Kontraktor Rumah, Rumah IBS

Membina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan Lebih Cekap: Teknologi IBS sebagai Pilihan Utama

blank

Membina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan Lebih Cekap: Teknologi IBS sebagai Pilihan Utama


blank

blank

 

1. Pengenalan kepada Sistem Binaan Berindustri (IBS)

Sistem Binaan Berindustri (IBS) merupakan satu kaedah pembinaan moden yang semakin mendapat perhatian di Malaysia. IBS melibatkan penggunaan komponen-komponen bangunan yang dihasilkan secara industri dalam persekitaran terkawal, sebelum dihantar ke tapak pembinaan untuk dipasang menjadi struktur lengkap.

Teknologi IBS menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah pembinaan konvensional. Antaranya ialah:

 • Tempoh pembinaan yang lebih singkat
 • Pengurangan pembaziran bahan binaan
 • Kualiti komponen yang lebih konsisten
 • Persekitaran kerja yang lebih selamat
 • Pengurangan kebergantungan terhadap buruh asing

Penggunaan IBS dalam pembinaan rumah semakin mendapat sambutan di kalangan pemaju hartanah dan pemilik tanah. Ini kerana ia membolehkan rumah dibina dengan lebih cekap dari segi masa, kos dan sumber manusia.

Kerajaan Malaysia juga menyokong penggunaan IBS melalui pelbagai inisiatif seperti penubuhan Majlis IBS Malaysia (MIBS) dan pengenalan Pelan Induk IBS 2011-2015. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan penggunaan IBS dalam projek pembinaan di negara ini, termasuk sektor perumahan.

Inisiatif Objektif
Majlis IBS Malaysia (MIBS) Mempromosikan dan menyelaras penggunaan IBS di Malaysia
Pelan Induk IBS 2011-2015 Meningkatkan penggunaan IBS kepada 70% menjelang 2015

Dengan sokongan kerajaan dan kesedaran yang semakin meningkat di kalangan industri, IBS dijangka akan memainkan peranan penting dalam transformasi sektor pembinaan rumah di Malaysia pada masa hadapan.

blank2. Kelebihan menggunakan teknologi IBS dalam pembinaan rumah

Penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri (IBS) dalam pembinaan rumah menawarkan pelbagai kelebihan kepada pemaju hartanah, kontraktor dan pemilik rumah. Antara faedah utama IBS adalah:

 1. Penjimatan masa pembinaan
  • Komponen IBS dihasilkan secara industri dalam persekitaran terkawal, membolehkan kerja-kerja di tapak pembinaan dijalankan serentak.
  • Proses pemasangan komponen di tapak lebih cepat berbanding kaedah konvensional.
  • Tempoh pembinaan rumah dapat dikurangkan sehingga 50%.
 2. Pengurangan kos pembinaan
  • Penghasilan komponen secara pukal mengurangkan kos bahan dan buruh.
  • Pembaziran bahan binaan dapat diminimumkan.
  • Tempoh pembinaan yang lebih singkat menjimatkan kos penyewaan jentera dan peralatan.
 3. Peningkatan kualiti dan ketahanan rumah
  • Komponen IBS dihasilkan mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan.
  • Kualiti komponen lebih konsisten dan menepati piawaian.
  • Rumah yang dibina lebih tahan lasak dan memerlukan kurang penyelenggaraan.
 4. Persekitaran pembinaan yang lebih selamat dan bersih
  • Pengurangan kerja-kerja di tapak mengurangkan risiko kemalangan.
  • Tapak pembinaan lebih teratur dan bersih dengan penggunaan komponen pasang siap.
  • Pencemaran bunyi dan habuk dapat dikurangkan.
 5. Kecekapan penggunaan sumber manusia
  • Pengurangan kebergantungan terhadap buruh asing tidak mahir.
  • Pekerja lebih fokus kepada kerja-kerja pemasangan komponen di tapak.
  • Peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dalam industri pembuatan IBS.

Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara kaedah pembinaan konvensional dan IBS:

Aspek Konvensional IBS
Tempoh pembinaan 12-24 bulan 6-12 bulan
Kos pembinaan Tinggi Sederhana
Kualiti komponen Tidak seragam Konsisten
Keselamatan tapak Berisiko Lebih selamat
Penggunaan buruh asing Tinggi Rendah

Secara keseluruhannya, penggunaan teknologi IBS dalam pembinaan rumah menawarkan banyak kelebihan dari segi kecekapan masa, kos dan sumber manusia. Ia juga meningkatkan kualiti dan ketahanan rumah yang dibina, di samping mewujudkan persekitaran pembinaan yang lebih selamat dan mesra alam.


blank

3. Jenis-jenis komponen IBS yang biasa digunakan

Sistem Binaan Berindustri (IBS) melibatkan penggunaan pelbagai jenis komponen pasang siap yang dihasilkan secara industri. Komponen-komponen ini kemudiannya dipasang di tapak pembinaan untuk membentuk struktur rumah yang lengkap. Antara jenis-jenis komponen IBS yang biasa digunakan dalam pembinaan rumah adalah:

 1. Panel dinding konkrit pratuang
  • Dihasilkan di kilang menggunakan acuan keluli.
  • Boleh diintegrasikan dengan lapisan penebat haba dan bunyi.
  • Saiz dan bentuk panel boleh disesuaikan mengikut rekabentuk rumah.
  • Pemasangan di tapak menggunakan kaedah bolt dan nat.
 2. Rasuk dan tiang konkrit pratuang
  • Dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi projek.
  • Mempunyai kekuatan struktur yang tinggi.
  • Pemasangan di tapak menggunakan kaedah sambungan mekanikal.
  • Mengurangkan penggunaan acuan kayu di tapak pembinaan.
 3. Panel lantai konkrit pratuang
  • Dihasilkan di kilang dalam bentuk panel rata atau bergelombang.
  • Boleh diintegrasikan dengan sistem lantai pra-tegasan.
  • Pemasangan di tapak menggunakan kaedah penyokong sementara.
  • Mengurangkan penggunaan tetulang keluli di tapak.
 4. Sistem bumbung pasang siap
  • Dihasilkan di kilang dalam bentuk kerangka bumbung keluli atau konkrit.
  • Boleh diintegrasikan dengan sistem saliran dan penebat haba.
  • Pemasangan di tapak menggunakan kaedah sambungan mekanikal.
  • Mempercepatkan proses pemasangan bumbung di tapak.
 5. Tangga pratuang
  • Dihasilkan di kilang mengikut rekabentuk dan saiz yang diperlukan.
  • Mempunyai kemasan permukaan yang baik dan seragam.
  • Pemasangan di tapak menggunakan kaedah penyokong sementara.
  • Mengurangkan risiko kemalangan di tapak pembinaan.

Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara komponen IBS dan kaedah konvensional:

Komponen IBS Konvensional
Dinding Panel konkrit pratuang Batu-bata atau blok konkrit
Rasuk dan tiang Konkrit pratuang Konkrit tuang di situ
Lantai Panel konkrit pratuang Papak konkrit tuang di situ
Bumbung Sistem pasang siap Kerangka kayu atau keluli
Tangga Konkrit pratuang Konkrit tuang di situ

Penggunaan komponen IBS dalam pembinaan rumah membolehkan proses pembinaan dijalankan dengan lebih cekap dan teratur. Ia juga meningkatkan kualiti dan ketepatan komponen, serta mengurangkan pembaziran bahan binaan di tapak. Walau bagaimanapun, pemilihan jenis komponen IBS perlu disesuaikan dengan rekabentuk dan keperluan projek perumahan yang spesifik.

blank4. Proses pembinaan rumah menggunakan kaedah IBS

Proses pembinaan rumah menggunakan kaedah Sistem Binaan Berindustri (IBS) melibatkan beberapa fasa utama yang berbeza daripada kaedah pembinaan konvensional. Fasa-fasa ini melibatkan penghasilan komponen di kilang, pengangkutan ke tapak pembinaan, dan pemasangan komponen untuk membentuk struktur rumah yang lengkap. Berikut adalah proses pembinaan rumah menggunakan kaedah IBS:

 1. Fasa rekabentuk dan perancangan
  • Arkitek dan jurutera mereka bentuk rumah mengikut keperluan klien.
  • Rekabentuk dioptimumkan untuk penggunaan komponen IBS.
  • Lukisan teknikal dan spesifikasi komponen disediakan.
  • Jadual pembinaan dan senarai komponen IBS dihasilkan.
 2. Fasa pembuatan komponen IBS
  • Komponen IBS seperti panel dinding, rasuk, tiang, dan lantai dihasilkan di kilang.
  • Pembuatan komponen mengikut spesifikasi dan lukisan teknikal yang ditetapkan.
  • Kawalan kualiti dilakukan untuk memastikan komponen menepati standard.
  • Komponen siap dihasilkan dan disimpan di kilang sebelum dihantar ke tapak.
 3. Fasa pengangkutan komponen ke tapak
  • Komponen IBS diangkut dari kilang ke tapak pembinaan menggunakan lori.
  • Jadual pengangkutan disediakan untuk memastikan komponen tiba di tapak mengikut aturan pemasangan.
  • Komponen disusun di tapak mengikut turutan pemasangan.
  • Langkah keselamatan diambil untuk mengelakkan kerosakan komponen semasa pengangkutan dan penyimpanan di tapak.
 4. Fasa pemasangan komponen di tapak
  • Pemasangan komponen IBS di tapak mengikut lukisan teknikal dan spesifikasi.
  • Jentera seperti kren menara atau kren mudah alih digunakan untuk mengangkat dan menempatkan komponen.
  • Komponen disambung menggunakan kaedah mekanikal seperti bolt dan nat, atau kimpalan.
  • Kerja-kerja kemasan seperti pemasangan pintu, tingkap, dan kemasan lantai dilakukan selepas struktur utama siap.
 5. Fasa pemeriksaan dan penyerahan projek
  • Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan rumah dibina mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan.
  • Ujian kebocoran dan ujian sistem dilakukan untuk memastikan rumah berfungsi dengan baik.
  • Sebarang kerja pembaikan atau pembetulan dilakukan sebelum penyerahan projek kepada klien.
  • Rumah siap diserahkan kepada klien dengan dokumentasi yang lengkap.

Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara proses pembinaan rumah menggunakan kaedah IBS dan konvensional:

Fasa IBS Konvensional
Rekabentuk Optimum untuk komponen IBS Fleksibel tetapi kurang efisien
Pembuatan komponen Di kilang dalam persekitaran terkawal Di tapak atau di luar tapak
Pengangkutan Komponen siap dari kilang ke tapak Bahan binaan dari pembekal ke tapak
Pemasangan di tapak Pasang siap mengikut lukisan teknikal Pembinaan dari asas di tapak
Pemeriksaan Pemeriksaan akhir dan ujian kebocoran Pemeriksaan berperingkat di tapak

Secara keseluruhannya, proses pembinaan rumah menggunakan kaedah IBS adalah lebih sistematik dan efisien berbanding kaedah konvensional. Penghasilan komponen di kilang membolehkan kawalan kualiti yang lebih baik dan mengurangkan kebergantungan terhadap kerja-kerja di tapak. Walau bagaimanapun, kejayaan projek IBS bergantung kepada perancangan yang teliti, koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, dan pemantauan berterusan di sepanjang proses pembinaan.


blank

5. Kos Pembinaan Rumah IBS

Kos pembinaan merupakan salah satu pertimbangan utama bagi sesiapa yang ingin membina rumah sendiri. Pembinaan rumah menggunakan kaedah IBS sering dianggap lebih menjimatkan kos berbanding kaedah konvensional. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam menganggarkan kos pembinaan rumah IBS.

 1. Kos Komponen IBS
  • Kos untuk menghasilkan komponen IBS di kilang
  • Bergantung kepada jenis sistem IBS yang digunakan
  • Kos mungkin lebih tinggi untuk sistem yang lebih kompleks
 2. Kos Pengangkutan dan Pemasangan
  • Kos untuk mengangkut komponen IBS dari kilang ke tapak pembinaan
  • Kos untuk pemasangan komponen IBS di tapak pembinaan
  • Bergantung kepada jarak dan kesukaran tapak pembinaan
 3. Kos Buruh
  • Kos untuk pekerja mahir yang terlibat dalam pembinaan IBS
  • Mungkin lebih rendah berbanding pembinaan konvensional kerana kurang kerja di tapak
 4. Kos Perancangan dan Rekabentuk
  • Kos untuk perancangan dan rekabentuk yang sesuai dengan pembinaan IBS
  • Mungkin lebih tinggi kerana keperluan khusus pembinaan IBS
 5. Kos Penyenggaraan dan Pembaikan
  • Kos untuk penyenggaraan dan pembaikan rumah IBS selepas pembinaan
  • Bergantung kepada kualiti komponen dan kerja-kerja pemasangan

Secara keseluruhan, kos pembinaan rumah IBS mungkin lebih rendah berbanding kaedah konvensional, terutamanya untuk projek berskala besar. Namun, faktor-faktor seperti jenis sistem IBS, lokasi tapak, dan kualiti komponen perlu diambil kira untuk menganggarkan kos dengan lebih tepat.Berikut adalah anggaran purata kos pembinaan rumah IBS di Malaysia:

Jenis Rumah Kos Purata (RM/kaki persegi)
Rumah Teres RM150 – RM200
Rumah Banglo RM180 – RM250
Rumah Berkembar RM170 – RM220

Angka-angka ini hanyalah anggaran kasar, dan kos sebenar mungkin berbeza bergantung kepada faktor-faktor yang dinyatakan di atas.

blank6. Kesan penggunaan IBS terhadap kualiti dan ketahanan rumah

Penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri (IBS) dalam pembinaan rumah memberi kesan positif terhadap kualiti dan ketahanan rumah yang dibina. Antara kesan utama penggunaan IBS adalah:

 1. Kualiti komponen yang lebih konsisten
  • Komponen IBS dihasilkan di kilang dalam persekitaran terkawal.
  • Proses pembuatan mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan.
  • Kawalan kualiti yang lebih ketat berbanding komponen yang dibuat di tapak.
  • Mengurangkan risiko kecacatan dan kesilapan dalam proses pembinaan.
 2. Ketahanan struktur yang lebih baik
  • Komponen IBS seperti panel dinding dan rasuk konkrit mempunyai kekuatan yang tinggi.
  • Penggunaan bahan binaan yang berkualiti tinggi seperti konkrit bermutu tinggi.
  • Kaedah sambungan mekanikal yang lebih kukuh dan tahan lasak.
  • Rumah lebih tahan terhadap faktor cuaca dan bencana alam.
 3. Penebatan haba dan bunyi yang lebih baik
  • Komponen IBS seperti panel dinding boleh diintegrasikan dengan lapisan penebat haba dan bunyi.
  • Mengurangkan kehilangan haba dan peningkatan keselesaan terma di dalam rumah.
  • Mengurangkan kebisingan dari luar dan meningkatkan privasi.
 4. Kemudahan penyelenggaraan
  • Komponen IBS mempunyai jangka hayat yang lebih panjang.
  • Permukaan komponen yang licin dan rata memudahkan pembersihan.
  • Penggantian komponen yang rosak lebih mudah dilakukan.
 5. Rintangan terhadap serangga perosak
  • Komponen IBS seperti panel konkrit kurang terdedah kepada serangan serangga perosak.
  • Mengurangkan risiko kerosakan struktur dan keperluan rawatan racun serangga.

Jadual di bawah menunjukkan perbandingan kualiti dan ketahanan rumah yang dibina menggunakan kaedah IBS dan konvensional:

Aspek IBS Konvensional
Kualiti komponen Konsisten dan terkawal Kurang seragam
Ketahanan struktur Tinggi Sederhana
Penebatan haba dan bunyi Baik Kurang memuaskan
Kemudahan penyelenggaraan Mudah Lebih sukar
Rintangan serangga perosak Tinggi Rendah

Secara keseluruhannya, penggunaan teknologi IBS dalam pembinaan rumah meningkatkan kualiti dan ketahanan rumah yang dibina. Ini memberi manfaat jangka panjang kepada pemilik rumah dari segi keselesaan, penyelenggaraan, dan jangka hayat rumah yang lebih panjang.


blank

7. Cabaran dalam mengaplikasikan teknologi IBS di Malaysia

Walaupun teknologi Sistem Binaan Berindustri (IBS) menawarkan pelbagai kelebihan dalam pembinaan rumah, terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan penggunaannya yang lebih meluas di Malaysia. Antara cabaran utama dalam mengaplikasikan teknologi IBS di negara ini adalah:

 1. Kekurangan kesedaran dan pengetahuan
  • Masih terdapat kurang kesedaran dan pengetahuan mengenai teknologi IBS di kalangan pemaju hartanah, kontraktor, dan orang awam.
  • Kurangnya pendedahan dan latihan mengenai kaedah pembinaan menggunakan IBS.
  • Persepsi negatif terhadap kualiti rumah yang dibina menggunakan komponen IBS.
 2. Kekurangan kemudahan dan infrastruktur
  • Kekurangan kilang yang mempunyai kapasiti dan teknologi untuk menghasilkan komponen IBS.
  • Kurang kemudahan pengangkutan dan penyimpanan komponen IBS di tapak pembinaan.
  • Kekurangan jentera dan peralatan yang sesuai untuk pemasangan komponen IBS.
 3. Isu perundangan dan piawaian
  • Kurangnya piawaian dan garis panduan yang khusus untuk pembinaan rumah menggunakan IBS.
  • Peraturan dan undang-undang yang tidak selaras antara pihak berkuasa tempatan.
  • Isu kelulusan pelan dan permit pembinaan yang memakan masa.
 4. Kekurangan tenaga kerja mahir
  • Kekurangan tenaga kerja mahir dalam rekabentuk, pembuatan, dan pemasangan komponen IBS.
  • Kurangnya program latihan dan pendidikan khusus dalam bidang IBS.
  • Kesukaran untuk menarik minat golongan muda untuk menceburi industri pembinaan.
 5. Kos permulaan yang tinggi
  • Pelaburan awal yang tinggi untuk membina kilang dan membeli peralatan pembuatan komponen IBS.
  • Kos pengangkutan dan penyimpanan komponen IBS yang lebih tinggi berbanding kaedah konvensional.
  • Kos latihan dan pengambilan tenaga kerja mahir dalam bidang IBS.

Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, usaha bersepadu diperlukan daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti kerajaan, industri pembinaan, institusi pendidikan, dan orang awam. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesedaran, menyediakan insentif dan sokongan kewangan, memperkukuhkan piawaian dan perundangan, serta mempromosikan latihan dan pendidikan dalam bidang IBS perlu diambil untuk memastikan penggunaan teknologi ini dapat dipertingkatkan di Malaysia.

blank8. Masa depan industri pembinaan rumah dengan teknologi IBS

Teknologi Sistem Binaan Berindustri (IBS) dijangka akan memainkan peranan yang semakin penting dalam industri pembinaan rumah di Malaysia pada masa hadapan. Beberapa trend dan perkembangan yang dijangka akan memacu penggunaan IBS dalam sektor perumahan adalah:

 1. Permintaan yang semakin meningkat untuk rumah mampu milik
  • Kerajaan menekankan pembinaan rumah mampu milik untuk memenuhi keperluan perumahan rakyat.
  • Teknologi IBS membolehkan pembinaan rumah yang lebih cepat dan menjimatkan kos.
 2. Kekurangan tenaga kerja asing dalam sektor pembinaan
  • Polisi kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap buruh asing tidak mahir.
  • IBS mengurangkan keperluan tenaga kerja di tapak pembinaan.
 3. Peningkatan kesedaran mengenai pembinaan lestari
  • Kesedaran mengenai kepentingan pembinaan yang mesra alam semakin meningkat.
  • IBS mengurangkan pembaziran bahan binaan dan pencemaran di tapak.
 4. Kemajuan teknologi dalam industri pembuatan
  • Perkembangan teknologi seperti automasi dan pembuatan aditif (3D printing) dalam industri pembuatan.
  • Membolehkan penghasilan komponen IBS yang lebih kompleks dan berkualiti tinggi.
 5. Penekanan terhadap kualiti dan ketahanan rumah
  • Permintaan yang semakin meningkat untuk rumah yang berkualiti tinggi dan tahan lasak.
  • Komponen IBS menawarkan kualiti yang lebih konsisten dan ketahanan struktur yang lebih baik.
 6. Sokongan dan inisiatif kerajaan
  • Kerajaan meneruskan sokongan dan inisiatif untuk menggalakkan penggunaan IBS dalam industri pembinaan.
  • Penyediaan insentif, latihan, dan penambahbaikan perundangan berkaitan IBS.

Dengan perkembangan dan trend ini, dijangkakan bahawa penggunaan teknologi IBS dalam pembinaan rumah akan terus meningkat pada masa hadapan. Ini akan membawa kepada peningkatan kecekapan, kualiti, dan kemampanan dalam industri perumahan di Malaysia.

Jadual di bawah menunjukkan jangkaan peningkatan penggunaan IBS dalam sektor perumahan di Malaysia:

Tahun Peratusan Penggunaan IBS
2020 30%
2025 50%
2030 70%
2035 85%

Walau bagaimanapun, kejayaan penggunaan teknologi IBS dalam industri pembinaan rumah bergantung kepada usaha bersepadu daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti kerajaan, pemaju hartanah, kontraktor, institusi pendidikan, dan orang awam. Dengan sokongan dan komitmen yang berterusan, teknologi IBS berpotensi untuk mentransformasikan industri perumahan di Malaysia ke arah yang lebih efisien, berkualiti, dan lestari.

Kesimpulan

Pembinaan rumah menggunakan teknologi Sistem Binaan Berindustri (IBS) menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah konvensional. Antara kelebihan utama IBS adalah tempoh pembinaan yang lebih singkat, pengurangan kos dan pembaziran bahan binaan, peningkatan kualiti dan ketahanan rumah, serta persekitaran pembinaan yang lebih selamat dan bersih.

Walaupun terdapat cabaran dalam mengaplikasikan teknologi IBS di Malaysia seperti kekurangan kesedaran, kemudahan, tenaga kerja mahir, dan kos permulaan yang tinggi, usaha bersepadu daripada pelbagai pihak berkepentingan dapat mengatasi cabaran-cabaran ini.

Dengan permintaan yang semakin meningkat untuk rumah mampu milik, kekurangan tenaga kerja asing, kesedaran mengenai pembinaan lestari, kemajuan teknologi dalam industri pembuatan, dan sokongan kerajaan, penggunaan teknologi IBS dalam pembinaan rumah dijangka akan terus meningkat pada masa hadapan.

Teknologi IBS berpotensi untuk mentransformasikan industri perumahan di Malaysia ke arah yang lebih efisien, berkualiti, dan lestari. Dengan mengambil peluang ini, Malaysia dapat menjadi peneraju dalam penggunaan teknologi pembinaan moden dan menyediakan rumah yang lebih baik untuk rakyatnya.