Rumah IBS

Kemaskini Terbaru KWSP 2024: Panduan Lengkap Caruman, Pengeluaran, dan Manfaat

spacejoy AAy5l4 oFuw unsplash scaled

Kemaskini Terbaru KWSP 2024: Panduan Lengkap Caruman, Pengeluaran, dan Manfaat


blank

blank

1. Pendahuluan: Pengenalan kepada KWSP dan Kepentingannya

KWSP, atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, merupakan sebuah skema simpanan wajib di Malaysia yang bertujuan untuk menyediakan keamanan kewangan kepada pekerja sektor swasta dan awam apabila mereka mencapai umur persaraan, mengalami kecacatan serius, atau meninggal dunia. Melalui mekanisme caruman bulanan dari gaji pekerja dan sumbangan majikan, KWSP bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang memastikan pekerja memiliki simpanan yang cukup untuk masa depan mereka.

Mengapa KWSP Penting?

KWSP tidak hanya sekadar tabungan persaraan; ia juga merupakan pilar penting dalam sistem keselamatan sosial Malaysia. Keunikan KWSP terletak pada fleksibilitasnya yang membolehkan ahli mengakses dana mereka di bawah syarat tertentu sebelum persaraan, seperti untuk pembelian rumah pertama, pendidikan, dan perbelanjaan kesihatan.

Manfaat KWSP:

 • Jaminan Kewangan Pasca Persaraan: Memastikan pekerja memiliki simpanan yang mencukupi untuk menikmati gaya hidup yang selesa selepas bersara.
 • Bantuan Kewangan Dalam Keadaan Darurat: Membolehkan pengeluaran dana untuk keperluan darurat, seperti perbelanjaan perubatan atau pendidikan.
 • Pelaburan Bijak: KWSP melaburkan sebahagian dari simpanan ahli dalam pelbagai instrumen kewangan untuk menghasilkan pulangan yang lebih baik, meningkatkan nilai simpanan pekerja.

Kadar Caruman KWSP

Kadar caruman KWSP ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah dari masa ke masa untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan keperluan sosial. Untuk tahun 2024, kadar caruman telah ditetapkan kepada 11% dari gaji bulanan pekerja dengan majikan menyumbang tambahan 12% atau 13%, bergantung pada jumlah gaji pekerja.

Gaji Bulanan (RM) Kadar Caruman Pekerja (%) Kadar Caruman Majikan (%)
Hingga RM5,000 11% 13%
Melebihi RM5,000 11% 12%

Pengurusan KWSP yang cekap dan berkesan memastikan bahawa simpanan pekerja terus bertambah melalui pelaburan yang bijak, sambil menyediakan fleksibilitas untuk keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Ini menjadikan KWSP salah satu tonggak utama dalam perancangan kewangan dan keselamatan sosial di Malaysia.

spacejoy EVjqpcn79AM unsplash scaled

spacejoy EVjqpcn79AM unsplash scaled

2. Kadar Caruman KWSP Terkini untuk Tahun 2024

Dalam usaha memastikan kestabilan kewangan jangka panjang bagi pekerja di Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sentiasa mengemaskini dan menyesuaikan kadar caruman untuk menampung keperluan ahli-ahlinya. Untuk tahun 2024, terdapat beberapa perubahan penting yang perlu diperhatikan oleh pekerja dan majikan dalam konteks kadar caruman KWSP.

Kadar Caruman Pekerja dan Majikan

Kadar caruman KWSP ditetapkan berdasarkan peratusan tertentu dari gaji bulanan pekerja. Ini merupakan sumbangan bersama antara pekerja dan majikan, yang mana kedua-duanya menyumbang sebahagian dari gaji bulanan ke dalam akaun KWSP pekerja. Kadar caruman untuk tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Gaji Bulanan (RM) Kadar Caruman Pekerja (%) Kadar Caruman Majikan (%)
Hingga RM5,000 11 13
Melebihi RM5,000 11 12

Perubahan ini menekankan komitmen KWSP untuk memastikan pekerja mempunyai simpanan yang mencukupi untuk keperluan masa depan mereka, sambil memberi ruang kepada majikan untuk menyumbang secara adil ke dalam simpanan tersebut.

Pengaruh Perubahan Kadar Caruman Terhadap Simpanan Ahli

Kadar caruman yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dirancang untuk meningkatkan jumlah simpanan ahli, memberikan mereka lebih banyak keamanan kewangan apabila bersara atau menghadapi keperluan kewangan mendesak. Penyesuaian kadar caruman ini adalah responsif terhadap keadaan ekonomi semasa dan bertujuan untuk membantu pekerja mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depan mereka.

Manfaat Penyesuaian Kadar Caruman:

 • Meningkatkan Jumlah Simpanan: Dengan kadar caruman yang lebih tinggi, pekerja dapat mengumpul lebih banyak dana dalam akaun KWSP mereka, menyediakan lebih banyak keamanan kewangan untuk masa depan.
 • Pelaburan untuk Masa Depan: KWSP menggunakan dana yang dikumpulkan untuk melabur dalam pelbagai instrumen kewangan, meningkatkan potensi pertumbuhan simpanan ahli.
 • Fleksibilitas dan Keamanan: Penyesuaian kadar ini juga memberikan fleksibilitas bagi ahli untuk menggunakan sebahagian dari simpanan mereka untuk keperluan tertentu seperti pembelian rumah, pendidikan, dan perbelanjaan kesihatan, sambil mengekalkan asas simpanan yang kukuh untuk persaraan.

Penyesuaian kadar caruman KWSP untuk tahun 2024 adalah langkah proaktif oleh KWSP untuk menangani cabaran ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pekerja di Malaysia. Dengan memahami dan mematuhi kadar caruman terkini, pekerja dan majikan dapat memastikan bahwa mereka berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi masa depan dengan lebih yakin dan terjamin.


blank

3. Perubahan dalam Jadual Caruman KWSP 2024

Setiap tahun, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) melakukan kajian dan penyesuaian ke atas struktur caruman untuk memastikan keberkesanan dan keberlanjutan sistem simpanan wajib ini dalam memberikan manfaat kepada semua ahli. Tahun 2024 menyaksikan beberapa perubahan penting dalam jadual caruman KWSP yang bertujuan meningkatkan keamanan kewangan ahli di masa hadapan.

Maklumat Terkini Jadual Caruman

Perubahan dalam jadual caruman KWSP 2024 dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada ahli, mengambil kira perubahan ekonomi dan keperluan semasa ahli. Berikut adalah ringkasan perubahan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2024:

Gaji Bulanan (RM) Caruman Pekerja 2022 (%) Caruman Pekerja 2024 (%) Caruman Majikan 2022 (%) Caruman Majikan 2024 (%)
Hingga RM5,000 11 11 12 13
Melebihi RM5,000 11 11 12 12

Perubahan utama terletak pada peningkatan kadar caruman majikan untuk gaji bulanan hingga RM5,000, dari 12% kepada 13%. Ini merupakan langkah progresif untuk memastikan pekerja dengan pendapatan lebih rendah dapat menikmati peningkatan dalam simpanan persaraan mereka.

Impak Perubahan Terhadap Simpanan Ahli

Perubahan dalam jadual caruman ini dijangka memberikan impak positif terhadap jumlah simpanan ahli, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori gaji bulanan hingga RM5,000. Penambahan 1% dari caruman majikan akan secara langsung meningkatkan jumlah akumulasi simpanan ahli tanpa membebankan pekerja dengan peningkatan caruman dari pihak mereka.

Manfaat Utama dari Perubahan Jadual Caruman:

 • Peningkatan Simpanan untuk Persaraan: Dengan adanya tambahan sumbangan dari majikan, pekerja dapat mengharapkan peningkatan dalam jumlah simpanan KWSP mereka, yang mana akan memberi manfaat dalam jangka panjang.
 • Kesejahteraan Pekerja: Ini menunjukkan komitmen KWSP dan majikan dalam memastikan kesejahteraan pekerja, khususnya dalam aspek kewangan dan persediaan untuk masa depan.
 • Pengurusan Kewangan yang Lebih Baik: Dengan simpanan yang lebih besar, ahli KWSP akan mempunyai lebih banyak fleksibilitas dalam pengurusan kewangan mereka, termasuk kemampuan untuk membuat pengeluaran bagi keperluan penting tanpa mengganggu simpanan asas untuk persaraan.

Perubahan dalam jadual caruman KWSP untuk tahun 2024 menunjukkan usaha berterusan oleh pihak berkuasa untuk meningkatkan keberkesanan sistem simpanan wajib ini dalam menyediakan keamanan kewangan untuk semua ahli. Ini merupakan langkah positif ke arah memastikan semua pekerja di Malaysia dapat menikmati masa depan yang lebih terjamin dan selesa.

spacejoy EbZRNbcs2sA unsplash scaled

spacejoy EbZRNbcs2sA unsplash scaled

4. Manfaat Akaun 1 dan Akaun 2 KWSP

KWSP menawarkan dua jenis akaun untuk ahli-ahlinya, yang masing-masing mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri yang dirancang untuk memenuhi keperluan kewangan ahli pada peringkat yang berbeza dalam hidup mereka. Akaun 1 dan Akaun 2 KWSP memainkan peranan penting dalam membantu ahli mengurus simpanan persaraan mereka dengan lebih efektif, sambil menyediakan akses kepada dana untuk keperluan khusus.

Akaun 1 KWSP: Simpanan Untuk Persaraan

Akaun 1 KWSP dirancang untuk menjadi asas simpanan persaraan ahli. Sebanyak 70% daripada caruman bulanan ahli akan ditempatkan ke dalam Akaun 1, yang mana dana ini akan dikunci sehingga ahli mencapai usia persaraan atau memenuhi syarat pengeluaran lain yang ditetapkan.

Manfaat Utama Akaun 1:

 • Kestabilan Kewangan Jangka Panjang: Memastikan ahli mempunyai simpanan yang mencukupi apabila mereka bersara.
 • Pelaburan Bijak: KWSP melaburkan dana dalam Akaun 1 dalam pelbagai instrumen kewangan untuk mengoptimalkan pulangan, meningkatkan nilai simpanan ahli.
 • Perlindungan Kewangan: Melindungi ahli daripada membuat pengeluaran tanpa perencanaan yang boleh mengurangkan simpanan persaraan mereka.

Akaun 2 KWSP: Fleksibiliti untuk Keperluan Khusus

Akaun 2 membolehkan ahli mengakses sebahagian daripada simpanan mereka untuk keperluan tertentu sebelum persaraan, seperti pembelian rumah pertama, pendidikan, dan perbelanjaan perubatan. Sebanyak 30% daripada caruman bulanan ahli akan ditempatkan ke dalam Akaun 2.

Manfaat Utama Akaun 2:

 • Pengeluaran untuk Pembelian Rumah: Membantu ahli membiayai pembelian rumah pertama mereka.
 • Pendidikan: Membolehkan ahli menggunakan simpanan untuk membayar yuran pendidikan mereka atau ahli keluarga.
 • Perbelanjaan Perubatan: Menyediakan akses kepada dana untuk perbelanjaan perubatan bagi penyakit kritikal atau pembedahan besar.
Tujuan Pengeluaran Akaun Digunakan Keterangan
Pembelian Rumah Akaun 2 Pengeluaran untuk membiayai pembelian rumah pertama.
Pendidikan Akaun 2 Pengeluaran untuk membayar yuran pendidikan.
Perbelanjaan Perubatan Akaun 2 Pengeluaran untuk perbelanjaan perubatan besar.

Manfaat Akaun 1 dan Akaun 2 KWSP memastikan ahli mempunyai keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan mereka sambil memiliki akses kepada dana untuk keperluan penting dalam hidup. Ini mencerminkan komitmen KWSP dalam menyediakan kerangka simpanan yang fleksibel dan responsif terhadap keperluan kewangan beragam ahli.


blank

5. Panduan Pengeluaran KWSP: Syarat dan Prosedur

Pengeluaran KWSP membolehkan ahli mengakses simpanan mereka untuk pelbagai keperluan sebelum mencapai usia persaraan. Walau bagaimanapun, terdapat syarat dan prosedur tertentu yang perlu dipatuhi untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar dan memenuhi keperluan ahli.

Syarat Pengeluaran KWSP

KWSP menyediakan pelbagai pilihan pengeluaran untuk memenuhi keperluan khusus ahli, seperti pembelian rumah, pendidikan, perubatan, dan persaraan awal. Setiap pilihan pengeluaran mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh ahli:

 • Pengeluaran untuk Pembelian Rumah: Ahli perlu menunjukkan bukti pembelian rumah dan tidak memiliki lebih daripada satu hartanah pada masa pengeluaran.
 • Pengeluaran untuk Pendidikan: Ahli atau anak ahli harus terdaftar dalam kursus pengajian penuh waktu di institusi yang diiktiraf.
 • Pengeluaran untuk Perbelanjaan Perubatan: Ahli perlu mengemukakan bukti diagnosis penyakit kritikal atau perlunya pembedahan besar.
 • Pengeluaran Persaraan Awal: Ahli boleh membuat pengeluaran selepas mencapai umur 50 tahun untuk persaraan awal.

Prosedur Pengeluaran KWSP

Proses pengeluaran KWSP melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diikuti oleh ahli:

 1. Penentuan Kelayakan: Ahli perlu mengesahkan kelayakan mereka untuk pengeluaran berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP.
 2. Pengumpulan Dokumen: Ahli perlu mengumpul semua dokumen yang diperlukan, seperti borang pengeluaran KWSP, bukti pendaftaran kursus (untuk pendidikan), atau dokumen perubatan.
 3. Penghantaran Permohonan: Ahli boleh menghantar permohonan pengeluaran mereka secara online melalui portal KWSP atau secara manual di kaunter KWSP.
 4. Pemprosesan dan Kelulusan: KWSP akan memproses permohonan dan memberikan kelulusan berdasarkan pemenuhan syarat dan keabsahan dokumen yang dikemukakan.
 5. Pengeluaran Dana: Setelah permohonan diluluskan, dana akan dipindahkan ke akaun bank ahli atau dibayar melalui cara yang telah ditetapkan.
Langkah Tindakan Dokumen Diperlukan
1 Penentuan Kelayakan
2 Pengumpulan Dokumen Borang pengeluaran, bukti pendaftaran kursus, dokumen perubatan
3 Penghantaran Permohonan
4 Pemprosesan dan Kelulusan
5 Pengeluaran Dana

Mematuhi syarat dan prosedur pengeluaran KWSP adalah penting untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar. Ahli disarankan untuk menghubungi KWSP atau melawat laman web rasmi KWSP untuk mendapatkan maklumat terkini dan lengkap mengenai pengeluaran KWSP.

spacejoy ctyssSFmXmU unsplash scaled

spacejoy ctyssSFmXmU unsplash scaled

6. Program Bantuan Kerajaan Melalui KWSP

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, kerajaan Malaysia, melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), telah memperkenalkan beberapa program bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban kewangan ahli dan memberi sokongan tambahan dalam masa-masa sukar. Program-program ini dirancang untuk membantu ahli dalam menghadapi cabaran ekonomi, meningkatkan kemampuan simpanan, dan menyediakan akses kepada dana apabila diperlukan.

Program Bantuan Kerajaan Utama

Berikut adalah beberapa program bantuan kerajaan yang telah diperkenalkan melalui KWSP untuk membantu ahli-ahlinya:

 • i-Sinar: Program ini membolehkan ahli yang terjejas pendapatannya akibat pandemik COVID-19 untuk mengakses sebahagian daripada simpanan mereka dalam Akaun 1.
 • i-Lestari: Program ini memungkinkan ahli mengeluarkan jumlah tertentu setiap bulan dari Akaun 2 untuk membantu meringankan beban kewangan semasa krisis.
 • i-Citra: Sebuah inisiatif yang membolehkan ahli mengeluarkan sejumlah wang dari Akaun 2 untuk tujuan penggunaan yang lebih fleksibel, termasuk keperluan sehari-hari.
Program Tujuan Akaun KWSP Digunakan Jumlah Pengeluaran
i-Sinar Membantu ahli yang terjejas pendapatan akibat pandemik Akaun 1 Berdasarkan kriteria tertentu
i-Lestari Meringankan beban kewangan semasa krisis Akaun 2 Tetap setiap bulan
i-Citra Penggunaan fleksibel untuk keperluan sehari-hari Akaun 2 Maksimum tertentu

Syarat Kelayakan dan Cara Memohon

Setiap program bantuan ini mempunyai syarat kelayakan dan prosedur permohonan tersendiri. Ahli yang berminat hendaklah merujuk kepada laman web rasmi KWSP untuk maklumat terkini mengenai syarat kelayakan, jumlah pengeluaran yang dibenarkan, dan langkah-langkah untuk memohon:

 1. Mengesahkan Kelayakan: Ahli perlu memeriksa kelayakan mereka berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk setiap program.
 2. Pengumpulan Dokumen: Mengumpul dokumen yang diperlukan sebagai bukti keperluan atau keadaan kewangan.
 3. Penghantaran Permohonan: Memohon secara online melalui portal KWSP atau secara manual di kaunter KWSP, bergantung kepada keperluan program.

Program-program bantuan kerajaan ini menunjukkan komitmen bersama antara kerajaan dan KWSP dalam menyokong kebajikan ahli-ahlinya, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang mencabar. Melalui inisiatif-inisiatif ini, ahli KWSP dapat memanfaatkan simpanan mereka dengan lebih fleksibel untuk mengatasi keperluan kewangan segera sambil terus menyimpan untuk masa depan.


blank

7. Strategi Pelaburan KWSP untuk Maksimumkan Simpanan

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) memainkan peranan penting dalam mengurus simpanan persaraan ahlinya dengan bijak melalui pelaburan yang strategik. Tujuan utama strategi pelaburan KWSP adalah untuk memaksimumkan pulangan simpanan ahli sambil meminimumkan risiko, memastikan kestabilan kewangan untuk masa depan mereka. Dalam melakukan ini, KWSP mengikut pendekatan pelaburan yang berdiversifikasi dan tahan lama.

Prinsip Pelaburan KWSP

KWSP mendasarkan strategi pelaburannya pada beberapa prinsip utama untuk memastikan pengurusan aset yang efektif:

 • Diversifikasi Aset: KWSP melaburkan dalam pelbagai aset untuk mengurangkan risiko dan memaksimumkan pulangan. Pelaburan ini merangkumi ekuiti, bon, hartanah, dan aset alternatif.
 • Pengurusan Risiko: KWSP mengamalkan pengurusan risiko yang ketat untuk memastikan kestabilan dan keamanan simpanan ahli.
 • Pelaburan Jangka Panjang: Dengan fokus pada pelaburan jangka panjang, KWSP dapat mengambil kesempatan daripada pertumbuhan pasaran dan pulangan kompaun atas masa.

Strategi Pelaburan Utama

Untuk mencapai matlamat ini, KWSP mengimplementasikan beberapa strategi pelaburan utama:

 1. Pelaburan dalam Ekuiti: Melabur dalam syarikat-syarikat yang disenaraikan di bursa saham untuk mengambil kesempatan daripada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan modal.
 2. Pelaburan dalam Bon: Memperoleh pendapatan tetap melalui pelaburan dalam bon kerajaan dan korporat, yang menawarkan pulangan yang stabil dan risiko yang lebih rendah.
 3. Pelaburan dalam Hartanah dan Aset Alternatif: Melabur dalam hartanah komersial dan aset alternatif seperti infrastruktur untuk diversifikasi dan pulangan jangka panjang.
 4. Pengoptimuman Aset: Secara berkala menilai semula dan mengoptimumkan portfolio pelaburan untuk memastikan penyelarasan dengan objektif pulangan dan toleransi risiko.
Kategori Pelaburan Tujuan Manfaat
Ekuiti Pertumbuhan modal Potensi pulangan tinggi
Bon Pendapatan tetap Stabiliti dan risiko rendah
Hartanah Diversifikasi Pulangan jangka panjang
Aset Alternatif Diversifikasi lanjut Potensi pulangan yang tidak berkorelasi dengan pasaran tradisional

Strategi pelaburan KWSP dirancang untuk memanfaatkan peluang pasaran sambil menjaga kestabilan kewangan dan meminimumkan risiko untuk ahlinya. Melalui pendekatan yang berhati-hati dan terukur ini, KWSP berusaha untuk memastikan bahawa semua simpanan ahli dapat bertumbuh secara konsisten sepanjang masa, menyediakan asas yang kukuh untuk keperluan persaraan mereka.

spacejoy c0JoR 2x3E unsplash scaled

spacejoy c0JoR 2x3E unsplash scaled

8. Kesimpulan: Mempersiapkan Masa Depan dengan Bijak Melalui KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menyediakan platform yang kukuh untuk membantu rakyat Malaysia mempersiapkan masa depan mereka dengan bijak. Melalui caruman, pelaburan strategik, dan akses kepada dana untuk keperluan khusus, KWSP memainkan peranan penting dalam membina kestabilan kewangan untuk persaraan yang selesa dan terjamin.

Mengambil Langkah Proaktif untuk Persaraan

Mempersiapkan untuk masa depan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan KWSP, ahli diberi peluang untuk mengambil langkah proaktif dalam merancang persaraan mereka. Kadar caruman yang ditetapkan, bersama dengan pilihan pengeluaran dan program bantuan kerajaan, memastikan bahawa ahli KWSP memiliki akses kepada sumber kewangan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran ekonomi, serta untuk memenuhi keperluan hidup mereka sekarang dan di masa depan.

Manfaat Maksimum Melalui Strategi Pelaburan Bijak

Dengan mengadopsi strategi pelaburan yang bijak dan berdiversifikasi, KWSP tidak hanya melindungi simpanan ahli daripada risiko, tetapi juga memaksimumkan potensi pulangan. Ini membolehkan simpanan ahli bertumbuh sepanjang masa, memberikan keamanan dan kestabilan kewangan yang lebih baik bagi masa depan.

Komitmen terhadap Kesejahteraan Ahli

KWSP berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan ahli-ahlinya melalui penyediaan perkhidmatan dan inisiatif yang berorientasikan ahli. Dari memudahkan pengeluaran untuk keperluan segera hingga menyediakan sokongan melalui program bantuan kerajaan, KWSP menunjukkan dedikasinya dalam membantu ahli mempersiapkan dan menikmati masa depan mereka dengan lebih yakin.

Aspek Komitmen KWSP
Caruman dan Pengeluaran Fleksibilitas dan akses kepada dana
Pelaburan Strategi pelaburan yang bijak dan berdiversifikasi
Bantuan Kerajaan Program-program sokongan dalam masa sukar

Mempersiapkan masa depan dengan bijak melalui KWSP bukan hanya tentang menyimpan untuk persaraan, tetapi juga tentang mengambil keputusan kewangan yang berinformasi dan memanfaatkan peluang yang disediakan untuk memaksimumkan simpanan. Dengan perencanaan dan persiapan yang tepat, ahli KWSP dapat menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan terjamin, menikmati hasil simpanan mereka yang telah bertumbuh sepanjang tahun.