Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Mohon Pinjaman Perumahan LPPSA 2024

napasgkzaxg

Panduan Lengkap Mohon Pinjaman Perumahan LPPSA 2024

 1. Apa itu pinjaman perumahan LPPSA?
 2. Siapa yang layak memohon pinjaman perumahan LPPSA?
 3. Berapa jumlah pinjaman yang boleh dipohon melalui LPPSA?
 4. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 5. Bagaimana cara memohon pinjaman perumahan LPPSA?
 6. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?
 7. Berapa lama tempoh kelulusan permohonan LPPSA?
 8. Adakah pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk pembelian rumah kedua?
 9. Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan pinjaman perumahan lain?
 10. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

Apa itu pinjaman perumahan LPPSA?

Pinjaman Perumahan LPPSA (Skim Pinjaman Perumahan) adalah satu skim pinjaman perumahan khas yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).LPPSA ditubuhkan pada tahun 1999 di bawah Kementerian Kewangan. Ia bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah sendiri.

Ciri-ciri utama pinjaman perumahan LPPSA:

 • Ditawarkan khusus kepada individu atau keluarga berpendapatan RM10,000 dan ke bawah sebulan.
 • Kadar faedah rendah iaitu sekitar 4% setahun.
 • Tempoh pinjaman sehingga 30 tahun.
 • Jumlah pinjaman yang boleh diluluskan sehingga RM500,000.
 • Boleh digunakan untuk membeli rumah baru atau teres kos rendah dan sederhana.
 • Proses permohonan yang mudah dan cepat.

Dengan adanya skim LPPSA ini, ia dapat meringankan beban kewangan rakyat Malaysia berpendapatan rendah untuk memiliki kediaman sendiri. Ia sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat.

 

Siapa yang layak memohon pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun pada tarikh permohonan
 • Bekerja dengan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan
 • Mempunyai rekod kredit yang baik
 • Belum memiliki rumah sendiri
 • Belum pernah menerima sebarang pinjaman perumahan daripada kerajaan atau agensi berkaitan

Berikut pula adalah kategori pemohon yang layak dipertimbangkan:

 • Pekerja sektor awam – termasuk pegawai perkhidmatan awam, anggota polis dan tentera
 • Pekerja sektor swasta – termasuk pekerja syarikat swasta dan perniagaan sendiri
 • Pesara kerajaan – mereka yang bersara dari perkhidmatan awam

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Mempunyai slip gaji atau penyata caruman KWSP untuk mengesahkan pendapatan
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Surat pengesahan majikan atau penyata caruman KWSP terkini

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, anda berpeluang untuk memohon dan mendapat kelulusan pinjaman perumahan LPPSA. Pastikan segala dokumen sokongan disediakan untuk melicinkan proses permohonan.

 

Berapa jumlah pinjaman yang boleh dipohon melalui LPPSA?

Jumlah pinjaman yang boleh dipohon melalui LPPSA adalah seperti berikut:

 • Maksimum RM500,000 bagi setiap pemohon
 • Bergantung kepada gaji atau pendapatan pemohon
 • Bergantung kepada harga rumah yang hendak dibeli

Berikut adalah jadual panduan jumlah pinjaman mengikut gaji pemohon:

Pendapatan Bulanan Jumlah Pinjaman Maksimum
RM3,000 dan ke bawah RM150,000
RM3,001 hingga RM5,000 RM250,000
RM5,001 hingga RM10,000 RM350,000

Selain itu, jumlah pinjaman yang diluluskan juga tidak boleh melebihi 100% daripada harga rumah yang hendak dibeli.Contoh:Ali mempunyai gaji RM4,500 sebulan. Dia ingin membeli sebuah rumah berharga RM300,000.Jumlah pinjaman maksimum Ali boleh perolehi ialah:

 • Berdasarkan gaji bulanan = RM250,000
 • Berdasarkan harga rumah = RM300,000 (100% daripada harga rumah)

Oleh itu, jumlah pinjaman LPPSA yang layak untuk Ali ialah RM250,000.Dengan mengambil kira gaji dan harga rumah, LPPSA dapat menentukan jumlah pinjaman yang paling sesuai dan mampu dibayar oleh pemohon. Ini bagi memastikan kadar keberhutangan isi rumah tidak terlalu tinggi.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Kadar faedah yang dikenakan untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah sekitar 4% setahun dan terendah diperingkat negara.Berikut adalah perincian kadar faedah LPPSA:

 • 4% setahun untuk tempoh pinjaman 30 tahun
 • 4.5% setahun untuk tempoh pinjaman 25 tahun
 • 5% setahun untuk tempoh pinjaman 20 tahun

Kadar faedah ini kekal sepanjang tempoh pinjaman dan tidak berubah-ubah.Bagi pinjaman perumahan komersial, kadar faedah biasanya lebih tinggi iaitu sekitar:

 • 4.6% hingga 7% untuk bank konvensional
 • 6.5% hingga 8.5% untuk bank Islamik

Kelebihan kadar faedah LPPSA:

 • Rendah dan tetap sepanjang tempoh pinjaman
 • Tidak bergantung kepada kadar asas semasa
 • Memudahkan perancangan kewangan jangka panjang

Dengan kadar faedah yang rendah, ia dapat membantu peminjam mengurangkan beban ansuran bulanan. Ini membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mampu memiliki rumah sendiri.

 

Bagaimana cara memohon pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

1. Semak kelayakan

Pastikan anda memenuhi kriteria dan syarat kelayakan yang ditetapkan seperti umur, pendapatan isi rumah, pekerjaan dan lain-lain.

2. Sediakan dokumen sokongan

Antara dokumen penting yang perlu disertakan ialah:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji atau penyata KWSP terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Bil utiliti terkini

3. Isi borang permohonan

Dapatkan borang permohonan LPPSA di laman web rasmi atau cawangan LPPSA berdekatan. Lengkapkan borang dengan tepat dan jelas.

4. Serahkan permohonan

Hantar borang permohonan yang lengkap beserta semua dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan. Pastikan semua maklumat adalah tepat.

5. Tunggu keputusan

LPPSA akan memproses permohonan anda dan membuat semakan. Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 14 hari bekerja.

6. Tandatangani perjanjian

Jika permohonan berjaya, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman dengan LPPSA dan membuat bayaran pendahuluan.Dengan mengikut langkah-langkah ini, anda dapat memohon pinjaman LPPSA dengan lancar. Pastikan urusan dipercepatkan untuk kelulusan segera.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen penting yang perlu disertakan semasa membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 • Borang permohonan yang lengkap diisi
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji terkini atau Penyata KWSP 6 bulan terakhir
 • Surat pengesahan majikan atau penyata caruman KWSP
 • Salinan sijil nikah atau sijil lahir (jika berkaitan)
 • Bil utiliti (elektrik/air/astro) terkini
 • Gambar rumah yang hendak dibeli
 • Harga jualan rumah oleh pemaju
 • Laporan CCRIS daripada CTOS
 • Penyata bank 3 bulan terakhir

Bagi pemohon yang bekerja sendiri, dokumen tambahan diperlukan:

 • Penyata kewangan perniagaan
 • Akaun Bank perniagaan
 • Sijil pendaftaran perniagaan

Dokumen sokongan ini penting untuk LPPSA menilai kelayakan dan kemampuan kewangan pemohon dalam membayar balik pinjaman.Pastikan semua dokumen adalah salinan terkini dan lengkap untuk melicinkan proses kelulusan permohonan. Dokumen tidak lengkap boleh menyebabkan permohonan ditolak atau melambatkan kelulusan.

Adalah disarankan untuk menyediakan satu salinan bagi setiap dokumen untuk disimpan sebagai rekod. Pastikan nama dan nombor kad pengenalan adalah jelas pada setiap dokumen.

Jika memerlukan sebarang penjelasan mengenai dokumen yang perlu disertakan, anda boleh menghubungi pihak LPPSA secara terus atau merujuk laman web LPPSA.

Memastikan dokumen permohonan lengkap dan teratur dapat melicinkan proses kelulusan LPPSA. Ini membolehkan anda mendapat pinjaman perumahan pada kadar yang berpatutan dalam jangka masa yang cepat.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapa lama tempoh kelulusan permohonan LPPSA?

Secara amnya, tempoh kelulusan bagi permohonan pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima untuk mendapat keputusan kelulusan prinsipal.
 • 30 hari dari tarikh kelulusan prinsipal untuk menandatangani perjanjian pinjaman.
 • 90 hari dari tarikh perjanjian pinjaman ditandatangani untuk pengeluaran pinjaman oleh LPPSA.

Walau bagaimanapun, tempoh sebenar bergantung kepada beberapa faktor:

 • Ketepatan maklumat yang diberikan oleh pemohon dalam borang permohonan.
 • Kelengkapan dokumen sokongan yang disertakan.
 • Jumlah permohonan semasa yang sedang diproses.
 • Kemudahan pengesahan maklumat pemohon oleh LPPSA.

Pemohon dinasihatkan untuk:

 • Memberi maklumat yang tepat dan jelas dalam borang permohonan.
 • Memastikan semua dokumen sokongan dilampirkan.
 • Menjawab segera sebarang panggilan atau permintaan maklumat tambahan oleh LPPSA.

Ini dapat mempercepatkan proses kelulusan dan pengeluaran pinjaman. Secara puratanya, keseluruhan proses boleh diselesaikan dalam 4 hingga 6 bulan dari tarikh permohonan.

 

Adakah pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk pembelian rumah kedua?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA hanya untuk pembelian rumah pertama sahaja.

Antara syarat kelayakan LPPSA ialah:

 • Pemohon mestilah belum memiliki sebarang hartanah atas nama sendiri atau pasangan.
 • Pemohon belum pernah menerima sebarang bentuk pinjaman perumahan daripada kerajaan atau agensi berkaitan.

Oleh itu, pinjaman LPPSA tidak boleh digunakan dalam keadaan berikut:

 • Pemohon atau pasangan sudah memiliki rumah atau hartanah lain.
 • Pemohon pernah memohon pinjaman perumahan sebelum ini tetapi tidak aktif lagi.

Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian bagi pemohon yang:

 • Membeli rumah di bawah skim Program Perumahan Rakyat (PPR) oleh kerajaan.
 • Menerima bantuan khas seperti bantuan banjir oleh kerajaan.

Dalam kes ini, pemohon layak memohon pinjaman LPPSA walaupun sudah memiliki rumah sebelum ini.Namun, kelulusan masih tertakluk kepada budibicara LPPSA berdasarkan merit setiap kes.

 

Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan pinjaman perumahan lain?

Ya, memang dibenarkan untuk menggabungkan pinjaman perumahan LPPSA dengan pinjaman perumahan lain seperti pinjaman bank.Terdapat 2 cara untuk menggabungkan pinjaman:

1. Pinjaman Separa

Pemohon memohon sebahagian kos rumah melalui LPPSA dan baki kos rumah melalui pinjaman bank.

Contoh:

 • Harga rumah: RM300,000
 • Pinjaman LPPSA: RM150,000
 • Pinjaman bank: RM150,000

2. Pinjaman Tambahan

Pemohon memohon maksimum pinjaman LPPSA, dan memohon pinjaman tambahan daripada bank untuk kos lain.

Contoh:

 • Harga rumah: RM300,000
 • Pinjaman LPPSA: RM250,000 (maksimum)
 • Pinjaman bank: RM50,000 (untuk kos ubahsuai)

Manfaat gabungan pinjaman:

 • Memperoleh jumlah pembiayaan yang lebih tinggi.
 • Memanfaatkan kadar faedah rendah LPPSA.
 • Meningkatkan kelayakan pinjaman keseluruhan.

Walau bagaimanapun, pastikan jumlah pinjaman tidak melebihi kemampuan pembayaran balik anda.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk pinjaman LPPSA?

Tidak, LPPSA tidak mengenakan sebarang yuran atau caj ke atas pemohon sepanjang proses permohonan pinjaman perumahan.

Yuran dan caj yang tidak dikenakan oleh LPPSA:

 • Yuran permohonan
 • Yuran proses
 • Yuran penilaian
 • Yuran pengurusan
 • Duti setem
 • Caj guaman

Ini berbeza daripada amalan pinjaman perumahan komersial yang mengenakan pelbagai yuran dan caj ke atas pemohon.Walau bagaimanapun, terdapat bayaran wajib yang perlu dibayar selepas pinjaman diluluskan:

 • Bayaran pendahuluan – 2% daripada jumlah pinjaman
 • Insurans nyawa dan kebakaran – berdasarkan kadar semasa
 • Bayaran pengeluaran – RM100 (sekali sahaja)

Faedah pinjaman juga perlu dibayar berdasarkan jadual yang ditetapkan.

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pinjaman perumahan tanpa yuran dan kos rendah untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

 

Key Takeaways

 • Pinjaman LPPSA ditawarkan khusus kepada golongan berpendapatan isi rumah RM10,000 dan ke bawah sebulan dengan kadar faedah rendah 4% setahun.
 • Kelayakan utama termasuk warganegara Malaysia berumur 21-65 tahun, berpendapatan tidak melebihi RM10,000 sebulan dan belum memiliki rumah.
 • Jumlah pinjaman tertakluk pada pendapatan pemohon dan harga rumah, dengan maksimum sehingga RM500,000.
 • Tempoh kelulusan adalah 14 hari bekerja untuk keputusan prinsipal, dan boleh mencapai 4-6 bulan untuk keseluruhan proses.
 • Pinjaman LPPSA hanya untuk pembelian rumah pertama, tetapi boleh digabungkan dengan pinjaman bank untuk pembiayaan tambahan.
 • Tiada yuran atau caj dikenakan, hanya bayaran pendahuluan 2% dan bayaran pengeluaran RM100 sekali sahaja.

 

Kesimpulan

 • LPPSA menyediakan skim pinjaman mampu milik pada kadar faedah rendah untuk golongan berpendapatan rendah memiliki rumah pertama.
 • Pastikan memenuhi syarat kelayakan dan ediakan dokumen lengkap untuk permohonan cepat dan mudah.
 • Rancang dengan teliti jumlah pinjaman berdasarkan kemampuan kewangan untuk pembayaran balik yang selesa.
 • Gabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman bank jika perlu untuk meningkatkan jumlah pembiayaan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor