Panduan Memohon Kelulusan Bangunan

Panduan Memohon Kelulusan Pelan Bangunan untuk Rumah Baru

Panduan Memohon Kelulusan Pelan Bangunan untuk Rumah BaruYouTube video

1. Pengenalan kepada Proses Kelulusan Pelan Bangunan

Proses kelulusan pelan bangunan merupakan satu langkah penting dalam pembinaan rumah baru. Ia melibatkan penyerahan pelan bangunan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk mendapatkan kelulusan sebelum kerja-kerja pembinaan dapat dimulakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahawa rumah yang akan dibina mematuhi semua peraturan dan undang-undang bangunan yang ditetapkan oleh kerajaan.

Pelan bangunan yang perlu diserahkan merangkumi pelan arkitek, pelan struktur, pelan elektrik dan pelan mekanikal. Setiap pelan ini perlu disediakan oleh profesional yang bertauliah seperti arkitek dan jurutera yang berdaftar dengan badan profesional masing-masing seperti Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan Lembaga Jurutera Malaysia (LJM).

Proses kelulusan pelan bangunan boleh mengambil masa antara 30 hingga 60 hari bergantung kepada kompleksiti projek dan beban kerja PBT. Oleh itu, adalah penting untuk memulakan proses ini seawal mungkin untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam projek pembinaan.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan anggaran tempoh masa yang diperlukan untuk setiap peringkat dalam proses kelulusan pelan bangunan:

Peringkat Tempoh Masa
Penyediaan pelan bangunan oleh arkitek/jurutera 30-90 hari
Semakan dan pembetulan pelan bangunan 14-30 hari
Penyerahan pelan bangunan kepada PBT 1-3 hari
Semakan dan kelulusan pelan bangunan oleh PBT 30-60 hari
Pengeluaran surat kelulusan dan permit bangunan 7-14 hari

Secara keseluruhan, proses kelulusan pelan bangunan boleh mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan dari peringkat penyediaan pelan sehingga pengeluaran permit bangunan. Walau bagaimanapun, tempoh masa ini mungkin berbeza-beza bergantung kepada kompleksiti projek dan PBT yang terlibat.

2. Keperluan Dokumen untuk Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Untuk memohon kelulusan pelan bangunan bagi rumah baru, beberapa dokumen penting perlu disediakan dan diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT). Dokumen-dokumen ini akan disemak oleh PBT untuk memastikan bahawa pelan bangunan mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang ditetapkan.

Antara dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:

 1. Borang permohonan kelulusan pelan bangunan: Borang ini boleh didapati dari kaunter PBT atau dimuat turun dari laman web rasmi PBT.
 2. Salinan hakmilik tanah: Salinan hakmilik tanah perlu diserahkan untuk mengesahkan pemilikan tanah di mana rumah akan dibina.
 3. Pelan tapak: Pelan tapak menunjukkan lokasi dan orientasi rumah di atas tanah. Ia juga perlu menunjukkan sempadan tanah, jalan masuk, dan kemudahan lain seperti sistem perparitan dan bekalan air.
 4. Pelan lantai: Pelan lantai menunjukkan susun atur dalaman rumah, termasuk bilik tidur, bilik mandi, dapur, dan ruang tamu. Ia juga perlu menunjukkan dimensi setiap ruang dan lokasi pintu serta tingkap.
 5. Pelan bumbung: Pelan bumbung menunjukkan bentuk dan kecerunan bumbung, serta bahan yang akan digunakan untuk bumbung.
 6. Pelan keratan rentas: Pelan keratan rentas menunjukkan ketinggian rumah dari aras tanah, serta ketinggian setiap tingkat.
 7. Pelan pandangan: Pelan pandangan menunjukkan reka bentuk luaran rumah dari pelbagai sudut.
 8. Pelan struktur: Pelan struktur menunjukkan reka bentuk asas dan struktur rumah, termasuk lokasi dan saiz rasuk, tiang, dan dinding galas beban.
 9. Pelan elektrik dan mekanikal: Pelan elektrik dan mekanikal menunjukkan lokasi dan spesifikasi sistem elektrik, sistem paip, dan sistem pengudaraan dalam rumah.
 10. Pengiraan keluasan lantai dan pelan pengiraan: Dokumen ini menunjukkan keluasan lantai rumah dan pengiraan keluasan untuk setiap ruang.

Semua pelan dan dokumen ini perlu disediakan oleh profesional yang bertauliah seperti arkitek dan jurutera, serta perlu ditandatangani dan disahkan oleh mereka. Bilangan salinan yang perlu diserahkan mungkin berbeza-beza mengikut PBT, tetapi biasanya sekurang-kurangnya 4 set lengkap diperlukan.

Berikut adalah senarai semak dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan pelan bangunan:

Dokumen Bilangan Salinan
Borang permohonan 1
Salinan hakmilik tanah 1
Pelan tapak 4
Pelan lantai 4
Pelan bumbung 4
Pelan keratan rentas 4
Pelan pandangan 4
Pelan struktur 4
Pelan elektrik dan mekanikal 4
Pengiraan keluasan lantai dan pelan pengiraan 4

Adalah penting untuk memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan disediakan dengan betul sebelum diserahkan kepada PBT. Sebarang kekurangan atau kesilapan dalam dokumen boleh menyebabkan kelewatan dalam proses kelulusan atau penolakan permohonan.


3. Proses Penyerahan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Setelah semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan pelan bangunan telah disediakan, langkah seterusnya adalah untuk menyerahkan permohonan tersebut kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) yang berkaitan. Proses penyerahan ini melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diikuti dengan teliti untuk memastikan permohonan dapat diproses dengan lancar.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses penyerahan permohonan kelulusan pelan bangunan:

 1. Semakan dokumen: Sebelum menyerahkan permohonan, pastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan disusun dengan kemas. Semak semula senarai semak dokumen yang disediakan oleh PBT untuk memastikan tiada yang tertinggal.
 2. Pengisian borang permohonan: Isi borang permohonan kelulusan pelan bangunan dengan lengkap dan tepat. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah benar dan terkini. Sekiranya terdapat sebarang perubahan maklumat, sila maklumkan kepada PBT dengan segera.
 3. Pembayaran fi permohonan: Fi permohonan perlu dibayar semasa penyerahan dokumen. Jumlah fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan jenis bangunan yang dimohon. Pastikan untuk menyemak jumlah fi yang perlu dibayar dan kaedah pembayaran yang diterima oleh PBT.
 4. Penyerahan dokumen: Serahkan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan yang telah diisi dan resit pembayaran fi di kaunter PBT yang berkaitan. Pastikan untuk mendapatkan salinan resit sebagai bukti penyerahan.
 5. Semakan oleh PBT: Setelah permohonan diserahkan, PBT akan menjalankan semakan awal untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau ketidakpatuhan, pemohon akan dimaklumkan untuk membuat pembetulan.
 6. Penilaian teknikal: Sekiranya permohonan lulus semakan awal, ia akan diteruskan kepada jabatan teknikal PBT seperti Jabatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan, dan Jabatan Perancangan untuk penilaian teknikal. Proses ini mungkin mengambil masa beberapa minggu bergantung pada kompleksiti projek dan beban kerja PBT.
 7. Maklum balas dari PBT: Selepas penilaian teknikal selesai, PBT akan mengeluarkan surat maklum balas kepada pemohon. Surat ini akan memaklumkan sama ada permohonan telah diluluskan, ditolak, atau memerlukan pindaan. Sekiranya pindaan diperlukan, pemohon perlu mengemukakan pelan yang telah dipinda untuk kelulusan semula.

Berikut adalah anggaran tempoh masa yang diperlukan untuk setiap langkah dalam proses penyerahan permohonan kelulusan pelan bangunan:

Langkah Tempoh Masa
Semakan dokumen dan pengisian borang 1-2 hari
Pembayaran fi permohonan 1 hari
Penyerahan dokumen di kaunter PBT 1 hari
Semakan awal oleh PBT 7-14 hari
Penilaian teknikal oleh jabatan PBT 30-60 hari
Pengeluaran surat maklum balas 7-14 hari

Secara keseluruhan, proses penyerahan dan penilaian permohonan kelulusan pelan bangunan boleh mengambil masa antara 45 hingga 90 hari bergantung pada kompleksiti projek dan beban kerja PBT. Oleh itu, adalah penting untuk merancang dan menyerahkan permohonan dengan secepat mungkin untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam projek pembinaan.

4. Tempoh Masa Pemprosesan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Tempoh masa pemprosesan permohonan kelulusan pelan bangunan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diambil kira oleh pemohon dalam merancang projek pembinaan mereka. Tempoh masa ini boleh berbeza-beza bergantung pada beberapa faktor seperti kompleksiti projek, beban kerja pihak berkuasa tempatan (PBT), dan kualiti dokumen yang diserahkan.

Secara umumnya, tempoh masa pemprosesan permohonan kelulusan pelan bangunan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat utama:

 1. Semakan awal: Setelah permohonan diserahkan, PBT akan menjalankan semakan awal untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Tempoh masa untuk semakan awal biasanya mengambil masa antara 7 hingga 14 hari.
 2. Penilaian teknikal: Sekiranya permohonan lulus semakan awal, ia akan diteruskan kepada jabatan teknikal PBT seperti Jabatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan, dan Jabatan Perancangan untuk penilaian teknikal. Tempoh masa untuk penilaian teknikal biasanya mengambil masa antara 30 hingga 60 hari bergantung pada kompleksiti projek dan beban kerja PBT.
 3. Maklum balas dari PBT: Selepas penilaian teknikal selesai, PBT akan mengeluarkan surat maklum balas kepada pemohon. Tempoh masa untuk pengeluaran surat maklum balas biasanya mengambil masa antara 7 hingga 14 hari.
 4. Pindaan dan penyerahan semula: Sekiranya permohonan memerlukan pindaan, pemohon perlu mengemukakan pelan yang telah dipinda untuk kelulusan semula. Tempoh masa untuk pindaan dan penyerahan semula bergantung pada jenis dan jumlah pindaan yang diperlukan, tetapi biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan anggaran tempoh masa pemprosesan permohonan kelulusan pelan bangunan:

Peringkat Tempoh Masa
Semakan awal 7-14 hari
Penilaian teknikal 30-60 hari
Maklum balas dari PBT 7-14 hari
Pindaan dan penyerahan semula (jika diperlukan) 14-30 hari
Jumlah tempoh masa pemprosesan 45-90 hari

Walau bagaimanapun, tempoh masa sebenar mungkin menyesuaikan.


5. Bayaran yang Terlibat dalam Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Apabila memohon kelulusan pelan bangunan untuk rumah baru, terdapat beberapa bayaran yang perlu dijelaskan oleh pemohon. Bayaran-bayaran ini merangkumi fi permohonan, fi pemprosesan, dan fi lain yang berkaitan dengan jenis dan skala projek pembinaan.

Berikut adalah jenis-jenis bayaran yang biasanya terlibat dalam permohonan kelulusan pelan bangunan:

 1. Fi Permohonan: Fi ini perlu dibayar apabila menyerahkan permohonan kelulusan pelan bangunan kepada PBT. Jumlah fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan jenis bangunan yang dimohon. Contohnya, fi permohonan untuk rumah kediaman mungkin berbeza dengan fi permohonan untuk bangunan komersial.
 2. Fi Pemprosesan: Fi ini dikenakan oleh PBT untuk memproses permohonan kelulusan pelan bangunan. Fi       pemprosesan biasanya dikira berdasarkan keluasan lantai bangunan atau nilai projek pembinaan. Kadar fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan jenis bangunan yang dimohon.
 3. Fi Lesen Bangunan: Fi ini perlu dibayar apabila memohon lesen bangunan selepas pelan bangunan diluluskan. Fi lesen bangunan biasanya dikira berdasarkan keluasan lantai bangunan atau nilai projek pembinaan. Kadar fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan jenis bangunan yang dimohon.
 4. Fi Pelan Infrastruktur: Fi ini dikenakan untuk memproses dan meluluskan pelan infrastruktur seperti jalan masuk, sistem perparitan, dan bekalan air. Fi pelan infrastruktur biasanya dikira berdasarkan panjang atau keluasan infrastruktur yang terlibat. Kadar fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan jenis infrastruktur yang dimohon.
 5. Fi Pelan Lanskap: Fi ini dikenakan untuk memproses dan meluluskan pelan lanskap bagi projek pembinaan. Fi pelan lanskap biasanya dikira berdasarkan keluasan kawasan lanskap atau nilai projek lanskap. Kadar fi mungkin berbeza-beza mengikut PBT dan skala projek lanskap yang dimohon.
 6. Fi Jaminan Pembinaan: Fi ini dikenakan sebagai jaminan untuk memastikan projek pembinaan disiapkan mengikut pelan yang diluluskan dan mematuhi semua syarat yang ditetapkan oleh PBT. Fi jaminan pembinaan biasanya dikira berdasarkan nilai projek pembinaan dan akan dipulangkan selepas projek siap dengan jayanya.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan contoh kadar fi yang mungkin dikenakan untuk permohonan kelulusan pelan bangunan bagi rumah kediaman:

Jenis Fi Kadar
Fi Permohonan RM500
Fi Pemprosesan RM2 per meter persegi keluasan lantai
Fi Lesen Bangunan RM1,000
Fi Pelan Infrastruktur RM1,000
Fi Pelan Lanskap RM500
Fi Jaminan Pembinaan 5% dari nilai projek pembinaan

Adalah penting untuk menyemak dengan PBT yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kadar fi yang dikenakan, kerana kadar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa. Pemohon juga perlu memastikan bahawa mereka mempunyai bajet yang mencukupi untuk menjelaskan semua bayaran yang diperlukan sebelum memulakan proses permohonan kelulusan pelan bangunan.

6. Pihak Berkuasa yang Terlibat dalam Kelulusan Pelan Bangunan

Proses kelulusan pelan bangunan melibatkan beberapa pihak berkuasa yang berbeza, setiap satunya memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa projek pembinaan mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Pihak-pihak berkuasa ini bertanggungjawab untuk menyemak dan meluluskan pelan bangunan, serta memantau kemajuan projek pembinaan untuk memastikan ia dilaksanakan dengan selamat dan mengikut pelan yang diluluskan.

Berikut adalah pihak-pihak berkuasa utama yang terlibat dalam proses kelulusan pelan bangunan:

 1. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): PBT merupakan pihak berkuasa utama yang bertanggungjawab untuk meluluskan pelan bangunan. PBT akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang ditetapkan, termasuk Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) dan pelan tempatan. PBT juga akan menyelaras dengan jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kerja Raya, dan Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan ulasan dan kelulusan mereka.
 2. Jabatan Bomba dan Penyelamat: Jabatan Bomba dan Penyelamat akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua peraturan keselamatan kebakaran, termasuk keperluan untuk sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran, laluan keluar kecemasan, dan akses untuk kenderaan bomba. Kelulusan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah penting untuk memastikan keselamatan penghuni bangunan sekiranya berlaku kebakaran.
 3. Jabatan Kerja Raya (JKR): JKR akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang berkaitan dengan struktur bangunan, termasuk kestabilan, kekuatan, dan ketahanan struktur. JKR juga akan memastikan bahawa bangunan direka bentuk dengan mengambil kira faktor-faktor seperti beban angin, beban gempa bumi, dan kesan persekitaran lain.
 4. Jabatan Alam Sekitar: Jabatan Alam Sekitar akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar, termasuk pengurusan sisa, kawalan pencemaran, dan pemuliharaan sumber semula jadi. Kelulusan dari Jabatan Alam Sekitar adalah penting untuk memastikan bahawa projek pembinaan tidak mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar.
 5. Jabatan Perancangan: Jabatan Perancangan akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi pelan tempatan dan garis panduan perancangan yang ditetapkan oleh PBT. Ini termasuk aspek-aspek seperti zon guna tanah, ketinggian bangunan, kepadatan pembangunan, dan keperluan tempat letak kereta.
 6. Jabatan Kesihatan: Jabatan Kesihatan akan menyemak pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang berkaitan dengan kesihatan awam, termasuk sistem sanitasi, bekalan air bersih, dan kawalan vektor penyakit. Kelulusan dari Jabatan Kesihatan adalah penting untuk memastikan bahawa bangunan selamat untuk diduduki dan tidak mendatangkan risiko kesihatan kepada penghuni.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan peranan dan tanggungjawab setiap pihak berkuasa dalam proses kelulusan pelan bangunan:

Pihak Berkuasa Peranan dan Tanggungjawab
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) – Menyemak dan meluluskan pelan bangunan
– Menyelaras dengan jabatan-jabatan lain untuk mendapatkan ulasan dan kelulusan
– Memantau kemajuan projek pembinaan
Jabatan Bomba dan Penyelamat – Menyemak pelan bangunan untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan keselamatan kebakaran
– Meluluskan pelan pencegahan dan pemadaman kebakaran
Jabatan Kerja Raya (JKR) – Menyemak pelan bangunan untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan struktur bangunan
– Meluluskan pelan struktur bangunan
Jabatan Alam Sekitar – Menyemak pelan bangunan untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan perlindungan alam sekitar
– Meluluskan laporan penilaian kesan alam sekitar (EIA)
Jabatan Perancangan – Menyemak pelan bangunan untuk memastikan kepatuhan kepada pelan tempatan dan garis panduan perancangan
– Meluluskan pelan susun atur dan reka bentuk bangunan
Jabatan Kesihatan – Menyemak pelan bangunan untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan kesihatan awam
– Meluluskan pelan sanitasi dan bekalan air

Pemohon perlu berurusan dengan semua pihak berkuasa yang berkaitan dan mendapatkan kelulusan mereka sebelum projek pembinaan dapat dimulakan. Sebarang perubahan atau pindaan kepada pelan bangunan semasa proses pembinaan juga perlu mendapatkan kelulusan semula dari pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan boleh mengakibatkan kelewatan dalam proses kelulusan, penalti kewangan, atau pembatalan permit pembinaan.


7. Kepentingan Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan

Mendapatkan kelulusan pelan bangunan sebelum memulakan sebarang projek pembinaan adalah penting untuk memastikan keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan penghuni bangunan, serta untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kegagalan untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan boleh mengakibatkan pelbagai masalah dan risiko, termasuk:

 1. Risiko keselamatan: Bangunan yang dibina tanpa kelulusan pelan mungkin tidak mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan, seperti keperluan untuk sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran, laluan keluar kecemasan, dan struktur bangunan yang stabil dan selamat. Ini boleh mendatangkan risiko keselamatan kepada penghuni bangunan sekiranya berlaku kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam lain.
 2. Risiko kesihatan: Bangunan yang dibina tanpa kelulusan pelan mungkin tidak mematuhi peraturan kesihatan yang ditetapkan, seperti keperluan untuk sistem sanitasi yang betul, bekalan air bersih, dan pengudaraan yang mencukupi. Ini boleh mendatangkan risiko kesihatan kepada penghuni bangunan, seperti penyakit bawaan air, penyakit bawaan udara, dan masalah kesihatan lain.
 3. Masalah undang-undang: Pembinaan bangunan tanpa kelulusan pelan adalah melanggar undang-undang dan boleh mengakibatkan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Pemilik bangunan mungkin dikenakan denda, penalti, atau perintah untuk merobohkan bangunan yang tidak diluluskan. Ini boleh mendatangkan kerugian kewangan yang besar dan menjejaskan reputasi pemilik bangunan.
 4. Masalah insurans: Bangunan yang dibina tanpa kelulusan pelan mungkin tidak dilindungi oleh polisi insurans. Syarikat insurans biasanya memerlukan bukti kelulusan pelan bangunan sebelum mengeluarkan polisi insurans untuk sesebuah bangunan. Sekiranya berlaku kerosakan atau kerugian kepada bangunan yang tidak diluluskan, pemilik bangunan mungkin tidak dapat menuntut pampasan dari syarikat insurans.
 5. Masalah penjualan atau penyewaan: Bangunan yang dibina tanpa kelulusan pelan mungkin sukar untuk dijual atau disewa pada masa hadapan. Bakal pembeli atau penyewa biasanya memerlukan bukti kelulusan pelan bangunan sebelum membuat keputusan untuk membeli atau menyewa sesebuah hartanah. Bangunan yang tidak diluluskan mungkin dianggap sebagai pelaburan yang berisiko dan kurang menarik kepada bakal pembeli atau penyewa.
 6. Masalah penyambungan utiliti: Bangunan yang dibina tanpa kelulusan pelan mungkin menghadapi masalah untuk mendapatkan penyambungan utiliti seperti elektrik, air, dan gas. Syarikat utiliti biasanya memerlukan bukti kelulusan pelan bangunan sebelum membekalkan perkhidmatan mereka kepada sesebuah bangunan. Ini boleh menyebabkan kesulitan dan ketidakselesaan kepada penghuni bangunan.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan kepentingan mendapatkan kelulusan pelan bangunan:

Aspek Kepentingan
Keselamatan Memastikan bangunan mematuhi peraturan keselamatan dan tidak mendatangkan risiko kepada penghuni
Kesihatan Memastikan bangunan mematuhi peraturan kesihatan dan tidak mendatangkan risiko kesihatan kepada penghuni
Undang-undang Mengelakkan tindakan undang-undang dan penalti oleh pihak berkuasa
Insurans Membolehkan bangunan dilindungi oleh polisi insurans
Penjualan/Penyewaan Memudahkan penjualan atau penyewaan bangunan pada masa hadapan
Penyambungan Utiliti Membolehkan bangunan mendapatkan penyambungan utiliti seperti elektrik, air, dan gas

Kesimpulannya, mendapatkan kelulusan pelan bangunan adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan oleh mana-mana pemaju atau pemilik bangunan. Ia bukan sahaja memastikan keselamatan dan kesejahteraan penghuni bangunan, tetapi juga melindungi kepentingan kewangan dan undang-undang pemilik bangunan. Pemaju dan pemilik bangunan perlu memastikan bahawa mereka mendapatkan kelulusan pelan bangunan sebelum memulakan sebarang projek pembinaan, dan mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang proses pembinaan.

8. Tip dan Panduan untuk Mempercepatkan Proses Kelulusan Pelan Bangunan

Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan boleh menjadi satu proses yang panjang dan rumProses mendapatkan kelulusan pelan bangunan boleh menjadi satu proses yang panjang dan rumit, terutamanya bagi mereka yang tidak biasa dengan prosedur dan keperluan yang terlibat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tip dan panduan yang boleh diikuti untuk mempercepatkan proses kelulusan dan mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah yang tidak diingini.

 1. Fahami keperluan dan garis panduan: Sebelum memulakan proses permohonan kelulusan pelan bangunan, adalah penting untuk memahami semua keperluan dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) dan jabatan-jabatan lain yang terlibat. Ini termasuk Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS), pelan tempatan, dan garis panduan khusus untuk jenis bangunan yang ingin dibina. Pemahaman yang jelas tentang keperluan ini dapat membantu pemohon menyediakan pelan bangunan yang lengkap dan tepat, serta mengelakkan sebarang perubahan atau pindaan yang perlu dilakukan kemudian.
 2. Melantik profesional yang berkelayakan: Melantik arkitek, jurutera, dan profesional lain yang berkelayakan dan berpengalaman dalam proses kelulusan pelan bangunan dapat membantu mempercepatkan proses permohonan. Profesional ini akan dapat menyediakan pelan bangunan yang lengkap dan tepat, serta memberikan nasihat dan panduan tentang keperluan dan prosedur yang perlu diikuti. Mereka juga akan dapat mengendalikan sebarang pertanyaan atau masalah yang timbul semasa proses permohonan dengan lebih cekap dan berkesan.
 3. Sediakan dokumen yang lengkap dan tepat: Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan pelan bangunan disediakan dengan lengkap dan tepat. Ini termasuk borang permohonan, pelan bangunan, dokumen hakmilik tanah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Sebarang kesilapan atau ketidaktepatan dalam dokumen ini boleh menyebabkan kelewatan dalam proses permohonan atau penolakan permohonan.
 4. Ikuti proses saringan pra-permohonan: Kebanyakan PBT menawarkan proses saringan pra-permohonan di mana pemohon boleh mengemukakan pelan bangunan untuk semakan awal sebelum mengemukakan permohonan rasmi. Proses ini dapat membantu mengenal pasti sebarang masalah atau isu yang perlu ditangani sebelum permohonan rasmi dikemukakan, serta memberikan maklum balas awal tentang kesesuaian pelan bangunan. Dengan mengikuti proses saringan pra-permohonan, pemohon dapat menjimatkan masa dan mengelakkan sebarang kelewatan yang tidak perlu dalam proses permohonan rasmi.
 5. Pantau kemajuan permohonan: Selepas mengemukakan permohonan kelulusan pelan bangunan, adalah penting untuk memantau kemajuan permohonan dan berhubung dengan PBT atau jabatan-jabatan lain yang terlibat secara berkala. Ini dapat membantu memastikan bahawa permohonan diproses dengan lancar dan mengenal pasti sebarang masalah atau kelewatan yang mungkin timbul. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau maklumat tambahan yang diperlukan, pemohon perlu memberikan maklum balas dengan segera untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses permohonan.
 6. Bersedia untuk membuat perubahan atau pindaan: Semasa proses permohonan kelulusan pelan bangunan, PBT atau jabatan-jabatan lain yang terlibat mungkin meminta perubahan atau pindaan kepada pelan bangunan untuk memastikan ia mematuhi semua keperluan dan garis panduan yang ditetapkan. Pemohon perlu bersedia untuk membuat perubahan atau pindaan ini dengan segera dan mengemukakan pelan yang dipinda untuk kelulusan. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kelewatan dalam proses permohonan atau penolakan permohonan.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan tip dan panduan untuk mempercepatkan proses kelulusan pelan bangunan:

Tip/Panduan Keterangan
Fahami keperluan dan garis panduan Memahami semua keperluan dan garis panduan yang ditetapkan oleh PBT dan jabatan-jabatan lain yang terlibat
Melantik profesional yang berkelayakan Melantik arkitek, jurutera, dan profesional lain yang berkelayakan dan berpengalaman dalam proses kelulusan pelan bangunan
Sediakan dokumen yang lengkap dan tepat Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan pelan bangunan disediakan dengan lengkap dan tepat
Ikuti proses saringan pra-permohonan Mengikuti proses saringan pra-permohonan untuk semakan awal pelan bangunan sebelum mengemukakan permohonan rasmi
Pantau kemajuan permohonan Memantau kemajuan permohonan dan berhubung dengan PBT atau jabatan-jabatan lain yang terlibat secara berkala
Bersedia untuk membuat perubahan atau pindaan Bersedia untuk membuat perubahan atau pindaan kepada pelan bangunan jika diminta oleh PBT atau jabatan-jabatan lain yang terlibat

Dengan mengikuti tip dan panduan ini, pemohon dapat mempercepatkan proses kelulusan pelan bangunan dan mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah yang tidak diingini. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa proses kelulusan pelan bangunan melibatkan banyak pihak dan faktor, dan kelewatan atau masalah mungkin tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Pemohon perlu bersabar dan bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat untuk memastikan proses permohonan berjalan dengan lancar dan berkesan.

Kesimpulan

Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan untuk rumah baru merupakan satu proses yang penting dan perlu diikuti dengan teliti oleh semua pemaju dan pemilik bangunan. Proses ini melibatkan pelbagai pihak berkuasa dan jabatan yang berbeza, setiap satunya memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan penghuni bangunan, serta pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Untuk memastikan proses permohonan kelulusan pelan bangunan berjalan dengan lancar, pemohon perlu memahami semua keperluan dan garis panduan yang ditetapkan, melantik profesional yang berkelayakan, menyediakan dokumen yang lengkap dan tepat, mengikuti proses saringan pra-permohonan, memantau kemajuan permohonan, dan bersedia untuk membuat perubahan atau pindaan jika diminta.

Kegagalan untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan boleh mendatangkan pelbagai risiko dan masalah, termasuk risiko keselamatan dan kesihatan, masalah undang-undang dan kewangan, serta kesukaran untuk menjual atau menyewa bangunan pada masa hadapan. Oleh itu, adalah penting bagi pemaju dan pemilik bangunan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan kelulusan pelan bangunan diperolehi sebelum memulakan sebarang projek pembinaan.

Sebagai kesimpulan, proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan untuk rumah baru merupakan satu proses yang kompleks dan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Dengan mengikuti garis panduan dan tip yang diberikan, serta bekerjasama dengan pihak berkuasa dan profesional yang berkelayakan, pemaju dan pemilik bangunan dapat memastikan projek pembinaan mereka berjalan dengan lancar dan mematuhi semua keperluan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan kos, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan penghuni bangunan pada masa hadapan.