Kontraktor Rumah

Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru atau boleh juga untuk rumah terpakai?

cropped 85pcvdwdmmi

Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru atau boleh juga untuk rumah terpakai?

 1. Apakah itu pinjaman LPPSA?
 2. Berapakah jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?
 3. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 4. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk membeli rumah terpakai?
 5. Apakah syarat kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA?
 6. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 7. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?
 8. Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan skim pembiayaan lain?
 9. Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA?
 10. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

1. Apakah itu pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA (Skim Pinjaman Perumahan Pekerja Swasta) adalah skim pembiayaan perumahan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia. Ia bertujuan untuk membantu pekerja sektor swasta yang berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah pertama mereka. Melalui skim ini, peminjam boleh meminjam sehingga RM500,000 dengan kadar faedah berpatutan dan tempoh pembayaran balik sehingga 40 tahun. Pinjaman ini boleh digunakan sama ada untuk membeli rumah baru mahupun rumah terpakai.

 

2. Berapakah jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?

Jumlah maksimum pembiayaan yang boleh diluluskan untuk pinjaman LPPSA ialah sehingga RM500,000. Ini tertakluk kepada:

 • Kelayakan pemohon
 • Penilaian kemampuan membayar balik
 • Harga rumah yang hendak dibeli

Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada penilaian oleh pihak bank/institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan LPPSA. Semakin tinggi harga rumah, semakin rendah jumlah pembiayaan yang akan diluluskan.

 

3. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Kadar faedah untuk pinjaman LPPSA adalah pada kadar 4% setahun pada tahun 2023. Ini adalah kadar faedah tetap yang rendah dan kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial.Kerajaan menyediakan subsidi untuk mengekalkan kadar faedah pada kadar 4% setahun bagi tempoh 3 tahun pertama. Selepas itu, kadar faedah akan dikaji semula mengikut kadar semasa.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

4. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk membeli rumah terpakai?

Ya, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membeli rumah terpakai. Ia tidak terhad kepada pembelian rumah baru sahaja.Walau bagaimanapun, rumah terpakai yang hendak dibeli mestilah rumah pertama pemohon. Pemohon juga perlu memenuhi syarat kelayakan pendapatan dan perlu lulus penilaian oleh pihak bank.Rumah terpakai yang dibeli juga mestilah berdaftar di bawah harga jualan maksimum yang ditetapkan untuk skim LPPSA.

 

 

5. Apakah syarat kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah syarat kelayakan utama untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Bekerja di sektor swasta dengan pendapatan isi rumah RM10,000 dan ke bawah sebulan
 • Berumur 21 hingga 65 tahun pada permohonan pertama
 • Belum memiliki rumah sendiri
 • Membeli rumah pertama yang berdaftar di bawah harga jualan maksimum LPPSA
 • Mempunyai rekod kredit yang baik

Selain itu, terdapat syarat-syarat lain seperti tempoh pengesahan pendapatan minimum dan syarat pekerjaan yang perlu dipatuhi.

 

 

6. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh pembayaran balik maksimum untuk pinjaman LPPSA ialah sehingga 40 tahun. Ini memudahkan peminjam membuat pembayaran ansuran bulanan pada kadar yang berpatutan.Tempoh sebenar pembayaran balik bergantung kepada faktor-faktor seperti:

 • Jumlah pembiayaan diluluskan
 • Pendapatan isi rumah pemohon
 • Umur pemohon

Semakin lama tempoh pembayaran balik, semakin rendah ansuran bulanan yang perlu dibayar. Ini mengurangkan beban kewangan peminjam.

 

2 Skim Zero Deposit

 

7. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Tidak, tidak terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk permohonan mahupun kelulusan pinjaman LPPSA. Ini termasuk:

 • Tiada yuran proses
 • Tiada yuran guaman
 • Tiada caj penilaian
 • Tiada caj lain-lain

Peminjam hanya perlu membayar kos sampingan seperti fi pendaftaran tanah, duti setem dan kos penilaian. Ini memastikan kos permulaan adalah pada tahap minimum.

 

 

8. Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan skim pembiayaan lain?

Boleh. Pinjaman LPPSA boleh digabungkan dengan skim pembiayaan perumahan lain seperti:

 • Skim Rumah Pertamaku (SRP) – tambahan sehingga RM30,000
 • Deposit Kuarters Kerajaan (DEPKU) – tambahan sehingga RM50,000

Gabungan pembiayaan ini membantu menampung kos pembelian rumah yang lebih tinggi dengan menikmati faedah dan keistimewaan setiap skim.Walau bagaimanapun, jumlah gabungan pembiayaan tertakluk kepada kelulusan institusi kewangan dan penilaian kemampuan membayar balik pemohon.

 

9. Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA?

Cara memohon pinjaman LPPSA:

 1. Kenal pasti rumah pilihan yang berdaftar di bawah harga jualan maksimum LPPSA
 2. Dapatkan surat kelulusan prinsipal (SP) dari bank panel LPPSA
 3. Lengkapkan borang permohonan LPPSA dan kemukakan dokumen sokongan
 4. Jalani penilaian kredit dan kemampuan membayar balik
 5. Tunggu kelulusan daripada pihak bank
 6. Setelah diluluskan, tandatangani Surat Tawaran dan Akuan Penerimaan Pembiayaan
 7. Lengkapkan proses akad sewa beli rumah

Pastikan memenuhi syarat kelayakan dan mengemukakan dokumen lengkap untuk melicinkan proses permohonan.

 

3 Spesifikasi Rumah

10. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?

Dokumen utama yang diperlukan:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji/penyata caruman KWSP 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Borang B/BE/M yang disahkan majikan
 • Salinan kontrak perkhidmatan (jika berkenaan)
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat tawaran rumah/Perjanjian Jual Beli
 • Gambar rumah dalam dan luar

Dokumen sokongan lain mungkin diperlukan bergantung kepada institusi kewangan. Pastikan menyediakan dokumen yang lengkap untuk melicinkan kelulusan.

 

Key Takeaways:

 • Pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membeli rumah terpakai atau baru dengan pembiayaan sehingga RM500,000.
 • Kadar faedah rendah 4% setahun dengan tempoh bayaran balik sehingga 40 tahun.
 • Terdapat subsidi kerajaan untuk mengekalkan kadar faedah rendah.
 • Tiada yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA.
 • Boleh digabungkan dengan skim pembiayaan lain seperti SRP dan DEPKU.
 • Perlu memenuhi syarat kelayakan tertentu dan kemukakan dokumen lengkap.

 

Kesimpulan:

 • Pinjaman LPPSA membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah pertama.
 • Kadar faedah rendah dan tiada caj tambahan menjimatkan kos permulaan.
 • Boleh digunakan untuk rumah terpakai selagi harga di bawah had maksimum.
 • Memenuhi syarat dan kemukakan dokumen lengkap untuk permohonan lancar.

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor