Pinjaman LPPSA

Perbezaan Antara Pembiayaan Rumah LPPSA dan Bank Konvensional

dan gold 4HG3Ca3EzWw unsplash scaled

Perbezaan Antara Pembiayaan Rumah LPPSA dan Bank Konvensional


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

1. Pengenalan

Membeli rumah adalah langkah besar dalam kehidupan sesiapa sahaja. Dalam proses ini, pemilihan pembiayaan yang tepat adalah kritikal dan boleh membawa impak jangka panjang kepada kewangan kita. Di Malaysia, terdapat dua pilihan utama bagi pembiayaan rumah; melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) atau bank konvensional. Kedua-duanya menawarkan pakej yang berbeza dan sesuai untuk keperluan yang berbeza.

Pembiayaan LPPSA adalah skim khusus yang direka untuk membantu kakitangan sektor awam di Malaysia membeli rumah. Skim ini, yang diuruskan oleh LPPSA, menawarkan berbagai kelebihan, termasuk kadar faedah yang rendah dan syarat kelayakan yang spesifik. Sebaliknya, pembiayaan bank konvensional menawarkan lebih banyak fleksibiliti dan biasanya digunakan oleh mereka dalam sektor swasta. Walaupun begitu, terdapat perbezaan ketara antara kedua jenis pembiayaan ini, baik dari segi proses, syarat kelayakan, jumlah pembiayaan, kos, dan jangka masa kelulusan.

Artikel ini akan menjelaskan dengan terperinci perbezaan antara pembiayaan rumah LPPSA dan bank konvensional, membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat dan bijak. Kita akan melihat setiap aspek penting dari kedua-dua jenis pembiayaan ini, membandingkan ciri-ciri utama mereka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada anda.

Sebelum kita meneruskan, anda mungkin ingin melawat laman web kami di Masjaya Eco Construction untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelbagai pilihan pembiayaan yang kami tawarkan, termasuk penyelesaian inovatif menggunakan teknologi IBS (Industrialised Building System) yang diiktiraf oleh CIDB dan SIRIM.

Di akhir bahagian ini, saya ingin menekankan bahawa pemilihan pembiayaan yang tepat sangat penting dan boleh memberi kesan jangka panjang pada kestabilan kewangan anda. Oleh itu, penting untuk memahami dengan jelas perbezaan antara kedua-dua pilihan ini sebelum membuat keputusan.


daniil silantev sN4u56baSB0 unsplash2. Kelayakan Pembiayaan

Dalam memilih pembiayaan untuk pembelian rumah, salah satu aspek paling penting yang perlu dipertimbangkan adalah kelayakan. Di Malaysia, kelayakan untuk pembiayaan rumah melalui LPPSA dan bank konvensional berbeza secara signifikan, terutama kerana sasaran dan mekanisme pembiayaan masing-masing.

Pembiayaan LPPSA

Pembiayaan LPPSA dirancang khusus untuk penjawat awam Malaysia, dengan kriteria kelayakan yang tertentu. Untuk layak memohon pembiayaan ini, pemohon mesti memenuhi beberapa syarat kelayakan berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Kakitangan sektor awam dengan jawatan tetap.
 3. Telah menerima surat pengesahan jawatan dan berkhidmat sekurang-kurangnya setahun.
 4. Memohon satu tahun sebelum bersara atau tamat perkhidmatan.
 5. Perjanjian Jual Beli atau Pembinaan Rumah disaksikan oleh peguam.
 6. Tidak Bankrap.
 7. Tidak berhutang berlebihan.
 8. Mempunyai kemampuan kewangan yang stabil.
 9. Tidak dalam proses tindakan tatatertib.
 10. Bukan penjawat awam kontrak.

Kelayakan ini memastikan bahawa pembiayaan LPPSA hanya diberikan kepada mereka yang stabil dalam sektor awam dan memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai kelayakan dan proses pemohonan, sila kunjungi laman FAQ kami.

Pembiayaan Bank

Berbeza dengan LPPSA, bank konvensional menawarkan pembiayaan rumah kepada pelbagai segmen masyarakat, termasuk sektor awam dan swasta. Kelayakan untuk pembiayaan bank lebih fleksibel dan biasanya bergantung pada:

 1. Pendapatan bulanan dan kemampuan membayar balik pinjaman.
 2. Skor kredit dan sejarah kewangan.
 3. Stabiliti pekerjaan.
 4. Nilai hartanah yang ingin dibeli.
 5. Jumlah pinjaman yang dimohon.

Ini bermakna pembiayaan bank lebih terbuka kepada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor swasta. Untuk lebih memahami tentang pembiayaan bank dan bagaimana ia boleh memenuhi keperluan anda, anda boleh melayari laman kalkulator pinjaman perumahan kami untuk mendapatkan gambaran kasar tentang jumlah pinjaman yang mungkin anda layak perolehi.

Pemilihan pembiayaan yang tepat bergantung pada situasi kewangan dan keperluan individu. Baik LPPSA mahupun bank konvensional, kedua-duanya menawarkan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adalah penting untuk mempertimbangkan semua aspek ini sebelum membuat keputusan.


Aspek Pembiayaan LPPSA Pembiayaan Bank
Kewarganegaraan Warganegara Malaysia Tidak spesifik
Status Pekerjaan Kakitangan sektor awam berjawatan tetap Sektor awam atau swasta
Pengesahan Jawatan Diperlukan (min. 1 tahun) Tidak spesifik
Tempoh Sebelum Bersara Dikemukakan setahun sebelum bersara Tidak spesifik
Perjanjian Jual Beli/Pembinaan Disaksikan oleh peguam Tidak spesifik
Status Kewangan Tidak bankrap atau berhutang berlebihan Kemampuan bayar balik pinjaman
Tindakan Tatatertib Tidak dalam proses Tidak spesifik
Jenis Penjawat Awam Bukan penjawat awam kontrak Tidak spesifik
Pendapatan Bulanan Bergantung pada pendapatan
Skor Kredit Bergantung pada skor kredit
Stabiliti Pekerjaan Bergantung pada kestabilan
Nilai Hartanah Bergantung pada nilai hartanah
Jumlah Pinjaman Bergantung pada jumlah dimohon

Jadual ini menggambarkan perbezaan yang jelas antara syarat kelayakan untuk pembiayaan LPPSA yang lebih tertumpu kepada penjawat awam dan pembiayaan bank yang lebih fleksibel dan terbuka untuk pelbagai segmen masyarakat. Ini penting untuk dipertimbangkan semasa membuat keputusan pembiayaan rumah.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Proses Permohonan Pembiayaan

Pemilihan pembiayaan rumah adalah satu proses yang melibatkan pelbagai langkah dan prosedur. Proses permohonan pembiayaan melalui LPPSA dan bank konvensional mempunyai beberapa perbezaan penting yang perlu diberi perhatian oleh bakal pemilik rumah.

Pembiayaan LPPSA

Proses permohonan pembiayaan melalui LPPSA dibuat dengan cara yang agak unik dan teratur. Berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Permohonan Online atau Manual: Pemohon boleh memilih untuk mengisi borang permohonan secara atas talian atau menggunakan khidmat perunding LPPSA.
 2. Pengesahan dari Ketua Jabatan: Pemohon perlu mendapatkan cop dan tandatangan dari Ketua Jabatan sebagai sebahagian daripada proses permohonan.
 3. Penghantaran Dokumen: Setelah melengkapkan borang permohonan, pemohon perlu menghantar dokumen-dokumen yang berkaitan ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dan LPPSA.

Langkah-langkah ini direka untuk memastikan bahawa pemohon memenuhi semua syarat kelayakan dan prosesnya dijalankan dengan teratur. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses permohonan LPPSA, sila lawati laman pemasangan panel IBS.

Pembiayaan Bank

Permohonan pembiayaan melalui bank konvensional mengikuti prosedur yang berbeza, biasanya lebih sederhana dan fleksibel:

 1. Bantuan Penasihat Jualan: Pemohon akan dibantu oleh Penasihat Jualan atau Personal Financing Executive bank yang dipilih untuk menguruskan permohonan pembiayaan.
 2. Semakan Kelayakan: Penasihat jualan akan membantu dalam menentukan kelayakan pemohon berdasarkan pendapatan, skor kredit, dan faktor lain.
 3. Penghantaran Dokumen: Pemohon akan diminta untuk menyediakan dokumen yang diperlukan untuk diproses oleh bank.

Proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada pemohon, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta. Untuk lebih jelas mengenai proses permohonan pinjaman bank, anda boleh rujuk laman kelebihan panel IBS.

Memahami proses permohonan pembiayaan untuk setiap pilihan adalah penting dalam membantu anda membuat keputusan yang tepat. Setiap proses memiliki ciri khasnya yang mungkin lebih sesuai dengan keadaan dan keperluan kewangan anda.


dane deaner KLkj7on c unsplash4. Jumlah Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam pemilihan pembiayaan rumah adalah jumlah pembiayaan yang boleh diluluskan. Baik LPPSA mahupun bank konvensional, kriteria penentuan jumlah pinjaman berbeza, bergantung kepada pelbagai faktor.

Pembiayaan LPPSA

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA tertakluk kepada beberapa kriteria penilaian:

 1. Penilaian JPPH: Jumlah pembiayaan yang diluluskan oleh LPPSA bergantung kepada penilaian yang dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).
 2. Harga Jual Beli: Biasanya, jumlah pembiayaan akan diluluskan mengikut harga jual beli dalam perjanjian.
 3. Rayuan Penilaian: Dalam situasi di mana jumlah pembiayaan yang diluluskan rendah dari harga jual beli, perunding LPPSA atau peguam boleh membuat rayuan untuk penilaian semula.

Ini menunjukkan bahawa pembiayaan LPPSA berusaha untuk menyediakan jumlah pembiayaan yang adil dan sesuai dengan nilai hartanah. Untuk lebih terperinci, kunjungi laman lokasi projek kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai projek-projek yang dijalankan oleh Masjaya Eco Construction menggunakan teknologi IBS.

Pembiayaan Bank

Berbeza dengan LPPSA, bank konvensional menentukan jumlah pembiayaan berdasarkan faktor yang lebih luas:

 1. Kelayakan Gaji: Jumlah pembiayaan bergantung kepada pendapatan bulanan dan kemampuan membayar balik pemohon.
 2. Nilai Pasaran Hartanah: Juga bergantung kepada nilai pasaran hartanah semasa.
 3. Kriteria Lain: Faktor seperti skor kredit dan sejarah kewangan pemohon juga mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Proses penilaian ini memastikan bahawa bank menawarkan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan risiko dan kapasiti kewangan pemohon. Untuk maklumat lanjut mengenai cara pengiraan pinjaman, anda boleh melayari laman kalkulator kelayakan pembiayaan bank.

Memahami bagaimana jumlah pembiayaan ditentukan oleh LPPSA dan bank konvensional akan membantu anda dalam merancang kewangan dan memilih pilihan yang paling sesuai dengan keperluan anda.


Aspek Pembiayaan LPPSA Pembiayaan Bank
Penilaian JPPH Tertakluk kepada penilaian JPPH
Harga Jual Beli Diluluskan mengikut harga jual beli
Rayuan Penilaian Rayuan boleh dibuat untuk penilaian semula
Kelayakan Gaji Bergantung kepada pendapatan bulanan dan kemampuan bayar balik
Nilai Pasaran Hartanah Bergantung kepada nilai pasaran hartanah
Faktor Lain Faktor seperti skor kredit dan sejarah kewangan

Jadual ini menggambarkan bagaimana pembiayaan LPPSA dan bank menilai jumlah pembiayaan berdasarkan kriteria yang berbeza, dengan LPPSA lebih tertumpu kepada penilaian hartanah dan harga jual beli, manakala bank mempertimbangkan faktor kewangan dan pasaran yang lebih luas.


2 Skim Zero Deposit

5. Kos Pembiayaan

Kos yang berkaitan dengan pembiayaan rumah merupakan faktor penting yang sering diabaikan oleh bakal pembeli rumah. Biaya yang timbul bukan sahaja melibatkan pembayaran bulanan, tetapi juga termasuk yuran lain yang mungkin timbul sepanjang proses pembiayaan. Mari kita lihat perbezaan antara kos pembiayaan melalui LPPSA dan bank konvensional.

Pembiayaan LPPSA

Salah satu kelebihan utama pembiayaan LPPSA ialah pengecualian daripada beberapa yuran:

 1. Duti Setem: Pemohon pembiayaan LPPSA dikecualikan daripada membayar duti setem surat tawaran, suratcara pindahmilik, dan dokumen pinjaman.
 2. Yuran Lain: Ini boleh mengurangkan beban kewangan, terutama pada peringkat awal pembelian rumah.

Kelebihan ini menjadikan pembiayaan LPPSA pilihan yang menarik bagi penjawat awam yang mencari pilihan pembiayaan yang lebih berpatutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kos pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS, sila rujuk laman kilang panel IBS.

Pembiayaan Bank

Pembiayaan melalui bank konvensional pula mempunyai struktur kos yang berbeza:

 1. Duti Setem untuk Pembelian Rumah Pertama: Biasanya, pembeli rumah melalui pinjaman bank hanya dikecualikan dari membayar duti setem untuk pembelian rumah kediaman pertama.
 2. Yuran Tambahan: Pembeli perlu membayar yuran lain termasuk yuran guaman, yuran penilaian hartanah, dan yuran pemprosesan pinjaman.

Kos-kos tambahan ini perlu dipertimbangkan dengan teliti sebelum membuat keputusan pinjaman. Untuk lebih memahami tentang pembayaran dan kos lain yang berkaitan dengan pembelian rumah, anda boleh melayari laman bayaran tunai.

Pemahaman menyeluruh mengenai kos yang terlibat dalam pembiayaan rumah, baik melalui LPPSA atau bank, adalah penting dalam membantu anda membuat pilihan yang paling bijak mengikut keperluan dan kemampuan kewangan anda.


dan gold Q1zJtNdMEQY unsplash scaled6. Jangka Masa Kelulusan

Jangka masa kelulusan pembiayaan rumah adalah aspek penting yang sering menjadi pertimbangan utama bagi bakal pembeli rumah. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan boleh mempengaruhi pelbagai aspek perancangan pembelian rumah. Mari kita bandingkan jangka masa kelulusan untuk pembiayaan LPPSA dan bank konvensional.

Pembiayaan LPPSA

Pembiayaan LPPSA, yang khusus untuk kakitangan sektor awam, biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk proses kelulusan:

 1. Proses Permohonan dan Kelulusan: Kelulusan pembiayaan LPPSA melibatkan beberapa langkah termasuk pengesahan dari Ketua Jabatan dan penilaian oleh JPPH, yang boleh mengambil masa yang agak panjang.
 2. Tempoh Masa: Proses dari permohonan hingga keluar surat tawaran boleh memakan waktu yang lebih lama berbanding dengan bank.

Kesabaran dan perancangan awal adalah penting bagi mereka yang memilih pembiayaan LPPSA. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses pembinaan rumah menggunakan IBS, kunjungi laman spesifikasi rumah.

Pembiayaan Bank

Berbanding dengan LPPSA, proses kelulusan melalui bank konvensional biasanya lebih cepat:

 1. Proses Permohonan: Proses permohonan dan kelulusan melalui bank cenderung lebih sederhana dan cepat.
 2. Faktor Penentu: Waktu kelulusan juga bergantung pada institusi bank yang dipilih, tetapi umumnya lebih singkat daripada LPPSA.

Kemudahan dan kelancaran proses kelulusan menjadikan bank pilihan yang menarik bagi banyak pembeli rumah. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan pinjaman rumah, anda boleh melayari laman pinjaman kerajaan LPPSA.

Mengambil kira jangka masa kelulusan untuk pembiayaan rumah adalah penting dalam merancang pembelian rumah anda. Baik memilih LPPSA atau bank, memahami jangka masa proses ini akan membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat.


3 Spesifikasi Rumah

7. Kesimpulan

Memilih pembiayaan rumah yang sesuai adalah keputusan penting yang memerlukan pertimbangan mendalam. Melalui artikel ini, kita telah meneroka perbezaan utama antara pembiayaan rumah LPPSA dan bank konvensional dari segi kelayakan, proses permohonan, jumlah pembiayaan, kos, dan jangka masa kelulusan. Mari kita ringkaskan aspek-aspek penting ini.

Ringkasan Perbezaan Utama

 1. Kelayakan: Pembiayaan LPPSA lebih tertumpu kepada penjawat awam dengan syarat kelayakan yang spesifik, manakala bank konvensional menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi pelbagai segmen masyarakat.
 2. Proses Permohonan: LPPSA memerlukan proses yang lebih teratur dan mungkin memakan masa yang lebih panjang, berbanding dengan proses yang lebih mudah dan cepat di bank konvensional.
 3. Jumlah Pembiayaan: Jumlah pembiayaan LPPSA bergantung kepada penilaian JPPH, sementara bank menilai berdasarkan pendapatan, nilai pasaran hartanah, dan faktor kewangan lain.
 4. Kos: Pembiayaan LPPSA menawarkan pengecualian duti setem dan yuran lain, sedangkan bank konvensional memerlukan pembayaran yuran tambahan, terutamanya untuk pembeli rumah kedua dan seterusnya.
 5. Jangka Masa Kelulusan: LPPSA cenderung mempunyai jangka masa kelulusan yang lebih panjang berbanding dengan bank konvensional.

Kedua-dua jenis pembiayaan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan pilihan yang terbaik bergantung pada keadaan individu dan keperluan kewangan. Untuk mendapatkan bantuan lanjut dalam membuat keputusan, anda boleh berkunjung ke laman senarai PBT di Selangor.

Nasihat untuk Pembeli Rumah

Sebagai pembeli rumah, penting untuk menimbang semua faktor ini sebelum membuat keputusan. Pertimbangkan situasi kewangan anda, keperluan masa depan, dan faktor lain seperti lokasi dan jenis hartanah yang anda inginkan. Selalu ingat, membuat keputusan yang tepat dalam pembiayaan rumah adalah langkah penting untuk mencapai impian memiliki rumah anda sendiri.

Untuk maklumat lebih lanjut dan panduan mengenai pembelian rumah menggunakan teknologi IBS, jangan lupa untuk melayari laman video kami yang menyediakan pelbagai sumber informasi berguna.

Dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, anda akan dapat membuat pilihan yang bijak dalam perjalanan anda menuju rumah impian.


dan gold HMmS8VJ orE unsplash scaled8. Soalan Lazim (FAQ)

1. Apakah Kriteria Kelayakan Utama untuk Pembiayaan LPPSA?

 • Jawapan: Pembiayaan LPPSA ditujukan untuk penjawat awam Malaysia dengan syarat seperti warganegara Malaysia, jawatan tetap, tidak bankrap, dan beberapa syarat lain yang berkaitan dengan kestabilan kewangan dan status pekerjaan.

2. Bolehkah Seseorang Dalam Sektor Swasta Memohon Pembiayaan LPPSA?

 • Jawapan: Tidak, pembiayaan LPPSA khusus untuk kakitangan sektor awam. Individu dalam sektor swasta boleh mempertimbangkan pembiayaan melalui bank konvensional.

3. Apakah Proses Permohonan Pembiayaan Bank?

 • Jawapan: Proses permohonan bank melibatkan bantuan Penasihat Jualan dan biasanya lebih cepat dan fleksibel, dengan penilaian berdasarkan pendapatan, skor kredit, dan nilai hartanah.

4. Bagaimanakah Jumlah Pembiayaan Ditentukan oleh LPPSA dan Bank?

 • Jawapan: LPPSA menentukan jumlah pembiayaan berdasarkan penilaian JPPH dan harga jual beli, sementara bank mengambil kira pendapatan, nilai pasaran hartanah, dan faktor kewangan lain.

5. Apakah Kos Tambahan yang Terlibat dalam Pembiayaan Rumah?

 • Jawapan: Pembiayaan LPPSA menawarkan pengecualian dari beberapa yuran seperti duti setem, manakala bank mungkin memerlukan pembayaran yuran tambahan terutama untuk pembeli rumah kedua dan seterusnya.

6. Berapakah Jangka Masa Kelulusan untuk Pembiayaan LPPSA Berbanding Bank?

 • Jawapan: Kelulusan pembiayaan LPPSA biasanya memakan masa yang lebih lama berbanding bank, yang cenderung mempunyai proses kelulusan yang lebih cepat.

7. Di Mana Saya Boleh Mendapatkan Maklumat Lanjut Mengenai Pembiayaan Rumah?