Hartanah

Memahami Skor Kredit dan Pembiayaan Rumah Anda

DALL·E 2023 10 17 18.31.26 Illustration of a magnifying glass over a house emphasizing the importance of understanding credit scores in home financing

Memahami Skor Kredit dan Pembiayaan Rumah Anda

 1. Apakah itu skor kredit dan mengapa ia penting?
 2. Bagaimanakah skor kredit mempengaruhi pembiayaan rumah?
 3. Bagaimana saya boleh mengetahui skor kredit saya?
 4. Apa yang boleh menurunkan skor kredit saya?
 5. Bagaimana saya boleh meningkatkan skor kredit saya?
 6. Bagaimanakah pembiayaan rumah berbeza berdasarkan skor kredit?
 7. Adakah terdapat pilihan pembiayaan rumah untuk mereka yang mempunyai skor kredit rendah?

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


 

1. Apakah itu skor kredit dan mengapa ia penting?

Skor kredit adalah angka yang mewakili kemampuan seseorang untuk membayar hutang mereka. Ia dihasilkan berdasarkan rekod kredit individu, yang mencakupi sejarah hutang, pembayaran hutang masa lalu, dan banyak lagi. Skor kredit adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh institusi kewangan apabila seseorang memohon pembiayaan atau pinjaman.

Sejarah kredit yang baik menunjukkan bahawa individu tersebut adalah peminjam yang bertanggungjawab dan mempunyai risiko rendah untuk gagal bayar. Sebaliknya, sejarah kredit yang buruk boleh menunjukkan sebaliknya. Oleh itu, memahami skor kredit anda adalah penting untuk memastikan anda mendapat syarat-syarat pembiayaan yang terbaik, termasuk kadar faedah yang rendah dan jumlah pembiayaan yang diingini. Sebagai contoh, jika anda mempertimbangkan untuk bina rumah atau mencari kontraktor rumah, skor kredit anda akan mempengaruhi kemampuan anda untuk mendapatkan pembiayaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi skor kredit termasuk:

 • Sejarah Pembayaran: Adakah anda membayar bil-bil anda tepat pada masanya?
 • Jumlah Hutang: Berapa banyak hutang yang anda miliki berbanding dengan pendapatan anda?
 • Panjang Sejarah Kredit: Berapa lama anda mempunyai kredit?
 • Jenis Kredit yang Digunakan: Apakah jenis-jenis kredit yang anda gunakan, seperti kad kredit, pinjaman peribadi, atau pinjaman perumahan?

Untuk memastikan anda sentiasa mempunyai skor kredit yang baik, adalah penting untuk menguruskan kewangan anda dengan bijak. Pastikan anda membayar semua bil dan hutang tepat pada masanya, dan jangan berhutang lebih dari apa yang anda mampu untuk membayar kembali.


DALL·E 2023 10 17 18.31.26 Illustration of a magnifying glass over a house emphasizing the importance of understanding credit scores in home financing

2. Bagaimanakah skor kredit mempengaruhi pembiayaan rumah?

Skor kredit memainkan peranan penting dalam proses pembiayaan rumah. Ia memberi gambaran kepada pemberi pinjaman tentang sejauh mana risiko mereka memberikan pinjaman kepada pemohon. Berikut adalah cara-cara skor kredit mempengaruhi pembiayaan rumah:

 • Kadar Faedah: Peminjam dengan skor kredit tinggi biasanya menikmati kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan peminjam yang mempunyai skor kredit rendah. Ini kerana mereka dianggap sebagai peminjam dengan risiko rendah. Kadar faedah yang lebih rendah boleh menjimatkan ribuan ringgit sepanjang tempoh pinjaman.
 • Jumlah Pembiayaan: Peminjam dengan skor kredit yang baik mempunyai peluang lebih tinggi untuk mendapatkan pembiayaan penuh atau pembiayaan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika anda ingin bina rumah atau membeli rumah 1 tingkat, skor kredit yang tinggi boleh memudahkan anda mendapatkan pembiayaan yang diperlukan.
 • Syarat Pembiayaan: Peminjam dengan skor kredit rendah mungkin perlu mematuhi syarat-syarat tertentu, seperti membuat bayaran pendahuluan yang lebih besar atau mempunyai penjamin.
 • Kelulusan Pembiayaan: Dalam beberapa kes, skor kredit yang sangat rendah boleh menghalang seseorang daripada mendapatkan pembiayaan rumah sama sekali. Oleh itu, memastikan skor kredit yang baik adalah penting sebelum memohon pembiayaan.

Tip Penting: Sebelum memohon pembiayaan, pastikan anda telah menyemak dan memahami skor kredit anda. Gunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank untuk mengetahui kelayakan anda. Selain itu, pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berpengalaman.

Dengan memahami bagaimana skor kredit mempengaruhi pembiayaan rumah, anda akan lebih bersedia untuk membuat keputusan yang bijak berkaitan dengan pembiayaan dan memastikan anda mendapatkan syarat-syarat yang terbaik.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Bagaimana saya boleh mengetahui skor kredit saya?

Mengetahui skor kredit anda adalah langkah pertama dalam memahami kesihatan kewangan anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa dan memahami skor kredit anda:

 1. Agensi Rujukan Kredit (CRA) di Malaysia: Terdapat beberapa CRA di Malaysia yang menyediakan laporan kredit kepada individu. Agensi-agensi ini termasuk CCRIS (Central Credit Reference Information System) yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia dan CTOS. Anda boleh memohon laporan kredit dari CRA ini secara percuma atau dengan bayaran minimum.
 2. Permohonan Secara Atas Talian: Kebanyakan CRA menawarkan perkhidmatan atas talian di mana anda boleh memohon dan mendapatkan laporan kredit anda dengan mudah. Contohnya, melalui laman web rasmi CTOS atau melalui portal eCCRIS oleh Bank Negara.
 3. Maklumat dalam Laporan Kredit: Laporan kredit biasanya akan memaparkan maklumat seperti skor kredit, sejarah pinjaman, pembayaran tertunggak, dan sebarang tindakan undang-undang atau kebankrapan yang berkaitan dengan nama anda.
 4. Pemeriksaan Berkala: Adalah disyorkan untuk memeriksa skor kredit anda sekurang-kurangnya sekali setahun untuk memastikan maklumatnya tepat dan tiada kesilapan. Jika terdapat kesilapan, anda boleh menghubungi CRA yang berkenaan untuk membetulkan maklumat tersebut.
 5. Perlindungan Data Peribadi: Pastikan untuk hanya berkongsi maklumat peribadi dengan CRA yang sah dan terkenal. Ini untuk mengelakkan sebarang penipuan atau kehilangan data peribadi.
 6. Pengaruh Skor Kredit pada Pembiayaan: Sebelum membuat keputusan untuk bina rumah atau membeli rumah 2 tingkat, pastikan untuk menyemak skor kredit anda. Ini kerana skor kredit yang baik akan memudahkan proses pembiayaan dan memberi anda akses kepada tawaran pembiayaan yang lebih baik.

Dengan memahami skor kredit anda, anda akan lebih bersedia untuk membuat keputusan kewangan yang bijak dan memastikan anda sentiasa dalam kedudukan yang baik untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman.


DALL·E 2023 10 17 18.31.22 Photo of a beautiful home with a green lawn and a golden key floating above it symbolizing approved home financing

4. Apa yang boleh menurunkan skor kredit saya?

Skor kredit adalah refleksi dari kesihatan kewangan seseorang, dan terdapat beberapa faktor yang boleh menurunkan skor kredit. Berikut adalah beberapa sebab utama:

 1. Lewat Membayar Hutang: Jika anda lewat atau terlupa membayar bil atau hutang, ia akan mempengaruhi skor kredit anda. Sejarah pembayaran membentuk sebahagian besar daripada skor kredit anda, jadi pembayaran yang lewat atau tertunggak dapat menurunkannya dengan ketara.
 2. Bil yang Tertunggak: Bil-bil yang tidak dibayar dan dibiarkan tertunggak, sama ada sengaja atau tidak, boleh menjejaskan skor kredit anda. Ini termasuk bil utiliti, bil telefon, dan lain-lain.
 3. Memiliki Banyak Hutang: Jika anda mempunyai banyak hutang, terutamanya jika hutang tersebut hampir mencapai had kredit anda, ia boleh menurunkan skor kredit anda. Adalah penting untuk memastikan anda tidak terlalu berhutang.
 4. Permohonan Kredit yang Banyak dalam Masa Singkat: Setiap kali anda memohon kredit, sebuah pertanyaan akan dibuat ke dalam laporan kredit anda. Terlalu banyak pertanyaan dalam jangka masa yang singkat boleh menunjukkan bahawa anda sedang menghadapi masalah kewangan.
 5. Menutup Akaun Lama: Lama akaun kredit terbuka boleh mempengaruhi skor kredit. Menutup akaun yang lama, terutamanya yang mempunyai sejarah pembayaran yang baik, boleh menurunkan skor kredit anda.
 6. Tindakan Undang-undang: Sebarang tindakan undang-undang seperti penghakiman mahkamah, kebankrapan, atau sekatan boleh memberi kesan negatif terhadap skor kredit anda.
 7. Kesilapan dalam Laporan Kredit: Terkadang, mungkin terdapat kesilapan dalam laporan kredit anda yang boleh menurunkan skor anda. Adalah penting untuk semakan kelayakan pinjaman bank dan memeriksa laporan kredit anda secara berkala dan membetulkan sebarang kesilapan yang ada.

Mempertahankan skor kredit yang baik memerlukan usaha dan disiplin. Dengan memahami apa yang boleh menurunkan skor kredit anda, anda boleh mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan situasi tersebut dan memastikan kesihatan kewangan yang baik.


2 Skim Zero Deposit

5. Bagaimana saya boleh meningkatkan skor kredit saya?

Meningkatkan skor kredit memerlukan kesabaran, dedikasi, dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang mempengaruhi skor tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh anda ambil untuk meningkatkan skor kredit anda:

 1. Bayar Hutang Tepat Pada Masanya: Pastikan anda membayar semua hutang dan bil anda tepat pada masanya. Membuat pembayaran yang konsisten dan tepat pada masanya adalah cara terbaik untuk meningkatkan skor kredit.
 2. Kurangkan Hutang Anda: Usahakan untuk mengurangkan jumlah hutang anda, terutamanya hutang kad kredit. Cobalah untuk membayar lebih daripada jumlah minimum yang diperlukan setiap bulan.
 3. Jangan Tutup Akaun Lama: Seperti yang disebutkan sebelumnya, akaun kredit yang lama dengan sejarah pembayaran yang baik dapat meningkatkan skor kredit anda. Jadi, elakkan menutup akaun-akaun tersebut.
 4. Hindari Permohonan Kredit yang Berlebihan: Setiap kali anda memohon kredit, ia akan mencipta pertanyaan baru dalam rekod kredit anda. Terlalu banyak pertanyaan dalam jangka masa yang singkat boleh menurunkan skor kredit anda.
 5. Semak Laporan Kredit Anda: Pastikan untuk memeriksa laporan kredit anda sekurang-kurangnya sekali setahun untuk memastikan tidak ada kesilapan. Jika anda menemui kesilapan, hubungi agensi rujukan kredit untuk membetulkannya.
 6. Bina Sejarah Kredit: Jika anda baru memulakan kredit atau mempunyai sejarah kredit yang pendek, cuba bina sejarah dengan cara yang bertanggungjawab. Anda boleh mempertimbangkan untuk mendapatkan kad kredit dengan had yang rendah dan memastikan anda membayar baki penuh setiap bulan.
 7. Bertanya dan Berunding: Jika anda mempunyai hutang yang tertunggak atau masalah kredit lain, hubungi pemberi pinjaman anda. Mereka mungkin boleh menawarkan penyelesaian atau rancangan pembayaran yang dapat membantu anda.

Dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menguruskan kewangan anda dengan bijak, anda boleh meningkatkan skor kredit anda dalam jangka masa panjang. Ini penting terutamanya jika anda merancang untuk membuat pembelian besar seperti rumah atau memerlukan pembiayaan rumah.


DALL·E 2023 10 17 17.29.02 Photo of a renovated living room with contemporary design and large windows allowing natural light

6. Bagaimanakah pembiayaan rumah berbeza berdasarkan skor kredit?

Skor kredit memainkan peranan penting dalam menentukan syarat-syarat pembiayaan rumah yang anda layak terima. Berikut adalah bagaimana pembiayaan rumah mungkin berbeza berdasarkan skor kredit:

 1. Kadar Faedah: Skor kredit yang tinggi biasanya berkorelasi dengan kadar faedah yang lebih rendah. Ini kerana peminjam dengan skor kredit yang baik dianggap kurang berisiko. Sebaliknya, skor kredit yang rendah mungkin menyebabkan anda mendapat kadar faedah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kos pembiayaan anda dalam jangka panjang.
 2. Had Pembiayaan: Individu dengan skor kredit yang tinggi mungkin layak untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih tinggi, memungkinkan mereka membeli rumah yang lebih mahal atau bina rumah atas tanah sendiri tanpa perlu bayaran pendahuluan yang besar.
 3. Bayaran Pendahuluan: Peminjam dengan skor kredit rendah mungkin perlu membuat bayaran pendahuluan yang lebih besar berbanding dengan mereka yang mempunyai skor kredit yang baik. Ini adalah cara bagi pemberi pinjaman untuk mengurangkan risiko mereka.
 4. Syarat Tambahan: Dalam beberapa kes, peminjam dengan skor kredit rendah mungkin perlu memberikan jaminan tambahan, seperti penjamin atau cagaran tambahan, untuk mendapatkan pembiayaan.
 5. Peluang Pembiayaan Khusus: Terdapat beberapa program pembiayaan yang dirancang khusus untuk peminjam dengan skor kredit rendah atau mereka yang baru pertama kali membeli rumah. Contohnya, pinjaman LPPSA mungkin menawarkan syarat yang lebih baik untuk kumpulan tertentu.
 6. Kos Tersembunyi: Dengan skor kredit yang rendah, anda mungkin dikenakan yuran tambahan atau kos lain yang tidak dikenakan kepada peminjam dengan skor kredit yang lebih baik.
 7. Perjanjian Pembiayaan: Skor kredit yang baik mungkin memberi anda lebih banyak kuasa tawar-menawar ketika datang ke syarat pembiayaan. Anda mungkin dapat bernegosiasi untuk mendapatkan kadar faedah yang lebih rendah atau yuran yang lebih rendah.

Memahami bagaimana skor kredit anda mempengaruhi pembiayaan rumah dapat membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat dan mempersiapkan diri untuk proses pembiayaan. Adalah penting untuk bekerja dengan kontraktor rumah dan penasihat kewangan yang berpengalaman untuk memastikan anda mendapatkan tawaran terbaik.


3 Spesifikasi Rumah

7. Adakah terdapat pilihan pembiayaan rumah untuk mereka yang mempunyai skor kredit rendah?

Meskipun mempunyai skor kredit rendah boleh menjadi cabaran ketika mencari pembiayaan rumah, terdapat beberapa pilihan yang mungkin tersedia bagi mereka yang berada dalam situasi ini:

 1. Pembiayaan Kerajaan: Di Malaysia, terdapat beberapa program pembiayaan yang disokong oleh kerajaan untuk membantu individu dengan skor kredit rendah. Contohnya, pinjaman LPPSA adalah salah satu opsi yang mungkin tersedia untuk peminjam dengan skor kredit yang kurang sempurna.
 2. Pemberi Pinjaman Alternatif: Selain daripada bank tradisional dan institusi kewangan lain, terdapat pemberi pinjaman alternatif yang mungkin lebih fleksibel dalam syarat-syarat mereka dan bersedia memberikan pembiayaan kepada mereka dengan skor kredit rendah.
 3. Bayaran Pendahuluan yang Lebih Besar: Sekiranya anda mempunyai simpanan yang cukup, menawarkan bayaran pendahuluan yang lebih besar boleh meningkatkan peluang anda mendapatkan pembiayaan, kerana ia mengurangkan risiko bagi pemberi pinjaman.
 4. Penjamin: Dalam sesetengah kes, mempunyai penjamin yang mempunyai skor kredit yang baik boleh membantu anda mendapatkan pembiayaan. Penjamin adalah seseorang yang bersetuju untuk membayar hutang anda sekiranya anda gagal melakukannya.
 5. Kadar Faedah Tetap vs Kadar Faedah Pembolehubah: Sekiranya anda mempunyai skor kredit rendah, anda mungkin mendapati bahawa mendapatkan pembiayaan dengan kadar faedah tetap adalah pilihan yang lebih baik kerana ia memberi anda kepastian tentang pembayaran bulanan anda.
 6. Pembinaan Kredit: Sebelum memohon pembiayaan, pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah untuk membaiki skor kredit anda. Ini boleh termasuk membayar hutang tertunggak, memastikan bil dibayar tepat pada masanya, dan mengelakkan memohon kredit baru.
 7. Rundingan dengan Pemberi Pinjaman: Jangan takut untuk berunding dengan pemberi pinjaman mengenai syarat-syarat pembiayaan. Dalam sesetengah kes, mereka mungkin bersedia untuk menawarkan syarat yang lebih baik atau memberikan nasihat mengenai bagaimana anda boleh meningkatkan peluang anda mendapatkan pembiayaan.

Walaupun mempunyai skor kredit rendah boleh menyulitkan proses mendapatkan pembiayaan rumah, dengan penyelidikan dan persediaan yang teliti, terdapat pilihan yang tersedia. Adalah penting untuk bekerja sama dengan kontraktor rumah IBS dan penasihat kewangan yang berpengalaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai opsi yang ada.


DALL·E 2023 10 16 16.54.08 Photo of a beautiful modern single storey house surrounded by a garden during sunset

Kesimpulan

Memahami skor kredit dan bagaimana ia mempengaruhi pembiayaan rumah anda adalah aspek penting dalam perjalanan pembelian rumah. Skor kredit yang baik bukan sahaja mempengaruhi kadar faedah yang anda terima, tetapi juga jumlah pembiayaan, syarat pembiayaan, dan pelbagai aspek lain dalam proses pembiayaan. Bagi mereka yang mempunyai skor kredit rendah, masih terdapat pilihan pembiayaan yang tersedia, walaupun mungkin memerlukan sedikit usaha dan kreativiti tambahan untuk menavigasi. Dengan melakukan penyelidikan yang teliti, bekerja sama dengan kontraktor rumah yang berpengalaman, dan memastikan anda memahami semua pilihan yang tersedia kepada anda, anda akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pembiayaan rumah anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai pembiayaan rumah atau proses pembelian rumah, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami di Masjaya Eco Construction sedia membantu dan memberikan panduan kepada anda dalam setiap langkah perjalanan pembelian rumah anda.