Hartanah

Pembiayaan Hartanah Mudah: Panduan Lengkap dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad

kenny eliason kdwahpWYfQo unsplash

Pembiayaan Hartanah Mudah: Panduan Lengkap dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad


blank

1. Pendahuluan

Selamat datang ke dunia pembiayaan hartanah yang mudah dan berprestij dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad! Anda mungkin telah mendengar tentang keunikan skim pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi ini, tetapi mungkin masih tidak pasti dengan butiran yang terperinci. Jangan risau, artikel ini akan membimbing anda melalui setiap langkah proses pembiayaan, dari permohonan hingga persetujuan.

Pengenalan kepada Koperasi Muslimin Malaysia Berhad

Sebagai sebuah badan koperasi yang terletak di pusat perniagaan utama Kuala Lumpur, Koperasi Muslimin Malaysia Berhad telah lama menjadi penyedia utama pembiayaan hartanah bagi masyarakat Malaysia. Dengan alamat yang terletak di Tingkat 3, Blok A, Jalan Semarak Api 1, Pusat Perniagaan Diamond Square, koperasi ini menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan kepada ahlinya.

Keunikan Skim Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia Berhad

Skim pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad mempunyai keistimewaan tersendiri yang membezakannya daripada institusi kewangan konvensional. Antara keunikan yang paling menarik adalah:

 • Pembiayaan Tanpa Jaminan: Anda boleh memperoleh pembiayaan sehingga RM200,000.00 tanpa perlu menyediakan jaminan dari kerajaan atau badan berkanun.
 • Pembiayaan dengan Cagaran Hartanah: Jika anda mempunyai hartanah atau pencen, anda boleh memperoleh pembiayaan sehingga RM300,000.00 dengan menggunakan hartanah tersebut sebagai cagaran.

Sasaran Pembaca

Artikel ini sesuai untuk:

 • Individu yang sedang mencari pembiayaan untuk membeli atau membangunkan hartanah.
 • Ahli koperasi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang skim pembiayaan yang ditawarkan.
 • Penjual atau pemilik hartanah yang berminat untuk memanfaatkan pembiayaan untuk projek hartanah mereka.

Dengan panduan yang diberikan dalam artikel ini, anda akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad dan bagaimana anda boleh memanfaatkannya untuk mencapai matlamat kewangan anda. Mari kita teruskan untuk menjelajahi lebih lanjut!

Jadual Ringkas: Kelebihan Skim Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia Berhad

Kelebihan Penerangan
Pembiayaan Tanpa Jaminan Menawarkan pembiayaan sehingga RM200,000.00 tanpa jaminan kerajaan atau badan berkanun.
Pembiayaan dengan Cagaran Hartanah Membolehkan pembiayaan sehingga RM300,000.00 dengan menggunakan hartanah sebagai cagaran.
kenny eliason RP0Y7F mE 0 unsplash

kenny eliason RP0Y7F mE 0 unsplash

2. Skim Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia Berhad

Penjelasan Skim Pembiayaan

Skim pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membantu individu mengakses pembiayaan hartanah tanpa terlalu banyak kesulitan atau kekangan. Terdapat dua jenis utama pembiayaan yang ditawarkan:

 1. Pembiayaan Tanpa Jaminan
  • Skim ini membolehkan individu untuk mendapatkan pembiayaan sehingga RM200,000.00 tanpa perlu menyediakan jaminan dari pihak kerajaan atau badan berkanun.
  • Ini sesuai untuk mereka yang tidak mempunyai aset yang boleh digunakan sebagai cagaran, tetapi masih memerlukan bantuan kewangan untuk melaksanakan projek hartanah mereka.
 2. Pembiayaan dengan Cagaran Hartanah
  • Bagi mereka yang mempunyai hartanah atau pencen, pembiayaan sehingga RM300,000.00 boleh diperoleh dengan menggunakan hartanah tersebut sebagai cagaran.
  • Skim ini memberi peluang kepada pemilik hartanah untuk memanfaatkan nilai hartanah mereka untuk mendapatkan pembiayaan tambahan.

Perbezaan Antara Pembiayaan Tanpa Jaminan dan dengan Cagaran Hartanah

Terdapat perbezaan yang penting antara kedua-dua jenis pembiayaan yang ditawarkan:

Perbezaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Pembiayaan dengan Cagaran Hartanah
Had Pembiayaan Sehingga RM200,000.00 Sehingga RM300,000.00
Jaminan Tidak memerlukan jaminan dari kerajaan atau badan berkanun Memerlukan hartanah atau pencen sebagai cagaran
Syarat Kelayakan Bergantung kepada pendapatan bulanan dan kebolehupayaan bayaran Bergantung kepada nilai hartanah atau pencen yang digunakan sebagai cagaran
Fleksibiliti Lebih fleksibel kerana tidak memerlukan cagaran Mempunyai had pembiayaan yang lebih tinggi dengan cagaran

Dengan memahami perbezaan ini, individu boleh membuat pilihan yang sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan mereka. Sekarang, mari kita teruskan untuk menjelajahi syarat dan dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan pembiayaan.


blank

3. Syarat dan Dokumen Permohonan

Senarai Dokumen Permohonan

Sebelum membuat permohonan untuk pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, penting untuk memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah disediakan dengan lengkap. Berikut adalah senarai dokumen yang perlu anda sediakan:

 1. Borang Permohonan: Pastikan borang permohonan telah dilengkapkan dengan betul dan tepat.
 2. Kad Pengenalan: Sediakan salinan kad pengenalan yang sah sebagai pengesahan identiti anda.
 3. Slip Gaji Terkini: Berikan salinan slip gaji terkini anda, disahkan oleh majikan anda, untuk membuktikan pendapatan bulanan anda.
 4. Surat Pengesahan Bekerja: Dapatkan surat pengesahan bekerja dari majikan anda untuk mengesahkan status pekerjaan anda.
 5. Tarikh Persaraan: Jika anda mempunyai pencen, sertakan surat yang mengesahkan tarikh persaraan anda dari majikan.
 6. Bil Air atau Bil Elektrik: Sediakan salinan bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman anda.
 7. Penyata Bank: Lampirkan salinan penyata bank 3 bulan terkini untuk membuktikan rekod kewangan anda.
 8. Laporan CCRIS: Dapatkan laporan terkini CCRIS dari Bank Negara Malaysia untuk mengesahkan rekod kredit anda.
 9. Bayaran Yuran Proses: Pastikan anda membayar yuran proses sebanyak RM110.00 sebagai bayaran untuk proses permohonan.

Dokumen Tambahan untuk Penjamin (Jika Berkaitan)

Jika anda memerlukan penjamin untuk permohonan pembiayaan anda, pastikan penjamin juga menyediakan dokumen-dokumen berikut:

 1. Borang Bon Penjamin: Penjamin perlu mengisi borang bon penjamin untuk mengesahkan tanggungjawab mereka.
 2. Surat Pengesahan Bekerja Penjamin: Sertakan salinan surat pengesahan bekerja penjamin untuk mengesahkan pendapatan mereka.
 3. Slip Gaji Penjamin: Dapatkan salinan slip gaji terkini penjamin, disahkan oleh majikan mereka.

Dengan memastikan semua dokumen yang diperlukan telah disediakan dengan betul, anda boleh meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Berikut adalah contoh jadual ringkas yang mengandungi senarai dokumen-dokumen yang perlu disediakan:

Jadual: Dokumen Permohonan Pembiayaan Hartanah

Dokumen Keterangan
Borang Permohonan Dilengkapkan dengan maklumat peribadi dan butiran pembiayaan yang dimohon.
Kad Pengenalan Salinan kad pengenalan yang sah.
Slip Gaji Terkini Salinan slip gaji 2 bulan terkini, disahkan oleh majikan.
Surat Pengesahan Bekerja Surat pengesahan bekerja daripada majikan.
Tarikh Persaraan Surat pengesahan tarikh persaraan bagi pencen.
Bil Air atau Bil Elektrik Salinan bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman.
Penyata Bank Salinan penyata bank 3 bulan terkini untuk bukti rekod kewangan.
Laporan CCRIS Laporan terkini CCRIS dari Bank Negara Malaysia.
Bayaran Yuran Proses Yuran proses sebanyak RM110.00 untuk proses permohonan.

Dengan mematuhi senarai ini, anda akan mempercepatkan proses permohonan anda dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan yang anda perlukan.

kenny eliason mGZX2MOPR s unsplash

kenny eliason mGZX2MOPR s unsplash

4. Jenis-jenis Skim yang Ditawarkan

Penerangan tentang Jenis Skim Pembiayaan

Koperasi Muslimin Malaysia Berhad menawarkan beberapa jenis skim pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan para ahli. Setiap skim mempunyai ciri-ciri dan kelebihan tersendiri, yang membolehkan individu memilih yang paling sesuai dengan keperluan mereka.

Skim Pembiayaan Tanah/Rumah

Skim ini meliputi pembiayaan untuk:

 • Beli Tanah: Bagi mereka yang ingin memiliki tanah untuk tujuan pembangunan atau pelaburan.
 • Beli Rumah: Membolehkan individu untuk memiliki rumah sendiri tanpa perlu menunggu penyimpanan yang lama.
 • Membina/Ubahsuai Rumah: Bagi mereka yang ingin membangun atau mengubahsuai rumah mereka mengikut citarasa dan keperluan mereka.

Senarai Semak Dokumen untuk Skim Pembiayaan Tanah/Rumah

Untuk memudahkan pemohon, berikut adalah senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan pembiayaan di bawah skim ini:

 1. Surat persetujuan jualbeli / surat tawaran jualbeli kepada Koperasi Muslimin.
 2. Surat akuan persetujuan daripada kontraktor / tukang untuk sebut harga kerja-kerja dan kos ubahsuai / membina rumah.
 3. Salinan carian rasmi terkini daripada pejabat tanah.
 4. Surat kebenaran dari pejabat tanah/penguasa tempatan (jika berkaitan).
 5. Surat kebenaran/persetujuan daripada tuan tanah / pemilik rumah.
 6. Pelan lakaran kasar ubahsuai / membina rumah.
 7. Salinan kad pengenalan penjual / tukang / salinan SSM kontraktor.
 8. Surat makluman bezaharga (jika jumlah mohon berbeza dengan kos).
 9. Laporan terkini nilai hartanah (jika permohonan dengan cagaran).

Kelebihan Skim Pembiayaan Tanah/Rumah

Skim ini menawarkan beberapa kelebihan yang membuatnya menarik bagi individu yang mencari pembiayaan hartanah:

 • Kemudahan Pembelian: Membolehkan individu memiliki hartanah atau rumah tanpa perlu menyimpan dana yang besar.
 • Fleksibiliti Penggunaan: Penggunaan pembiayaan ini tidak terhad kepada pembelian sahaja, malah juga untuk pembinaan atau ubahsuai rumah.
 • Proses Mudah: Dengan senarai dokumen yang jelas dan proses yang telus, permohonan pembiayaan dapat diproses dengan cepat dan lancar.

Jadual: Dokumen untuk Skim Pembiayaan Tanah/Rumah

Dokumen Keterangan
Surat Persetujuan Jualbeli Dokumen yang mengesahkan transaksi jualbeli tanah atau rumah.
Surat Akuan Persetujuan dari Kontraktor Dokumen yang menyatakan persetujuan kontraktor terhadap kerja yang dilakukan.
Carian Rasmi Pejabat Tanah Dokumen yang menunjukkan status tanah yang hendak dibeli.
Surat Kebenaran/Persetujuan Dokumen yang menyatakan kebenaran dari pihak berkuasa tempatan atau tuan tanah.
Pelan Lakaran Kasar Sketsa atau pelan yang menggambarkan reka bentuk pembinaan atau ubahsuai rumah.
Salinan Kad Pengenalan Pengesahan identiti pemohon.
Surat Makluman Bezaharga Dokumen yang mengesahkan jumlah pembiayaan yang dimohon.
Laporan Nilaian Hartanah Laporan profesional yang menilai nilai hartanah yang hendak dibeli atau dijadikan cagaran.

blank

5. Proses Permohonan dan Persetujuan

Langkah-langkah Proses Permohonan

Proses permohonan pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad adalah mudah dan telus. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pemohon:

 1. Lengkapkan Borang Permohonan: Isi borang permohonan dengan maklumat peribadi dan butiran pembiayaan yang dimohon dengan teliti dan tepat.
 2. Sediakan Dokumen-dokumen: Pastikan semua dokumen yang diperlukan, seperti kad pengenalan, slip gaji, dan penyata bank, telah disediakan dan disahkan.
 3. Bayar Yuran Proses: Buat pembayaran yuran proses sebanyak RM110.00 untuk memulakan proses permohonan.
 4. Serahkan Permohonan: Hantar borang permohonan beserta semua dokumen yang diperlukan ke pejabat Koperasi Muslimin Malaysia Berhad.
 5. Tunggu Keputusan: Tunggu keputusan permohonan dari pihak koperasi. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa minggu.

Maklumat Tambahan Selepas Permohonan

Selepas permohonan telah diterima, pemohon akan diberitahu tentang langkah seterusnya yang perlu diambil. Berikut adalah beberapa perkara tambahan yang mungkin diperlukan:

 • Maklumat Tambahan: Pihak koperasi mungkin meminta maklumat tambahan atau menghubungi pemohon untuk mengesahkan butiran permohonan.
 • Penilaian Kredit: Permohonan pembiayaan akan dinilai berdasarkan rekod kredit pemohon. Laporan CCRIS dari Bank Negara Malaysia akan diperiksa untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang rekod kredit.
 • Persetujuan Pembiayaan: Sekiranya permohonan pembiayaan diluluskan, pemohon akan diberitahu tentang jumlah pembiayaan yang diluluskan serta syarat-syarat pembiayaan yang perlu dipatuhi.
 • Tawaran Rasmi: Pihak koperasi akan mengeluarkan tawaran rasmi pembiayaan kepada pemohon. Pemohon perlu membaca dan memahami semua syarat dan terma yang terkandung dalam tawaran tersebut sebelum menerima.

Jadual: Langkah-langkah Proses Permohonan

Langkah-langkah Tindakan
Lengkapkan Borang Permohonan Isi borang permohonan dengan betul dan lengkap.
Sediakan Dokumen-dokumen Sedikitkan dan disahkan semua dokumen yang diperlukan.
Bayar Yuran Proses Buat pembayaran yuran proses sebanyak RM110.00.
Serahkan Permohonan Hantar borang permohonan dan dokumen ke pejabat koperasi.
Tunggu Keputusan Sabar menanti keputusan permohonan dari pihak koperasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan teliti dan memastikan semua dokumen diperlukan telah disediakan dengan betul, pemohon akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad.

kenny eliason iAftdIcgpFc unsplash

kenny eliason iAftdIcgpFc unsplash

6. Persediaan Dokumen

Panduan Praktikal untuk Persediaan Dokumen

Persediaan dokumen adalah langkah penting dalam proses permohonan pembiayaan hartanah. Dengan memastikan semua dokumen diperlukan disediakan dengan betul, pemohon dapat mempercepatkan proses permohonan dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan. Berikut adalah panduan praktikal untuk persediaan dokumen:

 1. Borang Permohonan: Pastikan borang permohonan telah dilengkapkan dengan betul dan tepat. Semak semua butiran yang dimasukkan untuk memastikan kebolehpercayaan maklumat.
 2. Kad Pengenalan: Sediakan salinan kad pengenalan yang sah sebagai pengesahan identiti anda. Pastikan kad pengenalan masih dalam tempoh sah.
 3. Slip Gaji Terkini: Dapatkan salinan slip gaji terkini anda, disahkan oleh majikan anda. Pastikan butiran gaji dan potongan yang dipaparkan adalah tepat.
 4. Surat Pengesahan Bekerja: Peroleh surat pengesahan bekerja dari majikan anda untuk mengesahkan status pekerjaan anda. Pastikan surat tersebut mempunyai tandatangan sah daripada pihak berkuasa yang berkenaan.
 5. Tarikh Persaraan: Jika anda mempunyai pencen, sertakan surat yang mengesahkan tarikh persaraan anda dari majikan. Ini membuktikan sumber pendapatan yang stabil.
 6. Bil Air atau Bil Elektrik: Sediakan salinan bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman anda. Pastikan alamat yang tertera adalah sama dengan alamat yang tercatat di dalam dokumen-dokumen lain.
 7. Penyata Bank: Lampirkan salinan penyata bank 3 bulan terkini untuk membuktikan rekod kewangan anda. Pastikan semua transaksi dan baki akaun adalah tepat.
 8. Laporan CCRIS: Dapatkan laporan terkini CCRIS dari Bank Negara Malaysia untuk mengesahkan rekod kredit anda. Pastikan laporan ini tiada sebarang rekod kredit yang meragukan.
 9. Bayaran Yuran Proses: Jangan lupa untuk membayar yuran proses sebanyak RM110.00 untuk memulakan proses permohonan. Pastikan bayaran dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan.

Tip untuk Memudahkan Proses Permohonan

Berikut adalah beberapa tip untuk memudahkan proses persediaan dokumen:

 • Mengumpul Dokumen Awal: Mulakan proses pengumpulan dokumen secepat mungkin untuk mengelakkan kelewatan dalam permohonan.
 • Disahkan Dokumen: Pastikan semua dokumen telah disahkan oleh pihak yang berkenaan untuk mengesahkan kebolehpercayaan.
 • Semak Semula: Sebelum menyerahkan, pastikan untuk semak semula semua dokumen bagi memastikan kebolehpercayaan dan kelengkapan.

Dengan mengikuti panduan ini, anda akan dapat menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lancar dan memudahkan proses permohonan pembiayaan hartanah anda.

Jadual: Panduan Persediaan Dokumen

Dokumen Langkah-langkah
Borang Permohonan Lengkapkan dengan betul dan tepat.
Kad Pengenalan Sediakan salinan kad pengenalan yang sah.
Slip Gaji Terkini Dapatkan salinan slip gaji terkini, disahkan oleh majikan.
Surat Pengesahan Bekerja Peroleh surat pengesahan bekerja dari majikan untuk mengesahkan status pekerjaan.
Tarikh Persaraan Sertakan surat pengesahan tarikh persaraan bagi pencen.
Bil Air atau Bil Elektrik Lampirkan salinan bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman.
Penyata Bank Sediakan salinan penyata bank 3 bulan terkini untuk membuktikan rekod kewangan.
Laporan CCRIS Dapatkan laporan terkini CCRIS dari Bank Negara Malaysia untuk mengesahkan rekod kredit anda.
Bayaran Yuran Proses Bayar yuran proses sebanyak RM110.00 untuk memulakan proses permohonan.

blank

7. Peranan Penjamin dalam Permohonan

Peranan Penjamin

Penjamin memainkan peranan penting dalam proses permohonan pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Mereka memberikan jaminan kepada pihak koperasi bahawa pembiayaan tersebut akan dilunaskan, walaupun pemohon tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran. Berikut adalah beberapa peranan utama penjamin:

 1. Memberikan Jaminan Kewangan: Penjamin memberikan jaminan bahawa mereka bersedia menanggung pembayaran pembiayaan jika pemohon gagal melakukannya.
 2. Meningkatkan Kepercayaan: Kehadiran penjamin dapat meningkatkan kepercayaan pihak koperasi terhadap pemohon, terutama jika pemohon memiliki rekod kredit yang kurang memuaskan.
 3. Memudahkan Persetujuan: Dengan adanya penjamin, pihak koperasi mungkin lebih cenderung untuk meluluskan pembiayaan, kerana risiko gagal bayar telah dikurangkan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan dari Penjamin

Untuk menjadi penjamin, individu perlu menyediakan beberapa dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diminta:

 1. Borang Bon Penjamin: Dokumen ini mengandungi butiran peribadi penjamin dan komitmen mereka untuk menanggung pembayaran pembiayaan.
 2. Surat Pengesahan Bekerja Penjamin: Surat pengesahan dari majikan penjamin yang mengesahkan pendapatan mereka.
 3. Slip Gaji Penjamin: Salinan slip gaji terkini penjamin untuk mengesahkan pendapatan bulanan mereka.

Kelebihan Memiliki Penjamin dalam Permohonan

Terdapat beberapa kelebihan yang boleh diperoleh dengan mempunyai penjamin dalam permohonan pembiayaan hartanah:

 • Kemungkinan Kelulusan Lebih Tinggi: Kehadiran penjamin dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan, terutama jika pemohon memiliki rekod kredit yang kurang baik.
 • Fleksibiliti dalam Had Pembiayaan: Dengan penjamin, pihak koperasi mungkin lebih bersedia untuk memberikan pembiayaan dengan had yang lebih tinggi, kerana risiko gagal bayar telah dikurangkan.
 • Membolehkan Pemohon yang Kurang Memenuhi Kriteria: Bagi mereka yang mempunyai rekod kredit yang lemah atau pendapatan yang tidak mencukupi, kehadiran penjamin dapat membantu mereka memperoleh pembiayaan yang diperlukan.

Jadual: Dokumen-dokumen dari Penjamin

Dokumen Keterangan
Borang Bon Penjamin Mengandungi butiran peribadi penjamin dan komitmen mereka untuk menanggung pembayaran pembiayaan.
Surat Pengesahan Bekerja Surat pengesahan dari majikan penjamin yang mengesahkan pendapatan mereka.
Slip Gaji Penjamin Salinan slip gaji terkini penjamin untuk mengesahkan pendapatan bulanan mereka.

Dengan memahami peranan penting penjamin dalam permohonan pembiayaan hartanah, pemohon dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad.

kelsey dody mt2QzllH814 unsplash scaled

kelsey dody mt2QzllH814 unsplash scaled

8. Langkah-langkah Selepas Persetujuan

Proses Selepas Persetujuan Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan hartanah anda diluluskan oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk menyiapkan proses pembayaran dan penggunaan pembiayaan tersebut.

Langkah-langkah Penting:

 1. Menandatangani Dokumen Perjanjian: Selepas menerima tawaran rasmi pembiayaan, anda perlu meneliti dan menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Pastikan anda memahami semua terma dan syarat sebelum menandatanganinya.
 2. Bayaran Caj dan Yuran: Terdapat caj dan yuran yang perlu dibayar semasa menandatangani perjanjian pembiayaan. Pastikan anda memahami jumlah dan tempoh bayaran untuk mengelakkan sebarang kesilapan.
 3. Penyelesaian Pembayaran: Setelah dokumen perjanjian ditandatangani, proses pembayaran akan diatur. Koperasi akan menghantar jumlah pembiayaan kepada pihak yang berkaitan seperti pembekal atau pemilik hartanah.
 4. Memulakan Pelan Pembayaran: Selepas menerima jumlah pembiayaan, anda perlu memulakan pembayaran ansuran bulanan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian. Pastikan anda sentiasa membuat pembayaran tepat pada masanya.

Jadual: Langkah-langkah Selepas Persetujuan

Langkah-langkah Tindakan
Menandatangani Dokumen Perjanjian Teliti dan tandatangani dokumen perjanjian pembiayaan dengan betul.
Bayaran Caj dan Yuran Bayar caj dan yuran yang dikenakan semasa menandatangani perjanjian.
Penyelesaian Pembayaran Koperasi akan mengatur pembayaran jumlah pembiayaan kepada pihak yang berkaitan.
Memulakan Pelan Pembayaran Mulakan pembayaran ansuran bulanan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan teliti dan memastikan semua proses dilaksanakan dengan betul, anda akan dapat menggunakan pembiayaan hartanah dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad dengan lancar dan tanpa sebarang masalah.