Kontraktor Rumah

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman LPPSA?

nhwgznv85lq

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman LPPSA?

 1. Apa itu pinjaman LPPSA?
 2. Siapa yang layak memohon pinjaman LPPSA?
 3. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah LPPSA?
 4. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 5. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 6. Adakah sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman LPPSA?
 7. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman LPPSA?
 8. Bagaimanakah cara untuk memohon pinjaman LPPSA?
 9. Berapa lamakah tempoh pemprosesan permohonan pinjaman LPPSA?
 10. Adakah terdapat sebarang syarat kelayakan minimum untuk memohon pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apa itu pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA merupakan singkatan bagi “Pinjaman Perumahan Swasta untuk Anggota” yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Ia adalah satu skim pembiayaan perumahan khas untuk anggota perkhidmatan awam seperti pegawai dan kakitangan kerajaan, polis, tentera, pesara kerajaan dan badan-badan berkanun.

Tujuan pinjaman LPPSA disediakan adalah untuk membantu anggota perkhidmatan awam membiayai pembelian rumah pertama atau rumah kedua dengan kadar faedah yang rendah.

Melalui skim ini, anggota perkhidmatan awam boleh memperoleh pinjaman perumahan dengan jumlah pembiayaan yang lumayan dan tempoh pembayaran balik yang panjang.

Ini secara tidak langsung dapat meringankan beban kewangan anggota dalam usaha memiliki kediaman sendiri.

 

Siapa yang layak memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah kategori anggota perkhidmatan awam yang layak untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Pegawai dan kakitangan kerajaan yang berkhidmat secara tetap atau kontrak.
 • Anggota polis dan tentera yang berkhidmat secara tetap termasuk mereka yang sudah bersara.
 • Pesara kerajaan yang menerima faedah persaraan atau pencen.
 • Kakitangan badan-badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen.
 • Kakitangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik
 • Belum memiliki rumah sendiri

Dengan memenuhi kriteria di atas, anggota perkhidmatan awam berpeluang untuk memohon pembiayaan perumahan melalui pinjaman LPPSA.

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah LPPSA?

Jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon oleh anggota perkhidmatan awam di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • RM500,000 untuk pembelian rumah pertama atau kedua.
 • RM300,000 untuk pembelian rumah ketiga dan seterusnya.

Walau bagaimanapun, jumlah sebenar pinjaman yang diluluskan bergantung kepada beberapa faktor:

 • Pendapatan bulanan pemohon – pinjaman diluluskan berdasarkan kelayakan pendapatan.
 • Harga rumah yang hendak dibeli – pinjaman bergantung nilai hartanah.
 • Tempoh perkhidmatan – minima 10 tahun perkhidmatan tetap.
 • Umur pemohon – pinjaman mesti selesai sebelum umur persaraan.
 • Jumlah tanggungan – bilangan tanggungan dalam keluarga.
 • Cagaran atau penjamin – keupayaan untuk menyediakan cagaran.

Jadi walaupun had maksimum ialah RM500,000, jumlah sebenar yang diluluskan mungkin lebih rendah bergantung faktor di atas.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • 4% setahun – Untuk pinjaman rumah pertama atau kedua
 • 4.5% setahun – Untuk pinjaman rumah ketiga dan seterusnya

Kadar faedah ini adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman. Ia jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang kadar faedahnya boleh mencecah 7% hingga 8% setahun.

Kelebihan skim LPPSA ini ialah kadar faedahnya yang rendah dan tetap. Ini membantu peminjam merancang pembayaran bulanan mereka dengan lebih berhemat.

Beban hutang bulanan menjadi lebih ringan dan terkawal. Kadar faedah rendah ini menjadikan pinjaman LPPSA antara skim pembiayaan perumahan paling kompetitif untuk anggota perkhidmatan awam.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh pembayaran balik maksimum bagi pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • 25 tahun – Untuk pegawai berumur 45 tahun dan ke bawah.
 • 35 tahun – Untuk pegawai berumur 46 hingga 55 tahun.
 • 15 tahun – Untuk pegawai berumur 56 tahun dan ke atas.

Tempoh pembayaran balik ini membolehkan peminjam membuat pembayaran ansuran bulanan dalam jumlah yang lebih rendah dan mampu dibayar.

Selain itu, peminjam juga boleh memohon untuk mengurangkan tempoh pinjaman sekiranya mampu membayar ansuran bulanan yang lebih tinggi. Ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tempoh pinjaman.

Tempoh pembayaran balik yang panjang ini adalah salah satu keistimewaan pinjaman perumahan LPPSA berbanding pinjaman komersial.

 

Adakah sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman LPPSA?

Tiada sebarang yuran atau caj pemprosesan yang dikenakan ke atas permohonan pinjaman perumahan LPPSA.Pemohon hanya perlu menanggung kos berikut:

 • Fi penilaian hartanah oleh penilai LPPSA – RM200
 • Duti setem untuk surat perjanjian pinjaman – 0.5% daripada jumlah pinjaman
 • Fi guaman untuk penyediaan dokumen perjanjian – RM500
 • Insurans nyawa dan insurans hartanah – berdasarkan kadar semasa

Selain itu, pemohon juga perlu menanggung kos sampingan seperti yuran bank untuk pemindahan wang, kos urus niaga tanah dan lain-lain.

Kelebihan LPPSA – tiada caj tambahan atau yuran tersembunyi sepanjang tempoh pinjaman. Kos permulaan juga rendah dan kompetitif.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu disertakan semasa memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Borang permohonan yang lengkap diisi
 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan
 • Penyata gaji terkini (3 bulan terakhir)
 • Penyata KWSP terkini
 • Surat pengesahan perkhidmatan daripada ketua jabatan
 • Salinan geran atau hakmilik rumah yang hendak dibeli
 • Gambar rumah yang ingin dibiayai
 • Sebarang dokumen sokongan yang berkaitan

Pemohon juga perlu mengemukakan dokumen berkaitan pendapatan sampingan, cagaran atau penjamin jika ada.

Dokumen asal perlu dibawa untuk pengesahan. Pastikan semua maklumat dan dokumen adalah lengkap dan terkini untuk melicinkan proses kelulusan.

 

Bagaimanakah cara untuk memohon pinjaman LPPSA?

Terdapat 3 cara untuk membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 1. Secara online – Muat turun borang di laman web LPPSA dan emelkan permohonan lengkap.
 2. Melalui cawangan LPPSA – Dapatkan borang di cawangan berdekatan dan serahkan secara manual.
 3. Melalui pejabat pengurusan – Jika pemohon dalam kalangan tentera atau polis, boleh pohon borang melalui pejabat pengurusan masing-masing.

Dokumen sokongan yang diperlukan perlu disertakan semasa mengemukakan borang permohonan. Pemohon boleh menghubungi LPPSA untuk sebarang pertanyaan.

Kelulusan pinjaman boleh diperolehi dalam tempoh 1 hingga 3 bulan bergantung kepada ketepatan dan kelengkapan dokumen sokongan.

 

Berapa lamakah tempoh pemprosesan permohonan pinjaman LPPSA?

Secara umumnya, tempoh pemprosesan bagi permohonan pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • Penyerahan dokumen lengkap: 2 minggu
 • Semakan dan penilaian oleh LPPSA:  4 hingga 8 minggu.
 • Kelulusan oleh Jawatankuasa Kredit LPPSA: 2 minggu

Jumlah tempoh pemprosesan8 hingga 12 minggu (2 hingga 3 bulan)

Tempoh sebenar bergantung kepada beberapa faktor:

 • Kelengkapan dokumen sokongan yang diserahkan
 • Kesesuaian pemohon berdasarkan penilaian kredit
 • Ketersediaan wang di tabung pinjaman LPPSA
 • Kelulusan pinjaman oleh jawatankuasa LPPSA

Pemohon boleh menghubungi pegawai kredit LPPSA untuk mengetahui status permohonan dari semasa ke semasa.LPPSA akan berusaha memproses permohonan dengan segera tanpa mengambil masa yang terlalu lama.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah terdapat sebarang syarat kelayakan minimum untuk memohon pinjaman LPPSA?

Terdapat beberapa syarat kelayakan asas yang perlu dipenuhi sebelum boleh memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Sudah disahkan dalam perkhidmatan tetap.
 • Mempunyai tempoh perkhidmatan minimum 10 tahun.
 • Berumur tidak melebihi 55 tahun pada tarikh matang pinjaman.
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik tanpa tindakan tatatertib.
 • Pendapatan bersih minimum RM3,000 sebulan.
 • Tidak memiliki rumah sendiri atau hanya memiliki satu hartanah.
 • Layak diluluskan pinjaman berdasarkan penilaian kredit LPPSA.

Selain itu, pemohon juga perlu lulus penilaian kredit yang dijalankan oleh LPPSA berdasarkan dokumen sokongan yang dikemukakan.

Syarat minimum ini penting bagi memastikan kelancaran pembayaran balik pinjaman oleh peminjam di samping melindungi kedudukan kewangan LPPSA.

 

Key Takeaways

 • Pinjaman LPPSA khas untuk anggota perkhidmatan awam dengan kadar faedah rendah 4% – 4.5% setahun.
 • Jumlah pinjaman maksimum RM300,000 hingga RM500,000 bergantung kepada kelayakan.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 25 hingga 35 tahun.
 • Tiada yuran atau caj pemprosesan, hanya bayar fi penilaian dan duti setem.
 • Permohonan boleh dibuat secara online atau di cawangan LPPSA.
 • Syarat minimum termasuk tempoh perkhidmatan 10 tahun dan gaji bersih RM3,000 sebulan.
 • Kelulusan memakan masa 2 hingga 3 bulan bergantung kepada ketepatan dokumen.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA menawarkan skim pembiayaan yang sangat berpatutan dan menarik untuk memiliki rumah buat anggota perkhidmatan awam. Syarat kelayakannya juga tidak terlalu ketat berbanding pinjaman komersial. Anggota yang berminat perlu menyediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan bagi memudahkan kelulusan permohonan mereka dalam jangka masa 2 hingga 3 bulan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor