Hartanah

Rumah Mesra Rakyat: Peluang Kediaman Mampu Milik untuk Keluarga Berpendapatan Rendah

DALL·E 2023 10 16 13.52.52 Photo of a beautifully constructed modern house on a piece of land with a lush green garden

Rumah Mesra Rakyat: Peluang Kediaman Mampu Milik untuk Keluarga Berpendapatan Rendah


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


1. Pengenalan

Selamat datang ke dunia Rumah Mesra Rakyat, sebuah inisiatif yang membuka pintu kepada kediaman mampu milik untuk keluarga berpendapatan rendah di Malaysia. Dalam era di mana harga harta tanah semakin meningkat, memiliki sebuah rumah sendiri boleh menjadi satu cabaran yang besar. Namun, dengan adanya program ini, impian memiliki rumah sendiri bukan lagi satu angan-angan.

Apa Itu Rumah Mesra Rakyat?

Rumah Mesra Rakyat adalah sebuah program yang diwujudkan untuk membantu mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM 5,000 sebulan. Program ini khusus untuk mereka yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah yang usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri. Program ini dijalankan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Tempatan Malaysia.

Tujuan Program Ini

Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan setiap keluarga Malaysia, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah, mempunyai akses kepada kediaman yang selesa dan selamat. Ini adalah sejajar dengan visi negara untuk meningkatkan kualiti hidup rakyatnya.

Siapa Yang Layak Memohon?

Kriteria kelayakan adalah sangat penting dalam program ini. Antara syarat-syarat utama adalah pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 5,000, pemohon dan pasangan tidak mempunyai harta tanah, dan tanah cadangan mestilah bebas dari gadai janji atau bebanan lain.

Kenapa Anda Perlu Tahu Tentang Program Ini?

Jika anda adalah seorang yang sedang mencari peluang untuk memiliki rumah sendiri tetapi terhad dengan pendapatan, maka program ini adalah untuk anda. Dengan bantuan kewangan dan sokongan dari pihak kerajaan, anda kini boleh membina rumah idaman anda tanpa perlu memikirkan kos yang tinggi.

Untuk maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan dan proses permohonan, anda boleh merujuk kepada FAQ kami atau hubungi kami untuk sebarang pertanyaan.


DALL·E 2023 10 19 15.49.08 Photo of a beautiful newly constructed home in Malaysia with a garden in the foreground

2. Objektif Program

Program Rumah Mesra Rakyat bukan sekadar sebuah inisiatif perumahan biasa. Ia adalah sebuah misi yang dijalankan dengan penuh dedikasi untuk membantu rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Berikut adalah beberapa objektif utama program ini:

Bantuan kepada Keluarga Berpendapatan Rendah

Salah satu objektif utama program ini adalah untuk memberikan bantuan kewangan dan teknikal kepada keluarga berpendapatan rendah. Ini termasuklah subsidi pembinaan sebanyak RM 20,000 dan pembiayaan yang disediakan oleh SPNB. Ini membolehkan keluarga berpendapatan rendah memiliki rumah yang selesa tanpa perlu memikirkan beban kewangan yang berat.

Membantu Mereka yang Tidak Mempunyai Rumah atau Tinggal di Rumah yang Usang

Program ini juga bertujuan untuk membantu mereka yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah yang usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri. Ini adalah peluang besar bagi mereka untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka dan keluarga.

Menyediakan Kediaman yang Berkualiti

Tidak cukup dengan hanya menyediakan rumah, program ini juga memastikan bahawa rumah-rumah yang dibina adalah berkualiti dan memenuhi keperluan asas sebuah kediaman. Setiap rumah dalam program ini mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air, dengan saiz keseluruhan sekitar 750 kaki persegi.

Memudahkan Proses Pemilikan Rumah

Melalui kaedah pembiayaan yang disediakan oleh SPNB dan sistem pembayaran melalui BSN/Bank Islam dan Jompay, proses memiliki rumah menjadi lebih mudah dan sistematik. Ini memudahkan pemohon untuk menguruskan pembayaran bulanan dan lain-lain aspek kewangan.

Membangun Komuniti yang Lebih Baik

Dengan adanya lebih banyak rumah yang berkualiti dan mampu milik, kita juga akan melihat pembangunan komuniti yang lebih harmoni dan sejahtera. Ini akan membawa kepada pembangunan sosioekonomi yang lebih mampan di masa akan datang.

Untuk lebih memahami bagaimana anda boleh memanfaatkan program ini, sila layari Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank kami.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

3. Teknik dan Ciri-ciri Program

Program Rumah Mesra Rakyat tidak hanya menawarkan rumah kepada rakyat Malaysia, tetapi juga memastikan bahawa proses dari permohonan hingga pembinaan rumah adalah lancar dan sistematik. Berikut adalah beberapa teknik dan ciri-ciri yang menjadikan program ini unik:

Kaedah Permohonan

Permohonan untuk program ini boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web SPNB. Ini memudahkan proses dan mempercepatkan kelulusan. Selain itu, maklum balas akan diberikan dalam tempoh 3 bulan, dan kelulusan adalah tertakluk kepada peruntukan tahunan.

Saiz dan Harga Rumah

Setiap rumah dalam program ini mempunyai saiz sekitar 750 kaki persegi, dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Harga rumah adalah RM 75,000 di Semenanjung Malaysia, RM 85,000 di pulau-pulau di Semenanjung Malaysia, dan bermula dari RM 75,000 di Sabah dan Sarawak.

Subsidi Pembinaan

Salah satu ciri menarik program ini adalah subsidi pembinaan sebanyak RM 20,000 yang diberikan kepada setiap pemohon yang berjaya. Ini membantu mengurangkan beban kewangan dan menjadikan rumah ini lebih mampu milik.

Metodologi Pembiayaan

Pembiayaan dan kutipan ditentukan oleh SPNB, dan pembayaran boleh dibuat melalui BSN/Bank Islam dan sistem Jompay. Ini memudahkan pengurusan kewangan dan memastikan bahawa semua transaksi adalah selamat dan sah.

Keamanan dan Dokumentasi Perjanjian

Semua dokumentasi perjanjian dan keamanan adalah ditangani oleh firma guaman yang berdaftar dengan SPNB. Ini memastikan bahawa semua prosedur adalah mengikut undang-undang dan meminimakan risiko kepada pemohon.

Pelaksanaan dan Pembinaan

Kontraktor yang terlibat dalam program ini adalah dari Gred G1 hingga G7 dan mestilah berdaftar dengan SPNB dan CIDB. Ini memastikan bahawa semua kerja pembinaan adalah berkualiti dan mematuhi standard industri.

Dengan semua ciri-ciri dan teknik ini, program Rumah Mesra Rakyat benar-benar menawarkan peluang yang sangat baik untuk memiliki rumah sendiri. Untuk maklumat lebih lanjut atau sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami atau rujuk kepada FAQ kami.


DALL·E 2023 10 17 17.45.25 Photo of a contemporary home exterior after renovation with fresh paint landscaped garden and a pathway leading to the entrance

4. Syarat Kelayakan

Mendapatkan rumah idaman melalui program Rumah Mesra Rakyat adalah satu langkah yang besar, tetapi sebelum itu, ada beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

Kriteria Umur

Pemohon mestilah berumur antara 18 hingga 65 tahun. Ini adalah untuk memastikan bahawa pemohon adalah cukup matang dan bertanggungjawab untuk memiliki dan menjaga sebuah rumah.

Pendapatan Bulanan

Salah satu syarat utama adalah pendapatan bulanan keseluruhan isi rumah tidak boleh melebihi RM 5,000. Ini adalah untuk memastikan bahawa program ini benar-benar membantu mereka yang memerlukan bantuan kewangan.

Status Harta Tanah

Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki sebarang harta tanah atau mempunyai rumah yang usang atau rosak. Ini adalah untuk memastikan bahawa bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang memerlukannya.

Tanah Cadangan

Tanah yang dicadangkan untuk pembinaan rumah mestilah bebas dari gadai janji, bebanan, atau sekatan lain. Jika pemohon bukan pemilik tanah tersebut, kebenaran dari pemilik tanah mestilah diperolehi.

Saiz Tanah

Saiz tanah yang dicadangkan mestilah tidak kurang dari 3,000 kaki persegi. Ini adalah untuk memastikan bahawa rumah yang akan dibina adalah memadai dan selesa untuk sebuah keluarga.

Dokumen Sokongan

Pemohon perlu menyediakan dokumen sokongan seperti kad pengenalan, slip gaji terkini, dan surat pengesahan dari Ketua Kampung atau Pegawai Profesional Kelas A untuk memastikan bahawa semua syarat kelayakan dipenuhi.

Penama Kedua

Jika pemohon berumur lebih dari 42 tahun, penama kedua yang berumur antara 18 hingga 43 tahun perlu disenaraikan. Ini adalah untuk tujuan insurans dan pembayaran bulanan.

Memenuhi semua syarat ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan rumah idaman anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai syarat kelayakan atau proses permohonan, anda boleh merujuk kepada FAQ kami atau hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.


2 Skim Zero Deposit

5. Proses Permohonan

Setelah memahami syarat kelayakan, langkah seterusnya adalah memahami proses permohonan untuk program Rumah Mesra Rakyat. Proses ini dirancang untuk memastikan bahawa semua pemohon memenuhi kriteria dan memudahkan mereka dalam mendapatkan rumah idaman.

Dokumen yang Diperlukan

Sebelum memulakan proses permohonan, pastikan anda telah menyediakan dokumen-dokumen berikut:

 • Kad Pengenalan (untuk pemohon dan penama kedua)
 • Slip gaji terkini atau bukti pendapatan
 • Surat pengesahan dari Ketua Kampung atau Pegawai Profesional Kelas A
 • Dokumen berkaitan tanah (jika ada)

Langkah-langkah Memohon

 1. Mengisi Borang Permohonan: Borang permohonan boleh didapati di laman web SPNB atau di pejabat SPNB berhampiran. Isi borang dengan lengkap dan tepat.
 2. Menghantar Dokumen: Hantar borang permohonan bersama dokumen sokongan ke pejabat SPNB atau melalui emel.
 3. Pemeriksaan dan Pengesahan: SPNB akan memeriksa dan mengesahkan maklumat yang diberikan. Ini mungkin termasuk lawatan ke lokasi tanah yang dicadangkan.
 4. Pemberitahuan Kelulusan: Pemohon akan diberitahu mengenai status permohonan mereka dalam tempoh 3 bulan.
 5. Pembinaan Rumah: Jika permohonan berjaya, proses pembinaan rumah akan bermula. Ini termasuk pelantikan kontraktor dan pelaksanaan projek.

Tempoh Masa untuk Mendapat Maklum Balas

Biasanya, maklum balas akan diberikan dalam tempoh 3 bulan selepas permohonan diterima. Walau bagaimanapun, ini boleh berbeza bergantung kepada jumlah permohonan dan peruntukan tahunan.

Apa yang Perlu Dilakukan Selepas Kelulusan?

Selepas mendapat kelulusan, pemohon perlu menyiapkan tapak dan menyediakan keperluan asas seperti bekalan air dan elektrik. Pembayaran juga perlu dibuat mengikut jadual yang ditetapkan.

Dengan memahami proses permohonan ini, anda akan lebih bersedia untuk mengambil langkah pertama menuju rumah idaman anda. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh merujuk kepada Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank kami atau hubungi kami untuk sebarang pertanyaan.


DALL·E 2023 10 17 12.22.20 Photo of a DIY workspace with various tools spread out on a wooden table a blueprint of a house and safety equipment like a helmet and gloves

6. Tanggungjawab Pemohon (Jika Lulus)

Tahniah, anda telah berjaya dalam permohonan anda untuk program Rumah Mesra Rakyat! Namun, kelulusan ini juga membawa beberapa tanggungjawab yang perlu anda penuhi. Berikut adalah beberapa tanggungjawab utama yang perlu anda ambil perhatian:

Persediaan Tapak

Sebagai pemohon yang berjaya, anda bertanggungjawab untuk menyediakan tapak yang sesuai untuk pembinaan rumah. Tapak ini mestilah bebas dari sebarang gadai janji atau bebanan dan mestilah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh SPNB.

Bekalan Air dan Elektrik

Anda juga perlu memastikan bahawa bekalan air dan elektrik disediakan sebelum proses pembinaan bermula. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa proses pembinaan berjalan lancar dan mengikut jadual.

Pembayaran Bulanan

Sebagai pemilik rumah baru, anda akan mempunyai tanggungjawab untuk membuat pembayaran bulanan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pembayaran ini boleh dibuat melalui BSN/Bank Islam atau sistem JomPay, memudahkan anda untuk menguruskan kewangan anda.

Pemeliharaan Rumah

Setelah rumah siap dibina, tanggungjawab anda tidak berakhir di situ. Anda perlu memastikan bahawa rumah anda sentiasa dalam keadaan baik dan mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan.

Pematuhan Terhadap Peraturan dan Undang-undang

Selain dari tanggungjawab-tanggungjawab di atas, anda juga perlu mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan kepemilikan rumah. Ini termasuklah membayar cukai tanah, mematuhi peraturan perancangan bandar, dan lain-lain.

Penyediaan Dokumen dan Maklumat Tambahan

Jika diminta, anda mungkin perlu menyediakan dokumen atau maklumat tambahan untuk tujuan audit atau pemeriksaan oleh pihak berkuasa.

Dengan memahami dan mematuhi semua tanggungjawab ini, anda tidak hanya akan menikmati manfaat memiliki rumah sendiri tetapi juga akan membantu dalam menjayakan program ini untuk manfaat rakyat Malaysia yang lain. Untuk maklumat lebih lanjut atau sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami atau merujuk kepada FAQ kami.


3 Spesifikasi Rumah

7. Cara Membayar Pinjaman

Setelah memahami tanggungjawab sebagai pemilik rumah baru melalui program Rumah Mesra Rakyat, langkah seterusnya adalah memahami bagaimana untuk menguruskan pembayaran pinjaman anda. Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh digunakan:

Melalui BSN/Bank Islam

Sebagai salah satu kaedah utama, anda boleh membuat pembayaran bulanan anda melalui BSN atau Bank Islam. Anda hanya perlu pergi ke cawangan bank berhampiran dan memberikan maklumat pinjaman anda untuk melakukan transaksi.

Melalui JomPay

Jika anda lebih selesa melakukan transaksi dalam talian, JomPay adalah pilihan yang sangat baik. Anda boleh menambahkan kod JomPay yang diberikan oleh SPNB ke dalam akaun bank anda dan melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat.

Kod Pembayaran Mengikut Negeri

Setiap negeri mempunyai kod pembayaran yang berbeza-beza. Pastikan anda memasukkan kod yang betul semasa melakukan transaksi untuk memastikan bahawa pembayaran anda diterima oleh pihak yang betul.

Penalti Kelewatan

Jika anda terlewat membuat pembayaran, anda mungkin akan dikenakan penalti. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa anda selalu membuat pembayaran tepat pada masanya.

Pemantauan Rekod Pembayaran

Adalah disarankan untuk selalu memantau rekod pembayaran anda. Ini tidak hanya membantu anda untuk mengelakkan sebarang masalah tetapi juga memudahkan proses jika anda memerlukan bantuan kewangan atau pengecualian dalam masa akan datang.

Bantuan dan Pertanyaan

Jika anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai pertanyaan mengenai pembayaran, anda boleh merujuk kepada FAQ kami atau hubungi kami untuk bantuan.

Menguruskan pembayaran pinjaman adalah salah satu aspek penting dalam memiliki rumah. Dengan memahami kaedah dan prosedur yang terlibat, anda akan lebih mudah untuk memenuhi tanggungjawab anda sebagai pemilik rumah dan menikmati kediaman yang selesa dan aman.


DALL·E 2023 10 16 16.54.28 Photo of a stylish new housing development showcasing various house designs with greenery around8. Kelebihan dan Kekurangan Program

Seperti mana-mana program bantuan, Rumah Mesra Rakyat juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu diambil kira sebelum membuat keputusan untuk memohon. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin membantu anda:

Kelebihan

 1. Mampu Milik: Dengan harga rumah yang rendah dan subsidi pembinaan, program ini adalah salah satu cara termampu milik untuk memiliki rumah.
 2. Kualiti Tinggi: Rumah-rumah yang dibina melalui program ini mematuhi standard kualiti yang tinggi, memastikan keamanan dan keselesaan bagi pemilik.
 3. Pembiayaan Mudah: SPNB menyediakan pembiayaan yang memudahkan proses memiliki rumah, termasuk kaedah pembayaran yang fleksibel.
 4. Membantu yang Memerlukan: Program ini khusus dirancang untuk membantu keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak mempunyai rumah.
 5. Pembangunan Komuniti: Dengan lebih banyak rumah mampu milik, program ini juga membantu dalam pembangunan komuniti yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Kekurangan

 1. Syarat Kelayakan Ketat: Kriteria kelayakan yang ketat mungkin menyukarkan beberapa keluarga untuk memohon.
 2. Terhad pada Lokasi Tertentu: Program ini mungkin tidak tersedia di semua lokasi, terutamanya di kawasan bandar yang sibuk.
 3. Keterhadan Peruntukan: Jumlah rumah yang dapat dibina setiap tahun adalah terhad, bergantung kepada peruntukan kewangan dari kerajaan.
 4. Masa Menunggu: Proses kelulusan dan pembinaan mungkin memakan masa, terutamanya jika terdapat banyak permohonan.
 5. Kos Tambahan: Walaupun rumah itu sendiri adalah mampu milik, ada kos tambahan seperti cukai tanah dan utiliti yang perlu ditanggung oleh pemilik.

Memahami kelebihan dan kekurangan ini akan membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat mengenai sama ada program ini adalah sesuai untuk anda. Untuk maklumat lebih lanjut atau sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami atau merujuk kepada FAQ kami.


DALL·E 2023 10 16 16.54.16 Photo of a serene two storey house with a driveway and well maintained landscape9. Kesimpulan dan Langkah Seterusnya

Program Rumah Mesra Rakyat adalah sebuah inisiatif yang sangat bermakna dan berpotensi untuk membawa perubahan positif kepada kehidupan banyak rakyat Malaysia. Dengan pelbagai kelebihan seperti harga rumah yang mampu milik, kualiti pembinaan yang tinggi, dan pelbagai kaedah pembiayaan, program ini memang layak untuk dipertimbangkan oleh mereka yang ingin memiliki rumah sendiri tetapi terhad dalam aspek kewangan.

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana program bantuan, ia juga mempunyai beberapa kekurangan yang perlu diambil kira. Oleh itu, adalah penting untuk memahami sepenuhnya apa yang ditawarkan oleh program ini dan bagaimana ia boleh mempengaruhi kehidupan anda sebelum membuat keputusan untuk memohon.

Langkah Seterusnya

 1. Kaji Selidik: Lakukan kajian mendalam mengenai program ini dan pastikan ia memenuhi keperluan dan keadaan kewangan anda.
 2. Buat Permohonan: Jika anda rasa program ini adalah sesuai, hantarkan permohonan anda melalui prosedur yang telah ditetapkan.
 3. Penuhi Tanggungjawab: Sekiranya berjaya, pastikan anda memenuhi semua tanggungjawab sebagai pemilik rumah baru.
 4. Hubungi Kami untuk Bantuan: Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan, hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.

Dengan ini, kami mengakhiri artikel ini dengan harapan bahawa ia memberikan anda pandangan yang lebih jelas mengenai program Rumah Mesra Rakyat. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami. Kami di sini untuk membantu anda dalam setiap langkah perjalanan anda menuju memiliki rumah idaman anda.