Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap: Perlindungan Insurans/Takaful dan Proses Pembiayaan Hartanah

scott webb dQ S4d UCN0 unsplash

Panduan Lengkap: Perlindungan Insurans/Takaful dan Proses Pembiayaan Hartanah


1. Pengenalan

Perlindungan insurans dan takaful adalah aspek penting dalam proses pembiayaan hartanah. Bagi sesiapa yang sedang mempertimbangkan untuk membeli atau membiayai hartanah, memahami perlindungan insurans dan takaful yang diperlukan adalah kunci untuk mengurangkan risiko kewangan dalam jangka panjang. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai perlindungan insurans/takaful dan proses pembiayaan hartanah, dari jenis perlindungan yang disediakan sehingga kepada langkah-langkah untuk membuat tuntutan pampasan yang berjaya.

Mengapa Perlindungan Insurans/Takaful Penting?

Perlindungan insurans dan takaful adalah penting kerana ia memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik hartanah. Tanpa perlindungan yang mencukupi, pemilik hartanah berisiko menghadapi kerugian besar akibat kebakaran, pencurian, atau kehilangan pendapatan. Dalam konteks pembiayaan hartanah, perlindungan ini menjadi lebih penting kerana ia melibatkan jumlah wang yang besar yang berkaitan dengan hutang. Jadi, dengan mengambil insurans atau takaful, pemilik hartanah boleh memastikan bahawa mereka dilindungi daripada risiko kewangan yang tidak diingini.

Kepentingan Mempunyai Perlindungan yang Sesuai

Kepentingan mempunyai perlindungan insurans dan takaful yang sesuai adalah amat penting dalam proses pembiayaan hartanah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemilik hartanah perlu memastikan bahawa mereka mempunyai perlindungan yang mencukupi:

 1. Perlindungan Kewangan: Perlindungan insurans/takaful membantu melindungi nilai hartanah dan aset kewangan daripada risiko yang tidak diingini, seperti kebakaran, pencurian, atau kerosakan harta bencana alam.
 2. Penjimatan Kos: Dengan mempunyai perlindungan yang mencukupi, pemilik hartanah dapat mengelakkan kos yang besar sekiranya berlaku kejadian yang merugikan seperti kebakaran atau pencurian. Sebaliknya, tanpa perlindungan yang mencukupi, mereka mungkin terpaksa menanggung kos pembaikan atau penggantian sendiri.
 3. Ketenteraman Pikiran: Memiliki perlindungan insurans/takaful memberikan pemilik hartanah ketenangan fikiran kerana mereka tahu bahawa mereka dilindungi daripada risiko kewangan yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diingini.

Kepentingan Memahami Jenis Perlindungan yang Diperlukan

Setiap pemilik hartanah perlu memahami jenis perlindungan yang diperlukan bagi hartanah mereka. Perlindungan yang diperlukan bergantung kepada faktor seperti jenis hartanah, lokasi, nilai hartanah, dan keperluan peribadi. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah pangsa mungkin memerlukan perlindungan yang berbeza daripada seseorang yang memiliki rumah banglo. Oleh itu, memahami jenis perlindungan yang sesuai adalah penting untuk memastikan keselamatan kewangan dan harta benda.

Jenis Perlindungan yang Ditawarkan

Terdapat beberapa jenis perlindungan yang biasanya ditawarkan oleh insurans dan takaful untuk hartanah, termasuk:

 • Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA): Perlindungan ini mengurangkan jumlah hutang pembiayaan hartanah dengan membayar jumlah yang sama setiap bulan.
 • Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT): Sama seperti MRTA, tetapi dalam bentuk takaful.
 • Loan to Homeowner (LTHO): Perlindungan ini memastikan bahawa pemilik hartanah dapat menyelesaikan baki hutang jika berlaku kematian atau kehilangan pendapatan.

Dengan memahami jenis-jenis perlindungan ini, pemilik hartanah dapat membuat keputusan yang bijak mengenai perlindungan yang sesuai dengan keperluan mereka.

Siapa Yang Perlu Mengambil Tindakan?

Semua individu yang mempunyai hartanah atau merancang untuk membiayai hartanah perlu mengambil tindakan untuk memastikan bahawa mereka dilindungi dengan baik. Ini termasuk pembeli rumah pertama kali, pemilik hartanah yang sedang mempertimbangkan untuk membiayai hartanah baru, dan mereka yang ingin menaik taraf perlindungan insurans/takaful yang sedia ada. Dengan mengambil langkah-langkah yang betul untuk mendapatkan perlindungan yang mencukupi, mereka boleh memastikan keselamatan kewangan mereka dan harta benda mereka di masa depan.

Kesimpulan

Perlindungan insurans dan takaful adalah penting dalam proses pembiayaan hartanah. Ia memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik hartanah dengan mengurangkan risiko kewangan yang tidak diingini. Dengan memahami jenis perlindungan yang diperlukan dan mengambil tindakan yang sesuai, pemilik hartanah dapat memastikan keselamatan kewangan mereka dan harta benda mereka dalam jangka panjang. Jadi, jangan abaikan perlindungan insurans/takaful yang sesuai ketika mempertimbangkan untuk membeli atau membiayai hartanah.

sidekix media 3CJAeBNi2YM unsplash scaled

sidekix media 3CJAeBNi2YM unsplash scaled

2. Jenis Perlindungan Insurans/Takaful

Dalam proses pembiayaan hartanah, pemohon perlu memahami jenis-jenis perlindungan insurans dan takaful yang tersedia untuk memastikan mereka mendapat perlindungan yang sesuai dengan keperluan mereka. Artikel ini akan menerangkan dengan terperinci tentang beberapa jenis perlindungan yang biasanya ditawarkan oleh insurans dan takaful.

Jenis Perlindungan yang Ditawarkan

Terdapat beberapa jenis perlindungan insurans dan takaful yang biasanya ditawarkan kepada pemohon pembiayaan hartanah. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan yang penting untuk difahami:

1. Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

MRTA adalah jenis perlindungan yang mengurangkan jumlah hutang pembiayaan hartanah seiring dengan waktu. Ini bermakna, semakin lama tempoh pembiayaan berjalan, jumlah perlindungan akan berkurangan mengikut baki hutang pembiayaan. Ini memastikan bahawa jika berlaku kematian, jumlah perlindungan yang diberikan mencukupi untuk menyelesaikan baki hutang pembiayaan hartanah.

2. Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT)

Sama seperti MRTA, MRTT adalah jenis perlindungan yang berkurang mengikut baki hutang pembiayaan hartanah. Perbezaannya, MRTT adalah dalam bentuk takaful, yang mana konsepnya adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini sesuai bagi individu yang memilih takaful sebagai alternatif kepada insurans konvensional.

3. Loan to Homeowner (LTHO)

LTHO adalah jenis perlindungan yang memastikan bahawa pemilik hartanah dapat menyelesaikan baki hutang jika berlaku kematian atau kehilangan pendapatan. Ini memberikan kelegaan kepada pemilik hartanah dan keluarga mereka kerana mereka tidak perlu menanggung beban hutang yang tinggi dalam keadaan yang sukar.

Kelebihan Perlindungan Insurans/Takaful

Perlindungan insurans dan takaful memberikan beberapa kelebihan kepada pemohon pembiayaan hartanah. Antara kelebihan utama termasuk:

 • Ketenteraman Pikiran: Memiliki perlindungan yang mencukupi memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik hartanah kerana mereka tahu bahawa mereka dilindungi daripada risiko kewangan yang tidak diingini.
 • Perlindungan Kewangan: Perlindungan insurans/takaful membantu melindungi nilai hartanah dan aset kewangan daripada risiko yang tidak diingini, seperti kebakaran, pencurian, atau kerosakan harta benda.
 • Penjimatan Kos: Dengan mempunyai perlindungan yang mencukupi, pemilik hartanah dapat mengelakkan kos yang besar sekiranya berlaku kejadian yang merugikan seperti kebakaran atau pencurian.

Kesimpulan

Memahami jenis perlindungan insurans dan takaful yang tersedia adalah penting bagi pemohon pembiayaan hartanah. Dengan memilih perlindungan yang sesuai dengan keperluan mereka, pemilik hartanah dapat memastikan keselamatan kewangan mereka dan harta benda mereka dalam jangka panjang. Jadi, sebelum membuat keputusan, pastikan untuk mempertimbangkan dengan teliti jenis perlindungan yang sesuai untuk memenuhi keperluan anda.


3. Persyaratan Perlindungan Insurans/Takaful

Dalam proses pembiayaan hartanah, terdapat persyaratan tertentu yang perlu dipatuhi oleh pemohon berkaitan dengan perlindungan insurans dan takaful. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci persyaratan yang diperlukan bagi pemohon pembiayaan hartanah.

3.1 Persyaratan Wajib

Bagi memastikan perlindungan insurans/takaful yang mencukupi, terdapat beberapa persyaratan wajib yang perlu dipatuhi oleh pemohon pembiayaan hartanah. Antara persyaratan tersebut termasuk:

 • Pemohon perlu mengambil perlindungan insurans/takaful seperti MRTA/MRTT dan LTHO semasa mengemukakan permohonan pembiayaan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahawa pemohon dilindungi daripada risiko kewangan yang tidak diingini, seperti kematian atau kehilangan pendapatan.
 • Bagi pembiayaan bersama, setiap pemohon diwajibkan mengambil Insurans/Takaful MRTA/MRTT ke atas jumlah pembiayaan yang diluluskan. Manakala salah seorang diwajibkan untuk mengambil Insurans/Takaful LTHO. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap pemohon mempunyai perlindungan yang mencukupi mengikut bahagian pembiayaan mereka.

3.2 Persyaratan Tambahan

Selain dari persyaratan wajib, terdapat juga persyaratan tambahan yang perlu dipertimbangkan oleh pemohon pembiayaan hartanah. Persyaratan ini mungkin berbeza bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh institusi kewangan atau pihak yang membiayai. Antaranya termasuk:

 • Pemohon yang mengambil pembiayaan SPPSAi diwajibkan mengambil takaful manakala pemohon yang mengambil pembiayaan SPPSA diwajibkan mengambil insurans konvensional. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mematuhi keperluan institusi kewangan dan memastikan perlindungan yang mencukupi.
 • Permohonan penukaran panel Insurans/Takaful yang dibuat selepas pelanggan menandatangani Memorandum Penerimaan adalah tidak dibenarkan. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang kesulitan atau kelewatan dalam proses pembiayaan hartanah.

3.3 Pengecualian dan Pengecualian

Walaupun terdapat persyaratan yang perlu dipatuhi, terdapat juga pengecualian dan pengecualian yang perlu diambil kira. Ini mungkin berlaku dalam keadaan tertentu di mana pemohon tidak dapat mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Antaranya termasuk:

 • Pelanggan yang membuat permohonan pembiayaan Jenis 7 diwajibkan menggunakan panel Insurans/Takaful yang sama dengan panel Insurans/Takaful yang digunakan semasa pembiayaan pertama. Pengecualian diberikan sekiranya pengendali Insurans/Takaful terdahulu bukan lagi panel Lembaga.
 • Lembaga membenarkan pelanggan membuat permohonan pembatalan polisi Insurans/Takaful LTHO bagi hartanah bertingkat (high rise) tertakluk kepada syarat berikut: Antara syaratnya, MC/JMB haruslah menginsuranskan keseluruhan bangunan dalam satu polisi induk dan hendaklah mengemukakan sesalinan polisi kebakaran semasa permohonan pembatalan polisi LTHO kepada Lembaga.

Jadual: Persyaratan Perlindungan Insurans/Takaful

Persyaratan Keterangan
Wajib Mengambil perlindungan insurans/takaful semasa permohonan pembiayaan
Tambahan Pemohon yang mengambil pembiayaan SPPSAi diwajibkan mengambil takaful manakala pemohon yang mengambil pembiayaan SPPSA diwajibkan mengambil insurans konvensional
Pengecualian/Pengecualian Pelanggan yang membuat permohonan pembiayaan Jenis 7 diwajibkan menggunakan panel Insurans/Takaful yang sama dengan panel Insurans/Takaful yang digunakan semasa pembiayaan pertama.

Kesimpulan

Persyaratan perlindungan insurans/takaful adalah penting untuk dipatuhi oleh pemohon pembiayaan hartanah. Dengan memahami persyaratan yang diperlukan dan mengambil tindakan yang sesuai, pemohon dapat memastikan bahawa mereka dilindungi dengan baik daripada risiko kewangan yang tidak diingini. Oleh itu, pastikan untuk memahami dan mematuhi persyaratan perlindungan insurans/takaful yang diperlukan sebelum membuat permohonan pembiayaan hartanah.

4. Pelaksanaan Perlindungan Insurans/Takaful

Perlindungan insurans dan takaful bukan sahaja melibatkan pemilihan jenis perlindungan yang sesuai, tetapi juga pelaksanaan yang betul untuk memastikan perlindungan tersebut berkuat kuasa dengan baik. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan perlindungan insurans/takaful dengan cekap.

4.1 Tarikh Berkuat Kuasa Perlindungan

Penting untuk memahami bahawa perlindungan insurans/takaful hanya berkuat kuasa pada tarikh tertentu. Biasanya, tarikh ini adalah bergantung kepada beberapa faktor, seperti kelulusan pembiayaan dan penerimaan surat nasihat dari pihak peguam. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang tarikh berkuat kuasa perlindungan:

 • Insurans/Takaful MRTA/MRTT akan berkuat kuasa mulai tarikh kelulusan bayaran premium tertakluk kepada Surat Nasihat Pengeluaran Pembiayaan (Advice to Release) daripada pihak peguam telah diterima oleh Lembaga. Ini bermakna perlindungan akan berkuat kuasa selepas semua dokumen yang diperlukan telah diterima dan diproses.
 • Insurans/Takaful LTHO berkuat kuasa mulai tarikh pengeluaran bayaran sekurang-kurangnya 95% oleh Lembaga atau tahap kesiapan rumah 100% atau mana-mana terdahulu. Ini bermakna perlindungan akan bermula apabila rumah mencapai tahap kesiapan tertentu atau apabila sebahagian besar bayaran telah dikeluarkan oleh Lembaga.

4.2 Penukaran Panel Insurans/Takaful

Pemilihan panel insurans/takaful adalah penting dalam proses pembiayaan hartanah. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan untuk menukar panel insurans/takaful, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Antaranya termasuk:

 • Permohonan penukaran panel Insurans/Takaful yang dibuat selepas pelanggan menandatangani Memorandum Penerimaan adalah tidak dibenarkan. Ini adalah penting untuk diambil perhatian kerana sebarang permohonan penukaran selepas perjanjian ditandatangani mungkin tidak diluluskan.

4.3 Pembatalan Polisi Insurans/Takaful

Dalam sesetengah keadaan, pemohon mungkin perlu membuat pembatalan polisi insurans/takaful. Bagaimanapun, terdapat prosedur yang perlu dipatuhi untuk melaksanakan pembatalan tersebut dengan betul. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang pembatalan polisi insurans/takaful:

 • Lembaga membenarkan pelanggan membuat permohonan pembatalan polisi Insurans/Takaful LTHO bagi hartanah bertingkat (high rise) tertakluk kepada syarat berikut: Antara syaratnya, MC/JMB haruslah menginsuranskan keseluruhan bangunan dalam satu polisi induk dan hendaklah mengemukakan sesalinan polisi kebakaran semasa permohonan pembatalan polisi LTHO kepada Lembaga.

Jadual: Pelaksanaan Perlindungan Insurans/Takaful

Perlindungan Tarikh Berkuat Kuasa
MRTA/MRTT Mulai tarikh kelulusan bayaran premium tertakluk kepada Surat Nasihat Pengeluaran Pembiayaan dari pihak peguam.
LTHO Mulai tarikh pengeluaran bayaran sekurang-kurangnya 95% oleh Lembaga atau tahap kesiapan rumah 100% atau mana-mana terdahulu.

Kesimpulan

Melaksanakan perlindungan insurans dan takaful dengan betul adalah penting bagi pemohon pembiayaan hartanah. Dengan memahami tarikh berkuat kuasa perlindungan, prosedur penukaran panel, dan proses pembatalan polisi, pemohon dapat memastikan perlindungan mereka berkuat kuasa pada masanya dan mencukupi untuk keperluan mereka. Oleh itu, pastikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan insurans/takaful dengan cekap dan efektif.


5. Bayaran Pampasan dan Tuntutan Insurans/Takaful

Dalam proses perlindungan insurans dan takaful, pemohon perlu memahami tentang bayaran pampasan yang mungkin diterima dan proses untuk membuat tuntutan insurans/takaful. Artikel ini akan membincangkan dengan terperinci mengenai bayaran pampasan yang diberikan dan proses tuntutan yang perlu diikuti.

5.1 Bayaran Pampasan

Bayaran pampasan adalah jumlah yang dibayar oleh panel insurans/takaful kepada pemohon atau penerima manfaat sebagai balasan atas kehilangan atau kerosakan harta benda yang diinsuranskan. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami mengenai bayaran pampasan:

 • Bagi kes meninggal dunia, keilatan kekal dan menyeluruh/ penyakit kritikal: Panel insurans/takaful akan membuat bayaran pampasan kepada Lembaga untuk tujuan penyelesaian baki hutang. Sekiranya terdapat baki wang pampasan, ianya akan dikembalikan kepada pelanggan atau waris.
 • Bagi kes kebakaran/ bencana: Panel insurans/takaful akan membuat bayaran pampasan kepada pelanggan bagi tujuan pembaikan semula rumah kediaman tersebut. Bayaran ini adalah penting untuk memulihkan kerosakan yang berlaku akibat kejadian tersebut.
 • Bagi kes tuntutan akibat kecurian dan lain-lain (tertakluk kepada polisi perlindungan insuran): Amaun pampasan akan dibayar terus kepada pelanggan oleh panel insurans/takaful. Ini membolehkan pemohon untuk mendapatkan ganti rugi dengan cepat untuk kerugian yang dialami.

5.2 Proses Tuntutan Insurans/Takaful

Proses tuntutan insurans/takaful adalah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pemohon untuk memohon bayaran pampasan daripada panel insurans/takaful. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang proses tuntutan:

 • Pelanggan hendaklah membuat tuntutan pampasan bencana kepada panel Insurans/Takaful yang berkenaan dengan mengemukakan laporan kebakaran/ bencana. Ini adalah langkah penting untuk memulakan proses tuntutan dan mendapatkan bayaran pampasan dengan cepat.
 • Panel Insurans/Takaful hendaklah mengemukakan makluman kepada Lembaga selepas bayaran pampasan dibayar kepada pelanggan. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa Lembaga mempunyai rekod yang tepat tentang bayaran pampasan yang telah dibuat.

Jadual: Bayaran Pampasan dan Proses Tuntutan

Jenis Tuntutan Prosedur
Meninggal Dunia Waris hendaklah mengemukakan salinan sijil kematian kepada Lembaga beserta maklumat lengkap waris untuk tindakan lanjut.
Kebakaran/ Bencana Pelanggan hendaklah membuat tuntutan pampasan kepada panel Insurans/Takaful dengan mengemukakan laporan kejadian.
Kecurian dan Lain-lain Pelanggan hendaklah membuat tuntutan terus kepada panel Insurans/Takaful untuk mendapatkan pampasan.

Kesimpulan

Memahami tentang bayaran pampasan yang mungkin diterima dan proses untuk membuat tuntutan insurans/takaful adalah penting bagi pemohon pembiayaan hartanah. Dengan memahami prosedur yang diperlukan dan langkah-langkah yang perlu diambil, pemohon dapat memastikan bahawa mereka mendapat ganti rugi yang pantas dan tepat atas kerugian yang mereka alami. Oleh itu, pastikan untuk memahami dan mengikut proses tuntutan dengan teliti apabila berlaku kejadian yang memerlukan perlindungan insurans/takaful.

sidekix media 1vMz2 MclrM unsplash scaled

sidekix media 1vMz2 MclrM unsplash scaled

sidekix media 0sDzRgrN pI unsplash scaled

sidekix media 0sDzRgrN pI unsplash scaled

6. Penangguhan APG dan Insurans Nyawa

Dalam proses pembiayaan hartanah, terdapat situasi di mana pemohon mungkin perlu memohon penangguhan ansuran pinjaman guna atau APG. Bagaimanapun, ada beberapa perkara yang perlu difahami tentang proses penangguhan ini dan perlunya insurans nyawa dalam konteks ini. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang penangguhan APG dan kepentingan insurans nyawa yang berkaitan.

6.1 Penangguhan Ansuran Pinjaman Guna (APG)

Penangguhan APG adalah proses di mana pemohon memohon untuk menangguhkan pembayaran ansuran pinjaman guna untuk tempoh tertentu. Ini biasanya dilakukan dalam keadaan di mana pemohon menghadapi kesukaran kewangan yang sementara dan memerlukan ruang untuk bernafas. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang penangguhan APG:

 • Pelanggan hendaklah terlebih dahulu menjelaskan premium tambahan bagi insurans nyawa kepada panel Insurans/Takaful pembiayaan yang berkenaan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan insurans nyawa yang mencukupi bagi pemohon dan Lembaga.
 • Bukti pembayaran hendaklah dikemukakan kepada Lembaga tertakluk kepada peraturan semasa. Ini adalah untuk memastikan bahawa pemohon telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mampu untuk membayar premium tambahan tersebut.

6.2 Kepentingan Insurans Nyawa dalam Penangguhan APG

Insurans nyawa memainkan peranan yang penting dalam konteks penangguhan APG. Ia memberikan perlindungan kepada pemohon dan Lembaga terhadap risiko kematian atau ketidakupayaan pemohon untuk membayar ansuran pinjaman guna. Berikut adalah beberapa kepentingan insurans nyawa dalam penangguhan APG:

 • Perlindungan Kewangan: Insurans nyawa memberikan perlindungan kewangan kepada waris pemohon jika berlaku kematian atau ketidakupayaan pemohon untuk membayar ansuran pinjaman guna.
 • Mengurangkan Risiko: Dengan mempunyai insurans nyawa, Lembaga dapat mengurangkan risiko kewangan yang berkaitan dengan penangguhan APG. Ini memberikan keyakinan kepada Lembaga bahawa pembayaran ansuran akan dijamin dalam keadaan yang tidak diingini.
 • Keselamatan Keluarga: Insurans nyawa memberikan keselamatan kepada keluarga pemohon dengan memastikan bahawa mereka tidak terbebani dengan hutang yang tinggi jika berlaku kematian atau ketidakupayaan pemohon untuk membayar ansuran.

Jadual: Penangguhan APG dan Insurans Nyawa

Langkah Penangguhan APG Kepentingan Insurans Nyawa
Menjelaskan Premium Memberikan Perlindungan Kewangan kepada Pemohon dan Lembaga
Membuat Bayaran Mengurangkan Risiko Kewangan
Memohon Penangguhan Memberikan Keselamatan kepada Keluarga Pemohon

Kesimpulan

Penangguhan ansuran pinjaman guna adalah langkah yang mungkin diperlukan dalam keadaan tertentu. Dalam situasi ini, insurans nyawa memainkan peranan yang penting dalam memberikan perlindungan kewangan kepada pemohon dan Lembaga. Dengan memahami proses penangguhan APG dan kepentingan insurans nyawa yang berkaitan, pemohon dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka dan keluarga mereka dalam situasi yang mencabar ini. Oleh itu, pastikan untuk memahami dan mengambil langkah-langkah yang sesuai jika terdapat keperluan untuk memohon penangguhan ansuran pinjaman guna.


7. Cagaran Hartanah

Cagaran hartanah adalah langkah penting dalam proses pembiayaan hartanah yang melibatkan perlindungan kepentingan Lembaga yang menyediakan pembiayaan. Dalam bahagian ini, kita akan mengupas secara terperinci tentang cagaran hartanah, termasuk prosedur dan tatacara yang perlu diikuti oleh pemohon.

7.1 Urusan Cagaran Hartanah

Proses urusan cagaran hartanah melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti oleh pemohon dan peguam yang terlibat. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang urusan cagaran hartanah:

 • Pelanggan mengesahkan penerimaan tawaran pembiayaan Lembaga dengan mengembalikan LO bersama Memorandum Penerimaan kepada peguam. Ini adalah langkah awal dalam proses cagaran hartanah dan menandakan persetujuan pelanggan terhadap pembiayaan yang ditawarkan.
 • Peguam mengemukakan LO bersama Memorandum Penerimaan dan dokumen cagaran yang lengkap kepada Lembaga. Ini adalah langkah berikutnya di mana peguam bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan Lembaga untuk melengkapkan urusan cagaran hartanah.

7.2 Tatacara Gadaian dan Penyerahan Hak

Tatacara gadaian dan penyerahan hak adalah proses yang melibatkan pemindahan hak milik hartanah kepada Lembaga sebagai pemegang gadaian pertama. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang tatacara gadaian dan penyerahan hak:

A. Tatacara Gadaian

 • Hartanah perlu dipindah milik kepada pelanggan dan digadai kepada Lembaga sebagai Pemegang Gadaian Pertama dalam apa jua keadaan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahawa Lembaga mempunyai kepentingan ke atas hartanah sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diberikan.
 • Gadaian hendaklah disempurnakan mengikut peraturan dan syarat yang terkandung dalam perundangan berkaitan seperti Akta Tanah Negara atau Kanun Tanah Negeri yang berkenaan. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa semua prosedur yang berkaitan dengan gadaian dilaksanakan dengan betul dan sah.

B. Tatacara Penyerahan Hak

 • Hartanah yang belum mempunyai hak milik individu/strata hendaklah diserah hak kepada Lembaga. Ini adalah langkah di mana pemilik hartanah menyerahkan hak milik hartanah kepada Lembaga sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diberikan.
 • Peguam bertanggungjawab untuk mengemukakan borang penyerahan hak serta dokumen berkaitan kepada Lembaga dalam tempoh yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting untuk melengkapkan proses penyerahan hak dengan betul dan sah.

Jadual: Urusan Cagaran Hartanah

Langkah Urusan Cagaran Hartanah Tatacara Gadaian dan Penyerahan Hak
Pengesahan Penerimaan Tawaran Hartanah dipindah milik dan digadai kepada Lembaga
Pengemukaan Dokumen Gadaian dan Penyerahan Hak Dilaksanakan

Kesimpulan

Proses urusan cagaran hartanah adalah langkah penting dalam pembiayaan hartanah yang melibatkan perlindungan kepentingan Lembaga. Dengan memahami prosedur dan tatacara yang perlu diikuti, pemohon dapat memastikan bahawa semua urusan berkaitan dengan cagaran hartanah dilaksanakan dengan betul dan sah. Oleh itu, pastikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapkan urusan cagaran hartanah dengan cekap dan efektif.

scott webb rv q5rWRcoI unsplash scaled

scott webb rv q5rWRcoI unsplash scaled

8. Perlindungan Insurans/Takaful dan Proses Pembatalan

Perlindungan insurans/takaful adalah aspek penting dalam proses pembiayaan hartanah yang melibatkan pelanggan dan Lembaga. Dalam bahagian ini, kita akan meneroka dengan lebih terperinci tentang perlindungan insurans/takaful yang disediakan dan proses pembatalan yang perlu difahami oleh pemohon.

8.1 Perlindungan Insurans/Takaful

Perlindungan insurans/takaful menyediakan jaminan kepada pelanggan dan Lembaga terhadap risiko yang berkaitan dengan pembiayaan hartanah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu difahami tentang perlindungan insurans/takaful:

 • Pelanggan diwajibkan untuk mengambil insurans/takaful perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO semasa mengemukakan permohonan pembiayaan. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan perlindungan yang mencukupi terhadap risiko yang berkaitan dengan pembiayaan hartanah.
 • Insurans/takaful MRTA/MRTT akan berkuat kuasa mulai tarikh kelulusan bayaran premium tertakluk kepada surat nasihat pengeluaran pembiayaan dari Lembaga. Ini menandakan bahawa perlindungan insurans/takaful akan bermula setelah semua prosedur yang diperlukan dilaksanakan.

8.2 Proses Pembatalan Insurans/Takaful

Proses pembatalan insurans/takaful adalah prosedur yang perlu diikuti jika pelanggan ingin membatalkan polisi perlindungan yang sedia ada. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami tentang proses pembatalan insurans/takaful:

 • Pelanggan yang membuat permohonan pembatalan polisi insurans/takaful LTHO bagi hartanah bertingkat tertakluk kepada beberapa syarat tertentu. Ini termasuk keperluan untuk memastikan bahawa keseluruhan bangunan diinsuranskan dalam satu polisi induk dan pihak pengurusan bangunan harus mengemukakan salinan polisi kebakaran semasa permohonan pembatalan.
 • Pihak pengurusan bangunan perlu memastikan bahawa Lembaga adalah pemegang gadaian di dalam polisi tersebut. Ini adalah untuk memastikan bahawa Lembaga mempunyai kepentingan yang dijamin terhadap hartanah yang diinsuranskan.

Jadual: Perlindungan Insurans/Takaful dan Proses Pembatalan

Perlindungan Insurans/Takaful Proses Pembatalan Insurans/Takaful
Mengambil Insurans/Takaful Perlindungan Syarat-syarat Pembatalan Polisi Insurans/Takaful
Berkuat Kuasa Langkah-langkah Pembatalan Polisi

Kesimpulan

Memahami perlindungan insurans/takaful yang disediakan dan proses pembatalan adalah penting bagi pelanggan dalam proses pembiayaan hartanah. Dengan memahami prosedur yang diperlukan dan langkah-langkah yang perlu diambil, pelanggan dapat memastikan bahawa mereka mendapatkan perlindungan yang mencukupi terhadap risiko yang berkaitan dengan pembiayaan hartanah mereka. Oleh itu, pastikan untuk memahami dan mengikut prosedur yang betul jika terdapat keperluan untuk menguruskan perlindungan insurans/takaful atau membuat pembatalan polisi.