Kontraktor Rumah

Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah?

2gdwliim3uw

Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah?

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman perumahan?
 2. Berapa jumlah pinjaman perumahan yang boleh dipohon?
 3. Apakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan?
 4. Berapa tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan?
 5. Adakah sebarang yuran proses permohonan pinjaman perumahan?
 6. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan?
 7. Bolehkah saya memohon pinjaman perumahan jika saya bekerja sendiri?
 8. Adakah pinjaman perumahan hanya untuk beli rumah baru?
 9. Di manakah saya boleh memohon pinjaman perumahan?
 10. Berapa lama proses kelulusan pinjaman perumahan?

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman perumahan?

Untuk memohon pinjaman perumahan, terdapat beberapa syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi oleh pemohon:

 • Umur pemohon mestilah antara 21 hingga 60 tahun pada tarikh permohonan dikemukakan. Ini bagi memastikan pemohon mempunyai tempoh yang mencukupi untuk membayar balik pinjaman.
 • Pemohon mestilah seorang warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia.
 • Pemohon mesti mempunyai pekerjaan tetap sama ada bekerja sendiri atau dengan majikan. Slip gaji 3 bulan terakhir atau penyata akaun bank perniagaan diperlukan sebagai bukti.
 • Pendapatan bulanan minimum pemohon hendaklah sekurang-kurangnya RM3,000 selepas ditolak komitmen bulanan seperti pinjaman sedia ada. Ini bagi memastikan kemampuan untuk membayar balik pinjaman.
 • Pemohon mestilah mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman atau muflis. Laporan CCRIS akan disemak.
 • Deposit minimum 10% daripada harga beli rumah diperlukan.
 • Tempoh maksimum pinjaman ialah 35 tahun atau sehingga umur pemohon mencapai 65 tahun, mana yang lebih rendah.
 • Nisbah pinjaman berbanding nilai rumah tidak boleh melebihi 90%.
 • Pemohon tidak boleh memiliki lebih daripada 1 hartanah kediaman pada satu-satu masa.
 • Pemohon mestilah membuka akaun semasa dengan bank yang diluluskan pinjaman untuk tujuan pembayaran balik bulanan.

Secara ringkasnya, syarat-syarat asas permohonan pinjaman perumahan adalah berkaitan umur, kewarganegaraan, pekerjaan, pendapatan, rekod kredit, deposit, tempoh pinjaman dan nisbah pinjaman. Pastikan semua dokumen sokongan disediakan dengan lengkap semasa permohonan.

 

Berapa jumlah pinjaman perumahan yang boleh dipohon?

Terdapat beberapa faktor yang menentukan jumlah pinjaman perumahan yang boleh dipohon:

 • Pendapatan bulanan pemohon selepas ditolak komitmen bulanan yang sedia ada seperti pinjaman kereta atau kad kredit. Secara umumnya, nisbah pembayaran balik bulanan (termasuk principal dan faedah) tidak boleh melebihi 1/3 daripada pendapatan bulanan bersih.
 • Harga rumah yang hendak dibeli. Bank akan menilai harga rumah berdasarkan lokasi, saiz, kemudahan dan spesifikasi rumah.
 • Deposit minimum 10% daripada harga beli rumah diperlukan.
 • Tempoh pinjaman yang dipohon sama ada maksimum 35 tahun atau sehingga umur pemohon mencapai 65 tahun. Tempoh yang lebih panjang membolehkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi.
 • Kadar faedah semasa yang ditawarkan oleh bank. Kadar faedah yang lebih rendah membolehkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi.
 • Nisbah pinjaman kepada nilai rumah tidak boleh melebihi 90%. Nilai pinjaman yang lebih tinggi hanya dibenarkan jika nisbah pinjaman ke nilai rumah lebih rendah.

Contoh pengiraan:Ali mempunyai gaji bersih RM5,000 sebulan. Dia memohon pinjaman rumah bernilai RM300,000 dengan deposit 10% iaitu RM30,000. Tempoh pinjaman 30 tahun dan kadar faedah 4.5% setahun.Jumlah pinjaman = Harga rumah – Deposit= RM300,000 – RM30,000= RM270,000.

Ansuran bulanan = Jumlah pinjaman x Kadar faedah tahunan / 12 bulan

= RM270,000 x 4.5% / 12

= RM1,012.50

Memandangkan nisbah pembayaran balik bulanan Ali adalah RM1,012.50 / RM5,000 = 20% daripada pendapatan bulanan, jumlah pinjaman RM270,000 adalah berpatutan dan mampu dibayar oleh Ali.Jadi secara ringkas, jumlah pinjaman perumahan bergantung kepada beberapa faktor iaitu pendapatan pemohon, harga rumah, deposit, tempoh pinjaman, kadar faedah dan nisbah pinjaman terhadap nilai rumah. Pastikan kemampuan pembayaran balik sebelum menentukan jumlah pinjaman agar tidak berdepan masalah kewangan pada masa hadapan.

 

Apakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan?

Kadar faedah yang dikenakan untuk pinjaman perumahan adalah berbeza mengikut setiap bank. Secara umumnya, terdapat 2 jenis kadar faedah:

1. Kadar Faedah Tetap

Kadar faedah tetap tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Kadar faedah ditetapkan pada kadar semasa pada tarikh perjanjian pinjaman ditandatangani.Kelebihan kadar faedah tetap:

 • Ansuran bulanan adalah tetap dan tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Ini memudahkan perancangan kewangan.
 • Dilindungi daripada kenaikan kadar faedah pada masa hadapan.

2. Kadar Faedah Terapung

Kadar faedah terapung akan turun naik mengikut kadar asas seperti Kadar Dasar Semalaman (OPR) yang ditetapkan oleh Bank Negara. Biasanya disemak setiap 3 atau 6 bulan.Kelebihan kadar faedah terapung:

 • Boleh menikmati penurunan kadar faedah apabila OPR diturunkan.
 • Ansuran bulanan lebih rendah pada permulaan tempoh pinjaman apabila OPR rendah.

Kadar faedah semasa yang ditawarkan oleh beberapa bank utama untuk pinjaman perumahan:

Bank Kadar Faedah Tetap Kadar Faedah Terapung
Maybank 4.35% OPR + 1.75% (sekitar 3.5% pada OPR semasa 1.75%)
CIMB 4.65% OPR + 1.8% (sekitar 3.55% pada OPR semasa 1.75%)
Public Bank 4.5% OPR + 1.7% (sekitar 3.45% pada OPR semasa 1.75%)
RHB 4.65% OPR + 1.6% (sekitar 3.35% pada OPR semasa 1.75%)

Pilih sama ada kadar faedah tetap atau terapung berdasarkan profil risiko anda. Pastikan membandingkan kadar faedah terkini yang ditawarkan pelbagai bank sebelum memohon.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Berapa tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan?

Tempoh pembayaran balik pinjaman perumahan yang standard adalah seperti berikut:

 • Minimum: 5 tahun
 • Maksimum: 35 tahun atau sehingga umur pemohon mencapai 65 tahun, mana yang lebih rendah

Kebanyakan pemohon akan memohon tempoh pinjaman maksimum 35 tahun bagi mengurangkan jumlah ansuran bulanan.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan tempoh pinjaman:

 • Umur pemohon – Elakkan tempoh pinjaman melangkaui umur persaraan kerana mungkin tiada pendapatan selepas bersara.
 • Kadar faedah – Kadar faedah mungkin naik pada masa hadapan, menyebabkan peningkatan ansuran bulanan. Tempoh yang lebih pendek mengurangkan risiko kenaikan kadar faedah.
 • Jumlah keuntungan faedah – Tempoh yang lebih panjang menyebabkan jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar menjadi lebih tinggi.
 • Disiplin kewangan – Sekiranya yakin mampu mengurus kewangan dengan baik, boleh pertimbangkan tempoh yang lebih pendek bagi mengurangkan jumlah faedah.
 • Matlamat kewangan – Jika mempunyai matlamat kewangan tertentu seperti pelaburan, boleh pertimbangkan tempoh pinjaman yang lebih pendek.

Secara ringkasnya, tempoh pembayaran balik pinjaman perumahan adalah antara 5 hingga 35 tahun. Pilih tempoh yang sesuai dengan profil risiko dan matlamat kewangan anda. Jangan terlalu fokus kepada ansuran bulanan yang rendah sehingga mengabaikan jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar dalam jangka panjang. Namun, pastikan ansuran bulanan adalah mampu dibayar mengikut pendapatan semasa. Runding dengan pegawai bank untuk mendapatkan nasihat terbaik mengenai tempoh pinjaman yang sesuai.

 

Adakah sebarang yuran proses permohonan pinjaman perumahan?

Terdapat beberapa jenis yuran yang biasanya dikenakan semasa dan selepas proses permohonan pinjaman perumahan:

 • Yuran permohonan – Biasanya RM100 hingga RM500 bergantung kepada bank. Dikenakan semasa mengemukakan permohonan sebagai yuran pemprosesan.
 • Yuran penilaian – Untuk menilai harga rumah oleh jurunilai bank. Biasanya RM200 hingga RM500 bergantung kepada bank dan lokasi hartanah.
 • Yuran guaman – Untuk fi guaman dan perundangan semasa perjanjian pinjaman disediakan. Biasanya 1% hingga 2% daripada jumlah pinjaman.
 • Duti setem – Kepada kerajaan untuk perjanjian pinjaman mengikut kadar semasa Akta Duti Setem.
 • Insurans – Insurans nyawa dan insurans kebakaran rumah. Premium tahunan bergantung kepada umur dan nilai rumah.
 • Yuran pengeluaran – Dikenakan semasa pinjaman dikeluarkan. Biasanya 1% daripada jumlah pinjaman diluluskan.
 • Yuran penyelesaian awal – Jika pembayaran pinjaman diselesaikan awal. Bergantung kepada baki pinjaman dan bank.

Walaupun terdapat pelbagai yuran dan caj, kebanyakannya boleh dibayar secara ansuran bulanan mengikut tempoh pinjaman. Pastikan membuat perbandingan yuran antara beberapa bank sebelum memohon.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang biasanya diperlukan semasa memohon pinjaman perumahan:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkahwin).
 • Slip gaji 3 bulan terkini atau Penyata KWSP terkini.
 • Penyata bank 3 bulan terkini.
 • Borang B/BE untuk maklumat pendapatan tahun sebelumnya.
 • Surat pengesahan majikan atau lesen perniagaan jika bekerja sendiri.
 • Surat tawaran beli rumah daripada pemaju.
 • Invois/bil utiliti seperti elektrik/air sebagai bukti alamat semasa.
 • Butiran pinjaman/kad kredit sedia ada jika ada.
 • Laporan CCRIS daripada Bank Negara.
 • Surat kebenaran jika masih berstatus bujang dari ibu bapa/penjaga.
 • Dokumen sokongan lain bergantung kepada syarat khusus setiap bank.

Pastikan memenuhi syarat minimum kelayakan seperti umur, pendapatan, tempoh bekerja dsb sebelum memohon. Lengkapkan semua dokumen sokongan untuk melicinkan proses kelulusan pinjaman.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah saya memohon pinjaman perumahan jika saya bekerja sendiri?

Ya, anda masih layak memohon pinjaman perumahan walaupun bekerja sendiri.Berikut adalah syarat dan dokumen biasa yang diperlukan jika anda bekerja sendiri:

 • Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun. Lesen perniagaan diperlukan sebagai bukti.
 • Pendapatan tahunan minimum RM36,000 setahun berdasarkan Borang B/BE 2 tahun terakhir.
 • Penyata bank perniagaan 6 bulan terkini sebagai bukti transaksi dan pendapatan bulanan.
 • Penyata KWSP terkini jika ada caruman KWSP.
 • Surat pengesahan perniagaan daripada Persatuan Perdagangan berkaitan.
 • Invois, resit, kontrak jualan terkini sebagai bukti aktiviti perniagaan.
 • Akaun Perniagaan yang disahkan oleh juruaudit jika perlu.
 • Pemilikan Aset syarikat seperti kenderaan, mesin, peralatan dsb.
 • Sijil taksiran cukai pintu premis perniagaan.

Walaupun proses kelulusan mungkin mengambil masa sedikit lebih lama, anda masih layak memohon pinjaman perumahan jika memenuhi syarat pendapatan dan tempoh perniagaan minimum.

 

Adakah pinjaman perumahan hanya untuk beli rumah baru?

Tidak, pinjaman perumahan boleh digunakan untuk tujuan lain selain membeli rumah baru daripada pemaju.Berikut adalah beberapa tujuan lain yang boleh memanfaatkan pinjaman perumahan:

 • Membeli rumah teres atau banglo terpakai – Daripada pemilik sedia ada.
 • Membeli tanah kosong – Untuk tujuan membina rumah idaman di atas tanah tersebut.
 • Mengubahsuai atau memperluaskan rumah sedia ada – Seperti menambah bilik atau lantai baru.
 • Menjelaskan pinjaman perumahan sedia ada dengan bank lain yang menawarkan kadar faedah lebih rendah atau terma yang lebih baik.
 • Menyatukan beberapa pinjaman seperti pinjaman peribadi, kereta dsb kepada satu pinjaman perumahan pada kadar faedah lebih rendah.
 • Pelaburan hartanah – Seperti membeli rumah kedua untuk disewakan.

Jadi pinjaman perumahan boleh dimanfaatkan untuk apa-apa tujuan hartanah termasuk rumah terpakai, tanah kosong atau pelaburan hartanah. Yang penting, pastikan tujuan pinjaman dan kemampuan membayar balik sebelum memohon.

 

Di manakah saya boleh memohon pinjaman perumahan?

Terdapat pelbagai pilihan untuk memohon pinjaman perumahan:

 • Bank-bank utama – Seperti Maybank, CIMB, Public Bank, RHB Bank. Anda boleh memohon secara online atau bertemu pegawai perhubungan di cawangan bank berdekatan.
 • Bank-bank khas – Seperti Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional yang menawarkan pinjaman perumahan pada kadar faedah rendah.
 • Syarikat Kewangan – Seperti Cagamas, Malaysia Building Society Berhad (MBSB) yang menawarkan pinjaman perumahan dengan syarat yang lebih fleksibel.
 • Koperasi – Koperasi seperti Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad juga menawarkan skim pinjaman khas untuk kakitangan kerajaan.
 • Pemaju perumahan – Pemaju perumahan besar seperti S P Setia, Eco World, dan Gamuda Land juga menawarkan skim pinjaman perumahan khas untuk pembeli rumah mereka.
 • Ejen atau broker pinjaman – Ejen berdaftar juga boleh membantu untuk memohon dan mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan.

Adalah disyorkan untuk membuat permohonan secara online terlebih dahulu untuk semakan kelayakan sebelum menghadiri temujanji dengan pegawai bank bagi perbincangan lanjut mengenai pinjaman.

 

Berapa lama proses kelulusan pinjaman perumahan?

Tempoh proses dan kelulusan pinjaman perumahan adalah seperti berikut:

 • Permohonan dan penyerahan dokumen – 1 hingga 2 hari untuk mengisi borang permohonan dan mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Semakan dan penilaian oleh pihak bank – 14 hingga 21 hari bekerja untuk semakan dokumen, penilaian kredit pemohon, semakan CCRIS dan penilaian hartanah oleh jurunilai.
 • Kelulusan pinjaman – 1 hingga 2 minggu selepas semua dokumen dan maklumat diperolehi.
 • Dokumentasi dan pengeluaran pinjaman – 2 minggu dari tarikh kelulusan untuk dokumentasi, penyediaan surat tawaran dan perjanjian, pembayaran yuran guaman dan duti setem.
 • Jumlah keseluruhan – Purata 1 hingga 2 bulan dari tarikh permohonan hingga pinjaman dikeluarkan.

Namun, tempoh ini bergantung kepada ketepatan dan kelengkapan dokumen yang disediakan, jenis pinjaman serta prosedur dalaman setiap bank. Pastikan bersedia dengan semua dokumen untuk melicinkan proses kelulusan.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

 • Syarat asas memohon pinjaman perumahan termasuk umur, pendapatan, pekerjaan, rekod kredit dan nisbah pinjaman.
 • Jumlah pinjaman bergantung kepada beberapa faktor seperti pendapatan, harga rumah, deposit, tempoh pinjaman dan kadar faedah.
 • Terdapat pilihan kadar faedah tetap atau terapung. Bandingkan kadar faedah bank yang kompetitif.
 • Tempoh pembayaran balik adalah antara minimum 5 tahun dan maksimum 35 tahun.
 • Terdapat pelbagai yuran dan caj semasa dan selepas permohonan pinjaman.
 • Lengkapkan semua dokumen sokongan untuk melicinkan proses kelulusan.
 • Pekerja sendiri juga layak memohon tertakluk kepada syarat pendapatan minimum dan tempoh perniagaan.
 • Pinjaman perumahan boleh juga digunakan untuk tujuan lain seperti rumah terpakai, tanah kosong atau pelaburan hartanah.
 • Terdapat pelbagai pilihan untuk memohon pinjaman perumahan seperti melalui bank, syarikat kewangan, koperasi atau pemaju.
 • Tempoh kelulusan pinjaman adalah purata 1 hingga 2 bulan bergantung kepada ketepatan dan kelengkapan dokumen.

 

Kesimpulan

 • Pastikan memahami syarat kelayakan dan bersedia dengan semua dokumen diperlukan sebelum memohon pinjaman perumahan.
 • Buat perbandingan kadar faedah dan yuran yang ditawarkan beberapa bank/pemberi pinjaman.
 • Pilih jenis kadar faedah, tempoh pinjaman dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan profil risiko kewangan anda.
 • Lengkapkan proses permohonan dan kemukakan dokumen dengan segera bagi melicinkan kelulusan.
 • Rancang dengan teliti untuk pastikan mampu membayar ansuran bulanan sehingga pinjaman selesai.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor