Kontraktor Rumah

Berapakah Jumlah Gaji Kontraktor Yang Wajar di Malaysia?

jpqyfk7gb4w 1

Berapakah jumlah gaji kontraktor yang wajar?

Gaji kontraktor bergantung kepada beberapa faktor seperti pengalaman, kemahiran, dan skop kerja. Walaupun tiada kadar tetap, berikut adalah garis panduan umum untuk menentukan gaji kontraktor yang wajar:

 • Pengalaman – Kontraktor yang sudah lama berkhidmat dan mempunyai banyak pengalaman boleh mengenakan kadar yang lebih tinggi. Kontraktor baru mungkin perlu menetapkan kadar yang lebih rendah.
 • Kemahiran – Kontraktor yang mahir dalam bidang tertentu seperti elektrik atau pengubahsuaian boleh mengenakan kadar yang lebih mahal berbanding kontraktor am.
 • Skop kerja – Projek yang lebih besar dan kompleks memerlukan lebih banyak kerja dan tanggungjawab. Ini boleh diterjemahkan kepada kadar harian atau projek yang lebih tinggi.
 • Lokasi – Kadar kontraktor di bandar besar mungkin lebih tinggi berbanding luar bandar.
 • Permintaan dan penawaran – Jika terdapat banyak permintaan untuk perkhidmatan kontraktor, mereka boleh menaikkan kadar.

Secara umum, kadar RM150 hingga RM300 sehari adalah wajar bagi kontraktor berpengalaman di bandar besar. Kontraktor baru mungkin mengenakan RM80 hingga RM150. Bagi projek, kos buruh 20% hingga 30% daripada jumlah bajet projek adalah piawaian industri. Pastikan runding kadar yang dipersetujui kedua-dua pihak.

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah caranya untuk mengira gaji kontraktor?

Terdapat beberapa kaedah untuk mengira gaji kontraktor:

 • Kadar harian – Tetapkan kadar harian berasaskan pengalaman dan kemahiran. Kemudian kalikan dengan bilangan hari bekerja. Contoh: RM200 x 20 hari = RM4000
 • Kadar projek – Tetapkan kos buruh sebagai peratusan daripada keseluruhan bajet projek. Contoh: Projek bernilai RM50000, ditetapkan kos buruh 30% = RM15000
 • Tawaran tetap – Kontraktor memberi tawaran keseluruhan untuk projek. Contoh: RM8000 untuk kerja-kerja elektrik.
 • Output – Bayaran dibuat mengikut output seperti bilangan unit dipasang. Contoh: RM50 seunit lampu dipasang
 • Bahan + buruh – Bayaran bahan ditambah margin keuntungan dan buruh. Contoh:

Bahan = RM2000 Buruh (20% daripada bahan) = RM400 Jumlah = RM2400

Perkara penting:

 • Tetapkan caj dan skop kerja dengan jelas sebelum bermula projek.
 • Pertimbangkan kerumitan kerja sewaktu menentukan kadar.
 • Adakan perbincangan berterusan untuk memantau kemajuan projek.

 

Apakah yang perlu diketahui tentang perjanjian kontrak dengan kontraktor?

Berikut adalah perkara penting tentang perjanjian kontrak dengan kontraktor:

 • Skop kerja – Senaraikan semua kerja dan tanggungjawab kontraktor dengan terperinci. Ini penting untuk mengelakkan pertikaian.
 • Jadual masa – Tetapkan tarikh mula, tamat, dan jadual peringkat projek. Pastikan realistik dan boleh dipatuhi.
 • Kos – Nyatakan jumlah kos buruh dan bahan dengan jelas. Termasuk caj tambahan atau penalti lewat.
 • Terma pembayaran – Tetapkan jadual pembayaran seperti 30% pendahuluan, manakala baki selepas siap kerja.
 • Insurans – Kontraktor perlu memiliki insurans tanggungan awam dan pekerja.
 • Perlindungan – Lindungi diri dengan klausa seperti “kerja dilakukan mengikut undang-undang dan standard”.
 • Penamatan – Tetapkan proses penamatan kontrak secara adil jika perlu.
 • Penyelesaian pertikaian – Nyatakan proses seperti timbang tara untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.
 • Subkontraktor – Tetapkan kelulusan diperlukan jika menggunakan subkontraktor.

Dapatkan nasihat guaman jika perlu untuk memastikan kedua-dua pihak dilindungi. Perjanjian yang menyeluruh dapat mengelakkan banyak masalah kemudian.

 

Bagaimanakah cara mengawal mutu kerja kontraktor?

Berikut adalah cara berkesan untuk mengawal mutu kerja kontraktor:

 • Tetapkan ekspektasi – Senaraikan standard, spesifikasi, dan outcome yang diharapkan dengan jelas sebelum projek bermula.
 • Jadual pemeriksaan – Adakan pemeriksaan berjadual untuk memantau kemajuan dan mutu kerja. Beri maklum balas segera jika perlu.
 • Spesifikasi jelas – Sediakan spesifikasi terperinci untuk bahan-bahan yang perlu digunakan. Contoh – jenis cat, jenama elektrik.
 • Bahan berkualiti – Pastikan kontraktor hanya menggunakan bahan yang berkualiti tinggi.
 • Pengalaman – Pilih kontraktor yang mempunyai pengalaman dalam projek yang diperlukan. Semak portfolio mereka.
 • Contoh kerja – Mintakan contoh kerja terdahulu kontraktor sebagai panduan mutu kerja.
 • Kerap bertanya – Tanyakan kontraktor sekiranya tidak pasti tentang sesuatu perkara. Jangan ambil mudah.
 • Dokumentasi – Ambil gambar dan video kerja-kerja kritikal sebagai bukti.
 • Penalti – Tetapkan penalti jika kerja tidak memenuhi standard yang dipersetujui.

Pemantauan rapi dan komunikasi yang jelas penting untuk memastikan mutu kerja kontraktor sentiasa terjaga.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah risiko mengambil kontraktor yang tidak berdaftar?

Terdapat beberapa risiko dan implikasi mengambil kontraktor yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM):

 • Tidak sah – Kontraktor tidak berdaftar dianggap menjalankan perniagaan secara haram. Ini boleh dikenakan hukuman.
 • Tidak dilindungi – Anda dan projek anda tidak dilindungi secara undang-undang jika berlaku sebarang perbalahan.
 • Insurans – Kontraktor berdaftar mesti memiliki insurans awam yang melindungi kerugian harta benda atau kecederaan.
 • Cukai – Kontraktor tidak sah mungkin mengelak dari membayar cukai berkaitan perniagaan mereka.
 • Kebolehpercayaan – Syarikat tidak sah mungkin tidak boleh dipercayai dan sukar dikesan jika timbul masalah.
 • Kualiti kerja – Tiada jaminan kualiti kerja memandangkan tiada badan kawal selia.
 • Pampasan – Anda mungkin tidak dapat dibayar pampasan jika berlaku kecuaian atau kerugian.
 • Rekod – Tanpa rekod SSM, sukar mengesan sejarah syarikat dan prestasi lepas.

Mengambil kontraktor berdaftar penting untuk melindungi kepentingan anda dari segi undang-undang dan kewangan. Elakkan sebarang risiko dengan memastikan kontraktor anda sah mengikut undang-undang.

 

Bagaimanakah untuk memilih kontraktor yang berpengalaman?

Berikut adalah cara untuk memilih kontraktor yang berpengalaman:

 • Semak pendaftaran – Pastikan kontraktor didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Sijil & lesen – Kontraktor perlu memiliki sijil kemahiran dan lesen yang berkaitan. Semak kelayakan mereka.
 • Portfolio projek – Kaji portfolio kontraktor untuk melihat rekod projek lampau yang telah disiapkan.
 • Tempoh perniagaan – Pilih kontraktor yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 5 tahun. Ini menunjukkan kestabilan.
 • Nama projek besar – Kontraktor yang pernah terlibat dalam projek besar biasanya lebih berpengalaman.
 • Testimoni – Dapatkan testimoni daripada pelanggan lepas sebagai bukti kepuasan klien.
 • Komen dalam talian – Siasat komen dan ulasan dalam talian tentang prestasi kontraktor.
 • Ahli persatuan – Kontraktor yang menjadi ahli persatuan industri biasanya komited terhadap kualiti kerja.
 • Runding harga – Kontraktor berpengalaman lebih realistik dalam menilai skop kerja dan menyediakan anggaran kos.
 • Reputasi -Bertanya pendapat rakan dalam industri tentang reputasi dan lagak kontraktor.

 

Apakah ciri-ciri kontraktor yang baik?

Berikut adalah ciri-ciri utama kontraktor yang baik:

 • Bersikap profesional – Tepat masa, bertanggungjawab, beretika.
 • Berkomunikasi dengan jelas – Memberi penjelasan, mendengar masalah, mengurus jangkaan.
 • Menepati jadual dan anggaran kos – Siap dalam tempoh, anggaran perbelanjaan tepat.
 • Kerja berkualiti tinggi – Kejituan tinggi, mematuhi spesifikasi.
 • Pengurusan projek yang cekap – Merancang dengan rapi, pengawasan yang baik.
 • Mempunyai pengalaman luas – Mampu menangani cabaran dengan selesa.
 • Mesra pengguna – Senang didekati, responsif terhadap permintaan.
 • Proaktif – Mencadangkan penyelesaian kreatif, mengenal pasti masalah awal.
 • Mempunyai portfolio yang kukuh – Bukti kejayaan projek lepas.
 • Kerja berpasukan yang mantap – Sinergi positif pekerja.
 • Sentiasa melebihi ekspektasi – Hasil kerja melebihi standard minimum.
 • Ditanya oleh pelanggan – Pelanggan berkongsi pujian tentang kontraktor.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Apakah persediaan yang perlu dilakukan sebelum melantik kontraktor?

Berikut adalah langkah persediaan penting sebelum melantik kontraktor:

 • Kenal pasti skop kerja dengan jelas – Senaraikan semua kerja yang diperlukan dalam spesifikasi.
 • Sediakan anggaran bajet – Anggarkan perbelanjaan bahan dan kos buruh.
 • Lakukan kajian pasaran – Bandingkan sekurang-kurangnya 3 kontraktor.
 • Semak portfolio dan rujukan – Pastikan mereka mempunyai rekod cemerlang dan pengalaman mencukupi.
 • Temubual kontraktor – Nilai kemahiran komunikasi, kefahaman terhadap keperluan projek.
 • Semak lesen dan insurans – Pastikan segala dokumen sah dan masih berkuatkuasa.
 • Kemukakan tawaran bertulis – Dapatkan butiran kos dan jadual masa bertulis daripada kontraktor.
 • Runding terma kontrak – Keselamatan, cara pembayaran, jaminan, penalti, dsb.
 • Lawat tapak projek bersama kontraktor – Pastikan tiada halangan praktikal.
 • Simpan rekod lengkap – Nyatakan semua dokumen, perbincangan dan keputusan secara bertulis.

Persediaan teliti penting bagi memastikan projek berjalan lancar dan mengelakkan pertikaian.

 

Apakah perkara yang perlu diberi perhatian semasa melaksanakan projek dengan kontraktor?

Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian:

 • Komunikasi – Sentiasa berhubung untuk ketahui status projek. Pantas bertindak terhadap isu.
 • Kualiti – Pastikan bahan dan kerja mematuhi spesifikasi. Lakukan pemeriksaan berkala.
 • Jadual – Pantau kemajuan berbanding jadual yang dipersetujui. Kenal pasti dan selesai kelewatan.
 • Rekod – Simpan rekod kemajuan, minit mesyuarat, arahan perubahan secara bertulis.
 • Keselamatan – Pastikan kontraktor mematuhi peraturan keselamatan. Sediakan langkah pencegahan risiko.
 • Kebersihan – Tapak kerja perlu diselenggara dengan teratur dan minimum kacau ganggu.
 • Insurans – Pastikan insurans kontraktor dan tanggungan awam sentiasa sah.
 • Pembayaran – Lakukan pembayaran mengikut jadual setelah pemeriksaan siap kerja.
 • Perubahan – Catat dan kelulusan diperlukan jika terdapat perubahan skop, spesifikasi atau jadual.

 

Berapakah kos overhed yang wajar dikenakan oleh kontraktor?

Kos overhed merujuk kepada perbelanjaan pentadbiran kontraktor yang perlu ditanggung semasa menjalankan projek. Kadar yang wajar untuk kos overhed adalah:

 • Kontraktor kecil – 8% hingga 12% daripada jumlah nilai projek
 • Kontraktor sederhana – 10% hingga 15%
 • Kontraktor besar – 12% hingga 18%

Ini meliputi kos seperti:

 • Gaji pekerja am dan pentadbiran
 • Sewa pejabat,utiliti
 • Peralatan dan penyelenggaraan
 • Pentadbiran projek
 • Keuntungan

Pastikan kos overhed dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Kos overhed yang mencukupi membolehkan kontraktor menjalankan operasi dengan lancar. Tetapi elakkan caj berlebihan yang meningkatkan kos projek.

 

Bagaimanakah untuk mengurus pertikaian dengan kontraktor?

Berikut adalah langkah terbaik untuk mengurus pertikaian dengan kontraktor:

 • Bincang secara profesional – Dengarkan sudut pandangan masing-masing dan cadang penyelesaian.
 • Rujuk kontrak asal – Pastikan tiada salah faham terma yang dipersetujui.
 • Dokumentasi – Kumpulkan bukti bertulis, gambar, komunikasi berkaitan pertikaian.
 • Mediasi – Perlukan pihak ketiga neutral untuk menasihati penyelesaian adil.
 • Timbang tara – Serah pertikaian kepada badan profesional untuk keputusan mengikat.
 • Guaman – Dapatkan nasihat dan perwakilan guaman jika perlu.
 • Insurans – Serahkan kepada syarikat insurans jika melibatkan tuntutan gantirugi.
 • Penalti – Kenakan penalti ke atas pihak bersalah mengikut kontrak.
 • Kompromi – Kedua pihak mungkin perlu berkompromi untuk menyelesaikan pertikaian.
 • Penamatan – Putuskan kontrak secara profesional jika tidak dapat diselesaikan.

Pertikaian sebaiknya diselesaikan secara aman tanpa menjejaskan projek. Langkah undang-undang seharusnya hanya digunakan sebagai jalan terakhir.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Bagaimanakah untuk memastikan keselamatan di tapak bina?

Berikut adalah cara untuk memastikan keselamatan di tapak bina:

 • Adakan taklimat keselamatan – Semua pekerja mesti diberi taklimat risiko dan langkah berjaga-jaga.
 • Sediakan pelan keselamatan – Senaraikan prosedur kecemasan, permit kerja, dsb.
 • Papan amaran – Pasang papan amaran risiko di kawasan berbahaya.
 • Pagar/halang – Kawasan berisiko hendaklah dipagar atau dihadang.
 • Alat Pelindung Diri – Pastikan pekerja memakai helmet, sarung tangan, dan lain-lain.
 • Penguatkuasaan – Pihak pengurusan hendaklah memantau pematuhan langkah keselamatan.
 • Pemeriksaan – Jalankan pemeriksaan keselamatan berkala untuk mengenal pasti risiko.
 • Lapor insiden – Lapor sebarang insiden kemalangan atau hampir-malapetaka untuk tindakan pembetulan.
 • Bersih dan teratur – Pastikan laluan pekerja sentiasa tidak halangan dan selamat.
 • keselamatan

Keutamaan keselamatan pekerja amat penting bagi mengelakkan kemalangan yang boleh menjejaskan nyawa.

 

Ringkasan Penting

 • Kadar gaji kontraktor bergantung pada pengalaman, kemahiran, dan skop kerja. Garis panduan kasar RM150-RM300 sehari untuk kontraktor berpengalaman.
 • Terdapat pelbagai kaedah untuk mengira gaji kontraktor seperti kadar harian, kos projek, output, dan sebagainya.
 • Perjanjian kontrak yang menyeluruh penting untuk lindungi kedua-dua pihak. Nyatakan skop kerja, jadual, kos, dsb dengan jelas.
 • Kualiti kerja dipantau melalui spesifikasi yang ditetapkan, pemeriksaan kerja, dan pemilihan kontraktor yang berpengalaman.
 • Kontraktor tanpa pendaftaran SSM berisiko tinggi dan tidak digalakkan.
 • Pemilihan kontraktor yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi penting untuk kejayaan sesuatu projek.

 

Kesimpulan

Pengurusan kontraktor yang cekap memainkan peranan utama dalam kejayaan projek pembinaan atau pengubahsuaian. Pemilik projek disarankan melakukan persiapan teliti, memantau dengan rapi, dan sentiasa berkomunikasi untuk menjamin mutu kerja, mengelak risiko, dan menyelesaikan pertikaian dengan profesional. Melantik kontraktor yang berkelayakan dan mahir dapat meminimumkan masalah dan membawa kepuasan dalam projek anda.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor