Kontraktor Rumah

Membuka Insentif Kerajaan untuk Pembinaan Sistem Bangunan Berindustri (IBS) di Malaysia

IMG 0096
IMG 0096

Membuka Insentif Kerajaan untuk Pembinaan Sistem Bangunan Berindustri (IBS) di Malaysia

Kandungan

 1. Pengenalan: Merangkak IBS di Malaysia
 2. Manfaat Pembinaan IBS
 3. Insentif Kerajaan untuk Pembinaan IBS
  1. Insentif Cukai
  2. Geran dan Sokongan Kewangan
  3. Pengecualian dan Rabat
 4. Kriteria Kelayakan untuk Insentif Kerajaan
 5. Cara Memohon Insentif Kerajaan
 6. Kisah Kejayaan: Kajian Kes Projek IBS
 7. Cabaran dan Penyelesaian untuk Pembinaan IBS
 8. Pandangan Masa Depan: Meluaskan Pelaksanaan IBS
 9. Amalan Terbaik untuk Projek IBS yang Berjaya
  1. Rekabentuk dan Perancangan Kolaboratif
  2. Pengadaan dan Pengurusan Rantai Bekalan
  3. Kawalan Kualiti dan Pemantauan
  4. Pembangunan Tenaga Kerja Terlatih
 10. Kesimpulan
 11. Soalan Lazim (FAQ)

1. Pengenalan: Merangkak IBS di Malaysia

Di Malaysia, industri pembinaan mengalami perubahan paradigma dengan penerimaan Sistem Bangunan Berindustri (IBS). IBS menawarkan pelbagai kelebihan, termasuk peningkatan kecekapan pembinaan, kualiti projek yang lebih baik, dan mengurangkan kebergantungan pada buruh manual. Kerajaan Malaysia mengiktiraf potensi IBS dan telah memperkenalkan pelbagai insentif untuk menggalakkan pelaksanaannya di seluruh negara.

2. Manfaat Pembinaan IBS

Pelaksanaan IBS dalam projek pembinaan membawa pelbagai manfaat yang menyumbang kepada kejayaan projek dan kelestarian jangka panjang. Antara manfaat-manfaat ini termasuk:

 • Penyingkatan Jadual Projek: IBS membolehkan pembinaan yang lebih cepat melalui proses yang dipermudah dan pra-pembuatan komponen bangunan.
 • Peningkatan Kualiti Pembinaan: Kekuatan persekitaran pengeluaran yang terkawal dalam IBS memastikan kejituan yang lebih tinggi, kualiti yang konsisten, dan pengurangan kecacatan.
 • Penjimatan Kos: IBS mengurangkan keperluan buruh, mengurangkan pembaziran bahan, dan mengoptimumkan proses pembinaan, menjimatkan kos secara keseluruhan.
 • Kelestarian Alam Sekitar: IBS menggalakkan penggunaan bahan mesra alam, mengurangkan pembaziran pembinaan, dan mengurangkan pelepasan karbon.
 • Peningkatan Keselamatan: Kebolehan modular IBS mengurangkan aktiviti pembinaan di tapak, mengurangkan risiko keselamatan untuk pekerja.

3. Insentif Kerajaan untuk Pembinaan IBS

Kerajaan Malaysia menawarkan pelbagai insentif untuk menggalakkan dan menyokong pelaksanaan IBS dalam projek pembinaan. Insentif-insentif ini bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan dan menggalakkan integrasi teknologi IBS. Insentif-insentif kerajaan utama termasuk:

3.1 Insentif Cukai

Kerajaan memberikan insentif cukai kepada syarikat yang terlibat dalam pengeluaran IBS dan projek pembinaan IBS. Insentif-insentif ini termasuk:

 • Pengecualian Cukai Pendapatan: Syarikat yang terlibat dalam pengeluaran IBS atau projek pembinaan IBS boleh menikmati pengecualian cukai pendapatan untuk tempoh yang ditentukan.
 • Pengecualian Cukai Pelaburan: Pelaburan modal dalam jentera berkaitan IBS, peralatan, dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan IBS mungkin layak untuk elaun cukai.

3.2 Geran dan Sokongan Kewangan

Untuk memudahkan pelaksanaan IBS, kerajaan menawarkan geran dan sokongan kewangan kepada entiti yang layak. Geran ini bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan, meningkatkan kemahiran dan keupayaan, dan menggalakkan kerjasama antara pemain industri. Contoh geran yang ditawarkan termasuk:

 • Geran Penyelidikan dan Pembangunan IBS: Dana untuk inisiatif penyelidikan dan pembangunan dalam bidang teknologi IBS dan kaedah pembinaan.
 • Geran Latihan Kemahiran: Sokongan kewangan untuk program latihan bagi meningkatkan kemahiran profesional industri pembinaan dalam teknik dan amalan IBS.

3.3 Pengecualian dan Rabat

Kerajaan memberikan pengecualian atau rabat terhadap yuran atau caj tertentu yang berkaitan dengan projek pembinaan IBS. Pengecualian dan rabat ini mungkin termasuk:

 • Yuran Kelulusan Pelan Bangunan: Pengecualian atau rabat terhadap yuran kelulusan pelan bangunan untuk projek yang menggabungkan komponen IBS.
 • Yuran Permit Pembinaan: Pengurangan atau pengecualian yuran permit pembinaan untuk projek IBS.

4. Kriteria Kelayakan untuk Insentif Kerajaan

Untuk layak menerima insentif kerajaan untuk pembinaan IBS, terdapat kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi. Kriteria ini mungkin berbeza bergantung kepada insentif dan agensi kerajaan yang terlibat. Beberapa keperluan kelayakan biasa termasuk:

 • Pendaftaran dengan pihak berkuasa atau badan industri yang berkaitan.
 • Pematuhan terhadap peraturan dan panduan berkaitan IBS.
 • Penyerahan cadangan projek atau pelan perniagaan.
 • Memenuhi ambang batas pelaburan minimum atau skala projek.

5. Cara Memohon Insentif Kerajaan

Untuk memperoleh insentif kerajaan untuk pembinaan IBS, pihak yang berminat perlu mengikuti proses permohonan yang khusus. Langkah-langkah dan keperluan dokumen yang tepat mungkin berbeza bergantung kepada skim insentif dan agensi kerajaan. Walau bagaimanapun, beberapa langkah umum untuk memohon insentif kerajaan termasuk:

 1. Kaji dan kenal pasti insentif dan kriteria kelayakan yang berkaitan.
 2. Sediakan dokumen yang diperlukan, termasuk cadangan projek, penyata kewangan, dan profil syarikat.
 3. Serahkan permohonan kepada agensi kerajaan yang berkaitan dalam jangka masa yang ditetapkan.
 4. Tunggu penilaian dan penilaian permohonan.
 5. Setelah diluluskan, penuhi sebarang keperluan tambahan dan patuhi kewajipan pelaporan.

6. Kisah Kejayaan: Kajian Kes Projek IBS

Banyak projek pembinaan IBS yang berjaya telah menunjukkan keberkesanan pendekatan ini. Dengan menyoroti manfaat dan hasil projek-projek ini, pihak yang berkepentingan dalam industri dapat memperoleh wawasan dan inspirasi yang berharga. Beberapa kisah kejayaan IBS yang mencolok di Malaysia termasuk:

 • [Kajian Kes 1]: Penerangan projek dan hasil utama.
 • [Kajian Kes 2]: Penerangan projek dan hasil utama.
 • [Kajian Kes 3]: Penerangan projek dan hasil utama.

7. Cabaran dan Penyelesaian untuk Pembinaan IBS

Walaupun pembinaan IBS menawarkan kelebihan yang ketara, ia juga melibatkan cabaran unik. Cabaran-cabaran ini termasuk kesedaran industri yang terhad, kekurangan tenaga kerja terlatih, dan kos pelaburan awal. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai penyelesaian yang boleh mengatasi cabaran ini dan memudahkan pelaksanaan IBS yang berjaya. Penyelesaian-penyelesaian ini termasuk:

 • Kempen kesedaran industri dan inisiatif pendidikan untuk menggalakkan manfaat IBS.
 • Kerjasama antara pihak berkepentingan industri, agensi kerajaan, dan institusi pendidikan.
 • Bantuan kewangan dan insentif untuk mengurangkan kos pelaburan awal.
 • Program latihan kemahiran untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja IBS yang terlatih.

8. Pandangan Masa Depan: Meluaskan Pelaksanaan IBS

Masa depan pembinaan IBS di Malaysia kelihatan cerah. Dengan sokongan berterusan daripada kerajaan dan kesedaran industri yang semakin meningkat, penggunaan IBS dijangka meningkat dengan ketara. Usaha penyelidikan dan pembangunan berterusan, kemajuan teknologi, dan platform perkongsian pengetahuan akan menyumbang kepada perkembangan pelaksanaan IBS di sektor pembinaan.

9. Amalan Terbaik untuk Projek IBS yang Berjaya

Melaksanakan IBS dengan berjaya memerlukan pematuhan terhadap amalan terbaik tertentu. Dengan mengikut amalan-amalan ini, pihak yang berkepentingan dapat memaksimumkan manfaat pembinaan IBS. Beberapa amalan terbaik utama termasuk:

9.1 Rekabentuk dan Perancangan Kolaboratif

Keterlibatan awal semua pihak berkepentingan projek, termasuk arkitek, jurutera, kontraktor, dan pengeluar, memastikan kerjasama yang lancar dan integrasi rekabentuk yang optimal.

9.2 Pengadaan dan Pengurusan Rantai Bekalan

Strategi pengadaan yang cekap, pengurusan rantai bekalan yang berkesan, dan komunikasi yang jelas antara pembekal dan kontraktor menyelaraskan proses pembinaan IBS.

9.3 Kawalan Kualiti dan Pemantauan

Melaksanakan langkah-langkah kawalan kualiti yang kukuh sepanjang fasa pembuatan dan pembinaan memastikan penghantaran komponen IBS dan struktur akhir yang berkualiti tinggi.

9.4 Pembangunan Tenaga Kerja Terlatih

Melabur dalam program latihan dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan berkaitan dengan IBS meningkatkan hasil projek dan kelestarian jangka panjang.

10. Kesimpulan

Insentif kerajaan memainkan peranan penting dalam membuka potensi penuh pembinaan IBS di Malaysia. Dengan memanfaatkan insentif-insentif ini, pihak berkepentingan dalam pembinaan dapat mengatasi halangan kewangan dan menggalakkan penggunaan teknologi IBS. Dengan jadual projek yang dipertingkatkan, kualiti pembinaan yang lebih baik, dan penjimatan kos jangka panjang, IBS berpotensi merevolusikan industri pembinaan di Malaysia.

11. Soalan Lazim (FAQ)

Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang insentif kerajaan untuk pembinaan IBS di Malaysia:

S1: Bagaimana saya dapat menentukan sama ada projek saya layak untuk insentif kerajaan pembinaan IBS?

Untuk menentukan kelayakan, anda perlu melakukan kajian dan mengkaji kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh agensi kerajaan yang menawarkan insentif. Kriteria ini biasanya termasuk faktor seperti skala projek, pematuhan terhadap peraturan IBS, dan kepatuhan terhadap panduan industri.

S2: Adakah insentif kerajaan tersedia untuk projek IBS kediaman dan komersial?

Ya, insentif kerajaan untuk pembinaan IBS secara amnya digunakan untuk projek kediaman dan komersial. Walau bagaimanapun, penting untuk memeriksa butiran-butiran khusus dan syarat kelayakan untuk setiap skim insentif.

S3: Adakah perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dapat memanfaatkan insentif kerajaan untuk pembinaan IBS?

Ya, PKS sering digalakkan untuk terlibat dalam projek pembinaan IBS, dan pelbagai insentif tersedia untuk menyokong keterlibatan mereka. Insentif-insentif ini mungkin termasuk pengecualian cukai, geran untuk latihan kemahiran, dan bantuan kewangan untuk penyelidikan dan pembangunan.

S4: Berapa lama biasanya kerajaan mengambil masa untuk memproses dan meluluskan permohonan insentif?

Masa pemprosesan permohonan insentif dapat berbeza bergantung kepada kompleksiti projek dan agensi kerajaan yang terlibat. Disyorkan untuk merancang dengan baik dan menghantar permohonan jauh lebih awal untuk memberi ruang bagi proses penilaian dan kelulusan yang diperlukan.

S5: Adakah terdapat inisiatif berterusan untuk menggalakkan kerjasama dan perkongsian pengetahuan dalam industri pembinaan IBS?

Ya, terdapat beberapa inisiatif dan platform yang menggalakkan kerjasama dan perkongsian pengetahuan dalam industri pembinaan IBS di Malaysia. Ini termasuk persidangan industri, forum, dan institusi penyelidikan yang berfokus pada kemajuan teknologi dan amalan IBS.

Buka potensi pembinaan IBS di Malaysia dan manfaatkan insentif kerajaan yang tersedia. Terimalah pendekatan pembinaan inovatif ini dan sumbangkan kepada industri yang lebih efisien, lestari, dan berkembang maju. Bertindaklah sekarang dan peroleh akses kepada insentif dan peluang yang berharga.

Ingatlah, pembinaan IBS bukan hanya tren; ia merupakan transformasi yang akan membentuk masa depan industri pembinaan. Sertailah gerakan ini dan buka manfaat tak terhingga pembinaan IBS hari ini!

 

Brochure Rumah IBS Zero Deposit 0163547300 compressed page 0001
Brochure Rumah IBS Zero Deposit 0163547300 compressed page 0002