Rumah IBS

Pembinaan Rumah IBS di Malaysia: Inovasi Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bina Rumah IBS Puan Noorhayati Saujana Utama 00003

Pembinaan Rumah IBS di Malaysia: Inovasi Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Table of Contents

 1. Apa itu Rumah IBS?
  • Pengenalan kepada IBS (Industrialised Building System)
  • Kelebihan Rumah IBS
  • Perkembangan Rumah IBS di Malaysia
 2. Bina Rumah Atas Tanah Sendiri
  • Konsep Bina Rumah Sendiri (DIY)
  • Langkah-langkah Bina Rumah Sendiri
  • Kelebihan dan Cabaran Bina Rumah Sendiri
 3. Peranan Kontraktor Rumah dalam Pembinaan IBS
  • Apa itu Kontraktor Rumah?
  • Peranan dan Tanggungjawab Kontraktor Rumah dalam Projek IBS
  • Ciri-ciri Kontraktor Rumah Terbaik di Malaysia
 4. Jenis-jenis Sistem IBS untuk Rumah
  • Panel Dinding IBS
  • Sistem Kehadiran IBS
  • Rangkaian Paip dan Elektrik IBS
  • Kehadiran Tandas IBS
 5. Kelebihan Rumah IBS di Malaysia
  • Kecepatan Pembinaan
  • Kualiti yang Lebih Baik
  • Pengurangan Bahan Sisa dan Binaan Hijau
 6. Cabaran Pembinaan Rumah IBS
  • Kos Permulaan yang Lebih Tinggi
  • Pendidikan dan Kesedaran Awam Mengenai IBS
  • Pematuhan Standard dan Kod Amalan Industri
 7. Langkah-langkah Mula Bina Rumah IBS
  • Rancang dan Reka Bentuk Rumah
  • Dapatkan Kelulusan dan Permit
  • Pilih Kontraktor Rumah yang Bersesuaian
 8. Proses Pembinaan Rumah IBS
  • Pembuatan Modul dan Komponen IBS
  • Pengangkutan dan Penghantaran Modul IBS
  • Penyusunan dan Pemasangan Modul IBS
 9. Kos Pembinaan Rumah IBS
  • Kos Persekitaran Rumah IBS di Malaysia
  • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kos Pembinaan Rumah IBS
 10. Kelebihan Bina Rumah Sendiri (DIY)
  • Kawalan Penuh Terhadap Projek
  • Kos Lebih Rendah Dengan Bina Sendiri
  • Pengalaman Memuaskan Bina Rumah Sendiri
 11. Cabaran Bina Rumah Sendiri (DIY)
  • Kemahiran dan Pengetahuan Teknikal
  • Perizinan dan Kelulusan Undang-Undang
  • Kehadiran Masa dan Pengurusan Projek
 12. Perundingan dengan Kontraktor Rumah IBS
  • Pentingnya Berbincang dengan Pakar
  • Mendapatkan Sebut Harga dan Tawaran
  • Penilaian dan Pemilihan Kontraktor Rumah
 13. Perbezaan Kos Bina Rumah Sendiri dan IBS
  • Kos Bahan dan Peralatan
  • Kos Pengangkutan dan Penghantaran
  • Kos Tenaga Buruh dan Upah
 14. Kesimpulan: Pilihan Terbaik untuk Pembinaan Rumah di Malaysia

Bina Rumah IBS Puan Noorhayati Saujana Utama 00016

Table of Contents

1. Apa itu Rumah IBS?

Pengenalan kepada IBS (Industrialised Building System)

Rumah IBS, atau Sistem Pembinaan Berindustri, adalah pendekatan moden dalam pembinaan yang mengutamakan penggunaan komponen dan modul yang telah diprefabrikasi di kilang sebelum dipasang di tapak pembinaan. IBS mempercepatkan proses pembinaan dan meningkatkan kualiti hasil akhir. Pembinaan rumah menggunakan IBS lebih sistematik, efisien, dan mengurangkan kesilapan manusia yang berlebihan.

Kelebihan Rumah IBS

Rumah IBS menawarkan beberapa kelebihan yang mencorakkan masa depan pembinaan di Malaysia. Antaranya termasuk:

 • Kecepatan Pembinaan: Proses IBS memungkinkan rumah siap dibina dengan lebih pantas berbanding kaedah konvensional.
 • Kualiti yang Lebih Baik: Komponen IBS dihasilkan dengan ketepatan dan kualiti terjamin di kilang, memastikan kualiti bangunan yang lebih baik.
 • Pengurangan Bahan Sisa dan Binaan Hijau: Penggunaan IBS mengurangkan pembaziran bahan dan memberi tumpuan pada amalan binaan hijau.

Perkembangan Rumah IBS di Malaysia

Penggunaan IBS di Malaysia semakin meningkat, terutamanya dengan sokongan penuh kerajaan dan pemaju hartanah. Ini termasuk pelaksanaan dasar IBS yang menggalakkan pemakaian teknologi ini dalam pembinaan. Dengan inovasi terkini dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan IBS, lebih ramai pemilik rumah menyedari potensi sistem ini dalam membina rumah yang berkualiti tinggi dan tahan lama.

2. Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Konsep Bina Rumah Sendiri (DIY)

Bina rumah atas tanah sendiri atau “Do-It-Yourself” (DIY) adalah pendekatan di mana pemilik rumah mengambil alih sebahagian atau keseluruhan proses pembinaan rumah mereka. Ini termasuk merancang, mengawal kualiti, dan menguruskan pelaksanaan projek secara langsung.

Langkah-langkah Bina Rumah Sendiri

 • Rancang dan Reka Bentuk Rumah: Gagasan asas tentang reka bentuk rumah, termasuk ukuran, jenis rumah, dan kelengkapan asas.
 • Dapatkan Kelulusan dan Permit: Mendapatkan kelulusan dan permit daripada pihak berkuasa setempat sebelum memulakan pembinaan.
 • Pilih Kontraktor Rumah yang Bersesuaian: Memilih kontraktor yang berkelayakan atau subkontraktor bagi melaksanakan kerja-kerja tertentu.

Kelebihan dan Cabaran Bina Rumah Sendiri

Kelebihan Bina Rumah Sendiri (DIY):

 • Kawalan penuh terhadap projek, termasuk jadual dan kualiti kerja.
 • Kos yang lebih rendah berbanding menggunakan kontraktor.
 • Pengalaman memuaskan melihat rumah binaan hasil usaha sendiri.

Cabaran Bina Rumah Sendiri (DIY):

 • Memerlukan kemahiran dan pengetahuan teknikal dalam pembinaan.
 • Proses mendapatkan perizinan dan kelulusan boleh jadi rumit.
 • Masa dan tenaga yang diambil untuk menguruskan projek secara langsung.

3. Peranan Kontraktor Rumah dalam Pembinaan IBS

Apa itu Kontraktor Rumah?

Kontraktor rumah adalah syarikat atau individu yang memiliki kepakaran dalam pembinaan dan melaksanakan projek pembinaan rumah mengikut spesifikasi dan peraturan yang ditetapkan.

Peranan dan Tanggungjawab Kontraktor Rumah dalam Projek IBS

Kontraktor rumah memainkan peranan penting dalam pembinaan rumah IBS. Tanggungjawab mereka termasuk:

 • Merancang dan Merancakkan Projek: Memastikan rancangan projek berjalan lancar dan sesuai dengan keperluan pemilik rumah.
 • Mendapatkan Bahan dan Sumber: Memastikan bahan-bahan IBS dan sumber tenaga manusia tersedia untuk melaksanakan projek.
 • Pengurusan Keselamatan: Mematuhi piawaian keselamatan dan menjaga tahap keselamatan kerja di tapak pembinaan.

Ciri-ciri Kontraktor Rumah Terbaik di Malaysia

 • Pengalaman dan Rekod Prestasi: Memiliki pengalaman yang luas dalam pembinaan rumah IBS dan portfolio projek yang mencerminkan keunggulan kerja.
 • Kelulusan dan Pematuhan: Memiliki lesen dan kelulusan yang sah daripada pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan pembinaan.
 • Komunikasi yang Baik: Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan berkesan dengan pemilik rumah dan rakan kongsi lain.

4. Jenis-jenis Sistem IBS untuk Rumah

Panel Dinding IBS

Panel dinding IBS terdiri daripada panel yang diprefabrikasi di kilang, seperti panel konkrit, panel komposit, dan panel keluli. Panel-panel ini dipasang dengan cepat di tapak pembinaan untuk membentuk dinding rumah.

Sistem Kehadiran IBS

Sistem kehadiran IBS melibatkan penggunaan komponen seperti tangga, balkoni, dan tandas yang diproduksi di kilang. Komponen-komponen ini dipasang pada struktur utama rumah untuk menyempurnakan reka bentuk dan fungsi.

Rangkaian Paip dan Elektrik IBS

Sistem rangkaian paip dan elektrik IBS melibatkan penggunaan paip dan saluran elektrik yang telah dipasang dengan teliti di kilang. Setelah dipasang, rangkaian paip dan elektrik ini dipasang secara keseluruhan ke dalam rumah.

Kehadiran Tandas IBS

Kehadiran tandas IBS melibatkan penggunaan unit tandas yang telah diprefabrikasi di kilang. Unit-unit ini kemudiannya dipasang di tempat yang sesuai di dalam rumah.

5. Kelebihan Rumah IBS di Malaysia

Kecepatan Pembinaan

Satu daripada kelebihan utama Rumah IBS adalah kecepatan pembinaan yang tinggi. Dengan menggunakan komponen yang diprefabrikasi, masa yang diambil untuk menghasilkan rumah IBS adalah jauh lebih singkat berbanding kaedah konvensional. Pembinaan yang pantas ini membolehkan pemilik rumah mendiami rumah baru dengan lebih awal dan mengurangkan kos tambahan yang berkaitan dengan jangka masa pembinaan yang panjang.

Kualiti yang Lebih Baik

Rumah IBS menawarkan kualiti yang lebih baik kerana komponen dan modul diproduksi dengan teknologi terkini dan dikawal ketat di kilang. Ini memastikan keseragaman dan ketepatan dalam pembuatan setiap komponen, mengurangkan risiko cacat atau kelemahan dalam struktur. Kualiti yang lebih baik juga memberi ketahanan yang lebih tinggi terhadap cuaca dan keadaan alam sekitar, menjadikan rumah IBS pilihan yang lebih tahan lama dan boleh diwarisi.

Pengurangan Bahan Sisa dan Binaan Hijau

Rumah IBS menerapkan prinsip binaan hijau dengan mengurangkan pembaziran bahan dan sumber semasa proses pembinaan. Kerana komponen diprefabrikasi di kilang, kuantiti bahan yang dibeli lebih terkawal dan sisa bahan yang dihasilkan di tapak pembinaan berkurangan. Amalan ini membantu mengurangkan kesan pembinaan terhadap alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif terhadap persekitaran.

6. Cabaran Pembinaan Rumah IBS

Kos Permulaan yang Lebih Tinggi

Satu cabaran utama dalam pembinaan rumah IBS adalah kos permulaan yang lebih tinggi berbanding kaedah konvensional. Kos pembelian komponen dan modul yang diprefabrikasi dari kilang memerlukan pelaburan awal yang lebih besar. Walau bagaimanapun, keseluruhan kos pembinaan yang lebih rendah dan manfaat jangka masa panjang biasanya mengatasi kos permulaan ini.

Pendidikan dan Kesedaran Awam Mengenai IBS

Pendidikan dan kesedaran awam mengenai IBS masih perlu ditingkatkan di Malaysia. Banyak pemilik rumah dan pemaju hartanah mungkin belum memahami sepenuhnya kelebihan dan potensi IBS dalam pembinaan. Pihak berkepentingan perlu berusaha untuk memberikan informasi yang tepat dan menyeluruh tentang kelebihan dan cara melaksanakan IBS dengan betul.

Pematuhan Standard dan Kod Amalan Industri

Mengamalkan IBS dalam pembinaan memerlukan pematuhan kepada standard dan kod amalan industri yang ketat. Ini termasuk penggunaan komponen dan bahan yang berkesan, serta pengawasan dan penguatkuasaan terhadap proses pembinaan IBS. Cabaran ini perlu dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan untuk memastikan keselamatan dan kualiti hasil akhir yang terjamin.

7. Langkah-langkah Mula Bina Rumah IBS

Rancang dan Reka Bentuk Rumah

Langkah pertama untuk memulakan pembinaan rumah IBS adalah merancang dan mereka bentuk rumah yang diidamkan. Pemilik rumah perlu memikirkan tentang ukuran, jenis rumah, dan keperluan keluarga mereka. Mereka boleh mendapatkan bantuan daripada arkitek atau jurutera profesional dalam proses reka bentuk ini.

Dapatkan Kelulusan dan Permit

Setelah reka bentuk rumah disiapkan, pemilik rumah perlu mendapatkan kelulusan dan permit dari pihak berkuasa setempat sebelum memulakan pembinaan. Ini termasuk kelulusan perancangan dan permit pembinaan untuk memastikan bahawa pembinaan berada dalam lingkungan undang-undang dan mengikut piawaian yang ditetapkan.

Pilih Kontraktor Rumah yang Bersesuaian

Pemilik rumah perlu memilih kontraktor rumah yang berkelayakan dan berpengalaman untuk melaksanakan projek pembinaan IBS. Mereka boleh mendapatkan beberapa sebut harga daripada kontraktor yang berbeza untuk membandingkan harga dan perkhidmatan yang ditawarkan. Pemilik rumah juga perlu memastikan kontraktor dipilih mempunyai rekod prestasi yang baik dan memiliki kelulusan yang sah untuk menjalankan perniagaan pembinaan.

8. Proses Pembinaan Rumah IBS

Pembuatan Modul dan Komponen IBS

Pembinaan rumah IBS bermula dengan pembuatan modul dan komponen IBS di kilang. Komponen-komponen ini diproduksi dengan ketepatan dan kualiti yang terjamin, memastikan keseragaman dan ketepatan struktur.

Pengangkutan dan Penghantaran Modul IBS

Setelah komponen diproduksi, mereka akan diangkut dan dihantar ke tapak pembinaan menggunakan kenderaan khas. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan ketepatan dan ketepatan penghantaran.

Penyusunan dan Pemasangan Modul IBS

Setelah modul dan komponen IBS sampai di tapak pembinaan, mereka akan dipasang secara bersama-sama untuk membentuk rumah yang lengkap. Kontraktor rumah akan bertanggungjawab untuk menyusun dan memasang setiap komponen mengikut reka bentuk yang telah dirancang sebelumnya.

9. Kos Pembinaan Rumah IBS

Kos Persekitaran Rumah IBS di Malaysia

Kos pembinaan rumah IBS di Malaysia dapat berbeza-beza bergantung kepada lokasi, saiz rumah, dan keperluan tambahan. Secara amnya, pembinaan rumah IBS boleh menjadi lebih murah daripada kaedah konvensional kerana kecepatan dan efisiensi pembinaan yang lebih tinggi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kos Pembinaan Rumah IBS

 • Saiz dan Reka Bentuk Rumah: Saiz dan kompleksiti reka bentuk rumah boleh mempengaruhi kos pembinaan. Rumah yang lebih besar dan kompleks mungkin memerlukan lebih banyak komponen IBS.
 • Lokasi Pembinaan: Lokasi tapak pembinaan, termasuk akses dan keadaan tanah, boleh mempengaruhi kos pembinaan. Tapak yang lebih mudah diakses dan tanah yang stabil mungkin mengurangkan kos angkut dan pengurusan bahan.
 • Bahan dan Komponen: Jenis dan kualiti bahan dan komponen yang digunakan dalam pembinaan IBS juga akan mempengaruhi kos pembinaan.

10. Kelebihan Bina Rumah Sendiri (DIY)

Kawalan Penuh Terhadap Projek

Satu kelebihan utama dalam bina rumah sendiri (DIY) adalah pemilik rumah mempunyai kawalan penuh terhadap keseluruhan projek pembinaan. Mereka dapat mengawasi setiap aspek projek dan memastikan bahawa semua kerja dijalankan mengikut jadual dan piawaian yang telah ditetapkan.

Kos Lebih Rendah Dengan Bina Sendiri

Bina rumah sendiri (DIY) juga dapat membantu mengurangkan kos pembinaan secara keseluruhan. Oleh kerana pemilik rumah mengambil alih pelaksanaan projek, mereka dapat mengelakkan bayaran kontraktor yang mungkin lebih tinggi.

Pengalaman Memuaskan Bina Rumah Sendiri

Bina rumah sendiri (DIY) memberi pengalaman yang unik dan memuaskan. Pemilik rumah akan merasa lebih terlibat dalam setiap aspek pembinaan dan mendapat kepuasan melihat hasil akhir yang dicapai melalui usaha sendiri.

11. Cabaran Bina Rumah Sendiri (DIY)

Kemahiran dan Pengetahuan Teknikal

Bina rumah sendiri (DIY) memerlukan kemahiran dan pengetahuan teknikal dalam pembinaan. Pemilik rumah mungkin perlu belajar dan memahami banyak aspek pembinaan seperti konsep struktur, teknik pemasangan, dan keperluan keselamatan.

Perizinan dan Kelulusan Undang-Undang

Pemilik rumah perlu memastikan bahawa mereka memperoleh kelulusan dan permit yang diperlukan daripada pihak berkuasa sebelum memulakan pembinaan. Proses memperoleh kelulusan dan permit ini mungkin memerlukan masa dan usaha tambahan.

Kehadiran Masa dan Pengurusan Projek

Bina rumah sendiri (DIY) memerlukan komitmen masa dan pengurusan projek yang efektif. Pemilik rumah perlu menyediakan masa untuk menguruskan dan mengawasi setiap aspek pembinaan, termasuk pemilihan dan pengawalan pekerja dan perolehan bahan dan komponen.

12. Perundingan dengan Kontraktor Rumah IBS

Pentingnya Berbincang dengan Pakar

Sebelum memulakan projek pembinaan rumah IBS, adalah penting untuk berbincang dengan kontraktor rumah IBS yang berkelayakan dan berpengalaman. Perundingan awal ini membantu pemilik rumah memahami sepenuhnya proses pembinaan IBS, kos yang terlibat, dan keperluan projek.

Mendapatkan Sebut Harga dan Tawaran

Semasa berbincang dengan kontraktor rumah IBS, pemilik rumah boleh meminta sebut harga dan tawaran untuk projek mereka. Ini membolehkan mereka membandingkan kos dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai kontraktor sebelum membuat keputusan akhir.

Penilaian dan Pemilihan Kontraktor Rumah

Penilaian dan pemilihan kontraktor rumah IBS harus dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Pemilik rumah perlu menilai reputasi dan rekod prestasi kontraktor sebelum membuat keputusan akhir.

13. Perbezaan Kos Bina Rumah Sendiri dan IBS

Kos Bahan dan Peralatan

Kos bahan dan peralatan dalam pembinaan rumah IBS boleh menjadi lebih murah berbanding kaedah konvensional. Pembelian bahan dalam kuantiti besar dari kilang mungkin membolehkan pemilik rumah mendapatkan harga yang lebih rendah.

Kos Pengangkutan dan Penghantaran

Kos pengangkutan dan penghantaran dalam pembinaan rumah IBS juga boleh dikurangkan. Penggunaan komponen yang diprefabrikasi dari kilang memerlukan lebih sedikit perjalanan dan masa pengangkutan.

Kos Tenaga Buruh dan Upah

Penggunaan teknologi IBS dalam pembinaan dapat mengurangkan kos tenaga buruh dan upah. Proses penggabungan komponen IBS di tapak pembinaan memerlukan tenaga buruh yang lebih sedikit berbanding pembinaan konvensional.

14. Kesimpulan: Pilihan Terbaik untuk Pembinaan Rumah di Malaysia

Rumah IBS dan bina rumah sendiri (DIY) merupakan pilihan terbaik untuk pembinaan rumah di Malaysia, dengan kelebihan dan cabarannya sendiri. Rumah IBS menawarkan kecepatan pembinaan, kualiti yang lebih baik, dan pengurangan bahan sisa, sementara bina rumah sendiri (DIY) memberi pemilik rumah kawalan penuh dan pengalaman yang memuaskan. Masjaya Eco Construction menyediakan perkhidmatan pembinaan IBS berkualiti tinggi dan memahami keperluan unik setiap pelanggan. Jika anda memerlukan bantuan dalam projek pembinaan IBS atau bina rumah sendiri (DIY), hubungi kami melalui WhatsApp: Masjaya Eco Construction atau hubungi kami di talian: tel://0163547300. Kami dengan senang hati membantu anda dengan segala pertanyaan atau bantuan yang anda perlukan.

BERAPAKAH KOS BINA RUMAH SAYA?

BERAPAKAH KOS BINA RUMAH SAYA?

Kami akan bina rumah berdasarkan budget yang anda tentukan.

KLIK DI SINI

0$

Terima kasih, kami akan hubungi anda secepat mungkin.

Rumah 1 Tingkat Ataupun 2 Tingkat?

Kos ini merangkumi kerja-kerja awalan & pembinaan struktur rumah.

Construction: RM120 psf
Preliminary: RM20,000

Construction: RM150 psf
Preliminary: RM20,000

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Berapakah Luas Keseluruhan Rumah Anda?

Hanya Masukkan Angka, Tanpa Koma ( , ). Contoh: 1000

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Apakah Jenis Pembiayaan Rumah Anda?

Bina rumah lebih mudah dengan pembiayaan kewangan.

Additional Cost: RM4 psf

No Additional Cost

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anda Perlu Mohon Kelulusan Pelan Bangunan?

Kos ini merangkumi Fee Arkitek, Jurutera & PMC. Kelulusan PBT adalah wajib jika anda menggunakan pembiayaan LPPSA/BANK.

Consultant Fee: RM50,000

No Additional Cost

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Sudah Ada Pelan Rumah Tersebut?

Kami juga ada sediakan servis lukis pelan rumah untuk anda.

Jika upload tergendala, sila hantarkan ke hello@rumahibs.com

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Meter Kekal TNB & SYABAS

Kami boleh bantu untuk mohon meter tersebut (optional)

TNB & SYABAS: RM4,500

No Additional Cost

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Full Spec ataupun Low Spec?

Senarai penuh dan perbezaaan 2 spesifikasi ini akan dilampirkan dalam email anda.

Full Spec: RM49 psf

Low Spec: RM9 psf

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anggaran Kos Bina Rumah Anda Adalah :

Sila isi butiran berikut. Kami akan hantar quotation & senarai penuh spesifikasi ke email anda.

Ringkasan

Deskripsi Informasi Kuantiti Kos
Discount :
Total :

FAQ: Pertanyaan Lazim Mengenai Pembinaan Rumah IBS

1. Apa itu Rumah IBS? Rumah IBS merujuk kepada Sistem Pembinaan Berindustri, di mana komponen dan modul rumah diprefabrikasi di kilang sebelum dipasang di tapak pembinaan. IBS mempercepatkan pembinaan dan meningkatkan kualiti hasil akhir.

2. Apakah kelebihan Rumah IBS? Beberapa kelebihan Rumah IBS termasuk kecepatan pembinaan yang tinggi, kualiti yang lebih baik, dan pengurangan bahan sisa serta amalan binaan hijau.

3. Bagaimana langkah-langkah bina rumah sendiri (DIY)? Langkah-langkah bina rumah sendiri (DIY) termasuk merancang dan reka bentuk rumah, memperoleh kelulusan dan permit, dan memilih kontraktor atau subkontraktor yang sesuai.

4. Apakah cabaran bina rumah sendiri (DIY)? Cabaran bina rumah sendiri (DIY) termasuk memerlukan kemahiran dan pengetahuan teknikal, perizinan dan kelulusan undang-undang, serta pengurusan masa dan projek yang efektif.

5. Bagaimana peranan kontraktor rumah dalam pembinaan IBS? Kontraktor rumah dalam pembinaan IBS bertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek pembinaan rumah IBS, termasuk memastikan pematuhan kepada standard dan kod amalan industri.

6. Apa sahaja jenis-jenis sistem IBS untuk rumah? Jenis-jenis sistem IBS untuk rumah termasuk panel dinding IBS, sistem kehadiran IBS, rangkaian paip dan elektrik IBS, serta kehadiran tandas IBS.

7. Bagaimana memilih kontraktor rumah IBS yang terbaik? Memilih kontraktor rumah IBS yang terbaik melibatkan menilai rekod prestasi, pengalaman, dan kepakaran kontraktor serta memastikan mereka mempunyai kelulusan dan perlesenan yang sah untuk menjalankan perniagaan pembinaan.

Brochure Rumah IBS Zero Deposit page 0001
Brochure Rumah IBS Zero Deposit page 0002