Hartanah

Inspirasi dan Panduan: Bina Rumah Baru dengan Pinjaman LPPSA atas Tanah Sendiri

blank

blank

blank

 

Inspirasi dan Panduan: Bina Rumah Baru dengan Pinjaman LPPSA atas Tanah Sendiri

1. Pengenalan kepada Pinjaman LPPSA

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) menawarkan pinjaman kepada penjawat awam untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Pinjaman ini merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membantu penjawat awam memiliki rumah idaman mereka. Dengan pinjaman LPPSA, penjawat awam boleh membina rumah mengikut reka bentuk dan spesifikasi pilihan mereka sendiri.

Antara kelebihan pinjaman LPPSA ialah:

 • Kadar faedah yang kompetitif
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 30 tahun
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Proses permohonan yang mudah dan cepat

Untuk memohon pinjaman LPPSA, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Penjawat awam tetap
 3. Berumur 18 tahun ke atas
 4. Mempunyai tanah sendiri untuk pembinaan rumah
 5. Mempunyai kelayakan kewangan yang mencukupi

blank2. Merancang Pembinaan Rumah

Sebelum memulakan proses pembinaan rumah, adalah penting untuk merancang dengan teliti. Ini termasuk menentukan bajet, memilih reka bentuk rumah, dan mengenal pasti kontraktor yang sesuai.

Menentukan Bajet

Langkah pertama dalam merancang pembinaan rumah adalah menentukan bajet. Ini melibatkan mengambil kira kos-kos berikut:

 • Kos tanah (jika belum dimiliki)
 • Kos pembinaan rumah
 • Kos infrastruktur seperti jalan masuk, bekalan air dan elektrik
 • Kos guaman dan fi profesional
 • Kos perabot dan kelengkapan rumah

Adalah penting untuk menyediakan bajet yang realistik dan komprehensif untuk mengelakkan masalah kewangan di kemudian hari.

Memilih Reka Bentuk Rumah

Selepas menentukan bajet, langkah seterusnya adalah memilih reka bentuk rumah yang sesuai. Terdapat pelbagai jenis reka bentuk rumah seperti rumah teres, rumah berkembar, rumah banglo, dan rumah kampung. Pemilihan reka bentuk rumah perlu mengambil kira faktor-faktor berikut:

 • Saiz dan bentuk tanah
 • Keperluan ruang dan fungsi
 • Citarasa peribadi dan gaya hidup
 • Bajet yang diperuntukkan

Adalah digalakkan untuk mendapatkan khidmat arkitek atau pereka bentuk dalaman untuk membantu dalam proses pemilihan reka bentuk rumah.

Mengenal Pasti Kontraktor

Memilih kontraktor yang tepat adalah penting untuk memastikan pembinaan rumah berjalan lancar dan mengikut jadual. Antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apabila memilih kontraktor ialah:

 • Pengalaman dan reputasi kontraktor
 • Lesen dan permit yang sah
 • Harga yang ditawarkan
 • Kualiti kerja dan bahan binaan
 • Tempoh pembinaan yang dicadangkan

Adalah disyorkan untuk mendapatkan sebut harga daripada beberapa kontraktor dan membuat perbandingan sebelum membuat keputusan.


blank

3. Proses Permohonan Pinjaman LPPSA

Setelah merancang pembinaan rumah, langkah seterusnya adalah memohon pinjaman LPPSA. Proses permohonan pinjaman LPPSA melibatkan langkah-langkah berikut:

Mengisi Borang Permohonan

Pemohon perlu mengisi borang permohonan pinjaman LPPSA yang boleh didapati di laman web LPPSA atau di mana-mana cawangan LPPSA. Borang permohonan perlu diisi dengan lengkap dan disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan seperti:

 • Salinan kad pengenalan
 • Slip gaji terkini
 • Penyata bank untuk 3 bulan terkini
 • Salinan hakmilik tanah
 • Pelan bangunan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan
 • Sebut harga daripada kontraktor

Penilaian Permohonan

Setelah menerima permohonan, LPPSA akan menilai kelayakan pemohon berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

 • Kelayakan kewangan pemohon
 • Kesesuaian lokasi dan jenis rumah yang akan dibina
 • Rekod kredit pemohon

Proses penilaian biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari bekerja.

Surat Tawaran Pinjaman

Sekiranya permohonan diluluskan, LPPSA akan mengeluarkan surat tawaran pinjaman kepada pemohon. Surat tawaran ini akan mengandungi butiran pinjaman seperti:

 • Jumlah pinjaman yang diluluskan
 • Kadar faedah
 • Tempoh pembayaran balik
 • Syarat-syarat pinjaman

Pemohon perlu menandatangani surat tawaran dan mengembalikannya kepada LPPSA dalam tempoh yang ditetapkan.

Pengeluaran Pinjaman

Setelah menerima surat tawaran yang telah ditandatangani, LPPSA akan mengeluarkan pinjaman secara berperingkat berdasarkan kemajuan pembinaan rumah. Bayaran akan dibuat terus kepada kontraktor yang dilantik oleh pemohon.

Pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut untuk pengeluaran pinjaman:

 • Sijil Bayaran Kemajuan Kerja
 • Gambar kemajuan pembinaan rumah
 • Invois daripada kontraktor

blank4. Pembinaan Rumah

Setelah pinjaman diluluskan dan dikeluarkan, proses pembinaan rumah boleh dimulakan. Pembinaan rumah melibatkan beberapa peringkat seperti berikut:

Kerja-kerja Tanah

Peringkat pertama pembinaan rumah melibatkan kerja-kerja tanah seperti:

 • Pembersihan tapak
 • Penggalian asas
 • Pemadatan tanah
 • Pemasangan sistem perparitan

Kerja-kerja tanah perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan kestabilan struktur rumah.

Pembinaan Struktur

Selepas kerja-kerja tanah selesai, pembinaan struktur rumah akan dimulakan. Ini termasuk:

 • Pemasangan tetulang dan acuan
 • Kerja-kerja konkrit
 • Pembinaan dinding
 • Pemasangan bumbung

Pembinaan struktur perlu mengikut pelan bangunan yang telah diluluskan dan mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

Kerja-kerja Kemasan

Apabila struktur rumah telah siap, kerja-kerja kemasan akan dilakukan. Ini melibatkan:

 • Pemasangan pintu dan tingkap
 • Pemasangan jubin dan kemasan lantai
 • Pengecatan dinding
 • Pemasangan kabinet dan kelengkapan dapur

Kerja-kerja kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan kualiti dan kekemasan yang baik.

Pemasangan Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Peringkat terakhir pembinaan rumah melibatkan pemasangan sistem mekanikal dan elektrikal seperti:

 • Sistem pendawaian elektrik
 • Sistem paip dan sanitari
 • Sistem penghawa dingin
 • Sistem pencegahan kebakaran

Pemasangan sistem mekanikal dan elektrikal perlu dilakukan oleh kontraktor yang berlesen dan berpengalaman untuk memastikan keselamatan dan kecekapan sistem.


blank

5. Pemeriksaan dan Penyerahan Rumah

Setelah pembinaan rumah selesai, pemeriksaan dan penyerahan rumah akan dilakukan. Ini melibatkan langkah-langkah berikut:

Pemeriksaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan

Rumah yang telah siap dibina perlu diperiksa oleh pihak berkuasa tempatan untuk memastikan ia mematuhi undang-undang dan peraturan bangunan yang ditetapkan. Pemeriksaan ini meliputi aspek-aspek seperti:

 • Keselamatan struktur
 • Sistem pencegahan kebakaran
 • Sistem sanitari dan perparitan
 • Sistem elektrikal

Sekiranya rumah lulus pemeriksaan, Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Pemeriksaan oleh Pemohon

Sebelum menerima rumah daripada kontraktor, pemohon perlu melakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan rumah dibina mengikut spesifikasi dan kualiti yang dipersetujui. Pemeriksaan ini termasuk:

 • Memeriksa kualiti kemasan seperti cat, jubin, dan kelengkapan
 • Menguji fungsi sistem elektrikal dan sanitari
 • Memastikan tiada kecacatan atau kerosakan pada struktur rumah

Sekiranya terdapat sebarang masalah atau ketidakpuasan hati, pemohon boleh meminta kontraktor untuk melakukan pembetulan atau pembaikan.

Penyerahan Kunci

Setelah pemohon berpuas hati dengan keadaan rumah, kontraktor akan menyerahkan kunci rumah kepada pemohon. Pemohon perlu menandatangani dokumen penyerahan kunci sebagai bukti penerimaan rumah.

Dengan penyerahan kunci, pemohon kini sah menjadi pemilik rumah dan boleh mula menduduki rumah tersebut.

blank6. Pembayaran Balik Pinjaman LPPSA

Setelah rumah siap dibina dan diserahkan kepada pemohon, pemohon perlu mula membayar balik pinjaman LPPSA. Pembayaran balik pinjaman LPPSA melibatkan perkara-perkara berikut:

Ansuran Bulanan

Pemohon perlu membayar ansuran bulanan pinjaman LPPSA mengikut jumlah dan tempoh yang telah dipersetujui dalam surat tawaran pinjaman. Ansuran bulanan ini termasuk bayaran prinsipal dan faedah.

Jumlah ansuran bulanan bergantung kepada faktor-faktor berikut:

 • Jumlah pinjaman
 • Kadar faedah
 • Tempoh pembayaran balik

Pemohon boleh membayar ansuran melalui potongan gaji atau secara tunai di mana-mana cawangan LPPSA.

Penalti Lewat Bayar

Sekiranya pemohon gagal membayar ansuran bulanan pada tarikh yang ditetapkan, penalti lewat bayar akan dikenakan. Kadar penalti lewat bayar adalah 1% sebulan daripada jumlah ansuran yang tertunggak.

Untuk mengelakkan penalti lewat bayar, pemohon perlu memastikan pembayaran ansuran dibuat tepat pada masanya.

Pelunasan Awal

Pemohon boleh melunaskan sepenuhnya atau sebahagian daripada baki pinjaman LPPSA pada bila-bila masa tanpa sebarang penalti. Pelunasan awal dapat menjimatkan kos faedah dan memendekkan tempoh pembayaran balik pinjaman.

Untuk membuat pelunasan awal, pemohon perlu menghubungi LPPSA untuk mendapatkan baki pinjaman terkini dan arahan pembayaran.


blank

7. Insurans dan Penyenggaraan Rumah

Setelah menjadi pemilik rumah, pemohon perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menyelenggara rumah tersebut. Ini termasuk:

Insurans Rumah

Pemohon digalakkan untuk mengambil insurans rumah untuk melindungi rumah daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, banjir, kecurian, dan lain-lain. Insurans rumah juga melindungi liabiliti pemilik rumah sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan kepada orang lain di dalam rumah.

Terdapat pelbagai jenis polisi insurans rumah yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Pemohon perlu memilih polisi yang sesuai dengan keperluan dan bajet mereka.

Penyenggaraan Berkala

Penyenggaraan berkala adalah penting untuk memastikan rumah kekal dalam keadaan baik dan selamat untuk diduduki. Antara aktiviti penyenggaraan yang perlu dilakukan ialah:

 • Pembersihan dan pengecatan dinding dan bumbung
 • Pemeriksaan dan penggantian sistem paip dan sanitari
 • Pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem elektrikal
 • Pembersihan longkang dan sistem perparitan

Penyenggaraan berkala dapat mengesan dan mencegah masalah atau kerosakan pada peringkat awal, sekali gus menjimatkan kos pembaikan pada jangka panjang.

Pengubahsuaian Rumah

Sekiranya pemohon ingin membuat pengubahsuaian atau pengubahan kepada rumah, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan terlebih dahulu. Pengubahsuaian rumah tanpa kelulusan boleh mengakibatkan tindakan undang-undang dan penalti.

Antara pengubahsuaian rumah yang memerlukan kelulusan ialah:

 • Perubahan struktur rumah seperti merobohkan dinding atau menambah bilik
 • Perubahan sistem elektrikal atau sanitari
 • Pembinaan struktur tambahan seperti kolam renang atau gazebo

Pemohon juga perlu memastikan pengubahsuaian rumah mematuhi undang-undang dan peraturan bangunan serta tidak menjejaskan keselamatan dan kestabilan struktur rumah.

blank8. Kesimpulan

Membina rumah baru dengan pinjaman LPPSA atas tanah sendiri merupakan satu proses yang memerlukan perancangan teliti dan komitmen jangka panjang. Dengan mengikuti langkah-langkah yang betul dan mendapatkan nasihat daripada profesional, pemohon dapat merealisasikan impian mereka untuk memiliki rumah idaman.

Antara perkara penting yang perlu diambil perhatian ialah:

 1. Merancang bajet dan memilih reka bentuk rumah yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan
 2. Memohon pinjaman LPPSA dengan mengemukakan dokumen-dokumen yang lengkap dan tepat
 3. Memilih kontraktor yang berpengalaman dan berkelayakan untuk membina rumah
 4. Memastikan pembinaan rumah mematuhi undang-undang dan peraturan bangunan serta menepati spesifikasi yang dipersetujui
 5. Membuat pembayaran balik pinjaman LPPSA secara konsisten dan mengelakkan penalti lewat bayar
 6. Melindungi dan menyelenggara rumah dengan mengambil insurans dan melakukan penyenggaraan berkala
 7. Mendapatkan kelulusan pihak berkuasa sebelum membuat sebarang pengubahsuaian kepada rumah

Dengan pinjaman LPPSA, penjawat awam kini berpeluang untuk memiliki rumah idaman mereka atas tanah sendiri. Walau bagaimanapun, pemilikan rumah juga melibatkan tanggungjawab dan komitmen kewangan jangka panjang. Oleh itu, adalah penting untuk membuat keputusan dengan bijak dan mendapatkan nasihat daripada profesional sebelum membuat sebarang komitmen.

Semoga panduan ini dapat memberikan inspirasi dan maklumat yang berguna kepada penjawat awam yang ingin membina rumah baru dengan pinjaman LPPSA atas tanah sendiri. Dengan perancangan yang teliti dan usaha yang gigih, impian untuk memiliki rumah idaman pasti akan menjadi kenyataan.