News, Pinjaman LPPSA

Mitos vs Fakta tentang Loan LPPSA – Jangan Tertipu!

Mitos vs Fakta tentang Loan LPPSA – Jangan Tertipu!YouTube video

1. Apakah itu Loan LPPSA?

Loan LPPSA atau Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia merupakan skim pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia kepada penjawat awam. Skim ini bertujuan untuk membantu penjawat awam memiliki rumah sendiri dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh bayaran balik yang fleksibel.

Antara ciri-ciri utama Loan LPPSA adalah:

Ciri-ciri Keterangan
Kadar Faedah Serendah 4% setahun
Tempoh Pinjaman Sehingga 35 tahun atau umur 65 tahun, yang mana terdahulu
Kelayakan Penjawat awam tetap dan kontrak
Jumlah Pinjaman Sehingga 100% harga rumah, tertakluk kepada kelayakan

Loan LPPSA merupakan satu pilihan yang menarik bagi penjawat awam yang ingin memiliki rumah sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa mitos dan fakta yang perlu difahami sebelum memohon pinjaman ini.

Antara mitos yang sering didengar tentang Loan LPPSA adalah:

 • Loan LPPSA hanya untuk penjawat awam berpangkat tinggi sahaja
 • Proses permohonan Loan LPPSA adalah rumit dan mengambil masa yang lama
 • Loan LPPSA mempunyai kadar faedah yang tinggi
 • Hanya rumah baharu sahaja yang layak untuk Loan LPPSA

Fakta sebenarnya adalah:

 • Loan LPPSA terbuka kepada semua penjawat awam tetap dan kontrak, tanpa mengira pangkat
 • Proses permohonan Loan LPPSA adalah mudah dan boleh dilakukan secara dalam talian
 • Kadar faedah Loan LPPSA adalah antara yang terendah di pasaran, iaitu serendah 4% setahun
 • Rumah baharu dan rumah terpakai layak untuk Loan LPPSA, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

Dalam artikel ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang mitos dan fakta berkaitan Loan LPPSA, supaya anda dapat membuat keputusan yang tepat dalam permohonan pinjaman perumahan anda.

2. Syarat Kelayakan Loan LPPSA

Untuk memohon Loan LPPSA, anda perlu memenuhi beberapa syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Antara syarat-syarat utama adalah:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Penjawat awam tetap atau kontrak
 3. Berumur 18 tahun ke atas
 4. Telah disahkan dalam perkhidmatan
 5. Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 10 tahun
 6. Tidak mempunyai rekod tatatertib yang buruk
 7. Mempunyai kemampuan untuk membayar balik pinjaman

Selain itu, rumah yang ingin dibeli juga perlu memenuhi beberapa kriteria, seperti:

 • Rumah tersebut mestilah terletak di dalam Malaysia
 • Harga rumah tidak melebihi RM1 juta
 • Rumah tersebut mestilah untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk disewakan
 • Rumah tersebut bukan rumah DBKL, RUMAWIP, PPR atau seumpamanya

Sekiranya anda memenuhi kesemua syarat kelayakan di atas, anda boleh memohon Loan LPPSA dengan mengisi borang permohonan yang boleh didapati di laman web rasmi LPPSA.

Mitos Fakta
Hanya penjawat awam berpangkat tinggi sahaja yang layak memohon Semua penjawat awam tetap dan kontrak layak memohon, tanpa mengira pangkat
Hanya rumah baharu sahaja yang layak untuk Loan LPPSA Rumah baharu dan terpakai layak untuk Loan LPPSA, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan

Adalah penting untuk anda memastikan bahawa anda memenuhi kesemua syarat kelayakan sebelum memohon Loan LPPSA, bagi mengelakkan permohonan anda ditolak. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan, anda boleh merujuk kepada laman web rasmi LPPSA atau menghubungi pihak LPPSA untuk mendapatkan penjelasan lanjut.


3. Proses Permohonan Loan LPPSA

Proses permohonan Loan LPPSA adalah mudah dan boleh dilakukan secara dalam talian. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti:

 1. Daftar akaun di laman web rasmi LPPSA
 2. Isi borang permohonan dalam talian
 3. Muat naik dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
  • Salinan kad pengenalan
  • Slip gaji terkini
  • Penyata bank terkini
  • Surat tawaran jual beli rumah
  • Salinan hakmilik tanah
 4. Hantar permohonan dan tunggu keputusan

Setelah permohonan anda dihantar, pihak LPPSA akan memproses permohonan tersebut dan membuat penilaian kredit. Proses ini biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari bekerja.

Mitos Fakta
Proses permohonan Loan LPPSA adalah rumit dan mengambil masa yang lama Proses permohonan adalah mudah dan boleh dilakukan secara dalam talian. Keputusan biasanya diketahui dalam tempoh 14 hingga 30 hari bekerja

Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan menerima surat tawaran rasmi daripada pihak LPPSA. Surat tawaran ini akan mengandungi butiran pinjaman seperti jumlah pinjaman, kadar faedah, tempoh bayaran balik, dan sebagainya.

Anda perlu menandatangani surat tawaran tersebut dan mengembalikannya kepada pihak LPPSA dalam tempoh yang ditetapkan. Setelah itu, pihak LPPSA akan mengeluarkan wang pinjaman kepada penjual rumah, dan anda boleh mula membuat bayaran balik pinjaman pada bulan berikutnya.

Sekiranya permohonan anda ditolak, anda akan menerima surat penolakan yang menyatakan sebab-sebab penolakan. Anda boleh membuat rayuan atau memohon semula selepas tempoh 6 bulan.

Proses permohonan Loan LPPSA adalah telus dan mudah. Dengan mengikuti langkah-langkah yang betul dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, anda boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pinjaman.

4. Kadar Faedah dan Tempoh Bayaran Balik

Salah satu kelebihan utama Loan LPPSA adalah kadar faedah yang rendah berbanding pinjaman perumahan lain di pasaran. Kadar faedah Loan LPPSA adalah tetap pada 4% setahun, tidak kira berapa lama tempoh pinjaman anda.

Ini bermakna, jumlah bayaran balik bulanan anda akan kekal sama sepanjang tempoh pinjaman, memudahkan anda untuk merancang kewangan anda. Bayaran balik bulanan anda akan dikira berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik, dan kadar faedah.

Tempoh bayaran balik untuk Loan LPPSA adalah fleksibel, di mana anda boleh memilih untuk membayar balik pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu. Ini membolehkan anda menyesuaikan bayaran balik bulanan mengikut kemampuan kewangan anda.

Sebagai contoh, jika anda meminjam RM300,000 dengan tempoh bayaran balik selama 30 tahun pada kadar faedah 4%, bayaran balik bulanan anda adalah seperti berikut:

Jumlah Pinjaman Tempoh Bayaran Balik Kadar Faedah Bayaran Balik Bulanan
RM300,000 30 tahun 4% RM1,432

Bayaran balik bulanan ini adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman, memudahkan anda untuk merancang kewangan anda. Walau bagaimanapun, anda juga boleh membuat bayaran lebih atau penyelesaian awal tanpa penalti, yang dapat menjimatkan jumlah faedah yang perlu dibayar.

Mitos Fakta
Loan LPPSA mempunyai kadar faedah yang tinggi Kadar faedah Loan LPPSA adalah tetap pada 4% setahun, antara yang terendah di pasaran

Adalah penting untuk anda memahami implikasi kewangan pinjaman perumahan sebelum membuat komitmen. Pastikan anda mengambil kira semua kos yang terlibat, seperti kos guaman, duti setem, insurans, dan sebagainya, selain bayaran balik bulanan.

Anda juga perlu memastikan bahawa bayaran balik bulanan tidak melebihi 40% daripada pendapatan bersih anda, bagi mengelakkan bebanan kewangan yang tidak mampu ditanggung. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada perancang kewangan bertauliah atau pihak LPPSA sendiri.


 

5. Kelebihan dan Kekurangan Loan LPPSA

Seperti mana-mana produk pinjaman yang lain, Loan LPPSA mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Antara kelebihan utama Loan LPPSA adalah:

 1. Kadar faedah yang rendah dan tetap pada 4% setahun
 2. Tempoh bayaran balik yang fleksibel sehingga 35 tahun atau umur 65 tahun
 3. Tiada penalti untuk bayaran lebih atau penyelesaian awal
 4. Jumlah pinjaman sehingga 100% harga rumah, tertakluk kepada kelayakan
 5. Proses permohonan yang mudah dan boleh dilakukan secara dalam talian

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan Loan LPPSA yang perlu diambil kira, seperti:

 1. Hanya terbuka kepada penjawat awam sahaja
 2. Jumlah pinjaman maksimum adalah terhad kepada RM1 juta
 3. Rumah yang dibeli mestilah untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk disewakan
 4. Pemohon perlu mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 10 tahun
 5. Rumah DBKL, RUMAWIP, PPR atau seumpamanya tidak layak untuk Loan LPPSA
Kelebihan Kekurangan
Kadar faedah rendah dan tetap Hanya untuk penjawat awam
Tempoh bayaran balik fleksibel Jumlah pinjaman terhad kepada RM1 juta
Tiada penalti bayaran lebih atau penyelesaian awal Rumah mestilah untuk kegunaan sendiri
Jumlah pinjaman sehingga 100% harga rumah Pemohon perlu mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 10 tahun
Proses permohonan mudah dan dalam talian Rumah DBKL, RUMAWIP, PPR tidak layak

Sebelum membuat keputusan untuk memohon Loan LPPSA, anda perlu menimbangkan kelebihan dan kekurangan ini dengan teliti. Pastikan anda memenuhi kesemua syarat kelayakan dan rumah yang ingin dibeli juga menepati kriteria yang ditetapkan.

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan atau soalan, anda boleh merujuk kepada laman web rasmi LPPSA atau menghubungi pihak LPPSA untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini sebelum membuat sebarang komitmen kewangan jangka panjang.

6. Perbezaan antara Loan LPPSA dan Pinjaman Perumahan Lain

Terdapat pelbagai jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan di pasaran, seperti pinjaman perumahan bank, pinjaman Kerajaan, dan pinjaman KWSP. Setiap jenis pinjaman ini mempunyai ciri-ciri dan syarat-syaratnya yang tersendiri.

Antara perbezaan utama antara Loan LPPSA dan pinjaman perumahan lain adalah:

 1. Kelayakan pemohon
  • Loan LPPSA hanya terbuka kepada penjawat awam sahaja
  • Pinjaman perumahan lain terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang layak
 2. Kadar faedah
  • Loan LPPSA mempunyai kadar faedah tetap pada 4% setahun
  • Kadar faedah pinjaman perumahan lain adalah berubah-ubah mengikut kadar asas (BLR/BFR)
 3. Jumlah pinjaman
  • Loan LPPSA menawarkan jumlah pinjaman sehingga 100% harga rumah, tertakluk kepada kelayakan
  • Jumlah pinjaman untuk pinjaman perumahan lain biasanya terhad kepada 90% harga rumah
 4. Tempoh bayaran balik
  • Tempoh bayaran balik untuk Loan LPPSA adalah sehingga 35 tahun atau umur 65 tahun
  • Tempoh bayaran balik untuk pinjaman perumahan lain biasanya sehingga 30 tahun atau umur 65 tahun
 5. Jenis rumah yang layak
  • Loan LPPSA hanya untuk rumah kediaman sahaja dan bukan untuk disewakan
  • Pinjaman perumahan lain boleh digunakan untuk pelbagai jenis hartanah, termasuk rumah kedai dan rumah pelaburan
Ciri-ciri Loan LPPSA Pinjaman Perumahan Lain
Kelayakan Penjawat awam sahaja Semua rakyat Malaysia yang layak
Kadar faedah Tetap 4% setahun Berubah-ubah mengikut BLR/BFR
Jumlah pinjaman Sehingga 100% harga rumah Biasanya terhad kepada 90% harga rumah
Tempoh bayaran balik Sehingga 35 tahun atau umur 65 tahun Biasanya sehingga 30 tahun atau umur 65 tahun
Jenis rumah Rumah kediaman sahaja Pelbagai jenis hartanah

Dalam membuat keputusan untuk memilih jenis pinjaman perumahan, anda perlu mengambil kira faktor-faktor seperti kelayakan, kadar faedah, jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik, dan jenis rumah yang ingin dibeli.

Sekiranya anda adalah seorang penjawat awam dan memenuhi syarat kelayakan, Loan LPPSA mungkin merupakan pilihan yang lebih baik berbanding pinjaman perumahan lain, memandangkan kadar faedah yang rendah dan tetap serta jumlah pinjaman yang lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, sekiranya anda bukan penjawat awam atau ingin membeli hartanah selain rumah kediaman, anda mungkin perlu mempertimbangkan pinjaman perumahan lain yang lebih sesuai dengan keperluan anda.


7. Tips Permohonan Loan LPPSA yang Berjaya

Untuk meningkatkan peluang permohonan Loan LPPSA anda diluluskan, anda boleh mengikuti beberapa tip berikut:

 1. Pastikan anda memenuhi kesemua syarat kelayakan
  • Semak syarat-syarat kelayakan dengan teliti dan pastikan anda mematuhinya sebelum memohon
 2. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lengkap
  • Senaraikan semua dokumen yang diperlukan dan pastikan anda mempunyai salinan yang lengkap dan terkini
 3. Isi borang permohonan dengan tepat dan lengkap
  • Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap, termasuk maklumat peribadi, pekerjaan, dan kewangan
 4. Pilih rumah yang menepati kriteria yang ditetapkan
  • Pastikan rumah yang ingin dibeli menepati kriteria yang ditetapkan oleh LPPSA, seperti jenis, lokasi, dan harga rumah
 5. Buat perancangan kewangan yang teliti
  • Kira jumlah bayaran balik bulanan dan pastikan ia tidak melebihi 40% daripada pendapatan bersih anda
  • Ambil kira kos-kos lain yang terlibat seperti kos guaman, duti setem, insurans, dan sebagainya
 6. Dapatkan pra-kelulusan daripada LPPSA
  • Sebelum membuat sebarang komitmen untuk membeli rumah, dapatkan pra-kelulusan daripada LPPSA untuk mengetahui jumlah pinjaman yang anda layak
 7. Berurusan dengan pihak yang bertauliah
  • Pastikan anda berurusan dengan pihak yang bertauliah seperti pemaju, peguam, dan ejen hartanah yang berdaftar untuk mengelakkan sebarang penipuan atau masalah undang-undang

Dengan mengikuti tip-tip di atas, anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan Loan LPPSA dan memastikan proses permohonan berjalan dengan lancar.

Tip Penerangan
Memenuhi syarat kelayakan Semak dan patuhi semua syarat kelayakan
Sediakan dokumen lengkap Senarai dan sediakan semua dokumen yang diperlukan
Isi borang dengan tepat dan lengkap Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap
Pilih rumah yang menepati kriteria Pastikan rumah menepati kriteria yang ditetapkan oleh LPPSA
Buat perancangan kewangan teliti Kira bayaran balik bulanan dan ambil kira semua kos yang terlibat
Dapatkan pra-kelulusan Dapatkan pra-kelulusan daripada LPPSA sebelum membuat komitmen
Berurusan dengan pihak bertauliah Berurusan dengan pemaju, peguam, dan ejen hartanah yang berdaftar

Sekiranya permohonan anda ditolak, jangan berputus asa. Anda boleh membuat rayuan atau memohon semula selepas tempoh 6 bulan. Semak semula syarat-syarat kelayakan dan pastikan anda mematuhinya sebelum memohon semula.

Anda juga boleh mendapatkan maklum balas daripada pihak LPPSA tentang sebab-sebab permohonan anda ditolak, dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

8. Kesimpulan

Loan LPPSA merupakan satu skim pinjaman perumahan yang menarik untuk penjawat awam yang ingin memiliki rumah sendiri. Dengan kadar faedah yang rendah dan tetap, tempoh bayaran balik yang fleksibel, dan jumlah pinjaman yang tinggi, Loan LPPSA menawarkan banyak kelebihan berbanding pinjaman perumahan lain di pasaran.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk memohon Loan LPPSA. Antaranya adalah kelayakan pemohon yang terhad kepada penjawat awam sahaja, jumlah pinjaman yang terhad kepada RM1 juta, dan jenis rumah yang terhad kepada rumah kediaman sahaja.

Dalam membuat keputusan untuk memohon Loan LPPSA, anda perlu menimbangkan semua faktor-faktor ini dengan teliti dan membuat perancangan kewangan yang rapi. Pastikan anda memenuhi kesemua syarat kelayakan dan rumah yang ingin dibeli juga menepati kriteria yang ditetapkan.

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan atau soalan, jangan teragak-agak untuk merujuk kepada laman web rasmi LPPSA atau menghubungi pihak LPPSA untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini sebelum membuat sebarang komitmen kewangan jangka panjang.

Dengan mengikuti tip-tip permohonan yang betul dan membuat persediaan yang rapi, anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan Loan LPPSA dan merealisasikan impian anda untuk memiliki rumah sendiri.

Semoga artikel ini dapat memberikan maklumat yang berguna kepada anda tentang Loan LPPSA dan membantu anda membuat keputusan yang tepat dalam permohonan pinjaman perumahan anda. Selamat memohon dan semoga berjaya!