Kontraktor Rumah

Bagaimana cara membuat semakan kelayakan pinjaman bank untuk membina rumah?

9ryfg8swrvo

Bagaimana cara membuat semakan kelayakan pinjaman bank untuk membina rumah?

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman perumahan dari bank?
 2. Berapa jumlah pinjaman perumahan maksimum yang boleh diluluskan oleh bank?
 3. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk permohonan pinjaman perumahan?
 4. Bagaimana bank menilai kelayakan pemohon pinjaman perumahan?
 5. Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman perumahan?
 6. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk permohonan pinjaman perumahan?
 7. Bagaimana cara membuat bayaran balik untuk pinjaman perumahan yang diluluskan?
 8. Adakah pinjaman perumahan dilindungi oleh insurans?
 9. Bolehkah saya memohon pinjaman tambahan jika kos pembinaan rumah melebihi pinjaman yang diluluskan?
 10. Berapakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan bank pada masa kini?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman perumahan dari bank?

Berikut adalah beberapa syarat-syarat umum yang perlu dipatuhi untuk memohon pinjaman perumahan dari bank:

 • Warganegara Malaysia – Pemohon mestilah warganegara Malaysia.
 • Umur – Umur pemohon mestilah antara 21 hingga 60 tahun pada tarikh permohonan diluluskan.
 • Pendapatan – Pendapatan bulanan minimum pemohon adalah RM3,000 sebulan. Ini bagi memastikan pemohon mampu membuat bayaran balik pinjaman.
 • Tempoh perkhidmatan – Pemohon mestilah disahkan bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun berturut-turut dengan majikan semasa.
 • Pengesahan majikan – Surat pengesahan gaji daripada majikan perlu dikemukakan.
 • Penyata bank – Penyata bank terkini selama 6 bulan diperlukan untuk penilaian.
 • CCRIS – Laporan CCRIS yang baik tanpa rekod hutang lapuk atau muflis.
 • Deposit – Pemohon dikehendaki menyediakan deposit minimum 10% daripada jumlah pinjaman.
 • Dokumen sokongan – Salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata KWSP, bil utiliti dan lain-lain perlu disertakan.
 • Jaminan – Hartanah yang hendak dibiayai mestilah dijadikan cagaran.
 • Nisbah pinjaman -Nisbah pinjaman dan pendapatan (debt service ratio) tidak melebihi 60%.
 • Insurans – Insurans nyawa dan insurans hartanah mestilah diambil.
 • Penilaian hartanah – Hartanah perlu dinilai oleh penilai hartanah panel bank.

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat di atas dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh setiap bank. Permohonan hanya akan diluluskan selepas penilaian mendalam oleh pihak bank.

 

Berapa jumlah pinjaman perumahan maksimum yang boleh diluluskan oleh bank?

Jumlah pinjaman perumahan maksimum yang boleh diluluskan oleh bank bergantung kepada beberapa faktor:

 • Pendapatan pemohon – Bank akan mengambil kira jumlah pendapatan bulanan pemohon selepas ditolak komitmen sedia ada. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pinjaman yang layak.
 • Harga hartanah – Harga hartanah yang hendak dibiayai tidak boleh melebihi nilai pasaran semasa yang dinilai oleh panel penilai bank.
 • Kelayakan nisbah pinjaman – Nisbah pinjaman dan pendapatan pemohon tidak boleh melebihi 60% atau apa yang ditetapkan bank.
 • Kelayakan bayaran bulanan – Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 60% pendapatan bulanan pemohon selepas tolak komitmen.
 • Tempoh pinjaman – Tempoh pinjaman maksimum ialah 35 tahun. Tempoh ini menentukan jumlah pinjaman maksimum.
 • Umur pemohon – Jumlah pinjaman akan dikira berdasarkan umur pemohon dan tempoh pinjaman supaya selesai sebelum umur persaraan.

Secara amnya, jumlah pinjaman perumahan maksimum yang boleh diluluskan ialah:

 • RM500,000 – gaji RM10,000 sebulan
 • RM1 juta – gaji RM20,000 sebulan
 • RM2 juta – gaji RM40,000 sebulan

Tetapi ia bergantung kepada penilaian bank berdasarkan kemampuan bayaran balik pemohon. Had pinjaman maksimum juga berbeza mengikut bank.

 

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk permohonan pinjaman perumahan?

Berikut adalah senarai dokumen-dokumen penting yang biasanya diperlukan oleh bank untuk mengemukakan permohonan pinjaman perumahan:

 • Borang permohonan – Borang permohonan pinjaman perumahan yang lengkap diisi.
 • Salinan Kad Pengenalan – Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan.
 • Slip gaji – Slip gaji terkini selama 3 bulan.
 • Penyata KWSP – Penyata KWSP terkini yang menunjukkan caruman bulanan.
 • Penyata bank – Penyata bank selama 6-12 bulan terkini.
 • Surat pengesahan majikan – Surat pengesahan gaji, jawatan dan tempoh perkhidmatan.
 • Cukai pendapatan – Borang B atau BE dan salinan penyata TAP/CP38.
 • Pelan lantai – Pelan lantai dan spesifikasi rumah yang hendak dibina.
 • Harga jualan – Harga jualan atau sebut harga kontraktor.
 • Geran atau hakmilik tanah – Dokumen hakmilik tanah tapak rumah.
 • Insurans – Keterangan insurans sedia ada atau cadangan.
 • Dokumen sokongan lain – Bil utiliti, penyata kad kredit, lesen perniagaan dan lain-lain.

Pastikan semua dokumen adalah salinan yang disahkan dan terkini. Lengkapkan semua maklumat dengan tepat kerana ia penting untuk proses kelulusan.

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Bagaimana bank menilai kelayakan pemohon pinjaman perumahan?

Terdapat beberapa aspek penting yang akan dinilai oleh pihak bank dalam menentukan kelayakan pemohon untuk pinjaman perumahan:

Penilaian Kemampuan Kewangan

 • Pendapatan bulanan – Sama ada mencukupi untuk membayar ansuran bulanan pada kadar yang selesa. Ditentukan oleh nisbah bayaran balik bulanan.
 • Komitmen kewangan sedia ada – Semua komitmen seperti pinjaman lain, kad kredit, sewa beli kenderaan dan lain-lain akan diambil kira.
 • Rizab tunai – Jumlah simpanan dan pelaburan yang boleh digunakan sebagai rizab kecemasan.
 • CCRIS – Rekod kredit pemohon berdasarkan laporan CCRIS. Rekod kredit yang baik meningkatkan kelayakan.

Penilaian Demografi

 • Umur – Umur pemohon dan pasangan. Umur mempengaruhi jangkaan hayat dan tempoh pinjaman.
 • Taraf perkahwinan – Sama ada bujang, berkahwin, janda/duda. Pasangan dinilai sebagai pencarum bersama.
 • Bilangan tanggungan – Bilangan anak atau tanggungan lain yang perlu dibiayai.

Penilaian Pekerjaan

 • Jenis pekerjaan – Sama ada tetap, kontrak, perniagaan sendiri dan lain-lain. Pekerjaan tetap lebih tinggi kelayakan.
 • Tempoh perkhidmatan – Tempoh bekerja dengan majikan semasa. Minimum setahun diperlukan.
 • Industri – Sektor pekerjaan sama ada kerajaan, swasta, berisiko tinggi dan sebagainya.
 • Pendapatan sampingan – Sumber pendapatan lain seperti perniagaan, sewaan, dividen dan lain-lain.

Penilaian Jaminan

 • Nilai hartanah – Nilai pasaran hartanah yang hendak dijadikan cagaran. Mesti mencukupi untuk menampung jumlah pinjaman.
 • Kelokasi – Lokasi hartanah sama ada strategik atau tidak. Mempengaruhi nilai dan kebolehlaksanaan jualan lelong.
 • Kesesuaian – Hartanah kediaman, komersial atau industri. Kediaman lebih sesuai.
 • Dokumentasi – Dokumen hakmilik mestilah sah dan lengkap.

 

Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman perumahan?

Tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman perumahan adalah seperti berikut:

 • Penyerahan dokumen – 1 hingga 2 minggu untuk mengemukakan semua dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Semakan dokumen – 1 hingga 2 minggu untuk pihak bank menyemak kelengkapan dokumen sokongan.
 • Penilaian kredit – 2 hingga 3 minggu untuk pihak bank menjalankan penilaian kredit dan kemampuan bayaran balik.
 • Laporan penilaian – 1 hingga 2 minggu untuk bank mendapatkan laporan penilaian hartanah dari panel penilai.
 • Kelulusan kredit – 1 hingga 2 minggu untuk jawatankuasa kredit bank meluluskan permohonan selepas semua penilaian.
 • Surat tawaran – 1 minggu untuk bank mengeluarkan surat tawaran rasmi pinjaman yang diluluskan.

Jumlah keseluruhan masa yang diambil untuk meluluskan pinjaman perumahan adalah antara 8 hingga 12 minggu.

Ini bergantung kepada kelengkapan dokumen yang dikemukakan, kelancaran proses penilaian, tiada sebarang isu dan kelulusan segera oleh pihak bank.

Pemohon dinasihatkan untuk bersedia dengan dokumen lengkap, maklumat tepat, dan bersabar menunggu tempoh yang diperlukan. Pastikan berhubung dengan pegawai pinjaman dari semasa ke semasa untuk status terkini permohonan.

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk permohonan pinjaman perumahan?

Terdapat beberapa jenis yuran dan caj yang mungkin dikenakan semasa dan selepas permohonan pinjaman perumahan:

 • Yuran permohonan – Biasanya RM100 hingga RM500 yang dikenakan semasa mengemukakan permohonan.
 • Yuran penilaian hartanah – Dibayar kepada panel penilai bank untuk laporan rasmi nilai hartanah. Biasanya 0.1% hingga 0.5% daripada nilai pinjaman.
 • Yuran pengeluaran – Dikenakan semasa pinjaman dikeluarkan. Biasanya 1% daripada jumlah pinjaman diluluskan.
 • Duti setem – Bayaran duti setem kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk perjanjian pinjaman dan surat cara.
 • Yuran guaman – Yuran profesional untuk perkhidmatan peguam dalam perjanjian pinjaman dan surat cara. Biasanya RM500 hingga RM1,000.
 • Insurans – Insurans nyawa dan insurans hartanah rumah yang diwajibkan. Kos bergantung pada umur dan nilai hartanah.
 • Caj lewat bayar – Dikenakan jika pembayaran ansuran bulanan lewat. Biasanya 1% setahun daripada jumlah tertunggak.

Adalah penting untuk mengetahui yuran dan caj yang terlibat supaya perancangan kewangan dapat dibuat dengan lebih tepat.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bagaimana cara membuat bayaran balik untuk pinjaman perumahan yang diluluskan?

Terdapat beberapa cara untuk membuat bayaran balik bagi pinjaman perumahan yang diluluskan:

 • Potongan gaji automatik – Cara paling mudah ialah melalui potongan gaji bulanan oleh majikan terus ke akaun bank pembiaya. Tidak perlu risau tentang tarikh akhir bayaran.
 • Arahan tetap – Menetapkan arahan tetap bulanan daripada akaun semasa atau simpanan pemohon ke akaun pinjaman perumahan. Perlu pastikan terdapat dana mencukupi pada tarikh akhir bulan.
 • Pindahan dalam talian – Log masuk ke perbankan internet dan buat pindahan wang secara dalam talian ke akaun pinjaman pada tarikh akhir bulan.
 • Kaunter bayaran – Bayaran tunai atau cek di kaunter bayaran bank pada tarikh akhir bulan. Dapat resit sebagai bukti bayaran.
 • Kiosk deposit tunai – Gunakan mesin deposit tunai bank untuk membuat bayaran. Masukkan nombor akaun pinjaman dan jumlah bayaran. Dapatkan resit sebagai rekod.
 • Perkhidmatan bil automatik – Daftar untuk perkhidmatan JomPAY atau DuitNow untuk bayaran bil bulanan secara automatik.

Pastikan bayaran dibuat pada atau sebelum tarikh akhir setiap bulan untuk mengelakkan caj lewat bayar.

 

Adakah pinjaman perumahan dilindungi oleh insurans?

Ya, pinjaman perumahan akan dilindungi oleh dua jenis insurans:

1. Insurans Nyawa

 • Perlindungan jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal.
 • Dilindungi sepanjang tempoh pinjaman.
 • Jumlah perlindungan sama dengan baki pinjaman.
 • Pembayaran balik pinjaman akan ditanggung oleh syarikat insurans.

2. Insurans Hartanah

 • Perlindungan kebakaran, ribut, banjir dan bencana alam.
 • Dilindungi sepanjang tempoh pinjaman.
 • Jumlah perlindungan sama dengan nilai hartanah.
 • Memastikan bank dilindungi jika berlaku kerosakan teruk atau kemusnahan hartanah.

Kedua-dua insurans ini adalah wajib. Premium dibayar sekali setahun dan dimasukkan dalam ansuran bulanan pinjaman perumahan.Insurans melindungi pemohon dan keluarga serta bank daripada sebarang risiko. Oleh itu, pastikan insurans sentiasa dikekalkan.

 

Bolehkah saya memohon pinjaman tambahan jika kos pembinaan rumah melebihi pinjaman yang diluluskan?

Ya, pemohon boleh memohon pinjaman tambahan jika kos sebenar pembinaan rumah melebihi jumlah pinjaman asal yang diluluskan.Berikut adalah proses untuk permohonan pinjaman tambahan:

 • Maklumkan kepada pegawai pinjaman di bank berkenaan keperluan pinjaman tambahan.
 • Kemukakan butiran terperinci mengenai jumlah tambahan diperlukan dan sebab ia melebihi anggaran kos asal.
 • Sediakan dokumen sokongan seperti invois, baucar, resit dan sebagainya.
 • Bank akan membuat semakan semula kelayakan pemohon dan nilai cagaran. Mungkin memerlukan penilaian semula hartanah.
 • Jika kelayakan masih mencukupi, bank akan meluluskan jumlah pinjaman tambahan.
 • Surat tawaran baru akan dikeluarkan dengan jumlah pinjaman terkini.
 • Kontrak pinjaman dan surat cara perlu ditandatangani semula.
 • Yuran guaman dan duti setem dikenakan ke atas jumlah tambahan diluluskan.

Adalah penting untuk merancang dengan teliti anggaran kos pembinaan supaya pinjaman mencukupi dan mengelakkan permohonan tambahan. Namun, kelulusan tambahan adalah fleksibel tertakluk kepada budi bicara bank.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan bank pada masa kini?

Kadar faedah untuk pinjaman perumahan bank pada masa kini adalah seperti berikut:

 • Maybank – mulai dari 2.6% setahun
 • Public Bank – mulai dari 2.45% setahun
 • CIMB Bank – mulai dari 2.5% setahun
 • RHB Bank – mulai dari 2.7% setahun
 • Hong Leong Bank – mulai dari 2.38% setahun
 • Affin Bank – mulai dari 2.45% setahun
 • BSN – mulai dari 2.35% setahun
 • Alliance Bank – mulai dari 2.4% setahun
 • AmBank – mulai dari 2.35% setahun
 • UOB – mulai dari 2.38% setahun

Kadar faedah sebenar yang dikenakan bergantung kepada:

 • Sejarah kredit pemohon
 • Tempoh pinjaman
 • Jumlah pinjaman
 • Nisbah pinjaman terhadap nilai hartanah

Secara amnya, kadar faedah semasa adalah pada tahap yang rendah dan kompetitif. Perbandingan kadar pinjaman perumahan dari beberapa bank dapat membantu mendapatkan kadar faedah terbaik.

 

Key Takeaways

 • Pastikan memenuhi syarat kelayakan dan mengemukakan dokumen lengkap untuk permohonan pinjaman perumahan.
 • Bank akan menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan kewangan, demografi, pekerjaan dan nilai cagaran pemohon.
 • Tempoh kelulusan pinjaman mengambil masa 2 hingga 3 bulan, bergantung kepada ketepatan maklumat dan kecekapan proses.
 • Terdapat pelbagai yuran dan caj yang perlu dibayar semasa permohonan dan selepas kelulusan.
 • Bayaran balik pinjaman boleh dibuat melalui pelbagai kaedah seperti potongan gaji, arahan tetap dan kaunter bayaran.
 • Insurans nyawa dan insurans hartanah wajib diambil bagi melindungi pinjaman perumahan.
 • Pinjaman tambahan boleh dipohon jika kos pembinaan melebihi pinjaman asal yang diluluskan.
 • Kadar faedah semasa untuk pinjaman perumahan adalah rendah dan bermula dari 2.35% setahun.

 

Kesimpulan

 • Rancang dengan teliti dan pastikan kelayakan sebelum memohon pinjaman perumahan.
 • Kemukakan dokumen lengkap dan kemaskini status permohonan dari semasa ke semasa.
 • Ambil perlindungan insurans yang mencukupi.
 • Bayar ansuran tepat pada masanya untuk mengelak faedah lewat bayar.
 • Banding kadar faedah dari beberapa bank untuk mendapatkan kadar terbaik.
 • Atur perbelanjaan dengan bijak untuk memastikan kelancaran bayaran balik pinjaman.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor