Pinjaman LPPSA

Panduan Pembiayaan Rumah di Malaysia: Soalan & Jawapan

tlecjidori0

Panduan Pembiayaan Rumah di Malaysia: Soalan & Jawapan

 1. Apakah jenis-jenis pinjaman rumah yang terdapat di Malaysia?
 2. Apakah syarat-syarat untuk layak memohon pinjaman rumah di Malaysia?
 3. Berapakah jumlah yang boleh dipinjam dengan pinjaman rumah di Malaysia?
 4. Apakah proses permohonan pinjaman rumah di Malaysia?
 5. Dokumen-dokumen apakah yang diperlukan untuk memohon pinjaman rumah di Malaysia?
 6. Apakah kadar faedah untuk pinjaman rumah di Malaysia?
 7. Apakah yuran-yuran yang terlibat dalam mendapatkan pinjaman rumah di Malaysia?
 8. Bagaimanakah cara mendapatkan kadar dan pakej pinjaman rumah yang terbaik di Malaysia?
 9. Apakah pilihan-pilihan yang ada untuk pembayaran awal atau pembiayaan semula pinjaman rumah?
 10. Bagaimanakah sejarah dan skor kredit memberi kesan ke atas kelulusan pinjaman rumah di Malaysia?

 

rumahibs fb cover 03 

Jenis-Jenis Pinjaman Rumah di Malaysia

Terdapat beberapa jenis pinjaman rumah yang ditawarkan oleh bank-bank dan institusi kewangan di Malaysia bagi memenuhi pelbagai keperluan pembeli rumah. Berikut adalah beberapa jenis pinjaman rumah yang biasa:

 • Pinjaman Rumah Konvensional – Ini adalah jenis pinjaman rumah yang paling biasa. Ia melibatkan kadar faedah tetap atau terapung yang dibayar dalam tempoh pinjaman tetap sehingga 40 tahun. Pinjaman konvensional adalah mudah tanpa ciri-ciri khas.
 • Pembiayaan Rumah Islam – Untuk peminjam Islam, bank Islam menawarkan pembiayaan rumah patuh Syariah berdasarkan konsep seperti Murabahah, Musharakah, Istisna dan lain-lain dan bukannya faedah. Terma pembayaran adalah sama seperti pinjaman konvensional.
 • Pinjaman Rumah Kadar Boleh Ubah – Kadar faedah berubah mengikut keadaan pasaran. Ini melibatkan ansuran permulaan yang lebih rendah tetapi menanggung risiko peningkatan ansuran bulanan kemudian.
 • Pinjaman Rumah Kadar Tetap – Kadar faedah kekal tidak berubah untuk tempoh dipilih, menyediakankestabilan walaupun turun naik kadar. Tempoh tetap boleh 1/2/3/5 tahun selepas itu menjadi boleh ubah.
 • Pinjaman Rumah Kadar Dwi – Mengabungkan ciri-ciri kedua-dua pinjaman kadar tetap dan boleh laras. Kadar faedah kekal tetap untuk tempoh dipilih dan kemudiannya bertukar kepada kadar boleh ubah.
 • Pinjaman Rumah Overdraf – Berfungsi seperti akaun overdraf terhadap kelayakan pinjaman rumah. Ansuran bulanan yang lebih rendah dengan membayar faedah hanya pada jumlah yang digunakan.
 • Pinjaman Rumah Serba Lengkap – Mengabungkan ciri-ciri akaun overdraf dan pinjaman ansuran. Pilihan pembayaran balik fleksibel tersedia dalam had yang diluluskan terlebih dahulu.
 • Pinjaman Rumah Faedah Sahaja – Selepas tempoh pembayaran prinsipal permulaan, hanya komponen faedah perlu dibayar. Tempoh pinjaman menjadi lebih panjang tetapi EMI adalah lebih rendah.
 • Pinjaman Rumah Tanpa Bayaran Pendahuluan – Sokongan pembiayaan 100% untuk kedua-dua harga hartanah dan kos berkaitan. Mengurangkan beban pembayaran pendahuluan.
 • Pinjaman Hartanah Siap – Untuk pembiayaan pembelian hartanah siap. Tergolong dalam kategori pinjaman peribadi dengan kelulusan yang lebih pantas tetapi kadar faedah yang lebih tinggi.

Pelbagai varian pinjaman rumah memenuhi pelbagai keperluan pembeli rumah sama ada yang buat pertama kali ataupun yang berpengalaman di Malaysia. Pemahaman mengenai ciri-ciri akan membantu peminjam membuat pilihan yang betul.

 

Syarat-Syarat Untuk Pinjaman Rumah di Malaysia

Kelayakan pinjaman rumah di Malaysia bergantung kepada pemenuhan beberapa syarat oleh bank-bank dan institusi kewangan. Berikut adalah beberapa kriteria utama untuk layak memohon pinjaman rumah:

Syarat Pendapatan

 • Pendapatan bulanan yang stabil dan mencukupi untuk membayar balik pinjaman. Bank biasanya membenarkan pembiayaan sehingga 70-90% daripada pendapatan kasar bulanan pemohon.
 • Pemohon bergaji memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 2 tahun pengalaman bekerja dengan pekerjaan tetap. Pemohon bekerja sendiri atau peniaga memerlukan 2-3 tahun penyata cukai pendapatan dan bukti pendaftaran perniagaan.

Pembayaran Pendahuluan

 • Pembayaran pendahuluan minimum 10% daripada nilai hartanah diperlukan daripada sumber sendiri. Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi meningkatkan peluang kelulusan pinjaman.

Umur Pemohon

 • Umur antara 21 hingga 65 tahun untuk pemohon bergaji. Pemohon bekerja sendiri selalunya dihadkan kepada umur maksimum 60 tahun.

Penilaian Kredit

 • Skor dan sejarah kredit yang baik meningkatkan peluang kelulusan pinjaman. Laporan CCRIS daripada Bank Negara mengesahkan rekod pembayaran balik pemohon.

Dokumen Hartanah

 • Dokumen yang mengesahkan pemilikan dan nilai hartanah berdasarkan hakmilik, perjanjian jual beli, penilaian dan lain-lain.

Nisbah Perkhidmatan Hutang

 • Jumlah tanggungan pinjaman bulanan dan perbelanjaan sara hidup pemohon perlu maksimum 60-70% daripada pendapatan kasar bulanan.

Kewarganegaraan dan Pemastautin Tetap

 • Diperlukan kewarganegaraan Malaysia atau pemastautin tetap. Warganegara asing perlu menunjukkan permit kerja sah dengan pekerjaan tempatan minimum 2 tahun.

Pemenuhan keperluan utama di atas menunjukkan keupayaan kewangan untuk mengambil pinjaman rumah, oleh itu meningkatkan peluang kelulusan pinjaman daripada bank. Persediaan dengan dokumen dan usaha wajar perlu dilakukan sebelum memohon.

 

Jumlah Pinjaman Rumah di Malaysia

Jumlah pinjaman rumah maksimum yang anda boleh pinjam bergantung kepada beberapa faktor. Berikut adalah garis panduan mengenai jumlah pinjaman rumah yang anda mungkin layak:

 • Nisbah Hutang kepada Pendapatan – Bank mengehadkan jumlah tanggungan hutang bulanan kepada 60-70% daripada pendapatan kasar bulanan. Baki 30-40% adalah untuk perbelanjaan sara hidup. Jumlah pinjaman yang layak adalah berdasarkan nisbah ini.
 • Jumlah pembayaran pendahuluan – Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi membolehkan anda meminjam lebih banyak. Dengan pembayaran pendahuluan 20%, anda boleh meminjam sehingga 80-90% nilai hartanah. Dengan pembayaran pendahuluan 50%, anda boleh meminjam sehingga 50% nilai hartanah.
 • Jenis dan nilai hartanah – Pinjaman hartanah berkembar dihadkan pada RM500,000. Pinjaman hartanah tinggi boleh mencapai RM1 juta berdasarkan keupayaan kewangan.
 • Umur pada matang pinjaman – Umur maksimum pada akhir tempoh pinjaman ialah 70 tahun untuk pemohon bergaji dan 65 tahun untuk pemohon bekerja sendiri. Tempoh pinjaman yang lebih panjang membolehkan jumlah kelayakan yang lebih tinggi.
 • Sejarah kredit – Penarafan kredit CCRIS yang baik dan rekod pembayaran yang baik boleh membantu mendapatkan kelulusan pinjaman yang lebih tinggi.
 • Komitmen bulanan tetap – Pinjaman kereta, kad kredit atau tanggungan hutang lain yang lebih rendah meningkatkan peluang kelayakan pinjaman yang lebih tinggi.
 • Dokumen pendapatan – Bukti pendapatan tetap daripada pekerjaan atau perniagaan membolehkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi berbanding pendapatan boleh ubah.
 • Bilangan tanggungan – Bilangan tanggungan yang lebih tinggi mengurangkan jumlah pinjaman yang sanggup ditawarkan oleh bank.

Satu peraturan mudah ialah bank sanggup membiayai 4 hingga 5 kali ganda pendapatan tahunan anda untuk pemohon bergaji. Bincang dengan pegawai perhubungan bank sebelum memohon untuk penilaian kelayakan pinjaman rumah yang diperibadikan.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Proses Permohonan Pinjaman Rumah di Malaysia

Permohonan pinjaman rumah di Malaysia melibatkan beberapa langkah daripada pertanyaan pinjaman kepada kelulusan. Berikut adalah gambaran keseluruhan peringkat-peringkat utama:

 • Pertanyaan Pinjaman – Menghampiri bank-bank dan bandingkan kadar faedah, ciri-ciri dan yuran untuk pinjaman rumah yang sesuai dengan keperluan anda. Senaraikan 2-3 pilihan.
 • Persediaan Dokumen – Sediakan dokumen yang diperlukan untuk bukti pendapatan, sejarah kredit, penilaian hartanah, yuran pemprosesan dan lain-lain.
 • Permohonan Pinjaman – Serahkan borang permohonan pinjaman yang lengkap berserta dokumen kepada bank untuk pemprosesan.
 • Penilaian Kredit – Bank akan menilai kredit anda berdasarkan pendapatan, skor kredit, nilai hartanah, insurans dan kriteria kelayakan lain.
 • Kelulusan Pinjaman Secara Prinsip – Jika penilaian kredit memenuhi syarat bank, mereka akan mengeluarkan Surat Tawaran dengan terma-terma pinjaman rumah untuk persetujuan anda.
 • Penilaian Undang-undang dan Teknikal – Peguam bank akan mengesahkan pemilikan sah dan menjalankan penilaian hartanah melalui penilai berdaftar.
 • Penyaluran Pinjaman – Selepas semua pengesahan, bank akan menyalurkan jumlah pinjaman yang diluluskan terus kepada pemaju mengikut perjanjian jual beli.
 • Pendaftaran Gadaian – Bank akan mendaftarkan lien ke atas hakmilik hartanah sebagai cagaran gadaian untuk pinjaman rumah.
 • Penyaluran Berperingkat – Untuk hartanah dalam pembinaan, bank melepaskan dana secara berperingkat berdasarkan peringkat siap.
 • Perkhidmatan Pinjaman – Apabila hartanah siap, peminjam perlu mula membayar ansuran bulanan. Akaun dipantau sepanjang tempoh pinjaman.

Permohonan awal dan menyediakan semua dokumen dengan teliti dapat mempercepatkan pemprosesan dan kelulusan formaliti permohonan pinjaman rumah anda.

 

Dokumen Pinjaman Rumah di Malaysia

Berikut adalah senarai semak dokumen utama yang diperlukan ketika memohon pinjaman rumah di Malaysia:

Dokumen Pengenalan Diri

 • Salinan Kad Pengenalan (kedua-dua belah)
 • Gambar pasport terkini
 • Sijil perkahwinan (jika berkenaan)

Bukti Tempat Tinggal

 • Bil utiliti yang menunjukkan alamat kediaman semasa

Dokumen Pendapatan

 • Slip gaji 3 bulan terkini (individu bergaji)
 • Penyata dan Borang Nyata Cukai Pendapatan 3 tahun lepas (individu bekerja sendiri)
 • Penyata KWSP menunjukkan sejarah caruman

Dokumen Hartanah

 • Salinan Perjanjian Jual Beli
 • Hakmilik terdahulu
 • Pelan bangunan diluluskan untuk pembinaan baru

Maklumat Kredit

 • Laporan kredit CCRIS daripada Bank Negara
 • Penyata akaun pinjaman sedia ada

Dokumen Penilaian

 • Resit bil utiliti baru-baru ini untuk hartanah
 • Carian hakmilik dari pejabat Tanah

Dokumen Lain

 • Cek yuran pemprosesan seperti yang dikehendaki oleh bank
 • Penamaan perlindungan insurans
 • Penyata akaun bank

Mempunyai semua dokumen lengkap akan membantu mempercepatkan proses kelulusan permohonan pinjaman rumah anda. Semak dengan bank anda tentang apa-apa keperluan dokumen tambahan.

 

Kadar Faedah Pinjaman Rumah di Malaysia

Kadar faedah pinjaman rumah di Malaysia berbeza dari bank ke bank dan bergantung kepada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa trend semasa:

 • Pinjaman rumah kadar terapung berkisar dari 3.6% hingga 5.5% setahun berdasarkan mekanisme Kadar Asas dan Kadar Pinjaman Asas.
 • Purata kadar faedah pinjaman rumah kadar tetap adalah 4.0% hingga 6.5% tetap selama 2 hingga 5 tahun sebelum bertukar kepada kadar terapung.
 • Kadar pembiayaan rumah Islam puratanya 3.8% hingga 5.8% berdasarkan model penetapan harga Kadar Keuntungan Asas dan Kadar Keuntungan Siling.
 • Kadar faedah untuk pinjaman rumah kos rendah adalah dari 3% hingga 4%.
 • Pinjaman hartanah komersial biasanya mempunyai kadar asas dari 4% hingga 7%.

Bank menawarkan kadar faedah yang lebih rendah untuk:

 • Jumlah pinjaman yang lebih tinggi melebihi RM150,000
 • Tempoh pinjaman yang lebih panjang 30 tahun dan ke atas
 • Peminjam dengan skor dan sejarah kredit yang lebih kukuh
 • Pinjaman struktur kadar tetap yang berisiko lebih rendah
 • Pelanggan portfolio dengan pelbagai akaun dan perkhidmatan

Kadar juga bergantung kepada:

 • Keadaan ekonomi dan kadar pinjaman penanda aras yang ditetapkan oleh Bank Negara
 • Kempen promosi yang ditawarkan oleh bank

Memeriksa trend kadar dan membandingkan kadar faedah dari bank yang berbeza adalah disyorkan untuk mendapatkan tawaran pinjaman rumah yang paling kompetitif.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Yuran Pinjaman Rumah di Malaysia

Mengambil pinjaman rumah melibatkan yuran dan caj tertentu yang perlu dibayar kepada bank di Malaysia. Berikut adalah beberapa yuran biasa yang perlu diketahui:

Yuran Pemprosesan

 • 1% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan, dibayar terlebih dahulu dengan permohonan kepada bank.

Duti Setem

 • 0.5% daripada jumlah pinjaman. Dibayar kepada LHDN berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Yuran Penyaluran

 • 0.1% daripada jumlah pinjaman, dibayar kepada bank untuk pemprosesan penyaluran pinjaman.

Yuran Guaman

 • Dibayar kepada peguam bank untuk menyediakan dokumentasi guaman dan penilaian hartanah.

Yuran Penarikan Semula Gadaian

 • Ditanggung semasa pembiayaan semula atau pindahan gadaian ke bank lain.

Yuran Penebusan Awal

 • Penalti tempoh ikat jamin untuk menyelesaikan pinjaman sebelum matang.

Caj Bayaran Lewat

 • Untuk ansuran bulanan yang tertunggak. Biasanya 1% daripada jumlah tertunggak.

Yuran Pembatalan

 • Dikeluarkan Surat Tawaran jika pinjaman dibatalkan pertengahan proses. Kira-kira 0.5% daripada jumlah pinjaman.

Yuran Penilaian

 • Ditanggung jika bank memohon penilaian semula rasmi hartanah.

Menyedari yuran yang terlibat akan membolehkan anda membuat belanjawan sewajarnya ketika mengambil pinjaman rumah. Kebanyakan yuran boleh dikecualikan atau dirunding untuk pinjaman besar.

 

Mendapatkan Tawaran Pinjaman Rumah Terbaik di Malaysia

Berikut adalah beberapa tip berguna untuk mendapatkan kadar faedah dan pakej pinjaman yang paling kompetitif ketika memohon pinjaman rumah di Malaysia:

 • Banding kadar merentas pelbagai bank. Manfaatkan portal dalam talian seperti Loanstreet untuk mendapatkan sebut harga.
 • Kekalkan skor kredit yang sangat baik dan penggunaan kredit yang sihat untuk mempamerkan profil anda.
 • Pertimbangkan pinjaman kadar tetap untuk kadar yang lebih rendah, terutamanya apabila kadar pasaran tinggi.
 • Pilih tempoh pinjaman yang lebih panjang selama 30-40 tahun untuk mengurangkan ansuran bulanan dan mendapat kadar yang lebih baik.
 • Buat pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya 20%, untuk menunjukkan profil risiko yang lebih rendah.
 • Ambil kesempatan daripada kadar faedah yang lebih rendah untuk pinjaman nilai tinggi melebihi RM150,000.
 • Runding hubungan gaji-akaun anda dengan bank untuk mendapat kadar kakitangan.
 • Ambil masa permohonan anda apabila bank menawarkan kadar dan pakej promosi musim perayaan.
 • Mohon terus tanpa ejen untuk mengelakkan caj komisen yang ditambah sebagai kadar yang lebih tinggi.
 • Had tanggungan kewangan daripada pinjaman lain untuk memenuhi nisbah hutang dengan selesa.
 • Dapatkan maklumat dan runding yuran untuk mendapatkannya dikecualikan, contohnya yuran pemprosesan.

Melakukan penyelidikan teliti dan mengekalkan kesihatan kredit yang baik akan membantu anda mendapatkan pakej pinjaman rumah paling ideal untuk keperluan anda pada kadar faedah yang optimum.

 

Pilihan Pembayaran Awal atau Pembiayaan Semula Pinjaman Rumah

Berikut adalah beberapa pilihan yang ada di Malaysia jika anda ingin membayar balik pinjaman rumah anda lebih awal atau membiayai semula pinjaman:

Pembiayaan Semula Awal

Biayai semula dan pindahkan pinjaman anda ke bank lain yang menawarkan kadar lebih rendah, biasanya selepas 2-3 tahun tempoh pinjaman. Bayar yuran penalti kepada bank sedia ada.

Penebusan Awal

Selesaikan sepenuhnya pinjaman rumah anda dengan pra-membayar jumlah prinsipal yang belum dijelaskan. Tempoh ikat jamin dan penalti terpakai.

Pembayaran Lebihan

Buat pembayaran sukarela tambahan di atas ansuran bulanan anda untuk mengurangkan prinsipal belum bayar.

Pembiayaan Semula Sebahagian

Biayai semula hanya sebahagian daripada jumlah pinjaman belum bayar anda dengan bank baru untuk kadar yang lebih baik.

Pemindahan Baki

Pindah dan konsolidasikan hutang kos tinggi seperti pinjaman kereta di bawah kadar pinjaman rumah anda yang lebih rendah.

Memendekkan Tempoh

Kekalkan ansuran tetapi pilih tempoh yang lebih pendek iaitu 15-20 tahun dan bukannya 30 tahun untuk membayar balik lebih cepat.

Kemudahan Semula Pengeluaran Gadaian

Fleksibiliti untuk mengeluarkan semula lebihan pembayaran yang telah dibuat untuk mengurangkan ansuran seterusnya.

Pakej Pembiayaan Semula Awal

Sesetengah bank menawarkan pakej menarik untuk pembiayaan semula walaupun dalam tempoh ikat jamin tanpa penalti.

Bincang dengan bank anda tentang pilihan yang paling sesuai mengikut keupayaan kewangan anda untuk membayar balik pinjaman rumah anda lebih cepat dan mengurangkan kos faedah.

 

Kesan Sejarah dan Skor Kredit ke atas Kelulusan Pinjaman Rumah di Malaysia

Sejarah kredit dan skor kredit CCRIS anda adalah faktor penting yang memberi kesan kepada proses kelulusan pinjaman rumah di Malaysia. Berikut adalah beberapa cara ia mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman:

 • Pemohon dengan sejarah kredit yang tidak baik dan kemungkiran lebih berkemungkinan ditolak untuk pinjaman rumah.
 • Peminjam buat pertama kali tanpa sejarah kredit juga mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapat kelulusan pinjaman.
 • Skor kredit melebihi 750 menunjukkan kelakuan pembayaran yang baik dan meningkatkan kelayakan pinjaman.
 • Sejarah kredit yang panjang dalam menguruskan pinjaman dan pembayaran kad secara bertanggungjawab membantu menunjukkan kredibiliti.
 • Nisbah penggunaan kredit yang tinggi melebihi 50% menunjukkan kelakuan yang gemar hutang dan boleh menyebabkan pinjaman yang diluluskan lebih rendah.
 • Permohonan pinjaman dan pertanyaan kredit yang banyak dalam tempoh yang singkat boleh mengurangkan peluang kelulusan pinjaman rumah.
 • Rekod pembayaran balik yang tidak memuaskan dan pembayaran yang gagal memberi kesan buruk dan membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi.
 • Campuran kredit yang baik dengan kedua-dua pinjaman sekuriti dan tanpa sekuriti menggambarkan keupayaan menguruskan kemudahan kredit yang berbeza dengan baik.
 • Jumlah tertunggak, akaun ingkar, penyelesaian dan writ negatif memberi kesan kepada skor kredit.
 • Peminjam perlu semak laporan CIR, CCRIS dan betulkan kesilapan segera sebelum memohon.

Oleh itu, tidak mempunyai keingkaran, hutang yang rendah, sejarah pembayaran yang bertanggungjawab dan skor kredit melebihi 700 adalah sangat disyorkan apabila memohon pinjaman rumah untuk mendapatkan terma kelulusan yang terbaik.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Rumusan Utama

 • Terdapat pelbagai jenis pinjaman rumah seperti konvensional, Islamik, kadar tetap, kadar boleh ubah dan semua dalam satu untuk memenuhi profil dan keperluan yang berbeza.
 • Kriteria kelayakan utama untuk pinjaman rumah termasuk kestabilan pendapatan, pemilikan hartanah yang sah, sejarah kredit, nisbah hutang dan dokumen yang diperlukan.
 • Jumlah kelulusan pinjaman bergantung kepada faktor seperti pendapatan, nilai hartanah, keupayaan pembayaran balik dan skor kredit pemohon.
 • Kadar faedah berbeza-beza dari 3.5% hingga 7% berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh pinjaman, kadar asas dan kempen promosi.
 • Yuran seperti yuran pemprosesan, duti setem, yuran guaman dan kos pembiayaan semula perlu dipertimbangkan ketika mengambil pinjaman rumah.
 • Profil kredit yang baik, rekod dan masa permohonan boleh membantu mendapatkan tawaran kadar dan pakej pinjaman rumah terbaik.
 • Pilihan seperti pembiayaan semula awal, bayaran berlebihan dan mengurangkan tempoh membolehkan pembayaran balik pinjaman rumah yang lebih cepat.

 

Kesimpulan

 • Malaysia menawarkan pelbagai pilihan pinjaman rumah untuk memenuhi keperluan pembeli yang berbeza, dengan kedua-dua model pembiayaan konvensional dan Islamik.
 • Bank mempunyai kriteria kelayakan tertentu yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk melayakkan jumlah pinjaman dan tempoh yang dikehendaki.
 • Kadar faedah dan yuran adalah pertimbangan utama untuk mendapatkan pinjaman rumah yang berhemat kos. Kadar berbeza mengikut keadaan pasaran dan tawaran kempen.
 • Mengekalkan rekod pembayaran balik yang bersih dan profil kredit yang sihat adalah penting untuk mendapatkan kelulusan pinjaman rumah dengan segera berdasarkan terma terbaik.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor