Hartanah

Memahami Aspek dan Proses Perjanjian Jual Beli Rumah di Malaysia

DALL·E 2023 10 17 17.29.07 Photo of an upgraded kitchen with modern amenities and a center island

Memahami Aspek dan Proses Perjanjian Jual Beli Rumah di Malaysia


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


1. Pengenalan

Membeli rumah adalah salah satu keputusan kewangan terbesar dalam hidup seseorang. Oleh itu, memahami Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) adalah amat penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan mengelakkan sebarang masalah undang-undang di masa depan. Artikel ini akan membincangkan apa itu SPA, kepentingannya, dan siapa yang terlibat dalam proses ini.

SPA atau Sales and Purchase Agreement adalah dokumen undang-undang yang mengandungi butiran transaksi hartanah antara pembeli dan penjual. Ia adalah elemen terpenting dalam urusan membeli rumah anda. Perjanjian ini memuktamadkan dan mengikat secara sah terma dan syarat dalam proses pembelian rumah dan ia melindungi kepentingan pembeli dan pemaju rumah. Lebih lanjut mengenai kelebihan panel IBS dalam pembinaan rumah.

Sebagai pembeli atau penjual, anda akan berurusan dengan pelbagai pihak seperti peguam conveyancing, agen hartanah, dan institusi kewangan. Oleh itu, memahami setiap aspek SPA adalah kritikal untuk memastikan anda membuat keputusan yang tepat.

Kenapa Anda Perlu Tahu Tentang SPA?

 • Melindungi Kepentingan Anda: SPA melindungi hak dan kepentingan kedua-dua pihak; pembeli dan penjual.
 • Mengelakkan Masalah Hukuman: Memahami terma dan syarat dalam SPA akan membantu anda mengelakkan sebarang bentuk hukuman atau denda.
 • Memudahkan Proses Transaksi: Dengan pengetahuan yang cukup, anda akan lebih yakin dan selesa sepanjang proses transaksi.

Dengan pengetahuan yang betul, anda akan dapat memanfaatkan SPA sebagai alat untuk melindungi kepentingan anda semasa membeli atau menjual hartanah. Ketahui lebih lanjut mengenai kelayakan pinjaman perumahan.

Adakah anda mempunyai sebarang soalan atau keperluan lebih lanjut mengenai topik ini? Jangan ragu untuk hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.


DALL·E 2023 10 17 17.29.07 Photo of an upgraded kitchen with modern amenities and a center island

2. Dokumen-Dokumen yang Diperlukan

Sebelum anda menandatangani Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA), ada beberapa dokumen yang perlu disediakan dan dipertimbangkan. Dokumen ini tidak hanya penting untuk proses transaksi tetapi juga sebagai bukti dan rujukan di masa depan.

Dokumen dari Pembeli

 1. Kad Pengenalan: Identifikasi asas untuk semua transaksi.
 2. Slip Gaji: Untuk membuktikan kelayakan kewangan.
 3. Penilaian Kredit: Kadang-kadang diperlukan oleh pihak bank.
 4. Dokumen Pinjaman: Jika meminjam dari bank atau institusi kewangan lain.

Dokumen dari Penjual

 1. Geran Tanah: Dokumen asal yang membuktikan hak milik.
 2. Penilaian Hartanah: Untuk menentukan harga jualan.
 3. Dokumen Pajakan: Jika ada pajakan atau gadai janji.
 4. Permit Membina: Jika penjualan melibatkan hartanah yang belum siap dibina.

Memilih Peguam yang Sesuai

Memilih peguam yang berpengalaman dalam urusan hartanah adalah kritikal. Peguam akan menangani semua aspek undang-undang dan memastikan semua dokumen adalah sah dan tepat. Lazimnya, peguam akan dilantik oleh penjual tetapi perlu mendapat persetujuan dari pembeli. Baca FAQ kami untuk maklumat lebih lanjut.

Kenapa Memilih Peguam yang Tepat adalah Penting?

 • Keahlian: Peguam yang berpengalaman akan memastikan tiada kesilapan teknikal yang boleh menjejaskan transaksi.
 • Pengurusan Risiko: Mereka dapat mengidentifikasi dan menangani sebarang risiko undang-undang yang mungkin timbul.
 • Kemudahan Transaksi: Dengan bantuan peguam, proses transaksi akan lebih mudah dan cepat.

Memahami keperluan dokumen dan memilih peguam yang tepat adalah langkah awal yang penting dalam proses membeli atau menjual rumah. Ini akan memastikan bahwa transaksi anda berjalan lancar dan anda terlindung dari sebarang risiko undang-undang. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pinjaman perumahan, klik di sini.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Struktur dan Isi SPA

Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) adalah dokumen yang kompleks dan mengandungi banyak elemen. Memahami struktur dan isi dari SPA adalah penting untuk memastikan bahwa anda memahami apa yang anda setujui. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan apa yang biasanya terkandung dalam SPA dan terma-terma yang perlu anda ketahui.

Struktur Umum SPA

 1. Pembukaan: Mengandungi butiran seperti nama dan alamat kedua-dua pihak.
 2. Definisi dan Tafsiran: Penjelasan terma-terma teknikal atau istilah yang digunakan.
 3. Objek dan Harga Jualan: Butiran hartanah dan harga jualan.
 4. Terma dan Syarat: Kondisi yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak.
 5. Jadual Pembayaran: Bagaimana dan bila pembayaran perlu dibuat.
 6. Penutup: Termasuk klausul seperti penyelesaian pertikaian dan undang-undang yang berlaku.

Terma dan Syarat Biasa

 • Tempoh Masa: Berapa lama proses ini akan mengambil masa.
 • Bayaran Pendahuluan: Jumlah yang perlu dibayar sebagai deposit.
 • Penyerahan Hak Milik: Bila dan bagaimana hak milik akan dipindahkan.
 • Gantirugi: Apa yang akan berlaku jika salah satu pihak gagal mematuhi perjanjian.

Memahami terma dan syarat dalam SPA adalah penting untuk memastikan bahwa anda tidak terperangkap dalam sebarang keadaan yang tidak diingini. Ketahui lebih lanjut mengenai kelebihan menggunakan panel IBS dalam pembinaan rumah.

Kenapa Memahami Terma dan Syarat adalah Penting?

 • Mengelakkan Kekecewaan: Mengetahui apa yang anda setujui akan membantu mengelakkan kekecewaan atau salah faham di kemudian hari.
 • Perlindungan Hukum: Dengan memahami terma dan syarat, anda akan lebih terlindung dari risiko hukum.
 • Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik: Pengetahuan adalah kuasa. Makin banyak anda tahu, makin baik keputusan yang akan anda buat.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


DALL·E 2023 10 17 11.13.19 Photo of a digital tablet displaying a virtual house tour symbolizing the rise of technology in real estate during the pandemic

4. Jenis-Jenis SPA

Dalam dunia hartanah, terdapat beberapa jenis Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) yang anda mungkin akan temui. Memahami perbezaan antara jenis-jenis ini akan membantu anda membuat pilihan yang lebih tepat dan memahami risiko yang mungkin terlibat.

SPA untuk Hartanah Baru

Ini adalah perjanjian yang biasanya dibuat antara pembeli dan pemaju hartanah. Ia melibatkan hartanah yang masih dalam proses pembinaan atau baru siap dibina. Baca lebih lanjut mengenai spesifikasi rumah yang dibina menggunakan panel IBS.

Kelebihan:

 • Biasanya lebih mudah mendapatkan pinjaman perumahan.
 • Pilihan untuk menyesuaikan reka bentuk atau spesifikasi.

Kekurangan:

 • Risiko pembinaan tidak selesai pada masa atau berkualiti rendah.
 • Harga biasanya lebih tinggi berbanding hartanah sekunder.

SPA untuk Hartanah Sekunder (Subsale)

Ini adalah perjanjian yang dibuat antara pembeli dan pemilik hartanah sedia ada. Hartanah ini biasanya lebih tua dan mungkin memerlukan pembaikan atau penambahbaikan.

Kelebihan:

 • Lebih banyak pilihan lokasi dan jenis hartanah.
 • Harga boleh dirunding dan biasanya lebih rendah.

Kekurangan:

 • Mungkin memerlukan pembaikan atau penambahbaikan.
 • Proses transaksi biasanya lebih lama.

Apa yang Perlu Anda Pertimbangkan?

 • Kelayakan Pinjaman: Pastikan anda layak untuk pinjaman perumahan, sama ada dari bank atau pinjaman kerajaan LPPSA.
 • Keadaan Hartanah: Adakah ia memenuhi keperluan dan keinginan anda?
 • Lokasi: Adakah ia berada di lokasi yang sesuai dengan gaya hidup anda?

Memilih jenis SPA yang sesuai dengan keperluan anda adalah langkah penting dalam proses pembelian hartanah. Ini akan mempengaruhi banyak aspek, dari harga hingga kecepatan transaksi. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai lokasi projek kami, klik di sini.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


2 Skim Zero Deposit

5. Proses dan Langkah-Langkah dalam SPA

Membeli rumah bukanlah proses yang mudah dan ia melibatkan beberapa langkah yang perlu diambil dengan hati-hati. Dari memilih rumah yang sesuai hingga menandatangani Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA), setiap langkah memerlukan perhatian dan pengetahuan yang tepat. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan langkah-langkah dari memilih rumah hingga menandatangani SPA, serta apa yang perlu dilakukan selepas itu.

Langkah-langkah Sebelum Menandatangani SPA

 1. Pemilihan Rumah: Melibatkan lawatan ke tapak, pemeriksaan dan penilaian hartanah.
 2. Semakan Kewangan: Memastikan anda mempunyai kelayakan kewangan untuk membeli hartanah tersebut.
 3. Pemilihan Peguam: Memilih peguam yang akan menangani urusan undang-undang.
 4. Pembayaran Booking: Membayar sejumlah wang sebagai tanda serius untuk membeli hartanah tersebut.

Langkah-langkah Selepas Menandatangani SPA

 1. Pembayaran Deposit: Biasanya 10% dari harga jualan.
 2. Pemeriksaan Dokumen: Memastikan semua dokumen adalah sah dan tepat.
 3. Pembayaran Balan: Membayar baki harga pembelian.
 4. Pemindahan Hak Milik: Proses pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli.

Apa yang Perlu Dilakukan Selepas Menandatangani SPA?

 • Pembayaran Cukai dan Duti: Ini termasuk duti setem dan cukai tanah.
 • Pendaftaran Hak Milik: Ini adalah langkah terakhir dalam proses transaksi.
 • Pengambilan Kunci: Setelah semua bayaran dibuat dan dokumen disahkan.

Memahami setiap langkah dalam proses ini adalah penting untuk memastikan transaksi anda berjalan lancar. Gunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank kami untuk mengetahui kelayakan anda.

Kenapa Memahami Proses Ini adalah Penting?

 • Mengelakkan Kesilapan: Kesilapan kecil boleh membawa kepada masalah besar.
 • Kejelasan: Anda akan tahu apa yang diharapkan pada setiap tahap.
 • Kemudahan: Dengan pengetahuan ini, proses akan menjadi lebih mudah dan kurang menegangkan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


DALL·E 2023 10 16 16.54.28 Photo of a stylish new housing development showcasing various house designs with greenery around

6. Bolehkah SPA Dibatalkan?

Membatalkan Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) adalah sesuatu yang serius dan boleh membawa kepada akibat undang-undang. Namun, ada situasi tertentu yang membolehkan pembatalan perjanjian ini. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan kondisi yang membolehkan pembatalan SPA dan apa akibatnya.

Kondisi yang Membolehkan Pembatalan SPA

 1. Kegagalan Memenuhi Syarat: Jika salah satu pihak gagal memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
 2. Kecacatan Hartanah: Jika terdapat kecacatan serius pada hartanah yang tidak diungkapkan sebelumnya.
 3. Masalah Kewangan: Jika pembeli menghadapi masalah kewangan dan tidak dapat memenuhi obligasi kewangan.

Akibat dari Pembatalan SPA

 • Kerugian Kewangan: Deposit mungkin akan hilang atau dikenakan denda.
 • Tindakan Undang-Undang: Pihak yang membatalkan mungkin akan menghadapi tindakan undang-undang.
 • Reputasi: Reputasi anda sebagai pembeli atau penjual boleh terjejas.

Sebelum memutuskan untuk membatalkan SPA, adalah penting untuk berunding dengan peguam anda. Mereka akan memberi nasihat tentang hak dan tanggungjawab anda, serta langkah-langkah yang perlu diambil. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pinjaman perumahan, klik di sini.

Kenapa Memahami Potensi Pembatalan adalah Penting?

 • Mengelakkan Risiko: Mengetahui kondisi yang membolehkan pembatalan akan membantu anda mengelakkan risiko.
 • Perlindungan: Anda akan tahu bagaimana melindungi diri anda dari potensi kerugian.
 • Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan informasi ini, anda akan membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


3 Spesifikasi Rumah

7. Kos dan Bayaran

Salah satu aspek yang seringkali menjadi kebimbangan dalam proses membeli atau menjual rumah adalah kos dan bayaran yang terlibat. Dari yuran peguam hingga duti setem, setiap item memerlukan perhatian dan perancangan kewangan yang cermat. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan jenis-jenis kos dan bayaran yang biasanya terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA).

Yuran Peguam

Yuran peguam adalah salah satu kos terbesar dalam transaksi ini. Biasanya, yuran ini adalah sekitar 1% hingga 3% dari harga jualan hartanah. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bayaran tunai, klik di sini.

Duti Setem

Duti setem adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan pada dokumen undang-undang seperti SPA. Ia biasanya berkisar antara 1% hingga 3% dari harga jualan.

Bayaran Lain

Ini termasuk bayaran pendaftaran, bayaran penilaian, dan lain-lain yuran yang mungkin dikenakan oleh pihak ketiga seperti agen hartanah.

Bagaimana untuk Menguruskan Kos dan Bayaran?

 • Buat Anggaran: Membuat anggaran awal akan membantu anda merancang kewangan anda dengan lebih baik.
 • Semak Pakej Pinjaman: Beberapa bank menawarkan pakej pinjaman yang juga menanggung sebahagian dari kos ini.
 • Negosiasi: Jangan takut untuk merundingkan yuran dengan peguam atau agen hartanah anda.

Memahami kos dan bayaran yang terlibat tidak hanya akan membantu anda merancang kewangan anda tetapi juga memastikan bahwa tidak ada yuran tersembunyi atau kejutan kewangan di kemudian hari. Gunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank kami untuk mengetahui kelayakan anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami.


DALL·E 2023 10 16 13.43.34 Photo of construction workers actively building a modern home on a spacious piece of land with trees in the background

8. Kesimpulan

Membeli atau menjual rumah adalah salah satu keputusan kewangan terbesar yang akan anda buat dalam hidup anda. Oleh itu, memahami setiap aspek dari Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) adalah kritikal untuk memastikan transaksi anda berjalan lancar dan bebas dari sebarang komplikasi. Dari memilih jenis SPA yang sesuai dengan keperluan anda, memahami terma dan syarat, hingga mengetahui kos dan bayaran yang terlibat, setiap detail memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam.

Ringkasan Poin-Poin Penting

 • Pentingnya SPA: SPA adalah dokumen undang-undang yang mengatur transaksi pembelian atau penjualan hartanah.
 • Dokumen yang Diperlukan: Pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan sebelum menandatangani SPA.
 • Terma dan Syarat: Memahami terma dan syarat dalam SPA adalah penting untuk melindungi kepentingan anda.
 • Jenis-Jenis SPA: Ada perbezaan antara SPA untuk hartanah baru dan hartanah sekunder.
 • Proses dan Langkah-Langkah: Tahu apa yang perlu dilakukan sebelum dan selepas menandatangani SPA.
 • Kos dan Bayaran: Yuran peguam, duti setem, dan bayaran lain yang mungkin terlibat.

Dengan pengetahuan ini, anda akan lebih siap untuk menghadapi proses pembelian atau penjualan hartanah dan memastikan bahwa anda membuat keputusan yang tepat. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai projek kami, klik di sini.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami. Kami di Masjaya Eco Construction sentiasa bersedia untuk membantu anda dalam urusan pembelian atau penjualan hartanah.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lebih lanjut, kami di Masjaya Eco Construction sedia membantu. Anda boleh hubungi kami melalui talian telefon atau melawat laman web kami untuk maklumat lebih lanjut.

Terima kasih kerana membaca artikel ini. Kami harap ia memberi anda pengetahuan dan kefahaman yang lebih baik mengenai Perjanjian Jual Beli Rumah di Malaysia.