News

7 Rahsia Elak Rumah Anda Dirobohkan! Ikuti Panduan Lengkap Kelulusan Pelan & Permit ๐Ÿ”’


rumahhq kontraktor bina rumah banner 1

1. Kepentingan Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan dan Permit

Apabila anda ingin membina rumah baharu atau membuat pengubahsuaian pada rumah sedia ada, mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan permit adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Kelulusan ini bukan sahaja memastikan rumah anda mematuhi undang-undang dan peraturan pembinaan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualiti struktur bangunan.

Bayangkan jika anda membina rumah tanpa kelulusan dan permit yang sepatutnya. Anda mungkin berhadapan dengan risiko seperti:

 • Tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa tempatan
 • Arahan untuk merobohkan struktur yang dibina tanpa kebenaran
 • Denda dan penalti yang besar
 • Masalah insurans dan pembiayaan
 • Kesukaran untuk menjual atau menyewakan hartanah pada masa hadapan

Oleh itu, adalah penting untuk memahami proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan permit sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan. Ini bukan sahaja mengelakkan anda daripada masalah undang-undang, tetapi juga memastikan rumah anda dibina dengan selamat, berkualiti, dan mengikut piawaian yang ditetapkan.

Jangan biarkan impian untuk memiliki rumah idaman bertukar menjadi mimpi ngeri! Ikuti panduan lengkap ini untuk mengetahui langkah demi langkah bagaimana untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan permit dengan betul.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash7 64

2. Langkah Demi Langkah Memohon Kelulusan Pelan Bangunan

Sebelum anda memulakan kerja pembinaan atau pengubahsuaian rumah, anda perlu mendapatkan kelulusan pelan bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT) yang berkaitan. Berikut adalah langkah demi langkah untuk memohon kelulusan pelan bangunan:

 1. Lantik profesional berdaftar: Melantik arkitek atau pelukis pelan bangunan yang berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) atau pihak berkuasa tempatan. Mereka akan membantu menyediakan pelan bangunan yang lengkap dan memenuhi keperluan yang ditetapkan.
 2. Sediakan dokumen yang diperlukan: Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan, termasuk:
  • Borang permohonan kelulusan pelan bangunan
  • Pelan bangunan lengkap (pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung, keratan, pandangan, dll.)
  • Salinan hakmilik tanah
  • Surat kebenaran pemilik tanah (jika pemohon bukan pemilik)
  • Surat tiada halangan dari jiran (jika melibatkan sempadan)
  • Dokumen lain yang ditetapkan oleh PBT
 3. Serahkan permohonan: Serahkan borang permohonan beserta dokumen yang lengkap ke jabatan berkaitan di PBT, seperti Jabatan Kawalan Bangunan atau Jabatan Perancangan.
 4. Bayar fi permohonan: Bayar fi permohonan mengikut kadar yang ditetapkan oleh PBT. Kaedah pembayaran mungkin berbeza antara PBT.
 5. Semakan dan pembetulan: PBT akan menyemak permohonan anda dan mengemukakan sebarang pembetulan atau maklumat tambahan yang diperlukan. Pastikan anda memberi respons dengan segera untuk mengelakkan kelewatan.
 6. Kelulusan pelan bangunan: Sekiranya permohonan anda lengkap dan memenuhi semua keperluan, PBT akan meluluskan pelan bangunan anda. Tempoh masa kelulusan mungkin berbeza antara PBT, tetapi biasanya mengambil masa antara 30 hingga 60 hari.
 7. Terima surat kelulusan dan pelan yang disahkan: Setelah pelan bangunan diluluskan, anda akan menerima surat kelulusan rasmi berserta satu set pelan yang disahkan oleh PBT. Pastikan anda menyimpan dokumen ini dengan selamat kerana ia diperlukan untuk permohonan permit binaan seterusnya.

Dengan mengikuti langkah demi langkah ini, anda akan berada di landasan yang betul untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan memulakan projek pembinaan atau pengubahsuaian rumah anda dengan lancar.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 2

3. Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Kelulusan Pelan

Untuk memastikan permohonan kelulusan pelan bangunan anda diproses dengan lancar, anda perlu menyediakan dokumen yang lengkap dan tepat. Berikut adalah senarai dokumen penting yang diperlukan:

 1. Borang permohonan kelulusan pelan bangunan: Dapatkan borang permohonan yang berkaitan dari PBT dan isikan dengan maklumat yang tepat dan lengkap.
 2. Pelan bangunan lengkap: Sediakan pelan bangunan yang lengkap dan terperinci, termasuk:
  • Pelan lokasi yang menunjukkan kedudukan tapak dalam kawasan sekitar
  • Pelan tapak yang menunjukkan sempadan, keluasan, dan kedudukan bangunan
  • Pelan lantai untuk setiap aras dengan butiran bilik dan ukuran
  • Pelan bumbung yang menunjukkan jenis bumbung dan kecerunan
  • Keratan bangunan yang menunjukkan ketinggian dan struktur
  • Pandangan hadapan, belakang, dan sisi bangunan
  • Butiran struktur dan bahan binaan
 3. Salinan hakmilik tanah: Sertakan salinan hakmilik tanah yang sah untuk mengesahkan pemilikan atau hak untuk membangunkan tapak.
 4. Surat kebenaran pemilik tanah: Jika pemohon bukan pemilik tanah, sediakan surat kebenaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah untuk membenarkan pembangunan di atas tapak.
 5. Surat tiada halangan dari jiran: Jika pembinaan melibatkan sempadan bersama dengan jiran, dapatkan surat tiada halangan yang ditandatangani oleh jiran berkaitan.
 6. Dokumen tambahan: Sediakan dokumen tambahan yang mungkin diperlukan oleh PBT, seperti:
  • Laporan penilaian kesan alam sekitar (EIA) untuk projek berskala besar
  • Surat kelulusan dari jabatan teknikal lain (contoh: Jabatan Bomba dan Penyelamat)
  • Resit pembayaran cukai tanah terkini
  • Salinan kad pengenalan atau sijil pendaftaran syarikat pemohon

Pastikan semua dokumen yang diserahkan adalah yang terkini, lengkap, dan ditandatangani oleh pihak yang berkaitan. Kegagalan untuk menyediakan dokumen yang diperlukan boleh menyebabkan kelewatan atau penolakan permohonan anda.

Dokumen Keperluan Dokumen Keperluan
Borang permohonan kelulusan pelan Lengkap dan ditandatangani pemohon
Pelan bangunan lengkap Disediakan oleh arkitek/pelukis pelan berdaftar dan ditandatangani
Salinan hakmilik tanah Salinan yang sah dan terkini
Surat kebenaran pemilik tanah Ditandatangani pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik
Surat tiada halangan dari jiran Ditandatangani jiran berkaitan jika melibatkan sempadan
Dokumen tambahan (jika berkaitan) Mengikut keperluan PBT, contoh: laporan EIA, resit cukai tanah, dll.

Dengan menyediakan dokumen yang lengkap dan tepat, anda dapat melancarkan proses permohonan kelulusan pelan bangunan dan mengelakkan sebarang kelewatan yang tidak diingini. Ingat, kegagalan untuk mematuhi keperluan dokumen boleh membawa kepada penolakan permohonan anda, jadi pastikan anda menyemak semula senarai dokumen dengan teliti sebelum menyerahkannya kepada PBT.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash7 78

4. Keperluan Binaan dan Batasan yang Perlu Dipatuhi

Selain menyediakan dokumen yang lengkap, anda juga perlu memastikan pelan bangunan anda mematuhi keperluan binaan dan batasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diambil kira:

 1. Zon dan guna tanah: Pastikan pembangunan yang dicadangkan selaras dengan zon dan guna tanah yang dibenarkan di kawasan tersebut. Contohnya, jika tapak anda terletak di zon perumahan, anda hanya boleh membina rumah kediaman dan bukan premis komersial.
 2. Ketinggian bangunan: Patuhi had ketinggian bangunan yang ditetapkan oleh PBT. Had ini mungkin berbeza mengikut zon dan jenis pembangunan. Pastikan ketinggian bangunan anda tidak melebihi had yang dibenarkan.
 3. Keluasan lantai: Ikuti nisbah keluasan lantai (plot ratio) yang ditetapkan, iaitu nisbah antara jumlah keluasan lantai berbanding keluasan tapak. Nisbah ini mengawal kepadatan pembangunan di sesuatu kawasan.
 4. Sempadan dan anjakan bangunan: Patuhi keperluan anjakan bangunan dari sempadan tapak, termasuk anjakan hadapan, belakang, dan sisi. Anjakan ini memastikan ruang yang mencukupi antara bangunan untuk tujuan pencahayaan, pengudaraan, dan privasi.
 5. Tempat letak kereta: Sediakan tempat letak kereta yang mencukupi mengikut keperluan PBT, berdasarkan jenis dan saiz pembangunan. Kegagalan untuk menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi boleh menyebabkan permohonan anda ditolak.
 6. Kemudahan orang kurang upaya (OKU): Pastikan reka bentuk bangunan anda mengambil kira keperluan OKU, seperti laluan ramp, tandas OKU, dan tempat letak kereta OKU. Ini adalah keperluan mandatori untuk bangunan awam dan komersial.
 7. Sistem pencegahan kebakaran: Reka bentuk bangunan anda mestilah mematuhi keperluan sistem pencegahan kebakaran yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, termasuk penyediaan alat pemadam api, pintu kecemasan, dan laluan keluar yang mencukupi.
 8. Pepasangan dan perkhidmatan: Pastikan pelan bangunan anda merangkumi pepasangan dan perkhidmatan yang diperlukan, seperti sistem elektrik, air, pembetungan, dan telekomunikasi. Perkhidmatan ini mestilah mematuhi piawaian dan garis panduan yang berkaitan.

Untuk memastikan pelan bangunan anda mematuhi semua keperluan dan batasan ini, adalah penting untuk mendapatkan nasihat dan bantuan profesional berdaftar seperti arkitek atau pelukis pelan bangunan. Mereka akan memastikan reka bentuk anda mematuhi semua peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh PBT.

Dengan mematuhi keperluan binaan dan batasan ini, anda bukan sahaja dapat melancarkan proses kelulusan pelan bangunan, tetapi juga memastikan pembangunan anda selamat, selesa, dan mampan untuk jangka masa panjang.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 3

5. Bayaran dan Tempoh Masa Permohonan Kelulusan Pelan

Apabila memohon kelulusan pelan bangunan, anda perlu mengambil kira bayaran yang terlibat dan tempoh masa yang diperlukan untuk pemprosesan permohonan. Berikut adalah maklumat penting mengenai bayaran dan tempoh masa permohonan:

 1. Fi permohonan: Anda perlu membayar fi permohonan kelulusan pelan bangunan yang ditetapkan oleh PBT. Fi ini mungkin berbeza mengikut jenis pembangunan, keluasan lantai, dan lokasi tapak. Pastikan anda mendapatkan maklumat terkini mengenai fi permohonan dari PBT berkaitan.
 2. Kaedah pembayaran: Kaedah pembayaran fi permohonan mungkin berbeza antara PBT. Secara umumnya, pembayaran boleh dibuat secara tunai, cek, atau pindahan elektronik. Pastikan anda mendapatkan maklumat mengenai kaedah pembayaran yang diterima oleh PBT dan membuat pembayaran mengikut kaedah yang betul.
 3. Tempoh masa pemprosesan: Tempoh masa yang diperlukan untuk memproses permohonan kelulusan pelan bangunan mungkin berbeza antara PBT, tetapi secara umumnya ia mengambil masa antara 30 hingga 60 hari dari tarikh penyerahan permohonan yang lengkap. Walau bagaimanapun, tempoh masa ini mungkin dilanjutkan jika terdapat pembetulan atau maklumat tambahan yang diperlukan.
 4. Pertanyaan status permohonan: Sekiranya anda tidak menerima maklum balas mengenai status permohonan anda selepas tempoh masa yang ditetapkan, anda boleh membuat pertanyaan dengan PBT berkaitan. Pastikan anda menyediakan nombor rujukan permohonan dan bukti penyerahan untuk memudahkan semakan.
 5. Tempoh sah kelulusan: Setelah permohonan anda diluluskan, kelulusan pelan bangunan tersebut sah untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya antara 12 hingga 24 bulan. Pastikan anda memulakan kerja pembinaan dalam tempoh sah kelulusan. Sekiranya kerja pembinaan tidak dapat dimulakan dalam tempoh tersebut, anda perlu memohon lanjutan tempoh sah kelulusan dari PBT.
Perkara Keterangan
Fi permohonan Berbeza mengikut jenis pembangunan, keluasan lantai, dan lokasi tapak
Kaedah pembayaran Tunai, cek, atau pindahan elektronik (tertakluk kepada PBT)
Tempoh masa pemprosesan Secara umumnya 30 hingga 60 hari dari tarikh penyerahan permohonan lengkap
Pertanyaan status permohonan Buat pertanyaan dengan PBT jika tiada maklum balas selepas tempoh ditetapkan
Tempoh sah kelulusan Biasanya antara 12 hingga 24 bulan dari tarikh kelulusan

Dengan memahami aspek bayaran dan tempoh masa permohonan, anda dapat merancang projek pembangunan anda dengan lebih baik dan mengelakkan sebarang kelewatan atau komplikasi yang tidak diingini. Pastikan anda sentiasa berhubung dengan PBT berkaitan untuk mendapatkan maklumat terkini dan panduan mengenai proses permohonan kelulusan pelan bangunan.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash7 79

6. Peranan Profesional Berdaftar dalam Proses Kelulusan Pelan

Melantik profesional berdaftar seperti arkitek atau pelukis pelan bangunan adalah langkah penting dalam proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan. Peranan mereka adalah kritikal untuk memastikan reka bentuk bangunan anda mematuhi semua keperluan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Berikut adalah beberapa peranan utama profesional berdaftar dalam proses kelulusan pelan:

 1. Mereka bentuk bangunan: Arkitek atau pelukis pelan bangunan akan mereka bentuk bangunan anda berdasarkan keperluan dan kehendak anda, sambil memastikan reka bentuk tersebut mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang berkaitan. Mereka akan mengambil kira aspek seperti kegunaan bangunan, keluasan lantai, ketinggian, kemudahan, dan keperluan teknikal lain.
 2. Penyediaan pelan bangunan: Profesional berdaftar akan menyediakan set lengkap pelan bangunan yang diperlukan untuk permohonan kelulusan, termasuk pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung, keratan, pandangan, dan butiran struktur. Mereka akan memastikan pelan tersebut adalah tepat, lengkap, dan memenuhi format yang ditetapkan oleh PBT.
 3. Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan: Arkitek atau pelukis pelan bangunan akan memastikan reka bentuk bangunan anda mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, dan lain-lain peraturan yang ditetapkan oleh PBT. Mereka akan mengelakkan sebarang isu ketidakpatuhan yang boleh menyebabkan permohonan anda ditolak.
 4. Penyelarasan dengan jabatan teknikal: Profesional berdaftar akan menyelaras dengan jabatan teknikal yang berkaitan, seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kerja Raya, dan Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, untuk mendapatkan ulasan dan kelulusan teknikal yang diperlukan. Mereka akan memastikan reka bentuk bangunan anda memenuhi keperluan teknikal yang ditetapkan oleh jabatan-jabatan ini.
 5. Pengurusan permohonan kelulusan: Arkitek atau pelukis pelan bangunan akan membantu anda dalam menguruskan permohonan kelulusan pelan bangunan, termasuk penyediaan borang permohonan, penyerahan dokumen, dan berhubung dengan PBT berkaitan. Mereka akan memberi nasihat dan panduan kepada anda sepanjang proses permohonan dan membantu menyelesaikan sebarang isu yang timbul.
 6. Pengawasan tapak: Setelah pelan bangunan diluluskan dan kerja pembinaan dimulakan, profesional berdaftar akan memainkan peranan dalam mengawasi kerja pembinaan di tapak untuk memastikan ia mematuhi pelan yang diluluskan dan spesifikasi yang ditetapkan. Mereka akan membuat lawatan tapak berkala dan mengeluarkan sijil pengawasan untuk memastikan kualiti dan keselamatan kerja pembinaan.

Dengan melantik profesional berdaftar yang berkelayakan dan berpengalaman, anda dapat memastikan proses permohonan kelulusan pelan bangunan berjalan dengan lancar dan mengelakkan sebarang kelewatan atau komplikasi yang tidak diingini. Pastikan anda memilih profesional yang berdaftar dengan badan profesional yang berkaitan, seperti Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) atau Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM), dan mempunyai pengalaman dalam mengendalikan projek yang serupa dengan projek anda.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 4

ย 

7. Akibat Membuat Pembinaan Tanpa Kelulusan dan Permit

Membuat kerja pembinaan atau pengubahsuaian rumah tanpa mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan permit yang diperlukan boleh membawa akibat yang serius. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin dihadapi jika anda membuat pembinaan tanpa kelulusan dan permit:

 1. Notis dan kompaun: PBT boleh mengeluarkan notis dan kompaun kepada pemilik bangunan yang membuat pembinaan tanpa kelulusan. Kompaun ini boleh mencecah ribuan ringgit, bergantung pada jenis dan skala kesalahan yang dilakukan.
 2. Perintah pemberhentian kerja: PBT boleh mengeluarkan perintah pemberhentian kerja jika mendapati pembinaan dijalankan tanpa kelulusan dan permit yang sah. Ini bermakna anda perlu menghentikan semua kerja pembinaan serta-merta sehingga kelulusan dan permit yang diperlukan diperolehi.
 3. Perintah perobohan: Dalam kes yang lebih serius, PBT boleh mengeluarkan perintah untuk merobohkan struktur yang dibina tanpa kelulusan. Anda mungkin perlu menanggung kos perobohan dan pelupusan debris, di samping kerugian akibat pembinaan yang terbengkalai.
 4. Tindakan undang-undang: Membuat pembinaan tanpa kelulusan dan permit adalah satu kesalahan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Anda boleh didakwa di mahkamah dan dikenakan denda atau hukuman penjara, atau kedua-duanya, jika disabitkan kesalahan.
 5. Kesukaran mendapatkan pinjaman: Bank dan institusi kewangan mungkin enggan memberikan pinjaman untuk hartanah yang dibina tanpa kelulusan dan permit yang sah. Ini boleh menyukarkan anda untuk mendapatkan pembiayaan bagi tujuan pembinaan atau pengubahsuaian rumah.
 6. Masalah insurans: Syarikat insurans mungkin enggan menyediakan perlindungan untuk bangunan yang dibina tanpa kelulusan dan permit. Sekiranya berlaku kerosakan atau kemalangan, anda mungkin tidak dapat membuat tuntutan insurans dan perlu menanggung kos pembaikan atau ganti rugi sendiri.
 7. Kesukaran menjual hartanah: Hartanah yang dibina tanpa kelulusan dan permit mungkin sukar untuk dijual kerana ia tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Pembeli yang berpotensi mungkin enggan membeli hartanah tersebut, atau anda mungkin perlu menjualnya pada harga yang lebih rendah.

Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan permit yang diperlukan sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan atau pengubahsuaian rumah. Pastikan anda berurusan dengan PBT berkaitan dan melantik profesional berdaftar untuk membantu anda dalam proses permohonan kelulusan dan permit. Elakkan mengambil jalan pintas kerana akibatnya mungkin lebih merugikan dalam jangka masa panjang.

aliran kerja pembinaan rumah rumahhq

8. Tip Tambahan untuk Memastikan Kelancaran Proses Permohonan

Selain langkah-langkah utama yang telah dibincangkan, berikut adalah beberapa tip tambahan yang dapat membantu memastikan kelancaran proses permohonan kelulusan pelan bangunan anda:

 1. Fahami keperluan dan garis panduan PBT: Sebelum memulakan proses permohonan, pastikan anda memahami semua keperluan dan garis panduan yang ditetapkan oleh PBT berkaitan. Layari laman web rasmi PBT atau hubungi jabatan berkaitan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses permohonan, dokumen yang diperlukan, dan fi yang dikenakan.
 2. Pilih profesional berdaftar yang berpengalaman: Apabila melantik arkitek atau pelukis pelan bangunan, pastikan anda memilih profesional yang berdaftar dengan badan profesional yang berkaitan dan mempunyai pengalaman dalam mengendalikan projek yang serupa dengan projek anda. Semak portfolio dan rujukan mereka untuk memastikan mereka mempunyai rekod prestasi yang baik dalam mendapatkan kelulusan pelan bangunan.
 3. Sediakan dokumen yang lengkap dan tepat: Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan adalah lengkap, tepat, dan terkini. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak tepat boleh menyebabkan kelewatan atau penolakan permohonan anda. Semak semula senarai semak dokumen yang disediakan oleh PBT dan pastikan anda menyertakan semua dokumen yang diperlukan.
 4. Berhubung dengan PBT secara proaktif: Jangan teragak-agak untuk berhubung dengan PBT sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan penjelasan mengenai proses permohonan. Hubungi pegawai yang berkaitan melalui telefon, e-mel, atau hadir sendiri ke pejabat PBT untuk mendapatkan maklumat dan panduan yang diperlukan. Komunikasi yang proaktif dapat membantu mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham.
 5. Pantau status permohonan anda: Selepas menyerahkan permohonan, pantau status permohonan anda secara berkala. Hubungi PBT sekiranya anda tidak menerima sebarang maklum balas selepas tempoh masa yang ditetapkan. Pastikan anda menyimpan salinan semua dokumen yang diserahkan dan bukti penyerahan untuk rujukan pada masa hadapan.
 6. Patuhi syarat kelulusan: Setelah pelan bangunan anda diluluskan, pastikan anda mematuhi semua syarat kelulusan yang ditetapkan oleh PBT. Ini termasuk memulakan kerja pembinaan dalam tempoh sah kelulusan, melantik kontraktor yang berlesen, dan mematuhi semua keperluan teknikal dan keselamatan di tapak pembinaan. Kegagalan untuk mematuhi syarat kelulusan boleh menyebabkan kelulusan anda dibatalkan.
 7. Simpan rekod yang teratur: Simpan semua dokumen dan surat-menyurat yang berkaitan dengan permohonan kelulusan pelan bangunan anda secara teratur. Ini termasuk salinan pelan bangunan yang diluluskan, surat kelulusan, resit pembayaran, dan sebarang surat-menyurat dengan PBT atau profesional yang dilantik. Rekod yang teratur akan memudahkan anda untuk merujuk kembali sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau persoalan pada masa hadapan.

Dengan mengikuti tip-tip ini dan langkah-langkah yang telah dibincangkan sebelum ini, anda akan berada di landasan yang betul untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan menjalankan projek pembinaan atau pengubahsuaian rumah anda dengan jayanya. Ingatlah bahawa kunci kepada kejayaan adalah perancangan yang teliti, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan, serta komunikasi yang berkesan dengan semua pihak yang terlibat.

Source link
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah batu-bata
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo