Rumah IBS

Bina Rumah Atas Tanah Sendiri: Panduan Lengkap Untuk Miliki Rumah Impian

tlecjidori0

Bina Rumah Atas Tanah Sendiri: Panduan Lengkap Untuk Miliki Rumah Impian

Memiliki sebuah rumah idaman yang dibina di atas tanah sendiri merupakan impian ramai rakyat Malaysia. Namun begitu, proses untuk merealisasikan impian ini bukanlah mudah melainkan anda mengetahui selok-beloknya dengan mendalam.

Artikel ini bertujuan memberi panduan lengkap dan terperinci tentang cara terbaik untuk bina rumah atas tanah sendiri – dari peringkat perancangan awal sehinggalah mendapat sijil layak menduduki (CF).

Saya akan kongsikan pengalaman luas saya dalam industri pembinaan rumah untuk bantu anda menjayakan projek rumah impian ini. Melalui tips praktikal dan nasihat pakar yang saya kongsi, anda dapat mengelak pelbagai masalah dan menjimatkan kos sepanjang proses pembinaan.

Jom kita mulakan!

Isi Kandungan:

A. Peringkat Pra-Pembinaan

 1. Menilai Kesesuaian dan Keluasan Tanah
 2. Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan
 3. Tips Memilih Kontraktor Berpengalaman
 4. Membanding Kaedah Pembinaan Konvensional atau IBS
 5. Anggaran Realistik Kos Pembinaan Rumah
 6. Sumber Kewangan: Pinjaman Perumahan Terbaik

B. Peringkat Pembinaan Rumah

 1. Memantau Kemajuan Kerja Pembinaan Rumah
 2. Menjamin Kualiti Bahan Binaan dan Kerja Pemasangan
 3. 8 Langkah Cegah Kecurian Bahan Binaan di Tapak Bina
 4. 5 Tips Pantau Bajet Pembinaan Rumah

C. Pasca Pembinaan Rumah

 1. Prosedur Mendapatkan CF dan Dokumen Hakmilik
 2. Panduan Lengkap Pasang Utililti Rumah Baharu
 3. Lantik Juruperunding Untuk Urusan Serahan Rumah
 4. Kos-Kos Tambahan Pasca Menduduki Rumah
 5. Memilih Kontraktor Untuk Kerja-Kerja Ubahsuai

D. Soalan Lazim

 1. Soalan Lazim Tentang Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

E. Rumusan

 1. Rumusan: Langkah Demi Langkah ke Arah Rumah Impian

Mari kita terokai setiap peringkat pembinaan rumah ini dengan lebih terperinci.

rumahibs fb cover 03 

A. Peringkat Pra-Pembinaan

Sebelum membina rumah idaman di atas tanah sendiri, terdapat beberapa persediaan penting yang perlu dilakukan. Peringkat perancangan ini amat signifikan untuk memastikan kelancaran projek pembinaan nanti.

1. Menilai Kesesuaian dan Keluasan Tanah

Langkah pertama ialah menilai sama ada tanah anda sesuai dan mencukupi untuk tujuan mendirikan sebuah rumah. Anda perlu:

 • Pastikan tanah anda mempunyai status kepemilikan yang jelas dengan menyemak surat hakmilik atau geran tanah. Elak membeli tanah ‘kosong’ tanpa carian rasmi.
 • Ukur keluasan tanah bagi memastikan ia mencukupi untuk bina sebuah rumah yang ideal. Tanah seluas 5,000 hingga 10,000 kaki persegi paling sesuai untuk sebuah rumah keluarga yang selesa.
 • Tanah kontur tinggi atau berbukit memerlukan kerja tanah tambahan untuk ratakan permukaan. Ini akan meningkatkan kos tanah.
 • Elak lokasi berisiko banjir kilat atau tanah tidak stabil seperti tebing curam. Ini boleh merbahaya.
 • Pastikan tiada isu setinggan atau pertikaian ke atas pemilikan tanah. Ini untuk elak masalah tuntutan pada masa akan datang.

Anda dinasihatkan berbincang dengan juruukur tanah berpengalaman untuk menentukan kelayakan dan kesesuaian tanah anda sebelum membuat sebarang keputusan untuk bina rumah.

Mereka boleh memberi nasihat profesional tentang saiz dan lokasi paling sesuai untuk mendirikan rumah di atas tanah anda. Kos bagi khidmat nasihat juruukur tanah biasanya RM500 hingga RM1,500.

2. Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan

Setelah mengesahkan tanah anda sesuai, langkah seterusnya ialah mendapatkan kelulusan pelan bangunan rumah daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Perkara penting:

 • Rujuk jurubina berpengalaman untuk melukis pelan bangunan rumah mengikut keperluan dan undang-undang setempat.
 • Kos jurubina untuk melukis pelan rumah lazimnya RM5,000 hingga RM8,000 bergantung saiz dan kompleksiti reka bentuk.
 • Semak pelan telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan sebelum serah ke PBT.
 • Proses kelulusan pelan mengambil masa 6 hingga 8 minggu bergantung pada PBT yang bertanggungjawab.
 • Anda dikehendaki membayar fi proses dan duti setem sewaktu penyerahan pelan ke PBT.
 • Pastikan terima surat PBT yang mengesahkan kelulusan pelan sebelum meneruskan pembinaan.

Mendapatkan kelulusan pelan bangunan yang sah amat kritikal. Ia memastikan pembinaan rumah mematuhi semua garis panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

3. Tips Memilih Kontraktor Berpengalaman

Langkah seterusnya ialah memilih kontraktor yang berpengalaman dan mahir untuk menjayakan projek pembinaan rumah anda. Beberapa tips berguna:

 • Pilih kontraktor yang mempunyai lesen dan pendaftaran yang sah dengan CIDB Malaysia. Elakkan ‘kontraktor haram’.
 • Semak rekod projek lepas kontraktor dan testimoni daripada pelanggan terdahulu. Ini penting untuk menilai kemahiran dan rekod prestasi mereka.
 • Pastikan kontraktor yang dipilih mempunyai kepakaran khusus dalam jenis reka bentuk dan binaan rumah pilihan anda. Misalnya, rumah kayu atau konkrit.
 • Kontraktor yang sudah berpengalaman selama 5-10 tahun lazimnya lebih efisien dan berupaya menyiapkan projek dengan kos yang lebih murah.
 • Tandatangani perjanjian kontrak yang melindungi kepentingan kedua-dua pihak. Ini penting sekiranya timbul masalah kelak.

Luangkan masa untuk temu duga beberapa kontraktor dan buat pemilihan yang paling sesuai. Ini dapat menjamin kualiti kerja dan mengelak pelbagai masalah sepanjang tempoh pembinaan kelak.

4. Membanding Kaedah Pembinaan Konvensional atau IBS

Terdapat dua kaedah utama pembinaan rumah iaitu konvensional dan IBS. Anda perlu faham perbezaan keduanya:

Konvensional

 • Menggunakan acuan dan bata secara kaedah tradisional. Memerlukan banyak buruh mahir.
 • Kaedah ini telah terbukti selama puluhan tahun di Malaysia. Namun agak perlahan dan memerlukan penyeliaan rapi.
 • Bahan binaan perlu dibancuh dan dibina di tapak bina sendiri. Hasil akhir bergantung kemahiran buruh.

IBS

 • Elemen binaan dihasilkan di kilang dalam bentuk pra-fabrikasi dan dipasang di tapak bina.
 • Lebih cepat disiapkan kerana komponen rumah dipasang dan bukan dibina dari asas. Kurang sisa binaan.
 • Kualiti dan piawaian adalah konsisten kerana dikawal di kilang. Kurang bergantung tenaga buruh mahir.
 • Kos biasanya agak lebih tinggi berbanding kaedah konvensional.

Anda perlu bandingkan kedua-dua kaedah ini dengan teliti sebelum membuat keputusan. Pilih yang paling sesuai mengikut bajet dan citarasa reka bentuk rumah pilihan anda.

5. Anggaran Realistik Kos Pembinaan Rumah

Menyediakan anggaran kos pembinaan rumah yang realistik adalah amat penting. Ia membolehkan anda merancang sumber kewangan dengan berkesan. Kos utama termasuk:

 • Kos bahan binaan seperti simen, batu, pasir, bata dan lain-lain.
 • Upah kepada kontraktor dan pekerja binaan.
 • Bayaran profesional seperti jurubina, juruukur tanah dan lain-lain.
 • Keperluan teknikal seperti elektrik, paip, pengudaraan dan sebagainya.
 • Peruntukan 10-15% tambahan untuk perbelanjaan tak terjangka.

Anda disarankan mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebutharga kontraktor bagi anggaran kos projek. Bandingkan setiap butiran dengan teliti sebelum tentukan bajet realistik anda.

Kekalkan disiplin kewangan sepanjang pembinaan bagi mengelak pembaziran atau kesulitan aliran tunai. Kos pembinaan rumah boleh meningkat dengan ketara jika tidak dikawal dengan baik.

6. Sumber Kewangan: Pinjaman Perumahan Terbaik

Bagi kebanyakan pembeli rumah, pinjaman perumahan kebiasaannya diperlukan bagi menampung kos projek pembinaan yang tinggi. Beberapa pilihan popular:

Pinjaman Perumahan LPPSA

 • Ditawarkan untuk Bumiputera dengan kadar keuntungan rendah 2% setahun.
 • Kelayakan pinjaman bergantung pendapatan isi rumah antara RM2,500 hingga RM15,000 sebulan.
 • Tempoh pinjaman maksima boleh mencecah 30 tahun.
 • Proses permohonan agak cepat dan mudah.

Pembiayaan Peribadi Perumahan

 • Ditawarkan oleh bank-bank utama dengan kadar faedah berpatutan.
 • Jumlah pembiayaan lumayan sehingga 90% harga rumah.
 • Tempoh sehingga 35 tahun. Fleksibiliti untuk kurangkan ansuran bulanan.
 • Kelayakan mengikut penilaian bank. Dokumen sokongan diperlukan.

Pinjaman Anggota KWSP

 • Pengeluaran skim emas KWSP untuk pembelian rumah pertama.
 • Pembiayaan sehingga RM120,000 atau 30% simpanan KWSP.
 • Ansuran bulanan rendah, kadar faedah tetap 2-4% setahun.
 • Permohonan dalam talian mudah, kelulusan pantas dalam 2 minggu.

Lakukan perbandingan teliti antara pilihan pinjaman perumahan yang ada sebelum membuat keputusan. Pastikan anggaran jumlah pinjaman mencukupi dan mampu dibayar balik.

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

B. Peringkat Pembinaan Rumah

Setelah semua perancangan teliti dilakukan, tibalah ke peringkat pelaksanaan sebenar projek membina rumah impian anda. Ini adalah fasa paling mencabar dan anda perlu memantau setiap perkembangan dengan rapi.

7. Memantau Kemajuan Kerja Pembinaan Rumah

Sepanjang tempoh pembinaan yang mengambil 12 hingga 24 bulan, penting untuk memantau kemajuan projek secara berkala. Anda boleh:

 • Lantik seorang penyelia tapak yang berpengalaman untuk memantau kerja harian kontraktor. Kos upah penyelia dalam lingkungan RM3,000 sebulan.
 • Adakan mesyuarat tapak seminggu sekali bersama kontraktor untuk semak status terkini dan selesai sebarang isu.
 • Semak kualiti bahan binaan yang digunakan serta mutu kerja pemasangan adalah memuaskan.
 • Rekodkan sebarang kelewatan atau masalah kualiti untuk diselesaikan dengan segera oleh kontraktor.
 • Hanya terima penyerahan rumah setelah pemeriksaan teliti siap kerja dilakukan.

Memantau kemajuan pembinaan dengan kerap dan rapi dapat memastikan projek disiapkan dalam tempoh dan belanjawan yang ditetapkan tanpa sebarang masalah.

8. Menjamin Kualiti Bahan Binaan dan Kerja Pemasangan

Kualiti bahan binaan dan kerja pembinaan yang baik amat penting bagi menjamin keselamatan dan hayat rumah yang panjang. Anda perlu:

 • Pastikan bahan binaan yang digunakan mematuhi piawaian dan kelulusan yang ditetapkan.
 • Semak baucer pembelian bahan bagi mengesan sebarang penipuan oleh kontraktor.
 • Batu-bata, konkrit dan kayu perlu tahan lasak, tidak retak atau reput.
 • Kerja mengaduk simen dan pasir mestilah mengikut nisbah yang betul.
 • Kerja-kerja pemasangan bumbung, dinding, tingkap dan lain-lain mestilah rapi dan tepat.
 • Pastikan tiada bocor pada saluran paip atau wayar elektrik terdedah.

Menegur kontraktor dengan tegas jika kerja atau bahan didapati tidak memuaskan. Jangan berkompromi dengan mutu kerana ia boleh membahayakan penghuni kelak.

9. 8 Langkah Cegah Kecurian Bahan Binaan di Tapak Bina

Kes kecurian bahan binaan di tapak bina seperti simen, besi dan kayu sering dilaporkan. Ini boleh menyebabkan kerugian ribuan ringgit dan kelewatan projek. Ikuti langkah berikut untuk cegah kecurian:

 • Pasang pagar dan kunci keselamatan yang kukuh sekeliling tapak bina.
 • Lantik pengawal keselamatan berkelayakan untuk rondaan malam.
 • Pasang lampu dan CCTV untuk pencahayaan dan pemantauan 24 jam.
 • Simpan bahan di tempat yang tertutup dan kunci dengan rapi apabila tidak digunakan.
 • Catat stok bahan binaan setiap hari untuk mengesan sebarang kehilangan.
 • Sediakan tempat simpanan khas untuk peralatan bernilai tinggi.
 • Adakan sekatan kawalan kemasukan pekerja ke tapak bina.
 • Lapor polis dengan segera jika mengesan sebarang kecurian.

Membersihkan tapak bina dengan kerap juga dapat mengurangkan risiko kecurian bahan. Gandingan langkah keselamatan fizikal dan prosedur rapi adalah kunci cegah kecurian.

10. 5 Tips Pantau Bajet Pembinaan Rumah

Pengurusan kewangan yang teliti amat diperlukan bagi memastikan projek pembinaan rumah tidak melebihi bajet:

 • Terimalah bil dan invois kontraktor setiap bulan untuk disemak.
 • Banding jumlah sebenar dengan anggaran bajet bulanan. Kenal pasti dan pertanya sebarang perbezaan yang ketara.
 • Elak membuat bayaran pendahuluan yang berlebihan kepada kontraktor tanpa semakan.
 • Sediakan rekod perbelanjaan terperinci mengikut komponen seperti bahan binaan, upah buruh dan utiliti.
 • Peruntukkan 10-15% daripada bajet untuk perbelanjaan kontingensi atau tak terduga.

Dengan memantau aliran tunai projek secara berhemat, anda dapat mengelak limpahan bajet yang sukar dikawal nanti.

2 Skim Zero Deposit

 

C. Pasca Pembinaan Rumah

Setelah proses pembinaan siap, beberapa langkah penting perlu dilakukan sebelum anda boleh menduduki rumah impian anda dengan sempurna.

11. Prosedur Mendapatkan CF dan Dokumen Hakmilik

 • Serahkan borang permohonan Sijil Layak Menduduki (CF) kepada PBT berkaitan sebaik sahaja kerja pembinaan siap 100%.
 • PBT akan menjalankan pemeriksaan terakhir ke atas rumah anda. Pastikan semua dipatuhi sebelum ini.
 • Anda akan menerima CF selepas rumah diluluskan selamat diduduki oleh PBT. Simpan salinan CF sebagai rekod penting.
 • Daftarkan hakmilik strata rumah bersama pihak berkuasa tanah negeri berdasarkan CF yang diperolehi.
 • Pastikan hakmilik individu atas nama pemilik rumah, bukan kontraktor.

Mendapatkan CF dan mendaftar hakmilik adalah langkah penting bagi memastikan kesahan pemilikan rumah mengikut undang-undang sebelum anda mendudukinya.

12. Panduan Lengkap Pasang Utiliti Rumah Baharu

Sebelum berpindah, utiliti asas seperti air dan elektrik perlu disambungkan ke rumah baharu anda:

Bekalan Elektrik

 • Mohon sambungan bekalan elektrik baharu dari TNB.
 • Lengkapkan borang permohonan dan serah ke pejabat TNB berdekatan.
 • TNB akan melawat tapak dan pasang meter elektrik baharu.
 • Bayaran caj sambungan dan deposit dikenakan.

Bekalan Air

 • Buat permohonan sambungan bekalan air dengan SYABAS atau pembekal air negeri anda.
 • SYABAS akan lawat lokasi rumah untuk sahkan butiran dan pasang meter air.
 • Caj sambungan dan deposit dikenakan.

Pemasangan Gas

 • Isi borang mohon sambungan gas daripada Gas Malaysia atau pembekal gas negeri.
 • Teknikal Gas Malaysia akan datang pasang regulator gas domestik dan meter gas.
 • Bayar caj sambungan gas dan deposit pendahuluan.

Dapatkan bantuan juruelektrik berdaftar jika diperlukan bagi kerja pemasangan dalaman sistem elektrik dan paip rumah anda.

13. Lantik Juruperunding Untuk Urusan Serahan Rumah

Serahan rumah oleh kontraktor melibatkan proses pemeriksaan teliti untuk mengenalpasti sebarang kelemahan atau kerosakan. Anda dinasihatkan melantik juruperunding serahan rumah profesional untuk:

 • Bersama-sama melakukan pemeriksaan ke atas setiap bahagian rumah.
 • Menyediakan senarai semak kelemahan untuk tuntutan pembaikan oleh kontraktor.
 • Menandatangani borang serahan rumah apabila semua dipersetujui kedua pihak.

Upah juruperunding serahan rumah adalah antara RM3,000 hingga RM5,000, bergantung kepada saiz rumah. Pelaburan ini penting demi memastikan anda menerima rumah dalam keadaan sempurna.

14. Kos-Kos Tambahan Pasca Menduduki Rumah

Walaupun telah berjaya menduduki rumah impian, beberapa kos tambahan perlu dibajetkan:

 • Cukai pintu dan cukai tanah yang perlu dibayar setiap tahun kepada PBT.
 • Bil utiliti bulanan seperti elektrik, air dan astro.
 • Kos penyelenggaraan seperti cat semula, pembersihan kolam renang dan sebagainya.
 • Insurans rumah untuk perlindungan daripada kebakaran dan bencana.
 • Susun atur lansekap seperti pagar, jalan masuk dan kebun.
 • Perabot dan hiasan dalaman seperti langsir, almari pakaian dan tilam.

Peruntukkan sekurang-kurangnya 10% daripada kos pembinaan rumah untuk perbelanjaan tambahan pasca menduduki rumah.

15. Memilih Kontraktor Untuk Kerja-Kerja Ubahsuai

Anda mungkin mahu melakukan sedikit ubahsuai atau naik taraf kepada reka bentuk asal rumah selepas mendudukinya. Dalam kes ini, kontraktor asal boleh dilantik semula dengan kos kontrak tambahan.

Namun demikian, anda juga boleh mempertimbangkan kontraktor ubahsuai yang lain dengan mendapatkan sebutharga dan menilai portfolio projek lepas mereka. Lantik kontraktor ubahsuai yang mahir dalam skop kerja yang diperlukan.

3 Spesifikasi Rumah

 

D. Soalan Lazim

Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang membina rumah atas tanah sendiri:

1. Berapa luas minimum tanah untuk bina rumah?

Secara umum, keluasan minimum tanah untuk bina rumah ialah 4,000 kaki persegi, bergantung kepada syarat tempatan. Tanah seluas 5,000 hingga 10,000 kaki persegi paling sesuai untuk sebuah rumah keluarga yang selesa.

2. Berapa lama masa yang diambil untuk siap bina rumah?

Tempoh pembinaan rumah biasanya mengambil 12 hingga 18 bulan bergantung jenis reka bentuk dan saiz rumah. Kaedah IBS boleh menyiapkan rumah dalam 6 hingga 12 bulan.

3. Apakah kos purata bina rumah di Malaysia?

Purata kos binaan asas rumah teres 1 tingkat di Malaysia ialah RM180,000 hingga RM250,000. Kos akan meningkat untuk rumah 2 tingkat atau reka bentuk mewah.

4. Apakah dokumen diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan?

Dokumen lazim termasuk salinan IC, slip gaji, penyata bank 3 bulan, pelan lantai rumah diluluskan, surat tawaran kontrak pembinaan dan lain-lain.

5. Bolehkah bina rumah tanpa kelulusan pelan PBT?

Tidak boleh. Mendapat kelulusan pelan daripada PBT adalah wajib sebelum kerja pembinaan boleh dimulakan. Ini dikuatkuasakan oleh undang-undang.

6. Siapa harus uruskan pemasangan utiliti ke rumah baru?

Pemilik rumah bertanggungjawab berurusan dengan syarikat utiliti untuk pasang elektrik, air dan lain-lain ke rumah baru mengikut prosedur ditetapkan.

7. Bolehkah batal kontrak pembinaan rumah lepas ditandatangani?

Boleh, tetapi tertakluk kepada terma dan syarat dalam perjanjian kontrak. Ini lazimnya melibatkan penalti tertentu yang perlu dibayar kepada kontraktor.

 

E. Rumusan

Menyempurnakan impian membina rumah idaman di atas tanah sendiri pastinya memuaskan hati. Walau bagaimanapun, ia juga memerlukan komitmen masa dan wang yang besar.

Dengan perancangan teliti, pemilihan kontraktor yang berwibawa, pengurusan kewangan yang rapi, serta pemantauan projek yang kerap, anda dapat merealisasikan impian ini dalam tempoh 2 hingga 3 tahun.

Saya berharap artikel panduan lengkap ini dapat bantu anda melalui setiap fasa pembinaan rumah dengan lancar dan berjaya. Jangan ragu untuk hubungi saya sekiranya memerlukan khidmat nasihat pembinaan rumah yang profesional. Selamat maju jaya!

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor