Jalan Gajah 2, Kubu Gajah

Projek Pembinaan Rumah IBS

Setiap rumah yang dibina didatangkan bersama jaminan struktur selama 12 bulan.

Tahun 2020
Client Encik Samsuddin