Kontraktor Rumah

10 Soalan Wajib Tanya Sebelum Lantik Kontraktor Rumah

Photo by R ARCHITECTURE

10 Soalan Wajib Tanya Sebelum Lantik Kontraktor Rumah

 

Bagaimana untuk memilih kontraktor yang berpengalaman dan boleh dipercayai?

Memilih kontraktor rumah yang berpengalaman dan boleh dipercayai adalah sangat penting untuk memastikan projek pembinaan dan renovasi rumah anda berjalan lancar. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih kontraktor yang baik:

 • Dapatkan rujukan dan testimoni. Tanya kenalan, keluarga atau jiran yang pernah menggunakan perkhidmatan kontraktor untuk mendapatkan cadangan dan pendapat mereka. Pastikan kontraktor mempunyai testimoni positif dari pelanggan sebelum ini.
 • Semak lesen dan pendaftaran. Kontraktor harus mempunyai lesen yang sah dari badan kerajaan tempatan untuk menjalankan perniagaan. Pastikan lesen mereka masih sah dan tidak pernah digantung.
 • Lihat portfolio dan rekod kerja lepas. Mintalah kontraktor untuk menunjukkan portfolio kerja-kerja lepas mereka. Ini dapat memberi gambaran tentang kualiti kerja dan pengalaman mereka.
 • Dapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga. Bandingkan sebut harga dari beberapa kontraktor untuk kerja yang sama. Elakkan kontraktor yang memberi harga terlalu rendah berbanding pasaran.
 • Periksa latar belakang dan kewangan. Pastikan kontraktor mempunyai rekod kewangan yang baik dan tiada tunggakan hutang lampau yang tidak dijelaskan. Ini penting untuk mengelak masalah kewangan di tengah-tengah projek.
 • Fahami proses kontrak. Baca dan fahami dengan teliti kontrak yang ditawarkan oleh kontraktor. Pastikan semua skop kerja, jadual projek, waranti produk/perkhidmatan ditetapkan dengan jelas dalam kontrak.

Dengan melakukan penyelidikan dan usaha wajar, anda dapat mengenal pasti kontraktor profesional dan berpengalaman untuk projek pembinaan atau renovasi rumah anda. Luangkan masa untuk memilih yang terbaik agar mendapat nilai terbaik untuk wang anda.

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah skop kerja yang perlu dimasukkan dalam kontrak dengan kontraktor?

Kontrak yang menyeluruh dan teliti penting untuk melindungi kepentingan anda dan kontraktor. Pastikan skop kerja berikut dimasukkan:

 • Butiran projek – saiz rumah, lokasi tapak, jenis bahan digunakan.
 • Kerja-kerja pembinaan – kerja tanah, struktur konkrit, pasang bata, bumbung, plaster ceiling, kemasan dalam rumah.
 • Spesifikasi – jenis & kualiti bahan, reka bentuk, warna cat.
 • Perkhidmatan – reka bentuk, khidmat nasihat, penyeliaan tapak, kerja elektrik, kimpalan besi, kayu dan sebagainya.
 • Jadual – tarikh mula & siap projek, jadual pembayaran berperingkat.
 • Harga – harga keseluruhan projek, caj perkhidmatan, cukai.
 • Waranti – tempoh waranti minimum 1 tahun untuk kerja dan bahan-bahan.
 • Insurans – insurans tanggung rugi pihak ketiga dan pekerja kontraktor.
 • Penalti – penalti jika kontraktor tidak mematuhi jadual atau spesifikasi yang dipersetujui.
 • Penamatan – prosedur penamatan kontrak oleh kedua-dua pihak.

Dengan skop kerja yang jelas, ini dapat mengelakkan sebarang salah faham dan memastikan projek berjalan lancar tanpa masalah. Luangkan masa untuk memastikan kontrak menjaga kepentingan anda.

 

Berapakah bayaran muka yang harus diberikan kepada kontraktor?

Bayaran muka ialah sejumlah wang yang dibayar di awal sebelum kerja pembinaan bermula. Ini bagi membantu kontraktor membiayai kos awal bahan binaan dan buruh. Walau bagaimanapun, anda perlu berhati-hati:

 • Elakkan memberi bayaran pendahuluan melebihi 10-20% dari nilai kontrak. Ini untuk melindungi kepentingan anda.
 • Pastikan bayaran muka dicatat dengan jelas dalam perjanjian kontrak.
 • Jadual pembayaran selepas itu haruslah berperingkat mengikut kemajuan kerja. Misalnya 10% selepas kerja asas siap, 20% selepas kerja struktur siap.
 • Jangan berikan pembayaran penuh sehingga kerja selesai 100% dan anda berpuas hati.
 • Simpan resit rasmi untuk setiap bayaran yang dibuat.
 • Elakkan pembayaran tunai, gunakan kaedah pembayaran boleh jejak seperti cek atau pemindahan wang.

Secara ringkasnya, berikan bayaran muka minimum 10-20% sahaja dan selebihnya ikut jadual pembayaran berperingkat. Ini dapat melindungi kepentingan anda dan mengelak pembaziran wang jika kontraktor gagal menyiapkan kerja.

 

Apakah dokumen dan maklumat yang harus diminta daripada kontraktor?

Sebelum melantik kontraktor, pastikan meminta dan menyemak dokumen-dokumen penting berikut:

 • Kad Perniagaan – untuk mengesahkan no. pendaftaran syarikat kontraktor.
 • Lesen Kontraktor – pastikan lesen masih sah dan diluluskan PBT.
 • Senarai Projek Lepas – untuk menilai rekod kerja lampau kontraktor.
 • Senarai Subkontraktor – nama & maklumat subkontraktor jika perlu.
 • Sijil & Insurans – sijil CIDB, insurans tanggung rugi pekerja dan awam.
 • Rekod Kewangan – penyata bank 3-6 bulan terakhir, laporan kredit kontraktor.
 • Rujukan – minta sekurang-kurangnya 3 rujukan pelanggan lepas.
 • Portfolio – foto & video kerja lepas, contoh reka bentuk dan bahan yang pernah digunakan.
 • Kos – jangkaan kos projek dengan pecahan terperinci untuk bahan dan buruh.
 • Jadual – jadual kerja yang realistik dan terperinci dari mula hingga siap.

Memastikan kontraktor mengemukakan semua dokumen ini sebelum pelantikan dapat memberi jaminan kepada anda tentang kelayakan dan keupayaan mereka melaksanakan projek dengan baik.

 1. Apakah isu-isu yang perlu dibincangkan dengan kontraktor sebelum menandatangani kontrak?

Beberapa perkara yang perlu dibincang dan dipersetujui sebelum menandatangani kontrak:

 • Skop kerja – kefahaman jelas tentang kerja-kerja yang terlibat.
 • Jadual – jadual harian dan keseluruhan projek. Tarikh mula dan tempoh siap.
 • Kos – jumlah kos terperinci untuk bahan dan buruh. Sama ada termasuk cukai.
 • Pembayaran – jadual pembayaran, bayaran muka, resit rasmi untuk setiap pembayaran.
 • Perubahan – proses pengurusan jika terdapat permintaan perubahan skop kerja.
 • Bahan – jenis kualiti bahan yang akan digunakan, siapa yang membekal.
 • Buruh – saiz pasukan buruh, kemahiran dan pengalaman.
 • Keselamatan – bagaimana menjaga keselamatan pekerja dan orang awam.
 • Penyeliaan – kekerapan penyelia tapak oleh kontraktor untuk memantau kemajuan.
 • Insurans – pelan perlindungan insurans kontraktor untuk projek ini.
 • Waranti – tempoh waranti minimum untuk kerja dan bahan-bahan.
 • Penalti – penalti jika kontraktor melanggar perjanjian kontrak.

Mengadakan perbincangan terperinci sebelum menandatangani kontrak dapat memastikan kedua pihak memahami tanggungjawab dan kepentingan masing-masing demi kelancaran projek.

Key Takeaways:

 • Dapatkan testimoni dan semak latar belakang kontraktor sebelum melantik.
 • Pastikan skop kerja, kos, jadual dan waranti dilindungi dalam kontrak.
 • Berikan bayaran muka minimum 10%-20% sahaja.
 • Kekalkan pembayaran berperingkat mengikut kemajuan kerja.
 • Simpan rekod dan resit bagi setiap transaksi pembayaran.
 • Bincang dan bersetuju ke atas semua aspek projek sebelum menandatangani kontrak.

Memilih dan melantik kontraktor rumah bukanlah satu tugas yang mudah. Adalah penting untuk berhati-hati dan teliti dalam proses membuat keputusan bagi mendapatkan kontraktor yang mahir serta boleh dipercayai. Luangkan masa untuk menyemak latar belakang, portfolio dan dokumen penting kontraktor. Pastikan semua perkara dibincangkan dengan jelas sebelum menandatangani kontrak agar projek berjalan lancar tanpa sebarang masalah.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Bagaimana cara memantau kemajuan projek supaya menepati jadual dan anggaran kos?

Memantau kemajuan projek pembinaan atau renovasi rumah secara kerap sangat penting untuk memastikan ia berjalan lancar mengikut jadual dan tidak melebihi anggaran kos:

 • Lawat tapak secara kerap – Lawat tapak pembinaan sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk memeriksa kemajuan fizikal projek. Perhatikan sama ada kerja mengikut jadual atau ketinggalan.
 • Adakan mesyuarat pembinaan – Mesyuarat mingguan atau bulanan dengan kontraktor untuk mengkaji laporan kemajuan, isu dan penyelesaiannya.
 • Kekal rekod bertulis – Catat butiran mesyuarat dan keputusan secara bertulis. Ini penting sebagai bukti jika ada percanggahan nanti.
 • Semak invois dan pembayaran – Bandingkan pembayaran yang dibuat dengan kemajuan sebenar projek. Elakkan terlebih bayar berbanding kerja sebenar.
 • Pantau penggunaan bahan – Semak resit pembelian bahan oleh kontraktor dan kira stok sedia ada di tapak.
 • Kaji laporan buruh – Semak bilangan buruh di tapak dan jumlah jam kerja mereka.
 • Kemaskini anggaran kos – Kemas kini anggaran kos dari masa ke semasa berdasarkan bayaran dan belian bahan.
 • Kenal pasti risiko – Kaji potensi risiko yang boleh timbul seperti kelewatan bahan atau cuaca buruk.
 • Bangkitkan isu awal – Segera bangkitkan sebarang isu kepada kontraktor sebelum ia menjadi serius.
 • Pertimbang lanjutan masa – Jika kelewatan berlaku, pertimbangkan sama ada perlu melanjutkan tempoh projek.

Memantau kemajuan projek secara proaktif dapat membantu anda menjangka dan mengatasi masalah dengan cepat untuk memastikan projek siap tepat pada masanya dan dalam anggaran kos.

 

Apakah perkara yang perlu diberi perhatian semasa kerja-kerja pengubahsuaian dalaman dijalankan?

Kerja-kerja pengubahsuaian dalaman rumah seperti renovasi dapur dan bilik air memerlukan perhatian tertentu:

 • Bersihkan kawasan – Pastikan kawasan kerja dibersihkan setiap hari untuk mengelakkan habuk dan kotoran.
 • Lindungi perabot – Lindungi atau alihkan perabot berhampiran untuk mengelak kerosakan.
 • Tutup lubang – Tutup lubang atau kawasan terdedah untuk mengelakkan kemalangan.
 • Kawal habuk – Gunakan mesin berpenapis hepa untuk potong dan kisar bagi mengawal habuk.
 • Alih keluar sisa – Buang sisa binaan keluar dari rumah setiap hari. Jangan biarkan bersepah.
 • Bau cat – Buka tingkap lebar-lebar semasa mengecat untuk pengudaraan. Gunakan pengharum bilik selepas itu.
 • Bising – Elakkan kerja-kerja bising seperti mengisar dan menggerudi semasa waktu rehat.
 • Capaian – Pastikan laluan capaian tidak terhalang bagi kegunaan harian.
 • Keselamatan – Amalkan langkah keselamatan bagi mengelak kemalangan.
 • Hidupkan semula – Hidupkan semula bekalan air dan elektrik dengan segera selepas siap kerja.
 • Pembersihan – Bersihkan kawasan sehingga kemas selepas kerja siap sepenuhnya.

Melalui perancangan teliti dan pemantauan yang rapi, gangguan harian semasa kerja pengubahsuaian dalaman dapat diminimumkan.

 

Berapakah yuran reka bentuk yang munasabah untuk projek pembinaan rumah?

Kos reka bentuk untuk projek pembinaan rumah bergantung kepada beberapa faktor:

 • Saiz rumah – Rumah lebih besar memerlukan reka bentuk yang lebih kompleks dan memakan masa.
 • Skop reka bentuk – Sama ada reka bentuk keseluruhan atau hanya sebahagian rumah sahaja.
 • Pengalaman arkitek – Arkitek yang lebih senior dan berpengalaman akan mengenakan yuran lebih tinggi.
 • Lokasi – Kadar yuran arkitek mungkin berbeza mengikut lokasi geografi di Malaysia.
 • Kepelbagaian reka bentuk – Reka bentuk yang lebih unik dan kompleks memerlukan input reka bentuk yang lebih tinggi.

Secara amnya, julat yuran reka bentuk yang munasabah ialah:

 • Rumah teres 1-2 tingkat – RM5,000 hingga RM15,000
 • Rumah banglo satu tingkat – RM15,000 hingga RM25,000
 • Rumah banglo 2 tingkat – RM25,000 hingga RM50,000
 • Rumah besar 3 tingkat ke atas – RM50,000 dan ke atas

Ada juga yuran minimum RM3,000 hingga RM5,000 bagi kerja-kerja reka bentuk tambahan atau ubah suai reka bentuk sedia ada.

Pastikan berbincang dengan jelas tentang skop reka bentuk yang diperlukan untuk menentukan yuran yang munasabah sebelum melantik arkitek.

 

Apakah ciri-ciri bahan binaan rumah yang berkualiti tinggi?

Memilih bahan binaan berkualiti tinggi penting untuk menjamin rumah yang tahan lama dan bernilai tinggi. Ciri-ciri utama termasuk:

 • Kekuatan – Bahan mampu menampung beban dan tekanan tinggi tanpa retak atau patah. Contoh: konkrit bertetulang, besi bergalvani.
 • Ketahanan – Tahan lama dan kalis reput akibat cuaca panas, hujan dan serangan kulat. Contoh: batu bata, kayu treatment, cat anti karat.
 • Keselamatan – Tidak mudah terbakar, melecur atau memudaratkan penghuni. Contoh: kepingan plumbum untuk sinaran radiasi, kaca serbuk.
 • Penyelenggaraan rendah – Kurang memerlukan penyelenggaraan kerap atau kos tinggi. Contoh: batu bata, ardes, simen fiber.
 • Estetik – Kelihatan menarik, indah dan sesuai dengan reka bentuk rumah. Contoh: jubin import, kayu cengal.
 • Mesra alam – Diperbuat daripada bahan mesra alam atau boleh dikitar semula. Contoh: kayu gergaji, simen mesra alam.
 • Nilai – Bahan premium atau import yang meningkatkan nilai hartanah. Contoh: batu granit, lampu crystal.

Pastikan membuat penyelidikan dan perbandingan yang mendalam sebelum membeli bahan binaan bagi mendapat nilai terbaik untuk wang anda.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapakah kos realistik bagi projek membina rumah 2 tingkat?

Anggaran kos realistik bagi membina rumah 2 tingkat adalah:

 • Tanah – RM150,000 hingga RM500,000 bergantung lokasi
 • Kos binaan – RM200 hingga RM350 satu kaki persegi. Untuk rumah 2,500 kaki persegi, jumlah RM500,000 hingga RM875,000.
 • Reka bentuk – RM15,000 hingga RM50,000 bergantung saiz dan complexity.
 • Perundangan – RM5,000 hingga RM10,000 termasuk kebenaran merancang, cukai tanah, yuran guaman.
 • Infrastruktur – RM20,000 hingga RM50,000 bergantung jarak sambungan utiliti awam.
 • Lanskap – RM5,000 hingga RM15,000 untuk lanskap sekitar rumah.

Jumlah anggaran – RM700,000 hingga RM1.5 juta bergantung faktor di atas.

Kos sebenar mungkin berbeza bergantung lokasi, spesifikasi reka bentuk dan bahan. Namun ini memberi gambaran purata kos membina rumah 2 tingkat di Malaysia.

 

Key Takeaways:

 • Pantau kemajuan kerja secara kerap untuk pastikan mengikut jadual dan anggaran kos.
 • Amalkan langkah pencegahan untuk menguranggangguan semasa kerja pengubahsuaian dalaman.
 • Yuran reka bentuk bergantung pada saiz, skop kerja dan pengalaman arkitek.
 • Pilih bahan binaan yang berkualiti tinggi untuk kekuatan dan ketahanan jangka panjang.
 • Anggaran kos realistik membina rumah 2 tingkat ialah RM700k hingga RM1.5 juta.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

 

Kesimpulan:

Pengawasan yang rapi dan pemilihan kontraktor, bahan binaan serta reka bentuk yang bersesuaian adalah kunci kepada projek pembinaan rumah yang berjaya. Peruntukkan anggaran kos dan masa yang realistik dengan mengambil kira pelbagai faktor yang dibincangkan. Dengan perancangan teliti dan nasihat yang betul, impian memiliki rumah idaman dapat menjadi kenyataan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor