Kontraktor Rumah

Apakah kos-kos utama yang perlu diambil kira semasa membina rumah?

Photo by R ARCHITECTURE

Apakah kos-kos utama yang perlu diambil kira semasa membina rumah?

 1. Apakah bajet yang perlu disediakan untuk membina sebuah rumah?
 2. Apakah kos tanah yang perlu dibayar?
 3. Berapakah kos untuk mendapatkan pelan rumah?
 4. Apakah kos untuk mendapatkan kebenaran merancang dan kebenaran binaan?
 5. Berapakah anggaran kos bahan binaan seperti simen, batu-bata dan besi?
 6. Berapakah kos upah buruh dan kontraktor?
 7. Apakah kos utiliti seperti air dan elektrik yang perlu diambil kira?
 8. Adakah kos landskap dan kemasan perlu dianggarkan?
 9. Berapakah kos perabot dan hiasan dalaman?
 10. Adakah cukai dan duti perlu dibayar?

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah bajet yang perlu disediakan untuk membina sebuah rumah?

Membina sebuah rumah memerlukan perbelanjaan yang besar. Oleh itu, adalah penting untuk menyediakan bajet yang mencukupi sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan.Beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan bajet untuk membina rumah:

Kos tanah

 • Harga tanah bergantung kepada lokasi dan saiz tanah. Kos tanah boleh mencecah ratusan ribu ringgit terutamanya di kawasan bandar yang padat.

Kos pelan

 • Upah arkitek untuk mereka bentuk rumah dan menyediakan pelan struktur. Kos ini bergantung kepada saiz dan reka bentuk rumah.

Kos kebenaran merancang dan kebenaran binaan

 • Bayaran fi lesen dan cukai kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan kebenaran merancang dan kebenaran binaan.

Kos bahan binaan

 • Bahan utama seperti simen, batu bata, besi, kayu, dan lain-lain.

Kos upah buruh dan kontraktor

 • Upah tukang dan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pembinaan.

Kos utiliti

 • Menyambung talian utiliti seperti air, elektrik, telefon, dan internet.

Kos reka bentuk dalaman

 • Upah juru reka dalaman.
 • Kos perabot dan hiasan dalaman.

Kos landskap

 • Kos bagi kerja-kerja menyediakan taman dan landskap sekitar rumah.

Kos lain-lain

 • Perbelanjaan tak terduga sebanyak 10-15% daripada jumlah kos pembinaan.

Secara amnya, anggaran kos purata bagi membina sebuah rumah teres 1 tingkat adalah sekitar RM200,000 hingga RM300,000.Manakala bagi rumah 2 tingkat, anggaran kos adalah RM300,000 hingga RM500,000.

Jadual di bawah menunjukkan pecahan kos purata bagi membina sebuah rumah teres 1 tingkat:

Perkara Anggaran Kos Peratus (%)
Kos tanah RM80,000 – RM150,000 30% – 50%
Kos pelan RM5,000 – RM15,000 3% – 5%
Kos kebenaran merancang dan binaan RM3,000 – RM5,000 1% – 2%
Kos bahan binaan RM40,000 – RM60,000 15% – 20%
Kos upah buruh dan kontraktor RM40,000 – RM60,000 15% – 20%
Kos utiliti RM5,000 – RM10,000 2% – 5%
Kos reka bentuk dalaman RM10,000 – RM20,000 5% – 10%
Kos landskap RM5,000 – RM10,000 2% – 5%
Jumlah RM200,000 – RM300,000 100%

Oleh yang demikian, adalah disarankan untuk memperuntukkan bajet minimum RM200,000 bagi pembinaan sebuah rumah teres 1 tingkat yang sederhana. Lebih baik jika dapat menambah 10%-15% sebagai perbelanjaan kontingensi bagi perkara yang tidak dijangka.

Pastikan bajet yang diperuntukkan mencukupi sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan bagi mengelak masalah kewangan di pertengahan jalan. Merancang bajet dengan teliti dapat memastikan projek pembinaan rumah berjalan lancar tanpa membebankan diri.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah kos tanah yang perlu dibayar?

Kos tanah merupakan antara perbelanjaan utama dalam membina sesebuah rumah. Harga tanah boleh mencecah ratusan ribu ringgit, bergantung kepada lokasi dan keluasan tanah.Beberapa faktor yang mempengaruhi harga tanah:

Lokasi

 • Tanah di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Johor Bahru adalah mahal berbanding kawasan pinggir bandar atau luar bandar.
 • Harga tanah di kawasan berprestij seperti Damansara, Bangsar, dan Mont Kiara adalah sangat tinggi kerana permintaan yang ramai.
 • Tanah di kawasan strategik berhampiran kemudahan awam seperti stesen LRT/MRT, pusat beli-belah, sekolah dan hospital juga lebih mahal.

Saiz tanah

 • Semakin besar keluasan tanah, semakin tinggi harganya.
 • Butiran harga tanah biasanya dinyatakan dalam harga per kaki persegi (psf).
 • Contohnya, tanah seluas 4,000 kaki persegi di Petaling Jaya boleh berharga RM450 psf, menjadikan jumlah kos RM1.8 juta.

Kegunaan tanah

 • Tanah kediaman adalah lebih mahal berbanding tanah perindustrian.
 • Tanah untuk bangunan komersial di lokasi strategik boleh mencecah puluhan juta ringgit.

Status hakmilik

 • Tanah pegangan bebas mempunyai nilai lebih tinggi berbanding tanah pajakan.
 • Kos menguruskan pindahmilik juga perlu diambil kira.

Infrastruktur sedia ada

 • Tanah yang telah dilengkapi kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air adalah lebih bernilai.

Keupayaan pembangunan

 • Tanah yang mempunyai kelulusan untuk aktiviti pembangunan tertentu juga lebih tinggi nilainya.

Dalam merancang bajet pembinaan rumah, cadangkan peruntukan sekurang-kurangnya 30% hingga 50% untuk kos tanah, bergantung kepada lokasi dan saiz tanah. Pastikan membuat penilaian tanah terlebih dahulu sebelum membeli bagi mengetahui nilai sebenar pasaran.

 

Berapakah kos untuk mendapatkan pelan rumah?

Pelan rumah merupakan lakaran reka bentuk sesebuah rumah. Ia meliputi lakaran struktur, susun atur ruang dalaman serta luaran rumah.Kos mendapatkan pelan rumah adalah berbeza mengikut beberapa faktor:

1. Saiz rumah

 • Rumah yang lebih besar dan kompleks memerlukan lebih banyak kerja reka bentuk. Ini meningkatkan kos pelan.
 • Sebagai panduan:
  • Rumah teres 1 tingkat (~1200 kaki persegi) – RM5,000 – RM8,000
  • Rumah 2 tingkat (~2000 kaki persegi) – RM8,000 – RM12,000
  • Rumah banglo (~3500 kaki persegi) – RM15,000 – RM25,000

2. Reka bentuk rumah

 • Reka bentuk yang unik dan kompleks menelan kos yang lebih tinggi.
 • Reka bentuk konvensional pula lebih murah.

3. Pengalaman arkitek

 • Arkitek yang lebih berpengalaman biasanya mengenakan yuran yang lebih mahal.
 • Arkitek baru lepasan universiti pula menawarkan kadar yuran yang lebih kompetitif.

4. Lokasi

 • Kos pelan di bandar besar adalah lebih tinggi berbanding luar bandar.

5. Perkhidmatan tambahan

 • Ada arkitek yang menawarkan khidmat konsultansi tambahan seperti pemilihan bahan, pengurusan kontraktor dan penyeliaan tapak bina. Ini akan meningkatkan kos keseluruhan.

Secara puratanya, kos pelan bagi rumah teres 1 tingkat adalah sekitar RM5,000 hingga RM15,000. Kos ini meliputi:

 • Lakaran pelan susun atur, pelan kerja, dan pelan tapak
 • Penyediaan dokumen dan spesifikasi bahan binaan
 • Pengemukaan pelan ke pihak berkuasa untuk kelulusan
 • Pemindaan pelan jika perlu

Adalah disyorkan untuk mendapat sekurang-kurangnya 3 sebut harga daripada arkitek berbeza sebelum mengambil keputusan untuk mendapat nilai pasaran sebenar. Peruntukkan 3% hingga 5% daripada jumlah bajet pembinaan rumah untuk kos pelan.

 

Apakah kos untuk mendapatkan kebenaran merancang dan kebenaran binaan?

Sebelum kerja-kerja pembinaan sesebuah rumah boleh dimulakan, kebenaran merancang dan kebenaran binaan perlu diperolehi terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. Ini melibatkan proses permohonan dan kelulusan pelan bangunan serta bayaran fi lesen dan cukai kepada pihak berkuasa tempatan.

Kos untuk mendapatkan kebenaran merancang dan kebenaran binaan adalah seperti berikut:

Kebenaran Merancang

 • Fi proses dan kelulusan pelan bangunan: RM200 – RM3,000 bergantung kepada jenis dan saiz bangunan.
 • Cukai kebenaran merancang: RM50 – RM100 bagi setiap 100 kaki persegi keluasan lantai.
 • Anggaran: RM1,000 – RM5,000

Kebenaran Binaan

 • Fi lesen bangunan: RM100 – RM500 bergantung jenis dan saiz bangunan.
 • Cukai kebenaran binaan: 3% – 5% daripada nilai bangunan seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan.
 • Anggaran: RM2,000 – RM10,000

Lain-lain caj

 • Fi pelan setem: RM10 – RM50
 • Bayaran juruukur: RM300 – RM3,000
 • Penyediaan dokumen sokongan: RM500 – RM2,000

Jumlah keseluruhan kos permohonan kebenaran merancang dan kebenaran binaan untuk sebuah rumah kediaman biasanya dianggarkan RM3,000 – RM5,000.

Tetapi ia bergantung kepada negeri, pihak berkuasa tempatan, jenis dan saiz bangunan. Kos mungkin lebih tinggi untuk bangunan komersial.

Adalah disyorkan untuk mendapatkan anggaran yang lebih tepat daripada pihak berkuasa tempatan sebelum menyediakan bajet pembinaan. Peruntukkan 1% hingga 2% daripada jumlah kos pembinaan untuk fi lesen dan cukai yang perlu dibayar.

Pastikan semua kebenaran diperolehi sebelum kerja-kerja pembinaan dimulakan bagi mengelakkan sebarang masalah penguatkuasaan oleh pihak berkuasa tempatan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapakah anggaran kos bahan binaan seperti simen, batu-bata dan besi?

Kos bahan binaan merupakan antara komponen utama dalam belanjawan pembinaan rumah. Ini termasuk kos untuk membeli bahan-bahan asas seperti:

 • Simen – untuk kerja-kerja konkrit dan plaster
 • Batu bata – untuk dinding dan pertingkat
 • Besi – untuk kerangka dan tetulang bangunan
 • Kayu – untuk bekas, tangga dan kemasan dalaman
 • Bahan bumbung – seperti zink, asbestos dan gentian kaca
 • Bahan penghadang – seperti plaster, cat dan kemasan dinding
 • Bahan kemasan – seperti mozek, jubin dan papan lantai

Anggaran purata kos untuk bahan binaan bagi sebuah rumah teres 1 tingkat (~1,200 kaki persegi) adalah seperti berikut:

Bahan Anggaran Kos
Simen RM5,000 – RM8,000
Batu-bata RM5,000 – RM7,000
Besi RM3,000 – RM5,000
Kayu RM5,000 – RM8,000
Bahan bumbung RM3,000 – RM5,000
Bahan penghadang RM5,000 – RM8,000
Bahan kemasan RM8,000 – RM12,000
Jumlah RM40,000 – RM60,000

Kos sebenar bergantung kepada spesifikasi bahan yang digunakan. Bahan import, berkualiti tinggi atau mempunyai ciri-ciri khas seperti kalis api atau kalis air mempunyai harga yang lebih mahal.

Secara amnya, bajet 15% hingga 20% daripada jumlah kos pembinaan rumah perlu diperuntukkan bagi kos bahan binaan. Ini merangkumi kos pembelian dan penghantaran bahan ke tapak bina.

Adalah disyorkan untuk membuat perbandingan harga daripada beberapa pembekal bahan binaan bagi mendapatkan tawaran harga yang paling berpatutan sebelum membuat pembelian.

 

Berapakah kos upah buruh dan kontraktor?

Upah buruh dan kontraktor juga antara perbelanjaan penting yang perlu diambil kira dalam bajet pembinaan rumah.

Kos upah buruh

 • Upah harian – RM50 hingga RM80 seorang
 • Bergantung kepada kemahiran buruh
 • Biasanya minimum 3 hingga 5 orang buruh diperlukan

Kos kontraktor

 • Kontraktor bertanggungjawab untuk menguruskan keseluruhan kerja pembinaan
 • Biasanya dibayar berdasarkan nilai keseluruhan kontrak pembinaan
 • Kadar kontraktor ialah sekitar 8% hingga 15% daripada nilai keseluruhan projek

Sebagai contoh, kos pembinaan keseluruhan bagi sebuah rumah teres 1 tingkat dianggarkan RM250,000.

 • Jika kadar kontraktor ialah 10%, kos kontraktor ialah RM25,000.
 • Upah minimum 3 orang buruh selama 6 bulan (26 hari sebulan) pada kadar RM60 sehari ialah RM46,800.
 • Jumlah kos upah buruh dan kontraktor ialah RM25,000 + RM46,800 = RM71,800

Secara amnya, peruntukan sebanyak 15% hingga 20% daripada jumlah kos pembinaan rumah perlu disediakan bagi kos upah buruh dan kontraktor.Adalah disyorkan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga kontraktor bagi membandingkan kadar yuran kontraktor sebelum mengambil keputusan. Pastikan kontraktor mempunyai pengalaman luas dan reputasi yang baik.

 

Apakah kos utiliti seperti air dan elektrik yang perlu diambil kira?

Kos utiliti juga merupakan satu perbelanjaan penting dalam pembinaan rumah:

Kos menyambung bekalan elektrik

 • Bayaran proses sambungan bekalan elektrik: RM300-RM500
 • Deposit bekalan elektrik: RM500-RM1,000
 • Kos pemasangan meter elektrik: RM300-RM500
 • Anggaran: RM1,500-RM2,000

Kos menyambung bekalan air

 • Bayaran proses sambungan bekalan air: RM100-RM300
 • Deposit bekalan air: RM500-RM1,000
 • Kos pemasangan meter air: RM300-RM500
 • Anggaran: RM1,000-RM2,000

Lain-lain utiliti

 • Sambungan telefon dan internet: RM500-RM1,000
 • Pemasangan tangki air, pam dan sistem bekalan air: RM2,000-RM5,000

Anggaran keseluruhan kos utiliti:

 • Elektrik: RM1,500-RM2,000
 • Air: RM1,000-RM2,000
 • Lain-lain: RM2,500-RM6,000
 • Jumlah: RM5,000-RM10,000

Secara amnya, peruntukan sebanyak 2% hingga 5% daripada jumlah kos pembinaan rumah perlu disediakan bagi kos utiliti.

Adalah penting untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai caj-caj utiliti daripada syarikat pembekal berkenaan bagi menganggarkan perbelanjaan dengan lebih tepat.

 

Adakah kos landskap dan kemasan perlu dianggarkan?

Kerja-kerja landskap dan kemasan adalah amat penting bagi memastikan rumah yang siap dibina kelihatan indah dan lengkap. Oleh itu, kos untuk landskap dan kemasan perlu diambil kira dalam bajet pembinaan rumah.Kos landskap

 • Reka bentuk taman: RM1,000 – RM3,000
 • Pembinaan jalan setapak: RM5,000 – RM10,000
 • Pemasangan rumput: RM3,000 – RM5,000
 • Penanaman pokok dan bunga: RM2,000 – RM5,000
 • Pemasangan perabot taman: RM2,000 – RM5,000
 • Jumlah: RM15,000 – RM30,000

Kos kemasan

 • Cat: RM5,000 – RM10,000
 • Lampu dan kelengkapan: RM3,000 – RM5,000
 • Pagar dan kemasan pagar: RM5,000 – RM10,000
 • Longkang dan kemasan luaran: RM3,000 – RM5,000
 • Jumlah: RM15,000 – RM30,000

Anggaran keseluruhan kos landskap dan kemasan untuk sebuah rumah teres 1 tingkat ialah RM30,000 – RM60,000.Secara amnya, peruntukan sebanyak 5% hingga 10% daripada jumlah kos pembinaan rumah perlu disediakan bagi kerja-kerja landskap dan kemasan.

Ini bagi memastikan kawasan sekeliling rumah dapat dibangunkan dengan sempurna untuk meningkatkan nilai estetika dan kepuasan pemilik rumah.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Berapakah kos perabot dan hiasan dalaman?

Perabot dan hiasan dalaman juga antara perbelanjaan yang perlu dipertimbangkan dalam bajet pembinaan rumah.

Kos perabot

 • Perabot dapur – RM5,000 hingga RM15,000
 • Perabot ruang tamu – RM3,000 hingga RM10,000
 • Perabot bilik tidur – RM5,000 hingga RM20,000
 • Perabot pejabat rumah – RM2,000 hingga RM5,000
 • Kelengkapan tandas – RM2,000 hingga RM5,000

Kos hiasan dalaman

 • Lampu dan pendawaian – RM3,000 hingga RM10,000
 • Langsir dan fabrik – RM3,000 hingga RM10,000
 • Almari dinding – RM2,000 hingga RM5,000
 • Cermin dan alas lantai – RM3,000 hingga RM10,000
 • Lukisan dan hiasan dinding – RM2,000 hingga RM10,000

Anggaran keseluruhan kos perabot dan hiasan dalaman untuk sebuah rumah teres 1 tingkat ialah RM15,000 hingga RM50,000.

Ini bergantung kepada gaya, jenama dan kualiti perabot serta bahan hiasan dalaman yang dipilih.

Secara amnya, 5% hingga 10% daripada jumlah bajet pembinaan rumah perlu diperuntukkan untuk kos perabot dan hiasan dalaman. Ini bagi memastikan rumah dapat dihuni dengan selesa dan indah sebaik sahaja kerja-kerja pembinaan siap.

 

Adakah cukai dan duti perlu dibayar?

Terdapat beberapa jenis cukai dan duti yang mungkin perlu dibayar apabila membina sesebuah rumah:

Duti setem

 • Dikenakan ke atas surat cara pindah milik hartanah
 • Kadar duti setem ialah 1% hingga 4% daripada nilai hartanah
 • Bergantung kepada nilai hartanah dan negeri di mana hartanah terletak

Cukai keuntungan harta tanah

 • Dikenakan ke atas keuntungan daripada penjualan harta tanah
 • Kadar cukai 5% untuk warganegara Malaysia
 • 30% untuk bukan warganegara Malaysia
 • Dikenakan jika dijual dalam tempoh 5 tahun pertama

Cukai pintu

 • Dikenakan setiap tahun ke atas pemilik hartanah
 • Bergantung kepada nilai semasa hartanah dan kadar cukai ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan
 • Biasanya dalam lingkungan RM100 hingga RM500 setahun

Cukai taksiran

 • Cukai ke atas pendapatan kena cukai pemilik
 • Kadar cukai bergantung kepada jumlah pendapatan
 • Boleh dituntut rebat cukai taksiran untuk faedah pinjaman perumahan

Jumlah cukai dan duti yang perlu dibayar bergantung kepada nilai hartanah, pendapatan pemilik dan negeri di mana hartanah terletak. Walaupun ia merupakan kos tambahan, jumlahnya kecil berbanding kos pembinaan rumah.

Adalah disyorkan untuk berbincang dengan ejen hartanah atau akauntan bagi mendapatkan anggaran cukai dan duti yang perlu dibayar dengan lebih tepat, terutamanya bagi hartanah yang bernilai tinggi.

 

Key Takeaways

 • Kos pembinaan rumah adalah tinggi, oleh itu perancangan kewangan yang rapi diperlukan.
 • Kos tanah, bahan binaan, upah buruh dan utiliti merupakan komponen utama dalam belanjawan.
 • Kos reka bentuk, kebenaran merancang, cukai dan duti juga perlu diambil kira.
 • Lokasi dan saiz rumah menentukan kos keseluruhan. Rumah di bandar dan lebih besar adalah lebih mahal.
 • Peruntukkan 10% hingga 15% tambahan sebagai perbelanjaan kontingensi.
 • Dapatkan sebut harga daripada beberapa kontraktor dan pembekal untuk bandingan harga.
 • Patuhi prosedur dan dapatkan kelulusan pihak berkuasa untuk mengelak masalah.

 

Kesimpulan

 • Kos pembinaan rumah bergantung kepada pelbagai faktor seperti lokasi, saiz, reka bentuk dan spesifikasi bahan.
 • Kos tanah, bahan binaan dan upah buruh biasanya paling tinggi.
 • Perancangan kewangan rapi dan peruntukan 10% hingga 15% untuk perbelanjaan tak terduga amat penting.
 • Bandingan harga daripada beberapa kontraktor dan pembekal dapat mengurangkan kos.
 • Pastikan mematuhi semua prosedur dan dapatkan kelulusan pihak berkuasa untuk mengelak sebarang masalah.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor