Pinjaman LPPSA

Proses Permohonan: Langkah-langkah Mudah untuk Memohon Pinjaman LPPSA

67 soi7mvik

Proses Permohonan: Langkah-langkah Mudah untuk Memohon Pinjaman LPPSA

 

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

YouTube video

 

1. Apakah syarat-syarat asas untuk memohon pinjaman LPPSA?

Untuk memastikan proses permohonan pinjaman LPPSA berjalan lancar, terdapat beberapa syarat asas yang mesti dipatuhi oleh pemohon. Ini penting untuk mengelakkan sebarang rintangan yang boleh menjejaskan kelulusan pinjaman.

Syarat Asas:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Pekerjaan tetap atau kontrak
 • Gaji minima yang ditetapkan

Berikut adalah beberapa tips untuk memudahkan proses permohonan:

 1. Pastikan Dokumen Lengkap: Sediakan semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, dan lain-lain.
 2. Semak Kelayakan: Gunakan kalkulator kelayakan LPPSA untuk mengetahui jumlah pinjaman yang boleh dipohon.
 3. Rujuk Kontraktor Berpengalaman: Pilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman untuk mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti.

Tabel Syarat dan Dokumen yang Diperlukan:

Dokumen Keterangan
Kad Pengenalan Salinan Kad Pengenalan
Slip Gaji Slip Gaji 3 Bulan Terkini
Penyata Bank Penyata Bank 3 Bulan Terkini

Semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA adalah langkah yang bijak sebelum memulakan proses permohonan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan dokumentasi yang diperlukan, anda boleh merujuk ke FAQ kami.

Apakah anda mempunyai sebarang pertanyaan lagi mengenai syarat permohonan pinjaman LPPSA? Sila hubungi kami di 016-3547300 atau lawati laman web kami untuk maklumat lebih lanjut.

2. Bagaimanakah Proses Permohonan Pinjaman LPPSA?

Memohon pinjaman perumahan melalui LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) bukanlah suatu proses yang rumit jika anda tahu langkah-langkah yang perlu diambil. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memudahkan anda dalam proses permohonan ini.

Langkah-langkah Proses Permohonan:

 1. Kunjungi Laman Web LPPSA atau Pejabat Berdekatan: Anda boleh membuat permohonan secara online atau mengunjungi pejabat LPPSA.
 2. Mengisi Borang Permohonan: Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan sah.
 3. Hantar Dokumen yang Diperlukan: Dokumen-dokumen ini boleh termasuk slip gaji, salinan kad pengenalan, dan lain-lain. Anda boleh rujuk ke senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA.
 4. Pemeriksaan Kredit: LPPSA akan menjalankan semakan kredit untuk menentukan kelayakan anda. Anda juga boleh menggunakan kalkulator LPPSA untuk mendapatkan gambaran awal.
 5. Penilaian Hartanah oleh Pakar: Jika anda merancang untuk bina rumah atas tanah sendiri, penilaian hartanah oleh pakar akan dijalankan.
 6. Penerimaan Tawaran: Sekiranya lulus, anda akan menerima tawaran pinjaman dari LPPSA.
 7. Penandatanganan Perjanjian: Setelah menyetujui terma dan syarat, perjanjian akan ditandatangani.
 8. Pembayaran dan Penyerahan: Proses ini termasuklah pembayaran down payment, jika ada, dan penyerahan kunci rumah.

Tabel Proses Permohonan:

Langkah Tempoh Masa Keterangan
Mengisi Borang 1 Hari Mengisi maklumat asas
Hantar Dokumen 1-3 Hari Melengkapkan dokumen yang diperlukan
Semakan Kredit 5-7 Hari Menentukan kelayakan
Penilaian Hartanah 1-2 Minggu Dilakukan oleh pakar
Penandatanganan 1 Hari Menandatangani perjanjian
Pembayaran & Penyerahan Sebaik sahaja Down payment dan penyerahan kunci

Memastikan anda memilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman juga adalah langkah penting dalam mendapatkan kelulusan pinjaman LPPSA. Mereka akan membantu dalam memastikan proses pembinaan rumah anda berjalan lancar.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami di 016-3547300 atau lawati laman web kami.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

3. Apa Dokumentasi yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman LPPSA?

Salah satu aspek penting dalam proses permohonan pinjaman LPPSA adalah dokumentasi. Dokumen yang lengkap dan tepat akan mempercepatkan kelulusan pinjaman anda. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diperlukan:

Senarai Dokumen Utama:

 1. Borang Permohonan: Yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
 2. Salinan Kad Pengenalan: Salinan kad pengenalan bagi pemohon dan pasangan, jika berkahwin.
 3. Slip Gaji: Salinan slip gaji terkini untuk 3 bulan terakhir.
 4. Penyata Bank: Penyata akaun bank untuk 3 bulan terakhir.
 5. Surat Tawaran: Surat tawaran beli atau jual beli hartanah.
 6. Laporan CCRIS: Ini untuk mengetahui sejarah kredit pemohon.

Berikut adalah tabel ringkasan untuk dokumentasi:

Jenis Dokumen Tujuan
Borang Permohonan Mengetahui detail pemohon
Salinan Kad Pengenalan Verifikasi identiti
Slip Gaji Menilai keupayaan kewangan
Penyata Bank Menilai aliran tunai
Surat Tawaran Verifikasi transaksi hartanah
Laporan CCRIS Menilai sejarah kredit

Sebelum memulakan proses permohonan, adalah disyorkan untuk melakukan semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA dan menggunakan kalkulator LPPSA untuk estimasi awal. Selain itu, jika anda merancang untuk bina rumah, pastikan juga untuk mendapatkan kontraktor rumah ibs yang terpercaya dan berpengalaman untuk memastikan kelulusan pinjaman anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau perlukan maklumat lebih lanjut, sila hubungi kami melalui nombor telefon 016-3547300 atau layari laman web kami.

 

4. Berapa Lama Tempoh Proses Kelulusan Pinjaman LPPSA?

Proses kelulusan pinjaman perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk kelengkapan dokumen, kreditabiliti pemohon, dan juga kompleksiti transaksi hartanah itu sendiri. Berikut adalah penerangan mengenai tempoh waktu yang mungkin diperlukan:

Rangkaian Tempoh Kelulusan:

 1. Semakan Awal (1-3 Hari): Fasa ini melibatkan pengesahan maklumat dan dokumen yang diberikan oleh pemohon.
 2. Penilaian Kredit (Hingga 7 Hari): Fasa ini melibatkan semakan kredit dan kelayakan pemohon. Anda boleh juga melakukan semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA sebagai langkah awal.
 3. Laporan Penilaian (1-2 Minggu): Jika hartanah perlu dinilai, ini akan mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu.
 4. Kelulusan Akhir (2-4 Minggu): Ini adalah masa yang diperlukan untuk mendapatkan kelulusan rasmi dari LPPSA.

Tabel Tempoh Kelulusan:

Fasa Tempoh Masa Keterangan
Semakan Awal 1-3 Hari Verifikasi dokumen dan maklumat
Penilaian Kredit Hingga 7 Hari Semakan kelayakan
Laporan Penilaian 1-2 Minggu Penilaian hartanah
Kelulusan Akhir 2-4 Minggu Kelulusan rasmi dari LPPSA

Ada baiknya anda memilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman untuk memudahkan proses kelulusan ini. Selain itu, memastikan anda telah melakukan kajian dan menggunakan kalkulator LPPSA juga akan membantu dalam mempercepatkan proses.

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami di 016-3547300 atau melayari laman web kami.

 

2 Skim Zero Deposit

 

5. Adakah Terdapat Had Umur untuk Memohon Pinjaman LPPSA?

Had umur adalah salah satu faktor yang seringkali menjadi kebimbangan para pemohon pinjaman perumahan, terutamanya dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Berikut adalah maklumat mengenai had umur yang berlaku:

Had Umur Mengikut Kriteria:

 1. Had Umur Minimum: Umumnya, had umur minimum untuk memohon pinjaman adalah 18 tahun.
 2. Had Umur Maksimum: Untuk pinjaman LPPSA, had umur maksimum adalah biasanya sehingga 60 tahun. Ini boleh berbeza bergantung pada terma dan syarat tertentu.

Tabel Had Umur:

Had Umur Batasan Umur Keterangan
Had Umur Minimum 18 Tahun Pemohon perlu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
Had Umur Maksimum 60 Tahun Pemohon perlu menyelesaikan pinjaman sebelum mencapai umur 60 tahun

Sebelum memohon, pastikan anda telah melakukan semakan kelayakan pinjaman bank LPPSA dan menggunakan kalkulator kelayakan LPPSA untuk mendapatkan gambaran kasar. Jika anda berencana membina rumah atas tanah sendiri, memilih kontraktor rumah yang berpengalaman juga sangat membantu dalam memudahkan proses kelulusan.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atau maklumat tambahan, sila hubungi kami di nombor 016-3547300 atau kunjungi laman web kami.

6. Bagaimanakah Kadar Faedah Pinjaman LPPSA Dikira?

Pengiraan kadar faedah adalah salah satu aspek yang paling penting untuk dipahami sebelum memohon pinjaman perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Berikut adalah informasi terperinci mengenai cara pengiraan kadar faedah:

Jenis Kadar Faedah:

 1. Kadar Faedah Tetap: Kadar faedah yang akan tetap sepanjang tempoh pinjaman.
 2. Kadar Faedah Berubah: Kadar faedah yang boleh berubah-ubah berdasarkan kondisi pasaran.

Tabel Pengiraan Kadar Faedah:

Jenis Kadar Faedah Keterangan Contoh
Kadar Faedah Tetap Kadar tetap sepanjang tempoh pinjaman 4.5% setahun
Kadar Faedah Berubah Kadar berubah mengikut pasaran BLR + 1%

Untuk memahami lebih lanjut, anda boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan atau kalkulator LPPSA untuk simulasi pengiraan. Selain itu, semakan kelayakan pinjaman juga akan memberikan anda gambaran lebih awal tentang kemungkinan kelulusan.

Jika anda merancang untuk membina rumah atau membeli rumah 1 tingkat atau rumah 2 tingkat, memilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman akan memberikan kelebihan tambahan dalam kelulusan pinjaman anda.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atau maklumat lebih detail, sila hubungi kami di 016-3547300 atau kunjungi laman web kami.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

7. Apakah Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman LPPSA?

Persediaan dokumen adalah langkah kritikal dalam proses memohon pinjaman perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Memastikan semua dokumen disediakan dengan betul akan membantu mempercepatkan proses kelulusan. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diperlukan:

Senarai Dokumen Wajib:

 1. Salinan Kad Pengenalan: Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika ada).
 2. Slip Gaji Terkini: Slip gaji terkini 3 bulan.
 3. Penyata KWSP: Penyata kecicilan KWSP terkini.
 4. Borang J: Borang J atau dokumen cukai pendapatan yang disahkan.

Tabel Dokumen Pinjaman:

Dokumen Keterangan
Salinan Kad Pengenalan Diperlukan untuk verifikasi identiti
Slip Gaji Terkini Menunjukkan pendapatan bulanan
Penyata KWSP Untuk verifikasi simpanan KWSP
Borang J Menunjukkan rekod cukai pendapatan

Sebelum memohon, pastikan anda sudah melakukan semakan kelayakan pinjaman dan menggunakannya sebagai panduan awal. Anda juga boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan untuk membuat simulasi.

Apabila anda berhasrat untuk membina rumah atas tanah sendiri atau membeli rumah 1 tingkat atau rumah 2 tingkat, memilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman akan mempermudah proses kelulusan pinjaman anda.

Jika anda memerlukan bantuan atau maklumat lebih lanjut, jangan segan untuk menghubungi kami di 016-3547300 atau melalui laman web kami.

Kesimpulan

Memohon pinjaman perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah proses yang memerlukan perancangan dan persediaan yang teliti. Mulai dari memahami jenis pinjaman LPPSA, kriteria kelayakan, hingga ke dokumen yang diperlukan, setiap aspek memainkan peranan penting dalam memastikan kelulusan pinjaman anda.

Jika anda berhasrat untuk membina rumah atas tanah sendiri atau berminat dengan rumah 1 tingkat atau rumah 2 tingkat, memilih kontraktor rumah ibs yang berpengalaman akan mempermudah proses kelulusan pinjaman anda. Alat seperti kalkulator pinjaman perumahan dan semakan kelayakan pinjaman di laman web kami juga dapat membantu anda mendapatkan gambaran awal mengenai kemungkinan kelulusan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, sila hubungi kami di 016-3547300 atau kunjungi laman web kami untuk informasi lebih terperinci. Kami di Masjaya Eco Construction akan dengan senang hati membantu anda dalam merangka rencana perumahan impian anda.

 

Kontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero Deposit
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor