Kontraktor Rumah, News, Rumah IBS

Tip Menguruskan Kewangan Dengan Bijak Semasa Bina Rumah Sendiri

blank

Tip Menguruskan Kewangan Dengan Bijak Semasa Bina Rumah Sendiri


blank

blank

1. Merancang Bajet Pembinaan Rumah Dengan Teliti

Merancang bajet pembinaan rumah dengan teliti adalah langkah pertama yang penting dalam menguruskan kewangan dengan bijak semasa membina rumah sendiri. Anda perlu mengambil kira semua kos yang terlibat, termasuk kos tanah, kos bahan binaan, kos buruh, dan kos-kos lain seperti kebenaran merancang dan pelan arkitek.

Untuk memudahkan perancangan bajet, anda boleh menggunakan jadual seperti di bawah:

Perkara Anggaran Kos
Kos Tanah RM XXX,XXX
Kos Bahan Binaan RM XXX,XXX
Kos Buruh RM XXX,XXX
Kos-kos Lain RM XXX,XXX
Jumlah RM X,XXX,XXX

Pastikan anda mendapatkan sebut harga yang terperinci daripada kontraktor rumah yang anda pilih. Ini akan membantu anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kos keseluruhan projek pembinaan rumah anda.

Selain itu, anda juga perlu menyediakan dana simpanan kecemasan untuk menampung sebarang perbelanjaan tidak dijangka. Ini penting kerana kos pembinaan rumah boleh meningkat disebabkan oleh pelbagai faktor seperti kenaikan harga bahan binaan atau perubahan reka bentuk.

Dengan merancang bajet pembinaan rumah dengan teliti, anda dapat mengelakkan masalah kewangan di pertengahan projek dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.

blank2. Pilih Kaedah Pembiayaan Yang Sesuai

Memilih kaedah pembiayaan yang sesuai adalah penting untuk menguruskan kewangan dengan bijak semasa membina rumah sendiri. Terdapat beberapa pilihan pembiayaan yang boleh anda pertimbangkan, seperti pinjaman perumahan, pinjaman kerajaan LPPSA, bayaran tunai, atau pengeluaran akaun 2 KWSP.

Sebelum memilih kaedah pembiayaan, anda perlu menilai kemampuan kewangan anda dan memastikan anda mampu membayar balik pinjaman. Anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank atau kalkulator pinjaman perumahan untuk menganggarkan jumlah pinjaman yang anda layak dan ansuran bulanan yang perlu dibayar.

Berikut adalah perbandingan antara beberapa kaedah pembiayaan:

Kaedah Pembiayaan Kelebihan Kekurangan
Pinjaman Perumahan – Tempoh bayaran balik yang panjang
– Kadar faedah yang kompetitif
– Perlu membayar deposit
– Perlu melalui proses permohonan yang ketat
Pinjaman Kerajaan LPPSA – Kadar faedah yang rendah
– Tempoh bayaran balik yang panjang
– Hanya untuk penjawat awam
– Jumlah pinjaman yang terhad
Bayaran Tunai – Tiada faedah
– Tiada perlu membayar balik
– Memerlukan jumlah wang yang besar
– Mungkin tidak mencukupi untuk kos keseluruhan
Pengeluaran Akaun 2 KWSP – Tiada faedah
– Tiada perlu membayar balik
– Hanya boleh digunakan untuk kos tertentu
– Mengurangkan simpanan persaraan

Penting untuk anda meneliti setiap pilihan dengan teliti dan mendapatkan nasihat daripada pakar kewangan sebelum membuat keputusan. Dengan memilih kaedah pembiayaan yang sesuai, anda dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik dan mengelakkan bebanan hutang yang tidak perlu.


blank

3. Pilih Kontraktor Dan Bahan Binaan Dengan Bijak

Memilih kontraktor dan bahan binaan dengan bijak adalah langkah penting dalam menguruskan kewangan dengan berkesan semasa membina rumah sendiri. Kos bahan binaan dan buruh merupakan komponen utama dalam kos keseluruhan pembinaan rumah, jadi penting untuk anda memilih dengan teliti.

Apabila memilih kontraktor, pastikan anda mendapatkan sebut harga daripada beberapa kontraktor yang berlainan dan membandingkan harga serta kualiti kerja mereka. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kontraktor rumah IBS yang menggunakan teknologi panel IBS untuk pembinaan rumah. Rumah yang dibina menggunakan panel IBS mempunyai beberapa kelebihan berbanding rumah batu bata tradisional, seperti:

 • Kos pembinaan yang lebih rendah
 • Tempoh pembinaan yang lebih singkat
 • Kualiti pembinaan yang lebih baik dan konsisten
 • Mesra alam dan menjimatkan tenaga

Dari segi pemilihan bahan binaan pula, anda boleh menjimatkan kos dengan memilih bahan binaan yang lebih murah tetapi masih berkualiti. Contohnya, anda boleh menggunakan panel dinding tunggal IBS yang lebih murah berbanding panel dinding dwi-lapis.

Walau bagaimanapun, pastikan anda tidak berkompromi dari segi kualiti dan ketahanan bahan binaan demi menjimatkan kos. Bahan binaan yang berkualiti rendah mungkin memerlukan kos penyelenggaraan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Berikut adalah beberapa tip untuk menjimatkan kos bahan binaan:

 • Gunakan bahan binaan tempatan yang lebih murah
 • Beli bahan binaan secara pukal untuk mendapatkan diskaun
 • Pilih bahan binaan yang tahan lasak dan memerlukan penyelenggaraan yang minimum
 • Elakkan penggunaan bahan binaan yang mahal dan tidak perlu
 • Gunakan bahan binaan kitar semula atau terpakai jika sesuai

Dengan memilih kontraktor dan bahan binaan dengan bijak, anda dapat menjimatkan kos pembinaan rumah tanpa menjejaskan kualiti pembinaan.

blank4. Pantau Perbelanjaan Sepanjang Projek Pembinaan

Memantau perbelanjaan sepanjang projek pembinaan adalah penting untuk memastikan kos pembinaan rumah anda tidak melebihi bajet yang dirancang. Anda perlu menyimpan rekod terperinci semua perbelanjaan dan sentiasa mengemaskini bajet anda.

Untuk memudahkan pemantauan perbelanjaan, anda boleh menggunakan aplikasi pengurusan kewangan atau spreadsheet untuk merekodkan semua transaksi. Pastikan anda merekodkan setiap perbelanjaan dengan teliti, termasuk tarikh, penerima bayaran, dan tujuan perbelanjaan.

Berikut adalah contoh format yang boleh anda gunakan untuk merekodkan perbelanjaan:

Tarikh Penerima Bayaran Tujuan Perbelanjaan Jumlah (RM)
1/1/2023 Syarikat ABC Bayaran deposit kontraktor 50,000
15/1/2023 Syarikat XYZ Pembelian simen dan batu bata 25,000
30/1/2023 Encik Ali Upah pekerja 10,000

Selain itu, anda juga perlu sentiasa mengemaskini bajet anda berdasarkan perbelanjaan sebenar. Jika terdapat perubahan dalam kos bahan binaan atau skop kerja, pastikan anda melaraskan bajet anda dengan sewajarnya.

Sekiranya perbelanjaan melebihi bajet yang dirancang, anda perlu mengambil tindakan segera untuk mengelakkan masalah kewangan. Antara langkah yang boleh diambil adalah:

 • Menilai semula skop kerja dan memotong perbelanjaan yang tidak perlu
 • Mencari alternatif yang lebih murah untuk bahan binaan atau kontraktor
 • Menambah sumber kewangan seperti pinjaman atau simpanan

Dengan memantau perbelanjaan sepanjang projek pembinaan, anda dapat mengenal pasti sebarang masalah kewangan dengan lebih awal dan mengambil tindakan pembetulan dengan segera. Ini dapat membantu anda mengelakkan peningkatan kos yang tidak terkawal dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.


blank

5. Manfaatkan Insentif Dan Subsidi Kerajaan

Kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan subsidi untuk membantu rakyat membina rumah sendiri. Dengan memanfaatkan insentif dan subsidi ini, anda dapat mengurangkan kos pembinaan rumah dan menguruskan kewangan dengan lebih baik.

Antara insentif dan subsidi yang ditawarkan oleh kerajaan adalah:

 • Pengecualian duti setem untuk perjanjian pinjaman perumahan
 • Pengecualian cukai keuntungan harta tanah (CKHT) untuk pembelian rumah pertama
 • Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) untuk pembeli rumah berpendapatan rendah
 • Skim Pembiayaan Fleksibel (SPEF) untuk penjawat awam
 • Skim Pembiayaan Perumahan Belia (SPPB) untuk belia berumur 21-45 tahun

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang insentif dan subsidi yang ditawarkan, anda boleh merujuk kepada laman web Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) atau Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Selain itu, sesetengah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) juga menawarkan insentif tambahan untuk pembinaan rumah di kawasan pentadbiran mereka. Contohnya, Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) menawarkan diskaun 50% untuk yuran kebenaran merancang bagi pembinaan rumah kos rendah dan sederhana.

Pastikan anda membuat kajian dan memohon untuk insentif dan subsidi yang berkaitan untuk memaksimumkan penjimatan kos pembinaan rumah anda.

blank6. Elakkan Perubahan Reka Bentuk Dan Skop Kerja Yang Kerap

Perubahan reka bentuk dan skop kerja yang kerap boleh menyebabkan peningkatan kos pembinaan rumah yang ketara. Setiap perubahan akan melibatkan kos tambahan dari segi bahan binaan, buruh, dan masa.

Untuk mengelakkan perubahan yang kerap, anda perlu merancang reka bentuk rumah dengan teliti sebelum memulakan pembinaan. Pastikan anda berbincang dengan arkitek atau perunding reka bentuk untuk mendapatkan pelan rumah yang menepati keperluan dan bajet anda.

Sekiranya anda menggunakan kontraktor rumah IBS, pastikan anda memilih spesifikasi rumah yang sesuai dengan keperluan anda. Rumah IBS mempunyai reka bentuk modular yang fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut citarasa anda. Walau bagaimanapun, sebarang perubahan pada reka bentuk modular ini mungkin akan melibatkan kos tambahan.

Jika anda perlu membuat perubahan pada reka bentuk atau skop kerja, pastikan anda berbincang dengan kontraktor anda tentang implikasi kos dan masa. Cuba hadkan perubahan kepada perkara-perkara yang benar-benar perlu sahaja.

Berikut adalah beberapa tip untuk mengelakkan perubahan reka bentuk dan skop kerja yang kerap:

 • Luangkan masa untuk merancang reka bentuk rumah dengan teliti sebelum memulakan pembinaan
 • Libatkan semua pihak berkepentingan (pasangan, keluarga, dll.) dalam proses perancangan reka bentuk
 • Buat kajian tentang bahan binaan dan kemasan yang sesuai dengan bajet anda
 • Dapatkan sebut harga yang terperinci daripada kontraktor anda dan fahami skop kerja dengan jelas
 • Hadkan perubahan kepada perkara-perkara yang benar-benar perlu sahaja

Dengan mengelakkan perubahan reka bentuk dan skop kerja yang kerap, anda dapat mengawal kos pembinaan rumah dengan lebih baik dan mengelakkan peningkatan kos yang tidak dijangka.


blank

7. Jangan Tergesa-gesa Dalam Membuat Keputusan

Membina rumah sendiri adalah satu komitmen kewangan yang besar dan melibatkan banyak keputusan penting. Anda mungkin berasa tertekan untuk membuat keputusan dengan cepat, terutamanya jika terdapat promosi atau tawaran menarik daripada pemaju atau kontraktor.

Walau bagaimanapun, membuat keputusan dengan tergesa-gesa boleh menyebabkan anda membuat pilihan yang tidak tepat dan menanggung kos yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Penting untuk anda mengambil masa untuk meneliti setiap pilihan dengan teliti dan membuat keputusan yang bijak.

Sebelum membuat sebarang keputusan, pastikan anda melakukan perkara-perkara berikut:

 • Buat kajian pasaran tentang harga tanah, bahan binaan, dan kos pembinaan di lokasi yang anda ingin membina rumah
 • Dapatkan sebut harga daripada beberapa kontraktor atau pemaju dan bandingkan harga serta kualiti kerja mereka
 • Semak rekod prestasi dan reputasi kontraktor atau pemaju yang anda ingin gunakan
 • Fahami terma dan syarat kontrak dengan teliti, termasuk skop kerja, jadual pembayaran, dan tempoh waranti
 • Dapatkan nasihat daripada pakar kewangan atau peguam sebelum menandatangani sebarang perjanjian

Elakkan membuat keputusan berdasarkan emosi atau desakan daripada pihak lain. Anda perlu yakin dengan pilihan anda dan memastikan ia menepati keperluan dan kemampuan kewangan anda.

Jika anda masih tidak pasti, anda boleh mempertimbangkan untuk mendapatkan khidmat perunding kewangan atau ejen hartanah yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan nasihat yang objektif dan membantu anda membuat keputusan yang tepat.

Ingatlah, membina rumah sendiri adalah satu pelaburan jangka panjang. Dengan mengambil masa untuk membuat keputusan yang bijak, anda dapat mengelakkan masalah kewangan dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.

blank8. Sediakan Dana Simpanan Kecemasan

Penyediaan dana simpanan kecemasan adalah penting dalam menguruskan kewangan semasa membina rumah sendiri. Dana ini bertujuan untuk menampung sebarang perbelanjaan tidak dijangka yang mungkin timbul sepanjang projek pembinaan.

Antara contoh perbelanjaan tidak dijangka yang mungkin berlaku adalah:

 • Kerosakan atau kemalangan di tapak pembinaan
 • Kelewatan dalam penghantaran bahan binaan
 • Perubahan cuaca yang melambatkan proses pembinaan
 • Perubahan dalam kos bahan binaan atau buruh
 • Kerja pembaikan atau pengubahsuaian tambahan yang perlu dilakukan

Sebagai panduan, anda perlu menyediakan dana simpanan kecemasan sebanyak 10-20% daripada jumlah kos pembinaan rumah. Contohnya, jika kos pembinaan rumah anda adalah RM500,000, anda perlu menyediakan dana simpanan kecemasan sebanyak RM50,000 hingga RM100,000.

Untuk memudahkan penyediaan dana simpanan kecemasan, anda boleh:

 • Menyimpan sebahagian daripada pendapatan anda setiap bulan dalam akaun simpanan khas
 • Menggunakan sebahagian daripada wang pendahuluan (deposit) projek pembinaan rumah untuk dana simpanan kecemasan
 • Memohon kemudahan overdraf atau pinjaman peribadi dari bank untuk tujuan kecemasan

Pastikan anda tidak menggunakan dana simpanan kecemasan untuk perbelanjaan lain yang tidak berkaitan dengan projek pembinaan rumah. Dana ini hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperlukan sahaja.

Sekiranya anda tidak menggunakan kesemua dana simpanan kecemasan selepas projek pembinaan rumah selesai, anda boleh menggunakan baki wang tersebut untuk tujuan lain seperti pengubahsuaian rumah, pembelian perabot, atau simpanan masa hadapan.

Kesimpulannya, penyediaan dana simpanan kecemasan adalah langkah penting dalam menguruskan kewangan dengan bijak semasa membina rumah sendiri. Ia dapat membantu anda menampung sebarang perbelanjaan tidak dijangka dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar tanpa sebarang gangguan kewangan.

Kesimpulan

Membina rumah sendiri adalah satu proses yang kompleks dan mencabar, terutamanya dari segi pengurusan kewangan. Walau bagaimanapun, dengan perancangan yang teliti dan langkah-langkah yang betul, anda dapat menguruskan kewangan dengan bijak dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.

Antara perkara penting yang perlu anda lakukan adalah:

 1. Merancang bajet pembinaan rumah dengan teliti dan mendapatkan sebut harga yang terperinci daripada kontraktor.
 2. Memilih kaedah pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda, seperti pinjaman perumahan atau pengeluaran KWSP.
 3. Memilih kontraktor dan bahan binaan dengan bijak untuk menjimatkan kos pembinaan.
 4. Memantau perbelanjaan sepanjang projek pembinaan dan mengemaskini bajet anda dengan sewajarnya.
 5. Memanfaatkan insentif dan subsidi kerajaan yang berkaitan untuk mengurangkan kos pembinaan.
 6. Mengelakkan perubahan reka bentuk dan skop kerja yang kerap untuk mengawal kos pembinaan.
 7. Mengambil masa untuk membuat keputusan yang bijak dan tidak tergesa-gesa dalam membuat pilihan.
 8. Menyediakan dana simpanan kecemasan untuk menampung sebarang perbelanjaan tidak dijangka.

Dengan mengikuti tip-tip ini, anda dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik dan merealisasikan impian anda untuk memiliki rumah sendiri. Ingatlah, membina rumah adalah satu pelaburan jangka panjang yang memerlukan komitmen dan disiplin dari segi kewangan.

Semoga artikel ini dapat memberikan panduan yang berguna kepada anda dalam menguruskan kewangan semasa membina rumah sendiri. Selamat merancang dan membina rumah impian anda!