Kontraktor Rumah, News

Faktor Penting dalam Perancangan Bina Rumah dengan Loan LPPSA

Faktor Penting dalam Perancangan Bina Rumah dengan Loan LPPSAYouTube video

1. Memahami Skim Pinjaman Perumahan LPPSA

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) menawarkan pinjaman perumahan kepada penjawat awam untuk membina rumah idaman mereka. Sebelum memulakan perancangan pembinaan rumah, adalah penting untuk memahami dengan jelas skim pinjaman yang ditawarkan oleh LPPSA.

Antara perkara penting yang perlu diketahui termasuk:

 • Kelayakan peminjam
 • Jumlah pinjaman yang ditawarkan
 • Kadar faedah dan tempoh pembayaran balik
 • Jenis rumah yang layak untuk pembiayaan
 • Dokumen yang diperlukan untuk permohonan

Dengan memahami syarat dan peraturan skim pinjaman LPPSA, anda dapat merancang pembinaan rumah dengan lebih baik dan mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari.

LPPSA menawarkan pinjaman perumahan kepada penjawat awam mengikut gred jawatan dan pendapatan kasar bulanan seperti berikut:

Gred Jawatan Pendapatan Kasar Bulanan Jumlah Pinjaman Maksimum
1 – 40 RM 1,500 – RM 5,000 RM 200,000
41 – 54 RM 5,001 – RM 10,000 RM 400,000
JUSA & ke atas RM 10,001 & ke atas RM 600,000

Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 30 tahun atau sehingga peminjam mencapai umur 65 tahun, yang mana terdahulu. Ini membolehkan penjawat awam memiliki rumah idaman mereka dengan ansuran bulanan yang berpatutan.

2. Menentukan Bajet dan Kemampuan Kewangan

Sebelum memulakan pembinaan rumah, adalah penting untuk menentukan bajet dan kemampuan kewangan anda. Ini akan membantu anda merancang dengan lebih realistik dan mengelakkan masalah kewangan di masa hadapan.

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bajet pembinaan rumah termasuk:

 • Jumlah pinjaman LPPSA yang diluluskan
 • Simpanan peribadi yang ada
 • Anggaran kos pembinaan rumah
 • Kos tanah atau tapak rumah
 • Kos infrastruktur dan utiliti
 • Kos guaman dan yuran profesional

Selain itu, anda juga perlu mengambil kira komitmen kewangan lain seperti pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, dan perbelanjaan harian keluarga. Pastikan ansuran bulanan pinjaman perumahan tidak melebihi 30-40% daripada pendapatan bersih bulanan anda.

Contoh pengiraan bajet pembinaan rumah:

Perkara Anggaran Kos
Kos pembinaan rumah RM 350,000
Kos tanah RM 100,000
Kos infrastruktur dan utiliti RM 50,000
Kos guaman dan yuran profesional RM 20,000
Jumlah RM 520,000

Sekiranya jumlah pinjaman LPPSA yang diluluskan adalah RM 400,000, maka anda perlu menyediakan wang simpanan peribadi sebanyak RM 120,000 untuk menampung kos pembinaan rumah.


3. Memilih Lokasi dan Jenis Rumah yang Sesuai

Pemilihan lokasi dan jenis rumah yang sesuai adalah faktor penting dalam perancangan pembinaan rumah. Lokasi rumah akan mempengaruhi kos pembinaan, nilai hartanah, dan kualiti kehidupan keluarga anda.

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi rumah termasuk:

 • Jarak ke tempat kerja dan sekolah anak-anak
 • Akses kepada kemudahan awam seperti hospital, balai polis, dan pusat membeli-belah
 • Tahap keselamatan dan kadar jenayah di kawasan tersebut
 • Risiko bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh
 • Potensi peningkatan nilai hartanah di masa hadapan

Bagi jenis rumah pula, ia bergantung kepada saiz keluarga, gaya hidup, dan bajet yang ada. Antara jenis rumah yang popular di Malaysia termasuk:

 • Rumah teres
 • Rumah berkembar
 • Rumah sesebuah
 • Rumah banglo

Setiap jenis rumah mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri dari segi kos pembinaan, keluasan tanah, dan privasi. Sebagai contoh, rumah teres adalah lebih murah berbanding rumah sesebuah, tetapi mempunyai keluasan tanah yang lebih kecil dan privasi yang terhad.

Jenis Rumah Anggaran Kos Pembinaan Keluasan Tanah Tahap Privasi
Rumah Teres RM 250,000 – RM 400,000 1,200 – 1,600 kaki persegi Sederhana
Rumah Berkembar RM 500,000 – RM 800,000 2,000 – 4,000 kaki persegi Tinggi
Rumah Sesebuah RM 600,000 – RM 1,000,000 4,000 – 10,000 kaki persegi Sangat Tinggi

4. Merancang Reka Bentuk dan Susun Atur Rumah

Merancang reka bentuk dan susun atur rumah adalah langkah penting dalam pembinaan rumah. Ia akan menentukan keselesaan, kecekapan, dan nilai estetika rumah anda.

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan dalam merancang reka bentuk dan susun atur rumah termasuk:

 • Saiz dan bilangan bilik tidur dan bilik mandi
 • Ruang tamu dan ruang makan yang selesa
 • Dapur yang praktikal dan lengkap
 • Ruang kerja atau perpustakaan kecil
 • Taman atau halaman untuk aktiviti luar
 • Kemudahan untuk warga emas atau orang kurang upaya (jika perlu)

Anda boleh mendapatkan khidmat arkitek atau pereka bentuk dalaman untuk merancang reka bentuk dan susun atur rumah yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Mereka juga dapat membantu dalam pemilihan bahan binaan, warna, dan perabot yang sesuai.

Contoh anggaran kos reka bentuk dan susun atur rumah:

Perkhidmatan Anggaran Kos
Khidmat arkitek RM 20,000 – RM 50,000
Khidmat pereka bentuk dalaman RM 10,000 – RM 30,000
Jumlah RM 30,000 – RM 80,000

Pastikan anda menyediakan bajet yang mencukupi untuk perkhidmatan profesional ini kerana ia akan mempengaruhi kualiti dan nilai rumah anda secara keseluruhan.


5. Memilih Kontraktor dan Bahan Binaan yang Berkualiti

Pemilihan kontraktor dan bahan binaan yang berkualiti adalah penting untuk memastikan rumah anda dibina dengan sempurna dan tahan lasak. Kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik akan dapat menyiapkan projek pembinaan rumah anda dengan cekap dan mengikut jadual yang ditetapkan.

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kontraktor termasuk:

 • Pengalaman dan reputasi kontraktor dalam industri pembinaan
 • Lesen dan permit yang sah daripada pihak berkuasa
 • Portfolio projek terdahulu yang berjaya
 • Testimoni dan maklum balas daripada pelanggan lepas
 • Harga yang ditawarkan dan terma pembayaran

Selain itu, pemilihan bahan binaan yang berkualiti juga penting untuk memastikan ketahanan dan keselamatan rumah anda. Pastikan kontraktor menggunakan bahan binaan yang mematuhi piawaian dan kod bangunan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

Contoh anggaran kos pembinaan rumah mengikut jenis bahan binaan:

Jenis Bahan Binaan Anggaran Kos Pembinaan
Bata dan konkrit RM 250,000 – RM 400,000
Kayu dan kaca RM 200,000 – RM 350,000
Keluli dan aluminium RM 300,000 – RM 500,000

6. Mendapatkan Kelulusan Pelan dan Permit Pembinaan

Sebelum memulakan pembinaan rumah, anda perlu mendapatkan kelulusan pelan dan permit pembinaan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Ini adalah untuk memastikan reka bentuk dan pembinaan rumah anda mematuhi undang-undang dan peraturan bangunan yang ditetapkan.

Antara dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan pelan dan permit pembinaan termasuk:

 • Pelan tapak dan pelan bangunan yang disediakan oleh arkitek atau jurutera
 • Dokumen hakmilik tanah atau perjanjian jual beli
 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Bayaran permohonan dan levi pembangunan

Proses mendapatkan kelulusan pelan dan permit pembinaan boleh mengambil masa antara 30 hingga 90 hari, bergantung kepada PBT dan kerumitan projek pembinaan. Pastikan anda memperuntukkan masa yang mencukupi untuk proses ini dalam perancangan pembinaan rumah anda.

Contoh anggaran kos dan tempoh permohonan kelulusan pelan dan permit pembinaan:

PBT Anggaran Kos Tempoh Permohonan
Majlis Bandaraya Kuala Lumpur RM 5,000 – RM 10,000 60 – 90 hari
Majlis Perbandaran Selayang RM 3,000 – RM 8,000 30 – 60 hari
Majlis Daerah Hulu Selangor RM 2,000 – RM 5,000 30 – 60 hari

7. Mengurus Proses Pembinaan dengan Cekap

Pengurusan proses pembinaan yang cekap adalah penting untuk memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar dan disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Ini memerlukan pemantauan dan komunikasi yang berkesan antara pemilik rumah, kontraktor, dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Antara perkara yang perlu dilakukan untuk mengurus proses pembinaan dengan cekap termasuk:

 • Mengadakan mesyuarat tapak secara berkala dengan kontraktor dan perunding
 • Memantau kemajuan kerja pembinaan dan kualiti bahan binaan yang digunakan
 • Menyelesaikan sebarang isu atau pertikaian yang timbul dengan cepat dan profesional
 • Membuat bayaran kemajuan kepada kontraktor mengikut jadual yang dipersetujui
 • Mendapatkan sijil perakuan siap dan pematuhan (CCC) setelah pembinaan selesai

Anda juga boleh melantik pengurus projek atau perunding pembinaan untuk membantu dalam pengurusan proses pembinaan. Mereka mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam menyelaras pelbagai aspek projek pembinaan dan memastikan ia disiapkan dengan jayanya.

Contoh anggaran kos pengurusan projek pembinaan:

Perkhidmatan Anggaran Kos
Pengurus projek pembinaan RM 20,000 – RM 50,000
Perunding pembinaan RM 15,000 – RM 40,000
Jumlah RM 35,000 – RM 90,000

8. Menyediakan Dokumentasi dan Insurans yang Diperlukan

Penyediaan dokumentasi dan insurans yang diperlukan adalah langkah terakhir dalam perancangan pembinaan rumah dengan pinjaman LPPSA. Ini adalah untuk melindungi kepentingan anda sebagai pemilik rumah dan memastikan segala aspek pembinaan rumah direkodkan dengan betul.

Antara dokumentasi yang perlu disediakan termasuk:

 • Perjanjian pinjaman dengan LPPSA
 • Perjanjian pembinaan dengan kontraktor
 • Sijil perakuan siap dan pematuhan (CCC)
 • Pelan tapak dan pelan bangunan yang diluluskan
 • Senarai bahan binaan dan kemasan yang digunakan

Selain itu, anda juga perlu mendapatkan insurans yang sesuai untuk melindungi rumah anda daripada sebarang kerugian atau kerosakan. Antara jenis insurans yang perlu dipertimbangkan termasuk:

 • Insurans empunya rumah
 • Insurans kebakaran
 • Insurans bencana alam
 • Insurans liabiliti awam

Contoh anggaran kos insurans rumah:

Jenis Insurans Anggaran Kos Tahunan
Insurans empunya rumah RM 500 – RM 1,500
Insurans kebakaran RM 300 – RM 1,000
Insurans bencana alam RM 500 – RM 2,000
Insurans liabiliti awam RM 200 – RM 500

Kesimpulan

Perancangan yang teliti adalah kunci kejayaan dalam pembinaan rumah dengan pinjaman LPPSA. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti memahami skim pinjaman, menentukan bajet, memilih lokasi dan jenis rumah yang sesuai, merancang reka bentuk dan susun atur rumah, memilih kontraktor dan bahan binaan yang berkualiti, mendapatkan kelulusan pelan dan permit pembinaan, mengurus proses pembinaan dengan cekap, serta menyediakan dokumentasi dan insurans yang diperlukan, anda akan dapat membina rumah idaman anda dengan jayanya.

Pastikan anda mendapatkan nasihat dan bantuan daripada profesional seperti arkitek, pereka bentuk dalaman, kontraktor, dan perunding pembinaan untuk memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak yang terlibat, anda akan dapat menikmati rumah idaman anda dalam tempoh yang ditetapkan dan dengan kos yang berpatutan.

Semoga panduan ini dapat membantu anda dalam merancang pembinaan rumah dengan pinjaman LPPSA. Selamat membina rumah idaman anda!