Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Pengiraan Kelayakan LPPSA untuk Penjawat Awam

igor starkov j3e5c72LAuc unsplash scaled

Panduan Lengkap Pengiraan Kelayakan LPPSA untuk Penjawat Awam


blank

blank

1. Pengenalan kepada LPPSA: Apa Itu LPPSA dan Kepentingannya

Apa Itu LPPSA?

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan khas untuk menyediakan kemudahan pembiayaan atau pinjaman perumahan kepada penjawat awam di Malaysia. Tujuan utama LPPSA ialah untuk memastikan para penjawat awam dapat memiliki rumah mereka sendiri dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah serta terjangkau.

Kepentingan LPPSA bagi Penjawat Awam

LPPSA memainkan peranan penting dalam membantu penjawat awam di Malaysia untuk memiliki rumah. Berikut adalah beberapa kepentingan utama LPPSA:

 • Kemudahan Kewangan: LPPSA menawarkan pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang rendah dan syarat pinjaman yang lebih fleksibel berbanding dengan pinjaman perumahan komersial.
 • Pengurangan Beban Kewangan: Penjawat awam dapat mengurangkan beban kewangan dalam proses memiliki rumah melalui skim pembiayaan yang disediakan oleh LPPSA.
 • Kestabilan Ekonomi: Pemilikan rumah melalui LPPSA membantu dalam mencapai kestabilan ekonomi dan sosial untuk penjawat awam, menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup mereka.

Jadual Perbandingan: LPPSA vs Pinjaman Komersial

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat perbandingan antara LPPSA dan pinjaman perumahan komersial:

Ciri-Ciri LPPSA Pinjaman Komersial
Kadar Faedah Rendah Lebih Tinggi
Tempoh Pinjaman Fleksibel Kurang Fleksibel
Syarat Kelayakan Khusus untuk Penjawat Awam Terbuka untuk Umum
Proses Permohonan Lebih Mudah Lebih Kompleks
Bantuan dan Sokongan Khusus untuk Penjawat Awam Umum

Melalui jadual ini, kita dapat melihat perbezaan yang ketara antara LPPSA dan pinjaman komersial, khususnya dari segi kadar faedah dan proses permohonan. Ini menjelaskan mengapa LPPSA menjadi pilihan utama bagi penjawat awam dalam usaha mereka untuk memiliki rumah.

Kesimpulannya, LPPSA bukan sahaja menyediakan kemudahan pembiayaan yang lebih sesuai untuk penjawat awam, tetapi juga membantu dalam memperkukuhkan kestabilan sosioekonomi mereka melalui pemilikan rumah. Ini penting dalam memastikan kesejahteraan dan kemakmuran jangka panjang untuk penjawat awam di Malaysia.


israa hilles xP0gM0Dh MY unsplash scaled

israa hilles xP0gM0Dh MY unsplash scaled

2. Prinsip Asas Pengiraan Kelayakan LPPSA

Bagaimana Pengiraan Kelayakan LPPSA Dilakukan?

Pengiraan kelayakan LPPSA adalah proses untuk menentukan sejauh mana seorang penjawat awam layak untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Proses ini melibatkan beberapa prinsip asas yang penting untuk difahami oleh setiap pemohon.

Prinsip-prinsip Utama dalam Pengiraan Kelayakan:

 1. Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan untuk pembiayaan LPPSA tidak boleh melebihi 60% daripada jumlah gabungan gaji pokok dan elaun tetap pemohon.
 2. Jumlah Hutang: Jumlah keseluruhan hutang pemohon tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih mereka.
 3. Pendapatan Bersih: Gaji bersih yang diambil kira dalam pengiraan ini haruslah sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar pemohon.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Pinjaman

Pengiraan kelayakan LPPSA tidak hanya bergantung pada gaji pokok dan elaun tetap, tetapi juga pada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keseluruhan pendapatan bersih pemohon. Faktor-faktor ini termasuklah:

 • Elaun Lain: Seperti elaun perumahan, elaun memangku, dan sebagainya.
 • Potongan Wajib: Termasuk KWSP/EPF, PERKESO/SOCSO, cukai pendapatan, dan lain-lain.
 • Hutang Sedia Ada: Termasuk hutang pinjaman perumahan lain, pinjaman kereta, dan hutang kad kredit.

Jadual Pengiraan Kelayakan:

Berikut adalah contoh jadual yang menunjukkan cara pengiraan kelayakan LPPSA:

Item Keterangan
Gaji Pokok + Elaun Tetap RMXXXX
Potongan Wajib (RMXXX)
Pendapatan Bersih RMXXXX
Had Ansuran Bulanan (60% dari Pendapatan Bersih) RMXXXX
Had Jumlah Hutang (80% dari Pendapatan Bersih) RMXXXX

Dengan menggunakan jadual ini, pemohon dapat mengira secara kasar jumlah pembiayaan yang mungkin layak mereka peroleh dari LPPSA.

Kesimpulannya, pengiraan kelayakan LPPSA adalah proses yang penting dan harus dilakukan dengan teliti oleh setiap pemohon. Memahami prinsip-prinsip asas pengiraan ini akan membantu pemohon menilai kemampuan mereka untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, serta memudahkan proses permohonan mereka.


blank

 

3. Ansuran Bulanan: Bagaimana Ia Dikira

Memahami Pengiraan Ansuran Bulanan LPPSA

Ansuran bulanan merupakan aspek penting dalam pengiraan kelayakan LPPSA. Ia merujuk kepada jumlah pembayaran bulanan yang perlu dibuat oleh pemohon sekiranya permohonan pembiayaan perumahan mereka diluluskan. Pengiraan ansuran bulanan ini bergantung kepada beberapa faktor utama:

Faktor-Faktor Utama dalam Pengiraan Ansuran Bulanan:

 1. Jumlah Pembiayaan: Jumlah pinjaman yang dipohon.
 2. Tempoh Pembiayaan: Jangka masa pinjaman yang dipilih.
 3. Kadar Faedah: Kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman tersebut.

Langkah-Langkah Pengiraan Ansuran Bulanan

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diikuti untuk mengira ansuran bulanan:

 1. Tentukan Jumlah Pembiayaan: Ini adalah jumlah total pinjaman yang anda mohon.
 2. Pilih Tempoh Pembiayaan: Tempoh ini boleh bervariasi, contohnya 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya.
 3. Kira Ansuran Bulanan: Menggunakan formula yang disediakan oleh LPPSA atau kalkulator pinjaman.

Contoh Pengiraan Ansuran Bulanan

Misalnya, anda memohon pembiayaan sebanyak RM100,000 dengan tempoh pembiayaan selama 20 tahun dan kadar faedah tahunan sebanyak 4%. Ansuran bulanan anda boleh dikira seperti berikut:

Item Keterangan
Jumlah Pembiayaan RM100,000
Tempoh Pembiayaan 20 tahun
Kadar Faedah Tahunan 4%
Ansuran Bulanan RMXXX

Catatan: Angka dalam contoh di atas adalah hipotetikal dan untuk tujuan ilustrasi sahaja. Sila gunakan kalkulator pembiayaan LPPSA untuk pengiraan yang lebih tepat.

Pentingnya Mengira Ansuran Bulanan

Mengira ansuran bulanan dengan tepat adalah penting kerana:

 • Pengurusan Kewangan: Membantu anda merancang kewangan dengan lebih baik.
 • Kemampuan Bayar: Memastikan anda mampu membayar ansuran tanpa menjejaskan tanggungjawab kewangan lain.
 • Pematuhan Syarat LPPSA: Mematuhi syarat yang ditetapkan oleh LPPSA berkenaan maksimum 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap untuk ansuran bulanan.

Dengan pemahaman yang jelas tentang cara pengiraan ansuran bulanan, pemohon dapat membuat keputusan yang lebih tepat berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang mereka mampu dan tempoh pembiayaan yang sesuai dengan keadaan kewangan mereka. Ini akan memudahkan proses permohonan dan membantu dalam perancangan jangka panjang untuk memiliki rumah.


inanc avadit KSYXTLnfb c unsplash scaled

inanc avadit KSYXTLnfb c unsplash scaled

4. Kriteria Pendapatan: Gaji Pokok dan Elaun Tetap

Memahami Pengaruh Gaji Pokok dan Elaun Tetap dalam Pengiraan Kelayakan

Salah satu aspek penting dalam pengiraan kelayakan LPPSA ialah pengambilan kira gaji pokok dan elaun tetap pemohon. Kedua-dua elemen ini berperanan besar dalam menentukan sejauh mana seseorang penjawat awam layak untuk mendapatkan pembiayaan perumahan.

Pentingnya Gaji Pokok

 1. Gaji Pokok: Merupakan asas pendapatan bulanan seorang penjawat awam. Ini adalah jumlah tetap yang diterima setiap bulan tanpa mengambil kira unsur-unsur lain seperti elaun atau bonus.
 2. Pengiraan Ansuran: Gaji pokok adalah komponen utama yang digunakan untuk mengira ansuran bulanan yang boleh ditanggung oleh pemohon.

Peranan Elaun Tetap

 1. Elaun Tetap: Elaun yang diberikan secara konsisten setiap bulan, seperti elaun perumahan, elaun memangku, dan lain-lain.
 2. Pengaruh Terhadap Kelayakan: Elaun tetap meningkatkan jumlah pendapatan bulanan yang diambil kira dalam pengiraan kelayakan LPPSA.

Tabel Contoh: Gaji Pokok dan Elaun Tetap

Mari kita lihat sebuah contoh tabel yang menunjukkan bagaimana gaji pokok dan elaun tetap mempengaruhi pengiraan kelayakan:

Komponen Pendapatan Jumlah (RM)
Gaji Pokok 3000
Elaun Perumahan 500
Elaun Memangku 200
Jumlah 3700

Dalam contoh di atas, total pendapatan bulanan yang diambil kira untuk pengiraan kelayakan adalah RM3700.

Kesimpulan

Pemahaman mendalam mengenai bagaimana gaji pokok dan elaun tetap mempengaruhi pengiraan kelayakan LPPSA adalah sangat penting. Ini kerana, dengan memahami kedua-dua elemen ini, pemohon dapat menilai secara lebih tepat sejauh mana mereka layak untuk memohon pembiayaan perumahan melalui LPPSA. Selain itu, pemohon juga dapat membuat perancangan kewangan yang lebih baik untuk masa depan mereka dalam konteks memiliki rumah.


blank

 

5. Pengiraan Hutang dan Pendapatan Bersih

Memahami Komponen Hutang dalam Pengiraan Kelayakan

Salah satu aspek kritikal dalam menentukan kelayakan pembiayaan LPPSA ialah pengiraan hutang dan pendapatan bersih pemohon. Hutang sedia ada dan pendapatan bersih memainkan peranan penting dalam menentukan sejauh mana pemohon mampu menanggung beban kewangan baru.

Faktor-Faktor Hutang

 1. Hutang Sedia Ada: Hutang seperti pinjaman perumahan lain, pinjaman kereta, dan hutang kad kredit.
 2. Keseluruhan Beban Hutang: Jumlah semua hutang ini perlu dikira untuk menilai kemampuan pembayaran pemohon.

Pengiraan Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih pemohon dihitung dengan mengambil kira gaji pokok, elaun tetap, dan tolak segala potongan wajib. Ini termasuk:

 1. Potongan Wajib: Seperti KWSP/EPF, PERKESO/SOCSO, cukai pendapatan.
 2. Pendapatan Bersih: Ini adalah jumlah yang tinggal setelah semua potongan.

Tabel Pengiraan Hutang dan Pendapatan Bersih

Mari kita lihat contoh pengiraan hutang dan pendapatan bersih melalui tabel berikut:

Item Jumlah (RM)
Gaji Pokok + Elaun 3700
Potongan KWSP (200)
Potongan SOCSO (50)
Potongan Cukai (100)
Pendapatan Bersih 3350

Dalam contoh di atas, pendapatan bersih yang diperolehi adalah RM3350 setelah semua potongan.

Kesimpulan

Pemahaman yang jelas terhadap cara pengiraan hutang dan pendapatan bersih adalah krusial bagi setiap pemohon LPPSA. Ini kerana, ia mempengaruhi keseluruhan kelayakan pinjaman dan juga memastikan bahwa pemohon tidak terbeban dengan kewangan yang tidak terurus. Dengan mempertimbangkan semua hutang sedia ada dan pendapatan bersih, pemohon boleh membuat keputusan yang lebih bijak berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang mereka mampu tanggung.


im3rd media YY139ZX Zas unsplash scaled

im3rd media YY139ZX Zas unsplash scaled

6. Contoh Kasus Pengiraan Kelayakan LPPSA

Analisis Langkah demi Langkah Pengiraan Kelayakan

Untuk memahami pengiraan kelayakan LPPSA dengan lebih mendalam, mari kita lihat sebuah contoh kasus. Contoh ini akan membantu memperjelas bagaimana elemen-elemen seperti gaji, hutang, dan pendapatan bersih berinteraksi untuk menentukan kelayakan pinjaman.

Skenario Contoh

Misalkan seorang penjawat awam bernama Encik Ali yang ingin memohon pembiayaan perumahan melalui LPPSA. Detail kewangannya adalah sebagai berikut:

 • Gaji pokok: RM3,500
 • Elaun Tetap: RM500
 • Hutang Pinjaman Kereta: RM300 sebulan
 • Hutang Kad Kredit: RM200 sebulan
 • Potongan KWSP: RM350
 • Potongan SOCSO: RM50
 • Cukai Pendapatan: RM100

Pengiraan Kelayakan

 1. Mengira Pendapatan Kasar: Gaji Pokok + Elaun Tetap = RM3,500 + RM500 = RM4,000
 2. Mengira Pendapatan Bersih: Pendapatan Kasar – (Potongan KWSP + SOCSO + Cukai) = RM4,000 – (RM350 + RM50 + RM100) = RM3,500
 3. Mengira Keseluruhan Beban Hutang: Hutang Pinjaman Kereta + Hutang Kad Kredit = RM300 + RM200 = RM500
 4. Menilai Kelayakan: Pendapatan Bersih – Beban Hutang = RM3,500 – RM500 = RM3,000

Jadual Pengiraan Kelayakan Encik Ali

Item Jumlah (RM)
Gaji Pokok + Elaun 4000
Potongan KWSP/SOCSO/Cukai (500)
Pendapatan Bersih 3500
Beban Hutang (500)
Pendapatan Bersih Selepas Hutang 3000

Dari pengiraan ini, Encik Ali mempunyai RM3,000 setiap bulan sebagai pendapatan bersih selepas semua potongan dan hutang. Mengikut syarat LPPSA, ansuran bulanan yang dia mampu adalah tidak melebihi 60% dari pendapatan bersih, yang bererti maksimum RM1,800.

Kesimpulan

Contoh kasus Encik Ali memberikan gambaran jelas tentang bagaimana pengiraan kelayakan LPPSA dilakukan. Melalui proses ini, pemohon dapat memahami dengan lebih baik berapa jumlah pembiayaan yang mungkin mereka peroleh berdasarkan pendapatan dan komitmen kewangan mereka. Ini sangat membantu dalam merancang pembelian rumah dan memastikan bahawa komitmen pinjaman tidak membebankan.


blank

 

7. Soalan Lazim Berkaitan Pengiraan Kelayakan LPPSA

Jawapan kepada Soalan-soalan Lazim

Dalam proses memahami pengiraan kelayakan LPPSA, terdapat beberapa soalan lazim yang sering ditanya oleh pemohon. Berikut adalah jawapan untuk beberapa soalan tersebut untuk membantu pemohon mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

a. Apa yang dimaksudkan dengan Pendapatan Bersih dalam LPPSA?

Pendapatan Bersih merujuk kepada jumlah pendapatan yang tinggal selepas semua potongan wajib seperti KWSP/EPF, PERKESO/SOCSO, dan cukai pendapatan telah ditolak dari gaji pokok dan elaun tetap. Ini adalah jumlah yang digunakan untuk mengira kelayakan pinjaman.

b. Bayaran yang Diterima Secara Bertempoh: Apa Maksudnya?

Bayaran yang Diterima Secara Bertempoh merujuk kepada pendapatan tambahan yang tidak tetap, seperti:

 • Bayaran tunggakan gaji
 • Elaun tanggung kerja
 • Elaun lebih masa
 • Bantuan khas kewangan
 • Lain-lain bayaran/elaun yang ditetapkan oleh LPPSA

c. Jenis Elaun Tetap yang Diambil Kira

Elaun tetap yang diambil kira dalam pengiraan kelayakan LPPSA termasuk:

 • Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
 • Imbuhan Tetap Keraian (ITK)
 • Imbuhan Tetap Khidmat Tentera (ITKT)
 • Elaun Perumahan Wilayah (EPW)
 • Elaun Memangku
 • Bantuan Sara Hidup (COLA)
 • Bayaran Insentif Wilayah (BIW)

d. Jenis Potongan Wajib yang Diambil Kira

Potongan wajib yang diambil kira termasuk:

 • KWSP/EPF
 • PERKESO/SOCSO
 • Cukai pendapatan
 • Arahan mahkamah
 • Bayaran balik gaji
 • Bayaran Pinjaman Perumahan Persekutuan/Kerajaan Negeri/Badan Berkanun

e. Jenis Potongan yang Tidak Diambil Kira

Potongan yang tidak diambil kira termasuk:

 • Potongan Zakat
 • Potongan Khas Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
 • Potongan Bersifat Tabungan seperti Caruman ASB, Simpanan Lembaga Tabung Haji, SSPN

Kesimpulan

Memahami jawapan kepada soalan-soalan lazim ini sangat penting bagi setiap pemohon LPPSA. Ia membantu dalam memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan pengiraan kelayakan dipertimbangkan dengan tepat, yang seterusnya memastikan proses permohonan yang lancar dan keputusan yang bijak berkaitan dengan pembiayaan perumahan.


im3rd media FJZtZldA uE unsplash scaled

im3rd media FJZtZldA uE unsplash scaled

8. Kesimpulan: Memanfaatkan LPPSA untuk Membeli Rumah

Pentingnya Menggunakan Kaedah Pengiraan Kelayakan LPPSA

Memahami dan memanfaatkan kaedah pengiraan kelayakan LPPSA adalah langkah penting dalam perjalanan memiliki rumah bagi penjawat awam di Malaysia. Proses ini bukan sahaja membantu dalam menentukan kemampuan finansial seseorang dalam memiliki rumah, tetapi juga menyediakan arahan yang jelas untuk membuat keputusan kewangan yang bijak.

Manfaat Memahami Pengiraan Kelayakan LPPSA:

 • Pemahaman Kewangan yang Lebih Baik: Pemohon akan mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang keadaan kewangan mereka sendiri.
 • Perancangan Kewangan yang Efektif: Memudahkan pemohon dalam merancang pembelian rumah mereka dengan lebih efektif.
 • Kemungkinan Lulus yang Tinggi: Dengan pemahaman yang baik tentang pengiraan kelayakan, pemohon dapat meningkatkan peluang mereka untuk lulus dalam permohonan pembiayaan.

Memanfaatkan Sumber dan Bantuan

Para penjawat awam yang berminat untuk memohon pembiayaan perumahan melalui LPPSA disarankan untuk:

 1. Menggunakan Kalkulator Kelayakan LPPSA: Alat ini tersedia di laman web rasmi LPPSA dan sangat membantu dalam membuat estimasi awal.
 2. Berkonsultasi dengan Pakar Kewangan: Mendapatkan nasihat profesional boleh membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
 3. Membaca dan Memahami Syarat-Syarat: Penting untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat pinjaman dan kelayakan.

Kadar Kejayaan Tinggi dan Kepercayaan

Dengan lebih dari 40,000 permohonan yang telah diluluskan, LPPSA membuktikan sebagai pilihan pembiayaan perumahan yang boleh dipercayai bagi penjawat awam. Kadar penolakan yang rendah menunjukkan bahawa dengan perancangan dan pemahaman yang tepat, peluang untuk mendapatkan pembiayaan adalah tinggi.

Kesimpulan Akhir

LPPSA bukan hanya menawarkan kemudahan pembiayaan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membantu penjawat awam Malaysia mencapai impian memiliki rumah. Dengan memahami dan mengikuti kaedah pengiraan kelayakan yang disediakan, pemohon dapat merancang masa depan kewangan mereka dengan lebih baik dan melangkah dengan yakin dalam perjalanan memiliki rumah impian mereka.