Hartanah

Permohonan Skim Pinjaman Perumahan (Bukan Kakitangan Kerajaan) : Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Tahun 2024

spacejoy WQ35C1ZqCPk unsplash

Permohonan Skim Pinjaman Perumahan (Bukan Kakitangan Kerajaan) : Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Tahun 2024
YouTube video

1. Pengenalan: Asas Permohonan Membina Rumah Atas Tanah Sendiri

Mengapa Membina Rumah Atas Tanah Sendiri Penting

Membina rumah atas tanah sendiri bukan sahaja melambangkan pencapaian peribadi tetapi juga memberi kebebasan dalam mendesain dan mengadaptasi rumah mengikut keperluan dan cita rasa pemilik. Di Malaysia, terdapat peningkatan minat dalam pembinaan rumah atas tanah sendiri, terutamanya bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian yang direka khas sesuai dengan gaya hidup mereka.

Maju Cekap Construction: Pilihan Utama Anda

Dalam perjalanan ini, Maju Cekap Construction menawarkan solusi ideal. Sebagai syarikat pembinaan rumah IBS terbaik di Malaysia, Maju Cekap Construction menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan termasuk LPPSA, Bank, KWSP, dan juga pembayaran tunai. Khusus untuk penjawat awam, mereka menawarkan Skim Zero Deposit yang memudahkan proses memiliki rumah impian. Untuk maklumat lebih lanjut, layari website mereka.

Menghubungi Maju Cekap Construction

Untuk menghubungi Maju Cekap Construction, boleh mengunjungi:

Jadual Pembiayaan oleh Maju Cekap Construction

Berikut adalah jadual yang menggambarkan pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction:

Pilihan Pembiayaan Keterangan
LPPSA Pinjaman perumahan untuk penjawat awam.
Bank Pelbagai pilihan pinjaman bank.
KWSP Pengeluaran akaun 2 untuk pembinaan rumah.
Tunai Opsyen pembayaran secara tunai.
Skim Zero Deposit Khusus untuk penjawat awam, tanpa deposit awal.

Dengan pengetahuan asas ini, pembaca dapat memahami kepentingan dan potensi membina rumah atas tanah sendiri. Selanjutnya, artikel akan membahas mengenai syarat kelayakan untuk membuat permohonan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan impian memiliki rumah idaman.


spacejoy w1ylyAGtdiA unsplash scaled

spacejoy w1ylyAGtdiA unsplash scaled

2. Syarat Kelayakan untuk Permohonan

Kriteria Asas untuk Pemohon

Untuk memulakan langkah pertama dalam membangun rumah impian anda, penting untuk memahami syarat kelayakan asas yang ditetapkan. Syarat ini bertujuan untuk memastikan pemohon memenuhi kriteria dasar sebelum melanjutkan dengan proses pembinaan rumah atas tanah sendiri.

Syarat Umum

Berikut adalah syarat asas yang perlu dipenuhi oleh pemohon:

 1. Kewarganegaraan: Pemohon dan pasangan mestilah warganegara Malaysia.
 2. Umur: Berumur antara 21 hingga 71 tahun.
 3. Status Pekerjaan dan Pendapatan: Bekerja dan mempunyai pendapatan tetap.
 4. Bukan Kakitangan Kerajaan: Pemohon tidak boleh menjadi kakitangan kerajaan atau pesara kerajaan.
 5. Status Kepemilikan Rumah: Belum mempunyai rumah.
 6. Pendapatan Isi Rumah: Jumlah pendapatan kasar isi rumah harus antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan.
 7. Kepemilikan Tanah: Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga.

Menghitung Kelayakan Pembiayaan

Untuk mempermudah pemohon dalam menghitung kelayakan pembiayaan mereka, Maju Cekap Construction menyediakan Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank di laman web mereka. Alat ini membantu pemohon menilai kemampuan kewangan mereka dalam pembiayaan pembinaan rumah.

Jadual Syarat Kelayakan

Di bawah ini adalah jadual ringkas mengenai syarat kelayakan yang harus dipenuhi:

Kriteria Syarat
Kewarganegaraan Warganegara Malaysia
Umur 21 hingga 71 tahun
Status Pekerjaan Bekerja dan mempunyai pendapatan tetap
Status Kepemilikan Rumah Belum mempunyai rumah
Pendapatan Isi Rumah RM1,000 hingga RM3,000 sebulan
Kepemilikan Tanah Memiliki tanah sendiri atau milik ahli keluarga

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, anda sudah satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan rumah impian atas tanah sendiri. Seterusnya, artikel akan mengupas lebih dalam mengenai pilihan pinjaman dan pembiayaan yang tersedia untuk membantu anda dalam perjalanan pembinaan rumah ini.


3. Pilihan Pinjaman dan Pembiayaan

Pelbagai Opsyen Pembiayaan untuk Projek Pembinaan Rumah

Memilih opsyen pembiayaan yang tepat adalah langkah penting dalam perjalanan membina rumah impian anda. Maju Cekap Construction menyediakan beberapa pilihan pembiayaan yang fleksibel, memastikan terdapat opsyen yang sesuai untuk setiap pemohon, dari penjawat awam hingga swasta.

Pilihan Pinjaman

Pilihan pinjaman yang disediakan oleh Maju Cekap Construction termasuk:

 1. LPPSA: Pinjaman perumahan khusus untuk penjawat awam. Ketahui lebih lanjut di Pinjaman Kerajaan LPPSA.
 2. Bank: Pelbagai pilihan pinjaman bank yang sesuai dengan keperluan pembiayaan anda.
 3. KWSP: Pilihan untuk menggunakan pengeluaran akaun 2 KWSP bagi pembinaan rumah. Lihat Pengeluaran Akaun 2 KWSP untuk maklumat lebih terperinci.
 4. Tunai: Pembayaran secara tunai untuk mereka yang memilih opsyen ini. Ketahui lebih lanjut di Bayaran Tunai.
 5. Skim Zero Deposit: Khusus untuk penjawat awam, skim ini memudahkan pemilik rumah tanpa memerlukan deposit awal.

Menghitung Pinjaman Perumahan Anda

Untuk membantu anda menghitung jumlah pinjaman yang anda perlukan, Maju Cekap Construction menyediakan Kalkulator Pinjaman Perumahan. Alat ini membolehkan anda menilai kemampuan anda dalam membayar balik pinjaman berdasarkan pendapatan dan komitmen kewangan anda.

Jadual Pilihan Pembiayaan

Di bawah ini adalah jadual ringkas mengenai pilihan pembiayaan yang disediakan oleh Maju Cekap Construction:

Pilihan Pembiayaan Deskripsi
LPPSA Pinjaman khusus untuk penjawat awam, dengan syarat dan ketentuan yang menarik.
Bank Pelbagai pilihan pinjaman bank sesuai dengan keperluan dan kemampuan pemohon.
KWSP Memungkinkan pengeluaran dari akaun 2 untuk pembinaan rumah.
Tunai Opsyen untuk membayar secara tunai, memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam pembiayaan.
Skim Zero Deposit Memudahkan penjawat awam memiliki rumah tanpa keperluan deposit awal.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai pilihan pembiayaan ini, anda kini dapat merancang dengan lebih baik untuk membina rumah idaman anda. Langkah seterusnya adalah memahami proses permohonan, yang akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya artikel ini.


spacejoy WQ35C1ZqCPk unsplash

spacejoy WQ35C1ZqCPk unsplash

4. Langkah-Langkah Membuat Permohonan

Proses Permohonan Langkah demi Langkah

Memulakan proses pembinaan rumah atas tanah sendiri memerlukan pemahaman yang baik tentang langkah-langkah yang terlibat. Ini tidak hanya memastikan kelancaran dalam setiap tahap, tetapi juga membantu dalam mempersiapkan dokumen dan keperluan yang diperlukan.

Langkah 1: Penentuan Kelayakan

Langkah pertama adalah menentukan kelayakan anda. Ini termasuk menilai status kewarganegaraan, umur, pendapatan, dan kepemilikan tanah. Anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank untuk membantu dalam penilaian ini.

Langkah 2: Memilih Opsyen Pembiayaan

Setelah menentukan kelayakan, langkah berikutnya adalah memilih opsyen pembiayaan yang paling sesuai. Ini termasuk memutuskan antara LPPSA, pinjaman bank, KWSP, tunai, atau Skim Zero Deposit. Rujuk semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA untuk lebih jelasnya.

Langkah 3: Pengumpulan Dokumen

Langkah ini melibatkan pengumpulan semua dokumen yang diperlukan untuk proses permohonan. Ini termasuk dokumen pengenalan diri, bukti pendapatan, dokumen tanah, dan sebagainya.

Langkah 4: Menghantar Permohonan

Setelah dokumen lengkap, hantar permohonan anda kepada Maju Cekap Construction. Anda boleh menghubungi mereka melalui halaman hubungi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Langkah 5: Tunggu Kelulusan

Setelah permohonan dihantar, proses kelulusan akan bermula. Ini mungkin mengambil beberapa waktu bergantung kepada kompleksitas dan keperluan projek.

Jadual Proses Permohonan

Berikut adalah jadual ringkas proses permohonan:

Langkah Tindakan
1 Penentuan Kelayakan
2 Memilih Opsyen Pembiayaan
3 Pengumpulan Dokumen
4 Menghantar Permohonan ke Maju Cekap Construction
5 Menunggu Proses Kelulusan

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan lebih teratur dan bersedia dalam proses permohonan pembinaan rumah atas tanah sendiri. Seterusnya, kita akan melihat kelebihan menggunakan teknologi IBS dalam pembinaan rumah, yang merupakan salah satu keutamaan Maju Cekap Construction.


5. Kelebihan Menggunakan Teknologi IBS dalam Pembinaan

Teknologi IBS: Inovasi dalam Pembinaan

Teknologi Pembinaan Berindustri (IBS) merupakan langkah inovatif dalam industri pembinaan. IBS menawarkan kelebihan signifikan dalam mempercepatkan proses pembinaan, meningkatkan kualiti binaan, dan mengurangkan impak alam sekitar. Maju Cekap Construction, sebagai pelopor dalam teknologi IBS, menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan keberkesanan dalam pembinaan rumah.

Mengapa Memilih IBS

 1. Pembinaan yang Lebih Pantas: Menggunakan panel siap pasang yang mengurangkan masa pembinaan.
 2. Kualiti Binaan Lebih Terjamin: Proses pengawalan kualiti yang ketat semasa pembuatan panel.
 3. Efisiensi Kos: Pengurangan sisa bahan dan penggunaan tenaga yang lebih rendah.
 4. Pengurangan Impak Alam Sekitar: Lebih mesra alam dengan penggunaan bahan yang berkesan dan pengurangan sisa.

Maju Cekap Construction dan IBS

Maju Cekap Construction menawarkan pelbagai opsyen pembinaan menggunakan teknologi IBS. Ini termasuk penggunaan panel IBS untuk pelbagai jenis reka bentuk rumah, yang memastikan kualiti dan kecepatan pembinaan. Untuk maklumat lebih lanjut, kunjungi kelebihan panel IBS.

Pilihan Panel IBS oleh Maju Cekap Construction

Maju Cekap Construction menyediakan pelbagai jenis panel IBS, masing-masing dengan kelebihannya:

Jenis Panel IBS

 1. Single Wall Panel: Untuk dinding luar dan dalam yang kuat dan tahan lama.
 2. Security Door (Front Door & Back Door): Pintu keselamatan yang terintegrasi dengan panel IBS, lihat Security Door Front Door dan Security Door Back Door.
 3. Spesifikasi Panel IBS: Untuk spesifikasi lebih terperinci, rujuk spesifikasi rumah.

Dengan memahami kelebihan teknologi IBS dan pilihan panel yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction, anda dapat membuat keputusan bijak dalam pembinaan rumah anda. Ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang memilih teknologi yang sesuai dengan keperluan dan cita-cita pembinaan anda. Selanjutnya, kita akan melihat kepada pilihan reka bentuk dan pelan rumah yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction.


spacejoy x3mSC1WnWhc unsplash scaled

spacejoy x3mSC1WnWhc unsplash scaled

6. Pilihan Reka Bentuk dan Pelan Rumah

Memilih Reka Bentuk Rumah Idaman Anda

Memiliki pilihan dalam reka bentuk dan pelan rumah adalah aspek penting dalam membina rumah impian. Maju Cekap Construction menawarkan pelbagai pilihan reka bentuk yang disesuaikan dengan keperluan dan gaya hidup pelanggan, memberi fleksibilitas untuk memilih rumah yang sesuai dengan impian dan keperluan mereka.

Reka Bentuk Rumah 1 Tingkat

 1. Rumah 1 Tingkat – 1400sqf: Ideal untuk keluarga kecil, dengan ruang yang selesa. Lihat lebih lanjut di rumahibs.com/1-tingkat-1400sqf/.
 2. Rumah 1 Tingkat – 2000sqf: Lebih luas, cocok untuk keluarga yang sedang berkembang. Kunjungi rumahibs.com/1-tingkat-2000sqf/.
 3. Rumah 1 Tingkat – 4000sqf: Luas dan mewah, untuk mereka yang menginginkan ruang tambahan. Informasi lanjut di rumahibs.com/1-tingkat-4000sqf/.

Reka Bentuk Rumah 2 Tingkat

 1. Rumah 2 Tingkat – 2000sqf: Desain modern, sempurna untuk gaya hidup kontemporari. Detail di rumahibs.com/2-tingkat-2000sqf/.
 2. Rumah 2 Tingkat – 3000sqf: Ruang yang lebih besar, sesuai untuk keperluan keluarga besar. Lihat rumahibs.com/2-tingkat-3000sqf/.
 3. Rumah 2 Tingkat – 4000sqf: Kemewahan dan kebesaran, untuk gaya hidup yang eksklusif. Maklumat lebih di rumahibs.com/2-tingkat-4000sqf/.

Jadual Pilihan Reka Bentuk Rumah

Berikut adalah jadual yang menyenaraikan pilihan reka bentuk rumah yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction:

Jenis Rumah Keluasan Deskripsi Link
Rumah 1 Tingkat 1400sqf Ideal untuk keluarga kecil. rumahibs.com/1-tingkat-1400sqf/
Rumah 1 Tingkat 2000sqf Lebih luas, cocok untuk keluarga yang berkembang. rumahibs.com/1-tingkat-2000sqf/
Rumah 1 Tingkat 4000sqf Luas dan mewah. rumahibs.com/1-tingkat-4000sqf/
Rumah 2 Tingkat 2000sqf Desain modern untuk gaya hidup kontemporari. rumahibs.com/2-tingkat-2000sqf/
Rumah 2 Tingkat 3000sqf Ruang yang lebih besar untuk keluarga besar. rumahibs.com/2-tingkat-3000sqf/
Rumah 2 Tingkat 4000sqf Kemewahan dan kebesaran. rumahibs.com/2-tingkat-4000sqf/

Dengan pelbagai pilihan reka bentuk dan pelan rumah yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction, anda pasti akan menemukan desain yang sesuai dengan keinginan dan keperluan anda. Selanjutnya, kita akan melihat proses pembinaan dan tempoh masa yang diperlukan untuk membina rumah impian anda.


7. Proses Pembinaan dan Tempoh Masa

Mengerti Proses Pembinaan Rumah

Proses pembinaan rumah adalah perjalanan yang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang teliti. Memahami proses dan jangka waktu yang terlibat sangat penting untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Maju Cekap Construction, dengan pengalaman luasnya dalam pembinaan rumah IBS, menawarkan proses yang efisien dan berkualiti.

Langkah Demi Langkah dalam Proses Pembinaan

 1. Pembinaan Asas: Pembinaan asas adalah langkah pertama yang melibatkan kerja-kerja tanah dan penyiapan asas rumah.
 2. Pemasangan Struktur: Menggunakan teknologi IBS, struktur rumah dipasang dengan cepat dan efisien.
 3. Kerja-kerja Elektrik dan Pendawaian: Pemasangan sistem elektrik, pendawaian, dan saluran air.
 4. Pembinaan Dinding dan Bumbung: Pemasangan dinding dan bumbung sesuai dengan reka bentuk yang dipilih.
 5. Kerja Penyiapan: Meliputi cat, pasang tiles, dan kerja-kerja penyiapan akhir.

Tempoh Masa Pembinaan

Tempoh masa pembinaan rumah bergantung pada beberapa faktor, termasuk kompleksitas reka bentuk dan keadaan cuaca. Berikut adalah anggaran jangka waktu untuk setiap tahap:

Tahap Pembinaan Tempoh Masa Anggaran
Pembinaan Asas 1-2 bulan
Pemasangan Struktur 2-3 bulan
Kerja-kerja Elektrik 1 bulan
Pembinaan Dinding 2 bulan
Kerja Penyiapan 1-2 bulan

Memantau Proses Pembinaan

Maju Cekap Construction menyediakan kemudahan untuk memantau proses pembinaan melalui lokasi projek. Pelanggan dapat mengakses informasi terkini mengenai kemajuan pembinaan rumah mereka.

Proses pembinaan rumah memerlukan komitmen dan kesabaran, tetapi dengan bantuan dan kepakaran dari Maju Cekap Construction, pengalaman tersebut akan menjadi lebih lancar dan memuaskan. Langkah terakhir artikel ini akan membahas mengenai cara menghubungi Maju Cekap Construction dan pertanyaan lanjut yang mungkin anda miliki.


spacejoy XM miHibz64 unsplash scaled

spacejoy XM miHibz64 unsplash scaled

8. Hubungi Kami dan Pertanyaan Lanjut

Maju Cekap Construction: Sentiasa Sedia Membantu

Maju Cekap Construction komited untuk memberikan perkhidmatan terbaik dan memastikan pengalaman pembinaan rumah yang lancar untuk setiap pelanggan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Cara Menghubungi

Untuk keterangan lebih lanjut atau untuk berbincang mengenai projek pembinaan rumah anda, berikut adalah cara-cara untuk menghubungi Maju Cekap Construction:

 1. Telefon: Hubungi kami di 016-3547300 untuk berbual secara langsung dengan perwakilan kami.
 2. Website: Kunjungi rumahibs.com untuk informasi lebih terperinci mengenai perkhidmatan dan projek kami.
 3. Media Sosial: Ikuti kami di TikTokFacebook, dan Instagram untuk update terkini dan interaksi lebih dekat.

Halaman FAQ dan Permintaan Sebutharga

 • Untuk jawapan bagi soalan-soalan umum, sila rujuk ke halaman FAQ kami.
 • Jika anda ingin mendapatkan sebutharga untuk projek pembinaan rumah anda, sila kunjungi my quotation untuk memulakan prosesnya.

Jadual Cara Menghubungi Maju Cekap Construction

Berikut adalah ringkasan cara-cara untuk menghubungi Maju Cekap Construction:

Kaedah Butiran Kontak
Telefon 016-3547300
Website https://majugroup.my
TikTok https://www.tiktok.com/@rumahibs
Facebook https://fb.com/rumahibsdotcom
Instagram https://instagram.com/rumahibs.com

Dengan sumber dan sokongan yang disediakan oleh Maju Cekap Construction, anda dapat memulakan perjalanan pembinaan rumah impian dengan keyakinan dan kepastian. Kami di sini untuk membantu anda di setiap langkah, menjadikan impian rumah anda menjadi kenyataan.