Rumah IBS

Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA? Apakah dokumen yang diperlukan?

b4kp3uoypcy

Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA? Apakah dokumen yang diperlukan?

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman LPPSA?
 2. Berapa jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?
 3. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon LPPSA?
 4. Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan LPPSA?
 5. Bolehkah saya memohon pinjaman LPPSA jika saya sudah mempunyai pinjaman perumahan?
 6. Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja? Boleh juga untuk baiki rumah?
 7. Bolehkah memohon LPPSA jika saya bekerja sendiri/freelance? Apakah dokumen sokongan yang diperlukan?
 8. Berapakah kadar faedah/profit untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia tetap atau boleh berubah?
 9. Bolehkah pasangan saya juga memohon LPPSA walaupun saya sudah ada pinjaman?
 10. Berapa lama tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia sama untuk semua jumlah pinjaman?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman LPPSA?

Untuk memohon pinjaman Perumahan Rakyat 1Malaysia (LPPSA), terdapat beberapa syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi oleh pemohon:

 • Warganegara Malaysia
  Pemohon mestilah warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Pinjaman LPPSA hanya untuk rakyat Malaysia sahaja.
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan
  Jumlah pendapatan agregat isi rumah pemohon tidak boleh melebihi RM10,000 sebulan. Ini termasuk pendapatan pemohon dan pasangan jika berkahwin.
 • Tidak memiliki rumah sendiri
  Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki rumah sendiri. Ini bermakna tiada nama pemohon atau pasangan didaftarkan sebagai hakmilik sebarang hartanah perumahan.
 • Bekerja dengan majikan atau bekerja sendiri
  Pemohon mestilah bekerja dengan majikan tetap atau bekerja sendiri. Jika bekerja sendiri, pemohon perlu mengemukakan penyata cukai pendapatan dan laporan bank untuk penilaian.
 • Memiliki rekod kredit yang baik
  Pemohon perlu mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman sebelum ini untuk layak dipertimbangkan.
 • Bersedia untuk diinterview
  Pemohon perlu bersedia untuk ditemu duga oleh pihak bank/pembiaya untuk penilaian kelayakan. Interview ini penting dalam proses kelulusan permohonan.

Dokumen-dokumen sokongan yang perlu disertakan semasa permohonan LPPSA adalah seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank, bil utiliti dan lain-lain. Semua dokumen sokongan perlu disahkan oleh majikan atau penjamin.

Secara ringkasnya, pemohon LPPSA perlu memenuhi syarat warganegara Malaysia, berpendapatan RM10,000 ke bawah, tiada hartanah sedia ada, bekerja tetap atau sendiri, rekod kredit baik dan lulus temu duga untuk berjaya.

 

Berapa jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?

Jumlah maksimum pembiayaan yang boleh diluluskan melalui skim pinjaman LPPSA adalah sehingga RM150,000 bergantung kepada gaji atau pendapatan pemohon.Secara umumnya, jumlah pinjaman yang boleh diluluskan adalah seperti berikut:

 • Pendapatan kurang RM3,000: Pinjaman maksimum RM50,000
 • Pendapatan RM3,001 hingga RM5,000: Pinjaman maksimum RM100,000
 • Pendapatan RM5,001 hingga RM10,000: Pinjaman maksimum RM150,000

Walau bagaimanapun, jumlah sebenar yang diluluskan juga bergantung kepada penilaian oleh pihak bank/pembiaya berdasarkan beberapa faktor seperti:

 • Kemampuan bayaran balik bulanan pemohon
 • Komitmen kewangan sedia ada pemohon
 • Tempoh perkhidmatan dan umur pemohon
 • Tujuan pinjaman sama ada untuk beli rumah baru atau baik pulih rumah
 • Lokasi dan jenis hartanah yang hendak dibiayai

Selain itu, nisbah pembiayaan yang diberikan juga perlu diambil kira. Lazimnya, margin pembiayaan LPPSA adalah sehingga 90% dari nilai hartanah. Ini bermakna, pemohon perlu menyediakan sekurang-kurangnya 10% daripada harga rumah sebagai deposit atau downpayment.

Jadi kesimpulannya, pemohon boleh memohon sehingga RM150,000 tetapi jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada beberapa faktor penilaian kelayakan oleh bank/pembiaya.

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran atau caj pendaftaran yang dikenakan untuk permohonan LPPSA. Proses permohonan LPPSA adalah percuma dan pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran atau caj kepada bank/pembiaya semasa permohonan. Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan LPPSA berjaya diluluskan, terdapat fi dan caj lain yang perlu dibayar seperti:

 • Fi penilaian – untuk penilaian hartanah oleh jurunilai hartanah lantikan bank. Biasanya sekitar RM200 – RM500.
 • Duti setem – untuk perjanjian pinjaman perumahan. Bergantung kepada jumlah pinjaman.
 • Fi guaman – untuk penyediaan dokumen perjanjian oleh peguam. Biasanya sekitar RM500 – RM1000.
 • Insurans – Insurans nyawa dan insurans kebakaran untuk hartanah yang dibiayai.
 • Bayaran Ansuran Bulanan – Termasuk jumlah pembayaran balik pinjaman dan keuntungan.

Semua fi dan caj ini hanya akan dikenakan selepas pinjaman LPPSA diluluskan. Pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran pada peringkat permohonan.

Jadi, proses memohon pinjaman LPPSA adalah percuma. Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen yang diperlukan untuk pertimbangan pihak bank/pembiaya tanpa sebarang kos pendaftaran.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan LPPSA?

Tempoh masa bagi meluluskan permohonan LPPSA adalah antara 1 hingga 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh bank/pembiaya.Ini termasuk masa yang diambil untuk proses semakan dokumen, penilaian kredit, temu duga, kelulusan kredit dan sebagainya. Secara ringkas, proses kelulusan LPPSA melalui beberapa peringkat seperti berikut:

 • Minggu 1-2: Semakan dokumen dan pengesahan butiran peribadi pemohon.
 • Minggu 3-4: Penilaian kredit dan semakan CCRIS pemohon serta pasangan.
 • Minggu 5-6: Temuduga dengan pemohon dan penyerahan dokumen sokongan tambahan jika perlu.
 • Minggu 7-8: Kelulusan kredit oleh pihak bank dan penyediaan surat tawaran rasmi.
 • Minggu 9-12: Penerimaan surat tawaran dan penyediaan dokumen seperti perjanjian jual beli dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, tempoh sebenar untuk kelulusan bergantung kepada ketepatan dan kelengkapan maklumat yang dikemukakan oleh pemohon.

Pemohon dinasihatkan untuk bersedia dengan semua dokumen sokongan yang lengkap semasa permohonan untuk mempercepatkan proses kelulusan LPPSA oleh pihak bank/pembiaya.

 

Bolehkah saya memohon pinjaman LPPSA jika saya sudah mempunyai pinjaman perumahan?

Secara umumnya, pemohon yang sudah mempunyai pinjaman perumahan sedia ada tidak layak memohon LPPSA, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu:

 • Jika pemohon ingin memohon untuk tujuan baik pulih atau naik taraf rumah sedia ada yang masih dalam pinjaman.
 • Jika pemohon ingin memohon untuk belian rumah kedua bagi tujuan pelaburan atau disewa.
 • Jika pemohon ingin menggabungkan semula beberapa pinjaman perumahan untuk mengurangkan beban ansuran bulanan.

Walau bagaimanapun, kelayakan masih tertakluk kepada penilaian oleh pihak bank/pembiaya. Antara faktor yang akan dinilai termasuk:

 • Jumlah komitmen pinjaman sedia ada – jumlah ansuran bulanan sedia ada mestilah tidak melebihi 60% daripada pendapatan pemohon.
 • Rekod pembayaran pinjaman – rekod pembayaran balik pinjaman sedia ada mestilah baik tanpa tunggakan atau lewat bayar.
 • Tujuan pinjaman – tujuan permohonan baharu mestilah munasabah seperti baik pulih rumah dan bukannya untuk penggunaan/perbelanjaan lain.
 • Nilai cagaran sedia ada – nilai hartanah sedia ada mestilah mencukupi untuk menampung cagaran bagi pinjaman baharu.

 

Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja? Boleh juga untuk baiki rumah?

Pinjaman LPPSA boleh digunakan sama ada untuk tujuan pembelian rumah baru atau baik pulih rumah sedia ada. Antara penggunaan dana LPPSA yang dibenarkan:

 • Pembelian rumah daripada pemaju perumahan
 • Pembelian rumah teres atau berkembar second-hand
 • Pembelian tanah dan kos pembinaan rumah
 • Kerja-kerja baik pulih dan naik taraf rumah sedia ada
 • Kerja-kerja penyelenggaraan rumah seperti cat semula, menukar bumbung, kemasan semula dapur dan lain-lain

Syaratnya, hartanah yang dibiayai mestilah akan didiami oleh pemohon. Rumah kedua untuk tujuan pelaburan tidak layak untuk pembiayaan LPPSA.Pemohon perlu mengemukakan butiran lengkap mengenai hartanah seperti harga belian, kos baik pulih, pelan lantai dan sebagainya semasa permohonan. Pihak bank/pembiaya akan melawat lokasi bagi penilaian fizikal.Secara ringkasnya, LPPSA boleh digunakan untuk tujuan pembelian rumah baru ataupun kerja-kerja baik pulih dan naik taraf rumah lama. Yang penting, hartanah tersebut akan didiami sendiri, bukan untuk pelaburan atau disewa.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah memohon LPPSA jika saya bekerja sendiri/freelance? Apakah dokumen sokongan yang diperlukan?

Pemohon yang bekerja sendiri atau freelance masih layak memohon pinjaman LPPSA, tetapi perlu mengemukakan dokumen sokongan tambahan untuk pengesahan pendapatan.

Antara dokumen sokongan yang biasa diperlukan:

 • Penyata caruman KWSP – untuk menunjukkan caruman tahunan/bulanan yang telah dibuat.
 • Penyata bank – untuk mengesahkan transaksi kewangan 3-6 bulan terkini.
 • Penyata cukai pendapatan (borang B) – untuk menunjukkan jumlah pendapatan tahunan.
 • Invois dan resit – untuk mengesahkan sejarah kerja dan pendapatan.
 • Surat pengesahan majikan – jika ada kerja sambilan tetap dengan majikan lain.
 • Lesen perniagaan – jika menjalankan perniagaan sendiri.

Selain itu, pemohon juga perlu mengemukakan maklumat mengenai profil perniagaan seperti jenis perniagaan, tempoh operasi, purata pendapatan bulanan dan sebagainya. Pemohon juga mungkin diminta untuk menyediakan unjuran pendapatan untuk tempoh 12-24 bulan akan datang sebagai bukti kemampuan untuk membayar ansuran bulanan LPPSA.

Secara ringkasnya, pemohon bekerja sendiri boleh memohon LPPSA tetapi perlu tunjukkan dokumen pendapatan yang lengkap untuk penilaian oleh pihak bank.

 

Berapakah kadar faedah/profit untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia tetap atau boleh berubah?

Kadar keuntungan atau faedah yang dikenakan untuk pinjaman LPPSA adalah sekitar 3% setahun dan bersifat tetap sepanjang tempoh pinjaman. Ini bermakna kadar keuntungan tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman walaupun ada perubahan dalam kadar asas seperti OPR. Kadar kekal tetap pada kadar asal diluluskan.

Berikut adalah perincian mengenai kadar keuntungan LPPSA:

 • Kadar asas – 3% setahun untuk pinjaman konvensional. Untuk pinjaman Islamik, kadar keuntungan berdasarkan kaedah jualan Murabahah.
 • Kadar tetap – Tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman walaupun ada perubahan OPR.
 • Kiraan berasaskan baki harian – Keuntungan dikira berdasarkan baki harian pinjaman.
 • Ansuran bulanan tetap – Jumlah pembayaran balik pinjaman dan keuntungan adalah tetap setiap bulan.

Jadi secara ringkasnya, kadar keuntungan LPPSA adalah pada kadar tetap 3% setahun dan tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman. Ini memberi perlindungan kepada peminjam daripada naik turun kadar faedah.

 

Bolehkah pasangan saya juga memohon LPPSA walaupun saya sudah ada pinjaman?

Pasangan pemohon yang sudah mempunyai pinjaman LPPSA sedia ada masih layak memohon pinjaman LPPSA yang baharu, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Jumlah pendapatan isi rumah tidak melebihi had RM10,000 sebulan.
 • Tiada pinjaman perumahan lain atas nama pasangan selain daripada pinjaman LPPSA sedia ada.
 • Rekod pembayaran balik pinjaman sedia ada adalah baik tanpa tunggakan atau lewat bayar.
 • Tujuan pinjaman baharu oleh pasangan adalah munasabah seperti baik pulih rumah dan bukannya penggunaan.
 • Nisbah jumlah ansuran bulanan berbanding pendapatan isi rumah tidak melebihi 60% selepas pinjaman baharu.

Permohonan oleh pasangan pemohon LPPSA sedia ada akan diteliti dari segi tujuan pinjaman, kemampuan bayaran balik, rekod kredit dan beban kewangan sedia ada sebelum diluluskan oleh pihak bank/pembiaya. Secara ringkasnya, pasangan layak memohon LPPSA baharu dengan syarat tidak melebihi had pendapatan isi rumah dan beban kewangan peminjam. Penilaian akan dibuat berdasarkan merit setiap kes permohonan.

 

3 Spesifikasi Rumah

Berapa lama tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia sama untuk semua jumlah pinjaman?

Tempoh pembayaran balik atau matang pinjaman LPPSA adalah maksimum 30 tahun. Ini bermakna pemohon perlu membuat pembayaran balik ansuran bulanan selama sehingga 30 tahun sehingga pinjaman selesai dibayar sepenuhnya. Walaubagaimanapun, tempoh matang sebenar bergantung kepada jumlah pinjaman yang diluluskan:

 • Pinjaman kurang RM50,000 – Tempoh matang max 20 tahun
 • Pinjaman RM50,001 hingga RM100,000 – Tempoh matang max 25 tahun
 • Pinjaman RM100,001 hingga RM150,000 – Tempoh matang max 30 tahun

Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin panjang tempoh matang yang dibenarkan. Ini bagi memastikan jumlah ansuran bulanan adalah pada kadar yang mampu dibayar oleh peminjam. Peminjam boleh memilih sama ada ingin mengambil tempoh matang maksimum atau memendekkan tempoh mengikut kemampuan kewangan. Semakin singkat tempoh matang, semakin tinggi jumlah ansuran bulanan. Jadi secara ringkasnya, tempoh pembayaran balik LPPSA adalah maksimum 30 tahun bergantung kepada jumlah pinjaman yang diluluskan. Peminjam bebas memilih tempoh matang mengikut kemampuan kewangan masing-masing.

 

Key Takeaways

 • Syarat utama LPPSA termasuk warganegara Malaysia, berpendapatan bawah RM10,000 sebulan dan tiada hartanah sedia ada.
 • Jumlah maksimum pembiayaan ialah sehingga RM150,000 bergantung gaji dan penilaian bank.
 • Tiada yuran permohonan dikenakan, hanya fi lain selepas diluluskan.
 • Tempoh kelulusan adalah 1 hingga 3 bulan bergantung ketepatan maklumat.
 • Boleh guna untuk beli rumah baru atau baik pulih rumah sedia ada.
 • Pemohon bekerja sendiri layak dengan dokumen pendapatan tambahan.
 • Kadar keuntungan tetap 3% setahun, tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman.
 • Pasangan layak memohon tertakluk syarat tertentu dipenuhi.
 • Tempoh maksimum pembayaran balik ialah 30 tahun.

 

Kesimpulan

 • LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan mampu milik untuk rakyat Malaysia berpendapatan rendah.
 • Syarat kelayakan perlu dipenuhi seperti had pendapatan dan tiada hartanah sedia ada.
 • Jumlah pembiayaan sehingga RM150,000 dengan kadar keuntungan tetap 3% setahun.
 • Tempoh kelulusan 1-3 bulan bergantung ketepatan maklumat dikemukakan.
 • Boleh guna untuk beli rumah baru atau baik pulih rumah sedia ada.
 • Pemohon perlu kemukakan dokumen sokongan pendapatan yang lengkap.
 • Tempoh pembayaran balik maksimum 30 tahun mengikut jumlah diluluskan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor