Hartanah

Panduan Pembinaan Rumah dengan Teknologi IBS di Malaysia

francesca tosolini l43rLPXCP1M unsplash

Panduan Pembinaan Rumah dengan Teknologi IBS di Malaysia


 1. Pengenalan kepada Teknologi IBS
  • Sejarah dan perkembangan IBS di Malaysia.
  • Definisi dan ciri-ciri utama teknologi IBS.
 2. Kelebihan Menggunakan Teknologi IBS
  • Efisiensi waktu dan kos.
  • Kualiti binaan yang lebih baik.
  • Aspek kelestarian dan ramah alam.
 3. Langkah-langkah dalam Pembinaan Rumah Menggunakan IBS
  • Perancangan dan reka bentuk.
  • Proses pembuatan dan persiapan komponen IBS.
  • Pemasangan dan konstruksi di tapak.
 4. Peranan CIDB dan SIRIM dalam Standardisasi IBS
  • Pengenalan kepada CIDB dan SIRIM.
  • Peranan mereka dalam mengatur dan memastikan kualiti teknologi IBS.
 5. Kos dan Pembiayaan dalam Pembinaan Rumah IBS
  • Anggaran kos pembinaan.
  • Opsyen pembiayaan dan pinjaman, termasuk LPPSA.
 6. Studi Kasus: Projek Pembinaan Rumah IBS oleh Masjaya Eco Construction
  • Pengenalan kepada Masjaya Eco Construction.
  • Analisis beberapa projek pembinaan rumah IBS yang telah dilaksanakan.
 7. Masa Depan dan Inovasi dalam Teknologi IBS di Malaysia
  • Tren terkini dan inovasi dalam teknologi IBS.
  • Potensi masa depan dan pengaruhnya pada industri pembinaan di Malaysia.

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

1. Pengenalan kepada Teknologi IBS

Teknologi Pembinaan Bangunan Industri (IBS) di Malaysia telah berkembang pesat sejak diperkenalkan beberapa dekad yang lalu. IBS adalah kaedah pembinaan yang melibatkan penggunaan komponen yang dihasilkan di kilang atau tempat lain sebelum dipasang di tapak pembinaan. Teknologi ini menawarkan kelebihan yang signifikan berbanding kaedah pembinaan konvensional.

Sejarah dan Perkembangan IBS

IBS mula diperkenalkan di Malaysia dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pembinaan dan mengurangkan kebergantungan pada buruh. Sejak itu, teknologi ini telah menjadi semakin popular dalam industri pembinaan, terutamanya dalam pembinaan rumah, bangunan, dan infrastruktur lain.

Ciri-ciri Utama Teknologi IBS

Teknologi IBS dicirikan oleh beberapa aspek penting:

 • Penggunaan Komponen Pra-fabrikasi: Komponen seperti panel dinding, balok, dan slab dibuat di kilang sebelum dipasang di tapak pembinaan.
 • Keseragaman dan Kualiti: Komponen yang dihasilkan melalui proses ini mempunyai kualiti yang lebih konsisten dan boleh diawasi dengan lebih teliti.
 • Pengurangan Sisa Binaan: IBS mengurangkan jumlah sisa binaan kerana komponen dibuat mengikut ukuran yang tepat.
 • Pengurangan Ketergantungan Pada Buruh: IBS mengurangkan keperluan tenaga kerja di tapak pembinaan, yang penting dalam konteks kekurangan tenaga kerja di Malaysia.

Untuk memahami lebih lanjut tentang kelebihan panel IBS dalam pembinaan, anda boleh merujuk kepada informasi tentang kelebihan panel IBS.


francesca tosolini KJFKCed0YKo unsplash2. Kelebihan Menggunakan Teknologi IBS

Teknologi IBS menawarkan pelbagai kelebihan yang menjadikannya pilihan yang semakin popular dalam industri pembinaan di Malaysia. Kelebihan ini merangkumi efisiensi waktu dan kos, kualiti binaan yang lebih baik, serta aspek kelestarian dan ramah alam.

Efisiensi Waktu dan Kos

Salah satu kelebihan utama menggunakan teknologi IBS adalah pengurangan masa pembinaan. Komponen yang dihasilkan di kilang membolehkan proses pemasangan di tapak pembinaan menjadi lebih cepat dan efisien. Ini tidak hanya mengurangkan masa pembinaan tetapi juga membantu dalam mengurangkan kos pembinaan secara keseluruhan. Untuk lebih memahami tentang bagaimana teknologi IBS dapat mengurangkan kos pembinaan, klik di sini.

Kualiti Binaan yang Lebih Baik

Teknologi IBS memastikan kualiti binaan yang lebih tinggi berbanding dengan kaedah konvensional. Pengawalan kualiti yang ketat di kilang memastikan setiap komponen dihasilkan dengan presisi yang tinggi, mengurangkan risiko kesilapan yang berlaku di tapak pembinaan. Selain itu, bahan yang digunakan dalam IBS biasanya lebih tahan lama dan mempunyai prestasi yang lebih baik dalam hal ketahanan dan kestabilan struktur.

Aspek Kelestarian dan Ramah Alam

Teknologi IBS juga menawarkan manfaat dari segi kelestarian. Dengan pengurangan sisa binaan dan keperluan tenaga kerja, IBS membantu mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Penggunaan bahan yang lebih tahan lama juga mengurangkan keperluan untuk penyelenggaraan dan penggantian, yang membantu mengurangkan jejak karbon dalam jangka panjang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai spesifikasi rumah yang dibina menggunakan teknologi IBS, sila lawati spesifikasi rumah IBS.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Langkah-langkah dalam Pembinaan Rumah Menggunakan IBS

Pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diikuti untuk memastikan keberhasilan projek. Langkah-langkah ini merangkumi perancangan, pembuatan komponen, dan pemasangan di tapak.

Perancangan dan Reka Bentuk

Langkah pertama dalam pembinaan menggunakan IBS adalah perancangan dan reka bentuk. Ini melibatkan pemilihan reka bentuk rumah dan penyesuaian dengan spesifikasi teknologi IBS. Perancangan yang teliti penting untuk memastikan bahawa semua komponen sesuai dengan sempurna ketika dipasang.

Proses Pembuatan dan Persiapan Komponen IBS

Setelah reka bentuk disahkan, proses pembuatan komponen IBS bermula. Ini termasuk pembuatan panel dinding, lantai, bumbung, dan komponen struktur lain di kilang. Setiap komponen dibuat dengan presisi tinggi untuk memastikan kesesuaian dan kualiti.

Pemasangan dan Konstruksi di Tapak

Langkah akhir adalah pemasangan komponen di tapak pembinaan. Ini melibatkan penyusunan dan pengikatan komponen-komponen IBS untuk membentuk struktur rumah. Proses ini cepat dan efisien berbanding kaedah pembinaan konvensional.

Untuk mendapatkan panduan lebih terperinci tentang pemasangan panel IBS, sila lawati panduan pemasangan panel IBS.

Berikut adalah jadual yang menggambarkan perbandingan antara langkah pembinaan konvensional dan IBS:

Langkah Pembinaan Konvensional IBS
Reka Bentuk Fleksibel, perubahan boleh dibuat Mesti ditentukan awal, kurang fleksibel
Pembuatan Di tapak Di kilang
Kualiti Berbeza-beza, bergantung pada buruh Konsisten, diawasi di kilang
Masa Pembinaan Lebih panjang Lebih cepat
Sisa Binaan Lebih banyak Lebih sedikit
Ketergantungan Tenaga kerja banyak Kurang tenaga kerja
Kelestarian Kurang Lebih baik

Untuk maklumat lanjut mengenai projek pembinaan rumah IBS, klik di sini.


francesca tosolini I5uy6tQL4VM unsplash scaled4. Peranan CIDB dan SIRIM dalam Standardisasi IBS

Dalam industri pembinaan Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) memainkan peranan penting dalam memastikan standard dan kualiti teknologi IBS dipatuhi. Kedua-dua badan ini bertanggungjawab untuk mengatur dan mempromosikan penggunaan IBS di Malaysia.

Pengenalan kepada CIDB dan SIRIM

CIDB adalah badan kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mempromosikan industri pembinaan di Malaysia. Manakala SIRIM ialah badan penyelidikan dan standardisasi yang mengembangkan dan memperkenalkan standard untuk pelbagai industri, termasuk pembinaan.

Peranan CIDB dalam IBS

CIDB memainkan peranan kunci dalam mempromosikan penggunaan IBS di Malaysia. Ini termasuk pemberian sijil pengiktirafan kepada syarikat pembinaan yang menggunakan teknologi IBS dan menyediakan latihan dan sumber untuk memudahkan penggunaan IBS dalam projek pembinaan.

Peranan SIRIM dalam IBS

SIRIM, sebaliknya, bertanggungjawab untuk membangunkan dan menetapkan standard bagi komponen IBS. Ini termasuk memastikan kualiti dan kebolehpercayaan komponen yang dihasilkan. SIRIM juga melakukan ujian dan pensijilan untuk memastikan komponen IBS mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses dan kelebihan menggunakan panel IBS yang disahkan oleh SIRIM, anda boleh melayari maklumat kelebihan panel IBS.


2 Skim Zero Deposit

5. Kos dan Pembiayaan dalam Pembinaan Rumah IBS

Memahami kos dan opsi pembiayaan adalah aspek penting dalam pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS. Biaya pembinaan mungkin berbeza berdasarkan faktor seperti reka bentuk, saiz, dan lokasi, tetapi IBS sering menawarkan kelebihan dari segi efisiensi kos berbanding dengan kaedah konvensional.

Anggaran Kos Pembinaan

Kos pembinaan rumah IBS berbeza-beza bergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas reka bentuk, bahan yang digunakan, dan lokasi projek. Walau bagaimanapun, IBS umumnya membolehkan penjimatan kos melalui pengurangan masa pembinaan dan keperluan tenaga kerja yang lebih rendah.

Opsyen Pembiayaan dan Pinjaman

Pelbagai opsyen pembiayaan tersedia untuk projek pembinaan rumah IBS, termasuk pinjaman perumahan dari bank dan pinjaman kerajaan seperti Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Penilaian kelayakan pinjaman bergantung pada pelbagai faktor, termasuk pendapatan pemohon dan nilai projek.

Untuk mengira kelayakan pembiayaan anda, boleh rujuk ke kalkulator kelayakan pembiayaan bank.

Selain itu, terdapat juga opsyen untuk pembinaan rumah zero deposit yang mungkin menarik bagi mereka yang mencari alternatif pembiayaan.

Pinjaman LPPSA

Bagi kakitangan kerajaan, pinjaman LPPSA adalah salah satu opsyen yang menarik. LPPSA menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih berdaya saing berbanding pinjaman bank konvensional. Untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman LPPSA, sila lawati semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA.

Berikut adalah jadual yang menggambarkan aspek-aspek utama berkaitan dengan kos dan pembiayaan dalam pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS:

Aspek Keterangan Rujukan
Anggaran Kos Bergantung pada reka bentuk, bahan, dan lokasi. IBS memungkinkan penjimatan melalui pengurangan masa pembinaan dan keperluan tenaga kerja.
Opsyen Pembiayaan Pelbagai opsyen termasuk pinjaman bank dan pinjaman kerajaan seperti LPPSA. Penilaian kelayakan bergantung pada pendapatan dan nilai projek. Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank
Pinjaman LPPSA Menawarkan syarat yang lebih berdaya saing untuk kakitangan kerajaan, dengan kelayakan dan kadar faedah yang lebih menarik berbanding pinjaman bank konvensional. Semakan Kelayakan Pinjaman Bank LPPSA

 


francesca tosolini hJMe1TDOBfw unsplash scaled6. Studi Kasus: Projek Pembinaan Rumah IBS oleh Masjaya Eco Construction

Masjaya Eco Construction adalah contoh terkemuka dalam penggunaan teknologi IBS untuk pembinaan rumah di Malaysia. Mereka telah berhasil menyelesaikan pelbagai projek pembinaan menggunakan teknologi ini, menunjukkan keefektifannya dalam industri pembinaan modern.

Pengenalan kepada Masjaya Eco Construction

Masjaya Eco Construction adalah sebuah syarikat pembinaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi IBS. Mereka diakui oleh CIDB dan SIRIM, menegaskan komitmen mereka terhadap kualiti dan standard pembinaan.

Analisis Projek Pembinaan Rumah IBS

Syarikat ini telah melaksanakan pelbagai projek pembinaan rumah IBS yang menonjolkan kelebihan teknologi ini dalam aspek kecepatan, kualiti, dan kelestarian. Berikut adalah beberapa contoh projek yang telah dilaksanakan:

 • Projek Rumah 1 Tingkat: Projek ini menunjukkan keupayaan IBS dalam pembinaan rumah satu tingkat yang efisien dan berkualiti. Informasi lebih lanjut mengenai projek ini dapat dilihat di Rumah 1 Tingkat.
 • Projek Rumah 2 Tingkat: Dengan menggunakan IBS, projek rumah dua tingkat ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat, menunjukkan keefektifan IBS dalam projek yang lebih besar. Detail projek ini boleh diakses di Rumah 2 Tingkat.

Kesimpulan dan Potensi Masa Depan

Studi kasus ini menunjukkan potensi besar teknologi IBS dalam industri pembinaan di Malaysia. Dengan kelebihan seperti pengurangan masa dan kos, serta peningkatan kualiti, teknologi IBS menjanjikan masa depan yang cerah dalam pembinaan rumah.

Untuk informasi lanjut mengenai lokasi projek yang telah dilaksanakan oleh Masjaya Eco Construction, sila kunjungi Lokasi Projek.


3 Spesifikasi Rumah

7. Masa Depan dan Inovasi dalam Teknologi IBS di Malaysia

Pembinaan rumah dengan menggunakan teknologi IBS di Malaysia sedang bergerak ke arah masa depan yang lebih inovatif dan efisien. Perkembangan teknologi ini tidak hanya menjanjikan peningkatan dalam kualiti pembinaan tetapi juga mendorong inovasi dalam industri pembinaan.

Tren Terkini dalam Teknologi IBS

 • Automasi dan Digitalisasi: Penggunaan teknologi terkini seperti BIM (Building Information Modeling) dan automasi dalam pembuatan komponen IBS.
 • Pembangunan Lestari: Fokus pada penggunaan bahan yang lebih lestari dan ramah alam, serta mengurangkan impak pembinaan terhadap alam sekitar.

Inovasi dalam Teknologi IBS

 • Penggunaan Bahan Baru: Penelitian dalam penggunaan bahan baru yang lebih ringan, tahan lama, dan efisien dari segi kos.
 • Integrasi dengan Teknologi Hijau: Integrasi IBS dengan elemen-elemen teknologi hijau seperti sistem solar, pengumpulan air hujan, dan lain-lain.

Potensi Masa Depan

Teknologi IBS mempunyai potensi yang besar untuk mengubah landskap industri pembinaan di Malaysia. Dengan penekanan pada inovasi dan kelestarian, IBS boleh menyumbang ke arah pembangunan yang lebih lestari dan efisien.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi IBS berperanan dalam pembinaan rumah di Malaysia, kunjungi Masjaya Eco Construction.

Kesimpulan

Teknologi IBS di Malaysia menawarkan banyak kelebihan dan potensi inovasi yang signifikan untuk masa depan industri pembinaan. Dengan langkah-langkah seperti standardisasi oleh CIDB dan SIRIM, serta penggunaan teknologi terkini, IBS dijangka terus berkembang dan membentuk masa depan pembinaan di Malaysia.


francesca tosolini hCU4fimRW c unsplash scaledSoalan Lazim

1. Apakah itu Teknologi IBS?

Jawapan: IBS, singkatan daripada Industrialised Building System, adalah kaedah pembinaan yang menggunakan komponen pra-fabrikasi yang dihasilkan di kilang, kemudian dipasang di tapak pembinaan. Teknologi ini menawarkan kelebihan seperti efisiensi waktu, kualiti binaan yang lebih baik, dan ramah lingkungan.

2. Bagaimana Teknologi IBS Mengurangkan Kos Pembinaan?

Jawapan: IBS mengurangkan kos pembinaan melalui pengurangan waktu pembinaan dan keperluan tenaga kerja. Komponen yang dihasilkan di kilang memastikan proses pemasangan yang lebih cepat dan efisien di tapak pembinaan.

3. Apakah Peranan CIDB dan SIRIM dalam IBS?

Jawapan: CIDB dan SIRIM memainkan peranan penting dalam standardisasi teknologi IBS di Malaysia. CIDB bertanggungjawab untuk mengatur dan mempromosikan penggunaan IBS, sementara SIRIM menetapkan standard bagi komponen IBS untuk memastikan kualiti dan keselamatan.

4. Apakah Opsyen Pembiayaan untuk Projek Pembinaan Rumah IBS?

Jawapan: Terdapat beberapa opsyen pembiayaan termasuk pinjaman bank dan pinjaman kerajaan seperti LPPSA. Penilaian kelayakan pinjaman bergantung pada pendapatan pemohon dan nilai projek.

5. Bagaimana Masa Depan Teknologi IBS di Malaysia?

Jawapan: Masa depan teknologi IBS di Malaysia dijangka akan terus berkembang dengan penekanan pada automasi, digitalisasi, dan integrasi dengan teknologi hijau. Ini akan membawa kepada peningkatan dalam kualiti pembinaan dan kelestarian lingkungan.

6. Di Mana Saya Boleh Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut Mengenai Pembinaan Rumah IBS?

Jawapan: Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di laman web Masjaya Eco Construction atau mengunjungi laman web CIDB dan SIRIM untuk informasi terperinci mengenai standard dan regulasi IBS.

Jika terdapat pertanyaan lanjut atau keperluan untuk maklumat tambahan, sila hubungi kami.