Pinjaman LPPSA

Panduan Pembiayaan LPPSA Jenis 3: Segala yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Membeli Rumah Sedang Dibina

spacejoy KSfe2Z4REEM unsplash

Panduan Pembiayaan LPPSA Jenis 3: Segala yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Membeli Rumah Sedang Dibina


1. Pengenalan ke Pembiayaan LPPSA Jenis 3

Dalam dunia perumahan, banyak faktor perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan pembelian rumah. Salah satu aspek penting yang perlu difahami oleh pembeli ialah Pembiayaan LPPSA Jenis 3. Apakah sebenarnya pembiayaan ini? Mari kita kaji dengan lebih dekat.

Apa itu Pembiayaan LPPSA Jenis 3?

Pembiayaan LPPSA Jenis 3 merujuk kepada skim pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) untuk membolehkan individu membeli rumah kediaman yang sedang dibina. Ini bermakna, jika anda sedang mencari rumah baru yang masih dalam proses pembinaan, pembiayaan jenis ini mungkin menjadi pilihan yang sesuai untuk anda.

Mengapa Pembiayaan Ini Penting?

Pembiayaan LPPSA Jenis 3 memainkan peranan penting dalam menyokong pembeli rumah yang ingin memiliki rumah yang masih dalam proses pembinaan. Dengan pembiayaan ini, individu boleh mendapatkan bantuan kewangan untuk melengkapkan pembelian hartanah mereka, yang mana mungkin tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan kewangan tambahan.

Manfaat Pembiayaan LPPSA Jenis 3

Pembiayaan LPPSA Jenis 3 memberikan beberapa manfaat yang penting kepada pembeli rumah, antaranya:

 • Membolehkan Pembelian Rumah yang Sedang Dibina: Anda tidak perlu menunggu rumah siap sepenuhnya sebelum membelinya. Dengan pembiayaan ini, anda boleh membeli rumah yang masih dalam proses pembinaan.
 • Bantuan Kewangan Tambahan: Pembiayaan ini menyediakan bantuan kewangan tambahan kepada pembeli, yang mungkin diperlukan untuk melengkapkan pembelian hartanah yang sedang dibina.
 • Fleksibiliti dalam Pembelian: Anda boleh memiliki rumah impian anda bahkan sebelum ia siap sepenuhnya. Ini memberi anda lebih banyak pilihan dalam memilih rumah yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda.

Kesimpulan

Dalam pengenalan ini, kita telah mengenalpasti apa itu Pembiayaan LPPSA Jenis 3 dan mengapa ia penting bagi pembeli rumah. Dengan memahami konsep dan manfaat pembiayaan ini, anda akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam proses pembelian hartanah anda.

Jadual 1: Kelebihan Pembiayaan LPPSA Jenis 3

Kelebihan Penjelasan
Membolehkan Pembelian Rumah yang Sedang Dibina Anda dapat membeli rumah yang masih dalam proses pembinaan.
Bantuan Kewangan Tambahan Pembiayaan ini menyediakan bantuan kewangan tambahan kepada pembeli rumah.
Fleksibiliti dalam Pembelian Anda boleh memiliki rumah impian anda bahkan sebelum ia siap sepenuhnya.
spacejoy mweDhudGmIc unsplash

spacejoy mweDhudGmIc unsplash

2. Syarat-syarat Pembelian Rumah dari Kontraktor

Pembelian rumah dari kontraktor merupakan satu pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah baru yang masih dalam proses pembinaan. Namun, sebelum membuat keputusan untuk membeli, penting untuk memahami syarat-syarat yang terlibat.

Hakmilik Individu dan Lot Tanah

Salah satu syarat utama untuk pembelian rumah dari kontraktor ialah memiliki Hakmilik Individu dan satu (1) lot tanah. Ini bermakna rumah tersebut telah pun memperoleh hak milik individu dan dibina di atas satu lot tanah yang sah.

Kelebihan Pembelian Rumah dari Kontraktor

Pembelian rumah dari kontraktor mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:

 • Kekuatan dalam Memilih Reka Bentuk: Anda mungkin dapat memilih reka bentuk rumah atau membuat penyesuaian tertentu mengikut keperluan anda.
 • Penjimatan Kos: Kadang-kadang, pembelian dari kontraktor boleh membawa kepada penjimatan kos berbanding membeli hartanah yang sudah siap.
 • Jaminan Kualiti: Biasanya, kontraktor akan memberikan jaminan kualiti untuk pembangunan rumah baru yang mereka lakukan.

Jadual 2: Kelebihan Pembelian Rumah dari Kontraktor

Kelebihan Penjelasan
Kekuatan dalam Memilih Reka Bentuk Anda mungkin dapat memilih reka bentuk rumah atau membuat penyesuaian tertentu mengikut keperluan.
Penjimatan Kos Pembelian dari kontraktor boleh membawa kepada penjimatan kos berbanding membeli hartanah yang sudah siap.
Jaminan Kualiti Kontraktor akan memberikan jaminan kualiti untuk pembangunan rumah baru yang mereka lakukan.

3. Syarat-syarat Pembelian dari Pemaju

Apabila membeli rumah dari pemaju, terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk memastikan proses pembelian berjalan lancar dan tanpa sebarang masalah di kemudian hari.

Hakmilik Individu atau Hakmilik Induk

Salah satu syarat utama ialah memiliki Hakmilik Individu atau Hakmilik Induk. Ini bermakna rumah yang dibeli mestilah mempunyai dokumen sah yang membuktikan pemilikan hartanah tersebut.

Lesen Pemaju dan Permit Jualan

Pembelian rumah dari pemaju juga memerlukan lesan pemaju dan permit jualan yang sah. Kedua-dua dokumen ini penting untuk memastikan bahawa pembangunan hartanah berada di bawah kawalan yang betul dan sah di sisi undang-undang.

Kelebihan Pembelian dari Pemaju

Pembelian rumah dari pemaju juga mempunyai kelebihan tersendiri, termasuk:

 • Kemudahan yang Ditawarkan: Pemaju seringkali menyediakan kemudahan-kemudahan seperti landskap, taman permainan, dan kemudahan komuniti lain untuk meningkatkan keselesaan dan kualiti hidup penduduk.
 • Kemudahan Pemeliharaan: Biasanya, pemaju akan menyediakan perkhidmatan pemeliharaan untuk kawasan perumahan, termasuk pembaikan dan penyelenggaraan, yang dapat mengurangkan bebanan kepada penduduk.

Jadual 3: Kelebihan Pembelian dari Pemaju

Kelebihan Penjelasan
Kemudahan yang Ditawarkan Pemaju seringkali menyediakan kemudahan-kemudahan seperti landskap, taman permainan, dan kemudahan komuniti lain untuk meningkatkan keselesaan dan kualiti hidup penduduk.
Kemudahan Pemeliharaan Biasanya, pemaju akan menyediakan perkhidmatan pemeliharaan untuk kawasan perumahan, termasuk pembaikan dan penyelenggaraan, yang dapat mengurangkan bebanan kepada penduduk.
spacejoy ml2RSaDME k unsplash scaled

spacejoy ml2RSaDME k unsplash scaled

4. Peraturan Harga dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam proses pembelian rumah, harga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diberi perhatian. Dalam pembelian hartanah dari pemaju, terdapat peraturan tertentu yang perlu diikuti berkaitan dengan harga dalam Perjanjian Jual Beli.

Lingkungan Harga yang Didaftarkan oleh Pemaju

Salah satu peraturan utama ialah harga hartanah dalam Perjanjian Jual Beli mestilah dalam lingkungan harga yang didaftarkan oleh Pemaju semasa permohonan untuk mendapatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan. Ini penting bagi memastikan harga yang diberikan adalah berpatutan dan berdasarkan kepada nilai sebenar hartanah.

Keperluan Harga dalam Perjanjian Jual Beli

Harga yang tertera dalam Perjanjian Jual Beli juga perlu diambil perhatian dengan teliti. Sebelum menandatangani perjanjian, pembeli perlu memastikan harga yang dinyatakan adalah sejajar dengan nilai hartanah dan tidak terdapat sebarang penambahan yang tidak munasabah.

Kelebihan Memahami Peraturan Harga

Memahami peraturan harga dalam Perjanjian Jual Beli memberikan beberapa kelebihan kepada pembeli, termasuk:

 • Ketelusan Transaksi: Dengan mengetahui peraturan harga, pembeli dapat memastikan transaksi pembelian berlaku secara telus dan tanpa sebarang ketidakseimbangan.
 • Perlindungan Terhadap Harga yang Tidak Munasabah: Pembeli dilindungi daripada harga yang tidak munasabah atau penambahan yang tidak disedari sebelumnya.

Jadual 4: Kelebihan Memahami Peraturan Harga

Kelebihan Penjelasan
Ketelusan Transaksi Dengan mengetahui peraturan harga, pembeli dapat memastikan transaksi pembelian berlaku secara telus dan tanpa sebarang ketidakseimbangan.
Perlindungan Terhadap Harga yang Tidak Munasabah Pembeli dilindungi daripada harga yang tidak munasabah atau penambahan yang tidak disedari sebelumnya.

5. Pembelian Lot Parkir Tambahan

Pembelian lot parkir tambahan boleh menjadi aspek yang penting dalam proses pembelian rumah. Namun, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu difahami sebelum membuat keputusan untuk membeli lot parkir tambahan.

Kriteria untuk Mendapatkan Pembiayaan Lot Parkir Tambahan

Pembiayaan untuk pembelian lot parkir tambahan tidak dibenarkan kecuali dalam situasi berikut:

 • Rumah Tanpa Kemudahan Lot Parkir: Jika rumah yang dibeli tidak dilengkapi dengan kemudahan lot parkir, maka pembiayaan lot parkir tambahan boleh dipertimbangkan.
 • Bilangan Terhad Lot Parkir: Jumlah lot parkir tambahan yang dibenarkan adalah terhad kepada satu (1) lot parkir sahaja.

Kelebihan dan Keterbatasan Pembelian Lot Parkir Tambahan

Pembelian lot parkir tambahan boleh memberikan kemudahan tambahan kepada pemilik rumah, tetapi perlu diingat bahawa terdapat kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

 • Kemudahan Tambahan: Lot parkir tambahan membolehkan pemilik rumah memiliki lebih banyak ruang untuk kenderaan mereka sendiri atau tetamu.
 • Keterbatasan Kewangan: Pembelian lot parkir tambahan mungkin meningkatkan kos keseluruhan pembelian hartanah dan boleh menjadi beban tambahan kepada pembeli.

Jadual 5: Kriteria Pembelian Lot Parkir Tambahan

Kriteria Penjelasan
Rumah Tanpa Kemudahan Lot Parkir Jika rumah yang dibeli tidak dilengkapi dengan kemudahan lot parkir, maka pembiayaan lot parkir tambahan boleh dipertimbangkan.
Bilangan Terhad Lot Parkir Jumlah lot parkir tambahan yang dibenarkan adalah terhad kepada satu (1) lot parkir sahaja.
spacejoy M95SWsUIXTE unsplash scaled

spacejoy M95SWsUIXTE unsplash scaled

6. Peraturan Pembayaran dan Jadual Bayaran

Apabila membeli rumah yang sedang dibina, penting untuk memahami peraturan pembayaran yang terlibat serta jadual bayaran yang perlu dipatuhi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan proses pembelian berjalan lancar dan tanpa sebarang masalah.

Peraturan Pembayaran

Peraturan pembayaran untuk rumah sedang dibina adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G atau H Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) yang berkuat kuasa. Ini bermakna, pembayaran haruslah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.

Jadual Bayaran

Jadual bayaran adalah satu dokumen yang memetakan pembayaran yang perlu dilakukan oleh pembeli pada setiap peringkat pembangunan rumah. Biasanya, jadual ini memperincikan bayaran-bayaran seperti deposit, bayaran ansuran, dan bayaran akhir.

Kelebihan Memahami Peraturan Pembayaran

Memahami peraturan pembayaran dan jadual bayaran memberikan beberapa kelebihan kepada pembeli, antaranya:

 • Ketelusan dalam Kos: Pembeli dapat memahami dengan jelas kos yang terlibat dalam pembelian rumah dan mempersiapkan diri secara kewangan.
 • Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan: Pembayaran yang tertakluk kepada peraturan dan jadual yang ditetapkan melindungi pembeli daripada sebarang penyalahgunaan atau peningkatan yang tidak munasabah.

Jadual 6: Peraturan Pembayaran dan Jadual Bayaran

Peraturan Pembayaran Penjelasan
Mengikut Jadual Ketiga Akta Pemajuan Perumahan Pembayaran haruslah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.
Jadual Bayaran Jadual bayaran memetakan pembayaran yang perlu dilakukan oleh pembeli pada setiap peringkat pembangunan rumah.

7. Proses Permohonan dan Kelulusan

Proses permohonan dan kelulusan bagi Pembiayaan LPPSA Jenis 3 adalah langkah penting yang perlu difahami oleh pembeli rumah sebelum membuat keputusan untuk memohon. Mari kita kaji dengan lebih terperinci.

Langkah-langkah dalam Proses Permohonan

Proses permohonan biasanya melibatkan beberapa langkah berikut:

 1. Penyediaan Dokumen: Pembeli perlu menyediakan dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan gaji terkini, dan sebagainya.
 2. Isi Borang Permohonan: Pembeli perlu mengisi borang permohonan pembiayaan dengan maklumat yang diperlukan.
 3. Hantar Permohonan: Borang permohonan dan dokumen yang lengkap perlu dihantar kepada pihak LPPSA atau institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelulusan Permohonan

Beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kelulusan permohonan termasuk:

 • Kelayakan Kewangan: Pihak pemberi pinjaman akan menilai kelayakan kewangan pembeli berdasarkan pendapatan dan komitmen kewangan lain.
 • Rekod Kredit: Rekod kredit pembeli akan diperiksa untuk memastikan kewangan pembeli dalam keadaan yang baik.
 • Status Pekerjaan: Status pekerjaan pembeli juga akan diberi perhatian, termasuk tempoh berkhidmat dan kestabilan pekerjaan.

Jadual 7: Langkah-langkah dalam Proses Permohonan

Langkah-langkah Penjelasan
Penyediaan Dokumen Pembeli perlu menyediakan dokumen seperti salinan kad pengenalan dan salinan gaji terkini.
Isi Borang Permohonan Pembeli perlu mengisi borang permohonan pembiayaan dengan maklumat yang diperlukan.
Hantar Permohonan Borang permohonan dan dokumen yang lengkap perlu dihantar kepada pihak LPPSA atau institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan.
spacejoy lK1YVtpTE8E unsplash scaled

spacejoy lK1YVtpTE8E unsplash scaled

8. Kesimpulan dan Cadangan

Dalam artikel ini, kita telah membincangkan secara terperinci mengenai Pembiayaan LPPSA Jenis 3 dan semua aspek yang perlu difahami oleh individu sebelum membuat keputusan untuk membeli rumah yang sedang dibina. Mari kita lihat kesimpulan utama daripada pembahasan yang telah kita lakukan.

Kesimpulan

 • Pembiayaan LPPSA Jenis 3 adalah satu pilihan yang penting bagi individu yang ingin memiliki rumah yang masih dalam proses pembinaan.
 • Syarat-syarat pembelian dari kontraktor dan pemaju memainkan peranan penting dalam memastikan pembelian berjalan lancar dan memenuhi semua peraturan yang ditetapkan.
 • Memahami peraturan harga dalam Perjanjian Jual Beli adalah penting untuk memastikan pembelian dilakukan dengan adil dan berpatutan.
 • Pembelian lot parkir tambahan mungkin diperlukan bergantung kepada keperluan, tetapi pembeli perlu memahami kriteria dan keterbatasan yang terlibat.
 • Peraturan pembayaran dan jadual bayaran adalah panduan penting bagi pembeli untuk merancang kewangan mereka dan memastikan pembayaran dilakukan secara betul.
 • Proses permohonan dan kelulusan melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti oleh pembeli untuk memastikan permohonan mereka diluluskan dengan lancar.

Cadangan

Bagi individu yang berminat untuk membeli rumah sedang dibina, adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang mencukupi dan memahami semua aspek yang terlibat sebelum membuat keputusan akhir. Dengan memahami Pembiayaan LPPSA Jenis 3 dan semua syarat serta proses yang terlibat, pembeli akan dapat membuat keputusan yang bijak dan memastikan pembelian rumah mereka berjalan lancar tanpa sebarang masalah di masa hadapan. Oleh itu, disarankan agar individu melakukan penyelidikan yang teliti dan mendapatkan nasihat daripada profesional sebelum membuat keputusan yang besar seperti ini.

Dengan itu, semoga artikel ini memberi pemahaman yang lebih baik kepada pembaca mengenai Pembiayaan LPPSA Jenis 3 dan membantu mereka dalam proses pembelian rumah yang sedang dibina.