News

8 Langkah Penting untuk Memastikan Rumah Anda Mematuhi Kod Bangunan dan Piawaian Keselamatan di Malaysia


rumahhq kontraktor bina rumah banner 1rumahhq kontraktor bina rumah banner 1

1. Memahami Kod Bangunan dan Piawaian Keselamatan di Malaysia

Sebagai pemilik rumah di Malaysia, adalah penting untuk memahami kod bangunan dan piawaian keselamatan yang perlu dipatuhi. Ini bukan sahaja untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penghuni rumah, tetapi juga untuk mengelakkan sebarang masalah undang-undang pada masa hadapan.

Antara kod bangunan dan piawaian keselamatan utama yang perlu dipatuhi di Malaysia adalah:

 1. Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984: Undang-undang ini menggariskan keperluan minimum untuk reka bentuk, pembinaan, dan keselamatan bangunan di Malaysia.
 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974: Akta ini mengawal selia pembinaan, penyenggaraan, dan pengubahsuaian bangunan untuk memastikan keselamatan awam.
 3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994: Walaupun akta ini tertumpu pada keselamatan di tempat kerja, ia juga merangkumi aspek keselamatan dalam pembinaan dan pengubahsuaian rumah.

Selain itu, terdapat keperluan khusus untuk sistem elektrik, sistem paip, pengudaraan, pencahayaan, dan perlindungan kebakaran yang perlu dipatuhi dalam pembinaan rumah. Contohnya, sistem elektrik mesti dipasang oleh kontraktor elektrik yang berlesen dan mematuhi Peraturan Elektrik 1994.

Sistem Keperluan
Elektrik Dipasang oleh kontraktor berlesen, mematuhi Peraturan Elektrik 1994
Paip Mematuhi MS 1525:2014 – Spesifikasi Sistem Paip
Pengudaraan Mematuhi UBBL 1984 Bahagian VII – Pengudaraan dan Pencahayaan
Pencahayaan Mematuhi MS 1525:2014 – Spesifikasi Pencahayaan
Perlindungan Kebakaran Mematuhi UBBL 1984 Bahagian VIII – Perlindungan Kebakaran

Dengan memahami kod bangunan dan piawaian keselamatan ini, pemilik rumah dapat memastikan bahawa rumah mereka dibina dengan selamat dan menepati keperluan undang-undang di Malaysia.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 83rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 83

2. Kepentingan Mematuhi Kod Bangunan dan Piawaian Keselamatan

Mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan bukan sekadar formaliti, tetapi ia memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan keselesaan penghuni rumah. Berikut adalah beberapa sebab utama mengapa pematuhan ini amat penting:

 1. Keselamatan Penghuni: Kod bangunan dan piawaian keselamatan direka untuk memastikan rumah dibina dengan struktur yang kukuh, sistem elektrik yang selamat, perlindungan kebakaran yang mencukupi, dan pengudaraan yang baik. Dengan mematuhi piawaian ini, risiko kemalangan, kebakaran, atau masalah kesihatan dapat dikurangkan dengan ketara.
 2. Penjimatan Kos Jangka Panjang: Walaupun mematuhi kod bangunan mungkin melibatkan kos tambahan pada peringkat awal, ia sebenarnya dapat menjimatkan kos dalam jangka panjang. Rumah yang dibina dengan mematuhi piawaian keselamatan cenderung untuk mengalami kurang masalah struktur, elektrik, atau paip, yang boleh menjadi sangat mahal untuk dibaiki.
 3. Mengekalkan Nilai Hartanah: Rumah yang mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan selalunya mempunyai nilai hartanah yang lebih tinggi dan lebih mudah dijual. Ini kerana pembeli rumah semakin peka terhadap isu keselamatan dan cenderung untuk memilih rumah yang dibina dengan piawaian yang tinggi.
 4. Pematuhan Undang-undang: Mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan adalah keperluan undang-undang di Malaysia. Kegagalan untuk mematuhi piawaian ini boleh mengakibatkan denda, tindakan undang-undang, atau arahan untuk merobohkan struktur yang tidak selamat.
 5. Tanggungjawab Sosial: Sebagai pemilik rumah, kita mempunyai tanggungjawab sosial untuk memastikan rumah kita selamat bukan sahaja untuk keluarga kita, tetapi juga untuk jiran dan komuniti sekeliling. Rumah yang tidak selamat boleh mendatangkan risiko kepada orang lain, terutamanya sekiranya berlaku kebakaran atau keruntuhan struktur.
Kepentingan Penerangan
Keselamatan Penghuni Mengurangkan risiko kemalangan, kebakaran, atau masalah kesihatan
Penjimatan Kos Mengelakkan kos pembaikan yang tinggi dalam jangka panjang
Nilai Hartanah Rumah yang selamat mempunyai nilai hartanah yang lebih tinggi
Pematuhan Undang-undang Mengelakkan denda, tindakan undang-undang, atau arahan untuk merobohkan
Tanggungjawab Sosial Memastikan keselamatan keluarga, jiran, dan komuniti sekeliling

Oleh itu, mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan bukan sahaja penting dari segi undang-undang, tetapi ia juga merupakan langkah bijak untuk melindungi pelaburan anda, memastikan keselamatan keluarga anda, dan memenuhi tanggungjawab sosial anda sebagai pemilik rumah yang bertanggungjawab.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 2rumahhq kontraktor bina rumah banner 2

3. Proses Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan atau pengubahsuaian rumah, adalah penting untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Proses ini memastikan bahawa pelan pembinaan anda mematuhi semua kod bangunan dan piawaian keselamatan yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah tipikal dalam mendapatkan kelulusan pelan bangunan:

 1. Penyediaan Pelan Bangunan: Langkah pertama adalah untuk menyediakan pelan bangunan yang terperinci, biasanya dengan bantuan arkitek atau perunding bangunan yang berkelayakan. Pelan ini harus merangkumi semua aspek reka bentuk, struktur, elektrik, mekanikal, dan keselamatan bangunan.
 2. Penyerahan Pelan kepada PBT: Setelah pelan bangunan siap, ia perlu diserahkan kepada PBT yang berkaitan, bersama dengan borang permohonan yang lengkap dan fi pemprosesan yang diperlukan. Dokumen sokongan lain seperti bukti pemilikan tanah dan surat kebenaran juga mungkin diperlukan.
 3. Semakan Pelan oleh PBT: PBT akan menyemak pelan bangunan anda untuk memastikan ia mematuhi semua kod bangunan dan piawaian keselamatan yang relevan. Proses ini mungkin melibatkan beberapa jabatan dalam PBT, seperti Jabatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan, dan Jabatan Bomba.
 4. Permintaan untuk Maklumat Tambahan: Sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau ketidakpatuhan dalam pelan bangunan anda, PBT mungkin meminta maklumat atau pindaan tambahan. Anda perlu bekerjasama dengan arkitek atau perunding anda untuk menyediakan maklumat yang diminta.
 5. Kelulusan atau Penolakan Pelan: Setelah semakan selesai, PBT akan sama ada meluluskan atau menolak pelan bangunan anda. Sekiranya diluluskan, anda akan menerima Sijil Kelulusan Pelan Bangunan, yang membolehkan anda memulakan kerja pembinaan. Sekiranya ditolak, anda perlu membuat pindaan yang diperlukan dan mengemukakan semula pelan tersebut.
Langkah Penerangan
1. Penyediaan Pelan Sediakan pelan bangunan terperinci dengan bantuan arkitek atau perunding
2. Penyerahan kepada PBT Serahkan pelan, borang permohonan, fi, dan dokumen sokongan kepada PBT
3. Semakan oleh PBT PBT akan menyemak pelan untuk memastikan pematuhan kod dan piawaian
4. Maklumat Tambahan Berikan maklumat atau pindaan tambahan jika diminta oleh PBT
5. Kelulusan atau Penolakan PBT akan meluluskan atau menolak pelan, berikan Sijil Kelulusan jika lulus

Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan mungkin mengambil masa beberapa minggu atau bulan, bergantung pada kompleksiti projek dan beban kerja PBT. Walau bagaimanapun, ia adalah langkah penting untuk memastikan rumah anda mematuhi semua keperluan keselamatan dan undang-undang sebelum pembinaan bermula.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 77rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 77

4. Melantik Kontraktor yang Berpengalaman dan Berdaftar

Melantik kontraktor yang berpengalaman dan berdaftar adalah langkah penting dalam memastikan rumah anda dibina dengan mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan. Kontraktor yang baik bukan sahaja akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknikal untuk membina rumah yang selamat, tetapi juga akan memastikan semua aspek pembinaan mematuhi keperluan undang-undang.

Berikut adalah beberapa tip untuk melantik kontraktor yang sesuai:

 1. Pendaftaran dan Lesen: Pastikan kontraktor yang anda pertimbangkan berdaftar dengan badan-badan berkaitan seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai lesen yang sah. Ini menunjukkan bahawa mereka telah memenuhi keperluan minimum dari segi kelayakan, pengalaman, dan keupayaan kewangan.
 2. Pengalaman dalam Projek Serupa: Cuba cari kontraktor yang mempunyai pengalaman dalam projek pembinaan rumah yang serupa dengan projek anda. Mereka akan lebih memahami keperluan khusus untuk jenis rumah anda dan lebih cenderung untuk mematuhi kod bangunan yang relevan.
 3. Rekod Keselamatan: Semak rekod keselamatan kontraktor, termasuk sebarang insiden kemalangan atau pelanggaran keselamatan dalam projek sebelumnya. Kontraktor yang memberi keutamaan kepada amalan keselamatan cenderung untuk membina rumah yang lebih selamat dan patuh.
 4. Rujukan dan Maklum Balas: Dapatkan rujukan daripada klien sebelumnya dan semak maklum balas dalam talian mengenai kualiti kerja, ketepatan masa, dan profesionalisme kontraktor. Ini boleh memberi gambaran yang baik tentang apa yang boleh anda harapkan jika anda melantik mereka.
 5. Komunikasi dan Ketelusan: Pilih kontraktor yang berkomunikasi dengan jelas, responsif terhadap pertanyaan anda, dan telus tentang proses pembinaan. Mereka harus bersedia untuk menerangkan bagaimana mereka akan memastikan pematuhan kod dan piawaian keselamatan sepanjang projek.
Kriteria Penerangan
Pendaftaran dan Lesen Pastikan kontraktor berdaftar dengan CIDB dan mempunyai lesen yang sah
Pengalaman Cari kontraktor dengan pengalaman dalam projek pembinaan rumah yang serupa
Rekod Keselamatan Semak rekod keselamatan, insiden kemalangan, dan pelanggaran kontraktor
Rujukan dan Maklum Balas Dapatkan rujukan dari klien sebelumnya dan semak maklum balas dalam talian
Komunikasi dan Ketelusan Pilih kontraktor yang berkomunikasi dengan jelas, responsif, dan telus

Melantik kontraktor yang betul mungkin memerlukan sedikit masa dan usaha, tetapi ia adalah pelaburan yang berharga. Dengan bekerjasama dengan kontraktor yang berpengalaman dan bertanggungjawab, anda boleh memastikan rumah anda bukan sahaja mematuhi semua kod bangunan dan piawaian keselamatan, tetapi juga dibina dengan kualiti kerja yang tinggi dan perhatian kepada seMelantik kontraktor yang betul mungkin memerlukan sedikit masa dan usaha, tetapi ia adalah pelaburan yang berharga. Dengan bekerjasama dengan kontraktor yang berpengalaman dan bertanggungjawab, anda boleh memastikan rumah anda bukan sahaja mematuhi semua kod bangunan dan piawaian keselamatan, tetapi juga dibina dengan kualiti kerja yang tinggi dan perhatian kepada setiap detail.

Kontraktor yang berdedikasi akan memastikan setiap aspek pembinaan dilaksanakan dengan teliti, bermula dari pemilihan bahan binaan yang berkualiti hingga ke kemasan akhir yang kemas dan cantik. Mereka akan mengawasi setiap peringkat kerja untuk memastikan ia memenuhi standard yang ditetapkan dan menepati visi anda untuk rumah idaman anda.

Perhatian kepada detail ini bukan sahaja akan menghasilkan rumah yang lebih estetik dan selesa, tetapi juga akan memastikan rumah anda tahan lasak dan boleh menahan ujian masa. Ini akan menjimatkan anda daripada masalah dan kos pembaikan yang mahal pada masa hadapan.

Selain itu, kontraktor yang memberi perhatian kepada setiap detail juga cenderung untuk lebih peka terhadap keperluan dan kehendak khusus anda. Mereka akan berusaha untuk memahami gaya hidup dan keutamaan anda, dan akan bekerjasama dengan anda untuk mencipta ruang yang berfungsi dan praktikal yang memenuhi keperluan unik keluarga anda.

Akhir sekali, perhatian kepada detail juga bermakna kontraktor akan sentiasa memaklumkan kepada anda tentang kemajuan projek, sebarang cabaran yang dihadapi, dan keputusan penting yang perlu dibuat. Komunikasi yang jelas dan telus ini akan memastikan projek berjalan dengan lancar dan memenuhi jangkaan anda.

Oleh itu, apabila melantik kontraktor, pastikan anda memilih seseorang yang bukan sahaja berpengalaman dan berkelayakan, tetapi juga mempunyai reputasi untuk kerja berkualiti tinggi dan perhatian kepada detail. Dengan berbuat demikian, anda boleh memastikan rumah anda bukan sahaja selamat dan patuh, tetapi juga cantik, selesa, dan dibina untuk bertahan.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 3rumahhq kontraktor bina rumah banner 3

5. Aspek Keselamatan Rumah yang Perlu Dipatuhi

Apabila membina atau mengubah suai rumah, terdapat pelbagai aspek keselamatan yang perlu diberi perhatian untuk memastikan rumah anda mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan:

 1. Struktur Bangunan: Struktur rumah anda, termasuk asas, dinding, lantai, dan bumbung, mesti dibina dengan menggunakan bahan yang sesuai dan teknik pembinaan yang betul. Ini akan memastikan kestabilan dan integriti struktur rumah anda, serta mengurangkan risiko keruntuhan atau kerosakan akibat bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
 2. Sistem Elektrik: Sistem elektrik rumah anda mesti dipasang oleh kontraktor elektrik yang berlesen dan mematuhi Peraturan Elektrik 1994. Ini termasuk penggunaan wayar dan komponen elektrik yang sesuai, perlindungan litar yang mencukupi, dan pematuhan kepada piawaian keselamatan elektrik. Sistem elektrik yang tidak selamat boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran, atau kerosakan peralatan.
 3. Sistem Paip: Sistem paip rumah anda, termasuk bekalan air, saliran, dan rawatan kumbahan, mesti mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam MS 1525:2014 – Spesifikasi Sistem Paip. Ini akan memastikan bekalan air yang selamat dan bersih, serta pelupusan sisa yang betul untuk mengelakkan pencemaran atau masalah kesihatan.
 4. Pengudaraan dan Pencahayaan: Rumah anda mesti mempunyai pengudaraan dan pencahayaan semula jadi yang mencukupi, seperti yang ditetapkan dalam UBBL 1984 Bahagian VII. Ini termasuk penyediaan bukaan tingkap dan pintu yang mencukupi, serta penggunaan bahan binaan yang membenarkan aliran udara dan cahaya semula jadi. Pengudaraan dan pencahayaan yang baik adalah penting untuk kesihatan dan keselesaan penghuni rumah.
 5. Perlindungan Kebakaran: Rumah anda mesti dilengkapi dengan ciri perlindungan kebakaran yang mencukupi, seperti yang ditetapkan dalam UBBL 1984 Bahagian VIII. Ini termasuk penyediaan alat pemadam api, pengesan asap, pintu keluar kecemasan, dan bahan binaan yang tahan api. Langkah perlindungan kebakaran yang betul boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kerosakan harta benda sekiranya berlaku kebakaran.
Aspek Keselamatan Keperluan Utama
Struktur Bangunan Bahan dan teknik pembinaan yang sesuai untuk kestabilan dan integriti
Sistem Elektrik Pemasangan oleh kontraktor berlesen, pematuhan Peraturan Elektrik 1994
Sistem Paip Pematuhan MS 1525:2014 untuk bekalan air selamat dan pelupusan sisa
Pengudaraan & Pencahayaan Penyediaan bukaan yang mencukupi, pematuhan UBBL 1984 Bahagian VII
Perlindungan Kebakaran Alat pemadam api, pengesan asap, bahan tahan api (UBBL 1984 Bahagian VIII)

Dengan memberi perhatian kepada aspek keselamatan ini dan memastikan rumah anda mematuhi kod dan piawaian yang relevan, anda bukan sahaja akan mewujudkan persekitaran yang selamat dan sihat untuk keluarga anda, tetapi juga melindungi pelaburan anda dalam jangka panjang.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 76rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 76

6. Pemeriksaan Berkala untuk Memastikan Keselamatan Rumah

Mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan semasa pembinaan rumah anda adalah penting, tetapi tanggungjawab anda sebagai pemilik rumah tidak berakhir di situ. Untuk memastikan rumah anda kekal selamat dan berfungsi dengan baik, adalah penting untuk menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala pada aspek keselamatan utama.

Berikut adalah beberapa pemeriksaan berkala yang perlu anda lakukan:

 1. Pemeriksaan Struktur: Periksa struktur rumah anda, termasuk asas, dinding, lantai, dan bumbung, untuk sebarang tanda kerosakan, keretakan, atau pergerakan. Sekiranya anda mendapati sebarang masalah, dapatkan nasihat daripada jurutera struktur atau kontraktor yang berkelayakan untuk penilaian dan pembaikan yang sesuai.
 2. Pemeriksaan Sistem Elektrik: Periksa sistem elektrik rumah anda, termasuk suis, soket, dan peralatan, untuk sebarang tanda kerosakan, kehausan, atau penyambungan longgar. Pastikan semua alat perlindungan litar, seperti pemutus litar dan perlindungan arus baki (RCCB), berfungsi dengan betul. Sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan, dapatkan nasihat daripada kontraktor elektrik yang berlesen.
 3. Pemeriksaan Sistem Paip: Periksa sistem paip rumah anda, termasuk paip, sambungan, dan peralatan sanitari, untuk sebarang tanda kebocoran, kerosakan, atau penyumbatan. Pastikan semua injap dan alat keselamatan, seperti injap pelepas tekanan, berfungsi dengan betul. Sekiranya anda mendapati sebarang masalah, dapatkan nasihat daripada tukang paip yang berkelayakan.
 4. Pemeriksaan Pengudaraan dan Pencahayaan: Pastikan semua bukaan pengudaraan dan pencahayaan, seperti tingkap dan pintu, berfungsi dengan betul dan tidak terhalang. Bersihkan mana-mana saluran pengudaraan atau kipas untuk memastikan aliran udara yang optimum. Sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang kualiti udara dalaman atau tahap pencahayaan, pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar.
 5. Pemeriksaan Perlindungan Kebakaran: Periksa semua alat perlindungan kebakaran, seperti alat pemadam api, pengesan asap, dan sistem semburan, untuk memastikan ia berfungsi dengan betul dan tidak tamat tempoh. Pastikan semua laluan keluar kecemasan bebas daripada halangan dan pintu keluar kecemasan boleh dibuka dengan mudah. Latih semua penghuni rumah tentang pelan pemindahan kecemasan dan cara menggunakan alat pemadam api.
Pemeriksaan Berkala Tindakan Utama
Struktur Periksa tanda kerosakan, keretakan, pergerakan; dapatkan nasihat pakar
Sistem Elektrik Periksa kerosakan, kehausan, sambungan longgar; uji alat perlindungan
Sistem Paip Periksa kebocoran, kerosakan, penyumbatan; uji injap dan alat keselamatan
Pengudaraan & Pencahayaan Pastikan bukaan berfungsi, bersihkan saluran; periksa kualiti udara & pencahayaan
Perlindungan Kebakaran Periksa alat pemadam api, pengesan asap, sistem semburan; latih penghuni

Dengan menjalankan pemeriksaan berkala ini, anda boleh mengesan dan membetulkan sebarang masalah keselamatan sebelum ia menjadi lebih serius, seterusnya memastikan rumah anda kekal selamat, sihat, dan selesa untuk didiami. Adalah digalakkan untuk mewujudkan jadual pemeriksaan dan penyelenggaraan tetap, dan menyimpan rekod semua pemeriksaan dan kerja pembaikan yang dilakukan.

Ingatlah, pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati apabila ia melibatkan keselamatan rumah anda dan kesejahteraan keluarga anda. Dengan melabur sedikit masa dan usaha dalam pemeriksaan berkala, anda boleh menikmati ketenangan fikiran dan perlindungan jangka panjang yang ditawarkan oleh rumah yang selamat dan terpelihara dengan baik.

rumahhq kontraktor bina rumah banner 4rumahhq kontraktor bina rumah banner 4

7. Risiko dan Akibat Tidak Mematuhi Kod Bangunan dan Piawaian Keselamatan

Tidak mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan bukan sahaja menyalahi undang-undang, tetapi juga boleh mendatangkan pelbagai risiko dan akibat buruk kepada pemilik rumah, penghuni, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa risiko dan akibat utama yang mungkin dihadapi:

 1. Risiko Keselamatan: Rumah yang tidak mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan lebih cenderung untuk mengalami masalah struktur, elektrik, atau kebakaran, yang boleh mendatangkan risiko kecederaan atau kematian kepada penghuni. Contohnya, struktur yang tidak stabil boleh runtuh, wayar elektrik yang tidak dilindungi dengan betul boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran, dan sistem paip yang tidak dipasang dengan betul boleh menyebabkan pencemaran air atau banjir.
 2. Risiko Kesihatan: Ketidakpatuhan kepada piawaian keselamatan juga boleh mendatangkan risiko kesihatan kepada penghuni rumah. Contohnya, pengudaraan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan pengumpulan bahan pencemar udara dalaman, yang boleh menyebabkan masalah pernafasan atau alergi. Sistem paip yang tidak berfungsi dengan betul juga boleh menyebabkan pertumbuhan kulat atau bakteria, yang boleh mendatangkan risiko kesihatan.
 3. Liabiliti Undang-undang: Pemilik rumah yang tidak mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa tempatan. Ini boleh melibatkan denda, perintah untuk melakukan kerja pembaikan atau pengubahsuaian, atau dalam kes yang teruk, perintah untuk merobohkan struktur yang tidak selamat. Pemilik rumah juga mungkin bertanggungjawab secara sivil sekiranya ketidakpatuhan mereka menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepada orang lain.
 4. Kesukaran Insurans: Rumah yang tidak mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan perlindungan insurans atau mungkin dikenakan premium yang lebih tinggi. Ini kerana rumah tersebut dianggap sebagai risiko yang lebih tinggi oleh syarikat insurans. Sekiranya berlaku kemalangan atau kerosakan, pemilik rumah mungkin menghadapi kesukaran untuk menuntut pampasan insurans.
 5. Penurunan Nilai Hartanah: Rumah yang tidak mematuhi piawaian keselamatan selalunya mempunyai nilai pasaran yang lebih rendah berbanding rumah yang mematuhi piawaian. Ini kerana pembeli yang berpengetahuan akan mengelakkan rumah yang mempunyai masalah keselamatan atau memerlukan kerja pembaikan yang banyak. Pemilik rumah mungkin menghadapi kesukaran untuk menjual rumah mereka atau mungkin terpaksa menjualnya pada harga yang lebih rendah.
Risiko/Akibat Penerangan
Keselamatan Risiko kecederaan atau kematian akibat masalah struktur, elektrik, kebakaran
Kesihatan Risiko masalah pernafasan, alergi, pertumbuhan kulat atau bakteria
Liabiliti Undang-undang Denda, perintah pembaikan, perintah roboh, tanggungjawab sivil
Kesukaran Insurans Kesukaran mendapatkan perlindungan, premium lebih tinggi
Penurunan Nilai Hartanah Nilai pasaran lebih rendah, kesukaran menjual rumah

Oleh itu, adalah penting untuk memastikan rumah anda mematuhi semua kod bangunan dan piawaian keselamatan yang relevan. Walaupun mungkin melibatkan kos dan usaha tambahan pada peringkat awal, ia adalah pelaburan yang berharga untuk melindungi keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan kewangan anda dan keluarga anda dalam jangka panjang.

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang sama ada rumah anda mematuhi piawaian yang diperlukan, adalah dinasihatkan untuk mendapatkan penilaian profesional daripada jurutera, arkitek, atau pengawal bangunan yang berkelayakan. Mereka boleh mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan dan mengesyorkan langkah pembetulan yang sesuai untuk memastikan rumah anda selamat, sihat, dan mematuhi undang-undang.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 72rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash9 72

8. Tip dan Panduan untuk Mengekalkan Rumah yang Selamat dan Patuh

Memastikan rumah anda mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan adalah tanggungjawab berterusan yang memerlukan usaha dan komitmen daripada pemilik rumah. Berikut adalah beberapa tip dan panduan untuk membantu anda mengekalkan rumah yang selamat dan patuh:

 1. Simpan Rekod: Simpan rekod semua dokumen berkaitan dengan pembinaan atau pengubahsuaian rumah anda, termasuk pelan bangunan, permit, sijil kelulusan, dan laporan pemeriksaan. Dokumen ini akan menjadi bukti penting sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau isu undang-undang pada masa hadapan.
 2. Lakukan Pemeriksaan Sendiri: Selain daripada pemeriksaan profesional berkala, lakukan pemeriksaan sendiri secara tetap pada rumah anda. Periksa tanda kerosakan, kebocoran, atau kerosakan pada struktur, sistem elektrik, paip, dan alat keselamatan. Sekiranya anda mendapati sebarang masalah, ambil tindakan pembetulan dengan segera.
 3. Penyelenggaraan Pencegahan: Lakukan penyelenggaraan pencegahan secara tetap pada sistem dan peralatan rumah anda, seperti sistem elektrik, paip, pengudaraan, dan perlindungan kebakaran. Ini termasuk membersihkan, menguji, dan menggantikan komponen yang haus atau rosak secara berkala. Penyelenggaraan pencegahan boleh membantu mengelakkan kerosakan atau kegagalan yang lebih serius dan mahal.
 4. Gunakan Kontraktor Berlesen: Apabila melakukan sebarang kerja pembaikan atau pengubahsuaian pada rumah anda, pastikan anda menggunakan kontraktor berlesen dan berpengalaman yang memahami kod bangunan dan piawaian keselamatan. Jangan cuba untuk melakukan kerja yang kompleks atau berbahaya sendiri, kerana ini boleh mendatangkan risiko keselamatan dan menyebabkan ketidakpatuhan.
 5. Kekal Maklum: Pastikan anda sentiasa maklum tentang sebarang perubahan atau pengemaskinian kepada kod bangunan dan piawaian keselamatan yang mungkin memberi kesan kepada rumah anda. Ini termasuk perubahan kepada undang-undang bangunan, peraturan zon, atau piawaian keselamatan. Sekiranya perlu, lakukan pelarasan atau penambahbaikan untuk memastikan rumah anda terus mematuhi piawaian terkini.
 6. Latih Penghuni Rumah: Pastikan semua penghuni rumah anda memahami dan mematuhi amalan keselamatan asas, seperti tidak melebih-bebankan soket elektrik, tidak menyekat laluan keluar kecemasan, dan mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Latih mereka tentang cara bertindak dalam keadaan kecemasan, seperti kebakaran atau kebocoran gas.
 7. Dapatkan Insurans yang Mencukupi: Pastikan rumah anda dilindungi oleh polisi insurans yang mencukupi yang meliputi kerosakan struktur, liabiliti, dan kerugian isi rumah. Insurans yang baik boleh memberikan perlindungan kewangan sekiranya berlaku kemalangan atau bencana, dan boleh membantu anda membaiki atau membina semula rumah anda mengikut piawaian keselamatan yang diperlukan.
Tip/Panduan Tindakan Utama
Simpan Rekod Simpan dokumen pembinaan, permit, sijil kelulusan, laporan pemeriksaan
Pemeriksaan Sendiri Periksa struktur, elektrik, paip, alat keselamatan secara tetap
Penyelenggaraan Pencegahan Bersihkan, uji, gantikan komponen sistem dan peralatan secara berkala
Gunakan Kontraktor Berlesen Gunakan kontraktor yang memahami kod dan piawaian untuk kerja pembaikan/ubahsuai
Kekal Maklum Ikuti perkembangan dan perubahan kod bangunan dan piawaian keselamatan
Latih Penghuni Rumah Latih penghuni tentang amalan keselamatan asas dan tindakan kecemasan
Dapatkan Insurans Dapatkan perlindungan insurans yang mencukupi untuk struktur, liabiliti, isi rumah

Dengan mengikuti tip dan panduan ini, anda boleh memainkan peranan aktif dalam memastikan rumah anda kekal selamat, sihat, dan mematuhi undang-undang. Ingatlah, keselamatan rumah anda dan kesejahteraan keluarga anda adalah keutamaan yang tidak boleh dikompromi. Dengan melabur masa, usaha, dan sumber yang diperlukan untuk mengekalkan rumah yang selamat dan patuh, anda boleh menikmati ketenangan fikiran dan kualiti hidup yang lebih baik untuk tahun-tahun mendatang.

Kesimpulannya, mematuhi kod bangunan dan piawaian keselamatan adalah tanggungjawab penting bagi setiap pemilik rumah di Malaysia. Dengan memahami keperluan undang-undang, melantik kontraktor yang berkelayakan, menjalankan pemeriksaan berkala, dan mengamalkan penyelenggaraan pencegahan, anda boleh memastikan rumah anda bukan sahaja menjadi tempat perlindungan yang selamat dan selesa untuk keluarga anda, tetapi juga aset berharga yang akan kekal kukuh dan terjamin untuk generasi akan datang.

Source link
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah batu-bata
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo