News, Rumah IBS

Panduan Praktikal: Bina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan Teknologi IBS

blank

blank

blank

 

Panduan Praktikal: Bina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan Teknologi IBS

1. Pengenalan kepada Teknologi IBS (Industrialised Building System)

Industrialised Building System (IBS) merupakan satu kaedah pembinaan moden yang semakin popular di Malaysia. Ia melibatkan penggunaan komponen bangunan yang dihasilkan secara industri dalam persekitaran terkawal, kemudian dihantar ke tapak pembinaan untuk dipasang menjadi struktur bangunan. Teknologi IBS menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah pembinaan konvensional, seperti tempoh pembinaan yang lebih singkat, kualiti yang lebih konsisten, pengurangan pembaziran bahan binaan, dan persekitaran kerja yang lebih selamat.

Bagi mereka yang ingin membina rumah atas tanah sendiri, teknologi IBS merupakan satu pilihan yang menarik. Ia membolehkan pemilik tanah mengawal kos pembinaan dengan lebih baik, di samping menikmati kelebihan-kelebihan lain yang ditawarkan oleh sistem pembinaan moden ini. Dalam artikel ini, kita akan meneroka langkah-langkah praktikal untuk membina rumah atas tanah sendiri menggunakan teknologi IBS, bermula dari perancangan awal hingga ke peringkat penyiapan rumah.

blank2. Perancangan Awal dan Pemilihan Jenis Rumah IBS

Sebelum memulakan projek pembinaan rumah IBS, perancangan yang teliti perlu dilakukan. Ini termasuk menentukan bajet, memilih lokasi tanah yang sesuai, dan mendapatkan kelulusan pelan bangunan dari pihak berkuasa tempatan (PBT). Pemilik tanah juga perlu memutuskan jenis rumah IBS yang ingin dibina, berdasarkan keperluan ruang, citarasa estetik, dan kesesuaian dengan bajet yang ada.

Terdapat beberapa jenis rumah IBS yang popular di Malaysia, antaranya:

 1. Rumah Pasang Siap (RPS) – Komponen rumah dihasilkan sepenuhnya di kilang dan dipasang di tapak dalam tempoh yang singkat.
 2. Rumah Separa Pasang Siap (RSPS) – Sebahagian komponen rumah dihasilkan di kilang, manakala sebahagian lagi dibina secara konvensional di tapak.
 3. Rumah Modular – Rumah dibina menggunakan modul-modul standard yang boleh digabungkan dalam pelbagai konfigurasi.
 4. Rumah Panel Konkrit – Dinding dan lantai rumah dibina menggunakan panel konkrit pra-tuang.

Pemilihan jenis rumah IBS perlu mengambil kira faktor-faktor seperti kos, tempoh pembinaan, ketersediaan kontraktor dan bahan binaan, serta kesesuaian dengan keadaan tapak.


blank

3. Pemilihan Kontraktor IBS dan Pengurusan Projek

Setelah menentukan jenis rumah IBS yang ingin dibina, langkah seterusnya adalah memilih kontraktor yang berpengalaman dalam pembinaan sistem IBS. Pemilik tanah boleh mendapatkan senarai kontraktor IBS yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan meminta sebut harga dari beberapa kontraktor untuk perbandingan.

Kriteria pemilihan kontraktor IBS termasuk:

 • Pengalaman dalam projek pembinaan IBS
 • Rekod prestasi dan kualiti kerja yang baik
 • Lesen dan sijil yang sah dari badan-badan berkaitan
 • Kemampuan kewangan yang kukuh
 • Sumber manusia dan peralatan yang mencukupi

Setelah memilih kontraktor IBS, pemilik tanah perlu menguruskan projek pembinaan dengan cekap. Ini melibatkan:

 • Menyediakan kontrak pembinaan yang jelas dan terperinci
 • Menetapkan jadual pembinaan dan tarikh siap yang realistik
 • Memantau kemajuan kerja di tapak dan kualiti komponen IBS yang dihasilkan
 • Menyelaras dengan kontraktor dan pembekal bahan binaan
 • Menguruskan aliran tunai projek dan pembayaran kepada kontraktor

Pengurusan projek yang cekap dapat memastikan rumah IBS disiapkan mengikut jadual, bajet, dan standard kualiti yang ditetapkan.

blank4. Proses Pembinaan Rumah IBS

Proses pembinaan rumah IBS melibatkan beberapa peringkat utama, iaitu:

 1. Kerja-kerja Tapak dan Asas
  • Pembersihan tapak dan penyediaan platform
  • Pemasangan asas seperti cerucuk, pad asas, atau rasuk
  • Pemasangan sistem perpaipan dan pendawaian bawah tanah
 2. Pengeluaran Komponen IBS di Kilang
  • Pembuatan komponen struktur utama seperti panel dinding, lantai, tangga, dan bumbung
  • Pembuatan komponen sekunder seperti pintu, tingkap, kabinet, dan kemasan dalaman
  • Kawalan kualiti dan pemeriksaan komponen sebelum dihantar ke tapak
 3. Pengangkutan dan Penyimpanan Komponen IBS
  • Pengangkutan komponen dari kilang ke tapak pembinaan
  • Penyimpanan komponen di tapak dalam keadaan teratur dan selamat
  • Perlindungan komponen dari kerosakan dan pencemaran
 4. Pemasangan Komponen IBS di Tapak
  • Pemasangan komponen struktur mengikut pelan susun atur bangunan
  • Penyambungan komponen menggunakan kaedah seperti bolt, kimpalan, atau pelekapan
  • Pemasangan komponen sekunder dan kemasan
 5. Kerja-kerja Kemasan dan Penyiapan
  • Pemasangan sistem mekanikal dan elektrikal
  • Kerja-kerja kemasan seperti pengecatan, pemasangan jubin, dan perabot
  • Pemeriksaan akhir dan pembetulan kecacatan
  • Pembersihan tapak dan penyerahan rumah kepada pemilik

Sepanjang proses pembinaan, langkah-langkah keselamatan perlu dipatuhi oleh semua pekerja di tapak. Ini termasuk penggunaan alat pelindung diri, pematuhan prosedur operasi standard, dan penyeliaan oleh personel keselamatan yang bertauliah.


blank

5. Kelebihan dan Cabaran Pembinaan Rumah IBS

Pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS menawarkan beberapa kelebihan berbanding kaedah pembinaan konvensional. Antaranya:

 1. Tempoh Pembinaan yang Lebih Singkat – Komponen IBS dihasilkan di kilang secara serentak dengan kerja-kerja tapak, menjimatkan masa pembinaan sehingga 50%.
 2. Kualiti yang Lebih Konsisten – Persekitaran terkawal di kilang memastikan kualiti komponen IBS yang tinggi dan seragam.
 3. Pengurangan Pembaziran Bahan Binaan – Sistem IBS mengoptimumkan penggunaan bahan, mengurangkan pembaziran dan sisa pembinaan.
 4. Persekitaran Kerja yang Lebih Selamat – Kebanyakan kerja dilakukan di kilang, mengurangkan risiko kemalangan di tapak pembinaan.
 5. Lebih Mesra Alam – Penggunaan bahan yang cekap dan pengurangan pembaziran menjadikan IBS lebih mesra alam.

Walau bagaimanapun, pembinaan rumah IBS juga mempunyai beberapa cabaran yang perlu ditangani, seperti:

 1. Kos Permulaan yang Tinggi – Pelaburan awal untuk membina kilang dan membeli peralatan IBS adalah besar.
 2. Keperluan Tenaga Mahir – Pekerja mahir diperlukan untuk mengoperasi peralatan IBS dan memastikan kualiti komponen.
 3. Kekangan Rekabentuk – Rekabentuk rumah IBS perlu disesuaikan dengan sistem modul dan komponen standard.
 4. Logistik dan Pengangkutan – Pengangkutan komponen IBS yang besar dan berat ke tapak pembinaan memerlukan perancangan yang teliti.
 5. Penerimaan Pasaran – Masyarakat masih kurang memahami konsep IBS, menyebabkan permintaan yang terhad.

Untuk mengatasi cabaran ini, pemilik tanah perlu bekerjasama dengan kontraktor IBS yang berpengalaman dan mematuhi garis panduan serta piawaian yang ditetapkan oleh badan-badan berkaitan seperti CIDB.

blank6. Pembiayaan dan Insentif untuk Pembinaan Rumah IBS

Pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS memerlukan pelaburan kewangan yang besar, terutamanya pada peringkat awal. Oleh itu, pemilik tanah perlu merancang pembiayaan projek dengan teliti dan mengambil peluang insentif yang ditawarkan oleh kerajaan.

Antara sumber pembiayaan yang boleh dipertimbangkan:

 1. Pinjaman Perumahan – Pinjaman dari institusi kewangan seperti bank dan syarikat pembiayaan perumahan.
 2. Pembiayaan Peribadi – Pinjaman peribadi atau pembiayaan daripada sumber lain seperti keluarga dan rakan.
 3. Pembiayaan Kontraktor – Sesetengah kontraktor IBS menawarkan pakej pembiayaan untuk projek pembinaan.
 4. Skim Pembiayaan Kerajaan – Skim seperti Skim Rumah Pertamaku dan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan.

Selain itu, kerajaan juga menawarkan beberapa insentif untuk menggalakkan pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS, seperti:

 • Pengecualian Cukai Keuntungan Harta Tanah – Pengecualian cukai keuntungan harta tanah untuk rumah IBS yang dijual dalam tempoh tertentu.
 • Potongan Cukai Pendapatan – Potongan cukai pendapatan untuk kontraktor IBS yang berdaftar.
 • Geran dan Insentif Lain – Geran dan insentif khas untuk menggalakkan penggunaan teknologi IBS dalam sektor pembinaan.

Pemilik tanah perlu menghubungi pihak berkuasa berkaitan seperti CIDB, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk maklumat lanjut mengenai skim pembiayaan dan insentif yang ditawarkan.


blank

7. Pemasaran dan Penjualan Rumah IBS

Setelah rumah IBS siap dibina, langkah seterusnya adalah memasarkan dan menjual rumah tersebut. Strategi pemasaran yang berkesan perlu dilaksanakan untuk menarik minat pembeli dan mempromosikan kelebihan rumah IBS.

Antara strategi pemasaran yang boleh digunakan:

 1. Pengiklanan – Mengiklankan rumah IBS melalui media cetak, media sosial, dan platform dalam talian seperti laman web hartanah.
 2. Acara Pameran – Mengambil bahagian dalam pameran hartanah dan membuka rumah contoh untuk pelawat.
 3. Pemasaran Langsung – Menghubungi pelanggan sasaran secara langsung melalui surat, e-mel, atau panggilan telefon.
 4. Kerjasama dengan Agen Hartanah – Bekerjasama dengan agen hartanah yang berpengalaman dalam menjual rumah IBS.
 5. Promosi dan Diskaun – Menawarkan promosi, diskaun, atau insentif lain untuk menarik pembeli.

Dalam usaha memasarkan rumah IBS, pemilik tanah perlu menekankan kelebihan-kelebihan seperti tempoh pembinaan yang singkat, kualiti yang tinggi, ciri-ciri mesra alam, dan penjimatan kos jangka panjang. Pembeli juga perlu diberikan maklumat yang jelas mengenai konsep IBS dan bagaimana ia berbeza daripada rumah konvensional.

Selain itu, pemilik tanah perlu memastikan rumah IBS mematuhi semua peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, serta menyediakan dokumen yang lengkap seperti pelan bangunan, sijil pematuhan, dan manual penyelenggaraan untuk pembeli.

blank8. Penyelenggaraan dan Sokongan Selepas Jualan untuk Rumah IBS

Setelah rumah IBS dijual, pemilik tanah perlu menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan selepas jualan yang mencukupi untuk memastikan kepuasan pembeli dan jangka hayat yang panjang untuk rumah tersebut.

Antara perkhidmatan yang boleh ditawarkan:

 1. Waranti dan Jaminan – Menawarkan waranti dan jaminan untuk komponen rumah IBS dalam tempoh tertentu.
 2. Khidmat Penyelenggaraan Berkala – Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan berkala seperti pemeriksaan, pembersihan, dan penggantian alat ganti.
 3. Sokongan Teknikal – Menyediakan khidmat nasihat dan sokongan teknikal untuk menyelesaikan masalah atau kerosakan yang mungkin timbul.
 4. Latihan Pengguna – Mengadakan sesi latihan untuk pemilik rumah baru mengenai cara penyelenggaraan dan pengoperasian sistem rumah IBS.
 5. Pusat Khidmat Pelanggan – Mewujudkan pusat khidmat pelanggan untuk menangani pertanyaan, aduan, dan permintaan perkhidmatan.

Perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan selepas jualan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pembeli dan mempromosikan imej positif teknologi IBS dalam kalangan masyarakat. Ia juga membolehkan pemilik tanah membina hubungan jangka panjang dengan pembeli dan menerima rujukan perniagaan baharu.

Dalam usaha menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang berkualiti, pemilik tanah boleh bekerjasama dengan kontraktor IBS, pembekal bahan binaan, dan pakar penyelenggaraan bangunan yang berpengalaman.

Kesimpulan

Pembinaan rumah atas tanah sendiri menggunakan teknologi IBS merupakan satu pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengawal kos pembinaan dan menikmati kelebihan sistem pembinaan moden. Walaupun terdapat cabaran yang perlu ditangani, dengan perancangan yang teliti, pemilihan kontraktor IBS yang berpengalaman, dan pematuhan kepada garis panduan dan piawaian yang ditetapkan, projek pembinaan rumah IBS dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Pemilik tanah perlu memastikan setiap peringkat proses pembinaan, daripada perancangan awal hingga pemasaran dan penyelenggaraan selepas jualan, diuruskan dengan cekap dan profesional. Dengan melakukan demikian, mereka dapat menikmati kelebihan rumah IBS seperti tempoh pembinaan yang singkat, kualiti yang konsisten, pengurangan pembaziran bahan, dan persekitaran kerja yang lebih selamat.

Selain itu, pemilik tanah juga perlu memanfaatkan insentif dan skim pembiayaan yang ditawarkan oleh kerajaan untuk menggalakkan penggunaan teknologi IBS dalam sektor pembinaan. Ini dapat membantu mengurangkan kos pembinaan dan menjadikan rumah IBS lebih mampu milik.

Dengan mengikuti panduan praktikal yang diberikan dalam artikel ini, pemilik tanah di Malaysia dapat membina rumah impian mereka atas tanah sendiri dengan menggunakan teknologi IBS yang moden dan cekap. Ia bukan sahaja menawarkan kelebihan dari segi kos dan tempoh pembinaan, tetapi juga menyumbang kepada pembangunan industri pembinaan yang lebih mampan dan mesra alam di negara ini.