Hartanah

Membina Rumah Impian Anda dengan Bantuan LPPSA: Panduan Lengkap untuk Bina Rumah di Atas Tanah Sendiri

DALL·E 2023 10 19 15.49.36 Photo of a team of construction workers collaborating on a residential project in Malaysia

Membina Rumah Impian Anda dengan Bantuan LPPSA: Panduan Lengkap untuk Bina Rumah di Atas Tanah Sendiri


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


 

1. Pengenalan

Memiliki rumah sendiri adalah impian setiap individu. Namun, proses untuk membina rumah—terutamanya di atas tanah sendiri—boleh menjadi sukar dan memerlukan banyak sumber kewangan. Di sinilah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) berperanan sebagai penyelesaian kepada masalah ini. LPPSA adalah sebuah lembaga yang menawarkan pelbagai jenis pembiayaan perumahan untuk membantu anda merealisasikan impian memiliki rumah sendiri.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka bagaimana LPPSA boleh membantu anda dalam membina rumah di atas tanah sendiri, dari proses permohonan hingga ke pelaksanaan projek. Artikel ini juga akan memberikan panduan langkah demi langkah yang perlu diikuti, serta perkara-perkara yang perlu diambil kira sepanjang proses pembinaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai jenis-jenis rumah yang kami tawarkan, sila layari laman web kami.

Apa Itu LPPSA?

LPPSA adalah singkatan daripada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, sebuah lembaga yang ditubuhkan khusus untuk membantu individu dalam sektor awam mendapatkan pembiayaan perumahan. LPPSA menawarkan pelbagai jenis pembiayaan, termasuklah untuk membina rumah di atas tanah sendiri.

Kepentingan Membina Rumah di Atas Tanah Sendiri

Membina rumah di atas tanah sendiri memberikan kebebasan dalam banyak aspek—dari design rumah hingga ke pilihan kontraktor rumah. Anda mempunyai kuasa penuh dalam menentukan bagaimana rumah impian anda akan diwujudkan, tanpa perlu bergantung kepada pihak ketiga.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelebihan panel IBS dalam pembinaan rumah, sila layari laman web kami.


DALL·E 2023 10 17 18.31.22 Photo of a beautiful home with a green lawn and a golden key floating above it symbolizing approved home financing

2. Jenis-jenis Pembiayaan LPPSA

Memilih jenis pembiayaan yang sesuai adalah langkah pertama dalam merealisasikan impian anda untuk membina rumah di atas tanah sendiri. LPPSA menawarkan beberapa jenis pembiayaan yang boleh disesuaikan dengan keperluan dan keadaan kewangan anda.

Pembiayaan untuk Membeli Tanah

Sebelum anda boleh membina rumah, anda perlu memiliki tanah. LPPSA menawarkan pembiayaan khusus untuk pembelian tanah, yang membolehkan anda membeli tanah dengan kadar faedah yang rendah.

Pembiayaan untuk Membina Rumah di Atas Tanah Sendiri

Ini adalah jenis pembiayaan yang paling relevan untuk topik kita. LPPSA menawarkan pembiayaan untuk membantu anda membina rumah di atas tanah yang sudah anda miliki. Ini termasuk pembiayaan untuk bahan binaan, upah kontraktor rumah, dan lain-lain kos yang berkaitan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kos bina rumah, sila layari laman web kami.

Pembiayaan Gabungan

Jika anda belum memiliki tanah tetapi ingin membeli tanah dan membina rumah sekaligus, LPPSA juga menawarkan pembiayaan gabungan. Ini membolehkan anda membeli tanah dan membina rumah dengan satu pembiayaan sahaja, menjadikan proses lebih mudah dan efisien.

Kelebihan Menggunakan Pembiayaan LPPSA

 • Kadar Faedah Rendah: Salah satu kelebihan utama menggunakan pembiayaan dari LPPSA adalah kadar faedah yang rendah berbanding institusi kewangan lain.
 • Fleksibiliti dalam Pembayaran: LPPSA menawarkan pelbagai pilihan tempoh pembayaran, membolehkan anda memilih tempoh yang paling sesuai dengan keadaan kewangan anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pinjaman LPPSA, sila layari laman web kami.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Proses Permohonan

Setelah memilih jenis pembiayaan yang sesuai, langkah seterusnya adalah memohon pembiayaan dari LPPSA. Proses ini memerlukan beberapa dokumen dan langkah-langkah tertentu yang perlu diikuti untuk memastikan permohonan anda berjaya.

Dokumen yang Diperlukan

 1. Salinan Kad Pengenalan: Salinan kad pengenalan bagi pemohon dan pasangan.
 2. Slip Gaji Terkini: Untuk membuktikan pendapatan anda.
 3. Penyata Bank: Penyata bank selama tiga bulan terakhir.
 4. Surat Tawaran: Surat tawaran dari kontraktor rumah yang akan membina rumah anda.
 5. Pelan Rumah: Pelan bangunan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelayakan LPPSA, sila layari laman web kami.

Langkah-langkah dalam Memohon Pembiayaan

 1. Mengisi Borang Permohonan: Anda boleh mendapatkan borang permohonan dari laman web rasmi LPPSA atau pejabat LPPSA berdekatan.
 2. Menghantar Dokumen: Hantar semua dokumen yang diperlukan ke pejabat LPPSA atau melalui laman web rasmi.
 3. Penilaian dan Kelulusan: LPPSA akan menilai permohonan anda dan mengeluarkan surat kelulusan jika anda layak.
 4. Persetujuan Kontrak: Setelah mendapat kelulusan, anda perlu menandatangani perjanjian pembiayaan dengan LPPSA.
 5. Pelepasan Dana: Dana akan dilepaskan kepada kontraktor atau pihak yang relevan untuk memulakan proses pembinaan.

Tips untuk Permohonan yang Berjaya

 • Pastikan Dokumen Lengkap: Kekurangan dokumen boleh menyebabkan kelewatan atau kegagalan dalam permohonan.
 • Semak Kelayakan Anda: Gunakan kalkulator LPPSA untuk mengetahui kelayakan anda sebelum memohon.
 • Pilih Kontraktor yang Berpengalaman: Memilih kontraktor yang berpengalaman dan boleh dipercayai adalah penting untuk memastikan projek anda berjalan lancar.

Untuk maklumat lanjut mengenai proses permohonan, sila layari laman web kami.


DALL·E 2023 10 17 12.22.14 Photo of a beautifully renovated living room with modern furniture natural lighting and indoor plants representing a successful DIY home improvemen

4. Carta Alir Pembinaan

Setelah mendapatkan kelulusan pembiayaan dari LPPSA, langkah seterusnya adalah memulakan proses pembinaan rumah anda. Carta alir ini akan membantu anda memahami langkah-langkah yang perlu diambil dari awal hingga akhir projek.

Mendapatkan Kelulusan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Sebelum memulakan pembinaan, anda perlu mendapatkan kelulusan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ini termasuk kelulusan pelan bangunan dan lain-lain permit yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut mengenai senarai PBT di Selangor, sila layari laman web kami.

Penilaian JPPH Jika Diperlukan

Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu mendapatkan penilaian dari Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH). Ini biasanya diperlukan jika anda memohon pembiayaan tambahan atau perlu mengetahui nilai pasaran rumah anda.

Pemilihan Kontraktor

Pemilihan kontraktor rumah adalah salah satu keputusan paling penting dalam proses ini. Pastikan anda memilih kontraktor yang berpengalaman dan mempunyai rekod yang baik dalam pembinaan rumah.

Untuk maklumat lanjut mengenai kontraktor rumah, sila layari laman web kami.

Fasa Pembinaan

 1. Pembinaan Asas: Ini adalah fasa pertama di mana asas rumah akan dibina.
 2. Pembinaan Struktur: Di fasa ini, struktur utama rumah akan dibina.
 3. Pemasangan Utiliti: Ini termasuk pemasangan elektrik, air, dan sistem pembetungan.
 4. Pembinaan Dalaman: Ini termasuk kerja-kerja seperti pemasangan jubin, cat, dan perabot.

Pemeriksaan Akhir dan Penyerahan

Setelah semua fasa pembinaan selesai, sebuah pemeriksaan akhir akan dijalankan untuk memastikan semua kerja telah dilakukan dengan betul. Setelah itu, rumah akan diserahkan kepada anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai fasa pembinaan, sila layari laman web kami.


2 Skim Zero Deposit

5. Kelebihan dan Kekurangan

Memilih untuk menggunakan pembiayaan dari LPPSA dalam membina rumah di atas tanah sendiri adalah keputusan yang penting. Oleh itu, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang datang bersama dengan pilihan ini.

Kelebihan Menggunakan Pembiayaan LPPSA

 1. Kadar Faedah yang Rendah: LPPSA menawarkan kadar faedah yang sangat kompetitif, yang boleh membantu anda menjimatkan banyak wang dalam jangka panjang.
 2. Fleksibiliti dalam Pembayaran: Anda boleh memilih tempoh pembayaran yang sesuai dengan keadaan kewangan anda, memberikan anda lebih banyak ruang untuk bernafas.
 3. Proses Permohonan yang Mudah: Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, proses permohonan pembiayaan dari LPPSA adalah relatif mudah dan cepat.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelebihan menggunakan panel IBS dalam pembinaan rumah, sila layari laman web kami.

Kekurangan atau Cabaran

 1. Keterbatasan Skop: Pembiayaan dari LPPSA biasanya lebih terhad kepada individu dalam sektor awam.
 2. Dokumen dan Prosedur: Walaupun prosesnya mudah, ia memerlukan pelbagai jenis dokumen dan kelulusan dari pihak berkuasa, yang mungkin memerlukan masa.

Untuk maklumat lanjut mengenai proses permohonan dan dokumen yang diperlukan, sila layari laman web kami.


DALL·E 2023 10 17 12.22.48 Photo of a modern kitchen with freshly installed cabinets a granite countertop and stainless steel appliances symbolizing a DIY renovation

6. Kesimpulan

Membina rumah di atas tanah sendiri adalah sebuah perjalanan yang memerlukan perancangan, sumber kewangan, dan keputusan yang tepat. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) berfungsi sebagai salah satu opsi pembiayaan yang boleh membantu anda dalam merealisasikan impian ini.

Dari memahami jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA, proses permohonan, hingga ke pelaksanaan projek pembinaan, harapan kami adalah artikel ini telah memberikan anda panduan yang komprehensif dan berguna.

Untuk maklumat lanjut atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Ringkasan Poin Penting

 1. Pemilihan Jenis Pembiayaan: LPPSA menawarkan pelbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan keperluan anda.
 2. Proses Permohonan: Memahami dan mengikuti proses permohonan dengan teliti adalah kunci untuk mendapatkan pembiayaan.
 3. Carta Alir Pembinaan: Mengetahui langkah-langkah dalam proses pembinaan akan membantu anda merancang dan melaksanakan projek dengan lebih efisien.
 4. Kelebihan dan Kekurangan: Memahami pro dan kontra menggunakan pembiayaan dari LPPSA akan membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat.

3 Spesifikasi Rumah

7. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lebih lanjut, kami di Masjaya Eco Construction sedia membantu. Anda boleh menghubungi kami melalui laman web, Facebook, atau Instagram. Anda juga boleh menghubungi kami melalui telefon di nombor 016-3547300.


Dengan ini, kami mengakhiri artikel ini dengan harapan informasi yang disediakan dapat membantu anda dalam perjalanan anda untuk membina rumah impian di atas tanah sendiri. Terima kasih kerana membaca, dan jangan lupa untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut.