Hartanah

Langkah-Langkah Penting dalam Membuat Rumah Atas Tanah Sendiri

DALL·E 2023 10 16 13.32.36 Photo of a modern house being constructed with IBS panels showcasing the efficiency and innovation of the building process

Langkah-Langkah Penting dalam Membuat Rumah Atas Tanah Sendiri


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


Pendahuluan

Memiliki rumah sendiri adalah impian setiap individu. Namun, apa yang lebih menarik daripada memiliki rumah adalah kemampuan untuk membuat rumah atas tanah sendiri. Bayangkan, setiap inci rumah itu direka mengikut cita rasa, keperluan, dan impian anda. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuat rumah atas tanah sendiri.

Terdapat banyak kelebihan jika anda memilih untuk membuat rumah sendiri. Antaranya adalah kebebasan untuk memilih reka bentuk, susun atur, dan bahan binaan yang anda suka. Selain itu, anda juga mempunyai kuasa penuh dalam menentukan lokasi dan orientasi rumah, yang boleh mempengaruhi keselesaan dan keberkesanan energetik rumah.

Namun, membuat rumah bukanlah tugas yang mudah. Ia memerlukan perancangan yang teliti, pengetahuan yang luas dan komitmen yang tinggi. Oleh itu, artikel ini akan menjadi panduan anda dalam perjalanan ini. Dari menyiapkan bajet hingga mendapatkan kelulusan, kami akan membimbing anda melalui setiap langkah penting.

Kelebihan Membuat Rumah Atas Tanah Sendiri:

 • Kebebasan dalam reka bentuk
 • Kontrol penuh atas bahan dan kualiti pembinaan
 • Peluang untuk memaksimakan keberkesanan energetik

Risiko dan Cabaran:

 • Proses kelulusan yang memakan masa
 • Risiko kos tambahan
 • Keperluan untuk menguruskan banyak aspek teknikal

Jadi, jika anda berminat untuk membuat rumah impian anda sendiri, teruskan membaca. Kami akan membincangkan setiap aspek dengan terperinci, dan memberikan anda semua maklumat yang anda perlukan untuk memulakan projek ini dengan yakin.

Untuk maklumat lanjut mengenai proses pembinaan dan keperluan kewangan, anda boleh merujuk kepada kalkulator kelayakan pembiayaan bank kami.


DALL·E 2023 10 19 15.49.58 Photo of a detailed architectural model of a modern Malaysian home

1. Sediakan Bajet Untuk Pembinaan Rumah

Membuat rumah atas tanah sendiri adalah projek yang memerlukan perancangan kewangan yang teliti. Sebelum anda memulakan apa-apa, adalah penting untuk mengetahui berapa banyak wang yang anda perlukan dan berapa banyak yang anda mampu belanjakan. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan beberapa langkah penting dalam menyiapkan bajet untuk projek pembinaan rumah anda.

Mengenal Pasti Sumber Pendapatan dan Belanjaan

Langkah pertama dalam menyiapkan bajet adalah dengan mengenal pasti semua sumber pendapatan anda dan bagaimana wang itu dibelanjakan setiap bulan. Ini termasuk gaji, pendapatan sampingan, simpanan, dan sebagainya. Selain itu, anda juga perlu mempertimbangkan semua komitmen kewangan anda seperti bayaran pinjaman, bil utiliti, dan kos hidup.

Menggunakan Alat Kalkulator

Untuk memudahkan proses ini, anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank yang disediakan di laman web kami. Alat ini akan membantu anda menentukan berapa banyak pinjaman yang anda layak terima berdasarkan pendapatan dan belanjaan anda.

Menentukan Kos Pembinaan

Setelah mengetahui berapa banyak yang anda mampu belanjakan, langkah seterusnya adalah menentukan kos pembinaan. Ini termasuk kos bahan binaan, upah pekerja, kos kelulusan dan permit, serta kos lain yang mungkin timbul sepanjang projek. Adalah disarankan untuk mendapatkan beberapa sebut harga dari kontraktor berbeza untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kos pembinaan.

Menyediakan Dana Kecemasan

Selain dari kos yang telah dianggarkan, adalah bijak untuk menyediakan dana kecemasan. Ini adalah untuk menampung sebarang kos tambahan atau kelewatan yang mungkin berlaku. Sebagai panduan, dana kecemasan ini sebaiknya antara 10% hingga 20% dari kos keseluruhan projek.

Memantau dan Menyesuaikan Bajet

Setelah bajet disediakan, ia perlu dipantau dan disesuaikan dari masa ke masa. Ini adalah untuk memastikan anda sentiasa berada dalam bajet dan mengelakkan sebarang masalah kewangan di kemudian hari.

Dengan perancangan kewangan yang teliti, anda akan lebih yakin dan bersedia untuk memulakan projek pembinaan rumah impian anda. Untuk maklumat lanjut mengenai pembiayaan pembinaan, anda boleh merujuk kepada FAQ kami.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

2. Semak Status Hak Milik Tanah

Sebelum anda memulakan projek pembinaan rumah, salah satu langkah kritikal yang perlu diambil adalah memastikan status hak milik tanah tempat anda akan membuat rumah. Tanah adalah asas kepada setiap projek pembinaan, dan memahami status hak miliknya adalah penting untuk mengelakkan sebarang masalah legal di masa depan.

Kriteria Tanah yang Sesuai

Pilihlah tanah yang memenuhi kriteria tertentu seperti lokasi, saiz, dan topografi. Pastikan juga tanah tersebut mempunyai akses mudah ke kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air, dan elektrik. Anda boleh merujuk kepada lokasi projek kami untuk mendapatkan idea mengenai lokasi yang sesuai.

Jenis Hak Milik Tanah

Di Malaysia, terdapat beberapa jenis hak milik tanah seperti Hak Milik Kekal (Freehold) dan Hak Milik Sementara (Leasehold). Setiap jenis hak milik mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, jadi pastikan anda memahami apa yang anda miliki sebelum memulakan projek.

Proses Kelulusan Hak Milik

Setelah anda memilih tanah yang sesuai, langkah seterusnya adalah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa tempatan. Ini termasuklah mendapatkan pelbagai jenis permit dan kelulusan seperti pelan bangunan, pelan tapak, dan lain-lain. Anda boleh merujuk kepada senarai PBT di Selangor untuk maklumat lanjut.

Penilaian oleh Juru Ukur Bertauliah

Adalah disarankan untuk melantik juru ukur bertauliah untuk melakukan penilaian tanah. Ini adalah untuk memastikan bahawa tanah tersebut memenuhi semua keperluan teknikal dan legal sebelum memulakan pembinaan.

Menyemak Dokumen Legal

Pastikan anda memeriksa semua dokumen legal seperti Sijil Hak Milik, geran tanah, dan sebarang perjanjian yang mungkin ada. Jika perlu, dapatkan nasihat dari peguam yang berpengalaman dalam urusan hartanah.

Dengan memastikan semua aspek hak milik tanah adalah selamat dan sah, anda akan dapat memulakan projek anda dengan lebih yakin dan tenang. Untuk maklumat lanjut mengenai proses kelulusan dan dokumen yang diperlukan, anda boleh merujuk kepada hubungi kami.


DALL·E 2023 10 17 17.57.46 Photo of hands holding a small house model symbolizing the dream and planning of home ownership

3. Lantik Pasukan Yang Bertauliah

Setelah menyiapkan bajet dan memastikan status hak milik tanah, langkah seterusnya dalam membuat rumah atas tanah sendiri adalah melantik pasukan yang bertauliah. Pasukan ini biasanya terdiri daripada arkitek, juru ukur, dan kontraktor. Mereka akan bekerja sama untuk memastikan projek anda berjalan lancar dari awal hingga akhir.

Memilih Arkitek

Arkitek adalah orang yang akan membantu anda merancang rumah impian anda. Mereka akan memastikan reka bentuk rumah memenuhi keperluan anda dan juga mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Anda boleh merujuk kepada spesifikasi rumah kami untuk mendapatkan idea mengenai apa yang boleh dilakukan.

Memilih Juru Ukur

Juru ukur bertauliah adalah penting untuk memastikan bahawa semua aspek teknikal projek anda mematuhi standard yang ditetapkan. Ini termasuk pengukuran tanah, penilaian struktur, dan lain-lain. Juru ukur juga akan membantu dalam proses kelulusan dokumen dan permit.

Memilih Kontraktor

Kontraktor adalah pihak yang akan melaksanakan pembinaan. Memilih kontraktor yang berpengalaman dan bertauliah adalah penting untuk memastikan kualiti kerja. Anda boleh merujuk kepada kontraktor rumah IBS kami untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik.

Peranan Masing-Masing dalam Projek

Setiap ahli pasukan mempunyai peranan yang spesifik. Arkitek merancang, juru ukur menilai, dan kontraktor melaksanakan. Adalah penting untuk memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik untuk mencapai matlamat yang sama.

Menyediakan Perjanjian dan Kontrak

Sebelum memulakan kerja, pastikan anda mempunyai perjanjian atau kontrak yang jelas dengan semua pihak yang terlibat. Ini adalah untuk melindungi kepentingan anda dan memastikan semua pihak memahami tanggungjawab mereka.

Dengan melantik pasukan yang bertauliah, anda akan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan dengan lancar dan mengikut jadual. Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk memilih pasukan yang sesuai, anda boleh hubungi kami.


2 Skim Zero Deposit

4. Sediakan Perjanjian Membuat Rumah

Membuat rumah adalah satu komitmen yang besar, baik dari segi masa maupun kewangan. Oleh itu, penting untuk memastikan semua aspek projek diatur dengan baik melalui perjanjian atau kontrak. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan mengenai pentingnya kontrak perjanjian dan bagaimana untuk memilih kontraktor dan peguam yang sesuai.

Pentingnya Kontrak Perjanjian

Kontrak perjanjian adalah dokumen legal yang menggariskan tanggungjawab dan hak setiap pihak yang terlibat dalam projek pembinaan. Ia akan memastikan bahawa semua pihak memahami apa yang dijangkakan daripada mereka dan apa yang akan mereka terima sebagai balasan. Anda boleh merujuk kepada FAQ kami untuk mendapatkan contoh kontrak perjanjian.

Mengenal Pasti Syarat dan Kondisi

Syarat dan kondisi dalam kontrak haruslah jelas dan spesifik. Ini termasuk jadual pembinaan, kos, kualiti bahan, dan lain-lain. Pastikan anda memahami setiap klausa dalam kontrak sebelum menandatanganinya.

Memilih Kontraktor dan Peguam

Memilih kontraktor dan peguam yang sesuai adalah penting dalam memastikan kejayaan projek anda. Pastikan mereka mempunyai rekod yang baik dan berpengalaman dalam projek yang serupa. Anda boleh merujuk kepada kontraktor rumah IBS kami untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik.

Penyelesaian Masalah dan Pertikaian

Kontrak juga harus mengandungi mekanisme untuk menyelesaikan sebarang masalah atau pertikaian yang mungkin timbul. Ini termasuk prosedur untuk membuat tuntutan, penyelesaian melalui mediasi, atau tindakan undang-undang jika perlu.

Mengkaji dan Menandatangani Kontrak

Sebelum menandatangani kontrak, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat dari peguam yang berpengalaman dalam urusan pembinaan atau hartanah. Ini adalah untuk memastikan bahawa anda memahami semua terma dan syarat dan dilindungi dari sebarang risiko.

Dengan kontrak perjanjian yang baik, anda akan memastikan bahawa projek pembinaan rumah anda akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang dijangkakan. Untuk maklumat lanjut mengenai perjanjian dan kontrak, anda boleh hubungi kami.


DALL·E 2023 10 17 17.29.10 Photo of a backyard of a house showcasing a newly built patio area with comfortable seating and green plants

5. Proses Penilaian oleh Bank dan LPPSA

Setelah semua perancangan dan perjanjian disiapkan, langkah seterusnya adalah mendapatkan pembiayaan untuk projek anda. Di Malaysia, terdapat dua sumber utama pembiayaan rumah, iaitu pinjaman perumahan dari bank dan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan proses penilaian oleh kedua-dua institusi ini.

Kriteria Penilaian oleh Bank

Bank biasanya akan menilai kelayakan pembiayaan anda berdasarkan beberapa faktor seperti pendapatan, rekod kredit, dan nilai jaminan. Anda boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan kami untuk mendapatkan anggaran kasar berapa banyak pinjaman yang anda layak.

Dokumen yang Diperlukan

Untuk memohon pinjaman perumahan dari bank, anda akan perlu menyediakan beberapa dokumen seperti slip gaji, penyata bank, dan dokumen identifikasi. Pastikan anda memeriksa senarai dokumen yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

Proses Penilaian oleh LPPSA

Jika anda adalah seorang penjawat awam, anda mungkin layak untuk memohon pinjaman perumahan melalui LPPSA. Proses dan kriteria penilaiannya agak berbeza dari bank. Anda boleh merujuk kepada pinjaman kerajaan LPPSA untuk maklumat lebih lanjut.

Kelebihan dan Kekurangan

Setiap sumber pembiayaan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pinjaman dari bank biasanya lebih fleksibel tetapi mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi. Manakala pinjaman dari LPPSA adalah lebih stabil tetapi memerlukan proses yang lebih ketat.

Mendapatkan Kelulusan

Setelah semua dokumen disediakan dan penilaian dilakukan, langkah seterusnya adalah menunggu kelulusan. Proses ini boleh mengambil masa dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, bergantung pada banyak faktor.

Dengan mendapatkan pembiayaan yang sesuai, anda akan memastikan bahawa projek pembinaan rumah anda dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk maklumat lanjut mengenai pembiayaan dan penilaian, anda boleh merujuk kepada semakan kelayakan pinjaman bank dan LPPSA.


3 Spesifikasi Rumah

6. Proses Pembinaan Bermula

Setelah semua persiapan dan kelulusan selesai, tibalah masanya untuk memulakan proses pembinaan rumah anda. Ini adalah fasa yang paling menarik tetapi juga paling mencabar dalam projek pembinaan rumah. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan beberapa langkah penting yang perlu diambil sepanjang proses pembinaan.

Pentingnya Pemantauan

Salah satu aspek yang paling penting dalam proses pembinaan adalah pemantauan. Anda atau wakil anda perlu memantau perkembangan kerja secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan mengikut jadual dan spesifikasi. Anda boleh merujuk kepada video kami untuk melihat contoh proses pembinaan.

Menguruskan Tuntutan Wang

Sepanjang proses pembinaan, akan ada beberapa fasa di mana anda perlu membuat tuntutan wang dari pembiayaan anda. Ini biasanya dilakukan berdasarkan pencapaian tertentu dalam projek, seperti penyiapan asas atau struktur bangunan.

Keselamatan di Tapak Pembinaan

Keselamatan adalah keutamaan dalam setiap projek pembinaan. Pastikan semua pekerja mematuhi garis panduan keselamatan dan menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai. Anda boleh merujuk kepada security door kami untuk mendapatkan idea mengenai langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil.

Menghadapi Cabaran dan Halangan

Tidak semua projek pembinaan berjalan lancar. Akan ada masa di mana anda perlu menghadapi cabaran dan halangan, seperti kelewatan, perubahan cuaca, atau masalah teknikal. Dalam situasi ini, komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.

Fasa Akhir dan Penyelesaian

Sejurus projek hampir siap, anda akan perlu melakukan beberapa pemeriksaan akhir untuk memastikan semua kerja telah dilakukan dengan betul. Ini termasuk pemeriksaan kualiti, pengujian sistem utiliti, dan lain-lain.

Dengan pemantauan yang ketat dan pengurusan yang baik, anda akan memastikan bahawa rumah impian anda dibina dengan kualiti yang tinggi dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut mengenai proses pembinaan, anda boleh hubungi kami.


DALL·E 2023 10 16 17.15.43 Photo of a hand holding a house key with a keychain in the shape of a house representing the achievement of obtaining a housing loan

7. Dapatkan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

Setelah semua proses pembinaan selesai, langkah terakhir yang perlu diambil adalah mendapatkan Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance atau CCC). Dokumen ini adalah bukti bahawa rumah anda telah siap dibina dan mematuhi semua standard dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk mendapatkan CCC.

Apa Itu CCC?

CCC adalah dokumen yang dikeluarkan oleh arkitek atau juru ukur bertauliah yang mengesahkan bahawa rumah anda telah siap dibina dan mematuhi semua standard dan peraturan. Anda boleh merujuk kepada kelebihan panel IBS kami untuk memahami lebih lanjut mengenai standard yang perlu dipatuhi.

Proses Permohonan

Untuk mendapatkan CCC, anda perlu memohon melalui arkitek atau juru ukur bertauliah yang terlibat dalam projek anda. Mereka akan melakukan pemeriksaan akhir dan mengisi borang permohonan yang relevan.

Dokumen yang Diperlukan

Beberapa dokumen perlu disertakan dalam permohonan CCC, termasuk pelan bangunan yang telah diluluskan, laporan pemeriksaan, dan sebarang dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan.

Tempoh Proses

Tempoh untuk mendapatkan CCC boleh berbeza-beza bergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksiti projek dan kecekapan pihak berkuasa tempatan. Namun, biasanya ia akan mengambil masa antara 2 hingga 6 bulan.

Kelebihan Mendapatkan CCC

Dengan mendapatkan CCC, anda tidak hanya memastikan bahawa rumah anda mematuhi standard, tetapi juga meningkatkan nilai jual rumah tersebut. Selain itu, dokumen ini juga diperlukan jika anda ingin menjual rumah atau memohon pinjaman perumahan di masa depan.

Mendapatkan CCC adalah langkah akhir dalam proses pembinaan rumah anda, dan ia menandakan bahawa anda kini boleh menikmati hasil kerja keras anda. Untuk maklumat lanjut mengenai CCC dan proses permohonannya, anda boleh hubungi kami.


DALL·E 2023 10 16 17.26.40 An elegant birds eye view of a Malaysian housing development in 2023 showing a mix of traditional and modern homes surrounded by greenery without a

Ringkasan dan Penutup

Membuat rumah atas tanah sendiri adalah satu proses yang kompleks tetapi memuaskan. Dari peringkat perancangan awal hingga mendapatkan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC), setiap langkah memerlukan perhatian rinci dan pengurusan yang baik. Dalam artikel ini, kita telah membincangkan tujuh langkah penting dalam proses ini:

 1. Pendahuluan dan Perancangan Awal: Memahami keperluan dan bajet anda.
 2. Semak Status Hak Milik Tanah: Memastikan tanah yang anda pilih adalah sesuai dan sah.
 3. Lantik Pasukan Yang Bertauliah: Memilih arkitek, juru ukur, dan kontraktor yang berpengalaman.
 4. Sediakan Perjanjian Membuat Rumah: Menyediakan kontrak dan perjanjian yang jelas.
 5. Proses Penilaian oleh Bank dan LPPSA: Memilih sumber pembiayaan yang sesuai.
 6. Proses Pembinaan Bermula: Memantau dan menguruskan proses pembinaan.
 7. Dapatkan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC): Langkah akhir untuk menikmati rumah impian anda.

Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan lebih yakin dan siap untuk memulakan projek pembinaan rumah impian anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami. Kami di Masjaya Eco Construction adalah pakar dalam pembinaan rumah IBS dan sedia membantu anda dalam setiap langkah perjalanan ini.

Terima kasih kerana membaca, dan semoga anda berjaya dalam projek pembinaan rumah anda!