berkaitan permohonan boleh dilakukan dalam talian

Offline

 • Dapatkan borang di kaunter CIDB negeri
 • Isi borang dan kemukakan sendiri ke pejabat CIDB
 • Bayar yuran pemprosesan di kaunter bayaran
 • Urusan secara bersemuka di pejabat CIDB

Cara online adalah disarankan kerana ia:

 • Lebih mudah, cepat dan selesa
 • Mengurangkan kos perjalanan dan masa menunggu
 • Maklumat permohonan tersimpan dengan selamat secara online

Walau bagaimanapun, cara offline juga boleh digunakan jika:

 • Tiada capaian internet yang stabil
 • Kurang mahir menggunakan portal dalam talian.

Jadi kesimpulannya, permohonan LPPSA boleh dibuat sama ada secara atas talian melalui portal myCIDB atau secara manual di pejabat CIDB. Kaedah online adalah lebih disarankan kerana ia lebih mudah, pantas dan selamat.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Saya kontraktor bumiputera, adakah saya layak memohon LPPSA?

Ya, kontraktor bumiputera juga layak memohon LPPSA tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.Antara syarat-syaratnya:

 • Syarikat mestilah dimiliki 100% oleh bumiputera dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan sebagai syarikat bumiputera.
 • Memiliki modal berbayar minimum RM50,000 untuk kelas F dan RM150,000 untuk kelas G.
 • Mempunyai rekod prestasi yang baik dalam projek terdahulu.
 • Mempunyai pengalaman minimum 5 tahun dalam projek pembinaan.
 • Lulus pemeriksaan kewangan dan teknikal oleh CIDB.
 • Memenuhi syarat gred dan kelas lesen LPPSA yang dipohon.

Dengan memiliki LPPSA, kontraktor bumiputera berpeluang menyertai lebih banyak tender projek sektor awam yang mewajibkan lesen ini. Ia dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputera dalam industri pembinaan.Jadi secara ringkasnya, kontraktor bumiputera yang memenuhi syarat layak memohon LPPSA tanpa sebarang halangan. Pastikan memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk permohonan yang lancar.

 

Bolehkah saya memohon lebih daripada satu lesen LPPSA?

Ya, pemohon boleh memohon dan memiliki lebih daripada satu lesen LPPSA tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Setiap lesen LPPSA mestilah untuk syarikat yang berbeza. Tidak boleh memohon beberapa lesen untuk satu syarikat yang sama.
 • Syarikat-syarikat berkenaan mestilah memenuhi syarat modal berbayar minimum masing-masing.
 • Lesen-lesen berkenaan mestilah untuk gred dan kelas yang berbeza, bergantung kepada pengalaman dan keupayaan setiap syarikat.
 • Pemohon mesti mampu menguruskan operasi bagi semua syarikat tersebut secara berasingan.
 • Setiap syarikat perlu lulus pemeriksaan kewangan dan teknikal oleh CIDB.
 • Yuran dan fi lesen perlu dibayar bagi setiap lesen LPPSA yang diluluskan.
 • Pematuhan kepada syarat-syarat lesen mesti dipenuhi bagi setiap lesen LPPSA.

Jadi secara ringkasnya, boleh memohon beberapa lesen LPPSA tetapi setiap satunya mesti untuk syarikat berbeza dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh CIDB.

 

Adakah lesen LPPSA ini sah di seluruh Malaysia?

Ya, lesen LPPSA yang dikeluarkan oleh CIDB adalah sah digunakan di seluruh Malaysia.Lesen ini membenarkan syarikat pembinaan untuk menjalankan projek di mana-mana negeri di Malaysia, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Mematuhi undang-undang dan peraturan pembinaan negeri berkenaan.
 • Mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan untuk setiap projek baharu.
 • Mematuhi semua syarat gred dan kelas lesen yang diluluskan.
 • Mengekalkan rekod prestasi yang baik.
 • Memperbaharui lesen setiap tahun.
 • Melapor sebarang perubahan maklumat syarikat dalam tempoh 30 hari.

Jadi kontraktor bebas untuk menggunakan lesen LPPSA yang sama untuk projek di seluruh Malaysia, dengan syarat mematuhi peraturan negeri dan tempatan. Tiada keperluan memohon lesen yang berbeza.Ini memudahkan urusan kontraktor dan menjimatkan kos serta masa. Syarikat juga boleh mengembangkan perniagaan ke seluruh negara dengan lebih lancar.

 

Jika permohonan LPPSA saya ditolak, bolehkah saya membuat rayuan?

Ya, pemohon boleh membuat rayuan jika permohonan LPPSA ditolak oleh CIDB.Berikut adalah proses membuat rayuan:

 1. Kemukakan surat rayuan secara bertulis ke CIDB dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat penolakan.
 2. Nyatakan sebab dan asas rayuan dengan jelas dalam surat. Sertakan dokumen sokongan jika perlu.
 3. Bayar yuran rayuan sebanyak RM200.
 4. Tunggu maklum balas CIDB sama ada rayuan diterima atau sebaliknya.
 1. Sekiranya rayuan diterima, CIDB akan melakukan semakan semula permohonan.
 2. Pemohon mungkin diminta hadir temu duga atau membuat pemeriksaan tambahan.
 3. CIDB akan memberi keputusan rayuan sama ada berjaya atau gagal.
 4. Jika rayuan berjaya, lesen LPPSA akan dikeluarkan. Jika gagal, tiada rayuan selanjutnya dibenarkan.

Jadi, pastikan semak semula permohonan dengan teliti sebelum buat rayuan. Nyatakan alasan yang kukuh dan sertakan dokumen sokongan untuk meningkatkan peluang kejayaan. Sentiasa berhubung dengan CIDB untuk status terkini rayuan anda.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

 • LPPSA adalah lesen wajib untuk kontraktor binaan di Malaysia. Ia bertujuan untuk mengawal selia industri pembinaan.
 • Syarikat pembinaan berdaftar yang berpengalaman dan mempunyai kewangan kukuh layak memohon LPPSA.
 • Permohonan boleh dibuat secara online melalui portal myCIDB atau secara manual di pejabat CIDB.
 • Kos permohonan termasuk yuran, fi lesen dan insurans bergantung kepada gred dan kelas lesen.
 • Tempoh kelulusan mengambil masa minimum 4 bulan bergantung kepada ketepatan maklumat dan dokumen.
 • Lesen LPPSA adalah sah di seluruh Malaysia. Pemohon boleh membuat rayuan jika permohonan ditolak.

 

Kesimpulan

 • LPPSA penting untuk kontraktor binaan memulakan operasi pembinaan di Malaysia.
 • Pastikan syarikat anda memenuhi semua syarat kelayakan yang ditetapkan sebelum memohon.
 • Lengkapkan permohonan dengan teliti dan kemas kini maklumat bagi melicinkan proses kelulusan.
 • Dapatkan maklumat terkini mengenai proses dan syarat permohonan LPPSA dari laman web CIDB.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor