News, Rumah IBS

Membina Rumah Menggunakan Teknologi IBS di Tanah Sendiri

Membina Rumah Menggunakan Teknologi IBS di Tanah Sendiri1. Pengenalan kepada Teknologi IBS

Teknologi Industrialised Building System (IBS) atau Sistem Binaan Berindustri merupakan satu kaedah pembinaan yang menggunakan komponen prabinaan dan pemasangan di tapak pembinaan. Ia melibatkan proses pembuatan komponen binaan di kilang mengikut piawaian dan spesifikasi tertentu, sebelum diangkut ke tapak pembinaan untuk pemasangan.

Konsep IBS telah lama diperkenalkan di Malaysia, namun penggunaannya semakin meluas dalam industri pembinaan tempatan sejak kebelakangan ini. Antara faktor yang mendorong penggunaan IBS adalah kekurangan pekerja mahir, keperluan untuk meningkatkan kualiti binaan, serta usaha untuk memendekkan tempoh pembinaan.

Terdapat pelbagai jenis komponen IBS yang digunakan dalam pembinaan rumah, seperti panel dinding, panel lantai, panel bumbung, dan komponen binaan lain. Komponen-komponen ini diperbuat daripada bahan seperti konkrit bertetulang, keluli, atau bahan komposit yang ringan dan tahan lasak.

Antara kelebihan utama teknologi IBS adalah:

 • Kualiti binaan yang lebih baik: Komponen IBS dihasilkan di kilang mengikut piawaian yang ketat, menjamin kualiti yang konsisten.
 • Tempoh pembinaan yang lebih singkat: Pemasangan komponen IBS di tapak pembinaan adalah lebih cepat berbanding kaedah pembinaan konvensional.
 • Mengurangkan pembaziran bahan binaan: Komponen IBS dihasilkan mengikut spesifikasi yang tepat, mengurangkan pembaziran bahan.
 • Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja mahir: Proses pemasangan komponen IBS adalah lebih mudah dan memerlukan kurang tenaga kerja mahir.

Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara kaedah pembinaan konvensional dan IBS:

Aspek Pembinaan Konvensional Pembinaan IBS
Kualiti Binaan Bergantung kepada kemahiran pekerja Kualiti terkawal di kilang
Tempoh Pembinaan Lebih lama Lebih cepat
Pembaziran Bahan Lebih tinggi Lebih rendah
Keperluan Tenaga Kerja Mahir Lebih tinggi Lebih rendah

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, teknologi IBS semakin mendapat tempat dalam industri pembinaan rumah di Malaysia, terutamanya bagi pembinaan rumah di kawasan tanah sendiri.

2. Kelebihan Membina Rumah Menggunakan Teknologi IBS

Membina rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS) menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah pembinaan konvensional. Antara kelebihan utama adalah seperti berikut:

 1. Kualiti Binaan yang Terjamin

Komponen IBS dihasilkan di kilang mengikut piawaian dan spesifikasi yang ketat. Proses pembuatan dikawal sepenuhnya untuk menjamin kualiti yang konsisten dan mengelakkan kecacatan. Ini memberikan jaminan kualiti yang lebih baik berbanding pembinaan konvensional yang bergantung kepada kemahiran pekerja di tapak bina.

 1. Tempoh Pembinaan yang Lebih Cepat

Proses pemasangan komponen IBS di tapak pembinaan adalah lebih cepat berbanding kaedah pembinaan konvensional. Ini kerana komponen telah siap dibina di kilang dan hanya perlu dipasang di tapak bina. Selain itu, proses pembinaan tidak terlalu terjejas oleh cuaca buruk kerana sebahagian besar kerja dilakukan di kilang. Tempoh pembinaan yang lebih singkat membolehkan pemilik rumah menduduki rumah baharu dengan lebih cepat.

 1. Menjimatkan Kos Pembinaan

Penggunaan teknologi IBS dapat mengurangkan kos pembinaan kerana beberapa faktor:

 • Mengurangkan pembaziran bahan binaan
 • Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja mahir yang kian berkurangan
 • Memendekkan tempoh pembinaan, menjadikan kos overhed lebih rendah

Walaupun kos awal komponen IBS mungkin lebih tinggi, penjimatan kos dapat dicapai melalui kecekapan proses pembinaan dan pengurangan pembaziran.

 1. Lebih Mesra Alam

Teknologi IBS menghasilkan lebih sedikit sisa pembinaan dan pembaziran bahan berbanding kaedah konvensional. Ini menjadikan pembinaan rumah IBS lebih mesra alam dan mampan. Selain itu, penggunaan bahan binaan yang lebih ringan seperti panel komposit mengurangkan penggunaan sumber seperti batu dan pasir.

 1. Rekaan yang Fleksibel

Walaupun menggunakan komponen prabinaan, rekaan rumah IBS masih boleh diubahsuai mengikut kehendak pemilik. Pelbagai jenis komponen IBS seperti panel dinding, panel lantai, dan panel bumbung membolehkan rekaan yang pelbagai dan fleksibel.

Jadual di bawah merumuskan kelebihan utama membina rumah menggunakan teknologi IBS:

Kelebihan Penerangan
Kualiti Binaan Terjamin Komponen dihasilkan di kilang mengikut piawaian ketat
Tempoh Pembinaan Lebih Cepat Pemasangan komponen di tapak bina lebih cepat
Menjimatkan Kos Mengurangkan pembaziran dan kebergantungan pekerja mahir
Lebih Mesra Alam Kurangkan sisa dan pembaziran bahan binaan
Rekaan Fleksibel Pelbagai jenis komponen membolehkan rekaan yang pelbagai

Oleh itu, membina rumah menggunakan teknologi IBS adalah pilihan yang baik bagi mereka yang inginkan kualiti binaan yang terjamin, tempoh pembinaan yang lebih cepat, serta kos yang lebih efisien.


3. Proses Pembinaan Rumah IBS

Proses pembinaan rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS) melibatkan beberapa peringkat utama seperti berikut:

 1. Rekabentuk dan Perancangan

Peringkat pertama adalah merekabentuk rumah mengikut kehendak pemilik. Arkitek akan merancang rekaan rumah dengan mengambil kira spesifikasi komponen IBS yang akan digunakan. Pelan pembinaan yang terperinci akan disediakan untuk kelulusan pihak berkuasa tempatan.

 1. Pembuatan Komponen IBS

Setelah pelan diluluskan, komponen IBS seperti panel dinding, panel lantai, dan panel bumbung akan dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Proses pembuatan dikawal rapi untuk menjamin kualiti yang konsisten.

 1. Persediaan Tapak Pembinaan

Sementara itu, tapak pembinaan akan disediakan dengan membuat kerja-kerja tanah, membina asas rumah, dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan seperti bekalan air dan elektrik.

 1. Pengangkutan dan Pemasangan Komponen

Apabila komponen IBS siap dihasilkan di kilang, ia akan diangkut ke tapak pembinaan menggunakan kenderaan pengangkutan yang sesuai. Komponen kemudiannya akan dipasang di tapak bina mengikut pelan pembinaan yang telah diluluskan.

 1. Kerja-kerja Kemasan

Setelah semua komponen IBS dipasang, kerja-kerja kemasan seperti pemasangan pintu, tingkap, pendawaian elektrik, dan pemasangan paip akan dilakukan. Kerja-kerja luaran seperti landskap dan pembinaan pagar juga akan dijalankan pada peringkat ini.

 1. Pemeriksaan dan Penyerahan

Sebelum rumah diserahkan kepada pemilik, pemeriksaan terperinci akan dilakukan untuk memastikan semua kerja pembinaan mematuhi spesifikasi dan piawaian yang ditetapkan. Sebarang kecacatan atau kesilapan akan diperbaiki sebelum rumah diserahkan kepada pemilik.

Jadual di bawah meringkaskan proses pembinaan rumah IBS:

Peringkat Penerangan
Rekabentuk dan Perancangan Merekabentuk rumah dan mendapatkan kelulusan
Pembuatan Komponen IBS Komponen dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi
Persediaan Tapak Pembinaan Menyediakan tapak bina dengan kerja-kerja tanah dan infrastruktur
Pengangkutan dan Pemasangan Komponen diangkut dan dipasang di tapak bina
Kerja-kerja Kemasan Pemasangan pintu, tingkap, pendawaian, dan kemasan luaran
Pemeriksaan dan Penyerahan Pemeriksaan terakhir sebelum rumah diserahkan kepada pemilik

Walaupun proses pembinaan rumah IBS mungkin berbeza sedikit bergantung kepada jenis komponen dan rekaan rumah, langkah-langkah utama ini perlu diikuti untuk memastikan pembinaan yang lancar dan berkualiti.

4. Jenis-jenis Panel IBS

Terdapat pelbagai jenis panel IBS yang digunakan dalam pembinaan rumah. Antara panel IBS yang paling popular adalah:

 1. Panel Dinding

Panel dinding merupakan komponen utama dalam pembinaan rumah IBS. Ia berfungsi sebagai dinding luaran dan dinding dalaman rumah. Panel dinding IBS biasanya diperbuat daripada konkrit bertetulang atau bahan komposit seperti gentian kaca yang ringan dan tahan lasak.

 1. Panel Lantai

Panel lantai IBS digunakan untuk membina lantai rumah. Ia biasanya diperbuat daripada konkrit bertetulang yang dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi yang tepat. Panel lantai IBS menawarkan kekuatan dan ketahanan yang tinggi.

 1. Panel Bumbung

Panel bumbung IBS digunakan untuk membina bumbung rumah. Ia boleh diperbuat daripada konkrit bertetulang atau bahan komposit seperti gentian kaca yang ringan dan tahan cuaca.

 1. Panel Teras

Panel teras IBS digunakan untuk membina teras atau beranda rumah. Ia biasanya diperbuat daripada konkrit bertetulang atau bahan komposit yang tahan lasak dan cuaca.

 1. Panel Pagar

Panel pagar IBS digunakan untuk membina pagar rumah. Ia boleh diperbuat daripada konkrit bertetulang atau bahan komposit yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang tinggi.

 1. Panel Tangga

Panel tangga IBS digunakan untuk membina tangga rumah. Ia biasanya diperbuat daripada konkrit bertetulang yang dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi yang tepat.

Jadual di bawah meringkaskan jenis-jenis panel IBS yang popular:

Jenis Panel Kegunaan Bahan
Panel Dinding Dinding luaran dan dalaman Konkrit bertetulang, bahan komposit
Panel Lantai Lantai rumah Konkrit bertetulang
Panel Bumbung Bumbung rumah Konkrit bertetulang, bahan komposit
Panel Teras Teras atau beranda Konkrit bertetulang, bahan komposit
Panel Pagar Pagar rumah Konkrit bertetulang, bahan komposit
Panel Tangga Tangga rumah Konkrit bertetulang

Pemilihan jenis panel IBS yang sesuai bergantung kepada rekaan rumah, bajet pembinaan, dan keperluan khusus pemilik rumah. Kebanyakan pembinaan rumah IBS menggunakan gabungan pelbagai jenis panel untuk menghasilkan rumah yang lengkap dan berkualiti tinggi.


5. Kos Membina Rumah IBS

Kos membina rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS) mungkin berbeza daripada kaedah pembinaan konvensional. Namun, secara keseluruhannya, kos pembinaan rumah IBS adalah lebih efisien dan menjimatkan jika dilihat dari perspektif jangka panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kos membina rumah IBS termasuk:

 1. Kos Komponen IBS

Kos komponen IBS seperti panel dinding, panel lantai, dan panel bumbung mungkin lebih tinggi berbanding bahan binaan konvensional. Ini kerana komponen IBS dihasilkan di kilang mengikut piawaian yang ketat dan melibatkan kos pengeluaran yang lebih tinggi.

 1. Kos Pengangkutan dan Pemasangan

Kos pengangkutan komponen IBS dari kilang ke tapak pembinaan dan kos pemasangan komponen di tapak bina juga perlu diambil kira dalam anggaran kos keseluruhan.

 1. Kos Tenaga Kerja

Walaupun pembinaan rumah IBS memerlukan lebih sedikit pekerja mahir berbanding kaedah konvensional, kos tenaga kerja masih perlu diambil kira, terutamanya untuk kerja-kerja kemasan dan pemasangan komponen.

 1. Kos Persediaan Tapak Pembinaan

Kos persediaan tapak pembinaan seperti kerja-kerja tanah, pembinaan asas rumah, dan penyediaan infrastruktur adalah sama seperti pembinaan konvensional.

 1. Saiz dan Rekaan Rumah

Semakin besar dan kompleks rekaan rumah, semakin tinggi kos pembinaan, sama ada menggunakan kaedah IBS atau konvensional.

Walaupun kos awal pembinaan rumah IBS mungkin lebih tinggi, ia dapat memberikan penjimatan kos jangka panjang melalui:

 • Tempoh pembinaan yang lebih singkat, mengurangkan kos overhed
 • Mengurangkan pembaziran bahan binaan
 • Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja mahir yang kian berkurangan

Jadual di bawah memberikan anggaran kos membina rumah IBS berbanding kaedah konvensional:

Jenis Rumah Kos IBS (RM/kaki persegi) Kos Konvensional (RM/kaki persegi)
Rumah Teres 1 Tingkat 120 – 150 100 – 130
Rumah Teres 2 Tingkat 150 – 180 130 – 160
Rumah Banglo 1 Tingkat 180 – 220 160 – 200
Rumah Banglo 2 Tingkat 220 – 280 200 – 260

Angka ini hanyalah anggaran kasar, dan kos sebenar akan bergantung kepada faktor-faktor seperti lokasi, rekaan rumah, dan spesifikasi yang dipilih. Walau bagaimanapun, ia memberikan gambaran bahawa walaupun kos awal pembinaan rumah IBS mungkin lebih tinggi, ia masih memberikan nilai yang baik dari segi kualiti binaan dan kecekapan pembinaan.

6. Pembiayaan untuk Membina Rumah IBS

Membina rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS) memerlukan pembiayaan yang mencukupi. Terdapat beberapa pilihan pembiayaan yang boleh dipertimbangkan oleh bakal pembina rumah IBS:

 1. Pinjaman Perumahan Daripada Bank

Pinjaman perumahan daripada bank-bank berlesen merupakan pilihan pembiayaan yang paling popular untuk membina rumah IBS. Kebanyakan bank menawarkan pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang berpatutan dan tempoh pembayaran balik yang fleksibel.

Untuk memohon pinjaman perumahan, anda perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti pendapatan yang mencukupi, rekod kredit yang baik, dan mempunyai wang pendahuluan (down payment) yang diperlukan. Anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank untuk menganggarkan jumlah pinjaman yang anda layak terima.

 1. Pinjaman Kerajaan (LPPSA)

Kerajaan Malaysia menawarkan skim pinjaman perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) untuk membantu golongan berpendapatan sederhana dan rendah memiliki rumah sendiri. Anda boleh memohon pinjaman kerajaan LPPSA untuk membina rumah IBS dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran balik yang panjang.

 1. Pengeluaran Akaun KWSP

Anda juga boleh menggunakan sebahagian wang simpanan KWSP untuk membina rumah IBS melalui pengeluaran akaun 2 KWSP. Jumlah yang boleh dikeluarkan bergantung kepada baki simpanan anda dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP.

 1. Pembiayaan Sendiri (Bayaran Tunai)

Jika anda mempunyai simpanan yang mencukupi, anda boleh mempertimbangkan untuk membina rumah IBS menggunakan bayaran tunai sepenuhnya. Ini akan menjimatkan kos faedah pinjaman, tetapi memerlukan modal yang besar.

 1. Pembiayaan Bersama

Anda juga boleh menggabungkan beberapa pilihan pembiayaan seperti pinjaman bank, pinjaman kerajaan, pengeluaran KWSP, dan bayaran tunai untuk mendapatkan jumlah pembiayaan yang diperlukan.

Jadual di bawah meringkaskan pilihan-pilihan pembiayaan untuk membina rumah IBS:

Pilihan Pembiayaan Keterangan
Pinjaman Perumahan Bank Pinjaman daripada bank berlesen dengan kadar faedah berpatutan
Pinjaman Kerajaan (LPPSA) Pinjaman perumahan dengan kadar faedah rendah untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah
Pengeluaran Akaun KWSP Menggunakan sebahagian simpanan KWSP untuk membina rumah
Bayaran Tunai Membina rumah menggunakan simpanan sendiri
Pembiayaan Bersama Menggabungkan pelbagai pilihan pembiayaan

Sebelum memilih pilihan pembiayaan, anda perlu membuat perbandingan terperinci dari segi kadar faedah, tempoh pembayaran balik, jumlah pinjaman yang diluluskan, dan syarat-syarat lain. Anda juga boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan untuk mengira ansuran bulanan dan jumlah pembayaran balik yang perlu dibuat.

 


7. Keperluan dan Kelulusan untuk Membina Rumah IBS

Sebelum memulakan pembinaan rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS), terdapat beberapa keperluan dan kelulusan yang perlu dipatuhi terlebih dahulu:

 1. Kelulusan Pelan Pembinaan

Anda perlu mendapatkan kelulusan pelan pembinaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di kawasan anda. Ini melibatkan penyerahan pelan pembinaan yang terperinci, termasuk spesifikasi komponen IBS yang akan digunakan. Anda boleh merujuk senarai PBT di Selangor untuk maklumat lanjut.

 1. Kebenaran Merancang

Bagi pembinaan rumah baharu, anda perlu memohon Kebenaran Merancang daripada PBT. Ini untuk memastikan pembinaan rumah anda mematuhi rancangan pembangunan kawasan tersebut.

 1. Lesen Pembinaan

Kontraktor yang akan melaksanakan pembinaan rumah IBS perlu mempunyai lesen pembinaan yang sah daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Ini untuk menjamin kualiti dan standard pembinaan yang tinggi.

 1. Pematuhan Kod Amalan IBS

Pembinaan rumah IBS perlu mematuhi Kod Amalan IBS yang ditetapkan oleh CIDB. Kod ini menyediakan garis panduan dan spesifikasi yang perlu diikuti dalam pembinaan menggunakan komponen IBS.

 1. Pemeriksaan Tapak Pembinaan

Sepanjang proses pembinaan, PBT akan melakukan pemeriksaan tapak pembinaan untuk memastikan pematuhan kepada pelan dan spesifikasi yang diluluskan. Anda perlu memberikan akses kepada pegawai PBT untuk tujuan pemeriksaan.

 1. Perakuan Siap dan Pematuhan

Setelah pembinaan rumah IBS selesai, anda perlu mendapatkan Perakuan Siap dan Pematuhan daripada PBT sebelum rumah boleh diduduki. Ini melibatkan pemeriksaan akhir untuk memastikan rumah dibina mengikut pelan dan spesifikasi yang diluluskan.

Jadual di bawah meringkaskan keperluan dan kelulusan yang diperlukan untuk membina rumah IBS:

Keperluan/Kelulusan Penerangan
Kelulusan Pelan Pembinaan Daripada PBT berdasarkan pelan pembinaan terperinci
Kebenaran Merancang Untuk pembinaan rumah baharu
Lesen Pembinaan Kontraktor perlu mempunyai lesen CIDB
Pematuhan Kod Amalan IBS Mengikut garis panduan CIDB untuk pembinaan IBS
Pemeriksaan Tapak Pembinaan Oleh PBT sepanjang proses pembinaan
Perakuan Siap dan Pematuhan Daripada PBT setelah pembinaan selesai

Adalah penting untuk mematuhi semua keperluan dan mendapatkan kelulusan yang diperlukan bagi memastikan pembinaan rumah IBS anda dijalankan mengikut undang-undang dan piawaian yang ditetapkan. Ini akan menjamin kualiti dan keselamatan rumah anda.

8. Cabaran dan Penyelesaian dalam Pembinaan Rumah IBS

Walaupun pembinaan rumah menggunakan teknologi Industrialised Building System (IBS) menawarkan banyak kelebihan, terdapat beberapa cabaran yang mungkin dihadapi oleh pembina rumah IBS:

 1. Kekurangan Pembekal dan Pengilang Komponen IBS

Salah satu cabaran utama adalah kekurangan pembekal dan pengilang komponen IBS di Malaysia. Ini menyebabkan kos komponen IBS menjadi lebih tinggi dan mungkin menghadkan pilihan rekaan rumah.

Penyelesaian: Kerajaan perlu menggalakkan lebih banyak syarikat tempatan untuk melibatkan diri dalam industri komponen IBS. Selain itu, pembina rumah boleh mempertimbangkan untuk mengimport komponen IBS dari negara lain jika berpatutan.

 1. Kekurangan Tenaga Kerja Mahir

Walaupun pembinaan rumah IBS memerlukan lebih sedikit pekerja mahir berbanding kaedah konvensional, masih terdapat kekurangan tenaga kerja mahir dalam bidang ini di Malaysia.

Penyelesaian: Pihak industri dan kerajaan perlu meningkatkan usaha untuk melengkapkan pekerja dengan kemahiran yang diperlukan dalam pembinaan IBS melalui latihan dan pendidikan yang berterusan.

 1. Kekurangan Kesedaran dan Pengetahuan

Ramai pembina rumah dan orang awam masih kurang kesedaran dan pengetahuan mengenai teknologi IBS serta kelebihan dan kekurangannya.

Penyelesaian: Pihak berkuasa dan industri perlu meningkatkan usaha promosi dan pendedahan mengenai pembinaan rumah IBS kepada orang ramai. Ini boleh dilakukan melalui kempen kesedaran, pameran, dan penyebaran maklumat yang lebih meluas.

 1. Kos Pengangkutan dan Pemasangan yang Tinggi

Kos pengangkutan komponen IBS dari kilang ke tapak pembinaan dan kos pemasangan komponen di tapak bina boleh menjadi tinggi, terutamanya bagi lokasi yang jauh.

Penyelesaian: Pembina rumah perlu merancang dengan teliti untuk mengurangkan kos pengangkutan dan pemasangan. Ini boleh dilakukan dengan memilih lokasi tapak pembinaan yang lebih dekat dengan kilang panel IBS atau mengoptimumkan pengangkutan dan pemasangan komponen.

 1. Kekangan Rekaan dan Fleksibiliti

Walaupun pembinaan rumah IBS masih membenarkan rekaan yang fleksibel, terdapat kekangan tertentu berbanding kaedah pembinaan konvensional.

Penyelesaian: Arkitek dan pereka perlu kreatif dalam merekabentuk rumah IBS untuk mengoptimumkan penggunaan komponen IBS yang sedia ada. Selain itu, pengilang komponen IBS perlu terus mempelbagaikan produk mereka untuk memberikan lebih banyak pilihan rekaan.

Jadual di bawah meringkaskan cabaran dan penyelesaian dalam pembinaan rumah IBS:

Cabaran Penyelesaian
Kekurangan pembekal dan pengilang Galakkan lebih banyak syarikat tempatan, import komponen
Kekurangan tenaga kerja mahir Latihan dan pendidikan berterusan
Kekurangan kesedaran dan pengetahuan Promosi dan pendedahan yang lebih meluas
Kos pengangkutan dan pemasangan tinggi Perancangan teliti, lokasi tapak bina yang strategik
Kekangan rekaan dan fleksibiliti Rekaan kreatif, pelbagaikan produk komponen IBS

Dengan mengatasi cabaran-cabaran ini, pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS akan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan kualiti binaan yang lebih baik kepada pembina rumah di Malaysia.

Kesimpulan

Teknologi Industrialised Building System (IBS) menawarkan kaedah pembinaan rumah yang lebih efisien, berkualiti, dan mampan. Dengan menggunakan komponen prabinaan yang dihasilkan di kilang mengikut piawaian yang ketat, pembinaan rumah IBS dapat memberikan kualiti binaan yang terjamin, tempoh pembinaan yang lebih singkat, serta menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran bahan.

Walaupun terdapat beberapa cabaran seperti kekurangan pembekal dan tenaga kerja mahir, kekurangan kesedaran, serta kos pengangkutan dan pemasangan yang tinggi, cabaran-cabaran ini boleh diatasi dengan perancangan yang teliti, usaha promosi yang berterusan, dan sokongan daripada pihak kerajaan dan industri.

Bagi mereka yang ingin membina rumah di tanah sendiri, teknologi IBS merupakan pilihan yang baik kerana ia menawarkan kelebihan seperti rekaan yang fleksibel, penjimatan kos jangka panjang, dan pembinaan yang lebih mesra alam. Dengan mematuhi keperluan dan mendapatkan kelulusan yang diperlukan, pembinaan rumah IBS dapat dijalankan dengan lancar dan menghasilkan rumah yang berkualiti tinggi.

Secara keseluruhannya, inovasi teknologi IBS dalam pembinaan rumah di Malaysia membuka peluang baharu untuk memiliki rumah yang selesa, mampan, dan menepati citarasa pembina rumah pada masa kini. Dengan sokongan yang berterusan daripada semua pihak, teknologi IBS akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama dalam industri pembinaan rumah di Malaysia.