Kontraktor Rumah

Bagaimana Memastikan Rumah Anda Mematuhi Undang-undang Pembinaan

Bagaimana Memastikan Rumah Anda Mematuhi Undang-undang PembinaanYouTube video

1. Kepentingan mematuhi undang-undang pembinaan

Mematuhi undang-undang pembinaan adalah penting untuk memastikan keselamatan, kualiti dan kemampanan sesebuah bangunan. Undang-undang ini diwujudkan untuk melindungi pemilik rumah, penghuni dan orang awam daripada risiko yang berkaitan dengan struktur bangunan yang tidak selamat atau tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan.

Antara kepentingan mematuhi undang-undang pembinaan termasuklah:

 1. Keselamatan: Bangunan yang dibina mengikut undang-undang dan piawaian yang ditetapkan lebih selamat untuk diduduki. Ini mengurangkan risiko kemalangan seperti keruntuhan bangunan, kebakaran atau masalah struktur lain yang boleh membahayakan nyawa.
 2. Kualiti: Pematuhan undang-undang pembinaan memastikan penggunaan bahan binaan yang berkualiti dan teknik pembinaan yang betul. Ini menghasilkan bangunan yang lebih tahan lasak, selesa dan memenuhi keperluan penghuni.
 3. Kemampanan: Undang-undang pembinaan juga merangkumi aspek kemampanan seperti kecekapan tenaga, pengurusan sisa dan penggunaan sumber secara optimum. Bangunan yang mematuhi undang-undang ini lebih mesra alam dan mengurangkan impak negatif terhadap persekitaran.
 4. Nilai hartanah: Rumah yang dibina mengikut undang-undang dan piawaian yang ditetapkan selalunya mempunyai nilai hartanah yang lebih tinggi. Ini kerana ia dianggap sebagai pelaburan yang selamat dan berkualiti oleh bakal pembeli atau penyewa.
 5. Pematuhan legal: Mematuhi undang-undang pembinaan adalah satu keperluan legal. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan denda, tindakan undang-undang atau perintah untuk merobohkan bangunan yang tidak sah. Ini boleh mendatangkan kerugian kewangan dan reputasi kepada pemilik bangunan.
Aspek Pematuhan Kepentingan
Keselamatan Mengurangkan risiko kemalangan dan melindungi nyawa penghuni
Kualiti Penggunaan bahan binaan yang berkualiti dan teknik pembinaan yang betul
Kemampanan Mengurangkan impak negatif terhadap persekitaran dan menggalakkan kecekapan tenaga
Nilai hartanah Meningkatkan nilai hartanah sebagai pelaburan yang selamat dan berkualiti
Pematuhan legal Mengelakkan denda, tindakan undang-undang atau perintah merobohkan bangunan

Kesimpulannya, mematuhi undang-undang pembinaan bukan sahaja satu keperluan legal, tetapi juga penting untuk memastikan keselamatan, kualiti, kemampanan dan nilai hartanah sesebuah bangunan. Ia adalah tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, termasuk pemilik rumah, untuk memastikan pematuhan undang-undang ini.

2. Peraturan dan piawaian pembinaan di Malaysia

Di Malaysia, industri pembinaan dikawal selia oleh pelbagai peraturan dan piawaian untuk memastikan keselamatan, kualiti dan kemampanan bangunan. Peraturan dan piawaian ini digubal oleh pihak berkuasa tempatan dan badan profesional berkaitan, seperti Lembaga Arkitek Malaysia (LAM), Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) dan Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT).

Antara peraturan dan piawaian pembinaan utama di Malaysia termasuklah:

 1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133): Akta ini mengawal selia aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti bangunan. Ia menetapkan keperluan minimum untuk reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan bangunan.
 2. Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984: UBBL adalah peraturan kecil seragam yang digunapakai oleh pihak berkuasa tempatan dalam mengawal selia pembinaan bangunan. Ia merangkumi aspek seperti ketinggian bangunan, keluasan lantai, pencahayaan, pengudaraan dan kemudahan sanitari.
 3. Malaysian Standard (MS): MS adalah piawaian yang dibangunkan oleh SIRIM Berhad, badan piawaian kebangsaan Malaysia. Ia merangkumi pelbagai aspek pembinaan seperti bahan binaan, reka bentuk struktur, keselamatan kebakaran dan kecekapan tenaga.
 4. Kod Amalan: Kod amalan adalah garis panduan yang dibangunkan oleh badan profesional seperti LAM dan LJM. Ia memberikan panduan teknikal dan amalan terbaik dalam aspek tertentu pembinaan, seperti reka bentuk asas dan acuan, kerja konkrit dan kerja bata.
 5. Garis Panduan Perancangan: Garis panduan perancangan dikeluarkan oleh JKT dan pihak berkuasa tempatan. Ia mengawal selia aspek perancangan seperti zon guna tanah, ketumpatan pembangunan dan nisbah plot.
Peraturan/Piawaian Penerangan
Akta 133 Mengawal selia aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti bangunan
UBBL 1984 Peraturan kecil seragam yang digunapakai oleh pihak berkuasa tempatan
Malaysian Standard Piawaian yang merangkumi pelbagai aspek pembinaan
Kod Amalan Garis panduan teknikal dan amalan terbaik dalam aspek tertentu pembinaan
Garis Panduan Perancangan Mengawal selia aspek perancangan seperti zon guna tanah dan ketumpatan pembangunan

Pematuhan kepada peraturan dan piawaian ini adalah penting untuk memastikan rumah yang dibina selamat, berkualiti dan mampan. Pemilik rumah perlu bekerjasama dengan profesional pembinaan seperti arkitek dan jurutera untuk memastikan pematuhan ini. Kegagalan mematuhi peraturan dan piawaian boleh mengakibatkan tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa, termasuk kompaun, perintah berhenti kerja atau perintah merobohkan bangunan yang tidak sah.


3. Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan

Sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan, pemilik rumah perlu mendapatkan kelulusan pelan bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Proses ini adalah penting untuk memastikan reka bentuk dan pembinaan rumah mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Berikut adalah langkah-langkah tipikal dalam proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan:

 1. Pelantikan arkitek dan jurutera: Pemilik rumah perlu melantik arkitek berdaftar untuk mereka bentuk rumah dan jurutera berdaftar untuk mereka bentuk struktur, perkhidmatan mekanikal dan elektrikal. Arkitek dan jurutera akan memastikan reka bentuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
 2. Penyediaan pelan dan dokumen: Arkitek akan menyediakan pelan bangunan, termasuk pelan lantai, pelan tapak, pandangan dan keratan. Jurutera pula akan menyediakan pelan struktur, perkhidmatan mekanikal dan elektrikal. Dokumen sokongan lain seperti pengiraan, laporan dan spesifikasi juga perlu disediakan.
 3. Penyerahan permohonan: Permohonan kelulusan pelan bangunan perlu diserahkan kepada PBT yang berkaitan, bersama dengan fi permohonan yang ditetapkan. Permohonan ini biasanya diserahkan oleh arkitek atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik rumah.
 4. Semakan dan ulasan: PBT akan menyemak permohonan untuk memastikan ia lengkap dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. PBT juga akan mendapatkan ulasan daripada jabatan teknikal dalaman dan agensi luaran seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, jika perlu.
 5. Kelulusan atau penolakan: Sekiranya permohonan mematuhi semua keperluan, PBT akan meluluskan pelan bangunan. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau maklumat tambahan diperlukan, PBT akan mengeluarkan surat keperluan atau menolak permohonan. Pemohon perlu mengemukakan semula permohonan yang dipinda untuk kelulusan.
 6. Pengeluaran permit bangunan: Setelah pelan bangunan diluluskan, PBT akan mengeluarkan permit bangunan. Permit ini membenarkan kerja pembinaan dimulakan, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan seperti tempoh sah permit dan keperluan pemeriksaan tapak.
Langkah Tindakan
1 Pelantikan arkitek dan jurutera berdaftar
2 Penyediaan pelan dan dokumen sokongan
3 Penyerahan permohonan kepada PBT
4 Semakan dan ulasan oleh PBT dan agensi berkaitan
5 Kelulusan atau penolakan permohonan
6 Pengeluaran permit bangunan

Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan boleh mengambil masa beberapa bulan, bergantung pada kompleksiti projek dan beban kerja PBT. Pemilik rumah perlu merancang dengan teliti dan membenarkan masa yang mencukupi untuk proses ini. Kegagalan mendapatkan kelulusan pelan bangunan sebelum memulakan kerja pembinaan boleh mengakibatkan tindakan penguatkuasaan oleh PBT, termasuk kompaun atau perintah merobohkan bangunan yang tidak sah.

4. Keperluan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan

Keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan adalah aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik rumah, kontraktor dan pekerja binaan. Ini adalah untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan mengurangkan risiko kemalangan atau kecederaan.

Antara keperluan keselamatan dan kesihatan utama di tapak pembinaan termasuklah:

 1. Pengurusan risiko: Kontraktor perlu menjalankan penilaian risiko untuk mengenal pasti bahaya di tapak pembinaan dan melaksanakan langkah kawalan yang sesuai. Ini termasuk penyediaan pelan keselamatan dan kesihatan, serta prosedur kecemasan.
 2. Latihan keselamatan: Semua pekerja binaan perlu diberi latihan keselamatan yang mencukupi sebelum memulakan kerja. Latihan ini perlu merangkumi aspek seperti penggunaan peralatan perlindungan diri (PPE), pengendalian bahan berbahaya dan prosedur kecemasan.
 3. Penggunaan PPE: Pekerja binaan perlu memakai PPE yang sesuai seperti topi keselamatan, but keselamatan, jaket keselamatan dan sarung tangan. PPE perlu disediakan oleh kontraktor dan diganti secara berkala.
 4. Perancah dan platform kerja: Perancah dan platform kerja perlu direka bentuk, dipasang dan diselia oleh orang yang kompeten. Ia perlu mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan dan diselenggarakan secara berkala.
 5. Pengendalian bahan berbahaya: Bahan berbahaya seperti bahan kimia, debu dan asbestos perlu dikendalikan dengan selamat mengikut prosedur yang ditetapkan. Pekerja yang terlibat perlu diberi latihan dan PPE yang sesuai.
 6. Penyelenggaraan jentera dan peralatan: Jentera dan peralatan pembinaan perlu diselenggara secara berkala untuk memastikan ia selamat untuk digunakan. Operator jentera perlu mempunyai lesen dan latihan yang sesuai.
Keperluan Penerangan
Pengurusan risiko Mengenal pasti bahaya dan melaksanakan langkah kawalan
Latihan keselamatan Latihan mencukupi untuk semua pekerja binaan
Penggunaan PPE Pemakaian PPE yang sesuai oleh pekerja binaan
Perancah dan platform kerja Reka bentuk, pemasangan dan penyeliaan oleh orang yang kompeten
Pengendalian bahan berbahaya Pengendalian selamat mengikut prosedur yang ditetapkan
Penyelenggaraan jentera dan peralatan Penyelenggaraan berkala untuk memastikan keselamatan

Pematuhan kepada keperluan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan adalah tanggungjawab kontraktor. Walau bagaimanapun, pemilik rumah juga perlu memainkan peranan dalam memastikan pematuhan ini. Pemilik rumah boleh berbuat demikian dengan:

 1. Memilih kontraktor yang bertanggungjawab: Pemilik rumah perlu memilih kontraktor yang mempunyai rekod keselamatan yang baik dan komited terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan.
 2. Memantau pematuhan: Pemilik rumah perlu memantau tapak pembinaan secara berkala untuk memastikan kontraktor mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan. Sebarang ketidakpatuhan perlu dilaporkan kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan.
 3. Menyediakan sumber yang mencukupi: Pemilik rumah perlu memastikan kontraktor mempunyai sumber yang mencukupi untuk melaksanakan langkah keselamatan dan kesihatan, seperti penyediaan PPE dan latihan keselamatan untuk pekerja.

Kegagalan mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan boleh mengakibatkan kemalangan serius atau kecederaan kepada pekerja binaan dan orang awam. Ia juga boleh mengakibatkan tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa, seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), termasuk kompaun atau pendakwaan di mahkamah.Kesimpulannya, keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan adalah tanggungjawab bersama semua pihak yang terlibat. Dengan kerjasama erat antara pemilik rumah, kontraktor dan pekerja binaan, risiko kemalangan dan kecederaan dapat diminimumkan dan persekitaran kerja yang selamat dapat diwujudkan.


5. Penggunaan bahan binaan yang diluluskan

Penggunaan bahan binaan yang diluluskan adalah penting untuk memastikan kualiti, keselamatan dan kemampanan rumah yang dibina. Bahan binaan yang tidak diluluskan atau berkualiti rendah boleh menjejaskan integriti struktur bangunan dan mendatangkan risiko kepada penghuni.

Di Malaysia, bahan binaan dikawal selia oleh pelbagai piawaian dan peraturan, seperti:

 1. Malaysian Standard (MS): MS menetapkan spesifikasi dan keperluan prestasi minimum untuk pelbagai bahan binaan, seperti simen, batu bata, besi tetulang dan kayu. Bahan binaan perlu mematuhi MS yang berkaitan untuk memastikan kualitinya.
 2. Perakuan Pematuhan Standard (PPS): PPS adalah dokumen yang mengesahkan bahawa sesuatu produk atau bahan binaan mematuhi piawaian yang ditetapkan. Ia dikeluarkan oleh badan pensijilan yang diiktiraf, seperti SIRIM QAS International.
 3. Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984: UBBL menetapkan keperluan minimum untuk bahan binaan yang digunakan dalam pembinaan bangunan. Ia merangkumi aspek seperti kekuatan, ketahanan api dan kemampanan bahan binaan.

Untuk memastikan penggunaan bahan binaan yang diluluskan, pemilik rumah boleh mengambil langkah-langkah berikut:

 1. Memilih bahan binaan yang disahkan: Pemilik rumah perlu memilih bahan binaan yang mempunyai PPS atau pengesahan pematuhan piawaian yang berkaitan. Ini boleh disemak dengan pembekal atau pengilang bahan binaan.
 2. Menyemak spesifikasi bahan binaan: Pemilik rumah perlu menyemak spesifikasi bahan binaan yang dicadangkan oleh kontraktor untuk memastikan ia mematuhi piawaian yang ditetapkan. Sebarang percanggahan perlu dibangkitkan dan diselesaikan sebelum pembinaan dimulakan.
 3. Memantau penggunaan bahan binaan di tapak: Pemilik rumah atau wakil mereka perlu memantau penggunaan bahan binaan di tapak pembinaan untuk memastikan bahan yang betul digunakan. Sebarang ketidakpatuhan perlu dilaporkan kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan.
Bahan Binaan Piawaian Berkaitan
Simen MS EN 197-1
Batu bata MS 76
Besi tetulang MS 146
Kayu MS 544

Penggunaan bahan binaan yang tidak diluluskan atau berkualiti rendah boleh mengakibatkan pelbagai masalah, seperti:

 • Kecacatan atau kegagalan struktur bangunan
 • Risiko kebakaran atau kerosakan akibat api
 • Masalah kemampanan seperti kulat, karat atau reput
 • Masalah kesihatan akibat pelepasan bahan berbahaya

Oleh itu, adalah penting untuk memastikan hanya bahan binaan yang diluluskan dan berkualiti tinggi digunakan dalam pembinaan rumah. Ini bukan sahaja untuk mematuhi undang-undang dan peraturan, tetapi juga untuk memastikan keselamatan, kualiti dan kemampanan rumah dalam jangka panjang.

6. Peranan arkitek, jurutera dan kontraktor dalam pematuhan undang-undang

Pematuhan undang-undang pembinaan memerlukan kerjasama erat antara pelbagai pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, terutamanya arkitek, jurutera dan kontraktor. Setiap pihak mempunyai peranan dan tanggungjawab tertentu dalam memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Peranan arkitek:

 1. Reka bentuk yang mematuhi undang-undang: Arkitek bertanggungjawab untuk mereka bentuk bangunan yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan, seperti Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984 dan Malaysian Standard (MS). Ini termasuk aspek seperti keselamatan struktur, keselamatan kebakaran, aksesibiliti dan kemampanan.
 2. Penyediaan dokumen permohonan kelulusan: Arkitek perlu menyediakan dokumen permohonan kelulusan pelan bangunan, termasuk pelan, lukisan, pengiraan dan spesifikasi yang lengkap dan tepat. Dokumen ini perlu mematuhi keperluan pihak berkuasa tempatan (PBT) dan agensi teknikal yang berkaitan.
 3. Penyeliaan tapak: Arkitek perlu menjalankan penyeliaan tapak secara berkala untuk memastikan kerja pembinaan dilaksanakan mengikut pelan yang diluluskan dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Sebarang ketidakpatuhan perlu dilaporkan kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan.

Peranan jurutera:

 1. Reka bentuk struktur dan perkhidmatan bangunan: Jurutera bertanggungjawab untuk mereka bentuk struktur dan perkhidmatan bangunan, seperti sistem elektrikal dan mekanikal, yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Ini termasuk pematuhan kepada MS, kod amalan dan garis panduan teknikal yang berkaitan.
 2. Pensijilan dan pengendorsan: Jurutera perlu mengeluarkan sijil dan pengendorsan yang diperlukan, seperti Sijil Pematuhan dan Perakuan Siap dan Pematuhan, untuk mengesahkan bahawa kerja pembinaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
 3. Pemeriksaan tapak: Jurutera perlu menjalankan pemeriksaan tapak secara berkala untuk memastikan kerja pembinaan dilaksanakan mengikut reka bentuk yang diluluskan dan mematuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan. Sebarang ketidakpatuhan perlu dilaporkan kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan.

Peranan kontraktor:

 1. Pelaksanaan kerja pembinaan yang mematuhi undang-undang: Kontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja pembinaan mengikut pelan yang diluluskan dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Ini termasuk pematuhan kepada UBBL, MS, kod amalan dan arahan arkitek dan jurutera.
 2. Pengurusan tapak pembinaan: Kontraktor perlu menguruskan tapak pembinaan dengan selamat dan teratur, termasuk aspek keselamatan dan kesihatan pekerja, pengendalian bahan binaan dan pelupusan sisa pembinaan. Kontraktor juga perlu memastikan tapak pembinaan tidak mendatangkan gangguan atau risiko kepada persekitaran dan orang awam.
 3. Penyediaan dokumen dan rekod: Kontraktor perlu menyediakan dokumen dan rekod yang diperlukan, seperti laporan kemajuan, sijil bahan binaan dan rekod ujian, untuk menunjukkan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
Pihak Peranan Utama
Arkitek – Reka bentuk yang mematuhi undang-undang
– Penyediaan dokumen permohonan kelulusan
– Penyeliaan tapak
Jurutera – Reka bentuk struktur dan perkhidmatan bangunan
– Pensijilan dan pengendorsan
– Pemeriksaan tapak
Kontraktor – Pelaksanaan kerja pembinaan yang mematuhi undang-undang
– Pengurusan tapak pembinaan
– Penyediaan dokumen dan rekod

Kerjasama erat dan komunikasi berkesan antara arkitek, jurutera dan kontraktor adalah penting untuk memastikan pematuhan undang-undang pembinaan. Setiap pihak perlu memahami dan melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan baik. Pemilik rumah juga perlu memainkan peranan dalam memantau dan menyelaras kerja pelbagai pihak ini untuk memastikan pematuhan undang-undang dan kualiti pembinaan yang baik.


7. Pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan secara berkala

Pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan secara berkala adalah penting untuk memastikan keselamatan, kualiti dan kemampanan rumah dalam jangka panjang. Ia juga adalah sebahagian daripada keperluan undang-undang di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984.

Keperluan pemeriksaan bangunan:

 1. Pemeriksaan berkala: Pemeriksaan bangunan perlu dijalankan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 10 tahun, untuk mengenal pasti sebarang kecacatan atau kemerosotan struktur dan komponen bangunan. Pemeriksaan ini perlu dijalankan oleh orang yang kompeten, seperti arkitek atau jurutera berdaftar.
 2. Pemeriksaan khas: Pemeriksaan khas perlu dijalankan sekiranya terdapat tanda-tanda kecacatan atau kemerosotan yang serius, seperti retakan struktur atau kebocoran bumbung yang teruk. Pemeriksaan ini perlu dijalankan secepat mungkin untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk.
 3. Laporan pemeriksaan: Hasil pemeriksaan perlu direkodkan dalam laporan pemeriksaan yang terperinci, termasuk maklumat mengenai kecacatan atau kemerosotan yang dikenal pasti, punca-puncanya dan cadangan langkah pembetulan. Laporan ini perlu diserahkan kepada pemilik rumah untuk tindakan selanjutnya.

Keperluan penyelenggaraan bangunan:

 1. Penyelenggaraan pencegahan: Penyelenggaraan pencegahan perlu dijalankan secara berkala untuk mengekalkan prestasi dan kualiti komponen bangunan, seperti mengecat semula dinding luar, membersihkan sistem perparitan dan memeriksa sistem elektrikal. Ini dapat mengelakkan kemerosotan dan kecacatan yang lebih serius.
 2. Penyelenggaraan pembetulan: Penyelenggaraan pembetulan perlu dijalankan apabila kecacatan atau kemerosotan dikenal pasti semasa pemeriksaan atau apabila berlaku kerosakan. Ini termasuk kerja-kerja seperti membaiki retakan struktur, menggantikan kemasan bumbung yang bocor dan membaiki sistem perpaipan yang rosak.
 3. Rekod penyelenggaraan: Semua kerja penyelenggaraan yang dijalankan perlu direkodkan dengan terperinci, termasuk tarikh, skop kerja, kos dan kontraktor yang terlibat. Rekod ini penting untuk memantau prestasi bangunan dan merancang kerja penyelenggaraan pada masa hadapan.
Jenis Pemeriksaan/Penyelenggaraan Kekerapan Tindakan
Pemeriksaan berkala Setiap 10 tahun Mengenal pasti kecacatan/kemerosotan
Pemeriksaan khas Apabila perlu Menyiasat kecacatan/kemerosotan serius
Penyelenggaraan pencegahan Secara berkala Mengekalkan prestasi dan kualiti
Penyelenggaraan pembetulan Apabila perlu Membaiki kecacatan/kemerosotan

Pemilik rumah bertanggungjawab untuk memastikan pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan dijalankan secara berkala dan berkesan. Ini termasuk:

 • Melantik orang yang kompeten untuk menjalankan pemeriksaan bangunan
 • Melaksanakan kerja penyelenggaraan yang disyorkan dalam laporan pemeriksaan
 • Menyimpan rekod pemeriksaan dan penyelenggaraan yang lengkap dan kemaskini
 • Memperuntukkan bajet yang mencukupi untuk kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan

Kegagalan untuk menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan secara berkala boleh mengakibatkan kemerosotan bangunan yang lebih teruk, yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan penghuni. Ia juga boleh melanggar undang-undang dan peraturan pembinaan, yang boleh mengakibatkan tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa.

8. Implikasi ketidakpatuhan undang-undang pembinaan

Ketidakpatuhan undang-undang pembinaan boleh membawa pelbagai implikasi serius kepada pemilik rumah, kontraktor dan pihak lain yang terlibat dalam proses pembinaan. Implikasi ini merangkumi aspek keselamatan, perundangan dan kewangan.

Implikasi keselamatan:

 1. Risiko kemalangan: Rumah yang tidak mematuhi undang-undang pembinaan, terutamanya dari segi reka bentuk struktur dan keselamatan kebakaran, mendedahkan penghuni kepada risiko kemalangan yang lebih tinggi. Ini termasuk risiko keruntuhan struktur, kebakaran atau kecederaan akibat kemasan atau peralatan yang tidak selamat.
 2. Ancaman kesihatan: Ketidakpatuhan undang-undang pembinaan juga boleh mendatangkan ancaman kesihatan kepada penghuni, seperti masalah kualiti udara dalaman akibat pengudaraan yang tidak mencukupi, pendedahan kepada bahan berbahaya seperti asbestos atau risiko jangkitan akibat sistem perparitan yang tidak sempurna.

Implikasi perundangan:
1.Tindakan penguatkuasaan: Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) boleh mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pemilik rumah atau kontraktor yang melanggar undang-undang pembinaan. Tindakan ini termasuk mengeluarkan notis, kompaun atau pendakwaan di mahkamah.

 1. Perintah pemberhentian kerja: PBT boleh mengeluarkan perintah pemberhentian kerja sekiranya kerja pembinaan dijalankan tanpa kelulusan pelan bangunan atau melanggar syarat-syarat kelulusan. Ini boleh menyebabkan kelewatan projek dan peningkatan kos pembinaan.
 2. Perintah merobohkan: Dalam kes pelanggaran undang-undang yang serius, PBT boleh mengeluarkan perintah untuk merobohkan bahagian atau keseluruhan bangunan yang tidak sah. Ini boleh mendatangkan kerugian besar kepada pemilik rumah dari segi masa, kos dan usaha.

Implikasi kewangan:

 1. Kos pembetulan: Sekiranya ketidakpatuhan undang-undang pembinaan dikenal pasti, pemilik rumah mungkin perlu menanggung kos pembetulan yang tinggi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Ini termasuk kos pengubahsuaian, penambahbaikan atau pembinaan semula.
 2. Penurunan nilai hartanah: Rumah yang tidak mematuhi undang-undang pembinaan atau mempunyai rekod pelanggaran mungkin mengalami penurunan nilai hartanah. Ini kerana bakal pembeli mungkin bimbang tentang keselamatan, kualiti dan liabiliti perundangan rumah tersebut.
 3. Kesukaran mendapatkan pembiayaan: Pemilik rumah mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan seperti pinjaman perumahan atau insurans sekiranya rumah mereka tidak mematuhi undang-undang pembinaan. Institusi kewangan mungkin enggan menanggung risiko yang berkaitan dengan hartanah yang bermasalah.
Jenis Implikasi Contoh
Keselamatan – Risiko keruntuhan struktur atau kebakaran
– Ancaman kesihatan akibat bahan berbahaya atau pengudaraan
Perundangan – Tindakan penguatkuasaan seperti kompaun atau pendakwaan
– Perintah pemberhentian kerja atau merobohkan bangunan
Kewangan – Kos pembetulan yang tinggi untuk mematuhi undang-undang
– Penurunan nilai hartanah dan kesukaran mendapatkan pembiayaan

Untuk mengelakkan implikasi negatif ini, pemilik rumah dan kontraktor perlu memastikan pematuhan sepenuhnya kepada undang-undang dan peraturan pembinaan yang berkaitan. Ini termasuk:

 • Mendapatkan kelulusan pelan bangunan sebelum memulakan kerja pembinaan
 • Melantik arkitek, jurutera dan kontraktor yang berdaftar dan kompeten
 • Menggunakan bahan binaan yang diluluskan dan mematuhi piawaian yang ditetapkan
 • Menjalankan kerja pembinaan mengikut pelan yang diluluskan dan arahan arkitek dan jurutera
 • Mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan
 • Menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan secara berkala

Kesimpulan

Mematuhi undang-undang pembinaan adalah penting untuk memastikan keselamatan, kualiti dan kemampanan rumah yang dibina. Ia melibatkan pelbagai aspek, daripada reka bentuk dan kelulusan pelan bangunan hingga penggunaan bahan binaan yang diluluskan dan amalan pembinaan yang selamat.

Pematuhan undang-undang pembinaan memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik rumah, arkitek, jurutera, kontraktor dan pihak berkuasa tempatan. Setiap pihak mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Implikasi ketidakpatuhan undang-undang pembinaan boleh menjadi serius dan membebankan, merangkumi aspek keselamatan, perundangan dan kewangan. Oleh itu, adalah penting bagi pemilik rumah untuk memahami dan mematuhi undang-undang pembinaan yang berkaitan, serta mendapatkan nasihat dan perkhidmatan profesional yang diperlukan.

Sebagai pemilik rumah, anda boleh mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan pematuhan undang-undang pembinaan, seperti:

 1. Mendapatkan nasihat profesional daripada arkitek atau jurutera berdaftar sebelum memulakan projek pembinaan.
 2. Memilih kontraktor yang berpengalaman, bereputasi baik dan mempunyai rekod pematuhan undang-undang yang baik.
 3. Memantau kemajuan kerja pembinaan dan melaporkan sebarang ketidakpatuhan kepada pihak yang berkenaan.
 4. Menyimpan rekod dan dokumen penting, seperti pelan bangunan yang diluluskan, sijil pematuhan dan laporan pemeriksaan.
 5. Menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan secara berkala untuk mengekalkan keselamatan dan kualiti rumah anda.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, anda bukan sahaja dapat mematuhi undang-undang pembinaan, tetapi juga melindungi pelaburan dan keselamatan anda serta keluarga anda dalam jangka panjang. Ingatlah bahawa rumah yang selamat, berkualiti dan mampan adalah asas kepada kehidupan yang selesa dan sejahtera.