Hartanah

Meningkatkan Produktiviti dan Keselamatan dalam Industri Pembinaan dengan Konstruksi IBS

patrick perkins 3wylDrjxH E unsplash

Meningkatkan Produktiviti dan Keselamatan dalam Industri Pembinaan dengan Konstruksi IBS


blank

blank

Table of Contents

1. Pengenalan kepada Konstruksi IBS

Konstruksi IBS atau Sistem Pembinaan Berindustri telah menjadi penekanan utama dalam industri pembinaan moden. IBS melibatkan penggunaan komponen binaan yang telah diproduksi secara pra-fabrikasi di kilang, sebelum dipasang di tapak pembinaan. Pendekatan ini menghasilkan proses pembinaan yang lebih pantas, efisien, dan konsisten berbanding dengan kaedah konvensional.

Definisi Konstruksi IBS

IBS merangkumi pelbagai teknik dan metode pembinaan yang menggunakan elemen pra-fabrikasi. Ini termasuk penggunaan modul dinding, lantai, dan struktur binaan lain yang telah disiapkan terlebih dahulu di kilang. Dengan menggunakan IBS, keperluan untuk membina struktur binaan secara manual di tapak pembinaan dapat dikurangkan secara signifikan.

Sejarah dan Perkembangan Konstruksi IBS

Konsep IBS telah muncul sejak beberapa dekad yang lalu, tetapi populariti dan penggunaannya semakin meningkat pada tahun-tahun terkini. Pada awalnya, IBS banyak digunakan dalam pembinaan bangunan-bangunan perumahan, tetapi kini ia turut diterapkan dalam pembinaan bangunan komersial, institusi, dan industri.

Keunikan dan Kelebihan Konstruksi IBS

Konstruksi IBS menawarkan pelbagai keunikan dan kelebihan yang menjadikannya pilihan yang menarik dalam industri pembinaan. Antara kelebihan utama termasuk:

 • Kelajuan Pembinaan: Proses pembinaan yang lebih cepat membolehkan projek diselesaikan dalam tempoh yang lebih singkat.
 • Penurunan Kos: Pengurangan masa pembinaan membawa kepada penurunan kos keseluruhan projek.
 • Standard Kualiti: Penggunaan komponen standardised di kilang memastikan kualiti hasil akhir yang lebih konsisten.
 • Keselamatan: Risiko kemalangan di tapak pembinaan dapat dikurangkan kerana sebahagian besar kerja dilakukan di dalam kilang.

Jelas bahawa konstruksi IBS membawa transformasi yang signifikan dalam cara bangunan dibina. Kelebihan-kelebihan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan IBS dalam meningkatkan produktiviti dan keselamatan dalam industri pembinaan. Dengan itu, mari kita teruskan dengan meneroka lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan ini.

patrick perkins iRiVzALa4pI unsplash

patrick perkins iRiVzALa4pI unsplash

2. Kelajuan Pembinaan dengan Konstruksi IBS

Konstruksi IBS telah membawa revolusi dalam industri pembinaan dengan mempercepatkan proses pembinaan secara keseluruhan. Kelebihan kelajuan yang diperoleh melalui penggunaan IBS memberi impak positif kepada pelbagai aspek pembinaan.

Proses Pembinaan Konvensional vs. Konstruksi IBS

Dalam pembinaan konvensional, struktur binaan dibina secara berperingkat di tapak pembinaan. Ini melibatkan proses memotong, membentuk, dan memasang komponen binaan secara manual. Proses ini memerlukan masa yang lama dan melibatkan pelbagai faktor seperti cuaca dan keadaan tapak.

Sebaliknya, dengan konstruksi IBS, komponen binaan seperti panel dinding, lantai, dan struktur kolom telah diproduksi terlebih dahulu di kilang. Komponen-komponen ini kemudian dipasang di tapak pembinaan, mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan struktur bangunan.

Kelebihan Kelajuan dalam Konstruksi IBS

Penggunaan konstruksi IBS membawa kepada peningkatan ketara dalam kelajuan pembinaan. Berikut adalah beberapa kelebihan kelajuan yang diperoleh melalui IBS:

Kelebihan Kelajuan Keterangan
1. Pemasangan Cepat Komponen-komponen IBS boleh dipasang dengan cepat kerana telah disiapkan dengan teliti di kilang.
2. Penyelarasan Jadual Proses pembinaan yang lebih cepat membolehkan pemaju menyelaraskan jadual projek dengan lebih baik.
3. Penyusunan Tenaga Kerja Penggunaan IBS mengurangkan keperluan tenaga kerja yang diperlukan di tapak pembinaan, mempercepatkan proses pembinaan secara keseluruhan.

Dengan kelajuan pembinaan yang ditingkatkan, pemaju dapat menikmati kelebihan yang signifikan seperti penurunan kos dan penyelesaian projek yang lebih cepat. Ini menjadikan konstruksi IBS pilihan yang bijak dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti dalam industri pembinaan.


blank

3. Penurunan Kos dan Standard Kualiti

Penggunaan konstruksi IBS tidak hanya memberi manfaat dari segi kelajuan pembinaan, tetapi juga membawa kepada penurunan kos keseluruhan projek dan peningkatan standard kualiti hasil akhir. Inilah yang menjadikan konstruksi IBS begitu menarik dalam industri pembinaan masa kini.

Implikasi Penurunan Kos dalam Konstruksi IBS

Penggunaan konstruksi IBS membawa kepada penurunan kos yang signifikan dalam projek pembinaan. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kos termasuk:

 • Pengurangan Masa Pembinaan: Proses pembinaan yang lebih cepat mengurangkan kos buruh dan menyebabkan pengurangan kos keseluruhan projek.
 • Pengurangan Pembaziran Bahan: Pengeluaran komponen binaan secara terkawal di kilang mengurangkan pembaziran bahan binaan, menyumbang kepada penjimatan kos.

Kelebihan Standard Kualiti dalam Konstruksi IBS

Standard kualiti yang tinggi adalah ciri penting dalam konstruksi IBS. Pengeluaran komponen binaan secara standardised di kilang memastikan bahawa setiap komponen mematuhi piawaian yang ditetapkan. Ini membawa kepada:

 • Keseragaman Kualiti: Setiap komponen binaan mempunyai standard kualiti yang sama, menghasilkan hasil akhir yang konsisten dan berkualiti tinggi.
 • Ketepatan Ukuran: Pengeluaran yang terkawal di kilang memastikan setiap komponen mempunyai ukuran yang tepat, mengurangkan risiko kecacatan dan kelemahan struktur.

Kepentingan Penyeragaman Standard Kualiti Pembinaan

Penyeragaman standard kualiti pembinaan adalah penting dalam memastikan keberkesanan penggunaan konstruksi IBS. Dengan menetapkan piawaian yang tinggi untuk semua komponen binaan, industri pembinaan dapat memastikan bahawa setiap projek mempunyai standard kualiti yang sama.

Standard Kualiti Keterangan
1. Konsistensi Setiap komponen binaan mempunyai standard kualiti yang sama, menghasilkan hasil akhir yang konsisten.
2. Kebolehpercayaan Standard kualiti yang tinggi meningkatkan kebolehpercayaan struktur bangunan dalam jangka masa panjang.
3. Reputasi Penekanan kepada standard kualiti membantu membangunkan reputasi positif bagi projek dan pemaju.

Dengan penurunan kos dan peningkatan standard kualiti sebagai aspek penting dalam konstruksi IBS, adalah penting untuk terus menyelidik dan memperkasa penggunaan IBS dalam industri pembinaan.

oxana melis UXBdq3zxaus unsplash scaled

oxana melis UXBdq3zxaus unsplash scaled

4. Peranan Pemaju dalam Penggunaan Konstruksi IBS

Pemaju hartanah memainkan peranan penting dalam menggalakkan dan menerapkan penggunaan konstruksi IBS dalam projek pembinaan. Mereka mempunyai kuasa untuk mempengaruhi arah industri pembinaan dan memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan konstruksi IBS.

Kelebihan yang Diperolehi oleh Pemaju melalui Penggunaan Konstruksi IBS

Pemaju hartanah dapat menikmati beberapa kelebihan melalui penggunaan konstruksi IBS dalam projek mereka:

 • Penyelarasan Jadual Projek: Konstruksi IBS membolehkan projek diselesaikan dengan lebih cepat, membolehkan pemaju menyelaraskan jadual projek dengan lebih baik.
 • Penurunan Kos: Penggunaan IBS dapat membawa kepada penurunan kos keseluruhan projek, menjimatkan pemaju dari segi kos buruh dan bahan binaan.
 • Reputasi yang Ditingkatkan: Penggunaan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS boleh meningkatkan reputasi pemaju sebagai pemimpin dalam inovasi dalam industri pembinaan.

Strategi Pemaju dalam Menyelaraskan Jadual Projek dengan Konstruksi IBS

Pemaju hartanah perlu mempunyai strategi yang teliti dalam menyelaraskan jadual projek dengan pelaksanaan konstruksi IBS. Beberapa langkah yang boleh diambil termasuk:

 1. Komitmen kepada IBS: Pemaju perlu mempunyai komitmen yang kukuh terhadap penggunaan konstruksi IBS dari peringkat perancangan projek.
 2. Kerjasama dengan Kontraktor IBS: Kerjasama yang baik antara pemaju dan kontraktor IBS adalah penting untuk memastikan pelaksanaan yang lancar dan tepat pada jadual.
 3. Penyelarasan dengan Pembekal Bahan: Pemaju perlu bekerjasama dengan pembekal bahan untuk memastikan bekalan bahan yang mencukupi untuk pengeluaran komponen IBS.

Kriteria dalam Memilih Kontraktor yang Mahir dalam Konstruksi IBS

Pemilihan kontraktor yang mahir dalam konstruksi IBS adalah penting untuk kejayaan projek. Beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan termasuk:

Kriteria Keterangan
1. Pengalaman Memiliki pengalaman yang luas dalam melaksanakan projek-projek konstruksi IBS sebelum ini.
2. Kebolehpercayaan Memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan hasil kerja berkualiti dan menepati jadual projek.
3. Kemahiran Tenaga Kerja Memiliki tenaga kerja yang mahir dan terlatih dalam pelaksanaan konstruksi IBS.

Dengan memainkan peranan yang aktif dalam menggalakkan dan melaksanakan konstruksi IBS, pemaju hartanah dapat membawa industri pembinaan ke arah yang lebih inovatif, efisien, dan berdaya saing.


blank

5. Keselamatan Pekerja dalam Konstruksi IBS

Keselamatan pekerja merupakan aspek yang amat penting dalam setiap projek pembinaan. Dalam konteks konstruksi IBS, pelbagai langkah keselamatan perlu diambil untuk memastikan bahawa pekerja bekerja dalam persekitaran yang selamat dan terkawal.

Risiko Keselamatan di Tapak Pembinaan Konvensional

Di tapak pembinaan konvensional, terdapat pelbagai risiko keselamatan yang perlu dihadapi oleh pekerja, antaranya termasuk:

 • Kecederaan Akibat Kemalangan: Pekerja mungkin terdedah kepada kecederaan akibat jatuh, tersangkut di alatan pembinaan, atau kejadian kemalangan lain.
 • Pendedahan kepada Bahan Berbahaya: Pekerja mungkin terdedah kepada bahan kimia berbahaya atau habuk yang boleh menjejaskan kesihatan mereka.

Pelaksanaan Standard Keselamatan dalam Konstruksi IBS

Dalam konstruksi IBS, langkah-langkah keselamatan yang ketat perlu diterapkan untuk melindungi pekerja. Beberapa contoh pelaksanaan standard keselamatan dalam konstruksi IBS termasuk:

 • Pemasangan Pengaman: Pengaman seperti penghalang keselamatan dan tali pinggang keselamatan perlu dipasang untuk melindungi pekerja daripada jatuh.
 • Penggunaan Peralatan Keselamatan: Pekerja perlu dilatih dan dipastikan menggunakan peralatan keselamatan seperti topi keras dan sarung tangan keselamatan semasa bekerja.
 • Pemantauan Berkala: Tapak pembinaan perlu dipantau secara berkala untuk memastikan semua langkah keselamatan dipatuhi dengan betul.

Inovasi Keselamatan dalam Konstruksi IBS

Demi meningkatkan lagi keselamatan pekerja, terdapat inovasi yang terus dibangunkan dalam konstruksi IBS. Contohnya termasuk:

 • Automasi Peralatan: Penggunaan alat-alat bantuan seperti pengangkut bahan secara automatik dapat mengurangkan keperluan pekerja untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja yang berisiko tinggi.
 • Kawalan Teknologi: Penggunaan teknologi seperti cip pengenalan pekerja dan sistem kawalan pintar membantu mengenal pasti risiko keselamatan dan mengelakkannya sebelum berlaku.

Kesan Positif Pelatihan Keselamatan terhadap Produktiviti dan Kecekapan Pekerja

Pelatihan keselamatan yang menyeluruh adalah kunci untuk meningkatkan kesedaran dan kecekapan pekerja dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan dengan selamat. Kesan positif pelatihan keselamatan termasuk:

 • Peningkatan Kesedaran: Pekerja yang dilatih dengan baik mempunyai kesedaran yang lebih tinggi terhadap risiko keselamatan dan cara untuk mengelakkannya.
 • Penurunan Kadar Kecelakaan: Pekerja yang terlatih cenderung membuat kurang kesilapan dan mengurangkan risiko kecelakaan di tapak pembinaan.

Dengan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai, konstruksi IBS dapat menjadi lebih selamat dan berkesan bagi pekerja. Ini membawa kepada kelebihan yang jelas dalam meningkatkan keselamatan pekerja dalam industri pembinaan.

oak motion k QNb5 rAXI unsplash

oak motion k QNb5 rAXI unsplash

6. Penekanan terhadap Pelatihan Keselamatan

Pelatihan keselamatan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam industri pembinaan, terutamanya dalam konteks konstruksi IBS. Memastikan pekerja mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam aspek keselamatan adalah penting untuk menjaga kebajikan mereka dan meningkatkan produktiviti keseluruhan tapak pembinaan.

Kepentingan Pelatihan Keselamatan kepada Pekerja

Pelatihan keselamatan memberi manfaat yang besar kepada pekerja dalam pelbagai cara:

 • Kesedaran Risiko: Pelatihan membantu pekerja mengenali dan memahami risiko keselamatan di tapak pembinaan, membolehkan mereka mengambil langkah-langkah untuk mengelakkannya.
 • Kemahiran Praktikal: Pekerja dilatih untuk menggunakan peralatan keselamatan dengan betul dan melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang selamat, meningkatkan kecekapan dan keberanian mereka dalam bekerja.
 • Kepatuhan Terhadap Standard: Pelatihan membantu memastikan bahawa pekerja mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan, menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka.

Program Pelatihan Keselamatan yang Disyorkan untuk Pekerja Konstruksi IBS

Program pelatihan keselamatan yang menyeluruh dan bersepadu adalah penting untuk memastikan keselamatan pekerja di tapak pembinaan. Beberapa aspek yang perlu disertakan dalam program pelatihan keselamatan termasuk:

 • Kesedaran Risiko: Pekerja perlu diberi pendedahan kepada pelbagai risiko keselamatan yang berkaitan dengan kerja-kerja pembinaan dan langkah-langkah untuk mengurangkan risiko tersebut.
 • Penggunaan Peralatan Keselamatan: Pekerja perlu dilatih untuk menggunakan peralatan keselamatan seperti helm keselamatan, tali pinggang keselamatan, dan alat perlindungan peribadi lain dengan betul.
 • Simulasi dan Latihan: Program pelatihan keselamatan perlu termasuk simulasi situasi sebenar dan latihan praktikal untuk memastikan pekerja dapat bertindak dengan cepat dan betul dalam keadaan kecemasan.

Kesan Positif Pelatihan Keselamatan terhadap Produktiviti dan Kecekapan Pekerja

Investasi dalam pelatihan keselamatan bukan sahaja menjaga kebajikan pekerja, tetapi juga membawa kepada peningkatan produktiviti dan kecekapan keseluruhan tapak pembinaan. Beberapa kesan positif pelatihan keselamatan termasuk:

 • Penurunan Kadar Kecelakaan: Pekerja yang dilatih dengan baik cenderung membuat kurang kesilapan dan mengurangkan risiko kecelakaan di tapak pembinaan.
 • Peningkatan Kualiti Kerja: Pekerja yang merasa selamat dan dilatih cenderung membuat kerja dengan lebih cermat dan berkualiti tinggi.
 • Peningkatan Morale: Pelatihan keselamatan yang menyeluruh meningkatkan kepercayaan diri pekerja dan memberi mereka keyakinan bahawa keselamatan mereka adalah keutamaan.

Dengan memberi penekanan yang tepat kepada pelatihan keselamatan, industri pembinaan dapat mencapai tahap keselamatan yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti secara keseluruhan. Pelatihan adalah kunci untuk melindungi dan memberdayakan pekerja dalam menjalankan tugas mereka dengan selamat dan efisien.


blank

7. Pelaksanaan Standard Keselamatan dalam Konstruksi IBS

Standard keselamatan adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam konstruksi IBS. Pelaksanaan standard keselamatan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahawa tapak pembinaan adalah tempat yang selamat untuk bekerja bagi semua pekerja yang terlibat dalam projek pembinaan.

Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Pematuhan Standard Keselamatan

Memastikan pematuhan standard keselamatan dalam konstruksi IBS melibatkan beberapa langkah yang perlu diambil, termasuk:

 • Penyediaan Peralatan Keselamatan: Pastikan semua pekerja dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai seperti topi keras, kasut keselamatan, dan tali pinggang keselamatan.
 • Pemasangan Pengaman: Pasang pengaman seperti penghalang keselamatan di tepi platform dan tali pengikat untuk mengelakkan jatuh dari ketinggian.
 • Pengawasan dan Pemeriksaan Berkala: Laksanakan pengawasan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan pematuhan standard keselamatan oleh semua pekerja.

Kepentingan Pengurusan Risiko dalam Konstruksi IBS

Pengurusan risiko adalah penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan standard keselamatan dalam konstruksi IBS. Beberapa langkah dalam pengurusan risiko termasuk:

 • Penilaian Risiko: Lakukan penilaian risiko terhadap aktiviti-aktiviti pembinaan untuk mengenal pasti dan menilai risiko-risiko yang mungkin timbul.
 • Pelaksanaan Tindakan Pemulihan: Ambil tindakan pemulihan seperti memasang pengaman tambahan atau menyusun semula jadual kerja untuk mengurangkan risiko yang dikenal pasti.
 • Pemantauan Kecelakaan: Pantau kejadian-kejadian kecil atau kecelakaan kecil untuk mengenal pasti corak dan faktor risiko yang mungkin tersembunyi.

Penyelarasan Standard Keselamatan dengan Undang-undang dan Peraturan Tempatan

Pematuhan undang-undang dan peraturan tempatan adalah penting dalam memastikan keselamatan di tapak pembinaan. Beberapa undang-undang dan peraturan yang perlu dipatuhi termasuk:

 • Undang-undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Pematuhan undang-undang ini adalah wajib dan mesti dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam konstruksi IBS.
 • Peraturan Tempatan: Peraturan-peraturan tempatan mengenai keselamatan di tapak pembinaan juga perlu dipatuhi untuk memastikan pematuhan standard keselamatan yang tepat.

Manfaat Pelaksanaan Standard Keselamatan yang Berkesan

Pelaksanaan standard keselamatan yang berkesan membawa pelbagai manfaat kepada projek pembinaan, termasuk:

 • Penurunan Kadar Kecelakaan: Kadar kecelakaan yang rendah membawa kepada persekitaran kerja yang lebih selamat dan produktif.
 • Peningkatan Kualiti Kerja: Keselamatan yang terjamin meningkatkan fokus dan kecekapan pekerja, menyumbang kepada peningkatan kualiti kerja secara keseluruhan.
 • Penjimatan Kos: Mengurangkan kejadian kecelakaan dapat membawa kepada penjimatan kos yang signifikan dalam jangka masa panjang.

Dengan pelaksanaan standard keselamatan yang ketat, konstruksi IBS dapat menjadi lebih selamat dan produktif. Ini memastikan bahawa semua pekerja dapat bekerja dengan keyakinan dan memberikan hasil yang terbaik dalam projek pembinaan.

olesia bahrii tRB f7bW9jk unsplash

olesia bahrii tRB f7bW9jk unsplash

8. Masa Depan Konstruksi IBS: Inovasi dan Perkembangan

Konstruksi IBS terus berkembang dan mengalami inovasi bagi meningkatkan kecekapan, keselamatan, dan kelestarian dalam industri pembinaan. Masa depan konstruksi IBS menjanjikan pelbagai perkembangan yang akan membawa industri pembinaan ke tahap yang lebih tinggi.

Perkembangan Teknologi dalam Konstruksi IBS

Teknologi memainkan peranan penting dalam pembangunan konstruksi IBS. Beberapa perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan konstruksi IBS termasuk:

 • Pencetakan 3D: Penggunaan pencetakan 3D untuk menghasilkan komponen binaan dengan ketepatan yang tinggi dan cepat.
 • Internet of Things (IoT): Penggunaan sensor pintar untuk memantau prestasi struktur binaan dan mengenal pasti keperluan penyelenggaraan secara automatik.
 • Penggunaan Material Inovatif: Penggunaan material komposit dan berdaya tahan tinggi untuk meningkatkan prestasi dan kestabilan struktur.

Fokus ke Arah Pembinaan Mampan

Kesedaran akan kelestarian semakin meningkat dalam industri pembinaan. Konstruksi IBS mempunyai potensi untuk menjadi lebih mampan melalui:

 • Penggunaan Material Daur Ulang: Pemilihan bahan binaan yang bersumber dari bahan daur ulang untuk mengurangkan impak alam sekitar.
 • Reka Bentuk Bersepadu: Reka bentuk bangunan yang mengutamakan penjimatan tenaga dan penggunaan sumber secara efisyen.

Penyelidikan dan Pembangunan Berterusan

Penyelidikan dan pembangunan terus-menerus adalah kunci untuk membawa konstruksi IBS ke tahap yang lebih tinggi. Pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan akan menghasilkan:

 • Teknologi yang Lebih Canggih: Perkembangan teknologi seperti robotik dan kecerdasan buatan yang akan merubah cara konstruksi IBS dilaksanakan.
 • Peningkatan Proses Pembinaan: Penemuan baru dalam proses pembinaan yang akan meningkatkan kelajuan, kualiti, dan keselamatan konstruksi IBS.

Kemitraan Industri dan Kerjasama Antarabangsa

Kemitraan antara pemaju, kontraktor, dan penyelidik adalah penting untuk mempercepatkan inovasi dalam konstruksi IBS. Kerjasama antarabangsa juga dapat membawa manfaat seperti:

 • Pertukaran Tenaga Pengajar: Pertukaran pengetahuan dan kepakaran antara negara-negara untuk memperkayakan kemahiran dalam bidang konstruksi IBS.
 • Projek Berskala Besar: Kerjasama dalam projek-projek pembinaan berskala besar untuk mencapai kemajuan teknologi yang signifikan.

Kesimpulan: Menuju Masa Depan Konstruksi IBS yang Lebih Cemerlang

Dengan terus mengembangkan teknologi, memberi tumpuan kepada pembinaan mampan, dan melaksanakan penyelidikan dan pembangunan berterusan, masa depan konstruksi IBS menjanjikan kemajuan yang signifikan dalam industri pembinaan. Inovasi dan perkembangan ini akan membawa manfaat besar kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualiti bangunan, penjimatan kos, dan pengurangan impak alam sekitar. Dengan kesinambungan usaha dari semua pihak terlibat, konstruksi IBS akan terus menjadi penanda aras dalam pembinaan bangunan yang efisien, selamat, dan mampan.