Kontraktor Rumah

Apakah itu pinjaman LPPSA dan bagaimana ia berfungsi?

rgj1j8sdeay

Apakah itu pinjaman LPPSA dan bagaimana ia berfungsi?

 1. Apakah kelebihan pinjaman LPPSA berbanding pinjaman perumahan konvensional?
 2. Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia lebih rendah berbanding pinjaman perumahan biasa?
 3. Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA? Apakah syarat kelayakannya?
 4. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah skim LPPSA?
 5. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 6. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?
 7. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk tujuan selain daripada pembelian rumah?
 8. Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA? Adakah prosesnya rumit?
 9. Adakah pinjaman LPPSA menawarkan sebarang insentif cukai pendapatan?
 10. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah kelebihan pinjaman LPPSA berbanding pinjaman perumahan konvensional?

Pinjaman LPPSA (Skim Pinjaman Perumahan) merupakan skim pinjaman khas yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana (B40 dan M40) memiliki rumah pertama.Berbanding pinjaman perumahan konvensional, pinjaman LPPSA menawarkan beberapa kelebihan utama:

 • Kadar faedah rendah – Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah berpatutan pada kadar 3% setahun, jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang boleh mencecah sehingga 5% setahun. Ini dapat mengurangkan beban ansuran bulanan.
 • Tiada fi guaman atau yuran proses – Tidak ada sebarang fi guaman atau yuran proses dikenakan untuk pinjaman LPPSA. Ini dapat menjimatkan ribuan ringgit berbanding pinjaman perumahan biasa yang memerlukan fi guaman dan yuran proses.
 • Kelayakan pendapatan lebih luas – Kelayakan pendapatan bulanan isi rumah untuk LPPSA adalah antara RM2,500 hingga RM15,000, meliputi golongan B40 dan M40. Kelayakan ini lebih luas berbanding pinjaman perumahan komersial.
 • Jumlah pinjaman yang lebih tinggi – Pinjaman LPPSA menawarkan jumlah pembiayaan sehingga RM500,000, jauh lebih tinggi berbanding pinjaman perumahan biasa terhad pada RM350,000.
 • Tempoh pembayaran balik lebih panjang – Tempoh pembayaran balik pinjaman LPPSA adalah sehingga 35 tahun, berbanding 25 tahun untuk pinjaman perumahan biasa. Ini dapat mengurangkan jumlah ansuran bulanan.

Secara keseluruhannya, pinjaman LPPSA jelas menawarkan kelebihan yang signifikan berbanding pinjaman perumahan konvensional dari segi kadar faedah, yuran, kelayakan, jumlah pembiayaan dan tempoh bayaran balik. Ini memudahkan golongan berpendapatan sederhana untuk memiliki rumah pertama.

 

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA? Adakah ia lebih rendah berbanding pinjaman perumahan biasa?

Kadar faedah yang ditawarkan untuk pinjaman LPPSA adalah pada kadar 3% setahun secara tetap sepanjang tempoh pinjaman.

Ini adalah kadar yang jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan konvensional yang ditawarkan oleh bank-bank komersial.Pinjaman perumahan komersial biasanya dikenakan kadar faedah berdasarkan Base Rate (BR) bank ditambah margin keuntungan, yang kebiasaannya berada pada kadar 4.5% hingga 5.5% setahun.

Oleh itu, kadar faedah 3% setahun untuk LPPSA adalah lebih rendah antara 1.5% hingga 2.5% berbanding pinjaman perumahan biasa.

Ini merupakan salah satu kelebihan utama LPPSA kerana kadar faedah yang lebih rendah dapat membantu mengurangkan jumlah ansuran bulanan peminjam. Kadar faedah yang berpatutan memudahkan golongan B40 dan M40 untuk memiliki rumah pertama.Secara ringkasnya:

 • Kadar faedah LPPSA: 3% setahun
 • Kadar faedah pinjaman perumahan biasa: 4.5% – 5.5% setahun
 • Kadar LPPSA lebih rendah 1.5% – 2.5% berbanding pinjaman biasa

 

Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA? Apakah syarat kelayakannya?

Berikut adalah syarat kelayakan utama untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia berumur 21 hingga 65 tahun.
 • Pendapatan isi rumah antara RM2,500 hingga RM15,000 sebulan. Ini meliputi golongan B40 dan M40.
 • Belum memiliki rumah atau hanya memiliki satu hartanah kediaman.
 • Bekerja dengan pendapatan tetap atau pendapatan bulanan minimum RM2,500.
 • Mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman sebelum ini.
 • Telah menetap sekurang-kurangnya 2 tahun di negeri permohonan dibuat.
 • Berstatus bujang atau berkahwin. Janda/duda dengan anak layak memohon.
 • Umur pinjaman tidak melebihi 65 tahun pada tarikh matang.

Selain itu, pemohon juga perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank, surat pengesahan majikan dan lain-lain.

Secara ringkasnya, LPPSA terbuka kepada warganegara Malaysia yang berpendapatan rendah hingga sederhana dan belum memiliki rumah untuk memohon pembiayaan rumah pertama.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah skim LPPSA?

Di bawah skim LPPSA, jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan adalah sehingga RM500,000.Ini adalah jumlah pembiayaan pinjaman yang jauh lebih tinggi berbanding pinjaman perumahan konvensional yang biasanya terhad sehingga RM350,000 sahaja.Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada beberapa faktor:

 • Pendapatan isi rumah – Jumlah pinjaman diluluskan berdasarkan penilaian kemampuan bayar balik pemohon. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pembiayaan yang boleh dipertimbangkan.
 • Harga rumah – Jumlah pinjaman bergantung harga rumah yang hendak dibiayai. Lazimnya nisbah pembiayaan ialah sehingga 90% dari harga rumah.
 • Tempoh pinjaman – Tempoh bayar balik maksimum ialah 35 tahun. Tempoh yang lebih panjang membolehkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi.
 • Umur pemohon – Jumlah diluluskan juga mengambil kira umur pemohon supaya pinjaman selesai sebelum mencapai 65 tahun.

Secara ringkasnya, jumlah maksimum RM500,000 adalah tertakluk kepada penilaian terperinci kemampuan dan kelayakan pemohon. Jumlah sebenar yang diluluskan mungkin lebih rendah bergantung faktor di atas.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh pembayaran balik maksimum untuk pinjaman LPPSA adalah sehingga 35 tahun.Ini adalah jangka masa yang lebih panjang berbanding pinjaman perumahan komersial yang biasanya mempunyai tempoh maksimum 25 tahun sahaja.Walaupun tempoh yang dibenarkan sehingga 35 tahun, tempoh sebenar pinjaman akan ditentukan berdasarkan:

 • Umur pemohon – Tempoh pinjaman dipertimbangkan supaya pinjaman selesai sebelum pemohon mencapai umur persaraan 65 tahun.
 • Jumlah pinjaman – Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin panjang tempoh bayaran balik yang diperlukan untuk mengurangkan jumlah ansuran bulanan.
 • Pendapatan pemohon – Tempoh juga bergantung kemampuan bayar balik pemohon berasaskan pendapatan semasa dan jangkaan pendapatan hadapan.
 • Pilihan pemohon – Pemohon boleh memilih tempoh yang lebih singkat jika mampu membayar ansuran bulanan yang lebih tinggi.

Secara puratanya, kebanyakan pinjaman LPPSA diluluskan untuk tempoh pembayaran balik antara 25 hingga 30 tahun. Tempoh 35 tahun hanya untuk jumlah pinjaman yang besar.

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Tidak, tidak ada sebarang yuran atau caj tambahan yang akan dikenakan ke atas pemohon LPPSA.

Ini termasuk:

 • Tiada fi guaman – Tidak ada fi guaman atau penyediaan dokumen perjanjian pinjaman. Ini boleh menjimatkan ribuan ringgit.
 • Tiada yuran proses – Tiada yuran proses atau caj-caj sampingan untuk permohonan dan kelulusan.
 • Tiada caj pra-kelulusan
 • Tiada duti setem – Pinjaman LPPSA dikecualikan dari duti setem.
 • Tiada caj penilaian – Penilaian hartanah juga dijalankan secara percuma.
 • Tiada caj pengurusan
 • Tiada komisen – Tidak ada sebarang komisen atau yuran perkhidmatan.
 • Tiada caj penalti – Penyelesaian awal atau penebusan sebelum tempoh tidak dikenakan sebarang caj tambahan.

Jadi secara keseluruhannya, pinjaman LPPSA adalah bebas daripada sebarang yuran atau caj tambahan. Ini jelas menunjukkan skim pinjaman ini bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana tanpa sebarang kos sampingan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk tujuan selain daripada pembelian rumah?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan khusus untuk tujuan pembelian rumah sahaja.Ia tidak boleh digunakan bagi tujuan lain seperti:

 • Pembiayaan kenderaan
 • Perniagaan atau pelaburan
 • Pembayaran hutang atau kad kredit
 • Perbelanjaan perubatan
 • Pendidikan
 • Renovasi dan baik pulih rumah
 • Kos perkahwinan
 • Kemudahan tunai tambahan

Pinjaman LPPSA adalah skim khas kerajaan yang mesti digunakan dengan bertanggungjawab untuk memiliki kediaman sendiri.Oleh itu, peminjam dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat tawaran rumah, perjanjian jual beli dan lain-lain yang mengesahkan pinjaman adalah khusus untuk pembelian hartanah kediaman.Sekiranya didapati pinjaman LPPSA disalahgunakan, ia boleh menyebabkan pinjaman ditarik balik dan peminjam dikehendaki membuat penyelesaian segera.

 

Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA? Adakah prosesnya rumit?

Berikut adalah cara dan proses memohon pinjaman LPPSA:

1. Pastikan anda layak

Semak kelayakan seperti umur, pendapatan, pekerjaan dan status pemilikan rumah.

2. Sediakan dokumen

Dokumen seperti Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank dan lain-lain.

3. Pilih rumah idaman

Buat pemilihan rumah yang hendak dibeli terlebih dahulu.

4. Isi borang permohonan

Isi borang pinjaman LPPSA yang boleh diperolehi dari Cawangan LPPSA berdekatan atau muat turun dari laman web.

5. Serahkan dokumen

Kemukakan borang yang lengkap bersama semua dokumen sokongan yang diperlukan.

6. Tunggu keputusan

Keputusan pinjaman akan dimaklumkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

7. Tandatangani Surat Tawaran

Jika diluluskan, tandatangani Surat Tawaran dan dokumen berkaitan.

8. Serahkan bayaran pendahuluan

Bayar wang pendahuluan dan caj pendaftaran seperti yang dinyatakan dalam surat tawaran.

9. Terima wang pinjaman

Wang pinjaman akan dikreditkan ke akaun anda dalam masa 7 hari bekerja.Secara keseluruhannya, proses permohonan LPPSA adalah mudah dan lurus. Ia mengambil masa kira-kira 1 hingga 2 bulan sahaja untuk diselesaikan.

 

Adakah pinjaman LPPSA menawarkan sebarang insentif cukai pendapatan?

Ya, pinjaman LPPSA menawarkan insentif potongan cukai pendapatan kepada peminjam.Antara insentif cukai yang ditawarkan:

 • Potongan Cukai Faedah Pinjaman Perumahan – Pemohon layak mendapat potongan cukai ke atas faedah pinjaman perumahan sehingga RM10,000 setahun. Ini dapat mengurangkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar.
 • Potongan Cukai Bagi Perbelanjaan Tambahan – Pemohon juga layak untuk potongan cukai ke atas perbelanjaan sampingan pembelian rumah seperti yuran guaman, duti setem dan caj pendaftaran sehingga RM2,000.
 • Elaun Penyelenggaraan dan Susut Nilai – Pemohon layak menuntut Elaun Penyelenggaraan dan Susut Nilai (EPSN) sebanyak RM9,000 setahun untuk rumah berharga RM500,000 dan ke bawah.
 • Rebat Duti Setem – Pemohon layak mendapat rebat duti setem sehingga RM10,000 bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah.

Dengan potongan dan rebat cukai yang ditawarkan, ini dapat membantu mengurangkan beban kewangan peminjam LPPSA.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman LPPSA?

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman LPPSA melalui beberapa saluran:

 • Laman web LPPSA – Layari laman web rasmi LPPSA di https://lppsa.gov.my untuk maklumat terperinci mengenai skim pinjaman, syarat kelayakan, proses permohonan dan sebagainya.
 • Cawangan LPPSA berdekatan – Kunjungi cawangan LPPSA berhampiran untuk berjumpa dengan pegawai dan dapatkan maklumat terus.
 • Pusat Panggilan LPPSA – Hubungi talian 03-2691 7777 untuk sebarang pertanyaan. Waktu operasi Isnin-Jumaat dari 8.30 pagi hingga 5.30 petang.
 • Media sosial LPPSA – Dapatkan maklumat terkini melalui Facebook dan Instagram LPPSA.
 • Runding ejen bank/pemegang amanah – Dapatkan penjelasan lanjut dan bantuan untuk memohon melalui ejen-ejen yang dilantik.
 • Seminar pemilikan rumah – Hadiri sesi taklimat dan seminar anjuran LPPSA berdekatan untuk detail terperinci.

Dengan maklumat yang jelas, anda boleh membuat keputusan yang bijak sama ada memohon pinjaman LPPSA atau sebaliknya.

 

Key Takeaways

 • Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah rendah 3% setahun dan tiada yuran proses – jauh lebih baik berbanding pinjaman perumahan biasa.
 • Ia terbuka kepada warganegara Malaysia berpendapatan RM2,500 hingga RM15,000 sebulan dan belum memiliki rumah.
 • Jumlah pembiayaan sehingga RM500,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 35 tahun.
 • Proses permohonan agak mudah hanya mengambil 1 hingga 2 bulan untuk diluluskan.
 • Ditawarkan potongan dan rebat cukai pendapatan untuk meringankan beban kewangan.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA merupakan skim pembiayaan rumah pertama yang sangat bermanfaat kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana di Malaysia. Dengan kadar faedah rendah dan insentif cukai yang menarik, ia memudahkan lebih ramai rakyat Malaysia mampu memiliki rumah idaman sendiri.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor