Pinjaman LPPSA

Kelebihan dan Kelemahan Pinjaman LPPSA untuk Membina Rumah

Kelebihan dan Kelemahan Pinjaman LPPSA untuk Membina RumahYouTube video

1. Apa itu LPPSA dan pinjaman perumahan yang ditawarkan

Pengenalan kepada LPPSA

LPPSA atau Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk membantu penjawat awam memiliki rumah sendiri. LPPSA menawarkan pelbagai skim pinjaman perumahan kepada penjawat awam yang layak, dengan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh bayaran balik yang fleksibel.

Jenis-jenis pinjaman perumahan LPPSA

LPPSA menawarkan beberapa jenis pinjaman perumahan, antaranya:

 1. Pinjaman Perumahan Kerajaan (PPK)
 2. Pinjaman Perumahan Kerajaan Bersama (PPKB)
 3. Pinjaman Perumahan Kerajaan Bersama Tambahan (PPKBT)
 4. Pinjaman Perumahan Kerajaan Bersama Khas (PPKBK)

Setiap jenis pinjaman mempunyai syarat kelayakan dan ciri-ciri yang berbeza, seperti jumlah pinjaman maksimum, tempoh bayaran balik, dan kadar faedah.

Jenis Pinjaman Jumlah Maksimum Tempoh Bayaran Balik Kadar Faedah
PPK RM500,000 Sehingga 35 tahun 4.0%
PPKB RM750,000 Sehingga 35 tahun 4.0%
PPKBT RM250,000 Sehingga 35 tahun 4.0%
PPKBK RM120,000 Sehingga 25 tahun 4.0%

Syarat kelayakan pinjaman LPPSA

Untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA, pemohon perlu memenuhi beberapa syarat kelayakan, seperti:

 • Warganegara Malaysia
 • Penjawat awam tetap atau kontrak
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Tidak memiliki rumah sendiri atau pasangan tidak memiliki rumah
 • Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 10 tahun
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik

Syarat kelayakan mungkin berbeza mengikut jenis pinjaman yang dipohon.

2. Kelebihan pinjaman LPPSA berbanding pinjaman perumahan lain

Kadar faedah yang kompetitif

Salah satu kelebihan utama pinjaman LPPSA ialah kadar faedah yang kompetitif. Pada masa ini, kadar faedah untuk semua jenis pinjaman LPPSA adalah 4.0%, iaitu lebih rendah berbanding kebanyakan pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh institusi kewangan lain. Kadar faedah yang lebih rendah bermakna peminjam dapat menjimatkan wang dalam jangka panjang.

Tempoh bayaran balik yang fleksibel

Pinjaman LPPSA menawarkan tempoh bayaran balik yang fleksibel, sehingga 35 tahun untuk PPK, PPKB, dan PPKBT, manakala sehingga 25 tahun untuk PPKBK. Tempoh bayaran balik yang lebih panjang membolehkan peminjam membayar ansuran bulanan yang lebih rendah, sekaligus mengurangkan beban kewangan mereka.

Jumlah pinjaman yang tinggi

LPPSA menawarkan jumlah pinjaman yang tinggi, sehingga RM750,000 untuk PPKB. Jumlah pinjaman yang lebih tinggi membolehkan peminjam membeli rumah yang lebih besar atau berkualiti, terutamanya di kawasan bandar di mana harga hartanah adalah lebih mahal.

Proses permohonan yang mudah

Proses permohonan pinjaman LPPSA adalah mudah dan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal rasmi LPPSA. Pemohon hanya perlu mengisi borang permohonan dan memuat naik dokumen yang diperlukan. LPPSA juga menyediakan khidmat nasihat dan bantuan kepada pemohon sepanjang proses permohonan.

Tiada penalti untuk penyelesaian awal

Pinjaman LPPSA tidak mengenakan sebarang penalti sekiranya peminjam ingin menyelesaikan pinjaman mereka lebih awal. Ini bermakna peminjam boleh menjimatkan wang dengan mengurangkan jumlah faedah yang perlu dibayar sekiranya mereka mempunyai lebihan wang untuk membayar pinjaman mereka dengan lebih cepat.

Kelebihan Penerangan
Kadar faedah yang kompetitif 4.0% untuk semua jenis pinjaman
Tempoh bayaran balik yang fleksibel Sehingga 35 tahun untuk PPK, PPKB, PPKBT; 25 tahun untuk PPKBK
Jumlah pinjaman yang tinggi Sehingga RM750,000 untuk PPKB
Proses permohonan yang mudah Boleh dilakukan secara dalam talian
Tiada penalti untuk penyelesaian awal Menjimatkan wang dengan mengurangkan jumlah faedah

3. Kelemahan pinjaman LPPSA berbanding pinjaman perumahan lain

Terhad kepada penjawat awam sahaja

Pinjaman LPPSA hanya ditawarkan kepada penjawat awam sahaja, sama ada yang berkhidmat secara tetap atau kontrak. Ini bermakna individu yang bekerja di sektor swasta atau bekerja sendiri tidak layak untuk memohon pinjaman LPPSA. Mereka perlu mencari pilihan pinjaman perumahan lain yang ditawarkan oleh institusi kewangan lain.

Jumlah pinjaman maksimum mungkin tidak mencukupi

Walaupun LPPSA menawarkan jumlah pinjaman yang tinggi, jumlah maksimum yang ditawarkan mungkin masih tidak mencukupi untuk membeli rumah di kawasan tertentu, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, dan Penang. Harga hartanah di kawasan ini adalah jauh lebih tinggi berbanding kawasan lain, dan peminjam mungkin perlu mencari sumber pembiayaan tambahan untuk membeli rumah idaman mereka.

Tempoh pemprosesan yang lebih lama

Proses permohonan pinjaman LPPSA mungkin mengambil masa yang lebih lama berbanding pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh institusi kewangan lain. Ini kerana LPPSA perlu mengesahkan status pekerjaan pemohon dengan jabatan atau agensi kerajaan yang berkaitan. Proses ini boleh mengambil masa beberapa minggu atau bulan, bergantung pada kecepatan maklum balas daripada jabatan atau agensi berkaitan.

Pilihan hartanah yang terhad

LPPSA mempunyai senarai hartanah yang diluluskan untuk pembiayaan pinjaman. Ini bermakna peminjam hanya boleh membeli hartanah yang tersenarai dalam senarai tersebut. Sekiranya hartanah yang diingini tidak tersenarai, peminjam perlu memohon kelulusan khas daripada LPPSA, yang mungkin mengambil masa yang lebih lama dan tidak dijamin kelulusannya.

Keperluan insurans tambahan

Peminjam pinjaman LPPSA dikehendaki untuk mengambil insurans tambahan, seperti insurans hayat dan insurans hartanah. Ini adalah untuk melindungi kepentingan LPPSA sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada peminjam atau hartanah yang dibiayai. Walau bagaimanapun, kos insurans tambahan ini boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman dan mungkin membebankan peminjam.

Kelemahan Penerangan
Terhad kepada penjawat awam Tidak ditawarkan kepada individu di sektor swasta atau bekerja sendiri
Jumlah pinjaman mungkin tidak mencukupi Terutamanya untuk hartanah di kawasan bandar besar
Tempoh pemprosesan yang lebih lama Perlu mengesahkan status pekerjaan dengan jabatan/agensi kerajaan
Pilihan hartanah yang terhad Hanya boleh membeli hartanah yang tersenarai dalam senarai diluluskan
Keperluan insurans tambahan Meningkatkan kos keseluruhan pinjaman

4. Proses permohonan pinjaman LPPSA

Langkah 1: Semak kelayakan

Sebelum memohon pinjaman LPPSA, pemohon perlu menyemak kelayakan mereka terlebih dahulu. Syarat kelayakan utama termasuk:

 • Warganegara Malaysia
 • Penjawat awam tetap atau kontrak
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Tidak memiliki rumah sendiri atau pasangan tidak memiliki rumah
 • Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 10 tahun
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik

Pemohon boleh menyemak kelayakan mereka dengan menggunakan kalkulator kelayakan di portal rasmi LPPSA.

Langkah 2: Pilih hartanah

Setelah mengesahkan kelayakan, pemohon perlu memilih hartanah yang ingin dibeli. Hartanah tersebut mestilah tersenarai dalam senarai hartanah yang diluluskan oleh LPPSA. Pemohon juga perlu memastikan bahawa harga hartanah tersebut tidak melebihi jumlah pinjaman maksimum yang layak.

Langkah 3: Isi borang permohonan

Pemohon perlu mengisi borang permohonan pinjaman LPPSA secara dalam talian melalui portal rasmi LPPSA. Borang permohonan akan meminta maklumat peribadi, maklumat pekerjaan, dan maklumat hartanah yang ingin dibeli. Pemohon juga perlu memuat naik dokumen sokongan, seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, penyata bank, dan dokumen hartanah.

Langkah 4: Hantar permohonan

Setelah melengkapkan borang permohonan dan memuat naik semua dokumen yang diperlukan, pemohon boleh menghantar permohonan mereka secara dalam talian. LPPSA akan menyemak permohonan dan dokumen yang dihantar, dan akan meminta maklumat tambahan sekiranya perlu.

Langkah 5: Tunggu kelulusan

Setelah permohonan dihantar, pemohon perlu menunggu kelulusan daripada LPPSA. Tempoh pemprosesan biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari bekerja, bergantung pada kelengkapan dokumen dan pengesahan maklumat daripada jabatan atau agensi kerajaan yang berkaitan. LPPSA akan memaklumkan pemohon melalui e-mel atau SMS sekiranya permohonan mereka diluluskan atau ditolak.

Langkah Tindakan
1 Semak kelayakan menggunakan kalkulator kelayakan
2 Pilih hartanah yang tersenarai dalam senarai diluluskan
3 Isi borang permohonan secara dalam talian
4 Hantar permohonan dengan memuat naik dokumen sokongan
5 Tunggu kelulusan daripada LPPSA (14-30 hari bekerja)

Sekiranya permohonan diluluskan, pemohon akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan mengemukakan dokumen tambahan, seperti insurans dan penilaian hartanah. Setelah semua dokumen dilengkapkan, LPPSA akan mengeluarkan surat tawaran rasmi dan wang pinjaman akan dikeluarkan kepada pemaju atau penjual hartanah.


 

5. Dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA

Untuk memohon pinjaman LPPSA, pemohon perlu menyediakan beberapa dokumen penting untuk membuktikan kelayakan mereka dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Antara dokumen yang diperlukan ialah:

 1. Salinan kad pengenalan
 2. Slip gaji terkini (3 bulan)
 3. Penyata bank terkini (3 bulan)
 4. Surat pengesahan jawatan
 5. Surat akuan bujang/surat nikah
 6. Salinan perjanjian jual beli (S&P)
 7. Salinan geran tanah/strata
 8. Laporan penilaian hartanah
 9. Dokumen insurans (insurans hayat, insurans hartanah)

Pemohon juga perlu memastikan bahawa semua dokumen yang dikemukakan adalah yang terkini dan sah. Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam maklumat peribadi atau pekerjaan, pemohon perlu memaklumkan kepada LPPSA dengan segera untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam pemprosesan permohonan.

Dokumen Penerangan
Kad pengenalan Bukti kewarganegaraan dan identiti pemohon
Slip gaji Bukti pendapatan dan pekerjaan pemohon
Penyata bank Bukti kedudukan kewangan dan corak perbelanjaan pemohon
Surat pengesahan jawatan Bukti status pekerjaan dan tempoh perkhidmatan
Surat akuan bujang/nikah Bukti status perkahwinan pemohon
Perjanjian jual beli Bukti pembelian hartanah dan harga yang dipersetujui
Geran tanah/strata Bukti pemilikan hartanah dan jenis pegangan
Laporan penilaian Bukti nilai hartanah dan keadaan semasa
Dokumen insurans Bukti perlindungan insurans ke atas pemohon dan hartanah

Pemohon boleh memuat naik semua dokumen yang diperlukan secara dalam talian melalui portal rasmi LPPSA. Sekiranya terdapat sebarang dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas, LPPSA akan meminta pemohon untuk mengemukakan dokumen tambahan atau gantian.

6. Kadar faedah dan tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA

LPPSA menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh bayaran balik yang fleksibel untuk semua jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan. Kadar faedah semasa untuk pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:

Jenis Pinjaman Kadar Faedah
PPK 4.0%
PPKB 4.0%
PPKBT 4.0%
PPKBK 4.0%

Kadar faedah ini adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman dan tidak tertakluk kepada sebarang perubahan. Ini memberikan kestabilan dan ketenangan fikiran kepada peminjam kerana mereka tahu jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman.

Tempoh bayaran balik untuk pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:

Jenis Pinjaman Tempoh Bayaran Balik
PPK Sehingga 35 tahun
PPKB Sehingga 35 tahun
PPKBT Sehingga 35 tahun
PPKBK Sehingga 25 tahun

Tempoh bayaran balik yang panjang membolehkan peminjam membayar ansuran bulanan yang lebih rendah, sekaligus mengurangkan beban kewangan mereka. Walau bagaimanapun, peminjam perlu memastikan bahawa mereka mempunyai baki perkhidmatan yang mencukupi untuk melunaskan pinjaman sebelum bersara.

Sebagai contoh, sekiranya seorang penjawat awam memohon pinjaman PPK sebanyak RM500,000 dengan tempoh bayaran balik selama 35 tahun, ansuran bulanan mereka adalah seperti berikut:

Jumlah Pinjaman Tempoh Bayaran Balik Kadar Faedah Ansuran Bulanan
RM500,000 35 tahun 4.0% RM2,026

Ansuran bulanan ini adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman selama 35 tahun, melainkan peminjam membuat penyelesaian awal atau penstrukturan semula pinjaman.

Penting untuk peminjam merancang kewangan mereka dengan teliti dan memastikan bahawa mereka mampu membayar ansuran bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Sekiranya peminjam menghadapi kesulitan untuk membayar ansuran, mereka boleh menghubungi LPPSA untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan.


7. Insurans yang diperlukan untuk pinjaman LPPSA

Apabila memohon pinjaman LPPSA, peminjam dikehendaki untuk mengambil beberapa jenis insurans untuk melindungi kepentingan mereka dan juga kepentingan LPPSA. Antara insurans yang diperlukan ialah:

Insurans Hayat Gadai Janji (MRTA)

Insurans Hayat Gadai Janji atau Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) adalah insurans yang melindungi peminjam sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Sekiranya peminjam meninggal dunia atau mengalami hilang upaya kekal, MRTA akan melunaskan baki pinjaman perumahan, sekaligus membebaskan ahli keluarga peminjam daripada tanggungan hutang.

MRTA biasanya dilindungi untuk jumlah yang sama dengan jumlah pinjaman dan tempoh perlindungan adalah sepanjang tempoh pinjaman. Premium MRTA biasanya dibayar secara sekaligus pada permulaan pinjaman, dan kosnya boleh dibiayai bersama dengan pinjaman perumahan.

Insurans Empunya Rumah

Insurans Empunya Rumah atau Houseowner’s Insurance adalah insurans yang melindungi hartanah yang dibiayai daripada kerosakan atau kerugian akibat kebakaran, banjir, ribut, dan lain-lain bencana. Insurans ini juga melindungi barangan dalam rumah dan liabiliti pihak ketiga.

Jumlah perlindungan insurans ini biasanya adalah berdasarkan nilai hartanah dan isinya, dan premium biasanya dibayar secara tahunan. Peminjam dikehendaki untuk mengemukakan bukti insurans ini kepada LPPSA sebelum pengeluaran pinjaman.

Insurans Gadai Janji (MLTA)

Insurans Gadai Janji atau Mortgage Level Term Assurance (MLTA) adalah insurans pilihan yang melindungi peminjam sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Berbeza dengan MRTA, jumlah perlindungan MLTA adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman dan tidak berkurangan mengikut baki pinjaman.

MLTA biasanya diambil sebagai perlindungan tambahan kepada MRTA, terutamanya bagi peminjam yang mempunyai tanggungan kewangan lain seperti pinjaman kereta atau pinjaman peribadi. Premium MLTA biasanya dibayar secara bulanan atau tahunan.

Insurans Perlindungan Jumlah Perlindungan Pembayaran Premium
MRTA Kematian atau hilang upaya kekal peminjam Sama dengan jumlah pinjaman Sekaligus pada permulaan pinjaman
Insurans Empunya Rumah Kerosakan atau kerugian hartanah akibat bencana Berdasarkan nilai hartanah Tahunan
MLTA Kematian atau hilang upaya kekal peminjam (perlindungan tambahan) Tetap sepanjang tempoh pinjaman Bulanan atau tahunan

Peminjam perlu memastikan bahawa insurans yang diambil adalah mencukupi untuk melindungi kepentingan mereka dan ahli keluarga mereka. Sekiranya berlaku sebarang perubahan dalam situasi kewangan atau keperluan perlindungan, peminjam boleh menghubungi LPPSA atau penasihat insurans untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan.

8. Penyelesaian awal dan penstrukturan semula pinjaman LPPSA

Pinjaman LPPSA menawarkan fleksibiliti kepada peminjam untuk membuat penyelesaian awal atau penstrukturan semula pinjaman mereka mengikut keperluan dan kemampuan kewangan mereka.

Penyelesaian Awal

Penyelesaian awal bermaksud peminjam membayar balik keseluruhan baki pinjaman sebelum tamat tempoh pinjaman yang ditetapkan. Peminjam boleh membuat penyelesaian awal pada bila-bila masa tanpa sebarang penalti atau caj tambahan.

Kelebihan membuat penyelesaian awal ialah peminjam dapat menjimatkan wang dari segi faedah yang perlu dibayar. Semakin awal pinjaman diselesaikan, semakin banyak penjimatan yang dapat dibuat.

Walau bagaimanapun, sebelum membuat penyelesaian awal, peminjam perlu memastikan bahawa mereka mempunyai wang yang mencukupi untuk menjelaskan keseluruhan baki pinjaman. Peminjam juga perlu memaklumkan kepada LPPSA sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tarikh penyelesaian yang dirancang.

Penstrukturan Semula Pinjaman

Penstrukturan semula pinjaman bermaksud peminjam memohon untuk mengubah syarat-syarat pinjaman sedia ada, seperti tempoh bayaran balik, jumlah ansuran bulanan, atau jenis pinjaman. Penstrukturan semula pinjaman biasanya dibuat apabila peminjam menghadapi kesulitan untuk membayar ansuran bulanan atau ingin mengurangkan beban kewangan mereka.

Antara pilihan penstrukturan semula yang ditawarkan oleh LPPSA ialah:

 1. Lanjutan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun
 2. Pengurangan ansuran bulanan sehingga 50%
 3. Penukaran jenis pinjaman (contoh: dari konvensional ke Islamik)
 4. Penangguhan bayaran ansuran sehingga 12 bulan

Untuk memohon penstrukturan semula pinjaman, peminjam perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada LPPSA berserta dengan dokumen sokongan yang berkaitan, seperti slip gaji terkini, penyata bank, dan surat pengesahan majikan. LPPSA akan menilai permohonan tersebut dan memaklumkan keputusannya kepada peminjam dalam tempoh 30 hari.

Pilihan Keterangan Kelebihan Pertimbangan
Penyelesaian Awal Bayar balik keseluruhan baki pinjaman sebelum tamat tempoh Jimat faedah, kurangkan tempoh pinjaman Pastikan mempunyai wang yang mencukupi
Penstrukturan Semula Ubah syarat pinjaman (tempoh, ansuran, jenis) Kurangkan beban kewangan, sesuaikan kemampuan Kemukakan dokumen sokongan, tunggu kelulusan

Peminjam perlu menilai pilihan yang ada dengan teliti dan mendapatkan nasihat kewangan sebelum membuat keputusan. LPPSA sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat nasihat dan bantuan kepada peminjam yang memerlukan.

Kesimpulan

Pinjaman perumahan LPPSA menawarkan pelbagai kelebihan kepada penjawat awam yang ingin memiliki rumah idaman mereka. Antara kelebihan utama ialah kadar faedah yang kompetitif, tempoh bayaran balik yang fleksibel, jumlah pinjaman yang tinggi, proses permohonan yang mudah, dan tiada penalti untuk penyelesaian awal.

Walau bagaimanapun, pinjaman LPPSA juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti kelayakan yang terhad kepada penjawat awam sahaja, jumlah pinjaman yang mungkin tidak mencukupi untuk hartanah di kawasan tertentu, tempoh pemprosesan yang lebih lama, pilihan hartanah yang terhad, dan keperluan insurans tambahan.

Untuk memohon pinjaman LPPSA, peminjam perlu melalui beberapa langkah penting, seperti menyemak kelayakan, memilih hartanah yang sesuai, mengisi borang permohonan, mengemukakan dokumen yang diperlukan, dan menunggu kelulusan daripada LPPSA.

Dari segi kadar faedah dan tempoh bayaran balik, LPPSA menawarkan kadar yang tetap pada 4.0% untuk semua jenis pinjaman, manakala tempoh bayaran balik adalah sehingga 35 tahun untuk PPK, PPKB, dan PPKBT, dan sehingga 25 tahun untuk PPKBK.

Peminjam juga dikehendaki untuk mengambil insurans yang berkaitan, seperti MRTA, Insurans Empunya Rumah, dan MLTA (pilihan) untuk melindungi kepentingan mereka dan LPPSA.

Sekiranya peminjam ingin membuat penyelesaian awal atau penstrukturan semula pinjaman, LPPSA menawarkan pilihan yang fleksibel untuk disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan kewangan peminjam.

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA merupakan satu pilihan yang baik bagi penjawat awam yang ingin memiliki rumah sendiri. Dengan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, pinjaman LPPSA dapat membantu meringankan beban kewangan dan memudahkan proses pemilikan rumah.

Walau bagaimanapun, peminjam perlu menilai dengan teliti keperluan dan kemampuan kewangan mereka sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman LPPSA. Peminjam juga perlu memastikan bahawa mereka memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan dan mempunyai dokumen yang lengkap untuk mempercepatkan proses permohonan.

Sekiranya peminjam menghadapi sebarang kesulitan atau keraguan sepanjang proses permohonan atau pembayaran balik pinjaman, mereka tidak perlu teragak-agak untuk menghubungi LPPSA untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan. LPPSA sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada peminjam dan memastikan kebajikan mereka terjaga.

Dengan perancangan kewangan yang teliti dan disiplin dalam membayar ansuran bulanan, pinjaman perumahan LPPSA dapat membantu penjawat awam merealisasikan impian mereka untuk memiliki rumah idaman dan memberikan kestabilan kewangan kepada diri sendiri dan keluarga mereka pada masa hadapan.