Kontraktor Rumah

Apakah peranan pihak berkuasa tempatan dalam mengawal kos pembinaan rumah?

tivptycg 3e

Apakah Peranan Pihak Berkuasa Tempatan Dalam Mengawal Kos Pembinaan Rumah?

 1. Apakah peranan Majlis Perbandaran dalam mengawal kos pembinaan rumah?
 2. Bagaimanakah pihak berkuasa tempatan boleh memastikan kos pembinaan rumah mampu milik?
 3. Apakah garis panduan dan peraturan yang dikenakan oleh PBT untuk mengawal kos bahan binaan?
 4. Adakah terdapat sekatan atau had kos minimum dan maksimum pembinaan rumah oleh PBT?
 5. Bagaimana pihak berkuasa tempatan mengawal kos tanah dan premium lokasi perumahan?
 6. Apakah insentif atau subsidi yang boleh diberikan oleh PBT untuk mengurangkan kos pembinaan?
 7. Bagaimana PBT boleh menggalakkan pemaju menyediakan rumah mampu milik?
 8. Adakah terdapat garis panduan reka bentuk bangunan oleh PBT bagi mengoptimumkan kos?
 9. Apakah langkah PBT untuk memastikan kemudahan infrastruktur tidak membebankan pemaju?
 10. Bagaimana PBT boleh memperkemas proses kelulusan bagi mengurangkan kos kelewatan?

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

1. Apakah peranan Majlis Perbandaran dalam mengawal kos pembinaan rumah?

Majlis Perbandaran memainkan peranan penting dalam mengawal kos pembinaan rumah melalui beberapa cara:

 • Menetapkan garis panduan dan peraturan binaan – MP boleh menetapkan garis panduan reka bentuk bangunan, bahan binaan, saiz minimum rumah, keperluan kemudahan dan infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemaju. Ini dapat menstandardkan reka bentuk projek perumahan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 • Mengawal kadar premium tanah – MP boleh mengenakan kadar premium maksimum untuk tanah perumahan baru. Ini dapat mengawal kos tanah supaya tidak membebankan pembeli.
 • Memberi insentif cukai – MP boleh memberi pengecualian atau rebat cukai taksiran kepada pemaju yang membina rumah mampu milik. Ini meringankan kos pembinaan.
 • Mempercepat proses kelulusan – MP boleh memperkemas proses kelulusan pelan bangunan dan lesen untuk mempercepatkan pembinaan. Ini mengurangkan kos kelewatan kepada pemaju.
 • Menyediakan infrastruktur asas – MP boleh menyediakan jalan raya, bekalan air dan elektrik ke kawasan perumahan baru. Ini mengurangkan kos yang perlu ditanggung pemaju.

Dengan peranan di atas, MP dapat membantu mengawal kos supaya harga rumah lebih mampu milik. Pemaju juga boleh mengoptimumkan reka bentuk dan kos pembinaan mengikut garis panduan MP.

 

2. Bagaimanakah pihak berkuasa tempatan boleh memastikan kos pembinaan rumah mampu milik?

Terdapat beberapa cara pihak berkuasa tempatan boleh memastikan kos pembinaan rumah mampu milik:

 • Mewajibkan kuota rumah mampu milik – PBT boleh mewajibkan pemaju menyediakan sekurang-kurangnya 30% unit rumah mampu milik di setiap projek perumahan baru.
 • Menyediakan tanah kerajaan – PBT boleh memperuntukkan tanah milik kerajaan untuk projek perumahan mampu milik dengan kos tanah yang lebih rendah.
 • Memberi insentif cukai – Pemaju projek rumah mampu milik boleh diberi pengecualian cukai taksiran atau cukai perkhidmatan.
 • Mempercepat kelulusan – PBT boleh mempercepatkan proses kelulusan pelan dan lesen bagi projek rumah mampu milik. Ini mengurangkan kos kelewatan.
 • Menyediakan infrastruktur – PBT boleh menanggung kos menyediakan jalan raya, bekalan air dan elektrik ke projek perumahan mampu milik.
 • Menetapkan garis panduan reka bentuk – Garis panduan reka bentuk bangunan yang optimum dan penggunaan bahan mampu milik boleh ditetapkan.
 • Menawarkan geran atau pinjaman – PBT boleh menawarkan geran atau pinjaman mudah kepada pemaju rumah mampu milik.

Dengan langkah-langkah di atas, PBT dapat memainkan peranan untuk memastikan rumah mampu milik dapat disediakan untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

 

3. Apakah garis panduan dan peraturan yang dikenakan oleh PBT untuk mengawal kos bahan binaan?

Antara garis panduan dan peraturan yang boleh dikenakan oleh PBT untuk mengawal kos bahan binaan:

 • Senarai bahan yang diluluskan – PBT boleh menetapkan senarai bahan binaan yang diluluskan untuk digunakan dalam projek perumahan. Ini terdiri daripada bahan tempatan yang berkualiti dan berharga mampu milik.
 • Spesifikasi minimum bahan – Garis panduan mengenai kualiti minimum bahan seperti batu bata, konkrit, besi keluli dan kayu boleh ditetapkan untuk mengelakkan penggunaan bahan substandard.
 • Had harga maksimum – Harga siling boleh ditetapkan bagi bahan utama seperti simen, batu, pasir, besi dan kayu. Ini mengawal kos daripada melonjak tinggi.
 • Kawalan harga bahan import – Kadar cukai dan duti import boleh dikenakan ke atas bahan binaan yang diimport bagi melindungi pengeluar tempatan.
 • Galakan penggunaan bahan kitar semula – Pemaju digalakkan menggunakan bahan kitar semula seperti konkrit hancur, besi buruk dan kayu terpakai yang lebih murah.
 • Penggunaan bahan alternatif – Bahan seperti panel konkrit, batako dan kayu berstruktur digalakkan memandangkan kos yang lebih rendah.
 • Had saiz minimum rumah – Garis panduan mengenai saiz minimum rumah boleh dikuatkuasakan bagi mengoptimumkan penggunaan bahan binaan.

Dengan peraturan di atas, kos bahan binaan dapat dikawal dan dioptimumkan oleh pihak PBT.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

4. Adakah terdapat sekatan atau had kos minimum dan maksimum pembinaan rumah oleh PBT?

Secara umumnya, kebanyakan PBT di Malaysia tidak mengenakan had kos minimum atau maksimum yang ketat terhadap kos keseluruhan pembinaan rumah.Namun begitu, terdapat garis panduan kos minimum yang perlu dipatuhi bagi rumah mampu milik:

 • Di bawah program Rumah Mampu Milik, kos minimum pembinaan ditetapkan RM42,000 seunit untuk rumah berharga RM42,000 ke RM100,000.
 • Kos minimum bagi rumah mampu milik berharga RM100,000 ke RM250,000 pula ditetapkan RM65,000 seunit.
 • Kos minimum bagi rumah mampu milik berharga RM250,000 ke RM400,000 ialah RM110,000 seunit.

Ini bagi memastikan rumah mampu milik yang dibina mematuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan kerajaan.Selain itu, PBT juga boleh mengenakan had kos maksimum untuk komponen tertentu:

 • Kos tanah tidak melebihi 20-30% daripada harga jualan rumah.
 • Kos minimum kemudahan dan infrastruktur yang perlu disediakan.
 • Kos fi proses kelulusan pelan dan lesen dikawal.

Tetapi secara keseluruhannya, pemaju bebas menentukan kos jualan rumah berdasarkan faktor pasaran semasa. PBT hanya memantau kos agar setara dengan kualiti perumahan yang disediakan.

 

5. Bagaimana pihak berkuasa tempatan mengawal kos tanah dan premium lokasi perumahan?

Beberapa cara PBT mengawal kos tanah dan premium lokasi:

 • Menetapkan kadar premium maksimum – Kadar premium maksimum 30% boleh dikenakan untuk tanah baru dilesenkan sebagai perumahan.
 • Mewajibkan kajian impak sosial – Kajian perlu dijalankan sebelum kelulusan pembangunan untuk menilai kesan kepada komuniti setempat.
 • Mengawal pemberimilikan tanah – PBT perlu meluluskan pemberimilikan tanah kepada pemaju bagi mengawal spekulasi harga tanah.
 • Mengenakan cukai lebih tinggi – Cukai taksiran dan cukai keuntungan hartanah yang lebih tinggi boleh dikenakan bagi mengurangkan spekulasi.
 • Menyediakan tanah kerajaan – Tanah kerajaan dijadikan tanah rizab perumahan dengan harga diskaun kepada pemaju.
 • Membina lebih banyak rumah mampu milik – Dengan meningkatkan penawaran, harga rumah secara keseluruhan akan lebih kompetitif.
 • Memperkemas proses kelulusan – Kelulusan yang lebih cepat dapat mengurangkan kos kelewatan yang akan dikenakan kepada pembeli.
 • Mengawal aliran modal asing – PBT boleh mengenakan sekatan ke atas pemilikan hartanah oleh warga asing bagi mengawal permintaan melambung harga tanah.

Dengan langkah-langkah di atas, kerajaan tempatan dapat memainkan peranan penting dengan langkah-langkah di atas, kerajaan tempatan dapat memainkan peranan penting dalam mengawal kos tanah dan premium lokasi agar harga rumah kekal pada tahap mampu milik. Walaupun PBT tidak boleh mengawal sepenuhnya faktor pasaran, tetapi dasar dan tindakan sewajarnya boleh membantu mengurangkan kenaikan harga rumah yang melampau. Kerjasama erat antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan diperlukan bagi memastikan industri perumahan kekal stabil dan mampu dimiliki oleh majoriti rakyat.

 

6. Apakah insentif atau subsidi yang boleh diberikan oleh PBT untuk mengurangkan kos pembinaan?

Antara insentif dan subsidi yang boleh diberikan oleh PBT:

 • Pengecualian cukai taksiran – Pemaju rumah mampu milik diberi pengecualian 100% cukai taksiran untuk tempoh 5 tahun.
 • Rebat cukai perkhidmatan – Pemaju diberi rebat 50% kadar cukai perkhidmatan oleh PBT.
 • Geran pelancaran projek – Geran RM10,000 hingga RM50,000 setiap unit rumah mampu milik.
 • Kemudahan infrastruktur – PBT menanggung kos menyediakan jalan raya, bekalan elektrik dan air ke kawasan projek.
 • Kelulusan pelan dipercepat – Tempoh kelulusan pelan bangunan dan lesen dipendekkan kepada 4 minggu sahaja.
 • Fi proses dikurangkan – Fi proses permohonan pelan dan lesen dikurangkan sebanyak 50%.
 • Pinjaman mudah – Skim pinjaman mudah dengan kadar faedah rendah untuk modal pusingan pemaju.
 • Bantuan teknikal – Khidmat nasihat dan bantuan teknikal oleh jurutera dan arkitek PBT.
 • Galakan penggunaan teknologi hijau – Insentif kewangan untuk penggunaan teknologi hijau yang boleh mengurangkan kos operasi.

Dengan insentif di atas, pemaju didorong untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di kawasan PBT berkenaan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

7. Bagaimana PBT boleh menggalakkan pemaju menyediakan rumah mampu milik?

Beberapa cara PBT boleh menggalakkan pemaju menyediakan rumah mampu milik:

 • Mewajibkan kuota rumah mampu milik – Sekurang-kurangnya 30% daripada unit dalam projek perumahan baru mestilah rumah mampu milik.
 • Memberi insentif cukai – Berikan pengecualian cukai taksiran dan cukai perkhidmatan kepada pemaju.
 • Menyediakan tanah kerajaan – Peruntukkan tanah kerajaan dengan diskaun harga kepada pemaju rumah mampu milik.
 • Memendekkan tempoh kelulusan – Pastikan kelulusan pelan dan lesen dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu sahaja.
 • Menyediakan infrastruktur asas – PBT menanggung kos infrastruktur jalan raya, air dan elektrik.
 • Bantuan kewangan – Tawarkan pinjaman mudah atau geran kepada pemaju sebagai modal pusingan.
 • Bantuan teknikal – Sediakan khidmat nasihat oleh jurutera dan arkitek PBT.
 • Galakan reka bentuk berinovasi – Adakan pertandingan reka bentuk rumah mampu milik yang inovatif.
 • Promosi projek rumah mampu milik – Bantu mempromosikan projek rumah mampu milik pemaju melalui media PBT.
 • Anugerah kepada pemaju – Berikan anugerah tahunan kepada pemaju rumah mampu milik terbaik.

Dengan galakan di atas, lebih ramai pemaju akan berminat untuk membina rumah mampu milik di kawasan PBT.

 

8. Adakah terdapat garis panduan reka bentuk bangunan oleh PBT bagi mengoptimumkan kos?

Ya, kebanyakan PBT mempunyai garis panduan reka bentuk bangunan yang perlu dipatuhi oleh pemaju bagi mengoptimumkan kos:

 • Saiz minimum rumah – Ditetapkan saiz minimum rumah mengikut jenis (contoh: 700 kaki persegi untuk rumah teres).
 • Keperluan ruang dalaman – Bilangan minimum bilik tidur dan tandas.
 • Bahan binaan – Jenis bahan yang digalakkan seperti bata, konkrit dan kayu.
 • Reka bentuk piawai – Reka bentuk piawai untuk jenis rumah yang berbeza seperti rumah teres dan berkembar.
 • Kecekapan tenaga – Penggunaan ciri-ciri reka bentuk yang meningkatkan kecekapan tenaga dan pengurangan kos operasi.
 • Landskap – Garis panduan mengenai nisbah minimum kawasan hijau dan landskap.
 • Kemudahan rekreasi – Keperluan menyediakan taman permainan dan dewan masyarakat.
 • Infrastruktur – Garis panduan kemudahan minimum untuk jalan raya, tempat letak kereta, tong sampah dan lain-lain.
 • Kebolehcapaian – Reka bentuk mesra OKU dengan kemudahan ramp, lif dan laluan khas.
 • Keselamatan – Ciri-ciri keselamatan seperti pagar, pencahayaan dan kawalan kebakaran.
 • Estetika – Garis panduan reka bentuk bangunan yang menarik dari segi estetika dan pemandangan.

Dengan mematuhi garis panduan di atas, reka bentuk projek perumahan dapat dioptimumkan dari segi kos dan kualiti.

 

9. Apakah langkah PBT untuk memastikan kemudahan infrastruktur tidak membebankan pemaju?

Beberapa langkah yang boleh diambil oleh PBT:

 • Menyediakan pelan induk infrastruktur – Pelan induk yang merangkumi jangkaan pertumbuhan dan keperluan infrastruktur untuk kawasan perumahan.
 • Bajet pembangunan infrastruktur – Peruntukkan bajet tahunan yang mencukupi untuk projek naik taraf infrastruktur.
 • Kerjasama awam-swasta – Libatkan sektor swasta dalam pembiayaan projek infrastruktur melalui kaedah BOT.
 • Mengenakan caj penyelenggaraan – Caj penyelenggaraan infrastruktur dikenakan kepada pemaju dan penduduk secara adil.
 • Mengurangkan caj utiliti – Kurangkan kadar caj perkhidmatan seperti bekalan air dan elektrik.
 • Insentif cukai – Berikan insentif cukai taksiran kepada pemaju sebagai subsidi kos infrastruktur.
 • Skim bayaran berperingkat – Benarkan pembayaran kos infrastruktur oleh pemaju secara berperingkat mengikut jadual peringkat pembinaan.
 • Pinjaman mudah – Sediakan pinjaman mudah untuk pemaju membiayai kos infrastruktur.
 • Proses kelulusan cepat – Pastikan proses kelulusan pelan tidak tertangguh untuk mengelak kos kelewatan.

Dengan langkah-langkah di atas, bebanan kos infrastruktur kepada pemaju dapat dikurangkan secara efektif oleh pihak PBT.

 

10. Bagaimana PBT boleh memperkemas proses kelulusan bagi mengurangkan kos kelewatan?

Beberapa cara untuk memperkemas proses kelulusan:

 • Menyediakan garis panduan yang jelas – Penerbitan garis panduan kelulusan yang lengkap dan mudah difahami oleh pemaju.
 • Memperkenalkan sistem e-kelulusan – Memudahkan proses kemasukan dan semakan permohonan secara online.
 • Menetapkan tempoh proses setiap peringkat – Tempoh maksimum diperuntukkan bagi setiap peringkat kelulusan.
 • Memperkemas aliran kerja dan SOP – Pastikan aliran kerja dan SOP yang cekap tanpa birokrasi tidak perlu.
 • Meningkatkan kepakaran dan sumber manusia – Kakitangan yang terlibat perlu dilatih dan diberi kemahiran sesuai.
 • Pengurusan prestasi – Petugas diberi sasaran pengukuran prestasi dan ganjaran.
 • Memperkemas kutipan bayaran – Integrasi pembayaran secara online tanpa tunai.
 • Menyediakan kaunter khas – Kaunter khas untuk pertanyaan dan bantuan kepada pemaju.
 • Memendekkan tempoh bantahan – Hadkan tempoh bantahan orang awam kepada 2 minggu.
 • Peningkatan teknologi – Guna teknologi seperti GIS dan skala model untuk analisis yang lebih baik.

Dengan langkah-langkah penambahbaikan di atas, proses kelulusan permohonan pemaju dapat dipercepatkan. Ini membantu mengurangkan risiko kelewatan dan peningkatan kos akibat kelewatan kelulusan. Proses kelulusan yang cekap merupakan faktor penting untuk memastikan industri pembinaan perumahan terus mampan dan berdaya saing.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

 • Pihak berkuasa tempatan memainkan peranan kritikal dalam mengawal kos pembinaan rumah melalui penetapan garis panduan reka bentuk, kawalan kadar premium tanah dan pemberian insentif cukai.
 • Rumah mampu milik boleh dipastikan dengan mewajibkan kuota unit, menyediakan tanah kerajaan pada harga berpatutan dan mempercepat proses kelulusan.
 • Kos bahan binaan boleh dikawal melalui senarai bahan diluluskan, spesifikasi minimum bahan, had harga maksimum dan galakan penggunaan bahan kitar semula.
 • Kelulusan permohonan yang lebih cepat dan cekap penting untuk mengurangkan risiko kelewatan projek yang akan meningkatkan kos kepada pembeli.
 • Pemaju perlu diberi insentif cukai, geran pelancaran, pinjaman mudah dan bantuan teknikal bagi menggalakkan pembinaan rumah mampu milik.

 

Kesimpulan

 • Kerjasama erat antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan diperlukan bagi memastikan industri perumahan kekal mampan dan mampu dimiliki.
 • PBT perlu menggunakan segala kuasa dan budi bicara yang ada bagi melaksanakan dasar dan langkah pencegahan peningkatan kos perumahan yang melampau.
 • Pemaju dan PBT perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat menyediakan rumah mampu milik berkualiti tinggi kepada majoriti rakyat Malaysia.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor