Hartanah

Panduan Terperinci: Bina Rumah Menggunakan Teknologi IBS di Tanah Sendiri

Panduan Terperinci: Bina Rumah Menggunakan Teknologi IBS di Tanah Sendiri1. Pengenalan kepada Teknologi IBS (Industrialised Building System)

Teknologi IBS atau Industrialised Building System merupakan kaedah pembinaan moden yang semakin popular di Malaysia. Ia melibatkan penggunaan komponen bangunan yang dihasilkan secara industri dalam persekitaran terkawal, sebelum dihantar ke tapak pembinaan untuk dipasang menjadi struktur lengkap.

Antara komponen IBS yang lazim digunakan termasuk:

 • Panel dinding konkrit pratuang
 • Rasuk dan tiang konkrit pratuang
 • Panel lantai konkrit pratuang
 • Tangga konkrit pratuang
 • Sistem kerangka keluli

Penggunaan komponen IBS ini menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah pembinaan konvensional, seperti:

Kelebihan Penerangan
Masa pembinaan lebih singkat Komponen IBS dihasilkan di kilang dan hanya memerlukan pemasangan di tapak
Kualiti pembinaan lebih konsisten Komponen dihasilkan dalam persekitaran terkawal dengan kawalan kualiti yang ketat
Pengurangan pembaziran bahan binaan Komponen dihasilkan mengikut ukuran yang tepat, mengurangkan pembaziran
Persekitaran kerja yang lebih selamat Kurang kerja di tapak pembinaan yang berisiko tinggi

Teknologi IBS sesuai digunakan untuk pelbagai jenis pembinaan, termasuk rumah kediaman, bangunan komersial, dan infrastruktur. Dalam artikel ini, kita akan memberi tumpuan kepada pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS di atas tanah sendiri.

2. Kelebihan Membina Rumah Menggunakan Teknologi IBS

Membina rumah menggunakan teknologi IBS menawarkan banyak kelebihan kepada pemilik rumah. Antara faedah utama yang boleh diperoleh adalah:

 1. Penjimatan masa pembinaan
  • Komponen IBS dihasilkan secara serentak di kilang sementara kerja tapak dijalankan
  • Pemasangan komponen di tapak lebih cepat berbanding kaedah konvensional
  • Tempoh pembinaan dapat dikurangkan sehingga 50%
 2. Kualiti pembinaan yang lebih baik
  • Komponen IBS dihasilkan dalam persekitaran terkawal dengan kawalan kualiti yang ketat
  • Konsistensi dan ketepatan dimensi komponen lebih terjamin
  • Risiko kecacatan dan pembaikan kerja dapat diminimumkan
 3. Penjimatan kos pembinaan
  • Pengurangan pembaziran bahan binaan
  • Pengurangan keperluan tenaga kerja di tapak
  • Penjimatan kos yang berkaitan dengan tempoh pembinaan yang lebih singkat
 4. Reka bentuk rumah yang fleksibel
  • Komponen IBS boleh dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan saiz
  • Membolehkan fleksibiliti dalam reka bentuk rumah
  • Mudah untuk pengubahsuaian atau pembesaran rumah pada masa hadapan
 5. Pembinaan yang lebih mesra alam
  • Pengurangan pembaziran bahan binaan mengurangkan impak alam sekitar
  • Komponen IBS boleh dihasilkan menggunakan bahan mesra alam seperti konkrit hijau
  • Proses pembinaan yang lebih bersih dan kurang pencemaran
Aspek Pembinaan Konvensional Pembinaan IBS
Tempoh pembinaan 12-24 bulan 6-12 bulan
Kualiti pembinaan Bergantung kepada kemahiran pekerja di tapak Konsisten dan terkawal
Kos pembinaan Lebih tinggi disebabkan pembaziran dan tempoh pembinaan lebih lama Lebih rendah dengan pengurangan pembaziran dan tempoh pembinaan lebih singkat
Fleksibiliti reka bentuk Terhad kepada kaedah pembinaan konvensional Lebih fleksibel dengan penggunaan komponen modular

Dengan kelebihan-kelebihan ini, tidak hairanlah semakin ramai pemilik rumah memilih untuk membina rumah menggunakan teknologi IBS.


3. Perancangan dan Persediaan Sebelum Memulakan Pembinaan Rumah IBS

Sebelum memulakan pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS, terdapat beberapa langkah perancangan dan persediaan yang perlu dilakukan. Ini bagi memastikan proses pembinaan berjalan lancar dan hasil akhir yang berkualiti.

 1. Pemilihan reka bentuk rumah
  • Tentukan reka bentuk rumah yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda
  • Berbincang dengan arkitek atau perunding IBS untuk mendapatkan nasihat dan cadangan
  • Pastikan reka bentuk rumah sesuai dengan kaedah pembinaan IBS
 2. Permohonan kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan
  • Dapatkan kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan (PBT)
  • Serahkan pelan bangunan untuk kelulusan PBT
  • Pastikan pelan bangunan mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan
 3. Pemilihan kontraktor IBS dan pembekal komponen
  • Cari kontraktor IBS yang berpengalaman dan bereputasi baik
  • Pilih pembekal komponen IBS yang diiktiraf dan menawarkan produk berkualiti
  • Dapatkan sebut harga dan bandingkan harga serta kualiti perkhidmatan
 4. Penyediaan tapak pembinaan
  • Lakukan kerja-kerja penyediaan tapak seperti pembersihan, pengerudian, dan penambakan
  • Pastikan tapak pembinaan mempunyai akses yang sesuai untuk penghantaran komponen IBS
  • Sediakan kemudahan sementara seperti pejabat tapak, stor, dan tandas
 5. Penyelarasan dengan pihak berkepentingan
  • Jalin komunikasi yang baik dengan kontraktor, pembekal, dan pihak berkuasa
  • Adakan mesyuarat dan perbincangan berkala untuk menyelaras aktiviti pembinaan
  • Pantau kemajuan projek dan selesaikan sebarang isu yang timbul dengan cepat
Peringkat Aktiviti Tempoh
Pra-pembinaan Pemilihan reka bentuk, permohonan kebenaran, pemilihan kontraktor dan pembekal 2-3 bulan
Penyediaan tapak Pembersihan, pengerudian, penambakan, penyediaan kemudahan sementara 1-2 bulan
Pembinaan Penghantaran dan pemasangan komponen IBS, kerja-kerja kemasan 3-6 bulan
Pasca-pembinaan Pemeriksaan akhir, pembaikan kecacatan, penyerahan projek 1-2 bulan

Dengan perancangan dan persediaan yang teliti, pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS dapat dijalankan dengan lebih efisien dan berkesan.

4. Proses Pembinaan Rumah IBS: Langkah demi Langkah

Pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS melibatkan beberapa langkah utama yang perlu diikuti secara sistematik. Berikut adalah gambaran keseluruhan proses pembinaan rumah IBS:

 1. Pembuatan komponen IBS di kilang
  • Komponen IBS seperti panel dinding, rasuk, tiang, dan lantai dihasilkan di kilang
  • Pembuatan komponen dilakukan mengikut spesifikasi dan reka bentuk yang ditetapkan
  • Komponen IBS melalui proses kawalan kualiti yang ketat sebelum dihantar ke tapak pembinaan
 2. Pengasasan dan pembinaan substruktur
  • Kerja-kerja pengorekan dan pengerudian tapak dilakukan
  • Asas tapak seperti cerucuk, pad asas, atau rasuk asas dibina
  • Lantai bawah dan sistem perpaipan bawah tanah dipasang
 3. Penghantaran dan pemasangan komponen IBS
  • Komponen IBS dihantar ke tapak pembinaan mengikut jadual yang ditetapkan
  • Komponen IBS dipasang dan disambungkan mengikut pelan pembinaan
  • Kerja-kerja pemasangan dilakukan oleh pasukan pekerja mahir menggunakan jentera dan peralatan khusus
 4. Pemasangan bumbung dan kemasan dalaman
  • Struktur bumbung dipasang menggunakan komponen IBS seperti kekuda bumbung keluli
  • Kemasan dalaman seperti dinding sekatan, pintu, tingkap, dan kemasan lantai dipasang
  • Kerja-kerja mekanikal dan elektrikal seperti pendawaian dan pemasangan sanitari dijalankan
 5. Kemasan luaran dan kerja-kerja lanskap
  • Kemasan luaran seperti cat, jubin, atau lapisan dinding dipasang
  • Kerja-kerja lanskap seperti pembinaan longkang, laluan pejalan kaki, dan penanaman pokok dilakukan
  • Pembersihan akhir tapak pembinaan dijalankan sebelum penyerahan projek
Langkah Tempoh Peratus Siap
Pembuatan komponen IBS 2-3 bulan 20%
Pengasasan dan substruktur 1-2 bulan 40%
Pemasangan komponen IBS 1-2 bulan 70%
Kemasan dalaman dan luaran 2-3 bulan 90%
Kerja-kerja lanskap dan pembersihan 1 bulan 100%

Sepanjang proses pembinaan, pemantauan dan penyeliaan yang ketat perlu dilakukan bagi memastikan kualiti kerja dan keselamatan di tapak pembinaan. Komunikasi yang baik antara pemilik rumah, kontraktor, dan pembekal komponen IBS juga penting untuk memastikan projek berjalan lancar dan siap dalam tempoh yang ditetapkan.


5. Pemilihan Kontraktor dan Pembekal IBS yang Sesuai

Pemilihan kontraktor dan pembekal IBS yang sesuai merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan kejayaan projek pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa membuat pilihan:

 1. Pengalaman dan reputasi
  • Pilih kontraktor dan pembekal IBS yang mempunyai pengalaman luas dalam projek pembinaan IBS
  • Semak rekod prestasi dan reputasi mereka dalam industri pembinaan
  • Dapatkan maklum balas daripada pelanggan terdahulu mengenai kualiti perkhidmatan mereka
 2. Kelulusan dan akreditasi
  • Pastikan kontraktor dan pembekal IBS mempunyai kelulusan dan akreditasi yang diperlukan daripada pihak berkuasa
  • Contohnya, kelulusan CIDB (Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan) dan akreditasi IBS oleh badan-badan tertentu
 3. Kapasiti dan sumber
  • Nilai kapasiti kontraktor dan pembekal IBS untuk mengendalikan projek anda
  • Pastikan mereka mempunyai sumber manusia, kewangan, dan logistik yang mencukupi
 4. Kualiti produk dan perkhidmatan
  • Semak kualiti komponen IBS yang ditawarkan oleh pembekal
  • Pastikan kontraktor mempunyai prosedur kawalan kualiti yang ketat semasa pemasangan komponen
 5. Harga dan terma kontrak
  • Dapatkan sebut harga daripada beberapa kontraktor dan pembekal IBS
  • Bandingkan harga, terma pembayaran, dan jaminan yang ditawarkan
  • Pastikan kontrak yang ditandatangani melindungi kepentingan anda sebagai pemilik rumah
 6. Komunikasi dan perkhidmatan pelanggan
  • Nilai kemampuan kontraktor dan pembekal IBS untuk berkomunikasi dengan berkesan
  • Pastikan mereka responsif dan memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik
Kriteria Kontraktor A Kontraktor B Pembekal X Pembekal Y
Pengalaman (tahun) 8 5 10 7
Akreditasi IBS Ya Ya Ya Tidak
Kapasiti (projek serentak) 5 3
Kawalan kualiti Baik Sederhana Sangat baik Baik
Harga (RM/kaki persegi) 120 110
Perkhidmatan pelanggan Sangat baik Baik Baik Sederhana

Dengan membuat pilihan yang tepat, anda dapat memastikan projek pembinaan rumah IBS berjalan lancar dan menghasilkan rumah yang berkualiti tinggi.

6. Kos Pembinaan Rumah IBS Berbanding Kaedah Konvensional

Salah satu faktor utama yang menarik minat pemilik rumah untuk membina menggunakan teknologi IBS adalah potensi penjimatan kos berbanding kaedah pembinaan konvensional. Namun, kos sebenar pembinaan rumah IBS boleh berbeza bergantung kepada beberapa faktor.

 1. Kos komponen IBS
  • Kos komponen IBS seperti panel dinding, rasuk, dan lantai konkrit pratuang
  • Harga komponen IBS mungkin lebih tinggi berbanding bahan binaan konvensional
  • Namun, pengurangan pembaziran dan peningkatan kecekapan dapat menjimatkan kos
 2. Kos pemasangan dan buruh
  • Kos pemasangan komponen IBS oleh kontraktor dan pekerja mahir
  • Kos buruh mungkin lebih rendah kerana kurang pekerja diperlukan di tapak
  • Pemasangan yang lebih cepat juga mengurangkan kos berkaitan tempoh pembinaan
 3. Kos pengangkutan dan logistik
  • Kos pengangkutan komponen IBS dari kilang ke tapak pembinaan
  • Kos logistik seperti jentera dan peralatan khusus untuk pemasangan komponen
 4. Kos penyediaan tapak
  • Kos penyediaan tapak pembinaan seperti pembersihan, pengerudian, dan penambakan
  • Kos ini mungkin lebih tinggi untuk pembinaan IBS kerana keperluan akses yang lebih baik
 5. Kos perancangan dan reka bentuk
  • Kos perkhidmatan arkitek dan perunding IBS untuk merancang dan merekabentuk rumah
  • Kos ini mungkin lebih tinggi kerana keperluan khusus untuk pembinaan IBS

Secara keseluruhan, kos pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS mungkin lebih tinggi sedikit berbanding kaedah konvensional pada peringkat awal. Namun, penjimatan masa, pengurangan pembaziran, dan peningkatan kecekapan dapat mengimbangi kos permulaan yang lebih tinggi.

Komponen Kos Pembinaan Konvensional Pembinaan IBS
Bahan binaan RM 100,000 RM 120,000
Buruh RM 80,000 RM 60,000
Pengangkutan dan logistik RM 10,000 RM 20,000
Penyediaan tapak RM 15,000 RM 20,000
Perancangan dan reka bentuk RM 10,000 RM 15,000
Jumlah Kos RM 215,000 RM 235,000

Dalam contoh di atas, kos pembinaan rumah IBS lebih tinggi sebanyak RM 20,000 berbanding kaedah konvensional. Namun, tempoh pembinaan yang lebih singkat dan pengurangan pembaziran dapat menjimatkan kos lain seperti kos pinjaman, sewa rumah sementara, dan lain-lain.


7. Cabaran dan Penyelesaian dalam Pembinaan Rumah IBS

Walaupun pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS menawarkan banyak kelebihan, terdapat beberapa cabaran yang mungkin dihadapi sepanjang proses pembinaan. Berikut adalah beberapa cabaran utama dan penyelesaian yang boleh dipertimbangkan:

 1. Kekurangan tenaga kerja mahir
  • Cabaran: Terdapat kekurangan tenaga kerja mahir yang terlatih dalam pembinaan IBS di Malaysia.
  • Penyelesaian: Mengadakan program latihan dan pendedahan kepada pekerja pembinaan mengenai teknologi IBS. Menggalakkan lebih ramai pekerja untuk mendapatkan akreditasi IBS.
 2. Kekangan logistik dan pengangkutan
  • Cabaran: Pengangkutan komponen IBS yang besar dan berat memerlukan kenderaan dan laluan yang sesuai.
  • Penyelesaian: Merancang laluan pengangkutan yang sesuai dan memastikan akses yang mencukupi ke tapak pembinaan. Menggunakan kenderaan dan jentera yang bersesuaian untuk mengangkut komponen IBS.
 3. Koordinasi dan penyelarasan projek
  • Cabaran: Pembinaan IBS melibatkan banyak pihak seperti kontraktor, pembekal, dan pihak berkuasa, yang memerlukan koordinasi yang baik.
  • Penyelesaian: Melantik pengurus projek yang berpengalaman untuk menyelaras semua aktiviti pembinaan. Mengadakan mesyuarat berkala dengan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sebarang isu.
 4. Kekangan reka bentuk dan fleksibiliti
  • Cabaran: Reka bentuk rumah perlu disesuaikan dengan sistem IBS yang digunakan, yang mungkin mengehadkan fleksibiliti.
  • Penyelesaian: Berbincang dengan arkitek dan perunding IBS untuk mencari penyelesaian reka bentuk yang sesuai. Menggunakan sistem IBS yang lebih fleksibel dan modular.
 5. Kos permulaan yang lebih tinggi
  • Cabaran: Kos permulaan pembinaan IBS mungkin lebih tinggi berbanding kaedah konvensional.
  • Penyelesaian: Menilai penjimatan jangka panjang dari segi masa, pembaziran, dan kecekapan. Mendapatkan pembiayaan yang sesuai untuk menampung kos permulaan.
Cabaran Penyelesaian
Kekurangan tenaga kerja mahir Latihan dan akreditasi pekerja IBS
Kekangan logistik dan pengangkutan Perancangan laluan dan kenderaan yang sesuai
Koordinasi dan penyelarasan projek Pelantikan pengurus projek berpengalaman
Kekangan reka bentuk dan fleksibiliti Berbincang dengan arkitek dan perunding IBS
Kos permulaan yang lebih tinggi Menilai penjimatan jangka panjang dan mendapatkan pembiayaan

Dengan mengambil langkah-langkah proaktif dan menerapkan penyelesaian yang sesuai, cabaran-cabaran ini dapat diatasi dengan berkesan, membolehkan pembinaan rumah IBS berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang berkualiti tinggi.

8. Tip dan Nasihat untuk Mereka yang Ingin Membina Rumah IBS di Tanah Sendiri

Membina rumah menggunakan teknologi IBS di tanah sendiri merupakan satu pengalaman yang mencabar tetapi memberikan kepuasan yang tinggi. Berikut adalah beberapa tip dan nasihat berguna untuk membantu anda melalui proses ini dengan lebih lancar:

 1. Lakukan kajian dan perancangan yang teliti
  • Pelajari dengan mendalam mengenai teknologi IBS, kelebihan, dan kekurangannya.
  • Tentukan bajet, reka bentuk, dan keperluan rumah anda dengan jelas.
  • Lakukan perancangan yang rapi untuk setiap peringkat pembinaan.
 2. Pilih kontraktor dan pembekal IBS yang terbaik
  • Dapatkan cadangan dan semak reputasi kontraktor dan pembekal IBS.
  • Bandingkan sebut harga dan terma kontrak dengan teliti.
  • Pastikan mereka mempunyai pengalaman dan akreditasi yang diperlukan.
 3. Fahami proses pembinaan IBS
  • Pelajari langkah-langkah utama dalam pembinaan rumah IBS.
  • Fahami peranan setiap pihak yang terlibat dan tanggungjawab mereka.
  • Sertai lawatan tapak pembinaan untuk memahami proses dengan lebih baik.
 4. Amalkan komunikasi yang berkesan
  • Jalinkan komunikasi yang baik dengan kontraktor, pembekal, dan pihak berkuasa.
  • Adakan mesyuarat berkala untuk menyelaras aktiviti pembinaan.
  • Laporkan sebarang isu atau kebimbangan dengan segera untuk penyelesaian.
 5. Sedia menghadapi cabaran dan fleksibel
  • Fahami cabaran yang mungkin timbul dalam pembinaan IBS dan sediakan penyelesaian.
  • Bersedia untuk membuat pelarasan dan pengubahsuaian jika diperlukan.
  • Berikan ruang untuk penambahbaikan dan pembelajaran sepanjang proses.
 6. Pantau kemajuan dan kualiti kerja
  • Lakukan pemantauan kerap di tapak pembinaan untuk memastikan kualiti kerja.
  • Semak setiap peringkat pembinaan untuk mengelakkan sebarang kecacatan.
  • Lakukan pemeriksaan akhir yang teliti sebelum penyerahan projek.
 7. Pertimbangkan aspek alam sekitar dan kelestarian
  • Pilih bahan binaan dan komponen IBS yang mesra alam.
  • Amalkan amalan pembinaan yang mengurangkan pembaziran dan pencemaran.
  • Pertimbangkan ciri-ciri kelestarian seperti kecekapan tenaga dalam reka bentuk rumah.

Dengan mengikuti tip dan nasihat ini, anda akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam membina rumah menggunakan teknologi IBS di tanah sendiri dan mencapai hasil yang memuaskan.

Kesimpulan

Pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS di tanah sendiri merupakan satu pilihan yang semakin popular di Malaysia kerana kelebihan-kelebihannya yang ketara. Walaupun terdapat cabaran yang perlu dihadapi, dengan perancangan yang teliti, pemilihan kontraktor dan pembekal yang tepat, serta pemahaman yang mendalam mengenai proses pembinaan IBS, cabaran-cabaran ini dapat diatasi dengan berkesan.

Teknologi IBS menawarkan penjimatan masa pembinaan yang signifikan, kualiti pembinaan yang lebih konsisten, pengurangan pembaziran bahan binaan, dan fleksibiliti reka bentuk yang lebih baik. Walaupun kos permulaan mungkin lebih tinggi, penjimatan jangka panjang dari segi masa, tenaga kerja, dan kecekapan dapat mengimbangi kos tersebut.

Dalam proses pembinaan rumah IBS, perancangan yang teliti dan persediaan yang mencukupi adalah sangat penting. Ini termasuk pemilihan reka bentuk rumah yang sesuai, mendapatkan kelulusan yang diperlukan, dan memilih kontraktor dan pembekal IBS yang berpengalaman dan bereputasi baik. Penyediaan tapak pembinaan yang sempurna juga penting untuk memastikan proses pembinaan berjalan lancar.

Sepanjang proses pembinaan, komunikasi yang berkesan antara semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik rumah, kontraktor, pembekal, dan pihak berkuasa, adalah sangat penting. Ini membolehkan penyelarasan aktiviti pembinaan yang baik dan penyelesaian segera sebarang isu yang timbul.

Walaupun terdapat cabaran seperti kekurangan tenaga kerja mahir, kekangan logistik, koordinasi projek, kekangan reka bentuk, dan kos permulaan yang lebih tinggi, cabaran-cabaran ini boleh diatasi dengan penyelesaian yang sesuai seperti latihan pekerja, perancangan logistik yang baik, pelantikan pengurus projek berpengalaman, fleksibiliti reka bentuk, dan penilaian penjimatan jangka panjang.

Akhir kata, pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS di tanah sendiri merupakan satu pelaburan yang bernilai dan memberikan kepuasan yang tinggi kepada pemilik rumah. Dengan mengikuti panduan terperinci ini, anda akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dan mencapai hasil yang memuaskan dalam projek pembinaan rumah IBS anda.