Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Berkenaan Pinjaman Perumahan di Malaysia

jhevwhcbvyw

Panduan Lengkap Berkenaan Pinjaman Perumahan di Malaysia

 

 1. Apakah jenis-jenis pinjaman perumahan yang berbeza di Malaysia?
 2. Apakah kadar faedah bagi pinjaman perumahan di Malaysia?
 3. Apakah tempoh pinjaman maksimum untuk pinjaman perumahan di Malaysia?
 4. Dokumen-dokumen apa diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan di Malaysia?
 5. Berapakah jumlah pembayaran pendahuluan yang diperlukan untuk pinjaman perumahan di Malaysia?
 6. Adakah terdapat sebarang skim atau subsidi kerajaan untuk pinjaman perumahan di Malaysia?
 7. Apakah kriteria kelayakan untuk layak memohon pinjaman perumahan di Malaysia?
 8. Bagaimanakah sejarah kredit mempengaruhi kelayakan dan kadar faedah pinjaman perumahan?
 9. Apakah yuran dan caj yang terlibat dalam mengambil pinjaman perumahan di Malaysia?
 10. Bagaimanakah saya boleh mengira ansuran pinjaman perumahan dan jumlah pembayaran balik?

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah jenis-jenis pinjaman perumahan yang berbeza di Malaysia?

Apabila datang kepada pembiayaan rumah impian anda, terdapat beberapa jenis utama pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh bank-bank dan institusi kewangan di Malaysia:

 • Pinjaman Perumahan Konvensional – Ini adalah jenis pinjaman perumahan yang paling biasa. Ia melibatkan kadar faedah tetap atau boleh ubah dan ansuran bulanan yang sama sepanjang tempoh pinjaman yang ditetapkan. Jumlah pinjaman dan tempoh bergantung kepada kelayakan.
 • Pinjaman Perumahan Islam – Untuk ini, bank akan membeli hartanah tersebut dan menjualnya kepada anda pada keuntungan tertentu sepanjang tempoh pinjaman. Tiada faedah dikenakan tetapi kadar keuntungan mungkin tetap atau boleh ubah. Jumlah ansuran berubah berdasarkan baki prinsipal.
 • Pinjaman Perumahan Step-Up – Di sini EMI bermula lebih rendah dan meningkat pada kadar prapenentuan sepanjang tempoh pinjaman. Ini membantu menguruskan aliran tunai pada tahun-tahun awal.
 • Pinjaman Kadar Tetap – Kadar faedah kekal tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman, menyediakan kestabilan. Tetapi biasanya lebih mahal daripada pinjaman kadar boleh ubah.
 • Pinjaman Kadar Boleh Ubah – Kadar faedah turun naik berdasarkan faktor-faktor ekonomi makro. Ansuran berubah sewajarnya. Menawarkan kadar yang lebih rendah pada mulanya.
 • Pinjaman Kadar Hibrid – Mengabungkan ciri-ciri pinjaman kadar tetap dan boleh ubah. Kadar kekal tetap untuk tempoh tertentu, kemudian bertukar kepada kadar boleh ubah.
 • Skim Kadar Faedah Sifar – Variasi pinjaman langkah naik. Untuk 2-3 tahun pertama hanya faedah perlu dibayar. Pembayaran balik prinsipal bermula selepas itu. EMI meningkat secara beransur-ansur.

Faktor-faktor untuk dipertimbangkan semasa memilih di antara jenis-jenis yang berbeza:

 • Tren kadar faedah dan toleransi risiko anda
 • Preferens kestabilan aliran tunai
 • Tempoh pinjaman
 • Keupayaan untuk mengurus peningkatan ansuran
 • Keperluan penebusan awal
 • Kadar dan yuran yang ditawarkan untuk setiap jenis pinjaman

Bincang dengan bank anda untuk memilih pilihan yang paling sesuai dengan keadaan kewangan dan rancangan masa depan anda. Buat penyelidikan juga untuk membandingkan kadar dan ciri-ciri pinjaman daripada pemberi pinjaman yang berlainan.

Perkara utama yang perlu diberi perhatian termasuk struktur kadar faedah, tren perubahan ansuran, jumlah pembayaran balik, dan sebarang klausa atau penalti ikatan tempoh. Baca dengan teliti sebelum membuat komitmen!

 

Apakah kadar faedah bagi pinjaman perumahan di Malaysia?

Apabila mengambil pinjaman perumahan di Malaysia, kadar faedah adalah salah satu faktor paling penting yang menentukan jumlah pembayaran balik dan ketermampuan membayar keseluruhan anda. Berikut adalah beberapa perkara penting yang perlu diketahui mengenai kadar pinjaman perumahan semasa:

 • Untuk pinjaman perumahan konvensional, kadar faedah adalah di antara 3.6% hingga 5.5% bergantung kepada pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, tempoh pinjaman dan profil peminjam. Kadar biasanya lebih rendah untuk jumlah pinjaman yang lebih tinggi dan tempoh yang lebih lama.
 • Kadar Asas (BR) dan Kadar Pinjaman Asas (BLR) adalah kadar penanda aras yang digunakan untuk menentukan harga pinjaman. BLR biasanya 2-3% lebih tinggi daripada BR.
 • Bank menawarkan pinjaman perumahan di bawah BLR untuk menarik pelanggan. Margin di bawah BLR bergantung kepada kadar promosi, sejarah kredit dan lain-lain. Profil yang lebih kukuh mendapat kadar yang lebih rendah.
 • Pinjaman perumahan Islam juga memaut kadar keuntungan mereka kepada BR/BLR. Kadar keuntungan adalah di antara 3.8% hingga 5.7% berdasarkan faktor-faktor yang sama seperti pinjaman konvensional.
 • Pinjaman kadar tetap menawarkan kestabilan tetapi 0.5-1% lebih tinggi daripada pinjaman kadar boleh ubah. Dikunci selama 3-5 tahun.
 • Kadar boleh ubah awal bermula dari 3.4% tetapi akan turun naik sepanjang tempoh. Baik jika kadar menunjukkan penurunan.
 • Pinjaman hibrid menawarkan kadar tetap selama 2-3 tahun kemudian beralih ke kadar semasa boleh ubah. Kadar awal sekitar 3.8-4.3%.
 • Pinjaman langkah naik mempunyai kadar 4-4.5% pada tahun-tahun awal, meningkat kepada 4.5-5% pada peringkat kemudian mengikut jadual prapenentuan.
 • Skim kadar faedah sifar mempunyai purata kadar 4.25% dengan hanya faedah perlu dibayar pada tahun-tahun awal.
 • Tempoh pinjaman yang berbeza seperti 5, 10, 15, 20, 25, 30 atau 35 tahun membawa kadar yang berbeza juga. Tempoh yang lebih lama mendapat kadar yang lebih rendah.
 • Pembiayaan semula boleh membantu mendapatkan kadar yang lebih rendah. Kadar pelanggan dan promosi baru kadang-kadang 1-1.5% lebih rendah daripada kadar peminjam sedia ada.

Lakukan penyelidikan menyeluruh dan gunakan alat perbandingan pinjaman untuk mendapat kadar terbaik. Tanya bank-bank secara terus juga. Kadar yang lebih rendah boleh membuat perbezaan besar terhadap jumlah kos faedah dalam jangka masa panjang.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah tempoh pinjaman maksimum untuk pinjaman perumahan di Malaysia?

Apabila mengambil pinjaman perumahan untuk membiayai pembelian hartanah di Malaysia, satu pertimbangan penting adalah tempoh pinjaman – iaitu jangka masa pembayaran balik pinjaman perumahan. Berikut adalah beberapa perkara penting:

 • Tempoh maksimum yang ditawarkan untuk pinjaman perumahan di Malaysia ialah 35 tahun. Ini terpakai kepada pinjaman yang diambil terus dari bank/institusi kewangan.
 • Untuk skim pinjaman perumahan kerajaan seperti Skim Rumah Pertamaku oleh Cagamas, tempoh maksimumnya adalah 40 tahun.
 • Secara amnya, tempoh pinjaman yang lebih lama bermakna ansuran bulanan yang lebih rendah disebabkan oleh tempoh pembayaran balik yang dilanjutkan. Walau bagaimanapun, anda akan membayar lebih banyak faedah secara keseluruhan sepanjang tempoh pinjaman.
 • Kebanyakan bank menawarkan pinjaman perumahan dengan pilihan tempoh 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 tahun. 25-30 tahun adalah biasa untuk pembeli rumah kali pertama.
 • Semasa memilih tempoh pinjaman anda, pastikan tempoh pembayaran anda akan meliputi sekurang-kurangnya sehingga umur persaraan anda.
 • Pertimbangkan juga umur anda pada permulaan pinjaman, kestabilan pendapatan, rancangan masa depan untuk harta dan sebagainya semasa memilih tempoh.
 • Jika mengambil pinjaman bersama sebagai pasangan, lihat umur pemohon bersama termuda. Sebagai contoh, umur pemohon bersama 28 tahun boleh mengambil pinjaman tempoh maksimum 30 tahun.
 • Tempoh yang lebih lama seperti 35 tahun disyorkan jika anda berkahwin dan mengambil pinjaman bersama pada usia muda.
 • Ia memberikan ansuran yang lebih mampu sambil membina kerjaya anda dari semasa ke semasa untuk pendapatan masa depan yang lebih tinggi.
 • Tempoh yang lebih pendek seperti 10-15 tahun jika anda mengambil pinjaman lewat dalam hidup. Bayar sebelum persaraan.
 • Bank mungkin meluluskan tempoh yang lebih pendek daripada maksimum jika dokumen pendapatan, umur dan sebagainya tidak menyokong keupayaan pembayaran untuk 35 tahun.
 • Jika pembiayaan semula, tempoh maksimum bergantung kepada umur dan baki tahun sebelum tarikh matang asal.

Bincang tempoh yang anda kehendaki dengan pihak bank. Secara umumnya, jangan melebihi kemampuan kewangan anda – ambil tempoh terpanjang yang anda mampu bayar balik berdasarkan profil pendapatan dan perancangan persaraan anda.

 

Dokumen-dokumen apa diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan di Malaysia?

Menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman perumahan adalah penting untuk pemprosesan dan kelulusan yang cepat. Berikut adalah dokumen-dokumen utama yang biasanya dikehendaki oleh bank-bank dan institusi kewangan:

Dokumen Pengenalan Diri

 • Salinan MyKad
 • Salinan pasport
 • Sijil kelahiran

Bukti Pendapatan

 • 3 slip gaji bulanan terkini
 • Borang EA atau Borang BE terkini
 • Penyata KWSP 6 – 12 bulan terkini
 • Penyata bank 6 bulan terkini

Untuk pemohon bekerja sendiri:

 • Sijil pendaftaran perniagaan
 • Penyata cukai pendapatan 2 tahun terkini dan notis taksiran
 • Penyata bank 12 bulan terkini

Butiran Pekerjaan

 • Surat pengesahan jawatan
 • Borang EA 3 tahun terakhir

Dokumen Hartanah

 • Perjanjian jual beli (draf)
 • Salinan hakmilik jika pembiayaan semula

Dokumen Sokongan Lain

 • Sijil perkahwinan – jika permohonan bersama pasangan
 • Perjanjian sewaan – jika anda menyewa
 • Penyata pinjaman PTPTN – jika membayar melalui potongan gaji
 • Penyata ASB atau deposit tetap – jika ada
 • Penyata pinjaman lain jika pembiayaan semula

Dokumen Berkaitan Kredit

 • Laporan CCRIS dari Biro Kredit
 • 3 penyata kad kredit bulanan terkini (jika berkenaan)
 • Penyata pinjaman lain (jika berkenaan)

Sediakan semua dokumen semasa permohonan ke bank. Ini akan membantu mempercepatkan kelulusan dan mengelakkan kelewatan. Rujuk pegawai pinjaman bank untuk nasihat mengenai dokumen spesifik lain yang diperlukan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapakah jumlah pembayaran pendahuluan yang diperlukan untuk pinjaman perumahan di Malaysia?

Pembayaran pendahuluan adalah komponen penting untuk mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan di Malaysia. Berikut adalah beberapa aspek penting untuk dipertimbangkan:

 • Pembayaran pendahuluan minimum yang dikehendaki oleh kebanyakan bank ialah 10% daripada harga beli hartanah.
 • Walau bagaimanapun, pembayaran pendahuluan sebanyak 20% adalah ideal dan sangat disyorkan. Ini membantu:
  • Mendapatkan kelulusan pinjaman dengan lebih mudah
  • Mengurangkan jumlah pinjaman anda
  • Menurunkan kos faedah anda
  • Meningkatkan ekuiti dalam hartanah
  • Meningkatkan peluang mendapatkan kadar faedah terbaik
 • Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi seperti 30-40% juga baik tetapi tidak selalu mampu oleh pembeli rumah kali pertama.
 • Dengan nisbah pinjaman kepada nilai (LTV), semakin tinggi pembayaran pendahuluan anda, semakin rendah nisbah LTV:
  • Pembayaran pendahuluan 10% = LTV 90%
  • Pembayaran pendahuluan 20% = LTV 80%
  • Pembayaran pendahuluan 30% = LTV 70%
 • Nisbah LTV yang lebih rendah menunjukkan risiko kredit yang lebih rendah kepada bank dan meningkatkan kelayakan pinjaman anda.
 • Peraturan baru telah menetapkan nisbah LTV maksimum pada 70% berdasarkan tempoh pinjaman:
  • Sehingga tempoh pinjaman 30 tahun – LTV Maksimum 70%
  • Melebihi tempoh pinjaman 30 tahun – LTV Maksimum 60%
 • Ini bermakna anda mungkin perlu meletakkan pembayaran pendahuluan 30-40% untuk pinjaman tempoh panjang.
 • Amaun pembayaran pendahuluan adalah berdasarkan harga yang dipersetujui atau penilaian sebenar, yang mana lebih rendah.
 • Sumber dana untuk pembayaran pendahuluan anda mesti didokumenkan dengan jelas untuk semakan bank.

Menyimpan wang untuk pembayaran pendahuluan lebih awal adalah kunci sebelum membuat sebarang pembelian hartanah. Terokai semua pilihan – simpanan, sokongan keluarga, skim dan sebagainya. Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi memberi anda permulaan yang lebih kukuh dan ansuran yang lebih mampu untuk perjalanan pinjaman perumahan anda.

 

Adakah terdapat sebarang skim atau subsidi kerajaan untuk pinjaman perumahan di Malaysia?

Kerajaan Malaysia menyediakan pelbagai skim bantuan dan subsidi untuk menggalakkan pemilikan rumah, terutamanya untuk pembeli buat pertama kali. Berikut adalah beberapa skim utama yang disediakan:

Skim Rumah Pertamaku

 • Menyediakan pembiayaan berjamin untuk pembelian rumah pertama sehingga RM500,000
 • Ditawarkan oleh Cagamas, sebuah syarikat pajak gadai kebangsaan
 • Pembiayaan sehingga 110%, merangkumi 10% pembayaran pendahuluan
 • Kadar faedah subsidi dari 3.5% setahun
 • Untuk hartanah yang dibina oleh pemaju berdaftar tertentu

Tabung Rumah Mampu Milik

 • Menyediakan subsidi RM10,000 untuk setiap unit yang dibeli
 • Untuk isi rumah berpendapatan RM2,300 dan ke bawah
 • Terhad kepada 300,000 pemohon pertama mengikut siapa cepat dia dapat

Tabung HOPE

 • Memberi bantuan untuk pembaikan dan penyelenggaraan rumah
 • Amaun subsidi sehingga RM10,000
 • Untuk isi rumah B40 berpendapatan RM4,360 dan ke bawah

Skim Depositi Rumahku

 • Menawarkan pembiayaan sehingga RM30,000 untuk pembayaran pendahuluan
 • Mesti digunakan bersama pinjaman hipotek daripada bank peserta
 • Untuk pembeli buat kali pertama berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah

Subsidi Perumahan STEP

 • Subsidi RM12,000 untuk pendapatan bulanan RM3,600 dan ke bawah
 • Subsidi RM8,000 untuk pendapatan bulanan RM3,601 hingga RM4,000
 • Untuk pembelian rumah pertama sehingga RM300,000

Semak kriteria kelayakan, profil pemohon dan terma khusus setiap skim. Terdapat juga pakej pinjaman perumahan subsidi khas yang ditawarkan seiring dengan program perumahan kerajaan tertentu – berbincanglah dengan pihak bank untuk menerokai pilihan yang ada.

 

Apakah kriteria kelayakan untuk layak memohon pinjaman perumahan di Malaysia?

Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh bank dan institusi kewangan adalah sangat penting untuk mendapat kelulusan permohonan pinjaman perumahan anda. Berikut adalah beberapa kriteria utama:

Umur

 • Umur minimum 21 tahun. Umur maksimum bergantung kepada umur persaraan – lazimnya 60 atau 65 tahun.

Tahap Pendapatan

 • Pendapatan bulanan minimum RM3,000-RM5,000. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan peluang kelulusan dan kadar yang lebih baik.
 • Jumlah pendapatan isi rumah akan dipertimbangkan untuk pemohon bersama.

Pekerjaan

 • Pekerjaan tetap atau minimum 2 tahun dalam jawatan semasa.
 • Individu bekerja sendiri mesti menunjukkan pendapatan yang stabil sepanjang 2 tahun lepas.

Sejarah Kredit

 • Rekod kredit yang baik tanpa kemungkiran, pembayaran lewat atau tertunggak.
 • Baki kad kredit yang rendah lebih disukai.

Pembayaran Pendahuluan

 • Lazimnya 10-20% daripada harga hartanah diperlukan sebagai pembayaran pendahuluan. Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi memperbaiki kelayakan pinjaman.

Jumlah dan Tempoh Pinjaman

 • Jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bergantung kepada dokumen pendapatan, umur, keupayaan membayar balik dan lain-lain.
 • Amaun pinjaman dihadkan pada 70-90% nilai hartanah.

Nisbah Beban Hutang

 • Jumlah keseluruhan obligasi pinjaman bulanan (termasuk pinjaman perumahan baru) tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan kasar bulanan.

Baki Umur Persaraan Selepas Pinjaman Matang

 • Perlu ada sekurang-kurangnya 5 tahun umur persaraan selepas tempoh pinjaman selesai.

Memenuhi kriteria kelayakan minimum tidak menjamin kelulusan. Bank akan menilai profil anda secara holistik termasuk kestabilan pendapatan, sejarah simpanan, perbelanjaan hidup dan lain-lain. Tingkatkan peluang dengan dokumen yang lebih kukuh.

 

Bagaimanakah sejarah kredit mempengaruhi kelayakan dan kadar faedah pinjaman perumahan?

Sejarah kredit anda memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada anda layak untuk pinjaman perumahan dan kadar faedah apa yang boleh anda dapatkan. Ini bagaimana ia memberi kesan kepada pinjaman perumahan:

 • Bank akan memeriksa laporan CCRIS anda dari Biro Kredit Malaysia untuk tingkah laku kredit yang lalu dan semasa.
 • Sejarah kredit yang baik tanpa kemungkiran, pembayaran lewat, keingkaran dan sebagainya meningkatkan kelayakan pinjaman.
 • Jika anda mempunyai keingkaran, bank mungkin menolak permohonan pinjaman sehingga keingkaran diselesaikan dan rekod yang diperbaiki ditunjukkan.
 • Walaupun dengan keingkaran, faktor lain yang kukuh seperti pendapatan tinggi masih boleh diluluskan tetapi jangkakan kadar faedah yang lebih tinggi.
 • Skor kredit melebihi 700 mata bermakna risiko kredit yang lebih rendah. Ini membantu rundingan untuk kadar faedah yang lebih rendah.
 • Skor di bawah 650 mata dianggap risiko tinggi. Akan ditawarkan kadar faedah yang lebih tinggi.
 • Pemohon tanpa sejarah pembiayaan terdahulu juga mendapat kadar yang lebih tinggi disebabkan ketiadaan rekod.
 • Bilangan permohonan dan pertanyaan kredit juga akan diperiksa. Terlalu banyak dalam tempoh yang singkat meningkatkan risiko dan kadar.
 • Kadar penggunaan kredit yang rendah di bawah 50% menunjukkan tingkah laku kredit yang baik. Membantu mendapat kadar yang lebih baik.
 • Baki pinjaman atau kad kredit yang tinggi sedia ada menimbulkan kebimbangan terhadap keupayaan pembayaran balik.
 • Memenuhi semua pembayaran bulanan tepat pada masanya dan mengekalkan rekod kredit yang bersih untuk 1-2 tahun boleh membantu memperbaiki kelayakan dan kadar faedah untuk permohonan pinjaman perumahan masa hadapan.

Dapatkan laporan CCRIS anda terlebih dahulu dan ambil langkah untuk membina skor kredit anda. Ini memberi peluang yang lebih tinggi untuk kelulusan pinjaman atas terma yang menguntungkan. Mengekalkan tingkah laku kredit yang baik juga membolehkan anda membiayai semula pada kadar yang lebih baik pada masa hadapan.

 

Apakah yuran dan caj yang terlibat dalam mengambil pinjaman perumahan di Malaysia?

Semasa mengambil pinjaman perumahan, adalah penting untuk memahami pelbagai yuran dan caj yang terlibat:

Yuran Permohonan dan Pemprosesan Pinjaman

 • Yuran sekali sahaja untuk memohon dan memproses permohonan pinjaman. Julat dari RM100 – RM500.

Yuran Perjanjian dan Pengeluaran Pinjaman

 • Yuran pentadbiran untuk menyediakan perjanjian pinjaman dan membebaskan amaun pinjaman. Biasanya sekitar 0.5% – 1% daripada amaun pinjaman yang diluluskan.

Yuran Penilaian

 • Untuk penilai yang dilantik bank bagi menilai harga hartanah. Sekitar RM300 – RM500 bergantung kepada harga hartanah.

Yuran Guaman dan Setem

 • Dibayar kepada peguam untuk penyediaan draf perjanjian pinjaman dan setem. Lebih kurang RM2,500 – RM5,000.

Yuran Pengeluaran Semula dan Pembatalan Gadaian

 • Jika mengeluarkan semula bahagian diluluskan tetapi tidak digunakan pinjaman, bank caj yuran pengeluaran semula sekitar RM50 – RM100.
 • Caj pembatalan gadaian apabila menyelesaikan pinjaman untuk melepaskan hakmilik dikenakan RM100-RM300.

Penalti Penebusan Awal / Penyelesaian

 • Sesetengah bank caj yuran penalti jika anda menyelesaikan pinjaman sepenuhnya sebelum tarikh matang. Lazimnya 1% – 3% daripada amaun tertunggak.

Yuran Penstrukturan Semula

 • Untuk menstruktur atau mengubah terma pinjaman asal seperti tempoh. Di antara RM100 – RM500.

Yuran Perkhidmatan Akaun Bulanan

 • Yuran penyelenggaraan bulanan sekitar RM5 dicaj oleh beberapa buah bank.

Tanya bank/penasihat anda untuk senarai penuh yuran yang berkenaan untuk mengelak caj tambahan kemudian. Bandingkan pinjaman untuk mendapat yuran yang lebih rendah. Yuran awal biasanya boleh dimasukkan dalam amaun pinjaman.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Bagaimanakah saya boleh mengira ansuran pinjaman perumahan dan jumlah pembayaran balik?

Keupayaan untuk mengira ansuran bulanan berpotensi dan jumlah faedah pembayaran balik adalah penting apabila membuat belanjawan untuk pinjaman perumahan. Berikut adalah beberapa tip:

Amaun Pinjaman

 • Pertama tentukan amaun pinjaman yang diperlukan. Ini adalah harga hartanah tolak pembayaran pendahuluan anda. Ingat untuk pertimbangkan kos lain seperti yuran guaman dan duti setem juga dalam amaun pinjaman.

Kadar Faedah

 • Ketahui kadar faedah semasa untuk tempoh pinjaman yang anda pertimbangkan. Dapatkan kadar dari beberapa bank untuk perbandingan.

Tempoh Pinjaman

 • Putuskan tempoh pinjaman yang sesuai untuk anda – 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Maksimum lazimnya 35 tahun.

Ansuran Bulanan

 • Gunakan pengira pinjaman perumahan untuk menentukan ansuran bulanan anda. Input utama adalah:
  • Amaun pinjaman
  • Kadar faedah
  • Tempoh pinjaman

Jumlah Pembayaran Faedah

 • Pengira tersebut akan menunjukkan jumlah faedah perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman penuh berdasarkan input yang dimasukkan.

Jumlah Pembayaran Balik

 • Tambah amaun prinsipal pinjaman + jumlah faedah yang perlu dibayar. Ini memberi jumlah pembayaran balik keseluruhan.

Contoh Pengiraan

Amaun Pinjaman: RM300,000 Kadar Faedah: 4.5% setahun Tempoh: 30 tahun

 • Ansuran bulanan = RM1,474
 • Jumlah faedah = RM318,840
 • Jumlah pembayaran balik = RM618,840

Lakukan pengiraan dengan kadar dan pilihan tempoh yang berbeza untuk menilai kesan ke atas komitmen bulanan dan jumlah kos faedah. Ini membantu membuat keputusan yang teliti apabila mengambil pinjaman perumahan. Gunakan pengira dalam talian atau formula Excel untuk kerja pengiraan dengan mudah.

 

Kesimpulan Utama

 • Pilih jenis pinjaman yang betul berdasarkan keperluan dan keupayaan membayar balik
 • Bandingkan kadar faedah dengan teliti – kadar yang lebih rendah menjimatkan banyak
 • Tempoh pinjaman optimum bergantung kepada umur, rancangan persaraan
 • Sediakan semua dokumen diperlukan untuk kemudahan kelulusan cepat
 • Letakkan amaun pembayaran pendahuluan secukupnya – sekurang-kurangnya 20% disyorkan
 • Semak kriteria kelayakan dan berusaha untuk memenuhinya
 • Sejarah kredit yang baik memperbaiki peluang kelulusan pada kadar terbaik
 • Ambil kira semua yuran dan caj yang terlibat dalam permohonan pinjaman
 • Gunakan pengira pinjaman untuk anggar ansuran dan jumlah pembayaran balik

 

Kesimpulan ringkas

 • Pinjaman perumahan membolehkan pembiayaan untuk pemilikan rumah dengan tempoh bayaran balik yang dilanjutkan
 • Nilai semua pilihan untuk memilih produk pinjaman terbaik bagi keperluan anda
 • Urus faktor dalam kawalan anda untuk mendapat kelulusan atas terma paling menguntungkan
 • Berhemat dan elak daripada melebihi keupayaan kewangan anda
 • Baca dokumen dengan teliti dan dapatkan nasihat daripada bank atau penasihat anda
 • Perancangan dan peminjaman bijak boleh membantu anda mencapai impian memiliki rumah sendiri dengan lancar

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor