logo lppsa

Kalkulator Pinjaman LPPSA

Pinjaman Penjawat Awam Melalui LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

Pautan website tidak dapat diakses. Kami akan update page ini selepas masalah teknikal dapat diatasi.
Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila Phone Call ataupun WhatsApp kami. Team kami akan sentiasa membantu anda.

Sila download brochure ini terlebih dahulu untuk mengaktifkan fungsi interaktif.

Bina Rumah LPPSA
 1. AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
 2. AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)
 3. AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)
 4. BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)
 5. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
 6. HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)
 7. HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
 8. INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)
 9. INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)
 10. INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
 11. INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)
 12. INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)
 13. INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
 14. INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
 15. INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)
 16. INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)
 17. JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)
 18. KEMAS – LANTIKAN SPA SAHAJA
 19. KOLEJ-KOLEJ KOMUNITI
 20. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)
 21. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)
 22. KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)
 23. KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)
 24. KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL
 25. KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) – (JUM. KELAYAKAN MENGIKUT PEKELILING KWAP)
 26. KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)
 27. KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)
 28. LEMBAGA AIR PERAK
 29. LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
 30. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
 31. LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
 32. LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
 33. LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
 34. LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
 35. LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
 36. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
 37. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
 38. LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)
 39. LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
 40. LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
 41. LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)
 42. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)
 43. LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)
 44. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)
 45. LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
 46. LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)
 47. LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
 48. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG
 49. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)
 50. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)
 51. LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)
 52. LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)
 53. LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)
 54. LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)
 55. LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
 56. LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
 57. LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)
 58. LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
 59. LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)
 60. LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)
 61. LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)
 62. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
 63. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
 64. LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
 65. LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
 66. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
 67. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)
 68. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
 69. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
 70. MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
 71. MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN
 72. MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
 73. MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)
 74. MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 75. MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
 76. MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)
 77. PEJABAT DAERAH DAN TANAH: DAERAH TIMUR LAUT, DAERAH BARAT DAYA, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
 78. PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANG
 79. PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
 80. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
 81. PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG
 82. PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)
 83. PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)
 84. PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)
 85. PERBADANAN BUKIT BENDERA
 86. PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
 87. PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)
 88. PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
 89. PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)
 90. PERBADANAN LABUAN (LPL)
 91. PERBADANAN MUZIUM KELANTAN
 92. PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)
 93. PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG
 94. PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
 95. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)
 96. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN
 97. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)
 98. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)
 99. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)
 100. PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
 101. PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)
 102. PERBADANAN PUTRAJAYA
 103. PERBADANAN STADIUM KELANTAN
 104. PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)
 105. PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
 106. PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)
 107. PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
 108. PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)
 109. PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
 110. PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
 111. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN
 112. PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
 113. PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
 114. PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
 115. PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
 116. SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAK
 117. SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)
 118. SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
 119. SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
 120. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)
 121. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)
 122. SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
 123. SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)
 124. TOURISM MALAYSIA
 125. UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)
 126. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
 127. UNIVERSITI MALAYA (UM)
 128. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
 129. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
 130. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
 131. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
 132. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
 133. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
 134. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
 135. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
 136. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
 137. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
 138. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
 139. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
 140. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
 141. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
 142. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
 143. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
 144. YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
 145. YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN
 146. YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKA
 147. YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
 148. YAYASAN NEGERI PAHANG
 149. YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)
 150. YAYASAN NEGERI MELAKA
 151. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG
 152. PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZER
 153. MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
 154. PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANG
 155. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG
 156. LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN
 157. PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
 158. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)
 159. PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)
 160. JABATAN KEWANGAN NEGERI
 161. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
 162. JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANG
 163. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
 164. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
 165. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
 166. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
 167. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
 168. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG
 169. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
 170. JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANG
 171. JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANG
 172. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)
 173. PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)
 174. PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
 175. MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
 176. PERBADANAN STADIUM MELAKA
 177. PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
 178. LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA
 179. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU
 180. LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGAN
 181. YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU
 182. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
 183. LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
 184. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
 185. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
 186. PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILAN
 187. SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)
 188. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK
 189. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
 190. LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)
 191. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)
 192. LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)
 193. MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 194. MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR
 195. PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU
 196. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)
Jadual Kelayakan LPPSA scaled

JOM TRY KALKULATOR LPPSA

LPPSA telah memperkenalkan kalkulator pengiraan kelayakan pembiayaan perumahan sektor awam bagi membantu pihak-pihak berkaitan.
Jadual Installment LPPSA scaled

JOM TRY KALKULATOR LPPSA

LPPSA telah memperkenalkan kalkulator pengiraan kelayakan pembiayaan perumahan sektor awam bagi membantu pihak-pihak berkaitan.

Dapatkan Quotation Anda Sekarang!

BERAPAKAH KOS BINA RUMAH SAYA?

BERAPAKAH KOS BINA RUMAH SAYA?

Kami akan bina rumah berdasarkan budget yang anda tentukan.

KLIK DI SINI

0$

Terima kasih, kami akan hubungi anda secepat mungkin.

Rumah 1 Tingkat Ataupun 2 Tingkat?

Kos ini merangkumi kerja-kerja awalan & pembinaan struktur rumah.

Construction: RM120 psf
Preliminary: RM20,000

Construction: RM150 psf
Preliminary: RM20,000

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Berapakah Luas Keseluruhan Rumah Anda?

Hanya Masukkan Angka, Tanpa Koma ( , ). Contoh: 1000

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Apakah Jenis Pembiayaan Rumah Anda?

Bina rumah lebih mudah dengan pembiayaan kewangan.

Additional Cost: RM4 psf

No Additional Cost

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anda Perlu Mohon Kelulusan Pelan Bangunan?

Kos ini merangkumi Fee Arkitek, Jurutera & PMC. Kelulusan PBT adalah wajib jika anda menggunakan pembiayaan LPPSA/BANK.

Consultant Fee: RM50,000

No Additional Cost

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Sudah Ada Pelan Rumah Tersebut?

Kami juga ada sediakan servis lukis pelan rumah untuk anda.

Jika upload tergendala, sila hantarkan ke [email protected]

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Meter Kekal TNB & SYABAS

Kami boleh bantu untuk mohon meter tersebut (optional)

TNB & SYABAS: RM4,500

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Full Spec ataupun Low Spec?

Senarai penuh dan perbezaaan 2 spesifikasi ini akan dilampirkan dalam email anda.

Full Spec: RM49 psf

Low Spec: RM9 psf

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anggaran Kos Bina Rumah Anda Adalah :

Sila isi butiran berikut. Kami akan hantar quotation & senarai penuh spesifikasi ke email anda.

Ringkasan

Deskripsi Informasi Kuantiti Kos
Discount :
Total :