Pinjaman LPPSA

Apakah Risiko Pinjaman Rumah LPPSA dan Bagaimana Untuk Menguruskannya?

tlecjidori0

Apakah Risiko Pinjaman Rumah LPPSA dan Bagaimana Untuk Menguruskannya?

 1. Apakah pinjaman rumah LPPSA itu?
 2. Apa saja syarat dan ketentuan pinjaman rumah LPPSA?
 3. Berapa bunga dan jangka waktu pinjaman rumah LPPSA?
 4. Apa risiko utama pinjaman rumah LPPSA?
 5. Bagaimana cara mengajukan pinjaman rumah LPPSA?
 6. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pinjaman rumah LPPSA?
 7. Bagaimana proses persetujuan pinjaman rumah LPPSA?
 8. Apa saja biaya tambahan selain bunga untuk pinjaman rumah LPPSA?
 9. Apa yang terjadi jika saya tidak bisa membayar cicilan LPPSA?
 10. Bagaimana cara mengurangi risiko pinjaman rumah LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

 

Apa Itu Pinjaman Rumah LPPSA?

LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) adalah satu skim pinjaman perumahan khas untuk kakitangan sektor awam yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia.LPPSA ditubuhkan pada tahun 1974 bagi membantu kakitangan sektor awam untuk memiliki rumah sendiri.Kelebihan LPPSA antaranya:

 • Kadar faedah rendah berbanding pinjaman perumahan komersial
 • Tempoh pembayaran sehingga 25 tahun
 • Jumlah pinjaman sehingga RM500,000

LPPSA dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Pinjaman Perumahan (LPP) di bawah Kerajaan Persekutuan.

 

Syarat dan Ketentuan Pinjaman Rumah LPPSA

Berikut adalah syarat dan ketentuan utama untuk memohon Pinjaman Rumah LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Bekerja tetap di sektor awam (jawatan tetap atau kontrak minima 1 tahun)
 • Berumur tidak melebihi 58 tahun pada tarikh matang pinjaman
 • Pendapatan bulanan minima RM3,000
 • Tiada pinjaman rumah sedia ada
 • Membeli rumah pertama
 • Harga rumah tidak melebihi RM500,000

Selain itu, terdapat syarat khusus mengikut negeri dan agensi sektor awam pemohon. Sebagai contoh, di Sabah dan Sarawak terdapat syarat tambahan berkaitan tempoh perkhidmatan minimum untuk memohon.

 

Kadar Faedah dan Tempoh Pinjaman Rumah LPPSA

 • Kadar faedah pinjaman rumah LPPSA adalah 4% setahun pada 2023.
 • Kadar faedah boleh berubah mengikut dasar semasa kerajaan.
 • Tempoh maksimum pinjaman ialah 25 tahun.
 • Tempoh minimum pinjaman ialah 5 tahun.

Contohnya, untuk pinjaman RM300,000 selama 25 tahun, ansuran bulanan adalah kira-kira RM1,740.Jadual di bawah menunjukkan contoh ansuran bulanan mengikut tempoh pinjaman:

Jumlah Pinjaman Tempoh (Tahun) Ansuran Bulanan
RM100,000 5 RM2,120
RM300,000 15 RM2,450
RM500,000 25 RM3,550

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apa Risiko Utama Pinjaman Rumah LPPSA?

Berikut adalah risiko utama yang perlu diketahui sebelum memohon Pinjaman Rumah LPPSA:

 • Gagal bayar ansuran – Ini boleh menyebabkan rumah disita oleh LPP. Pastikan mampu membayar ansuran setiap bulan.
 • Harga rumah turun – Nilai rumah mungkin turun berbanding harga belian. Ini menyebabkan pinjaman “terlampau” berbanding nilai sebenar rumah.
 • Faedah meningkat – Kadar faedah boleh dinaikkan mengikut dasar semasa kerajaan, menyebabkan ansuran bulanan lebih tinggi.
 • Hilang pekerjaan/pendapatan – Perlu ada perancangan kewangan jika berlaku pemberhentian kerja.
 • Tidak layak memohon lagi – Perlu ambil pinjaman sebelum melepasi umur kelayakan.

Oleh itu, pastikan buat perancangan rapi sebelum memohon pinjaman rumah LPPSA. Pertimbangkan kemampuan kewangan jangka panjang anda.

 

Cara Mengajukan Permohonan Pinjaman Rumah LPPSA

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon Pinjaman Rumah LPPSA:

 1. Pastikan layak – Kemukakan dokumen untuk mengesahkan kelayakan seperti slip gaji, surat pengesahan jawatan, salinan Kad Pengenalan dan sebagainya.
 2. Dapatkan borang permohonan – Borang boleh dimuat turun dari laman web LPP atau diperolehi di pejabat LPP negeri.
 3. Isi borang dengan lengkap – Maklumat peribadi, pekerjaan, pendapatan, butiran rumah yang hendak dibeli dan sebagainya.
 4. Sertakan dokumen sokongan – Salinan Kad Pengenalan, slip gaji, surat lantikan, penyata KWSP dan lain-lain.
 5. Hantar permohonan ke LPP – Serahkan borang yang lengkap beserta dokumen sokongan di pejabat LPP negeri.
 6. Semak status permohonan – Anda akan dimaklumkan sama ada permohonan lulus atau gagal dalam tempoh 1 hingga 3 bulan.

Pastikan semak semula kelayakan sebelum memohon. Lengkapkan borang dengan tepat dan kemukakan semua dokumen sokongan untuk melicinkan proses.

 

Dokumen Diperlukan Untuk Pinjaman Rumah LPPSA

Berikut adalah senarai dokumen utama yang perlu disertakan semasa permohonan Pinjaman Rumah LPPSA:

 • Borang permohonan LPPSA yang lengkap
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji/penyata gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan jawatan dan tempoh perkhidmatan
 • Penyata KWSP terkini
 • Salinan geran atau hakmilik rumah
 • Surat tawaran beli rumah
 • Gambar rumah
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat persetujuan daripada majikan atau ketua jabatan
 • Dokumen sokongan tambahan mengikut negeri

Pastikan semua salinan diakui sah. Dokumen asal juga perlu dibawa untuk pengesahan.Lengkapkan dokumen dengan teliti kerana permohonan tidak akan diproses sekiranya dokumen tidak mencukupi atau tidak sah.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Proses Kelulusan Pinjaman Rumah LPPSA

Berikut adalah proses kelulusan tipikal bagi permohonan Pinjaman Rumah LPPSA:

 1. Permohonan diterima oleh LPP
 2. Pengesahan dokumen dan kelayakan pemohon – Menyemak dokumen sokongan sama ada lengkap dan sah
 3. Penilaian kemampuan bayar – Menilai pendapatan pemohon untuk memastikan mampu membayar ansuran bulanan
 4. Pemeriksaan rumah – Memastikan rumah memenuhi syarat dan nilai wajar
 5. Kelulusan Jawatankuasa Kredit LPP – Jawatankuasa akan meluluskan atau menolak permohonan
 6. Surat tawaran rasmi – Pemohon akan dimaklumkan sama ada diluluskan atau ditolak
 7. Penandatanganan Surat Ikatan Penyerahan Hak (SPH) – Jika diluluskan, SPH perlu ditandatangani dalam tempoh sah tawaran
 8. Pembayaran pinjaman – Wang pinjaman akan dikreditkan ke akaun pemohon atau penjual rumah

Tempoh proses adalah 1 hingga 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima. Pemohon perlu sentiasa bersedia sekiranya diminta dokumen tambahan oleh LPPSA.

 

Biaya Tambahan Selain Bunga Untuk Pinjaman Rumah LPPSA

Selain kadar faedah 4% setahun, terdapat juga kos dan fee lain yang perlu dibayar:

 • Duti setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman perlu dibayar sekali semasa pengeluaran pinjaman.
 • Fee penilaian – RM200 untuk penilaian hartanah oleh LPP.
 • Fee guaman – Kos guaman berkaitan perjanjian pinjaman dan surat ikatan serah hak. Biasanya RM500 hingga RM1,000.
 • Insurans – Insurans nyawa dan insurans kebakaran rumah. Kos bergantung pada nilai rumah dan umur pemohon.
 • Cukai taksiran – Cukai taksiran tahunan kepada pihak berkuasa tempatan mengikut nilai rumah.
 • Penyelenggaraan – Kos penyelenggaraan rumah seperti sinking fund, bumbung bocor, cat, dan lain-lain.

Oleh itu, perlu dianggarkan kos tambahan sekitar RM5,000 hingga RM10,000 semasa mengambil pinjaman perumahan LPPSA.

 

Apa Yang Terjadi Jika Gagal Bayar LPPSA?

Jika gagal membayar ansuran LPPSA selama 3 bulan berturut-turut, beberapa tindakan akan diambil:

 • Caj penalti lewat bayar sebanyak 1% setiap bulan.
 • LPP akan mengeluarkan notis peringatan rasmi.
 • Jika masih gagal bayar selepas notis dikeluarkan, LPPSA boleh menarik balik pinjaman dan menyita rumah.
 • LPPSA berhak menjual rumah tersebut untuk mengutip semula baki pinjaman dan faedah.
 • Pemohon perlu membayar sebarang kekurangan jika hasil jualan rumah tidak mencukupi.

 

3 Spesifikasi Rumah

Cara Mengurangkan Risiko Pinjaman Rumah LPPSA

Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko pinjaman rumah LPPSA:

 • Pastikan mampu bayar ansuran bulanan sebelum memohon. Kira ansuran berdasarkan kadar faedah semasa dan jangkaan kenaikan gaji di masa hadapan.
 • Pilih rumah yang bersesuaian dengan kemampuan kewangan. Elakkan membeli rumah mewah melampaui kemampuan.
 • Wujudkan tabungan kecemasan sekurang-kurangnya 6 bulan perbelanjaan untuk menampung sekiranya berlaku pemberhentian kerja.
 • Lindungi pembayaran ansuran dengan insurans pengecualian kredit yang akan membayar ansuran jika pemohon hilang upaya atau meninggal dunia.
 • Pertimbangkan risiko kenaikan kadar faedah pada masa hadapan yang menyebabkan ansuran bulanan lebih tinggi.
 • Kenal pasti sumber pendapatan sampingan seperti pelaburan atau perniagaan sampingan untuk menampung sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka.
 • Elakkan mengambil pinjaman lain sebelum selesai membayar pinjaman rumah LPPSA untuk mengelak risiko keberhutangan.
 • Jalankan pemeriksaan rumah secara berkala untuk mengesan kerosakan awal dan mengelak kos baik pulih besar.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, Pinjaman Rumah LPPSA merupakan skim pembiayaan perumahan yang berpatutan untuk kakitangan sektor awam memiliki rumah pertama.Walaupun kadar faedahnya rendah, pemohon perlu bijak mengurus risiko kewangan jangka panjang dan perubahan keadaan kewangan.Lakukan perancangan teliti, pilih rumah mengikut kemampuan, dan lindungi pembayaran ansuran untuk mengurangkan risiko pinjaman.

Key Takeaways

 • LPPSA menawarkan kadar faedah rendah 4% setahun untuk kakitangan sektor awam.
 • Syarat utama termasuk gaji minima RM3,000 dan umur tidak melebihi 58 tahun.
 • Risiko utama termasuk gagal bayar, kenaikan faedah dan hilang pendapatan.
 • Perlu ada perancangan kewangan rapi sebelum memohon pinjaman rumah LPPSA.
 • Lindungi pembayaran ansuran dan wujudkan tabungan kecemasan.

 

Kontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero Deposit
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor