Pinjaman LPPSA

Apakah Maklumat-maklumat Lain yang Berkaitan dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan Melalui LPPSA?

lovayemuoxs

Apakah Maklumat-maklumat Lain yang Berkaitan dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan Melalui LPPSA?

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman perumahan kerajaan melalui LPPSA?
 2. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?
 3. Adakah pinjaman perumahan LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?
 4. Bolehkah memohon pinjaman perumahan LPPSA jika sudah mempunyai rumah?
 5. Berapa lama tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan LPPSA?
 6. Apakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan LPPSA?
 7. Siapakah yang layak memohon pinjaman perumahan LPPSA?
 8. Bagaimanakah cara memohon pinjaman perumahan kerajaan melalui LPPSA?
 9. Adakah terdapat sebarang yuran permohonan untuk pinjaman LPPSA?
 10. Di manakah boleh membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03 

Syarat-syarat Memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan Melalui LPPSA

Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan skim pinjaman perumahan kerajaan yang ditawarkan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Berikut adalah syarat-syarat asas untuk memohon pinjaman perumahan kerajaan melalui LPPSA:

 • Warganegara Malaysia – Pemohon mestilah warganegara Malaysia.
 • Umur – Umur pemohon hendaklah di antara 21 hingga 55 tahun pada tarikh permohonan.
 • Pendapatan – Pendapatan bulanan isi rumah pemohon mestilah tidak kurang daripada RM5,000 sebulan.
 • Tempoh perkhidmatan – Pemohon dalam perkhidmatan tetap kerajaan/badan berkanun mestilah disahkan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 tahun. Bagi pemohon swasta pula, tempoh perkhidmatan mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun.
 • Tidak memiliki rumah – Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki rumah di mana-mana lokasi sebelum ini.
 • Kelayakan kredit – Pemohon mestilah lulus penilaian kredit oleh LPPSA.
 • Deposit – Pemohon perlu membayar deposit minimum sebanyak 5% daripada harga rumah.
 • Dokumen sokongan – Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank, surat pengesahan majikan dan lain-lain.

Selain itu, terdapat syarat-syarat lain bergantung kepada jenis pinjaman LPPSA yang dipohon. Secara amnya, pastikan memenuhi syarat-syarat asas tersebut untuk kelancaran permohonan pinjaman perumahan melalui LPPSA.

 

Jumlah Pinjaman Maksimum LPPSA untuk Pembelian Rumah

Salah satu persoalan yang kerap ditanya oleh peminjam adalah mengenai jumlah pinjaman maksimum yang boleh diperolehi melalui Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Berikut maklumat terperinci mengenai jumlah pinjaman LPPSA:

 • Bagi pembelian rumah kos rendah dan sederhana, jumlah pinjaman maksimum ialah sehingga 100% daripada harga belian rumah tetapi tidak melebihi RM300,000.
 • Untuk pembelian rumah mampu milik, jumlah pinjaman maksimum ialah sehingga 90% daripada harga belian rumah atau RM300,000, yang mana lebih rendah.
 • Bagi pembelian rumah mewah, jumlah pinjaman maksimum ialah sehingga 85% daripada harga belian rumah atau RM300,000, yang mana lebih rendah.
 • Pinjaman maksimum untuk pembaikan/pengubahsuaian rumah pula adalah sehingga RM50,000.
 • Manakala bagi pembinaan rumah baharu di atas tanah sendiri, jumlah pinjaman maksimum ialah RM300,000.

Jumlah sebenar pinjaman yang diluluskan juga bergantung kepada penilaian LPPSA terhadap kemampuan bayaran balik pemohon. Oleh itu, pastikan membuat permohonan pinjaman LPPSA mengikut keperluan sebenar anda.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Kegunaan Pinjaman Perumahan LPPSA untuk Rumah Baharu dan Terpakai

Ramai yang tertanya-tanya sama ada Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) hanya untuk pembelian rumah baharu sahaja, ataupun boleh juga digunakan bagi rumah terpakai. Berikut penjelasan mengenainya:

 • Ya, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk pembelian rumah baharu daripada pemaju. Ini termasuk rumah banglo, berkembar atau pangsa.
 • Selain itu, pinjaman LPPSA juga boleh digunakan untuk membeli rumah terpakai/second hand sama ada daripada pemilik asal atau ejen hartanah.
 • Bagi rumah terpakai, pinjaman hanya akan diluluskan selepas rumah tersebut lulus penilaian daripada pemeriksa LPPSA. Ini bagi memastikan kualiti dan keadaan rumah memenuhi syarat.
 • Walau bagaimanapun, terdapat had pinjaman yang berbeza untuk rumah baharu dan terpakai. Pinjaman untuk rumah terpakai adalah lebih rendah berbanding rumah baharu.
 • Oleh itu, peminjam boleh menggunakan pinjaman LPPSA sama ada untuk membeli rumah baharu ataupun terpakai mengikut kesesuaian. Dapatkan nasihat LPPSA untuk maklumat terperinci mengenai kelayakan pinjaman.

 

Kelayakan Memohon Pinjaman LPPSA jika Sudah Memiliki Rumah

Antara syarat asas untuk memohon Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki rumah di mana-mana lokasi sebelum ini. Namun, adakah mereka yang sudah memiliki rumah layak memohon?Berikut penjelasan mengenai kelayakan permohonan LPPSA jika pemohon sudah memiliki rumah:

 • Secara amnya, pemohon yang sudah memiliki rumah di mana-mana lokasi tidak layak memohon LPPSA. Ini bagi memastikan manfaat pinjaman dinikmati oleh golongan yang benar-benar memerlukan.
 • Walau bagaimanapun, mereka yang sudah memiliki rumah layak memohon LPPSA jika rumah tersebut tidak sesuai lagi atau tidak mencukupi untuk keperluan keluarga.
 • Contohnya, keluarga yang bertambah besar memerlukan rumah yang lebih luas, atau rumah lama yang uzur dan tidak selamat didiami.
 • Dalam kes ini, pemohon perlu memberikan justifikasi yang munasabah untuk pertimbangan LPPSA. Sokongan dokumen seperti gambar rumah sedia ada juga diperlukan.
 • LPPSA akan membuat penilaian kes demi kes berdasarkan merit. Kelulusan bergantung sepenuhnya kepada budibicara LPPSA.
 • Oleh itu, walaupun sudah memiliki rumah, pemohon dinasihatkan untuk membuat permohonan LPPSA jika mempunyai keperluan yang munasabah.

 

Tempoh Bayaran Balik Pinjaman Perumahan LPPSA

Salah satu faktor penting yang dipertimbangkan apabila memohon Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah tempoh bayaran balik. Ini bagi memastikan jumlah ansuran bulanan adalah mampu dibayar.Berikut maklumat terperinci mengenai tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA:

 • Tempoh bayaran balik maksimum ialah sehingga 30 tahun dari tarikh first disbursement.
 • Bagi pemohon berumur 55 tahun dan ke bawah, tempoh maksimum ialah sehingga umur pencen 55 tahun.
 • Untuk pemohon berumur 56 hingga 60 tahun, tempoh maksimum ialah sehingga umur pencen 60 tahun.
 • Pemohon berumur 61 tahun dan ke atas pula layak memohon sehingga umur 80 tahun.
 • Tempoh sebenar bayaran balik bergantung kepada jumlah pinjaman, umur pemohon dan kemampuan bayaran balik seperti ditentukan oleh LPPSA.
 • Secara amnya, semakin tinggi umur pemohon, semakin rendah tempoh bayaran balik yang diluluskan.
 • Tempoh bayaran balik juga boleh dipendekkan mengikut pilihan pemohon untuk mengurangkan jumlah faedah dibayar.

 

Kadar Faedah Pinjaman Perumahan LPPSA

Antara faktor utama yang menentukan jumlah ansuran bulanan bagi Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah kadar faedah yang dikenakan. Berikut maklumat terperinci mengenai kadar faedah LPPSA:

 • Kadar faedah asas LPPSA adalah pada 4% setahun.
 • Bagi penjawat awam, kadar faedah efektif adalah 2% setahun setelah tolak rebat khas daripada kerajaan.
 • Untuk pemohon swasta pula, kadar faedah efektif adalah 3.5% setahun selepas rebat khas LPPSA.
 • Kadar faedah kekal tetap sepanjang tempoh pinjaman dan tidak berubah-ubah.
 • Walau bagaimanapun, kadar faedah mungkin disemak semula mengikut budi bicara LPPSA dari semasa ke semasa.
 • Semua perubahan kadar faedah akan dimaklumkan terlebih dahulu kepada peminjam sebelum dilaksanakan.
 • Secara keseluruhannya, kadar faedah LPPSA adalah sangat kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial.

Justeru, pastikan membuat perbandingan kadar faedah sebelum memohon sebarang pinjaman perumahan.

 

Kelayakan dan Syarat Permohonan Pinjaman Perumahan LPPSA

Siapakah yang layak memohon Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA)? Berikut maklumat ringkas mengenai kelayakan dan syarat permohonan:

 • Warganegara Malaysia berumur 21 hingga 55 tahun.
 • Berpendapatan isi rumah minimum RM5,000 sebulan.
 • Bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun (sektor awam) atau 2 tahun (sektor swasta).
 • Tidak memiliki rumah sebelum ini.
 • Lulus penilaian kredit oleh LPPSA.
 • Bayar deposit minimum 5% daripada harga rumah.
 • Lengkapkan borang permohonan dan serahkan dokumen sokongan.
 • Memenuhi apa-apa terma dan syarat yang ditetapkan oleh LPPSA.
 • Kelayakan tertakluk kepada budibicara mutlak LPPSA.

Secara ringkasnya, LPPSA terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang layak tanpa mengira latar belakang kaum atau agama. Pastikan memenuhi syarat-syarat di atas untuk meningkatkan peluang permohonan berjaya.

 

Cara dan Prosedur Memohon Pinjaman Perumahan LPPSA

Berikut adalah cara dan prosedur ringkas untuk memohon Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA):

 1. Muat turun dan isi borang permohonan LPPSA sama ada secara online atau manual.
 2. Sediakan salinan dokumen sokongan seperti Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank dan lain-lain.
 3. Serahkan borang permohonan yang lengkap beserta dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan. Pastikan borang diisi dengan betul dan lengkap.
 4. LPPSA akan membuat semakan dan pengesahan maklumat permohonan. Pemohon mungkin diminta untuk ditemu bual.
 5. LPPSA akan membuat penilaian kredit untuk menentukan kelayakan dan kemampuan bayaran balik pemohon.
 6. Setelah diluluskan, pemohon perlu menandatangani surat tawaran dan perjanjian pinjaman dengan LPPSA.
 7. Pemohon dikehendaki membuat bayaran deposit minimum sebanyak 5% daripada harga rumah.
 8. LPPSA akan membuat pelepasan pinjaman berperingkat mengikut kemajuan pembinaan rumah.
 9. Selepas rumah siap, pemohon perlu membuat bayaran ansuran bulanan mengikut jadual.

Proses permohonan LPPSA agak mudah dan kelayakan adalah mengikut budi bicara mutlak LPPSA. Pastikan bersedia dengan dokumen lengkap untuk permohonan yang lancar.

 

Yuran Permohonan Pinjaman Perumahan LPPSA

Ramai calon peminjam tertanya-tanya sama ada terdapat sebarang yuran atau bayaran yang perlu dibayar semasa memohon Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA).Berikut penjelasan mengenai yuran permohonan LPPSA:

 • Tiada sebarang yuran atau caj permohonan dikenakan untuk pinjaman LPPSA. Ia adalah PERCUMA.
 • Pemohon hanya perlu menanggung kos mengemukakan dokumen sokongan seperti salinan Kad Pengenalan dan laporan gaji.
 • Selepas diluluskan, pemohon perlu membayar fi penilaian sebanyak RM200 dan duti setem RM10 bagi Perjanjian Pinjaman.
 • Yuran guaman sebanyak RM500 juga akan dikenakan jika pinjaman melibatkan cagaran hartanah.
 • Kesemua yuran dan caj ini hanya dibayar sekali selepas kelulusan pinjaman.
 • Tiada apa-apa caj, komisen atau yuran dikenakan semasa peringkat permohonan.
 • Oleh itu, pastikan manfaatkan skim LPPSA yang menawarkan pinjaman perumahan tanpa yuran permohonan.

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan pinjaman perumahan pada kadar faedah berpatutan dan kos permohonan yang minimum.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Cara dan Tempat Untuk Memohon Pinjaman Perumahan LPPSA

Di manakah boleh membuat permohonan Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA)? Berikut cara dan tempat untuk membuat permohonan:

 • Permohonan LPPSA boleh dibuat secara dalam talian di laman web rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my.
 • Pemohon boleh muat turun borang permohonan dan hantar secara online beserta dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Selain itu, permohonan LPPSA juga boleh dibuat secara manual di mana-mana cawangan LPPSA yang berdekatan.
 • Serahan borang dan dokumen sokongan perlu dibuat sendiri atau melalui wakil yang diberi kuasa.
 • Senarai lengkap cawangan LPPSA di seluruh negara boleh didapati di laman web LPPSA.
 • Pemohon dinasihatkan untuk berurusan di cawangan LPPSA di negeri di mana pembelian rumah bakal dilakukan.
 • Ini bagi memudahkan proses semakan dan kelulusan pinjaman oleh LPPSA.
 • Pastikan membuat temu janji terlebih dahulu sebelum hadir ke cawangan LPPSA untuk mengelakkan sebarang kesulitan.

Secara ringkasnya, permohonan LPPSA boleh dibuat sama ada secara atas talian atau bersemuka di cawangan LPPSA berdekatan.

 

Key Takeaways

 • LPPSA menawarkan pinjaman perumahan kerajaan pada kadar faedah rendah tanpa yuran permohonan.
 • Terdapat syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi seperti warganegara Malaysia, berpendapatan minimum RM5,000 dan tidak memiliki rumah.
 • Pinjaman boleh digunakan untuk membeli rumah sama ada baru atau terpakai.
 • Jumlah pinjaman tertakluk pada penilaian kemampuan bayaran balik pemohon.
 • Tempoh bayaran balik adalah maksimum 30 tahun atau sehingga umur persaraan.
 • Kadar faedah bermula 4% setahun, tertakluk pada rebat khas untuk penjawat awam dan swasta.
 • Permohonan LPPSA boleh dibuat secara online atau di cawangan LPPSA berdekatan.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Kesimpulan

Secara ringkasnya, LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan kerajaan pada terma yang berpatutan kepada rakyat Malaysia yang layak. Pastikan memahami syarat kelayakan dan prosedur permohonan dengan jelas sebelum memohon. Dengan perancangan kewangan yang rapi, pinjaman LPPSA dapat membantu anda memiliki rumah impian.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor