Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Hartanah: Segala yang Perlu Anda Ketahui

spacejoy RqO6kwm4tZY unsplash scaled

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Hartanah: Segala yang Perlu Anda Ketahui


1. Pengenalan

Pembelian hartanah merupakan satu daripada keputusan penting dalam kehidupan seseorang. Ia bukan sekadar pembelian biasa tetapi melibatkan perancangan kewangan yang teliti. Oleh itu, pembiayaan hartanah merupakan aspek yang memainkan peranan utama dalam proses ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dengan lebih mendalam mengenai proses permohonan pembiayaan hartanah serta perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh bakal pembeli.

Kenapa Pembiayaan Hartanah Penting?

Pertama sekali, mari kita fahami mengapa pembiayaan hartanah begitu penting. Hartanah merupakan aset yang besar, dan bagi kebanyakan individu, pembelian hartanah adalah pelaburan terbesar dalam hidup mereka. Bagi kebanyakan, tidak mungkin untuk membeli rumah secara tunai, oleh itu, pembiayaan merupakan pilihan utama.

Proses Pembelian Hartanah

Proses pembelian hartanah melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti. Antara langkah-langkah yang biasa termasuk mencari rumah yang sesuai, membuat tawaran, menjalankan pemeriksaan harta dan mendapatkan pembiayaan.

Pentingnya Pembiayaan yang Berpatutan

Pembiayaan yang berpatutan adalah kunci kepada kejayaan dalam pembelian hartanah. Ia membantu individu untuk mendapatkan rumah yang mereka idamkan tanpa memberatkan kewangan mereka secara berlebihan. Sebelum memilih pembiayaan, adalah penting untuk memahami jenis-jenis skim yang terdapat dan menilai yang terbaik mengikut keperluan dan kebolehan kewangan.

Jaminan dalam Pembiayaan Hartanah

Salah satu aspek yang perlu diberi perhatian adalah jaminan dalam pembiayaan hartanah. Jaminan adalah apa yang menjadi penjamin bagi pemberi pinjaman bahawa pinjaman tersebut akan dibayar semula mengikut perjanjian. Ini boleh berupa hartanah itu sendiri atau aset lain yang bernilai.

Jadual 1: Kelebihan Pembiayaan Hartanah

Kelebihan Keterangan
Membolehkan pembelian hartanah Membantu individu untuk memiliki rumah walaupun tanpa dana yang mencukupi
Pembayaran secara ansuran Membolehkan pembayaran secara ansuran mengikut kemampuan kewangan
Mengelakkan bebanan kewangan Mengelakkan bebanan kewangan yang terlalu besar dan memberi keselesaan

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pembiayaan hartanah, individu dapat membuat keputusan yang bijak dan menguruskan kewangan mereka dengan lebih cermat. Seterusnya, kita akan meneroka lebih lanjut mengenai pilihan skim pembiayaan yang terdapat dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi.

spacejoy b3Y5rHrc9o unsplash

spacejoy b3Y5rHrc9o unsplash

2. Pilihan Skim Pembiayaan

Apabila memilih skim pembiayaan untuk pembelian hartanah, penting untuk memahami perbezaan antara Skim Pinjaman Perumahan Swasta (SPPSA) dan Skim Pinjaman Perumahan Swasta Islam (SPPSAi). Setiap skim mempunyai ciri-ciri tersendiri yang perlu dipertimbangkan.

2.1 Kelebihan dan Kekurangan Skim Pembiayaan

Kelebihan SPPSA:

 • Pilihan Yang Luas: SPPSA menawarkan pelbagai jenis produk pembiayaan yang sesuai untuk pelbagai keperluan.
 • Penyertaan Pelbagai Pihak: Banyak bank dan institusi kewangan menawarkan SPPSA, memberi pelanggan pilihan yang lebih luas.
 • Fleksibiliti Pembayaran: Pelan pembayaran yang fleksibel membolehkan pelanggan menguruskan pembayaran mereka dengan lebih baik.

Kekurangan SPPSA:

 • Tidak Sesuai Untuk Semua Orang: Terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk layak mendapatkan SPPSA.
 • Kadar Faedah: Kadar faedah yang dikenakan boleh menjadi lebih tinggi berbanding dengan skim pembiayaan lain.
 • Risiko Pasaran: Pembiayaan yang bergantung kepada pasaran boleh menimbulkan risiko tambahan kepada pelanggan.

Kelebihan SPPSAi:

 • Prinsip Syariah: SPPSAi menawarkan pembiayaan yang menepati prinsip-prinsip syariah, menarik bagi pelanggan yang mengutamakan kepatuhan agama.
 • Pembiayaan Bersandarkan Aset: Skim ini menawarkan pembiayaan yang bersandarkan aset, mengurangkan risiko riba.

Kekurangan SPPSAi:

 • Kriteria Ketat: Terdapat syarat-syarat kelayakan yang ketat untuk mendapatkan SPPSAi.
 • Pilihan Yang Terhad: Skim ini mungkin tidak tersedia di semua bank atau institusi kewangan.
 • Persepsi Negatif: Walaupun menerima keperluan syariah, terdapat persepsi negatif terhadap produk perbankan Islam dalam sesetengah masyarakat.

2.2 Memilih Skim Pembiayaan Yang Sesuai

Apabila memilih antara SPPSA dan SPPSAi, adalah penting untuk menilai keperluan peribadi serta toleransi risiko dan keperluan agama. Pelanggan juga perlu mempertimbangkan kadar faedah, caj pemprosesan, dan syarat-syarat pembiayaan yang ditetapkan oleh setiap skim.

2.3 Contoh Jadual Perbandingan

Berikut adalah jadual perbandingan antara SPPSA dan SPPSAi:

Kriteria SPPSA SPPSAi
Prinsip Konvensional Syariah
Kadar Faedah Berdasarkan Pasaran Tetap
Syarat Kelayakan Fleksibel Ketat
Ketersediaan Meluas Terhad
Keperluan Dokumen Standard Mungkin Berbeza

Jadual di atas memberi gambaran secara ringkas tentang perbezaan antara kedua-dua skim pembiayaan. Memilih skim yang sesuai akan membantu pelanggan dalam merancang pembelian hartanah mereka dengan lebih baik.


3. Syarat-syarat Pemohonan Pembiayaan

Apabila ingin memohon pembiayaan untuk pembelian hartanah, pemohon perlu memahami dengan jelas syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Terdapat beberapa peraturan asas yang perlu diambil kira sebelum membuat permohonan.

3.1 Syarat-Syarat Asas

1. Kelayakan Pemohon

Sebelum membuat permohonan, pastikan anda memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh institusi kewangan. Ini termasuk faktor-faktor seperti pendapatan, rekod kredit, dan kebolehcapaian kewangan.

2. Hartanah Yang Dibeli

Permohonan pembiayaan hanya dibenarkan bagi satu hartanah pada satu-satu masa. Pastikan hartanah yang anda ingin beli memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh institusi kewangan.

3.2 Projek Pembinaan

Jika anda membeli hartanah dalam projek pembinaan, pastikan untuk menyertakan Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan yang masih berkuat kuasa. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahawa projek tersebut sah dan mematuhi undang-undang tempatan.

3.3 Status Hakmilik Individu/Strata

Hartanah yang ingin dibeli perlu memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan status hakmilik individu atau strata. Pastikan untuk memahami sekatan kepentingan dan syarat-syarat pajakan sebelum membuat keputusan.

3.4 Keselamatan Dokumen

Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan dipelihara dengan baik dan diserahkan kepada institusi kewangan dengan betul. Ini termasuk salinan dokumen pengenalan diri, dokumen pendapatan, dan dokumen-dokumen hartanah.

3.5 Memahami Peraturan

Pemohon perlu memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga pembiayaan. Ini termasuk peraturan mengenai jumlah pembiayaan yang diluluskan, proses rayuan, dan pindaan maklumat.

3.6 Contoh Jadual Peraturan

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi beberapa syarat pembiayaan:

Syarat Keterangan
Kelayakan Pemohon Pendapatan mencukupi, rekod kredit baik, dan kebolehcapaian kewangan
Hartanah Yang Dibeli Hanya satu hartanah pada satu-satu masa
Projek Pembinaan Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan yang sah
Status Hakmilik Pajakan dan sekatan kepentingan yang dipatuhi
Dokumen Pemohon Dokumen-dokumen asas perlu diserahkan dengan lengkap
Memahami Peraturan Pemohon perlu memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan

Jadual di atas memberikan gambaran keseluruhan mengenai syarat-syarat pembiayaan yang perlu dipatuhi oleh pemohon. Adalah penting untuk memahami dan mematuhi semua syarat ini untuk memastikan permohonan anda diluluskan dengan lancar.

spacejoy vOa PSimwg4 unsplash scaled

spacejoy vOa PSimwg4 unsplash scaled

4. Pembelian Hartanah: Aspek Penting

Apabila melibatkan diri dalam pembelian hartanah, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk memahami syarat-syarat yang berkaitan dengan projek pembinaan dan status hakmilik individu atau strata.

4.1 Projek Pembinaan

Lesen Pemaju Perumahan

Sebelum membeli hartanah dalam projek pembinaan, penting untuk memastikan bahawa pemaju perumahan mempunyai Lesen Pemaju Perumahan yang sah. Lesen ini menunjukkan bahawa projek tersebut telah diluluskan dan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.

Permit Iklan

Selain Lesen Pemaju Perumahan, Permit Iklan juga diperlukan untuk projek pembinaan. Permit Iklan menunjukkan bahawa pemaju perumahan telah mendapatkan kelulusan untuk memasarkan projek tersebut kepada orang ramai.

4.2 Status Hakmilik Individu/Strata

Pajakan Hartanah

Apabila membeli hartanah yang mempunyai status hakmilik individu atau strata, penting untuk memeriksa status pajakan hartanah tersebut. Hartanah yang masih dalam pajakan memerlukan syarat tempoh pajakan tertentu selepas pembiayaan selesai dibayar.

Sekatan Kepentingan

Selain itu, pembelian hartanah juga perlu mempertimbangkan sekatan kepentingan yang mungkin ada. Pastikan untuk mendapatkan kebenaran pindah milik atau menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri jika diperlukan.

4.3 Keperluan Dokumen

Dokumen Pembelian

Sebelum membuat keputusan untuk membeli hartanah, pastikan untuk memeriksa dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan. Ini termasuk dokumen-dokumen seperti surat pajakan, surat kebenaran pindah milik, dan dokumen-dokumen perjanjian jual beli.

4.4 Contoh Jadual Aspek Penting

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi beberapa aspek penting pembelian hartanah:

Aspek Keterangan
Lesen Pemaju Perumahan Lesen pemaju perumahan yang sah perlu disahkan
Permit Iklan Pemaju perumahan memerlukan Permit Iklan yang sah
Status Pajakan Pajakan hartanah perlu dipastikan memenuhi syarat-syarat tertentu
Sekatan Kepentingan Sekatan kepentingan perlu dipertimbangkan dan diperiksa
Dokumen Pembelian Semua dokumen perjanjian jual beli dan pemindahan hakmilik perlu disediakan

Jadual di atas memberikan gambaran keseluruhan mengenai aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembelian hartanah. Memahami dan mematuhi semua syarat dan peraturan ini adalah penting untuk memastikan pembelian hartanah berjalan lancar dan tanpa masalah.


5. Proses Permohonan Rayuan

Apabila pemohon menghadapi situasi di mana jumlah pembiayaan yang diluluskan mungkin tidak mencukupi atau tidak memenuhi harapan, proses permohonan rayuan boleh menjadi langkah yang diperlukan. Namun, pemohon perlu memahami dengan jelas proses ini serta had-had dan syarat-syarat yang berkaitan.

5.1 Langkah-langkah Permohonan Rayuan

1. Membuat Permohonan Bertulis

Langkah pertama dalam proses permohonan rayuan adalah dengan membuat permohonan bertulis kepada Lembaga pembiayaan. Permohonan ini perlu menyatakan secara jelas alasan-alasan yang menggerakkan pemohon untuk membuat rayuan.

2. Menyediakan Maklumat Tambahan

Pemohon juga perlu menyediakan maklumat tambahan yang mungkin diperlukan oleh Lembaga pembiayaan untuk menyokong rayuan mereka. Ini termasuk dokumen-dokumen tambahan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Lembaga.

3. Mematuhi Tempoh Masa

Adalah penting untuk mematuhi tempoh masa yang ditetapkan untuk membuat rayuan. Menyampaikan rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan dapat meningkatkan peluang kejayaan rayuan tersebut.

5.2 Had dan Syarat Rayuan

1. Sebelum Penerimaan Tawaran

Rayuan hanya boleh dibuat sebelum penerimaan tawaran pembiayaan. Selepas penerimaan tawaran, rayuan tidak akan dilayan.

2. Kadar Faedah

Pemohon perlu mengambil perhatian bahawa kadar faedah yang diluluskan mungkin berbeza dalam proses rayuan. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa kadar faedah yang ditawarkan akan berubah.

3. Maklum Balas Lembaga

Lembaga pembiayaan akan memberikan maklum balas kepada pemohon mengenai keputusan rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

5.3 Contoh Jadual Proses Rayuan

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi proses permohonan rayuan:

Langkah Keterangan
Membuat Permohonan Bertulis Pemohon membuat permohonan bertulis kepada Lembaga pembiayaan
Menyediakan Maklumat Tambahan Pemohon menyediakan dokumen-dokumen tambahan jika diperlukan
Mematuhi Tempoh Masa Permohonan rayuan perlu diserahkan dalam tempoh masa yang ditetapkan
Had dan Syarat Rayuan Rayuan hanya boleh dibuat sebelum penerimaan tawaran pembiayaan

Jadual di atas memberikan gambaran ringkas mengenai proses permohonan rayuan. Pemohon perlu memahami dan mematuhi semua langkah dan syarat yang berkaitan untuk meningkatkan peluang kejayaan rayuan mereka.

spacejoy ucCsSBzYBQQ unsplash scaled

spacejoy ucCsSBzYBQQ unsplash scaled

6. Pindaan Maklumat dan Kelulusan

Apabila membuat permohonan pembiayaan, adalah penting untuk memastikan bahawa maklumat yang diserahkan adalah tepat dan lengkap. Walau bagaimanapun, terdapat situasi di mana pemohon mungkin perlu membuat pindaan kepada maklumat yang telah diserahkan atau mengemukakan rayuan terhadap jumlah pembiayaan yang diluluskan. Dalam bahagian ini, kita akan meneliti proses pindaan maklumat serta hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan pembiayaan.

6.1 Pindaan Maklumat

1. Sebelum Pengeluaran Wang Pembiayaan

Sebarang pindaan maklumat yang diperlukan perlu dilakukan sebelum pengeluaran wang pembiayaan dilaksanakan. Ini termasuk sebarang perubahan kepada butiran peribadi, status hartanah, atau dokumen-dokumen yang berkaitan.

2. Pengemukaan Permohonan Pindaan

Pemohon perlu mengemukakan permohonan bertulis kepada Lembaga pembiayaan untuk meminta pindaan maklumat. Permohonan ini perlu menyatakan secara jelas butiran pindaan yang dikehendaki serta alasan-alasan yang menggerakkan pindaan tersebut.

6.2 Kelulusan Pembiayaan

1. Selepas Pemprosesan Permohonan

Setelah pemprosesan permohonan selesai, Lembaga pembiayaan akan mengeluarkan keputusan mengenai kelulusan pembiayaan. Keputusan ini akan disampaikan kepada pemohon dalam tempoh masa yang ditetapkan.

2. Tidak Dibenarkan Pindaan Selepas Kelulusan

Selepas kelulusan pembiayaan dilaksanakan, tidak akan dibenarkan membuat sebarang pindaan ke atas maklumat yang telah diluluskan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa semua maklumat yang diserahkan adalah tepat sejak awal.

6.3 Contoh Jadual Pindaan Maklumat dan Kelulusan

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi proses pindaan maklumat dan kelulusan pembiayaan:

Langkah Keterangan
Pindaan Maklumat Sebelum Pengeluaran Pemohon membuat permohonan pindaan maklumat kepada Lembaga pembiayaan
Pengeluaran Wang Pembiayaan Pengeluaran wang pembiayaan dilaksanakan selepas kelulusan
Keputusan Kelulusan Lembaga pembiayaan memberikan keputusan kelulusan dalam tempoh masa yang ditetapkan
Pindaan Selepas Kelulusan Tidak dibenarkan membuat pindaan maklumat selepas kelulusan pembiayaan

Jadual di atas memberikan gambaran ringkas mengenai proses pindaan maklumat dan kelulusan pembiayaan. Pemohon perlu memahami semua langkah dan syarat yang berkaitan untuk memastikan proses pembiayaan berjalan lancar.

spacejoy trG8989WjFA unsplash scaled

spacejoy trG8989WjFA unsplash scaled

7. Pengesahan Dokumen Tambahan

Apabila membuat permohonan pembiayaan, Lembaga pembiayaan mungkin meminta dokumen tambahan sebagai sebahagian daripada proses pengesahan. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan jenis-jenis dokumen tambahan yang mungkin diperlukan dan pentingnya pengesahan dokumen dalam proses pembiayaan.

7.1 Jenis-Jenis Dokumen Tambahan

1. Bukti Pendapatan

Dokumen seperti penyata gaji, surat pekerjaan, atau penyata bank boleh diminta sebagai bukti pendapatan untuk mengesahkan kemampuan pembayaran pemohon.

2. Penyata Kewangan

Penyata kewangan termasuk penyata bank, penyata pinjaman, atau penyata kad kredit boleh diperlukan untuk mengesahkan keadaan kewangan pemohon.

3. Dokumen Hartanah

Dokumen-dokumen seperti sijil hakmilik, geran, atau dokumen pembelian hartanah boleh diminta untuk mengesahkan status hartanah yang ingin dibeli.

7.2 Pentingnya Pengesahan Dokumen

1. Memastikan Kebolehpercayaan

Pengesahan dokumen tambahan membantu Lembaga pembiayaan memastikan kebolehpercayaan maklumat yang diberikan oleh pemohon.

2. Meminimumkan Risiko

Dengan meminta dokumen tambahan, Lembaga pembiayaan dapat meminimumkan risiko yang berkaitan dengan penipuan atau maklumat palsu.

7.3 Contoh Jadual Dokumen Tambahan

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi beberapa jenis dokumen tambahan yang mungkin diperlukan:

Jenis Dokumen Keterangan
Bukti Pendapatan Penyata gaji, surat pekerjaan, atau penyata bank
Penyata Kewangan Penyata bank, penyata pinjaman, atau penyata kad kredit
Dokumen Hartanah Sijil hakmilik, geran, atau dokumen pembelian hartanah

Jadual di atas memberikan gambaran ringkas mengenai jenis-jenis dokumen tambahan yang mungkin diperlukan dalam proses pembiayaan. Pemohon perlu memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan betul untuk mempercepat proses pengesahan dan kelulusan pembiayaan.


8. Percanggahan dalam Garis Panduan

Apabila berurusan dengan pembiayaan hartanah, terdapat kemungkinan untuk berlaku percanggahan dalam garis panduan yang telah ditetapkan. Dalam bahagian ini, kita akan melihat bagaimana menguruskan percanggahan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan kelulusan.

8.1 Penyelesaian Percanggahan

1. Mendapatkan Kebenaran

Apabila berlaku percanggahan dalam garis panduan, langkah pertama yang perlu diambil adalah untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak pengurusan Lembaga pembiayaan.

2. Penilaian Semula

Pihak pengurusan Lembaga pembiayaan akan melakukan penilaian semula terhadap situasi dan memberikan arahan yang sesuai untuk menyelesaikan percanggahan tersebut.

8.2 Langkah-Langkah Berikutnya

1. Mematuhi Arahan

Setelah mendapat arahan daripada pihak pengurusan Lembaga, penting untuk mematuhi arahan tersebut dengan teliti untuk memastikan kelulusan pembiayaan.

2. Membuat Pindaan

Jika diperlukan, pemohon perlu membuat pindaan kepada maklumat atau syarat-syarat yang telah dinyatakan untuk memenuhi garis panduan yang ditetapkan.

8.3 Contoh Jadual Penyelesaian Percanggahan

Berikut adalah contoh jadual yang merangkumi langkah-langkah penyelesaian percanggahan:

Langkah Keterangan
Mendapatkan Kebenaran Memohon kebenaran daripada pihak pengurusan Lembaga pembiayaan
Penilaian Semula Pihak pengurusan Lembaga pembiayaan melakukan penilaian semula dan memberikan arahan
Mematuhi Arahan Mematuhi arahan yang diberikan oleh pihak pengurusan Lembaga pembiayaan
Membuat Pindaan Membuat pindaan kepada maklumat atau syarat-syarat yang dinyatakan jika diperlukan

Jadual di atas memberikan panduan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan percanggahan dalam garis panduan. Memahami proses ini adalah penting untuk memastikan kelancaran proses pembiayaan hartanah.


Kesimpulan

Dalam pembelian hartanah, proses pembiayaan adalah langkah penting yang perlu diperhatikan dengan teliti. Dengan memahami dan mengikuti garis panduan yang ditetapkan, pemohon dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Dalam artikel ini, kita telah membincangkan berbagai aspek pembiayaan hartanah termasuk pemilihan skim pembiayaan, syarat-syarat pemohonan, proses rayuan, pindaan maklumat, pengesahan dokumen tambahan, dan penyelesaian percanggahan dalam garis panduan. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan pembeli hartanah dapat melaksanakan proses pembiayaan dengan lancar dan berjaya.